Poradna sanace vlhkého zdiva: 

V případě jakýchkoli Vašich dotazů ohledně postupu injektáže zdiva svépomocí anebo dotazů na naše produkty – injektážního krému Systému AquaStop Cream®AquaSalt Stop®, AquaStop Bitumen 2K® a jiných produktů nám neváhejte napsat Váš dotaz do poradny a my Vám na Vaši otázku v co nejkratší době odpovíme.

Poradna: Kompletní seznam dotazů a odpovědí.
Dobrý deň,stena široká 45cm pred 6 rokmi sanovaná injektážným prípravkom – vodný kremičitý prípravok s cementom,diery vrtané šikmo 18mm,rozstup12cm.Sanácia môžem povedať neúspešná,vlhkosť v stene sa opakuje asi do výšky 20cm nad podlahou. Murivo je plná tehla.Dom postavený v r.1960.Pôvodná izolácia papierová lepenka. Môžem teraz aplikovať AquaStop Cream? S pozdravom Smolek Juraj
Dobrý den pane Smolek. Možná trochu zdlouhavé vysvětlení mého tvrzení, která se ale prokazuje dnes a denně v praxi, je to, že injektáže zhotovované na principu nalévání do nakloněných vrtů do zdiva nemohou nikdy vytvořit kompaktní celistvou clonu a tudíž požadovaný výsledek. Injektážní hmota se nestačí dostatečně napustit (penetrovat) do zdiva a to i ve Vašem případě do cihelného zdiva, které je pro injektáž nejlépe vyhovující. Co teprve takové opukové zdivo a jiné méně savé materiály. Tam jsou všechny tekuté injektáže naprosto neúčinné. Je to nedostatkem času pro celistvé nasycení materiálu i při opětném dolévání injektážní hmoty. To ani nehovořím o tom, že jakákoliv netěsnost ve zdivu je ,,propast,, pro tekutinu, která se okamžitě ztrácí kamsi. Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová konzistence a po provedené injektáži následně gelová konzistence a dále se viskozita ještě snižuje, ale postupně) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu, mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a tím nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se to děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíše nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je tomu u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují cca 45st náklon ke svislé rovině zdiva) z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokrok se neminul ani ve stavebnictví. Proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji v současné době za ,,dinosaury,, injektáží. Je to možná tvrdé vyjádření, nicméně nikdo mi není schopen mi ho vyvrátit a ani nevyvrací. V neposlední řadě moji již více jak pětiletou osvětou v této oblasti pozoruji, že se čím dál více krémová injektáž je navrhována projektanty do jimi vypracovávaných projektů sanovaných objektů. V podstatě se tekuté injektáže již v těchto prjektech nenavrhují. Je to zejména způsobeno dostavenými výsledky krémových injektáží. Do ruky se mi dostávají projekty či návrhy řešení v oblasti sanace vlhkého zdiva u státních zakázek, ale i zakázek v soukromém sektoru a pokud je v projektu navržena injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, už téměř vždy vidím, že je navržena injektáž injektážním krémem s 80%ní koncentrací silan/siloxanu v obsahu a to přímo naším Systémem Aquastop Cream. Tím se mi potvrdila správnost dlouholeté osvěty a cesty v této oblasti. V žádném případě nechci očerňovat jiné výrobky a jejich výrobce, ale pro injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu nemohu jinak, než celou tuto skutečnost okomentovat. V poslední řadě se mé tvrzení více než pětileté osvětě jednoznačně potvrdilo v praxi, což je ze všech argumentů ten nejdůležitější, a to že vysoká účinnost Systému AquaStop Cream byla již prověřena na cca přes 5 tisících stavbách různého rozsahu a druhů zdících materiálů a s jejich růzým procentuálním zavlhnuutím a zasolením a to s požadovaným výsledkem, že zdivo vyschlo. Jsou ojedinělé případy, kde silanový krém nezaúčinkoval, ale vždy se našlo vysvětlení. Havarijní stav vody či odpadů ve zdivu či pod domem, špatně zvolená výška linie vrtů, přemostění vlhkosti z druhé strany stavebního dílce, kde podlaha či terén byl nad linií vrtů atd. Ale teď k celé Vaší záležitosti. Proč výsledek u Vás takto dopadl, je myslím dostatečně vysvětlený. Ale Vy se ptáte jestli lze použít přípravek AquaStop Cream po zhotovené injektáži jiným injektážním přípravkem. Odpověď je ano. Postupovat musíte takto. To, že Vaše nemovitost je vyzděna cihelným zdivem, je pro Vás velmi příznivé. Využijete průběžné spáry, která je ve vodorovném zdění téměř vždycky, zvolíte samozřejmě správnou výšku průběžné spáry, to je co nejblíže k podlaze a dále postupujete dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Tam kde bude zdivo zaizolované předešlou injektáží, se velmi pravděpodobně tyto dva materiály nesloučí, ale to není na závadu, tam hydroizolační clona vznikla a vlhkost v těchto místech tudíž neproniká, ale nejdůležitější je, že tam, kde clona předešlou injektáží nevznikla, krémová injektáž Systémem AquaStop Cream ji zhotoví (doplní). Takže vše se dá ještě napravit.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Když je naše profese koníčkem
Dobrý den . Vlastním dům z r . 1960 ,obvodová zeď je 45 cm.a příčky 30 cm.vše z plných cihel .Vlhkost se objevuje hlavně ve všech čtyrech rozích domu ,v jedné z místnosti až do 1 m výšky ale vlhkost mi vzlíná také komíny ,pod kuchyni je menší sklep odkud oba komíny vyúsťuji je možné je tímto způsobem odizolovat vlhkost jde i do přilehlých příček obou komínu ve zmíněném sklepě je v podlaze otvor který se plni vodou při delším trvání srážek ,dále bych potřeboval odizolovat obvodovou stěnu v obýváku ale dům je ve svahu a část této vnitřní stěny je už pod úrovni terénu ,podlaha je tedy v krajním rohu cca 30 cm pod úrovni terénu jakým způsobem injektáž provést toto je jediná stěna pod úrovní terénu , chtěl bych tímto způsobem po etapách odizolovat všechny obvodové zdi plus komíny a nejspíš i příčky .Děkuji za odpověď. S pozdravem Siegel

Dobrý den pane Siegel. V podstatě jediné úskalí sanace vlhkého zdiva metodou chemické injektáže je v té části, kde je část obvodového zdiva přízemní místnosti, respektive její podlahy, částečně pod úrovní terénu. V této části půdorysu domu je potřeba zhotovit odkop minimálně do hloubky pod úroveň podlahy, ale lépe až na základovou spáru založení stavby. Tím, že v této části není půdorys domu podsklepen, pokud jsem to dobře pochopil, výkop nebude nikterak hluboký. Po odhalení podúrovňového zdiva je nutné zhotovit vnější svislou hydroizolaci. Tím se zabrání infiltraci vlhkosti z bočního směru ze zeminy do podúrovňového zdiva, zejména nad úrovní podlahy. Také by tento problém vyřešilo snížení terénu v této části domu, taktéž pod úroveň podlahy. Jedna varianta z těchto dvou možností se musí zhotovit z důvodu tzv. přemostění vlhkosti nad dodatečně zhotovenou izolaci ve zdivu, která se musí zhotovit co nejblíže k povrchu podlahy. Při tomto opatření se zhotoví vodorovná injektáž vlhkého zdiva pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. Tím, že máte zdivo cihelné, je ideální využít průběžné spáry co nejblíže k povrchu stávající podlahy, pakliže není předmětem sanace, ale o tom se nezmiňujete a velmi pravděpodobně není. Sanace sklepní místnosti je více náročná. Tam injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti sama o sobě nevyřeší problém a je potřeba v případě řešení této sklepní místnosti zvolit další sanační opatření, ale to jistě víte. U půdorysu domu, kde dům není podsklepen, ale podlahy jsou již nad úrovní terénu a u zdiva vnitřního postačí zhotovit injektáž technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. V této části domu se nemá odkud tzv. přemostit vlhkost a tím je potřeba zhotovit dodatečnou vodorovnou izolaci ve zdivu, co nejblíže k podlaze,  ale to již vyplývá z výše popsané odpovědi. Postupovat v etapách není žádný problém, jen je potřeba vždy tyto etapy na sebe řádně navazovat, ale myslím, že to není potřeba ani zdůrazňovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_____________________________________________________________

Dobrý den , moc děkuji za odpověď , nad snížením terénu u té jedné stěny jsem také přemyslel a udělám to protože chci pro jistoto obkopat celý dům vložit nopovku a drenážní hadici , ještě jednou děkuji

S pozdravem Siegel

Dobrý den. Malá místnost jako jídelna nám trošku vlhne na západní stěně, asi 30cm od podlahy se místy odfukuje štuk. Jádro se zdá suché a je pevné. Stěna je z porothermu 30cm. Bylo by možné toto nějak šetrně odstranit? Děkuji za odpověď. Vitásek.
Dobrý den pane Vitásku. Pokud Vaše zdivo zavlhá z příčiny vzlínající vlhkosti, je nejšetrnější metodou pro nápravu krémová injektáž zdiva, respektive injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, ale je neoddiskutovatelně potvrzené dosahovanými výsledky v praxi, že krémová injektáž vlhkého zdiva v případě použití kvalitního injektážního krému, silanové emulze s 80%ní  koncentrací aktivní látky silan/siloxanu ve svém obsahu je metodou nejuniverzálnější a zejména nejúčinnější a to v celé škále používaných zdících materiálů s nízkou, ale i maximální procentuální vlhkosti . Tím, že se ve Vašem případě zatím odlupuje pouze štuk, ale jádrová omítka je ještě soudržná, jak popisujete, (na povrchu se může jevit jako suchá, ale nemyslím si, že by nevykazovala nadlimitní vlhkost,) a je pevná k podkladu a předpokládám, že i nezasolená, není nutné tyto omítky vždy odstraňovat. Nutné je zhotovit clonu (bariéru) pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu a to co nejblíže k podlaze. Tím, že máte porothermové zdivo, je nutné postupovat dle návodu pro Systém AquaStop Cream pro tento druh zdiva. Injektáž, dle Vašeho popisu, lehce zavlhajícího  komůrkového zdiva má svá specifika a tak prosím o trochu trpělivosti a pročtěte si mnou provozovanou Poradnu, kde najdete podobné otázky a tím i odpovědi týkající se tohoto zdiva, respektive technologického postupu krémové injektáže Systémem Aquastop Cream pro Porotherm.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Když je naše profese koníčkem
Dobrý den, v suterénní garáži máme zeď ze škvárobetonu a vlhne, je možné Váš systém aplikovat i do takového materiálu? Děkuji, s pozdravem, Ježek
Dobrý den pane Ježku. Škvárobetonové zdivo naším Systémem AquaStop Cream injektovat lze, jelikož toto zdivo má dostatečnou poréznost. Vlhkost ve zdivu je v podstatě nosičem pro vysoce koncentrovanou hydrofobní látku obsaženou v injektážní emulzi. Ve všeobecné rovině by se také dalo říci, že kam kapilárně pronikne vzlínající vlhkost, pronikne i náš silanový injektážní krém, respektive jeho aktivní látka a samozřejmě naopak. Jen si nezaměnit pronikání vlhkosti z bočního směru (infiltrace vlhkosti z bočního směru) z neodizolované zeminy do podúrovňového obvodového zdiva a pronikající vzlínající vlhkost do zdiva od základů. V tom prvním případě je nutné podúrovňové obvodové zdivo (pakliže odvlhčujete podúrovňové obvodové zdivo) odkopat, zhotovit plošně svislou vnější izolaci až na základovou spáru a u podlahy zhotovit injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti pronikající od základů.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na stavební chemii
Měl bych dotaz? Z jaké strany je možné Aquastop cream aplikovat? (myšleno ze strany interiéru či z venkovní strany?Mám cihlové zdivo o síle 50 cm vyzděné bez izolace na kamenném základu a po letech dochází ke vzlínání vody ).V jakém ročním období je možné aplikovat aquastop cream? v zimě asi vzhledem k mrznutí ne, že? Ještě bych poprosil o cca cenovou kalkulací aqustop creamu při počítané délce zdi 20 běžných metrů ? Děkuji za odpověď. S pozdravem Vaněk Milan
Dobrý den pane Vaňku. Na Vaše první dvě otázky najdete odpovědi na našem webu v horní liště tlačítko Poradna. Prosím jen o trochu trpělivosti. Je tam značný rozsah dotazů a odpovědí, ale bude to trvat jen pár minut než stejné otázky a tím odpovědi naleznete. Jinak výpočet spotřeby si snadno a velmi rychle spočítáte na elektronické kalkulačce, která je na pravé straně sloupce webových stránek.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Urgentní poradna na lince: 731 565 565
Dobrý den. Mám dotaz na náš bytový dům, který je částečně podsklepen. Základy kámen, dále cihla tl.=0,5m. Celková délka všech zdí v suterénu je cca 150m. Je vhodná tato metoda i pro takto veliký dům? Plány a foto v případě zájmu zašlu. S pozdravem Petr Los

Dobrý den pane Los. Systém AquaStop Cream nemá objemové omezení. Takže Váš rozsah není nikterak výjimečný. Naše dceřiná společnost TRUMF sanace – realizace staveb s.r.o. dennodenně provádí injektáž vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream pro zamezení vzlínající vlhkosti v různých objemech prací, od malých RD až po komerční objekty, haly, bývalé kasárny, hospodářské budovy, historické budovy a budovy značných půdorysů, ale i injektáž tohoto rozsahu se dá zhotovit tzv. svépomocí, tj.zhotovit vrty v celé zamýšlené délce, mít na stavbě připravený injektážní krém AquaStop Cream (množství si snadno spočítáte na kalkulačce pro výpočet spotřeby, která je umístěna v pravé straně sloupce webové stránky), a vrty mít řádně vyčištěné. Ale v tomto rozsahu bych přece jen doporučoval zhotovit vyplnění vrtů našimi pracovníky z naší aplikační divize, viz ,,Akce,, Injektážník k čerpadlu zdarma. Tím Vám klesnou náklady a zároveň Vám před zahájením plnění vrtů provedeme kontrolu správnosti zhotovených vrtů a jejich linií s dodržení našeho technologického postupu. Dále Vám v případě zájmu poskytneme konzultaci v oblasti sanace vlhkého zdiva pro další možné navazující sanační práce ve Vašem objektu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Urgentní poradenská linka: 731 565 565

Dobrý den.Bydlím ve starém kamenném domě,zdivo silné 60-70 cm.Měl bych dotaz,pokud budu vrtat až do 4 cm od kraje,musím vrtat s příklepem tak ten kraj 4cm se mi rozbíje. Děkuji za odpověd. S pozdravem Jan.
Dobrý den. Vrtání příklepem se zkrácením hloubky vrtů o 40 mm vzhledem k tloušťce zdiva nemusí vždy způsobit odražení zdiva rubové strany v místě vrtů. Dá se ale dovrtávat třeba 50 mm bez příklepu, aby nedocházelo k odražení zdiva na rubové straně. Tím nemyslím, že byste zkracoval vrty o 50 mm, pořád platí zkrácení vrtů max. o 40 mm, ale do této hloubky pokráceného vrtu již můžete dovrtávat bez příklepu.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Urgentní linka: 731 565 565
Zdravím! Mam na vas jednu otázku. Píšem mail lebo som nikde nenasiel tel. Kontakt na vas. Je vhodna injektaz aj do suchého muriva ako prevencia? Taktiez aj do suchej nepálenej tehly? Dakujem za skoru odpoved a ostavam s pozdravom Zoltan Csomor

Dobrý den pane Csomor. Systém AquaStop Cream je vhodný do všech savých ale i méně savých přírodních a průmyslově vyráběných materiálů. Nepálené cihelné zdivo je vysoce savý zdící materiál a tím je dispergace vysoce spolehlivá. Pokud Vaše zdivo je vyzděno na vodorovné průběžné spáry (což předpokládám), postupujte jako u klasického páleného cihelného zdiva, tj. vrty zhotovte do průběžné spáry, za dodržení osových vzdáleností, průměrů vrtů a mírného pokrácení hloubky vrtů než je daná tloušťka zdiva, tj. dle technologického postupu pro Systém AquaStop Cream. Co se týče našeho výrobku AquaStop Cream Urychlovač, myslím, že v případě nepáleného zdiva není potřeba zvyšovat již tak spolehlivé dispergační vlastnosti našeho injektážního krému v tomto druhu zdícího materiálu. V případě, že je ale zdivo suché a nebo velmi málo porézní (jiný zdící materiál než uvádíte), doporučoval bych vrty lehce provlhčit naším přípravkem AquaStop Cream Urychlovač. Tím docílíte snadnější dispergace i v méně savém anebo suchém zdivu (tj. v případě preventivních injektáží). Vysvětlení termínu preventivní injektáž:  dům prochází rozsáhlou rekonstrukcí a tím jsou předmětem rekonstrukce i podlahy. Zhotoví se nový podkladový beton, následná izolace, tzv. hydroizolační vana, ale ve zdivu je ještě funkční IPA, térová izolace, apod. ale stáří původní izolace je  např. 30 let. Tím je na pokraji své funkčnosti. Ale tato původní izolace ještě odolává působící kapilárně vzlínající vlhkosti. Zdivo je ještě bez známek vlhkosti. Je však jasné, vzhledem ke stáří původní izolace, že tato izolace nebude v brzkém časovém horizontu plnit svoji funkci. Pakliže se v tomto modelovém případě zhotoví preventivní injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, po dožití původní izolace přebere funkci izolace zdiva již zmiňovaná vzniklá injektážní clona. Pak se nestane to, že dům bude sice kompletně zrekonstruovaný, ale po nákladné rekonstrukci se v brzké době začnou objevovat první známky pronikající vlhkosti z příčiny dožilosti staré původní lepenky ve zdivu. Ale tím, že se tato prozíravě zhotovená injektáž provádí v podstatě v suchém zdivu, je potřeba napomoci injektážnímu krému v jeho šíření urychlovačem.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz

Urgentní poradenská linka

731 565 565

 

Dobrý den chtěl sem se zeptat chci provést injektáž zdiva vašim přípravkem lze to i vtomto obdobý planuji to tak v polovině listopadu kvuli zedníkum bude to zevnitř vytápjeneho bytu obvodové zdivo je 50cm zvenku zateplené 3cm extrudovaného polystyrénu je to možné a ještě se zeptám je váš přípravek AquaStop Cream® stejný co používají sanační fyrmy diky za odpověd.

Dobrý den, vzhledem ke skutečnostem, které navíc uvádíte, obvodové zdivo z venku zateplené, vnitřní zdivo bude zahřívané vytápěním, listopad v našich klimatických podmínkách (pokud se nejedná o horskou oblast) považuji za měsíc většinou ještě vhodný pro stavební práce a tím také pro Systém AquaStop Cream. Jinak na Váš dotaz, zda je náš přípravek stejný s konkurenčními výrobky nelze jinak odpovědět než tak, že náš injektážní krém AquaStop Cream (a jeho systémová aplikace) je vysoce účinný. Např. ukázka účinnosti, viz časosběrné video na našem webu. Spíš bych odpověděl také otázkou, a to zda jsou konkurenční výrobky taky tak účinné a srovnatelné s naším injektážním krémem Aquastop Cream, to ale nedokážu posoudit a proto nebudu jakkoliv konkurenci snižovat. Na druhou stranu si ale nedovedu představit, že by konkurenční injektážní krémy byly účinnější a to píši s naprostým přesvědčením. Co se týče portfolia našich odběratelů, jsou to převážně koncový zákazníci (majitelé objektů), také živnostníci-řemeslníci, ale i malé a velké firmy, které provádějí sanační práce při rekonstrukcích objektů anebo přímo specializované firmy na sanace vlhkého zdiva. Systém AquaStop Cream je vzhledem k snadné aplikaci určen pro kompletní spektrum portfolia odběratelů.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem.

Dobrý deň chcel by som sa spýtať či je možná aplikácia do maltoveho lôžka medzy betónom a murovacim materiálom keď je na betóne položená nefunkčná izolácia -terovy papier,murovaci materiál pozostáva z plnej tehly a dutinovych skvarobetonovych tvárnice alebo vami odporúčaný postup.Vopred ďakujem,za odborné rady.

Dobrý den. První maltová lože mezi betonem a zdícím materiálem je velmi příznivá a tím vhodná pro zhotovení systému AquaStop Cream pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti. Térová izolace, jak píšete, je již nefunkční a tak pokud tato první vyrovnávací, přechodová maltová ložná spára je ve správné výšce, využil bych tuto spáru pro injektáž technologickým postupem pro systém AquaStop Cream.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva


Velmi pekne dakujem za radu odbornika a sluzbu poradenstva ktoru poskytujete širokej verejnosti nezištne,ešte raz dakujem z pozdravom J.Pišta


Děkuji pane Pišta za slova uznání, která mi vždy dodávají energii v poradně pokračovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Izolace a Sanace

Urgentní poradna 731 565 565

 

Dobrý den. Do jakých teplot lze aplikovat injektážní krem Aqua Stop Cream? Děkuji za odpověd.
Dobrý den. Okopíroval jsem Vám moji odpověď z nedávného, ale v podstatě stejného dotazu mnou provozované Poradny na našem webu.
Teplota pro aplikaci injektáže systému AquaStop Cream, ale i 14 dní po aplikaci, by neměla zásadně klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí spodní limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí i např. pro omítání omítek, betonáže, nátěry fasád, lepení dlažeb, atd. Je to ve většině případech u stavebních materiálů, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. Z praxe ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“, nemá to vliv na kvalitu výsledku. Je to spíš teplotní spodní limit aplikace uváděný výrobci, včetně nás, pro poskytnutí informace pro zákazníky. Pro udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení v Technickém listu tato informace podmínkou. Vždy se musí nějaký teplotní limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem v to,  že tyto limity nebudou brát vážně, bez jakékoliv odpovědnosti. U některých materiálů jsou tyto teplotní limity pro aplikaci naprosto nutné dodržovat, tj. jsou zásadní. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není  tak absolutní.  Když se vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovaná a dotovaná určitá teplota ve zdivu, je spíše limit v praxi pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout ani v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. Přes den může být plus 10 stupňů a v noci 5 pod nulou. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany domu a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Pokud se stavba nenachází v horských oblastech, kde jsou teploty podstatně nižší, měsíc říjen a většinou minimálně první polovina listopadu jsou období ještě pro injektáž vhodná. Ale musí se už teplota sledovat. Ale to je Vám určitě jasné. Říjen a většinou i listopad v oblastech s nižší nadmořskou výškou jsou měsíce v současných klimatických podmínkách ještě ,,bezpečné“. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek celoročně. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a v případě nutnosti se dá také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm, kde již nedochází k promrzání terénu, natož zdiva. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší, myšleno v hodinách, by neměl způsobit promrznutí zdiva, a to je to, o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže v předzimním a zejména zimním období.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Urgentní linka: 731 565 565 od po – so.
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý deň, prosím vysvetlite mi, aký je rozdiel, či navŕtam otvory do maltovej špáry, alebo do stredu tehly. Pokiaľ je voštinová tehla stavaná s komôrkami zvisle, krém aj tak natečie do otvorov. Je to problém, že sa naplnia komôrky v tehle až po spodnejšiu vrstvu malty?
Dobrý den. V mé poradně jsem na tuto otázku mnohokrát odpovídal. Samozřejmě u komůrkového zdiva je úplně jiný postup vrtání a plnění než u klasického zdiva z plných cihel. U zdiva komůrkového je vše trochu složitější. Injektáž se nezhotovuje v ložné spáře, ačkoliv by se zdálo, že se toto nabízí, ale jak jste správně uvedl, v případě, že by se vrtalo do průběžné spáry, je velká pravděpodobnost, že se otevřou svislé komůrky o řadu níže, pakliže tam ještě jedna řada je, to zejména řada pod výškou, kde chceme zhotovit dodatečnou hydroizolaci pro zamezení vzlínající vlhkosti. Vyplňovat komůrky do výšky cihly by bylo nereálné, finančně neúnosné a v neposlední řadě zbytečné. Takže u zdiva se svislými komůrkami, jako je např. Vaše zdivo, Porotherm apod. se vrty zhotovují vždy pár centimetrů (cca 30 – 40 mm) nad ložnou spárou, kde chcete zhotovit vodorovnou dodatečnou clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti. Z logiky věci se jinde než v ložné spáře u zdiva se svislými komůrkami clona pro zamezení vzlínající vlhkosti zhotovit nedá. Tím, že se vrtá nad ložnou spárou v uvedené výšce, se (případná) níže položená řada cihel se svislými komůrkami neotevře. Injektážní krém se při výplni vrtů položí na ložnou spáru, do které se mikroemulzní krém spolehlivě postupně, ale jistě disperguje a tím vznikne ve spáře spolehlivá clona. Jedno úskalí tento postup má, a to že je potřeba dostatečně a rovnoměrně vrty vyplnit. To není samozřejmě u zdiva s komůrkami snadné. Dá se ale vycházet ze spotřeby na 1m2 průřezu zdiva. Spotřeba u systému AquaStop Cream u komůrkového zdiva je cca 1,4 litrů na 1 m2 průřezu zdiva. Například 1 m2 průřezu zdiva u Porthermu v tloušťce 440 mm je to 2,3 bm a za předpokladu, že osové vzdálenosti zhotovíme po 100 mm, vrtů bude 23 na 1 m2 průřezu zdiva. Z toho vyplývá, že do jednoho vrtu u této modelově vymyšlené tloušťky zdiva by se mělo vtlačit 60 ml krému. Vypadá to možná trochu složitě, ale při troše šikovnosti se dá u tohoto druhu zdiva docílit velmi dobrého výsledku. Jen je potřeba postupovat dle výše uvedeného technologického postupu pro systém AquaStop Cream u komůrkového zdiva. V mnoha případech to svépomocí dopadne daleko lépe něž od ledajakého ,,profesionála´´a to z důvodu, že je potřeba postupovat precizně, zejména výplně vrtů neošidit, což si vlastníci nemovitosti při stavebních pracích tzv. svépomocí určitě ohlídají.
 
S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Dobrý den, koupil jsem rodinný domek z roku 1938. Rekonstrukci začínám od podlah, staré dřevěné podlahy jsem vytrhal a škváru a zeminu jsem odstranil do hloubky 40 cm pod úroveň podlah. Budu dělat odvětrávanou podlahu viz skladba : 15 cm štěrk frakce 16/32 s drenážní trubkou 100 mm 10 cm podkladní beton vodorovná hydroizolace 10cm podlahový polystyren 2x 5cm PE folie 6 cm cementový potěr s kari 150x150x4 Chci dělat chemickou sanaci vlhkého zdiva injektáží, ale nevím jestli sanovat přesně nad vodorovnou izolaci ( modifikovaná lepenka ) nebo až nad finální vrstvu cementového potěru. Předem moc děkuji za odpověď, S přátelským pozdravem Martin Vochomůrka

 

Dobrý den pane Vochomůrko. Všeobecně se dodatečné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu zhotovují co nejblíže k povrchu nového podkladového betonu, řekněme ve výšce cca 50 mm. Toto ale platí za předpokladu, že se linií vrtů nedostanete pod úroveň neodizolovaného venkovního terénu u obvodového zdiva. Tím, že odeberete současnou skladbu podlahy a zeminy pro zhotovení nové skladby podlahy, můžete se teoreticky dostat podkladovým betonem pod úroveň terénu. Pravděpodobně to nebude Váš případ, ale pokud by byl, je nutné injektáž systémem AquaStop Cream zhotovit ve výšce cca 50 mm nad úrovní venkovního terénu nikoliv podkladového betonu a to z důvodu, že by docházelo k přemostění vlhkosti nad linii vrtů z bočního směru, tzv. infiltrace vlhkosti z neodizolovaného terén do zdiva. Modifikované pásy tzv. vany  vytáhnete na svislých konstrukcích do výšky cca 100 mm nad zhotovenou injektáž. Tím se budou tyto hydroizolace doplňovat. Takže pokud tomu nebrání výška venkovního terénu, je výhodnější ten první postup, to je zhotovení izolace ve zdivu ve výšce, jak jsem již uvedl, cca 50 mm nad podkladovým betonem.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Urgentní technická linka

731 565 565


Dobrý den,

Moc děkuji za rychlou odpověď, podkladní beton bude z 99% nad terénem, ale cca 1,5m je 7 cm pod terénem ( roh domu ve svahu ). Jak mám prosím postupovat v tomto případě ?

 S pozdravem Martin Vochomůrka


Dobrý den pane Vochomůrko. Tak se rozhodneme podle typu zdiva. Jaké máte zdivo?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz


Zdivo je cihelné o tlušťce 50 cm.


To je samozřejmě velmi příznivé. Pro systém AquaStop Cream je injektáž do průběžné spáry cihelného zdiva naprosto se 100% výsledkem. Takže u obvodového zdiva se budete řídit výškou spáry mezi cihlami, která bude nejblíže k 50 mm nad podkladovým betonem. V případě, že se spára ale začne v těch inkriminovaných 1,5 bm ocitat na hranici s terénem, raději už 1 či 2 metry před tímto místem, zhotovíte vertikální vrt (jednoduše odskočíte výše) mezi druhou linií vrtů, která bude opět pokračovat v průběžné spáře, ale již zase nad úrovní terénu. Ten vrt mezi dvěma liniemi bude tyto dvě linie vrtů spojovat. To znamená, nazveme-li ten odskakující vrt, mezivrt , že tento mezivrt bude přesně na půlce mezi dvěma liniemi vrtů. Je to sice detail, ale detaily jsou leckdy důležité. Samozřejmě byste mohl držet linií vrtů pro injektáž ve výšce v první spáře nad podkladovým betonem v celém rozsahu obvodového zdiva, a to ve výšce nad terénem těch 1,5 běžných metrů, určitě byste nepochybil, ale když to napíši opačně, proč nesnížit linií vrtů u většiny obvodu zdiva. Ale nevím jak Vám vycházejí výšky první možné spáry vůči podkladovému betonu a vůči terénu, ale myslím, že důvod, proč zvýšit a naopak snížit linii vrtů jste pochopil.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130


Mockrát děkuji za odpověď, teď už je mi to úplně jasné : ). Příští týden u vás budu objednávat potřebné položky pro injektáž. 

Ještě jednou mockrát děkuji.

S pozdravem Martin Vochomůrka

 

Dobrý den, je nutné před aplikací AquaStop Cream osekat omítku až na cihly, jak je uvedeno v instruktážním videu? V jiném vašem videu na YouTube vrtáte díry a aplikujeme krém do zdi s omítkou. Potřebuji ošetřit zeď v interiéru rodinného domu a osekání omítky do metrové výšky by bylo dosti problematické. Děkuji, V. Sochor.
Dobrý den pane Sochor. Před provedením injektáže injektážním krémem  AquaStop Cream by se systémově měly omítky odstranit, ve Vašem případě na cihelné zdivo s dostatečnou výškou nad horní okraj viditelného případného poškození, zavlhnutí, s proškrábnutím spár cca 20 mm. Pak se všeobecně doporučuje zhotovit novou sanační omítku s případnou protisolnou bariérou, např. penetračním podnátěrem AquaSalt Stop. Myslím ale, že je toto již všeobecně známo. Odstraněním omítek se Vám ukáží průběžné spáry. Zvolíte si  spáru nejblíže pravděpodobně k podlaze a v ní provedete injektáž systémem AquaStop Cream. Ale Vy jste se ptal, zda je nutné omítky odstraňovat. A tady Vám odpovím nikoliv jako teoretik v oblasti sanace vlhkého zdiva, ale snad jako praktik. Pokud omítky sice vykazují vlhkost, zejména viditelné vlhké mapy, není nutné tyto omítky za každou cenu odstranit, ale pozor, za předpokladu, že nevykazují nenávratnou degradaci, jako jsou solné výkvěty, nepevnost k podkladu, puchýře apod.,cihelné zdivo se dá injektovat do průběžné spáry i přes jádrovou omítku aniž by to mělo negativní vliv na výsledek zhotovené dodatečné clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Jen je potřeba lokalizovat spáru pod omítkou (případně návod na postup sanace vlhkého zdiva injektáží do průběžné spáry přes omítky najdete v naší Poradně, je tam těchto dotazů povícero, jen to chce trochu trpělivosti než tuto otázku a odpověď najdete), ale není to nikterak složité. Takže bych to shrnul. V případě, že omítky nejsou nenávratně degradované a injektáž systémem AquaStop Cream zhotovíte dle technologického postupu pro tento náš systém, cihelné zdivo postupně začne vysychat ve cloně, ale samozřejmě i nad clonou a jestliže víme, že u cihelného zdiva je výsledek opravdu naprosto spolehlivý, začnou vysychat i omítky. Ale musím zdůraznit, že nesmějí být zejména silně zasolené. Po vyschnutí můžete třeba z estetického důvodu např. pilkovým škrabákem odstranit malbu a štukovou vrstvu a již suchou, ale pevnou stávající jádrovou omítku nově oštukovat. Po krátké pauze budete moci provést malbu.
 
S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na sanace a izolace vlhkého zdiva
 
Dobrý den, do jaké nejnižší teploty lze aplikovat Váš systém AquaStop Cream. Děkuji za odpověď. Junek
Dobrý den pane Junku.
Teplota pro aplikaci injektáže systému AquaStop Cream, ale i 14 dní po aplikaci, by neměla zásadně klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí spodní limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí i např. pro omítání omítek, betonáže, nátěry fasád, lepení dlažeb, atd. Je to ve většině případech u stavebních materiálů, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. Z praxe ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“, nemá to vliv na kvalitu výsledku. Je to spíš teplotní spodní limit aplikace uváděný výrobci, včetně nás, pro poskytnutí informace pro zákazníky. Po udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení v Technickém listu tato informace podmínkou. Vždy se musí nějaký teplotní limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem v to,  že tyto limity nebudou brát vážně, bez jakékoliv odpovědnosti. U některých materiálů jsou tyto teplotní limity pro aplikaci naprosto nutné dodržovat, tj. jsou zásadní. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není to tak absolutní.  Když se vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovaná a dotovaná určitá teplota ve zdivu, je spíše limit v praxi pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout ani v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. Přes den může být plus 10 stupňů a v noci 5 pod nulou. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany domu a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Pokud se stavba nenachází v horských oblastech, kde jsou teploty podstatně nižší, měsíc říjen a většinou minimálně první polovina listopadu jsou období ještě pro injektáž vhodná. Ale musí se už teplota sledovat. Ale to je Vám určitě jasné. Říjen a většinou i listopad v oblastech s nižší nadmořskou výškou jsou měsíce v současných klimatických podmínkách ještě ,,bezpečné“. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek celoročně. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a v případě nutnosti se dá také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm, kde již nedochází k promrzání terénu, natož zdiva. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší, myšleno v hodinách, by nemělo způsobit promrznutí zdiva, a to je to, o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže v předzimním a zejména zimním období.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Urgentní linka: 731 565 565 od po – so.
www.injektaz-zdiva-praha.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
 
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se dá použít AquaStop Cream pro nátěr betonové podlahy pod lino, kde nepatrně vzlíná zemní vlhkost a pod linem se tvoří plíseň, která je cítit. Jedná se o rozměr cca 1,5 x 4 m. Myslel jsem si.: Savem očistit, nechat vyschnout a natřít vaším AquaStop Cream. Pokud by takováto možnost byla účiná, určitě bych rád požádal o případnou radu s přenějším postupem aplikace. Pokud ne, zde je nějaké jiné účinně řešení o kterém víte. Před dvěma roky jsem provedl klasickou injektáž zdiva. Sice jen v jedné místnosti, ale jsem velice spokojen s vaším výrobkem, proto se chci zeptat a poradit, zda tuto šíleně mazlavou a kluzkou hmotu lze použít i jinak, než injektáží. Velice děkuji za radu a s pozdravem Zdeněk Kruml.

Dobrý den pane Kruml. Prosím o zaslání Vašeho tel. čísla, abychom vše operativněji probrali. Je to na širší odpověď. Děkuji
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130
Váš specialista na sanace a izolace


Dobrý den, tel.číslo: 777 29 29 90. Přes den jsem v práci, ale telefonovat můžu, jen někdy neslyším zvonění, ale telefon si pohlídám. Děkuji Zdeněk Kruml.


Dobrý den pane Kruml, zítra Vám zavolám a vše probereme. V podstatě se tato metoda dá i pro tyto účely aplikovat, ale má to své podmínky a postupy, ale dá se postupovat i jinak. Například použít krystalický nátěr, ale opět musí být dodrženy, respektive splněny, určité podmínky a následně postupy. Např. v Německu už je zcela běžné, že se injektážní krémy, jako je náš AquaStop Cream, nejen používají pro injektáž zdiva, ale například i pro nátěry fasád, ale zejména betonových konstrukcí mostů. Německo je velmi dobrý hospodář a umí si velmi dobře spočítat, že sice se např. u nátěrů mostních betonových konstrukcí či již zmiňovaných fasád  náklady lehce zvyšují, ale v rozsazích investic je to v podstatě zanedbatelná položka, zatímco životnost  se u těchto nových či zrekonstruovaných staveb (samozřejmě se bavíme o nátěrech na bázi aktivní látky silan/siloxan – jako je vyroben náš injektážní krém) značně prodlužuje. Takže ačkoliv uvádím tuto informaci, metoda ochranných nátěrů je u nás v podstatě neznámá. Je škoda, že neexistuje osvěta pro různorodost použití silan/siloxanových krémů a že se nepoučíme z již mnohaletých zkušeností např. Německa či Anglie apod., kde se tento vysoce účinný materiál používá nejen pro zmiňované injektáže zdiva ale i pro širší spektrum aplikací. Ale snad si naši projektanti nebo spíše investoři časem vezmou příklad z vyspělejších a ekonomičtějších zemí. Před cca 5ti lety jsem zahájil osvětu v oblasti sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží, kdy se potvrdila všechna má tvrzení, publikovaná v různých časopisech, naposled např. v měsíčníku  Moje bydlení IX/2016, kde jsem se jako spoluautor článku „Vlhko a plísně – nepřátelé našich obydlí“ věnoval tematice injektáže vlhkého zdiva. Poznatky v této oblasti, které jsem nabyl dlouholetou praxí, jsem také přednášel na akademické půdě ČVUT (Kloknerův ústav) v Praze Dejvicích. Tyto poznatky byly uznány za pravdivé nejvyššími odbornými autoritami této katedry ČVUT.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Váš specialista na sanace a izolace

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

 

Dobry den, chtěl bych si zakoupit 4 litry AQUASTOP CREAM ® BALENÍ KBELÍK 1 LITR,INJEKTÁŽNÍ PISTOLE SE 2 PLNIDLY, PRO PROFI VRTÁK PRŮMĚR 14 MM DÉLKA 450 MM (PRACOVNÍ DÉLKA 400 MM) a 100KS ZÁTEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU PRO ZATĚSNĚNÍ VRTŮ PO INJEKTÁŽI. Chtěl bych vědět, zda se zboží musí objednat, nebo ho mate na prodejně a mužu si kdykoli přijet. Děkuji Šimandl.

Dobrý den pane Šimandl. Vše máme skladem a tak se můžete pro zboží  zastavit v otevírací době viz rubrika Kontakt. Jen bych Vás poprosil, až budete na cestě k nám tak jednu hodinu dopředu volat na číslo paní Schwarzové 602 282 982, vedoucí prodeje, anebo dle objednávky Vám zašleme zboží zásilkovou službou na dobírku. Dopravné a balné je vždy 180 Kč nezávisle na výši objednávky a vzdálenosti od nás k Vám. Dodání do dvou pracovních dnů.
S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradna po telefonu +420 731 565 565
Váš specialista na sanace vlhkého zdiva

 

Dobrý den, chci provést izolaci Vaším krémem a měl bych zájem o zapůjčení aplikační pumpy. Bylo by možné sdělit za jak dlouho od objednání je možné počítat se zápujčkou, abych si mohl naplánovat další činnosti. Děkuji Král

Dobrý den pane Král. Až a budete mít přes náš zásilkový prodej a nebo osobním odběrem zakoupený injektážní krém a vše vyvrtáno, injektážní pumpa je kdykoliv na skladě k zapůjčení. Jediné co je nutné, že si pro pumpu musíte zajet k nám na provozovnu. Ideálně v den plnění-injektáže z důvodu nepřečerpání čtyřdenní bezplatné lhůty , viz AKCE bezplatné zapůjčení injektážní pumpy.   

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Když je naše profese koníčkem

 

Dobrý deň. Potrebujem urobiť kremovú injektáž steny na ktorej je z vonka izolácia 8cm polystyrén plus samozrejme natiahnutá farba. Otázka znie aké bude mať za následky ak z vonka ponecháme stenu ako je iba znútra ju očistíme do tehly? Lebo píšete že obidve strany steny treba očistiť do tehly.Ďakujem

Dobrý den. Po provedené krémové injektáži systémem AquaStop Cream postačí, že jedna strana stěny nebude uzavřená, to je ve Vašem případě vnitřní. Venkovní fasádu si neničte, pakliže není předmětem oprav.
S přátelským pozdravem 
Jiří Schwarz -jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.


Ďakujem za rýchlu odpoveď.

S pozdravom. Skoupý

 

 

Dobrý den, je možné napojit vodorovnou hydroizolaci zdiva provedenou AquaStop Cream® na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou tekutou lepenkou nebo AquaStop Bitumen 2K® podobným způsobem jak uvádíte napojení na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou z asfaltových pásů natavených nad úroveň vodorovné izolace na svislou stěnu, předpokládám že nebude docházet k nahřátí AquaStop Cream® aplikovaného ve stěně a tim možnost jeho znehodnocení a také dojde k dokonalejšímu přilnutí tekuté lepenky ke stěně.Do jaké výšky doporučujete přetáhnout vanu nad vodorovnou hydroizolaci . Děkuji J Marek
Dobrý den pane Marku. Je to přesně tak, jak jste to v podstatě popsal. Napojení hydroizolační vany a vodorovné izolace ve zdivu se provádí stejně jako u modifikovaných pásů. U bezešvých hydroizolací podlah na bázi bitumenu je bezesporu výhodou lepší spojení k podkladům, včetně zavlhlých, netepelné zpracování a zejména snadné nanášení na svislé konstrukce do výšky zhotovené injektáže. Injektážním krémem AquaStop Cream nevzniká clona pro zamezení vlhkosti pouze ve zdivu, ale i na povrchu zdiva. Tím se tyto dvě hydroizolace spolehlivě spojí a samozřejmě se doplňují. Přesah vany nad linii hydroizolace zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti zhotovenou systémem AquaStop Cream doporučuji cca. 50 až 100 mm.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem.
 
dobry den, prosím vás o radu s mužem plánujeme vaší injektáž na náš koupený dům ,ale dům má dvě patra spodní patro je vlhké fotky mohu zaslat na email a nevím jak by se měla injektáž dělat jak dole tak i nahoře, prosím o email kam můžu zaslat fota domečku jak z venku tak zevnitř zdivo je cihla děkuji moc anna.
Dobrý den. Tím, že zdivo Vašeho domu je z vyzděné z cihel,  bude výsledek naprosto spolehlivý. Jen je potřeba dodržet technologický postup pro systém AquaStop Cream, ale dodržení postupu není těžké. Takže mi třeba na tento email pošlete pár fotek a Vaše tel. číslo a po shlédnutí Vám zavolám a vše operativněji probereme.
 
S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
____________________________________________________________________
Děkuji za odpověď. Budu čekat na zavolání. Anna
Dobrý den, řeším problém jak odstranit vlhkost stěny, která je 1,5m pod úrovní terénu. Vlhkost zdi končí ve výšce terénu. Pročetl jsem si tuto poradnu a vím, že plošnou injektáž zdi nedoporučujete, ale ani ostatní technologie nejsou jednoduše realizovatelné. Obvodová zeď je tvořena 50cm tvrdým nenasákavým kamenem a uvnitř objektu jednou řadou cihel. Celková tloušťka zdi je tedy 65cm. Odkopání z vnější strany a vytvoření svislé hydroizolace až k základům je sice možné, ale za cenu zbourání venkovního mohutného kamenného schodiště a výstavbu nového. Stejně by se ale musela udělat vodorovná injektáž těsně nad podlahou, která by ale v nenasákavém kameni nebyla zcela funkční, protože by neutěsnila spáry mezi kameny. (Náklady přes 100tis) Tlaková gelová injektáž je také možná,ale vrtat do kamenné zdi více než sto děr je nadlidský výkon. Firma mi dělala 2 prostupy profi nářadím půl dne a zničila 2 vrtáky. (Náklady cca 90tis). Napadlo mě tedy jestli by nešlo udělat plošnou injektáž do šachovnice, ale pouze do hloubky zdi z cihel (cca15cm), čímž by se izolace vytvořila v maltě mezi kamenem a cihlou. Cihlová zeď by se vysušila a kámen by zůstat vlhký. Pak by se zeď napenetrovala AquaSalt Stopem a udělala sanační omítka. Asi by to nebylo na 100%, ale nejedná se o obytnou místnost, ale o sklep, který pro vysokou vlhkost nyní nemohu využívat. Děkuji za Vaše vyjádření, S pozdravem Jiří Vejškrab
Dobrý den pane Vejškrab. Vše co popisujete je jasné. Zásadně bych s Vaším
postupem neměl problém. Pokud byste zvolil plošnou krémovou injektáž do
cihelné přizdívky, je ale nutné dodržet osové rozteče vrtů ve vodorovném ale
i svislém šachovnicovém zhotovení po 100 mm – 120 mm.  Tím by mělo dojít k
propojení šířících se clon od jednotlivých vrtů v tomto cihelném zdivu v
celé jeho tloušťce a šířce a v případě, že zedník, když vyzdíval tuto
přizdívku k nosnému kamennému zdivu a vyplňoval maltou i nerovnosti mezi
cihelnou přizdívkou a kamennou zdí, a za předpokladu, že vrty by byly
zhotoveny dostatečně hluboko, to je do těchto přechodových míst, injektážní
krém systému AquaStop Cream se bude spolehlivě šířit nejen v cihelném zdivu ale
 i v maltě mezi zdmi. V případě, že by se vrty provedly po 250 mm a více,  jak se plošná injektáž do
zdiva zhotovuje (můj negativní názor na tuto technologii plošné injektáže znáte), bych
na spolehlivost propojení clonování moc nevěřil. V současné době neexistuje žádná injektážní hmota, která by dosahovala dispergace, tj. šíření a tím k celistvému spojení mezi těmito značnými  osovými vzdálenostmi.
To, že ale nosné zdivo vrtat nebudete, ale pouze přizdívku, je možné osové vzdálenosti přiblížit. V kombinaci
s dalšími sanačními postupy, které popisujete, by výsledek mohl být spolehlivý. Zkuste vylepšit ještě větrání těchto sklepních prostor, pokud to lze. Pokud byste takto postupoval, nabídl bych Vám na výplň zdiva
našeho pracovníka. Akce injektážník k čerpadlu zdarma. Sice akce už bude končit 31.8.16, ale v případě objednání do 31.8. Vám tuto službu zhotovíme i po termínu. Nabízím Vám toto z důvodu, že výplň bude v značném rozsahu. Ale
samozřejmě to i zvládnete sám. Je to o čase a také, je to tak trochu nestandartní postup.
 
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
info@sanace-injektaz-zdiva.cz
—————————————————————————
Dobrý den,
 
děkuji Vám za odpověď i nabídku, kterou bych rád využil. Toto řešení budu
muset ještě projednat se statikem, protože nevím jak to s tou obvodovou zdí
je, jestli je cihlová část opravdu pouze přizdívkou nebo součástí nosného
systému domu, což by už mohl být při tak velkém počtu děr problém. Až budu
znát názor statika, tak bych Vás kontaktoval a dohodli bychom se na postupu
realizace. Ještě Vás prosím o sdělení, jestli i provádíte kompletní
injektáže na klíč nebo pouze dodáváte materiál a půjčujete čerpadla s
injektážníkem. Nevím jestli bych zvládnul takové množství děr svépomocí
vyvrtat. 
 
S pozdravem
Jiří Vejškrab
——————————————————————————–
Dobrý den,
naprosto se vším souhlasím.
 
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
 
Dobrý den, rekonstruuji starý dům ze smíšeného zdiva. Hydroizolace nejsou. Měl jsem záměr nechat zdivo napustit, již jsem byl domluven na aplikaci přípravku Aquafin F od jedné firmy z Plzně. Špatně jsem však pochopil technika při předchozí telefonické domluvě, dle jeho sdělení nelze injektovat obnažené kamenné zdivo, musí se napřed „prohodit“, což já pochopil jako „omítnout“. Zaskočilo mě tedy, když se při další návštěvě podivil, že již máme hotové omítky, navíc my jsme omítali jílovými omítkami, což by prý přineslo další problémy – těžko předvídatelné šíření clony hlínou, že nemají zkušenosti…zkrátka mi injektáž nedoporučil. Této rady uposlechnu v kamenné části domu, ale cihelnou přístavbu, kde již dožil asfaltový pás (byl z konce šedesátých let), bych rád doizoloval. V kamenné části domu mám pod podlahou odvětrávací kanál z Iglú tvarovek. Dům dříve nikde nevlhl, přestože byl uzavřen betonovými podlahami. Máte Vy nějaké zkušenosti s hliněnými omítkami? Nebo by bylo lépe pás omítky při podlaze před injektáží sundat a doomítnout později? Děkuji za každou radu či názor, Ziegler.

Dobrý den pane Ziegler. Vůbec nerozumím tomu obratu názoru technika o 180st. v momentě podání informace o Vámi zhotovených jílových omítkách. Jílové omítky jsou bezesporu zajímavé svoji ekologičností, vzhledem a zejména svými vlastnostmi, ale že by měly mít vliv na zhotovenou injektáž, respektive na její dodatečnou izolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, tak tomu nerozumím. Injektážní clona, ať je to tekutá injektáž nebo např. krémová injektáž (zde si můžete případně přečíst můj názor na tyto technologie , stačí kliknout na odkaz viz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-injektaz/ ) se zhotovuje vždy do zdiva a nikoliv do omítek. To, že by se omítka velmi pravděpodobně také zhydrofobizovala do určité míry uvedeným přípravkem je velmi pravděpodobné, u krémové injektáže systému AquaStop Cream je to v podstatě jisté, to ale není tak podstatné, ale kde má hlavně vzniknout clona proti vlhkosti je vždy ve zdivu. Omítkami se vlhkost v podstatě nešíří, je to právě zdivem a pouze sekundárním dopadem vlhkého zdiva se omítky zavlhčují u příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. A to je asi vše, jak to můžu okomentovat. Jen u cihelného zdiva bych v případě krémové injektáže doporučil zhotovit vrty a následnou injektáž do ložné průběžné spáry co nejblíže k podlaze, avšak bez jakéhokoliv náklonu, aby se vrty nevyklonily z průběžné spáry. To, že již máte zhotovené omítky neznamená, že se provedení do průběžné spáry nedá zhotovit. Stačí na jednom, lépe na dvou koncích jedné délky zdiva zhotovit svislou drážku a tím budou vodorovné spáry viditelné. Zvolíte si tu nejvhodnější spáru a tu propojíte se stejnou spárou na druhém konci zdi provázkem , lépe stavební tzv. brkačkou a pak i přes neodsekané omítky se vždy dostanete vrtem do vodorovné spáry. Závěrem tedy doporučuji nové omítky v místě injektáže neodstraňovat a postupovat dle návodu. Ale za předpokladu, že injektáž zhotovíte dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz


Dobrý den, děkuji za rychlou reakci. Mohu Vám zítra zavolat?
Hezký zbytek víkendu,
Ziegler.


Dobrý večer. Samozřejmě můžete.

JS

Dobry den, ja bych se chtel zeptat jakym zpusobem u delsiho vrtaku docilit spravne polohovani vrtu, jejich co nejlepsi soubeznost. M. Zelinsky
Dobrý den. Ano rozumím Vašemu dotazu. Souběžnosti vrtů lze docílit 90 stupňovým zámečnickým pravítkem. Touto jednoduchou pomůckou docílíte naprosté souběžnosti mezi jednotlivými vrty, ale i kolmost na svislou rovinu zdiva. V případě většího rozsahu práce a jistoty precizního vyvrtání doporučuji na hranu zámečnického pravítka navařit trubku např. s vnitřním průměrem cca. 16 mm. Prostrčený vrták bude naváděn na kolmost a souběžnost jednotlivých vrtů. Po vyvrtání cca. 150 mm už se vrt nevykloní a navádějící pravítko můžete odendat. V praxi se ale vrtá bez těchto pomůcek, jelikož se dá při troše zručnosti a dobrém pohledu docílit kolmosti a i souběžnosti s minimálními odchylkami, ale je to samozřejmě individuální. S výše popsanou pomůckou je vyvrtání samozřejmě bez zmiňovaných odchylek. Další faktor pro případné použití nebo nepoužití tohoto ,,navaděče,, je tloušťka zdiva. U zdiva tl. např. 150 mm to asi není tak důležité. I bez navaděče se v podstatě nedá zásadně pochybit, ale u zdiva tloušťky např. 800 mm je to už na zvážení. Také u zdiva s průběžnou spárou není potřeba hlídat kolmost na svislou rovinu zdiva, ale to je myslím jasné. Jak jsem se již zmínil, vše záleží na zručnosti, oku a zejména na řemeslné dovednosti. V případě systému AquaStop Cream se doporučují osové vzdálenosti jednotlivých vrtů 100 mm a to je právě z důvodu možných odchylek při vrtání a také plnění atd. Konkurence doporučuje osové vzdálenosti 120 mm, což je normová maximální vzdálenost a v případě způsobených odchylek, které se nikdy nedají vyloučit, už to může mít určitý vliv na účinnost. Pak to někdy může vypadat, že konkurenční krémy jsou účinnější a tím si mohou dovolit doporučovat větší osovou vzdálenost vrtů a dokonce i o něco menší průměry vrtů, ale to je právě doklad toho, že se vůbec nezamýšlí tito výrobci, že krémovou injektáž již v drtivém objemu zhotovují koncoví zákazníci. Je ale pravda, že tito zákazníci odvedou leckdy lepší práci než někteří profesionálové.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz
Jednatel spol. TRUM sanace s.r.o.
Dobrý den, pane Schwarzi, rozhodli jsme se pro injektáž zdiva vaším prostředkem Aqua stop cream.Chtěli bychom zakoupit kbelíky s tímto materiálem a aplikovat krém čerpadlem na aplikaci, které pronajímáte. Chtěla jsem se pouze zeptat, kde najdu volné termíny na pronájem čerpadla a zda stále platí akce, kdy s čerpadlem na místo přijede i váš zaměstnanec. Dále mám pouze techický dotaz, máme starý dům ze smíšeného zdiva o síle 80cm, budeme vrtat 14mm vrtátkem a to 10cm nad podlahou, je potřeba vrtat díry pod úhlem, nebo je můžeme vyvrtat vodorovně? Děkuji Vám za informace, Marie Špatenková

Dobrý den paní Špaténková. Pokud by bylo Vaše zdivo cihelné, je vždy výhodné vrtat do první vodorovné průběžné spáry nad podlahou, kde se ale ještě dostanete s vrtákem, ale zejména vrtačkou, aniž by Vám to začalo lámat vrták a tím naklápět vrty. Ta výška 100 mm pro linii vrtů nad podlahou je maximální, ale je vždy výhodnější vrtat co nejblíže k povrchu podlahy. Samozřejmě toto platí bez výhrad v případě, že půdorys domu prováděné injektáže není podsklepen. Jinak k otázce na akci,, Injektážník k čerpadlu zdarma,, je odpověď tato. Pro velký zájem této služby si v současné době nedovedu představit ji ukončit. Takže platí a je jen potřeba si tuto službu zarezervovat cca 2 až 3 týdny dopředu. Stačí telefonicky na tel. číslo  731 565 565. K té poslední otázce. U cihelného zdiva je vždy daleko výhodnější z mnoha důvodů vrtat ve vodorovném provedení , to je kolmo na svislou rovinu zdiva do již zmiňované průběžné spáry. U zdiva smíšeného či kamenného průběžná spára není a tak je možné vrty zhotovit pod mírným náklonem. Ale vrty ke svislé rovině zdiva je nutno zhotovit maximálně v 15 stupňovém náklonu. Větší náklony jsou kontraproduktivní. Hydrofobizace zdiva po provedené výplně při větších náklonech vrtů vzniká intenzivněji na rubové straně zdiva, to je u dna vrtů. Jeden z mýtů je ten, že se u smíšeného zdiva, ale nejen u smíšeného zdiva, při větším náklonu vrtů, protne více spár a tím je injektáž spolehlivější. U krémové injektáže je toto nevýhoda a náklonem vrtů se naopak požadovaný výsledek snižuje, jak jsem se již výše zmínil. Více nakloněné vrty jsou kontraproduktivní a u cihelného zdiva je to dokonce obrovské pochybení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na stavební chemii

 

Dobrý den, můj soused se již podruhé na mě obrátil s problémem, že se mu opět (v horizontu cca 3let) v prostoru obývacího pokoje na stěně za televizí (výška 100-130cm, ve vzdálenosti od okna 140-210cm objevila vlhkost-větší shluk vlhkých map.Projevil podezdření, zda příčinou nemůže být případně prasklá vodovodní trubka na mojí nemovitosti (sousedíme spolu v řadové zástavbě ) a jeho zeď je 450-500cm (nevím z jakého stavebního materiálu), moje 150cm (plná cihla). Já mám v této části skutečně vzhledem k tomu, že je tam kuchyň ve zdi pod omítkou rozvody vody, ale na mé straně žádné projevy vlhkosti nejsou viditelné.Vzhledem k tomu, že se jedná o starší domy, nebude provedena na těchto zdech provedena izolace proti vlhkosti, místnosti jsou podsklepené.Nemůže se jednat o „rosný bod“, případně vzlínání vlhkosti? Na defekt v rozvodu vodu se mi to nezdá. Na poklep je omítka v těchto místech „odfouklá“ Chtěl bych znát Váš názor na případnou příčinu a přikládám foto v Příloze. děkuji za odpověď Miloš Parkan

Dobrý den pane Parkane. Dle Vašeho popisu stavu předpokládám, že zdi obvodové a vnitřní Vašich nemovitostí vlhkost nevykazují. Soudím dle toho, že se o tomto problému nezmiňujete, ale jedna v podstatě společná zeď, na které jsou z Vaší strany rozvody vody a pravděpodobně i odpad pro Vaší kuchyňskou linku, a dle fotografie, na které jsou vidět lokální a ostře ohraničené vlhké mapy, mi vše nasvědčuje opravdu o příčině havarijního stavu. Moje domněnka vychází ze skutečnosti, že zejména u řadových domů, pokud trpí zdivo vzlínající vlhkostí, je tato vlhkost většinou intenzivnější u obvodových zdí, případně vnitřních zdí, ale nejméně právě u společných zdí. Pokud se tento problém u tohoto vnitřního společného zdiva vyskytuje a u ostatního zdiva problém s zavlháním není , je to buď z důvodu havarijního stavu vody, odpadů a pod, a nebo, že jeden ze sousedů má podlahu podstatně níže než soused nad ním, bývá to v  případech výstavby kaskádovitých řadovek. Samozřejmě většinou má výhodu u společného zdiva ten majitel nemovitosti, který je výše. O rosný bod se rozhodně nejedná, ale příčinu zavlhání zdiva z důvodu dožilosti vodorovné izolace a tím působení vzlínající vlhkostí vyloučit nemohu. Ale ke všem výše uvedeným skutečnostem a zejména zaslaným fotografiím bych se přikláněl k havarijnímu stavu vody či odpadu. Ale je to pouze moje domněnka vycházející z předaných informací, přičemž ale také jsem mnohokrát tento problém sledoval anebo se na jeho odstranění podílel. Ještě by mne zajímala důležitá informace, která by mohla být indicií pro mé podpoření názoru či jeho vyvrácení. Tím, že v popisu dispozice místností popisujete, že místnosti jsou podsklepené, potřeboval bych od Vás informaci a to tuto: V Jakém stavu jsou Vaše společné zdi pod úrovní podlahy prvního nadzemního podlaží?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem


Dobrý den pane Schwarzi,

velice moc děkuji za Váš profesionální přístup a rychlost reagování na problém, s jakou jsem se opravdu dosud nesetkal. Svědčí to o tom, že jste opravdu odborník na svém místě. Mám na věc podobný názor. A vzhledem k tomu, že jsem před 4 lety kuchyni kompletně rekonstruoval, bych opravdu nerad prováděl výměnu rozvodů vody. Samotřejmě, že součástí rekonstrukce byl i nový přívod vody v plastu ke kuchyňské lince, nicméně zůstal zachován i stávájící 25-ti letý rozvod vody v pozinku, neboť pokračuje a navazuje i do dalších místností (koupelna, sprcha, záchody a pokračuje do II. NP. Nový přívod je ukončen v chodbě, aby se v budoucnu dal následně použít, nicméně je to věc, do které bych se nyní docela nerad pouštěl.

Se sousedem se domluvím, u něho bude snažší zeď odsekat (je stejně v těcto částech vydutá a bude snad možná lépe vidět, co je toho příčinou, ve zdi mohou být i kameny…

 ještě jednou díky moc

 S pozdravem

 Miloš Parkan


Dobrý den pane Parkane. Děkuji za pochvalná slova, která mi leckdy dávají sílu pokračovat v poradenské činnosti. Pokud byste mi po zjištění příčiny zavlhání zdiva dal zpětnou vazbu, i mne to obohatí. Děkuji

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den, mohl bych se dotázat na rozdíl Vašeho výrobku AquaStop Cream od výrobku společnosti RealSan – Aquabarier 3 ? Děkuji.

Dobrý den. Neznám jejich výrobu, původ surovin a certifikaci a tak nemůžu porovnávat kvalitu, účinnost apod., ale z jejich Technického listu se jedná pravděpodobně o podobný výrobek. Jsem přesvědčen, že Vámi dotazovaný výrobek nemůže dosahovat vyšší kvality a tím ani vyšší účinnosti než náš AquaStop Cream, úspěšně prověřený již přibližně u 5000 staveb . Vycházím z toho, že u našeho výrobku jsme dosáhli maximální účinnosti díky našemu know how výroby a v neposlední řadě i aplikace. Co ale můžu s jistotou tvrdit o našem injektážním krému AquaStop Cream je to, že je náš výrobek vyráběn ze surovin dovážených z Německa, je vyráběn nejmodernější technologií a podléhá přísnému státnímu dohledu kontroly výroby. V neposlední řadě každé 3 roky musíme obnovovat u Státní zkušebny novou certifikaci, kde prochází injektážní krém širokou škálou prověrek a zkoušek své účinnosti a kvality pro udělení certifikace, což je pro spotřebitele samozřejmě zárukou následně uvedených údajů v Technickém listě, Bezpečnostním listě a Prohlášení o shodě. Náš AquaStop Cream je vyráběn v té nejvyšší kvalitě a nejvyšší možné účinnosti a tím si nedovedu představit, že by u konkurenčních injektážních krémů mohly být jejich vlastnosti lepší a tím jejich výrobky mohly být více spolehlivé. Nechci v žádném smyslu snižovat konkurenční krémy pro injektáž zdiva k trvalému zamezení vzlínající vlhkosti, ale pouze v případě pokud jsou konkurenční krémy  vyráběny s 80% aktivní látkou silan/siloxanu ve svém obsahu a jejich suroviny a technologie výroby splňují všechny nejmodernější požadavky, tak jako je tomu u naší výroby, mohou docílit max. stejné,  nikoliv však vyšší kvality než náš výrobek AquaStop Cream. Tím, že jsme se za poslední 4 roky stali největšími prodejci injektážního krému v ČR a pravděpodobně i v SR, už  něco vypovídá. Myslím, že i v naší oblasti výroby stavební chemie všeobecně platí, ne vždy dražší = lepší. Ale rozhodnutí je samozřejmě vždy na investorovi.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, rád bych věděl, jaký způsobem (jaké materiály mohou být aplikovány) a v jaké časové ose mohu dokončit vnější fasádu domu po injektáži samotné. Jedná se o zdivo smíšené cihla-kámen u 120let starého domu, zateplovat nehodlám. Děkuji.

Dobrý den. Přesně nerozumím větě,, jaké materiály mohou být aplikovány,, ale pokud myslíte injektážní hmotu AquaStop Cream , tak tu my dodáváme na silanové bázi s max. možnou koncentrací (80%) aktivní látky silan/siloxanu ve svém obsahu. V současné době je to nejúčinnější injektážní metoda pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti a to ve všech druzích zdících materiálů. Dostatek informací najdete na našem webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a nebo www.kremova-injektaz-zdiva.cz . Jinak k té druhé otázce. Pokud budete zhotovovat nové omítky, technologická pauza od zhotovené injektáže po zahájení omítání, nejlépe sanačních omítek či termoizolační omítky, které jsou paropropustné a hydrofoní ,  je cca 14 dní.

S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na sanační technologie
—————————————————————————

Dobrý den,
děkuji za odpoveď, v podstatě jste mi odpověděl odpovědí na druhou otázku i na otázku první. Co se týče injektáže samotné, v tom mám jasno, proto píši Vám. Ještě jeden dotaz a to zda mají být zátky po dvoufázové injektáži ponechány, dejme tomu po dobu zmíněných14dní, či musejí zůstat aplikovány napořád ? Ještě jednou díky.
S pozdravem
Filip Pivny


Dobrý den.
Zátky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního extrudovaného polystyrénu a tak po dispergaci krému se zátky mohou případně o trochu více do prázdného vrtu zasunout a ponechat je ve zdivu. V budoucnu rozhodně žádná jakási nežádoucí reakce, proces či jak to nazvat ve zdivu, u tohoto polystyrénu nehrozí. U obvodového zdiva, kde se injektáž zhotovila nad úrovní terénu, plní ale hned dvě funkce. Zaprvé zatěsňují možný výron injektážního krému z ústí vrtů, ale co se moc nikde neuvádí, ačkoliv je to další nesporná výhoda tohoto druhu zatěsnění a to, že se zdivo, které se určitě staticky nenaruší, ale tepelně částečně ano, tak tyto zátky toto tepelné oslabení naprosto eliminují. Kdysi dávno jsem provedl kontrolní měření termokamerou v zimním období, kdy přes den bylo okolo 0 stupňů Celsia  a v noci mínus 3 stupně, takže žádné velké mrazy. V místech line vrtů, kde se po injektáži tyto zátky nepoužily, ačkoliv bylo zdivo po injektáži oboustranně nově omítnuto sanační omítkou, přesně jsem našel místa vrtů. Teplota na povrchu omítek v temperované místnosti byla při tomto období na místech vrtů pouze 14 stupňů a v okolí vrtů 21 stupňů. Toto mám zdokumentováno. Takže u obvodového zdiva dokonce si myslím, respektive je jasné, že zátky po ukončení dispergace injektážního krému by bylo škoda odstranit. Toto samozřejmě ale platí pouze u obvodového zdiva nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního či zdiva pod úrovní terénu je to v podstatě jen ten důvod zatěsnění po provedeném plnění a tím, zda zátky po ukončené dispergaci odstraníte či zasunete a tím je ponecháte, je na Vás. Ale já si myslím, že je jednoduší tento námi vyráběný a dodávaný druh zátek spíše ve zdivu ponechat. Nic se tím nezkazí a u obvodového zdiva, jak jsem výše vysvětlil, je to dokonce velmi výhodné.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

 

Dobrý den, pročetl jsem si Váš web a shlédl videa. Řeším vlhkost ve zdivu jak cihlovém, tak kamenném, šíře 600 – 1000mm u staré chalupy. Odkryl jsem vnitřní staré prkenné podlahy, a vybral cca 500mm hlíny, kamenů a zásypu. Před shlédnutím Vašich videí jsem zamýšlel zhotovit kalsickou skaldbu, tzn. štěr, vyztuženou betonovou mazaninu a po vyzrání zhotovit hydroizolačnímy pásy vanu a podřezat zdiva tak, abych se ubránil pronikání vlhkosti do interiéru a do stěn. Co se týče skaldby podlah a vodorovné izolace, myslím, že lepší řešení není, ale namísto podřezání bych raději volil Vaši technologii. Otázkou je, zda bude fungovat nová skladba s vodorovnou hydroizolací (lepenka) a injektáž obvodoých a vnitřních nosných stěn….popř. jak zabezpečit, aby tyto 2 systémy spolupracovali. Pokud budu řeč´šit jen podlahu, vlhkost půjde do stěn, naopak pokud budu řešit jen injektáž, voda se mi dostane podlahou do interiéru. mám obavy, že když provedu výše popopisovanou skladbu podlahy a injektáž, že si vlhkost najde nejslabší místo ve styku mezi vnitřní stranou stěny a na ní navazující podlahou… Předem vám děkuji za radu a pokud bychom přišli na řešení, které mně jako stavaře přesvědčí, určitě zvolím Váš systém a nebudu řešit dosti náročné podřezávání metrových stěn. S pozdravem Roman Slabý

Dobrý den pane Slabý. Myslím, že se dá se vším souhlasit a co se týče obavy napojení hydroizolace podlahy (hydroizolační vany) s dodatečně zhotovenou vodorovnou izolací ve zdivu systémem AquaStop Cream není to tak složité. Injektážní hmota Aquastop Cream se po zhotovení výplní vrtů nešíří pouze do bočních směrů od vrtů, ale i do předních a zadních částí zdiva. Takže včetně povrchů! zdícího nainjektovaného materiálu. To znamená, že když budete zhotovovat hydroizolační vanu např. modifikovanými živičnými pásy, tak v místech linie injektáže, to je ve svislých konstrukcích, vytáhněte tyto pásy cca. 100 mm nad vodorovnou linii injektáže. Tyto dvě izolace se spojí a navzájem se budou doplňovat a tím se zamezí k pronikání vlhkosti nad tyto izolace. Zvažte i případné zateplení podlahy.  

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Když je naše profese koníčkem

___________________________________________________________________________

Děkuji Vám za rychlou odpověď. Ještě mne napadá, zda by se dala hydroizolační vana udělat z Vašeho AquaStop Bitumen 2K? že by bylo vše od jednoho výrobce. Jinak tepelnou izolaci mám samozřejmě vyřešenou:-)

S pozdravem

Roman Slabý

realizace

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Slabý. Hydroizolační vana zhotovená bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen 2K má mnoho výhod oproti klasických asfaltových pásů. Ty dvě hlavní výhody jsou neoddiskutovatelné. To jsou:

Hydroizolace je bezešvá, beze spojů. Ta druhá obrovská výhoda této stěrky je, že má velmi dobrou přilnavost k většině druhů povrchů (podkladů) i zavlhlých, snadno se hladítkem nanáší i na svislé konstrukce, záhyby, nerovné podklady, což u asfaltových pásů toto neplatí a na svislých konstrukcích či záhybech se asfaltové pásy odchlipují apod. Jistě z praxe znáte. Dalšími, řekl bych neméně zajímavými výhodami jsou, že vzniká protiradonová bariéra, je do jisté míry pružná a nemá tendenci při drobných otřesech či pnutí praskat, velmi snadná aplikace, a nanáší se do cca. 6 mm, takže se nejedná o jakýsi nátěr, ale vznikne dostatečně silná hydroizolační vrstva. Nechci, aby to znělo jako demonstrace výhod, ale opravdu, kdo začal zhotovovat tyto izolace, již na jinou izolaci pro tyto účely neměl potřebu přejít. V neposlední řadě se dá použít na svislé izolace podúrovňového zdiva při odkopání, tam bych řekl, že je nenahraditelná. Dobře se dá kopírovat nerovnost zdiva, nestéká, vynikající přilnavost k zavlhlému podkladu, což je u odkopaného podúrovňového zdiva vždy, atd. Nanáší se ve dvou vrstvách hladítkem a každá vrstva je již dostatečně pevná po 24 hodinách. U podlahy je vhodnější po první zhotovené vrstvě zhotovovat druhou vrstvu za 48 hodin a použít nejlépe tenisky s nízkým vzorkem. Je to sice určitá technologická pauza, časové omezení, ale klady jistě převládají. Ještě asi zajímavými vlastnostmi bitumenové stěrky AquaStop Bitumen 2K jsou, že se velmi kvalitně spojí s širokou škálou jiných druhů stávajících izolací a materiálů, od injektážní již probíraných clon, asfaltových lepenek, nerezových plechů až po dřevěné konstrukce. No zvažte, případně zkuste.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo,

to, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (a napětí 24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou a tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, fungicidních nátěrů dřevěných konstrukcí, až po lepidla, umělé hmoty ve všech možných podobách,  atd atd,. Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, anebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě lidskému organismu neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Cream® je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus, pokud  by tyto vysílané elektromagnetické vlny měly skutečně tu výrobci deklarovanou intenzitu, a to takovou, že celý objekt trpící vlhkostí, se silnými obvodovými a s vnitřními zdmi a stropy včetně podzemních podlaží by bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení pronikání vlhkosti vyschl. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co by to tedy muselo dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou svou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých úvah.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

Dobrý den, mám dotaz ohledně injektážního krému AquaStop. Kolik krému bude cca potřeba při 30 m zdiva a tloušťce od 30-60 cm? Děkuji za informaci, s pozdravem a přáním hezkého dne — Jehlička

Dobrý den pane Jehličko. Pro reálný výpočet spotřeby potřebuji znát běžné metry při daných tloušťkách zdiva. Od –  do může být pro výpočet nepřesné. Ale pokud bych to zprůměroval a za předpokladu, že zprůměrovaná tloušťka zdiva bude odpovídat skutečnosti, to znamená, že zprůměrovaná tloušťka vychází 45 cm, tak spotřeba při délce 30 bm v cihelném zdivu a zachování technologického postupu pro systém AquaStop Cream by byla cca. 17 litrů. U zdiva kamenného, smíšeného by byla spotřeba cca. 18 litrů injektážního krému.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když ne naše profese koníčkem

Dobrý večer, jak dlouho vydrží nespotřebovaný krém v kbelíku po otevření ? Co děláte s otvory po zaschnutí krému, necháte je prázdné ? Vladimír Wimmer

Dobrý den. Injektážní krém po otevření vydrží minimálně 1 rok aniž by to změnilo jakékoliv jeho vlastnosti. Jen je potřeba dodržovat vhodné skladování. Zejména nevystavit v zimním období injektážní krém AquaStop Cream přemrznutí a v letních obdobích nevystavovat injektážní hmotu vysokým teplotám. Přirovnal bych to ke skladování barev. K té druhé otázce. Vrty, které jsou po dispergaci prázdné se nemusí vyplňovat. Narušení statiky objektu nehrozí. Pokud byste si ale dal tu práci a např. tzv. maltovou zálivkou byste prázdné vrty vyplnil, nic tím samozřejmě nezkazíte. Pro toto vyplnění by se dala použít i naše injektážní pistole pro kbelíkové balení, která je určená pro výplně vrtů injektážním krémem AquaStop Cream, ale určitě by vytlačila i řidčí maltovou směs. 
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Schwarzi , děkuji za rychlou a vyčerpávající odpověď. 

Zdravim z Mělníku

Vladimír Wimmer 

Dobry den, aka zaruka neprepustenia vody je pri vasom kreme? Dakujem, Petras Peter
Dobrý den. Doba životnosti dodatečně zhotovené izolace pro  zamezení
kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu systémem AquaStop Cream záleží na
mnoha faktorech. V jakém zdivu byla injektáž zhotovena, jak kvalitně, do
jaké míry je neustále namáhána, atd. Ale minimální doba životnosti je 25
let. 
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Vážení, na základě Vašich znalostí a zkušeností prosím tímto o doporučení / radu / … jak zaplnit / ucpat / zateplit / … oblý výklenek u cihlového ČD, v obytných patrech je vlhkost / suchost ok. Nákresy přikládám v přílohách. Jde spíše o stavební prevenci před vlhkostí než o zbavení se vlhkosti po …Prosím zohlednit vlhkost z místnosti ( před tělesem topení ) + případnou vlhkost po zatečení vody oknem + … odvětrávání Děkuji a s pozdravem Z. Trojan ( telefonní spojení nedávám úmyslně )

Dobrý den pane Trojane. Pokud se Vám jedná o zateplení zdiva z interiéru zkosených zdí  okolo oken a špalet včetně nadokenního překladu, bylo by ideální stávající omítku odstranit a použít termoizolační omítku. Na trhu je jich již značný výběr. Zřejmě máte obavu ze  vzniku nejchladnějších míst (soudím dle nákresů) a tím z možné kondenzace vzdušné vlhkosti, která by mohla do budoucnosti způsobovat vznik plísní. U těchto termoizolačních omítek na jejich povrchu nedochází ke kondenzaci a mají zároveň tu vynikající vlastnost , že mají nízký difuzní odpor (jsou dostatečně prodyšné), takže pokud jsem celou záležitost dobře pochopil, řešil bych zateplení v každém patře Vašeho činžovního domu tyto zdi tímto způsobem. Tento postup ale za předpokladu, že v brzké době neuvažujete o zateplení fasády. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

Dobry den. Chcem sa spytat ci by som mohol vrtat diery pre sanaciu menej ako 10 cm od povrchu. Dovod je ze mame problem s vlhkostou vo vnutornych stenach ale len na jar a v lete lebo pocas vykurovacieho obdobia kurim krbom a vlhkost v dome je minimalna(prerobeny starsi dom) a chcel by som to vrtat tak aby som to schoval listou pre plavajuce podlahy. A este by ma zaujimalo ked narazim na kvader ktory je dieravy mam vyplnit celu dieru? Dakujem za info. Velmi sa mi paci vas produkt. Šimek Tomáš

Dobrý den. Myslíte zhotovit hloubku vrtů 10 cm? Jaká je tloušťka zdiva?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem


Dobry den. Nemyslel som hlbku. To viem z videa. Potrebujem vediet vysku ci moze byt menej ako 10 cm ako je uvadzane vo videu pretoze vyvrtane diery potrebujem skryt do uz spominanej listy.


Dobrý den pane Šimku. Pokud zdivo je cihelné, je potřeba vždy vrtat do průběžné vodorovné spáry mezi řadami cihel v osových vzdálenostech 100 mm, průměrem vrtů vrtákem 14 mm, hloubku vrtů na skutečnou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm) a maximální výšky linie vrtů od podlahy 100 mm. Takže snížení linie vrtů  není na závadu, ale max. výškový limit musí být stanoven a to je to, co Vás asi zajímalo. Pokud je zdivo smíšené, bez průběžné spáry, můžete linii vrtů zhotovit pod mírný náklonem a výšku linie vrtů můžete nastavit cca 20 mm nad podlahou. Pokud máte cihelné zdivo, využijte první průběžnou spáru od podlahy do které se ale dostanete v kolmém provedení k svislé rovině zdiva. V praxi to znamená, že do spáry, která je např. 20 mm nad podlahou se ale nedostanete, respektive dostanete, ale vrt se nedá ve vodorovném provedení vzhledem k tloušťce vrtačky zhotovit, což není ideální. Ale to za předpokladu, že vrtáte z interiéru. Pokud byste vrtal u obvodového zdiva z venku a terén je níže než povrch podlahy, nejste výškově limitován a vrtat můžete do spáry v těsné blízkosti podlahy. Ale z Vašeho dotazu je jasné, že se jedná o vnitřní zdivo, takže platí vše výše uvedené. Pokud se jedná o cihly či tvárnice s komorami, je plnění a i zhotovení výšky linie vrtů trochu komplikovanější. Podrobný návod jak toto komůrkové zdivo vrtat a plnit najdete v naší Poradně, kde již tento dotaz byl vícekrát vznesen. Prosím o trochu trpělivosti, bude to trochu starší dotaz, ale dotazy a odpovědi na injektáž různých druhů dutých a komůrkových cihel a tvárnic najdete. Děkuji za pochopení. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, prosím o radu s doplňováním krému kónickou koncovkou. Osekali jsme omítky, vyvrtali otvory ve spáře plného zdiva, vyfoukli vrty, naplnili trubičkovým plnidlem – potud vše vpořádku. Ale při snaze doplnit vrt plnidlem s kónickou gumovou koncovkou krém okamžitě vytéká mimo, o natlakování nemůže být řeč. Ani vrty délky 10cm se takto nedaří naplnit. Koncovka totiž neutěsní ústí vrtu, jelikož malta ve spáře je nesoudržná a vydrolená po vrtání a osekávání. Zdá se mi, že koncovka může těsnit pouze při zachování původní omítky. Děláme něco špatně? Díky za radu, Beránek.

Dobrý den. Nic špatně neděláte. Tato druhá fáze plnění je opravdu vhodná pro vrty zhotovené přes omítky, pískovcové, opukové kameny apod. Ale druhá fáze plnění (injektáže) je jen doporučující a to pro případ, že pracovník při plnění není příliš zručný, což samozřejmě nemusí být a asi není Váš případ. Ale pokud si nejste jisti dostatečnou výplní po vyplnění vrtů trubičkovým nástavcem, můžete ústí vrtů okolo omáznout rychletuhnoucím cementem (tj. ve Vašem případě vrtů v průběžné spáře) samozřejmě tak, abyste si nezatěsnili ústí vrtů, ale případné zúžení průměru v ústí vrtů by nevadilo, a než rychletuhnoucí cement vytvrdne, gumovou kónickou koncovkou si zhotovíte otisk kónického tvaru a pak již přitisknutím pistole s gumovou koncovkou lze provést případné dotlakování obsahu vrtu. Pakliže jste výplň provedli ale dostatečně, nečekejte, že doplnění vrtů injektážním krémem přes kónickou koncovku bude objemově zásadní a tím bude mít zásadní význam pro výsledek.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem


Díky za rychlou odpověď. Zkusím to takto.

S pozdravem,

Vladimír Beránek

Dobrý deň pán Schwarz, chcel by som sa Vás opýtať ohľadom priemeru aplikačnej hadičky na Aqua Stop Cream. V svojich materiáloch odporúčate vŕtať otvory na priemer 14mm. Tento priemer je však neštandard. Pokiaľ je vonkajší priemer aplikačnej hadičky menší ako 11-12mm tak by som chcel vŕtať otvory vrtákom 12mm (ktoré mám k dispozícii v rôznych dĺžkach), s tým, že by som aj zmenšil vzdialenosť medzi týmito otvormi. V podstate aj konkurenčné prípravky na tejto istej báze tiež aplikujú emulziu do 12mm otvorov.Ďakujem za odpoveď J.Majkút

Dobrý den pane Majkút. Pro systém AquaStop Cream se používá aplikační kovová trubička pro kbelíkové balení, která má vnější průměr 10 mm a pro salámové balení má 8 mm průměr. Ta je plastová. To, že konkurence má ve svém technologickém postupu průměr vrtů 12 mm neznamená, že je to standardní a náš průměr vrtů je nestandardní. Je to spíše naopak. AquaStop Cream je vysoce účinný, prochází každé 3 roky novou důkladnou certifikací výrobku, podléhá přísné kontrole výroby a suroviny pro výrobu pochází z Německa. Vše je koncipováno systémově pro nejúčinnější výsledek. Zmenšování průměru vrtů a vzdalování osových vzdáleností vrtů je kontraproduktivní. Spotřeba je sice o něco málo nižší, ale i výsledek je tím pádem v přímé úměře méně spolehlivý. Injektážní krém AquaStop Cream je minimálně stejně účinný jako konkurenční krémy, ale náš systémový technologický postup je spolehlivější.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý den, chtěl bych injektáž udělat na chalupě,která je s kotovice 350mm tlouštka.Chtěl bych se zeptat po jaké době po provedení injektáže je vhodné zed opět omítnout a jaká omítka se doporučuje.Vzládne tuhle práci i laik bez předchozích zkušeností?Jedná se o 15 m místnost.Děkuji Buš
Dobrý den pane Buš. Po aplikaci systému AquaStop Cream je vhodné zachovat technologickou pauzu cca 14 dní a pak je vhodné aplikovat sanační omítku, kterou běžně nabízejí jakékoliv stavebniny. Samozřejmě jsou dodavatelé různých sanačních omítek pod různými obchodními názvy, ale to už není pro výsledek tak rozhodující. Primární je zdivo dodatečně odizolovat od vzlínající vlhkosti, což v případě Vašeho druhu zdiva je snadné a výsledek bude velmi spolehlivý. Na našem webu najdete dostatek informací o technologickém postupu pro náš systém AquaStop Cream. Zvládne to úplně každý.
S pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý deň, potreboval by som odizolovať tehlový základ. Jedná sa o starší dom, izolácia obvodového múra je papierová lepenka, ktorá je nad úrovňov terénu – dvora, vo výške 80cm. Od úrovne terénu po lepenkovú izoláciu dochádza k vlhnutiu muriva a opadávaniu omietky, nakoľko tehlový základ intenzívne nasáva spodnú vlhkosť a preto by som ho chcel odizolovať pomocou Aqua Stop Cream. Izolovať by som chcel zvonka na úrovni vonkajšieho terénu, v špáre tehlového základu. Otázka znie, či sa nemusím báť narušenia statiky, prípadných trhlín nad injektážou… ? Preto sa pýtam – po vytvorení hydroizolačnej clony sa všetok gél vsiakne do muríva ?…….diery ostávajú voľné, bez výplne ? ……netreba ich kôli statike dodatočne niečím zaplniť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Sloboda
Dobrý den pane Sloboda. Odpovědi na Vaše otázky jsou tyto. V případě systému AquaStop Cream a jeho technologického postupu v žádném případě k narušení statiky domu nedojde. Systém AquaStop Cream byl úspěšně aplikován na tisících stavbách v různých druzích zdících materiálů a různých typů staveb. Nikdy k narušení statiky nedošlo a nedochází. Po provedené výplni vrtů injektážním krémem AquaStop Cream dochází k pronikání (šíření) aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaného zdiva a tím se vrty postupně vyprázdní. Po jejich vyprázdnění není potřeba vrty jakkoliv vyplňovat, např. jakousi maltovou zálivkou. Tyto zálivkové výplně se zhotovují u vrtů v případě jiných technologií a zejména jiných, podstatně větších průměrů vrtů. V devadesátých létech minulého století se těmto vrtům v podobných průměrech a osových vzdálenostech pro injektáž zdiva z důvodu zamezení vzlínající vlhkosti všeobecně říkalo mikroinjektáž, což vlastně bylo ve stavebnictví přesnější pojmenování, ale postupně se zažilo všeobecné pojmenování injektáž zdiva. Už to původní pojmenování leccos napovídá. Na jednu okolnost bych raději upozornil. Pokud by pod podlahou byla zemina či zásyp, nebylo by to plnohodnotné řešení. Liniová clona ve zdivu by Vám sice vznikla těsně nad úrovní terénu, ale ze zavlhlého zásypu pod podlahou by se Vám vlhkost z vnitřní strany stavebního dílce přemosťovala nad zhotovenou clonu a výsledek by nemusel být stoprocentní. Sice ze spodního směru, tj. od základů by vzlínající vlhkost nad dodatečně zhotovenou izolaci v úrovni terénu již nepronikala, ale pořád je tam velká pravděpodobnost, že se vlhkost bude z bočního směru infiltrovat do zdiva ze zásypu mezi dodatečně zhotovenou izolací v úrovni terénu do výšky podlahy, respektive stávající vodorovné izolace. Neznám skladbu podlahy a jejího podloží a tak je toto pouze upozornění.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradna pro urgentní dotazy na čísle: +420 731 565 565
———————————————————————-
Dobrý deň, pán Schwarz.
Áno, uvedomujem si na čo upozorňujete. Najskôr sme daný problém riešili odkopaním základu a použitím mopovej fólie. Toto pomohlo len čiastočne. Chcem pokračovať pridaním izolačnej clony AquaStop Cream na úrovni terénu. Vnútorný zásyp – piesok-  a vnútorné podlahy nie sú izolované. Našťastie steny nad úrovňou lepenkovej izolácie máme suché – zvonka aj zvnútra. Predpokladám, že by sa stav po injektáži mal zlepšiť. Tá otázka týkajúca sa vplyvu tejto injektáže na statiku domu bola naša reakcia na rozhovor s jedným pánom, ktorý vykonáva podrezávanie domov. Ten tvrdil, že do základov sa nemá zasahovať. Chceli sme si to overiť. Ďakujem Vám za ochotu a informácie .Váš systém AquaStop Cream sme rozhodnutí použiť.
S pozdravom Sloboda
 
 
Dobrý den, Vaši technologii jsem již zakoupil, vše připravil a v nejbližší době hodlám aplikovat. Nyní mne trápí otázka, když budu aplikovat na příčku jen z jedné strany (na druhé straně je koupelna a tudíž obklad) Díru vyvrtám cca 3cm od obkladu. nebude gel na obkladačkách, respektive v jejich spárách dělat nějaké mapy nebo jakékoli jiné estetické vady? Co když na druhé straně nechám omítku? budou se na ní tvořit mapy? Děkuji za odpověď Ondráček

Dobrý den pane Ondráčku. Nejprve k tomu příčkovému zdivu. To zatmavení ve spárách obkladů na druhé straně zdiva je možné, ale záleží na kvalitě použité spárovací hmoty a také do značné míry jejím stáří. Ale pokud injektážní krém zatmaví spárovací hmotu v místech provedené injektáže, nebylo by to vůbec na závadu. Zatmevení je po provedené krémové injektáži systémem AquaStop Cream  jen dočasné. Po nějaké době dojde k ukončení dispergace silanového krému a v tom momentě se viditelné zatmanení pomalu začne ztrácet. Na omítkách to probíhá stejně. Jen je zatmavení logicky viditelnější, ale také jen po nějakou dobu. Pak vznikne pevná vazba v pórech a i těch nejjemnějších kapilárách zdiva s aktivní látkou a clona je již nerozpustná.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Chtěl jsem se ještě zeptat – zbylo mi ještě trochu krému, mohu po nějakém čase ještě díry doplnit? Pokud ano tak po jaké době je to nejvhodnější? děkuji za odpověď Ondráček

_______________________________________________________________

Dobrý den pane Ondráčku. Doplňovat vrty není nutné, samozřejmě za předpokladu, že jste již výplň provedl řádně, ale rozumím Vašemu dotazu. V případě, že Vám po předchozí plnohodnotné injektáži nějaké množství krému zbylo a nemáte již potřebu zhotovit injektáž na dalších místech, což z Vašeho dotazu vyplývá, doplnit vrty můžete, není to nic proti ničemu, naopak clonu tím ještě o ten přebytečný krém zesílíte. Dobu spotřebování přebytečného krému AquaStop Cream od prvního vyplnění doporučuji tak od jednoho do dvou týdnů. Obsahy vrtů po této době budou již dostatečně vyprázdněné a tím vznikne dostatek obsahového prostoru pro spotřebování přebytečného krému.

S přátelským pozdravem Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na sanace a izolace.

 

 

 

Můj starý dům je postaven na pískovcových štukách cca 50 cm vysokých. Je možno využit krém i v pískovci, bude to fungovat? Díky za zprávu.

Dobrý den pane Svobodo. V pískovci se injektážní krém velmi dobře rozpouští, respektive se snadno vpenetrovává do jeho struktury, tj. pórů a i těch nejjemnějších kapilár tohoto přírodního stavebního materiálu. Posílám Vám odkaz na fotografii z našeho webu, kde uvidíte vznikající vodorovnou izolaci po provedené injektáži systémem AquaStop Cream. Stačí na odkaz kliknout: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/reference-trumf/sanace-vlhkeho-zdiva-injektazi-aquastop-cream-v-piskovcovem-obvodovem-zdivu/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou. A tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, až po lepidla, nátěry atd atd,.Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Pouze složka vody z obsahu krému. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

_______________________________________________________________

Já také děkuji za Vaše přání pane Tarabo.

S přátelským pozdravem J. Schwarz

Dobrý den, rád bych použil váš přípravek k sanaci zdiva v bytovém domě v Plzni. Abych mohl argumentovat ostatním majitelům bytů, potřeboval bych od vás odpovědi na následující otázky. Jak dlouho držíte záruku? Aplikaci předpokládám vaším pracovníkem. Jak dlouho můžeme očekávat, že sanace bude fungovat? Jak injektovat zdivo v případě, že je dům umístěn v kopci? Lze přecházet při vrtání otvorů postupně z jedné spáry ve zdivu do druhé? Co si myslíte o sanaci zdiva vaší metodou v případě, že část domu není podsklepená a samotná podlaha není dostatečně izolovaná? Nepřenese se problém pouze ze zdí do podlahy? Kolik u vás stojí zapůjčení vzduchové pumpy? Můžete poslat nějaké reference? Případně můžete poslat kontakt na nějaké zákazníky, kteří by nám potvrdili, že tato metoda funguje. Děkuji.Jan Čulík

Dobrý den pane Čulíku. Na všechny Vaše otázky najdete odpověď v naší poradně. Jen je potřeba trochu trpělivosti. Děkuji za pochopení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob:+420 603 589 130

_____________________________________________________________

Dobrý den, máte pravdu většinu odpovědí jsem tam našel, i když to dalo trochu práci. Nedaří se mi pouze najít odpověď na otázku:

Co si myslíte o sanaci zdiva vaší metodou v případě, že část domu není podklepená a samotná podlaha není dostatečně izolovaná? Nepřenese se problém pouze ze zdí do podlahy?

Mohl byste mi pouze vykopírovat odpovídající odpověď z poradny?

Selským rozumem bych řekl, ze pokud nechci komplet vykopat podlahu a odizolovat, tak je třeba současně provést svislou izolaci obvodových zdí + drenáž, abych snížil hranici spodní vody.
Děkuji.
Čulík

_____________________________________________________________

Dobrý den pane Čulíku. Je tomu spíše naopak. Tím myslím, že pokud podlahy nově zaizolujete, zhotovíte tzv. hydroizolační vanu na podkladovém betonu, je větší pravděpodobnost, že se vlhkost zvýší ve zdivu obvodovém, ale i vnitřním. Naopak to ale většinou tak neprobíhá. Tím myslím, pokud zhotovíte vodorovné izolace ve zdivu proti vzlínající vlhkosti, tak ve stávajících podlahách se zásadně vlhkost nezvýší.  Ale je jasné, že pokud zavlhají podlahy z důvodu dožilosti vodorovné izolace nepodsklepeného půdorysu stavby, je ideální při rekonstrukci, tyto podlahy vybourat a zhotovit novou hydroizolačně a případně i termoizolačně izolovanou skladbu podlahy a samozřejmě dodatečnou izolaci zdiva obvodového, ale i vnitřního pro zamezení vzlínající vlhkosti. Postup napojení těchto dvou hydroizolačních bariér je také v Poradně a tak Vám ho okopíruji. Ještě odkaz na naše jiné webové stránky, kde je návod, jak zhotovit novou venkovní svislou izolaci podúrovňového zdiva a případně odvodnění drenážním tělesem. Tak nejprve Poradna:  Podlahu budete zhotovovat novou se všemi vrstvami, či se ptáte na napojení izolace dodatečně zhotovené systémem AquaStop Cream ve zdiva s ještě funkční hydroizolací stávající podlahy?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o

______________________________________________________________

Podlaha bude nová se všemi vrstvami..

______________________________________________________________

Linii vrtů můžete zhootvit od cca 50 mm nad podkladovým betonem. Hydroizolační vanu, kterou budete velmi pravděpodobně zhotovovat, vytáhněte na svislých konstrukcích alespoň 100 mm přes linii vrtů , ale můžete samozřejmě i výše. Po provedené injektáži systémem AquaStop Cream vznikne v celé tloušťce, délce a určité i výšce zdiva hydroizolační clona pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. To znamená, že izolace nevzniká nejen uvnitř zdiva, ale  i na vnitřním, ale i rubovém povrchu injektovaného stavebního dílce. Izolace podlahy (vany) natavíte (v případě modifikovaných asfaltových pásů), či nanesete (například u hydroizolační stěrky AquaStop Bitumen 2K) na režné zdivo, to je zdivo očištěné, bez omítek přes linii vrtů injektáže do výšky výše uvedené. Tím se tyto izolace spojí a navzájem doplňují. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

_____________________________________________________________

Děkuji za podrobné vysvětlení problému.. Myslím, že jsem to pro teď pochopil.. Tento víkend budu podlahu vykopávat, tak jestli ještě poté mohu požádat o radu pro použití Vašich výrobků, bylo by to výborné.. Asi bych ještě zaslal fotky, aby jste byl v obraze.. Protože jsem si teď uvědomil, že už tam podřezání baráku v části je, ale asi před 20-ti lety a jestli už teď není izolace strávená, tak za pár let zcela jistě bude..

Děkuji, Přibyl Tomáš

______________________________________________________________

Dobrý den pane Přibyl. Samozřejmě Vám rád případné další rady v průběhu prací poskytnu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz

_______________________________________________________________

Ještě ten slíbený odkaz na odkopy a drenáže: http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

Přeji dobrý den, předem přijměte můj obdiv za kvalitu Vašich stránek, za technologii provedení Vašeho know-how a v neposlední řadě za přístup k zákazníkům – viz poradna. Chtěl bych si od Vás koupit aplikační přípravky na cca 15bm vodorovné injektáže. Chtěl bych využít pracovníka k čerpadlu. Je možné si půjčit vrtací kladivo na sobotu, nebo jen na celý víkend ? A máte zkušenosti s vrtáním koupelny zevnitř ven ? Díky Josef Procházka

Dobrý den pane Procházko. Nejprve bych Vám chtěl poděkovat za pochvalná slova, kterých si opravdu vážím, zejména za ocenění mé Poradny. Poradna, respektive mnou poskytovaná poradenská činnost mne dosti, abych řekl pravdu, vyčerpává, ale toto mi zas dává sílu v této činnosti pokračovat. Děkuji. Ale teď k Vašim otázkám. Se zapůjčením kvalitní příklepové vrtačky není žádný problém. Co se týče námi vyhlášené akce ,, Injektážník k čerpadlu zdarma“, tak ta stále platí. K té poslední otázce. Ano určité zkušenosti mám, ale přesně nevím, co by Vás zajímalo i když tak trochu tuším. Prosím o bližší specifikaci otázky.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jedná se o zdvojené zdivo..tzn. Klasická červená cihla, poté místo na cihlu a opět cihla. Jak postupovat v takovém to případě, samozřejmě mám zájem o vás produkt… Díky za odpověd. Záruba

Dobrý den pane Zárubo. V podstatě máte dvě reálné možnosti jak toto dvojité zdivo se vzduchovou mezerou zainjektovat a vytvořit dodatečnou clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti v těchto zdech. Tím, že zdivo je cihelné, vrtat budete v první možné průběžné spáře u podlahy, kde to ještě půjde vrtat ve vodorovném zhotovení. U tohoto druhu zdiva by byla obrovská škoda vrtat pod jakýmsi nakloněným úhlem ke svislé rovině zdiva a tím nevyužít vodorovné maltové spáry. To je ale myslím již všeobecné známé u technologického postupu krémové injektáže. Ale otázka zněla jinak. Ta mezera mezi dvojitým zdivem, pokud není čímsi vyplněná a je tam skutečně vzduchová mezera, je postup tento. Přední zeď zainjektujete na jeho tloušťku, pokud neznáte jeho tloušťku, stačí zhotovit jeden zkušební vrt, (hloubka vrtu pro injektáž cca – 30 mm než je skutečná tloušťka zdiva) a pokud se dostanete z druhé strany k té zadní zdi a nebudou tam přístupové překážky, opět toto zdivo zainjektujete samostatně stejným způsobem jako u zdiva prvního. Takže každou zeď budete prakticky injektovat samostatně. V případě, že se k zadnímu zdivu nedostanete z různých možných důvodů, např. že je hranicí pozemků se sousedem, který Vás na svůj pozemek nepustí, zhotovíte výplň této mezery řídkou maltovou zálivkou do výšky předpokládané linie vrtů, respektive do výšky o pár centimetrů nad předpokládanou vodorovnou linii vrtů (je nutné počítat s určitým poklesem zálivky při jejím vysycháním, ale nebude zásadní). Tento postup není nikterak pracný a materiálové náročný, jelikož zálivku zhotovíte jen ve spodní části od podlahy. Zálivku této mezery provedete tak, že si zhotovíte po určitých vzdálenostech otvory skrz zdivo v předním zdivu ve výšce do jaké chcete mezeru zdí vyplnit, a těmito otvory zhotovíte výplňovou maltovou zálivku (betonová zálivka není vhodná) třeba naléváním konví. Pak už je vše snadné. Počkáte tak cca 1 týden až 2 týdny, aby zálivka byla dostatečně pevná, ale byla stále vlhká (injektážní krém se lépe rozpouští v zavlhlém materiálu). Pak tyto dvě zdi budete injektovat jako u zdiva bez mezery, ale to je jasné. Využijte první průběžné spáry zdiva ze strany odkud budete zhotovovat injektáž, ale je otázka, zda se průběžná spára druhé zdi bude výškově shodovat s průběžnou spárou první zdi, ale to už neovlivníte a tak budete vrtat na celou hloubku, samozřejmě opět cca – 30 mm tloušťky tohoto dvojitého zdiva v osových vzdálenostech 100 mm dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Existuje přeci jen ještě jedna možnost jak zainjektovat dvojité zdivo se vzduchovou mezerou z jedné strany stavebního dílce, ale tento postup je ještě pracnější a tak, pokud by u Vás přicházela jedna z možností výše popsaná v úvahu, není nutné tento složitější postup popisovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

________________________________________________________________

Dobrý den,

dům je dobře dostupný ze všech stran…Tudíž by se zainjektoval zevnitř i z venčí jinými slovy.

Jsem z Poděbrad, je možné se domluvit na obhlédnutí objektu a vypočítat kolik litrů injektáže by bylo potřeba?

Díky za odpověď.

_______________________________________________________________

Dobrý den pane Zárubo. Ano, tím, že máte přístup z obou stran dvojitého zdiva, je ta první varianta vhodnější a snadno proveditelná. Výpočet spotřeby je velmi snadný. Klikněte na tento odkaz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den pane Schwarz. Chci izolovat můj dům injektáží , ale potřeboval bych vědět váš názor účinku na tekutou injektáž sloučenina vodního skla a na injektáž krémovou. Každý tvrdí, že jeho metoda je ta neúčinnější. Co vy na to? Děkuji za váš názor a s pozdravem Ing. Jan Slavíček

Dobrý den pane Slavíčku. Já Vás nebudu přesvědčovat, ale poskytnu Vám myslím dostatek informací, abyste si udělal jakýsi úsudek sám o účinnosti těchto dvou nejčastěji používaných metod pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Již jsem na toto téma několikrát odpovídal  a tak Vám okopíruji odpověď z mé poradny, kde se tazatel v podstatě ptal na stejné téma.

Odpověď z naší Poradny:

Dobrý den pane Smolek. Možná trochu zdlouhavé vysvětlení mého tvrzení, která se prokazuje dnes a denně v praxi, je to, že injektáže zhotovované na principu nalévání do nakloněných vrtů do zdiva nemohou nikdy vytvořit kompaktní celistvou clonu a tudíž požadovaný výsledek. Injektážní hmota se nestačí dostatečně napustit (penetrovat) do zdiva a to i ve Vašem případě do cihelného zdiva, které je pro injektáž nejlépe vyhovující. Co teprve takové opukové zdivo a jiné méně savé materiály. Tam jsou všechny tekuté injektáže naprosto neúčinné. Je to nedostatkem času pro celistvé nasycení materiálu i při opětném dolévání injektážní hmoty. To ani nehovořím o tom, že jakákoliv netěsnost ve zdivu je ,,propast,, pro tekutinu, která se okamžitě ztrácí kamsi. Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová konzistence a po provedené injektáži následně gelová konzistence a dále se viskozita ještě snižuje, ale postupně) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu, mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a tím nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se to děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku např. na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíše nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je tomu u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují cca 45st náklon ke svislé rovině zdiva) z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokrok se neminul ani ve stavebnictví. Proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji v současné době za ,,dinosaury,, injektáží. Je to možná tvrdé vyjádření, nicméně nikdo mi není schopen mi ho vyvrátit. Tato tvrzení jsem publikoval v různých článcích už v době, kdy naše firma ještě krém na bázi silan/siloxanu nevyráběla, a předmětem činnosti naší realizační divize byla ,, pouze,, aplikace injektážních hmot a dalších sanačních technologií. To jen pro úplnost, aby mne nikdo nepodezříval z lobbistických zájmů. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak si myslím , že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené ( a nejen z mé praxe, ), a také se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti. V neposlední řadě moji již více jak pětiletou osvětou v této oblasti pozoruji, že se čím dál více krémová injektáž dostává do projektů sanovaných objektů a aplikacích injektážních firem. Je to zejména způsobeno dosahovanými výsledky krémových injektáží. Do ruky se mi dostávají projekty či návrhy řešení v oblasti sanace vlhkého zdiva u státních zakázek, ale i zakázek v soukromém sektoru a pokud je v projektu navržena injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, už téměř vždy vidím, že je navržena injektáž injektážním krémem s 80%ní koncentrací silan/siloxanu v obsahu. Tím se mi potvrdila správnost dlouholeté osvěty a cesty v této oblasti. Krémová injektáž svými výsledky! přesvědčila investory, aplikační firmy, projektanty atd a tím v podstatě se stala v posledních letech nejpoužívanější metodou. V žádném případě nechci očerňovat jiné výrobky a jejich výrobce, ale pro injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu nemohu jinak, než celou tuto skutečnost takto okomentovat. V poslední řadě se mé tvrzení více než pětileté osvětě jednoznačně potvrdilo v praxi, což je ze všech argumentů ten nejdůležitější, a to že vysoká účinnost krémových injektáží byla již prověřena na tisících a tisících stavbách různého rozsahu a druhů zdících materiálů s požadovaným výsledkem, a to, že zdivo vyschlo. Jsou ojedinělé případy, kde silanový krém nezaúčinkoval, ale vždy se našlo vysvětlení. Havarijní stav vody či odpadů ve zdivu či pod domem, špatně zvolená výška linie vrtů s přemostěním vlhkosti z druhé strany stavebního dílce, kde neodizolovaná podlaha či terén byl nad linií vrtů atd. Ale teď k celé Vaší záležitosti. Proč výsledek tekuté injektáže u Vás takto dopadl, je myslím dostatečně vysvětlený. Ale Vy se ptáte jestli lze použít přípravek AquaStop Cream po zhotovené injektáži jiným injektážním přípravkem. Odpověď je ano. Postupovat musíte takto. To, že Vaše nemovitost je vyzděna cihelným zdivem, je pro Vás velmi příznivé. Využijete průběžné spáry, která je ve vodorovném zdění téměř vždycky, zvolíte samozřejmě správnou výšku první možné průběžné spáry, to je co nejblíže k podlaze a dále postupujete dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Tam kde bude zdivo zaizolované předešlou injektáží, se velmi pravděpodobně tyto dva materiály nesloučí, ale to není na závadu, tam hydroizolační clona vznikla a vlhkost v těchto místech tudíž neproniká, ale nejdůležitější je, že tam, kde clona předešlou injektáží nevznikla, krémová injektáž ji zhotoví (doplní). Takže vše se dá ještě napravit. Konec odpovědi z poradny.
To je asi vše, co bych Vám mohl na téma, krémová injektáž versus tekutá injektáž, odpovědět.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

_________________________________________________________

Úplně jste mě nepřesvědčil pane Schwarz, ale děkuju za vaši obsáhlou odpověď.

_________________________________________________________

Pane Slavíčku. Má poradna ale neslouží k přesvědčování a pod, ale zejména k poskytnutí rad pro správnou aplikaci našeho výrobku, injektážního krému AquaStop Cream. Má poradenská činnost na počátku měla sloužit pouze pro poskytování dostatku informací pro správný technologický postup pro náš systém AquaStop Cream, ale vzhledem k zasílaným otázkám jsem začal odpovídat v širším pojetí různých témat v oblasti sanace vlhkého zdiva spodní stavby a z poskytnutých odpovědí si tazetelé sami vyhodnocují, zda jim něco přináší či ne. Jsou to rady, doporučení, názory, podněty a pod a tak se tazatelé jimi můžou řídit, ale také nemusí. Ale vzhledem ke značnému množství otázek, které vidíte v naší Poradně si myslím, že smysluplnou činnost tato poradna poskytuje a to mi dává sílu touto činností se dále zaobírat.

 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Dobrý den pane Schwarz,měl jsem problém s internetovým připojením,tak Vám můžu až nyní poděkovat za vaše přehledné odpovědi a zároveň Vás chci ještě poprosit o radu,zda můžu injektáž provádět již z jara,nebo je vhodnější počkat na léto,až zdivo proschne.Ještě mi není úplně jasné, jak postupovat v rozích.Za Vaši případnou odpověď moc děkuji. S pozdravem Kocián Josef

Dobrý den pane Kociáne. Na sušší období čekat nemusíte, je to stejně nejisté, kdy toto období přijde. Někdy je léto, ale i roční období s velkým množstvím úhrnem srážek a vysokou relativní vlhkostí vzduchu a někdy, jako ten minulý rok, léto, s minimálními srážkami. Všeobecně je ale výhodnější provádět krémovou injektáž, když je zdivo zavlhlé více, tam se silanová emulze intenzivněji rozpouští a snadněji vpenetrovává do pórů a kapilár zdiva. Může se zdát tato informace pro laickou veřejnost trochu paradoxní, ale všechny injektážní krémy na bázi silan/siloxanu  mají tuto zákonitou vlastnost. Ale tato vlastnost je spíše ku prospěchu. Pokud by Vám toto mé tvrzení kdosi zpochybňoval, věřte, že nemá pravdu.  Krémová injektáž je na jiném chemickém a fyzikálním principu vzniku clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti než jsou všechny druhy tekutých injektáží. To se občas zaměňuje, zejména v jejich technologických postupech a právě výkladech aplikace. Bohužel. Co se týká injektáže rohů, tak Vám okopíruji již několikrát vznesený dotaz, ale velmi důležitý dotaz a moji odpověď z naší Poradny. Dotaz z naší Poradny:

Dobrý den,velmi uvažujeme o odstranění vlhkosti Vaší metodou, chtěli jsme se zeptat, jestli doporučujete radši injektáž zvenku, nebo raději zevnitř objektu ( raději by jsme prováděli injektáž zevnitř ) Předem moc děkujeme za odpověď.

Odpověď z naší Poradny: Dobrý den. U systému AquaStop Cream není vůbec důležité z které strany stavebního dílce se injektáž provádí. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm).Důležité je vždy dodržet technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, výška linie vrtů atd. Takže pokud Vám vyhovuje vrtat z vnitřní strany, není to vůbec žádný problém. Jedno úskalí přeci jen existuje. Toto úskalí se týká rohů obvodového zdiva a míst provázání zdiva vnitřního se zdivem obvodovým. Vysvětlení: Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů většinou u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, jsou dva možné postupy zhotovení vrtů. Ten první je ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 6 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Ten druhý možný postup je tento. Pokud byste přeci jen mohl tyto místa rohů vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky vrtaného zdiva v délce tloušťky druhého zdiva. Pro lepší představu je dobré si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to pravděpodobně nebude ani potřeba. Ten samý postup se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku vrtaného obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. U zhotovení vrtů z venkovní strany toto není potřeba řešit. Ale pokud tato výše popsaná místa budete řešit popsaným postupem, jedním či druhým způsobem, výsledek bude naprosto stejný jako u sanace vlhkého zdiva injektáží v celé délce obvodových zdí zhotovené z venkovní strany. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603589130

Dobrý den pane Schwarz,měl jsem problém s internetovým připojením,tak Vám můžu až nyní poděkovat za vaše přehledné odpovědi a zároveň Vás chci ještě poprosit o radu,zda můžu injektáž provádět již z jara,nebo je vhodnější počkat na léto,až zdivo proschne.Ještě mi není úplně jasné, jak postupovat v rozích.Za Vaši případnou odpověď moc děkuji. S pozdravem Kocián Josef

Dobrý den pane Kociáne. Na sušší období čekat nemusíte, je to stejně nejisté, kdy toto období přijde. Někdy je léto s velkým množstvím úhrnem srážek a vysokou relativní vlhkostí vzduchu a někdy, jako ten minulý rok s minimálními srážkami. Je ale výhodnější provádět krémovou injektáž, když je zdivo zavlhlé více, tam se silanová emulze intenzivněji rozpouští a snadněji vpenetrovává do pórů a kapilár zdiva. Může se to zdát trochu paradoxní pro laickou veřejnost, ale všechny injektážní krémy na bázi silan/siloxanu se chovají stejně. To je zákonitá vlastnost všech silanových krému. Pokud by Vám tuto informaci někdo vymlouval, věřte, že nemá pravdu. Tato krémová injektáž je na jiném chemickém a fyzikálním principu než jsou tekuté injektáže. To se občas zaměňuje, zejména v jejich technologických postupech. Bohužel. Co se týká injektáže rohů Vám okopíruji již několikrát vznesený dotaz, ale velmi důležitý dotaz a moji odpověď z naší Poradny.

Dobrý den,velmi uvažujeme o odstranění vlhkosti Vaší metodou, chtěli jsme se zeptat, jestli doporučujete radši injektáž zvenku, nebo raději zevnitř objektu ( raději by jsme prováděli injektáž zevnitř ) Předem moc děkujeme za odpověď.

Dobrý den. U systému AquaStop Cream není vůbec důležité z které strany stavebního dílce se injektáž provádí. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm).Důležité je vždy dodržet technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, výška linie vrtů atd. Takže pokud Vám vyhovuje vrtat z vnitřní strany, není to vůbec žádný problém. Jedno úskalí přeci jen existuje. Toto úskalí se týká rohů obvodového zdiva a míst provázání zdiva vnitřního se zdivem obvodovým. Vysvětlení: Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů většinou u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, jsou dva možné postupy zhotovení vrtů. Ten první je ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 5 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Ten druhý možný postup je tento. Pokud byste přeci jen mohl tyto místa vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky zdiva a na délku tloušťky druhého zdiva. Pro lepší představu je dobré si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to pravděpodobně nebude ani potřeba. Ten samý postup se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. U zhotovení vrtů z venkovní strany toto není potřeba řešit. Ale pokud tyto výše popsaná místa budete řešit popsaným postupem, výsledek bude naprosto stejný jako u sanace vlhkého zdiva v celé délce zhotovené z venkovní strany. Konec odpovědi z naší Poradny.

Snad je to pane Kociáne srozumitelně vysvětlené.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603589130

Dobrý den,prosím mohl bych poprosit o radu při rekonstrukci domečku, zástavby v Prostějově.Máte odborníky na konzultace i na moravě. Mám provedenou novou hloubkovou kanalizaci odpadů okopanou omítku v místech kde byla zed vlhká, vybranou podlahu do hloubky 30cm, ale nevím jak přesně pokračovat dál při izolaci zdiva proti vlhkosti at neudělám zásadní chybu.Rád bych pouzil vhodné prostředky třeba právě injektáž zdiva.Mám take venkovní dvorek kde je take několik metru už odkopaných k základúm a přípravených k izolaci. Mám připravenou nopovou folii a drenážní trupky podle rad zedníků ale je to dostačující. Domeček je z roku 1954 .Izolace jsu udělány jen tak někde ipou.. mam plánováno podlahové topení.. Rad bych to měl v pořádku poradíte prosím. Díky moc Konečný Pavel Prostějov.

Dobrý den pane Konečný. Poradím Vám rád, ale vzhledem k rozsahu dotazů a tím mých nutných odpovědí využiji již své napsané články na mých webových stránkách či odpovědi na stejné otázky z mé Poradny. Vše se tam v podstatě dozvíte. Zkuste se podívat na tento web , kde na úvodní stránce je schématicky znázorněn postup pro oblast sanace vlhkého zdiva s nadpisem: Schématické znázornění dodatečně zhotovených hydroizolací našimi produkty z důvodu dožilosti či absence hydroizolací spodní stavby pro trvalé zamezení pronikání zemní vlhkosti do objektu. Ještě Vám do tohoto emailu vkládám otázku a odpověď, respektive můj názor na použití nopové folie pro svislou hydroizolaci, je to ta druhá odpověď pod tímto článkem. Jinak na našem jiném webu www.sanace-injektaz-zdiva.cz je dostatek informací pro správné zhotovení drenáže viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odvodneni-domu-drenaze/ a svislé vnější izolace viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/ . Stačí jen na tyto odkazy kliknout. Jinak pro bezchybné zhotovení injektáže pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu si pročtěte moji Poradnu na tomto odkazu, kde najdete s troškou trpělivosti odpovědi na všechny Vaše otázky , viz https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ . Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-praha.cz

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk

Dobrý den, potřeboval bych vědět, jestli je možné provést injektáž a následně nechat zeď bez omítky. Vše by se omítlo dle možností a průběhu rekonstrukce třeba až za několik týdnů či měsíců.
Dobrý den pane Městka. Je to možné, ale ve Vašem případě zamýšlené pauzy bych spíše postupoval takto. Nejprve odstranit omítky, zhotovit injektáž zdiva a pak s časovým Vámi zamýšleným odstupem finalizovat zdivo omítkami. Ten časový odstup pro vnitřní stranu zdiva není v podstatě omezen, venkovní běžné zdivo ale není dobré nechat dlouhodobě bez omítek, jelikož omítka je ochrana zdiva před povětrnostními vlivy, ale i tak to může být jak zamýšlíte s pauzou několika měsíců. V interiéru je pauza, nazveme ji technologická pauza, pouze na Vás, tj. doba od zhotovené injektáže zdiva systémem AquaStop Cream do doby aplikace nových omítek.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobry den prosim o radu mame 50 rocny dom pivnice pod urovnou terenu 1.20m pred rokmi urobeny odkop drenazna rura nopova folia zasypane strkom pivnice nam vlhnu preto chceme urobit injektaz z vnutra treba injektovat nad podlahou (ta je sucha) alebo nad urovnou terenu dakujem Zuzana
Dobrý den. Pakliže jste si jisti, že venkovní svislá izolace (nopová fólie) plní svoji funkci, t j. že do podúrovňového zdiva neproniká zemní vlhkost z bočního směru, je samozřejmě výhodnější zhotovit dodatečnou izolaci pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu technologickým postupem pro systém AquaStop Cream u podlahy suterénních místností. Tím zdivo bude vysychat již od podlahy suterénu, nikoliv od případné linie vrtů (injektáže) od úrovně terénu. Tímto Vám v postatě odpovídám na Váš dotaz, zda zhotovit injektáž u podlahy suterénu či těsně nad úrovní terénu. Jen bych chtěl poznamenat, že svislá vnější hydroizolace za použití nopové fólie s výškou nopů 8 mm není kvalitní hydroizolace. Samozřejmě nevím jakou nopovou fólii jste použili, ale ve většině případů se tato fólie používá pro zhotovení svislé izolace podúrovňového zdiva, ale pro tyto účely je to naprosto nevhodná izolace. Je relativně křehká, spoje jsou netěsné s pouhým překládáním. Takže je to vše na Vašem rozhodnutí, zda této svislé izolaci budete ,,důvěřovat“. Časté pochybení také bývá při těchto výkopech a následném vložení nopové hydrizolace, a to že výkop není dostatečně hluboký, tj. až pod podlahu založené stavby, správně až na základovou spáru. Pokud nopová fólie není alespoň ve hloubce pod úrovní podlahy suterénu, bylo by to zásadní pochybení, ale předpokládám, že jste to odkontrolovali, než se zhotovil zpětný zásyp. Toto jsou všechny aspekty pro rozhodnutí, kde zhotovit injektáž. Očekávali jste asi jednoznačné stanovisko, ale jistě chápete, že Vám jednoznačné stanovisko za těchto okolností poskytnout nemohu. Ale myslím si, že teď máte dostatek informací pro správné rozhodnutí.
 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, jestli mohu poprosit o radu pro injektáž. Dům má kamenný základ a na něm je stavěno z plných cihel, šíře zdiva 50 cm. Z venkovní strany jsem dům kompletně okopal, až pod základ. Dole drenážní trubka, nopová folie a štěrk. Z vnitřní strany domu jsou kompletně vykopány podlahy až pod kamenný základ. V první spáře nad kamenným základem je jen papírová lepenka. V domě bude použito podlahové vytápění. Jestli jsem dobře pochopil, tak vrty dělat 10 cm nad čistou podlahou, nebo někde u 1 vrstvy betonu, na kterém pak bude ještě polystyrén, topný rošt a zálivka finální vrstvi podlahy. Další dotaz je, vrty dělat 10 cm od sebe, pak naplnit, zazátkovat a nechat 14 dní. Potom ještě okopané zdivo napenetrovat sanačním roztokem a kompletně zdivo a zátky zahodit sanační omítkou Je takto postup prací správný, nebo ještě prosím o upřesnění. Mockrát děkuji za radu a pomoc Sládek Pavel

Dobrý den. Vámi popsaný postup je v podstatě správný , až na tu výšku 100 mm nad čistou podlahou. Není to sice také špatně, ale tím je myšlena maximální výška. Je ale vždy lepší linii vrtů zhotovit co nejblíže k povrchu finální vrstvy pochozí podlahy a nebo při rekonstrukci podlahy můžete zhotovit linii vrtů nad podkladovým betonem, kde předpokládám budete před zhotovením dalších vrstev podlahy zhotovovat hydroizolační vanu. Pak vodorovnou linii vrtů můžete snížit i k podkladovému betonu (samozřejmě už pod tento podkladový beton nikoliv) a hydroizolační vanu přetáhnete na svislé konstrukce přes zhotovenou injektáž. Samozřejmě neznám výškové poměry a tak je potřeba dbát na to, aby se využila průběžná spára cihelného zdiva, nikoliv zhotovit injektáž do kamenného základu. Také při snížení linie vrtů je potřeba zkontrolovat, abyste se nedostal pod úroveň venkovního terénu. Jinak si myslím, že Váš postup je v souladu s technologickým postupem pro krémovou injektáž systému AquaStop Cream. 

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Specialisté na Sanace a Izolace
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-zdiva-praha.cz

____________________________________________________________________

Dobrý den,

mockrát děkuji za odpověď a v případě realizace je možno díry navrtat sám a Váš technik by přijel strojově doplnit vrty roztokem.Samozřejmě, že roztok by byl zakoupen u Vás.Kolik je třeba cca roztoku na aplikaci obvodového zdiva tloušťky 45 cm- 34 metrů a příček  20 cm- 15 metrů zdiva. Jaká je prosím cena aplikace technikem a cena roztoku.

Cena za km je podle ceníku 6,-Kč/km, je to správně?

Ještě jednou mockrát děkuji

Sládek Pavel

Stříbro

_____________________________________________________________________

Dobrý den. Není vůbec zač. Posílám Vám odkaz na elektronickou kalkulačku, kde si snadno a velmi rychle vypočítáte spotřebu. Stačí zadat jednotlivé parametry. Jelikož se jedná o dvě tloušťky zdiva, tak na tyto dvě zdiva si spotřebu spočítáte samostatně, ale vypočítané litry už samozřejmě můžete sečíst dohromady. Jinak akce ,,Injektážník k čerpadlu zdarma“ stále platí, jen je potřeba si tuto službu třeba telefonicky domluvit cca 10-14 dní dopředu. Zde je odkaz na elektronickou kalkulačku, stačí kliknout: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/ . Dopravné je správně a plnění Vás vyjde 1.200 Kč + 15% DPH za jeden pracovní den. Tento zkušený pracovník Vám nainjektuje 30 litrů za den. Pakliže by to vycházelo na více litrů, můžu Vám tam poslat Injektážníky dva se dvěma čerpadly, ale je to 2 x 1.200 Kč Kč, ale na druhou stranu, pouze jedno dopravné. Tak uvidíte kolik litrů Vám vyjde spotřeba po výpočtu elektronickou kalkulačkou a podle toho se můžete rozhodnout.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injetkaz-zdiva.cz

 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to s výdrží chemické injektáže v kamenném (smíšeném) zdivu? Bohužel jsem v technickém listu ani jinde nenašel, jaká je skutečná trvanlivost hydroizolační vrstvy. díky, s pozdravem Daniel Píša

Dobrý den pane Píša. Životnost hydroizolační clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu je okolo 30 let. Vše záleží ale na mnoha faktorech, které do jisté míry délku životnosti, respektive její funkčnosti, ovlivňují. Jejich vícero, ale ty nejvýznamnější jsou do jaké míry je vzniklá clona neustále namáhána vlhkostí (samozřejmě se bavíme o vlhkosti vzlínající odspodu do této bariéry ), dále teplotní zatížení, samotný stavební materiál, ve kterém byla injektáž zhotovena, a v neposlední řadě, jak byla tato clona kvalitně zhotovena, tj. kvalita aplikace, atd. Ale výše uvedená životnost platí pro silné namáhání. V podstatě by se dalo říci, že tato kritéria platí ve stavebnictví u drtivé většiny stavební chemie a stavebních materiálů.  Ale je mi jasné, že jste potřeboval informaci o minimálním limitu její životnosti. Ale podotýkám, že výše uvedená životnost je spíše její spodní hranicí.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý deň. Chcel som sa opýtať či sa dá injektážou od izolovať na bytovom dome jedno poschodie od druhého na obvodovej steny, lebo sused o poschodie nižšie stále aj v zime ma otvorené okno a mne vlhne a plesnivie stena. A aký produkt by ste my odporučili. Ďakujem S pozdravom Martin Liday
Dobrý den pane Liday. Pokud jste již ve druhém nadzemním podlaží (v prvním patře), je velmi nepravděpodobné, že se jedná o vzlínající vlhkost, která by měla takovouto intenzitu výšky navzlínání. Samozřejmě lze oddělit jednotlivá poschodí dodatečně zhotovenou izolační clonou pro zamezení vzlínající vlhkosti systémem AquaStop Cream, ale dle Vašeho popisu se spíše jedná o příčinu vzniku plísní tím, že obvodové zdivo tepelně nevyhovuje. To ochlazování, jak popisujete, od souseda bydlícího po Vámi, to ještě umocňuje. Nejprve je potřeba zjistit a tím vyloučit, zda se opravdu nejedná o kapilárně vzlínající vlhkost a to tak, že souseda jednoduše pod Vámi navštívíte a zjistíte stav jeho obvodového zdiva. V případě, že se potvrdí můj předpoklad, je potřeba tuto Vaši stěnu zateplit. Pakliže to nepůjde z venku, což u bytových domů s více bytovými jednotkami je v případě zateplení pouze nějakých částí na fasádě v podstatě nemožné, lze plnohodnotně zateplit Vaše obvodové zdivo z vnitřní strany termoizolační omítkou. Na trhu je v současné době již dostatek výrobců těchto paropropustných, ale přesto tepelně izolačních omítek. Na internetu si zadejte ve vyhledávačích např. termoizolační omítka vnitřní. To by Vám mělo vyřešit Váš problém. Nejlepší řešení by bylo se dohodnout se spoluvlastníky domu o zateplení fasády jako celku, případně v etapách jednotlivých stran domu, samozřejmě za předpokladu, že Váš dům opravdu netrpí vzlínající vlhkostí, zejména v nadzemní části, ale vždy je to o hlasování o vynaložení investic z fondu oprav, ale to je Vám jistě známo.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-muriva.svojpomocne.sk
Dobrý den . Vlastním dům z r . 1960 ,obvodová zeď je 45 cm.a příčky 30 cm.vše z plných cihel .Vlhkost se objevuje hlavně ve všech čtyrech rozích domu ,v jedné z místnosti až do 1 m výšky ale vlhkost mi vzlíná také komíny ,pod kuchyni je menší sklep odkud oba komíny vyúsťuji je možné je tímto způsobem odizolovat vlhkost jde i do přilehlých příček obou komínu ve zmíněném sklepě je v podlaze otvor který se plni vodou při delším trvání srážek ,dále bych potřeboval odizolovat obvodovou stěnu v obýváku ale dům je ve svahu a část této vnitřní stěny je už pod úrovni terénu ,podlaha je tedy v krajním rohu cca 30 cm pod úrovni terénu jakým způsobem injektáž provést toto je jediná stěna pod úrovní terénu , chtěl bych tímto způsobem po etapách odizolovat všechny obvodové zdi plus komíny a nejspíš i příčky .Děkuji za odpověď. S pozdravem Siegel

Dobrý den pane Siegel. V podstatě jediné úskalí sanace vlhkého zdiva metodou chemické injektáže je v té části, kde je část obvodového zdiva přízemní místnosti, respektive její podlahy, částečně pod úrovní terénu. V této části půdorysu domu je potřeba zhotovit odkop minimálně do hloubky pod úroveň podlahy, ale lépe až na základovou spáru založení stavby. Tím, že v této části není půdorys domu podsklepen, pokud jsem to dobře pochopil, výkop nebude nikterak hluboký. Po odhalení podúrovňového zdiva je nutné zhotovit kvalitní vnější svislou hydroizolaci. Tím se zabrání infiltraci vlhkosti z bočního směru ze zeminy do podúrovňového zdiva, zejména nad úrovní podlahy. Také by tento problém vyřešilo snížení terénu v této části domu, taktéž pod úroveň podlahy. Jedna varianta z těchto dvou možností se musí zhotovit z důvodu tzv. přemostění vlhkosti nad dodatečně zhotovenou izolaci ve zdivu, která se musí zhotovit co nejblíže k povrchu podlahy. Při tomto opatření se zhotoví vodorovná injektáž vlhkého zdiva pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. Tím, že máte zdivo cihelné, je ideální využít průběžné spáry co nejblíže k povrchu stávající podlahy, pakliže není předmětem sanace, ale o tom se nezmiňujete a velmi pravděpodobně není. Sanace sklepní místnosti je více náročná. Tam injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti sama o sobě nevyřeší problém a je potřeba v případě řešení této sklepní místnosti zvolit další sanační opatření, ale to jistě víte. U půdorysu domu, kde dům není podsklepen, ale podlahy jsou již nad úrovní terénu a u zdiva vnitřního postačí zhotovit injektáž technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. V této části domu se nemá odkud tzv. přemostit vlhkost a tím je potřeba zhotovit dodatečnou vodorovnou izolaci ve zdivu, co nejblíže k podlaze,  ale to již vyplývá z výše popsané odpovědi. Postupovat v etapách není žádný problém, jen je potřeba vždy tyto etapy na sebe řádně navazovat, ale myslím, že to není potřeba ani zdůrazňovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-praha.cz

___________________________________________________________

Dobrý den , moc děkuji za odpověď , nad snížením terénu u té jedné stěny jsem také přemyslel a udělám to protože chci pro jistoto obkopat celý dům vložit nopovku a drenážní hadici , ještě jednou děkuji

S pozdravem Siegel

dobry den da sa pouzit vas pripravek aj na veprovku
Dobrý den. To je tzv. nepálené zdivo nazývané také kotovice, vepřovice apod. Jedná se o vysoce savý, porézní materiál a tím se v tomto druhu zdiva injektážní krém velmi snadno a spolehlivě šíří. Výsledky u tohoto zdiva jsou vysoce spolehlivé, ale co je ve Vašem případě ještě důležité, že tato metoda je nejméně invazivní ke stavbě jako takové. Tento druh zdiva je vhodný pro systém AquaStop Cream.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
www.kremova-injetkaz-zdiva.cz
Dobrý den, máme starý barák, který nyní rekonstrujeme. Jsme nový majitelé, bez nám známe historie. Barák v současné době vlhký není a vzhledem k dřevěným nezničeným podlahám ani nebyl. My děláme nové podlahy, okna, strecha, steny nezateplyme. Podrezavat nechceme, vzhledem k cene. Moje otazka zni. Je mozne injekci sanaci delat do jiz obydleneho domu nebo by se musela delat ted, kdy mame vykopane podlahy a vše se bude dělat nové. Jde nám o to, ze zatím je jakákoliv izolace nepotřebná, ale nevíme jak se barák zachová po změnách. Je mozné injekci sanaci pak udělat dotatečně, kdyby se vlhkost objevila? Děkuji

Dobrý den. Na Váš dotaz je odpověď tato. Zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu ve zdivu v době, kdy bude dům po rekonstrukci a budete již bydlet, to není žádný podstatný problém, ale moje taková teorie mnohokrát potvrzená v praxi je ta, že v případě starých domů je obrovská škoda tyto dodatečné izolace nezhotovit právě při jejich rekonstrukci. Chápu, že se to někdy může jevit, jako zbytečné sanační opatření, ale pak, když jsou všechny práce na domě dokončeny, máte vymalováno, nábytek nastěhovaný a začnete v domě bydlet a po nějaké době se začne kdesi na zdivu objevovat vlhkost, je to zaprvé velmi nepříjemné zjištění, ale je to zejména komplikace, která se může pak prodražit. Je to samozřejmě na Vaší úvaze. Toto je jen mé upozornění, které se nemusí v tom lepším případě naplnit, ale …..

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

 

 

 

Dobrý den, chci aplikovat AquaStop Cream. Zed nad podlahou mírně vlhká asi 10cm zdá se že začína s lepším počasím vysychat. Chci vědět jaký průměr vrtáku použít na plnou cihlovou zed síly 40-45cm. Když se k této práci dostanu a zed už nebude zjevně vlhká mohu vyvrtanými děrami zed navlhčit nebo se může aplikovat i do suché zdi? Je možné aplikvat jen část obvodového zdiva a třeba po roce pokračovat? Jak dlouho vydrží zbytek AquaStop Cream v kbelíku pro další použití v původním obalu. Děkuji Karel.

Dobrý den. Na tloušťku zdiva 450 mm je dobré použít vrták o délce min. těch 450 mm. Průměr vrtáku musí být 14 mm. Vrty budete zhotovovat do hloubky 420 mm. Pokud je zdivo cihelné, tak vrty vždy zhotovit do průběžné spáry co nejblíže k podlaze, ale kde Vás to ještě pustí, aby jste vrty nezačal již z důvodu tloušťky vrtačky klopit. Byla by obrovská škoda nevyužít průběžné spáry. Vše je v poradně mnohokrát vysvětleno a na webu také. Toto ale platí za předpokladu, že vrtáte z vnitřní strany domu. V případě, že vrty zhotovujete z venkovní strany a terén je o něco nižší než je podlaha, nejste výškově omezen pro zhotovení vrtů co nejblíže k podlaze. Pod výšku povrchu podlahy v případě provádění vrtů z venkovní strany není dobré (za předpokladu, že půdorys sanované části domu není podsklepen) tyto vrty zhotovit pod její úroveň, výšku. Velmi pravděpodobně by docházelo k tzv. přemostění vlhkosti ze zásypu či zeminy nad izolaci pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti vzniklou systémem AquaStop Cream. K té další otázce. Všeobecně je vždy lepší provádět injektáž do zdi, která je více zavlhlá, než do zdi, která je suchá. Tam se krém lépe rozpouští a tím, že se velmi dobře navazuje na zavlhlý materiál, snadněji tak proniká do pórů a i těch nejjemnější kapilár zdícího materiálu. Jeho již tak vynikající penetrační vlastnosti jsou v zavlhlém zdivu urychleny a zintenzivněny. V případě, že si nejste jist dostatečnou vlhkostí ve zdivu, ta ale nemusí být nikterak vysoká, stačí nadlimitní, je dobré před zahájením injektáže tyto vrty jednou, dvakrát krátce prolít či prostříknout vodou. Samozřejmě nejde o jakousi vodní předinjektáž se spotřebou velkého množstvím vody, ale kde vlhkost nebude dostatečná, tímto jednoduchým preventivním opatřením vlhkost ve vrtu a jeho okolí zvýšíte. Tam, kde vlhkost je dostatečná a přesto toto preventivní zvlhčení zhotovíte také, nic tím nezkazíte. Ale v drtivé většině, pokud zdivo již vizuálně vykazuje vlhkost, je tento postup zbytečný. K té další otázce. Vůbec není žádný problém zhotovovat krémovou injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu v etapách. Hydroizolační clona se napojí na již vzniklou hydroizolační clonu v odstupu i několika let. Jen je potřeba si pamatovat (za předpokladu, že původní vrty již nejsou vidět, většinou jsou již zaomítnuté), kde se první etapa ukončila, respektive její poslední vrt a v osové vzdálenosti 100 mm od posledního vrtu z první etapy začnete zhotovovat injektáž druhé etapy dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. K té poslední otázce. Po otevření kbelíku s injektážní emulzí AquaStop Cream při vhodné skladování (většinou jsou vhodné sklepní prostory apod.) je doba jeho použitelnosti minimálně 1 rok, ale v praxi to bývá dvojnásobek doby.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

 

 

Dobrý den, prosím o radu jestli jde o vzlínavou vlhkost ? V příloze zasílám foto. Děkuji s pozdravem Pavlík

Dobrý pane Pavlíku. Dle fotografií se jedná velmi pravděpodobně o vzlínající vlhkost. Je toto zdivo, respektive podlaha místnosti nad úrovní okolního terénu?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

____________________________________________________________________

Dobry den,
ano foto je z mistnosti a podlaha je nad terénem.Děkuji za radu a zeptám se kdy můžu začít s injektaží rad bych to udělal svépomocí 

Děkuji s pozdravem Pavlik

___________________________________________________________________

Dobrý den pane Pavlíku. Jen jsem neměl jistotu, respektive jsem chtěl získat jistotu, že vlhkostí, kterou Vaše obvodové zdivo trpí, se do zdiva vlhkost nedostává případně i z bočního směru z přilehlého neodizolovaného terénu. Pošlu Vám odpověď, kterou jsem relativně nedávno posílal na stejný dotaz v naší poradně:  Všeobecné teplotní kritérium pro zhotovení injektáže systémem AquaStop Cream je jako u většiny stavebních prací zpracovávaných tzv. mokrým procesem. Ideální období na tyto práce jsou od jara do podzimu. Teplota při aplikaci, ale i do 14 dní po aplikaci, by neměla klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí spodní limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí i např. pro aplikace omítek, betonáže, nátěrů fasády, atd. Je to  ve většině případech u stavebních materiálů, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. Z praxe ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“ nemá to vliv na kvalitu výsledku. Je to spíš teplotní spodní limit aplikace uváděná výrobci, včetně nás, pro poskytnutí informace pro zákazníky. V Technickém listě vycházející ze zkoušek při udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení této informace podmínkou. Vždy se musí nějaký teplotní limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem, že tyto limity se nebudou brát vážně, bez jakékoliv odpovědnosti. U některých materiálů jsou tyto teplotní limity pro aplikaci naprosto zásadní a je nutné je dodržovat. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není to tak absolutní.  Když si vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovanou a dotovanou určitou teplotu ve zdivu, je spíše limit v praxi pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout i v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany domu a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek kdykoliv. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a v případě nutnosti se dá také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm, kde již nedochází k promrzání terénu, natož zdiva. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší by nemělo způsobit promrznutí zdiva a to je to o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže v předzimním, zimní a předjarním období.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

____________________________________________________________________

Dobry večer,
moc děkuju za radu moc jste mi pomohl můžu ještě poprosit jak mam spočítat spotřebu injektáže?
Děkuji s pozdravem Lukáš Pavlík
____________________________________________________________________

Dobrý večer. Tak to mne těší. Posílám Vám link na naší elektronickou kalkulačku pro výpočet spotřeby. Stačí kliknout: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

 

 

 

Dobrý den, plánujeme renovaci domu v blízkosti Moravského Berouna, který má (jako většina starých domů) problém se vzlínající vlhkosti. Dům byl vystaven před rokem 1947 a tudíž se žádná vodorovná hydroizolace nekonala. Zdi jsou 90cm tlusté z plných cihel. Obvod zdí je cca. 50m. Chtěl jsem se zeptat, zda máte na severní Moravě / Olomoucku nějakou svou provozovnu, popřípadě spřátelenou firmu, která nabízí také produkty AquaStop Cream a třeba i s výhody, které nabízíte přímo vy. (čerpadlo, pracovník atp…) Druhá otázka se týká samotné injektáže. Je možno postupovat zeď po zdi s delším časovým odstupem? Z důvodů financí bychom chtěl napřed sanovat nejvíce postiženou zeď a v dalších obdobích pak zbytek. Umožňuje toto váš produkt? Respektivě, bude to fungovat? Nebo se vždy musí provést sanace komplet celého zdiva… třetí otázka se týká vnitřních stěn. Některé vnitřní stěny vykazují taktéž vlhkost od spodní části zdi. Setkal jste se s takovým problémem někdy? je možno použít váš výrobek také na vnitřní stěny? děkuji, Radim.

Dobrý den. Cihelné zdivo je ideální pro jeho vodorovné průběžné spáry, do kterých se zaprvé snadněji vrtá, a silanová emulze po provedené injektáži se velmi spolehlivě a snadno šíří. Takže výsledky nezávisle na tloušťce zdiva jsou vždy spolehlivé a zcela funkční. Fyzický odběr zboží je možný pouze u nás na naší provozovně Blatnická 14/3, Praha 5 nebo zasláním objednávky viz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/eshop/ , zásilkovou službou TOPTRANS na dobírku, případně bankovním převodem. Nezávisle na objemu objednaného zboží a vzdálenosti od naší provozovny (po celé ČR) vždy platíte pouze za dopravné a balné 182 Kč. Dodání na místo určení po obdržení objednávky max. do 3 prac. dnů. Akce Injektážník k čerpadlu zdarma stále nebyla odvolána a je potřeba si po objednání potřebného materiálu a zejména vyvrtání zdiva objednat tuto službu cca 14 dní od předpokladu realizace plnění. Tím, že využijete tuto akci, pracovník Vám  spolehlivě zdivo vyplní. Vůbec není žádný problém zhotovovat krémovou injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu v etapách. Hydroizolační clona se napojí na již vzniklou hydroizolační clonu v odstupu i několika let. Jen je potřeba si pamatovat (za předpokladu, že původní vrty již nejsou vidět, většinou jsou již zaomítnuté), kde se první etapa ukončila, respektive její poslední vrt a v osové vzdálenosti 100 mm od posledního vrtu první etapy začnete zhotovovat injektáž druhé etapy dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Co se týče zavlhání vnitřního zdiva, je to dost častý jev. Pokud zavlhá zdivo obvodové, byl by to v podstatě tak trochu div, že by vnitřní zdivo bylo suché. Zemní vlhkost se dostává i pod dům a tam pak v případě dožilosti či absence izolací proniká kapilárně i do zdiva vnitřního. Je ale pravda, že zpravidla více procentuálně zavlhá u těchto postižených objektů zdivo obvodové, ale jak jsem se již zmínil, velmi často o nějaké nižší procento vlhkosti i zdivo vnitřní. Takže je to zcela běžné. Je spíše naopak neobvyklé, když obvodové zdivo nevykazuje zavlhání, je bez známek vlhkosti a vnitřní zdivo (třeba jen příčka) vlhkost vykazuje. To je trochu ,,podezřelé,, a je potřeba se trochu více zaměřit, zda toto postižení vnitřního zdiva  není z příčiny, např. defektu ležaté kanalizace pod domem, havárie rozvodů vody ve stěně, v podlaze atd. Tento zmíněný případ velmi pravděpodobně není Váš problém. Takže, abych to shrnul. To, že Vám zavlhá i vnitřní zdivo je běžné a technologický postup pro systém AquaStop Cream je zcela standardní jako u zdiva obvodového.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

_______________________________________________________________________

Dobrý den,děkuji za vyčerpávající odpověď.Měl bych ještě jeden dotaz. Trumf, jako firma, dělá sanace asi pouze v okolí Prahy, že? Anebo se pletu, a jste schopni sanaci provést i na Moravě. Pokud ano:

– platí se nějaká částka za km?

– Co je všechno obsaženo v ceně, která vyšla jako výsledná cena sanace v kalkulátoru na vaších stránkách?

Voříšek.

________________________________________________________________________

Dobrý den pane Voříšku. Naše firma TRUMF sanace s.r.o. se zabývá nejen výrobou sanačních materiálů, ale i jejich aplikacemi. Jednou z více námi prováděných sanačních prací je injektáž zdiva. Krémovou injektáž zdiva provádíme po celé ČR, ale čím dál tím více zhotovujeme injektáže zdiva sytémem AquaStop Cream i na Slovensku. Takže, pokud je to do vzdálenosti cca 100 Km od Prahy, dá se na tyto akce ještě dojíždět. Dopravné účtujeme podle objemu zakázky. To je od 3 Kč do 6 Kč/1 km. Ale pokud je objem prací větší, spíš se snažíme domluvit s majitelem, investorem o ubytování. Ubytování vychází u větších vzdáleností pro dva až tři pracovníky lépe, něž dennodenní dojíždění. To nemluvím o ztraceném čase dennodenního dojíždění. Takže pokud se ptáte na provedení injektáže od naší aplikační divize, dá se vše dohodnout. Výpočtová kalkulačka na webu: www.kremova-injektaz-zdiva.cz vypočítává dle zadaných hodnot cenu práce včetně injektážního krému AquaStop Cream  a všech dalších vedlejších nákladů. Čili je to cena kompletní. Jen v ceně není zahrnuto to dopravné. Na webu www.injektaz-zdiva-svépomocí je také elektronická kalkulačka, která ale vypočítává dle zadaných parametrů pouze spotřebu injektážního krému. Tato kalkulačka slouží pro zákazníky, kteří si chtějí injektáž zhotovit sami dle našeho technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Takže naši potencionální zákazníci mají dvě volby, a to, že celou zakázku zadají naší aplikační divizi a nebo to zhotoví tzv. svépomocí. Je tu ale ještě ta třetí možnost, že si vše připraví, to je vyvrtání zdiva a objednají si na našem webu vše potřebné, zejména injektážní krém a mohou si právě objednat tu službu ,, injektážník k čerpadlu zdarma,,. Takže je to vždy na prioritách a potřebách zákazníka, jakou variantu zvolí.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

 

 

Dobrý den prosím o info. Máme cihelné zdivo tl. 45cm. Rádi bychom použili injektáž krémovou svépomocí. Prosím o info o spotřebě a ceně této emulze na 1 bm zdiva Děkuji Halamka

Dobrý den pane Halamko. Na jeden běžný metr o tloušťce zdiva 450 mm vychází spotřeba cca 0,6 litrů krému. Samozřejmě při zachování technologického postupu po náš systém AquaStop Cream. To je dodržení osových vzdáleností jednotlivých vrtů 100 mm, průměr vrtů 14 mm a hloubka vrtů u Vašeho zdiva 420 mm. Vrty zhotovit co nejblíže k podlaze do první průběžné spáry, kde se dají vrty zhotovit ve vodorovném provedení. U cihelného zdiva by byla obrovská škoda nevyužít průběžné spáry, která je ve vodorovném zdění vždy. Ve svislém již průběžná spára není, cihly jsou vázány, ale to je všeobecně známé. Cena za 1 litr injektážní emulze AquaStop Cream vychází dle objemu balení. Čím je balení větší, cena za jeden litr je nižší. Prodáváme balení v tzv. balení salám 600 ml, a pak již kbelíkové balení 1 litr, 5 litrů, 10 litrů, a 30 litrů. Když byste například zakoupil 5 litrové balení, které prodáváme za 3.993 Kč včetně DPH, tak jeden litr by Vás vyšel na 799 Kč včetně DPH. To znamená, že při spotřebě 0,6 litrů Vás vyjde injektážní krém na 479 Kč včetně DPH za 1 běžný metr Vašeho zdiva. Jinak Vám posílám link na naší elektronickou kalkulačku pro výpočet spotřeby, kde zadáte tloušťku zdiva, běžné metry zdiva a druh zdiva a okamžitě se Vám zobrazí spotřeba dle Vašeho zadání, stačí na odkaz kliknout: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/ .Jinak si vše pro injektáž svépomocí můžete objednat na tomto odkazu: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/eshop/.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603589130
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat do jaké výšky bych musela odsekat kachličky v koupelně. Z druhé strany bydlí soused a zeď je zateplená polystyrénem, nechtěla bych z venkovní strany zeď narušit. Bude izolace účinná i v případě že kachličky odsekám pouze do výšky 20.cm a venkovní zeď nechám neporušenou? S pozdravem, Miluše Elsnerová.

Dobrý den paní Elsnerová. Než Vám odpovím, zeptám se o jaký druh zdiva se jedná a v jaké tlouště je vyzděno. Informace, že Vaše obvodové zdivo je zateplené polystyrénem z venkovní strany, tím mi z toho vyplývá, že mezi Vaším domem a domem souseda je nějaký vzdálenostní rozestup. Je tento můj předpoklad správný?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————————

Tloušťka zdiva je 300. mm. cihla. mezi mou zdí a sousedovým domem je sousedův dvůr.

——————————————————————-

Pak je vše v pořádku. Vrty se zhotoví co nejblíže k podlaze, to znamená, že opravdu bude stačit odsekat spodní řadu obkladů a zjistit první možnou spáru cihelného zdiva, kde se dá již vrtat ve vodorovném provedení z důvodu omezení tloušťky vrtačky. Vrtat můžete až k polystyrénu. Ten je nalepen na zdivo lepidlem a tak vrty můžete zhotovit na celou tloušťku cihelného zdiva. Nemusíte vrty zkracovat, jako by to bylo v případě zdiva nezatepleného. U cihelného zdiva, v případě zhotovení vrtů do průběžné spáry, je krémová injektáž naprosto spolehlivá, a tak opravdu nemusíte odstraňovat obklad v celé své výšce. Samozřejmě k vysychání bude docházet pomaleji, ale to není nikterak zásadní. Prostě po provedené injektáži vznikne clona u podlahy zabraňující kapilárně vzlínající vlhkosti a tím zdivo již nebude opětovně a neustále dotováno vlhkostí pronikající z podzákladí domu a tím zdivo sice pomaleji, ale jistě ve cloně a samozřejmě nad clonou začne vysychat, ale přece jen pomaleji, ale jak jsem již napsal, vyschne. Ten můj dotaz, zda jsou domy od sebe vzdáleny, byl z důvodu, aby domy nebyly v některých místech čímsi provázány, ale už tím, že jste psala, že obvodové zdivo je zateplené, bylo to velmi nepravděpodobné, ale dotaz byl jen pro jistotu, aby náhodou někde nebyly tyto dva objekty čímsi zednicky spojeny, jakousi např. dělící zdí, přístavkem atd. To nejsou a tak můžete injektáž realizovat dle Vašeho zamýšleného postupu. Samozřejmě neustále platí dodržet technologický postup pro systém AquaStop Cream. Linie vrtů musí být co nejblíže k podlaze v průběžné spáře cihelného zdiva, to je Vám jistě jasné, jen pro jistotu zkontrolujte, zda terén sousedního dvorku není výš než Vaše výška podlahy a tím linie vrtů. Asi víte, proč na toto upozorňuji.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————–

Dobrý den. Moc Vám děkuji za informace. O domek se starám sama a  s vašimi informacemi si myslím že to zvládnu. Už jsem si u Vás objednala veškerý materiál, který k tomu budu potřebovat.

S pozdravem, Miluše Elsnerová.

 

Dobrý deň, aký je prosím rozdiel medzi AquaStopCream a AquaStopBitumen2K, ktorý by ste mi radšej doporučili? Je možné tieto prípravky zaslať aj na Slovensko ?Ďakujem

Dobrý den. AquaStop Cream je injektážní hmota vyrobená zejména pro zhotovení dodatečné hydroizolace ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti. Provádí se většinou ve vodorovném provedení linií vrtů s následným vyplněním injektážní krémem – tzv. injektáží. AquaStop Bitumen 2K se používá pro zhotovení plošné izolace svislých konstrukcí podúrovňového zdiva z vnější strany stavebního dílce po provedeném odkopu a nebo při zakládání stavby. Také pro izolace podlah (hydroizolační vany) či celých ploch základové desky opět při zakládání stavby. Nanáší se na pevný podklad hladítkem ve dvou vrstvách. Vzniklá hydroizolace je tzv. bezešvá, to je beze spojů a má výbornou přilnavost i k zavlhlým povrchům, což je u dodatečně zhotovované např. svislé hydroizolace u podúrovňového zdiva vždy.  Hmota je v ,,kašovité,, hustotě. Jsou to hydroizolační materiály, ale pro jiná použití. AquaStop Cream na Slovensko dodáváme po obdržení objednávky do cca 3-4 pracovních dní zásilkovou službou TOPTRANS a.s. Veškeré informace pro systém AquaStop Cream najdete na našem slovenském webu: www.injetaz-muriva-svojpomocne.sk . AquaStop Bitumen 2K prodáváme pouze v ČR.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

————————————————————————————

Dobrý deň, ďakujem za uvedené informácie, zariadim sa podľa Vašich pokynov, prajem príjemný a pekný deň.
S pozdravom Ivan Palacka

Dobrý deň,stena široká 45cm pred 6 rokmi sanovaná injektážným prípravkom – vodný kremičitý prípravok s cementom,diery vrtané šikmo 18mm,rozstup12cm.Sanácia môžem povedať neúspešná,vlhkosť v stene sa opakuje asi do výšky 20cm nad podlahou. Murivo je plná tehla.Dom postavený v r.1960.Pôvodná izolácia papierová lepenka. Môžem teraz aplikovať AquaStop Cream? S pozdravom Smolek Juraj
Dobrý den pane Smolek. Možná trochu zdlouhavé vysvětlení mého tvrzení, která se prokazuje dnes a denně v praxi, je to, že injektáže zhotovované na principu nalévání do nakloněných vrtů do zdiva nemohou nikdy vytvořit kompaktní celistvou clonu a tudíž požadovaný výsledek. Injektážní hmota se nestačí dostatečně napustit (penetrovat) do zdiva a to i ve Vašem případě do cihelného zdiva, které je pro injektáž nejlépe vyhovující. Co teprve takové opukové zdivo a jiné méně savé materiály. Tam jsou všechny tekuté injektáže naprosto neúčinné. Je to nedostatkem času pro celistvé nasycení materiálu i při opětném dolévání injektážní hmoty. To ani nehovořím o tom, že jakákoliv netěsnost ve zdivu je ,,propast,, pro tekutinu, která se okamžitě ztrácí kamsi. Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová konzistence a po provedené injektáži následně gelová konzistence a dále se viskozita ještě snižuje, ale postupně) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu, mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a tím nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se to děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíše nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je tomu u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují cca 45st náklon ke svislé rovině zdiva) z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokrok se neminul ani ve stavebnictví. Proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji v současné době za ,,dinosaury,, injektáží. Je to možná tvrdé vyjádření, nicméně nikdo mi není schopen mi ho vyvrátit. Tato tvrzení jsem publikoval v různých článcích už v době, kdy naše firma ještě krém na bázi silan/siloxanu nevyráběla, a předmětem činnosti naší realizační divize byla ,, pouze,, aplikace injektážních hmot a dalších sanačních technologií. To jen pro úplnost, aby mne nikdo nepodezříval z lobbistických zájmů. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak si myslím , že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené ( a nejen z mé praxe, ), a také se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti. V neposlední řadě moji již více jak pětiletou osvětou v této oblasti pozoruji, že se čím dál více krémová injektáž dostává do projektů sanovaných objektů a injektážních firem. Je to zejména způsobeno dosahovanými výsledky krémových injektáží. Do ruky se mi dostávají projekty či návrhy řešení v oblasti sanace vlhkého zdiva u státních zakázek, ale i zakázek v soukromém sektoru a pokud je v projektu navržena injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, už téměř vždy vidím, že je navržena injektáž injektážním krémem s 80%ní koncentrací silan/siloxanu v obsahu. Tím se mi potvrdila správnost dlouholeté osvěty a cesty v této oblasti. Krémová injektáž svými výsledky! přesvědčila investory, aplikační firmy, projektanty atd a tím v podstatě se stala v posledních letech nejpoužívanější metodou. V žádném případě nechci očerňovat jiné výrobky a jejich výrobce, ale pro injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu nemohu jinak, než celou tuto skutečnost takto okomentovat. V poslední řadě se mé tvrzení více než pětileté osvětě jednoznačně potvrdilo v praxi, což je ze všech argumentů ten nejdůležitější, a to že vysoká účinnost krémových injektáží byla již prověřena na tisících a tisících stavbách různého rozsahu a druhů zdících materiálů s požadovaným výsledkem, a to, že zdivo vyschlo. Jsou ojedinělé případy, kde silanový krém nezaúčinkoval, ale vždy se našlo vysvětlení. Havarijní stav vody či odpadů ve zdivu či pod domem, špatně zvolená výška linie vrtů s přemostěním vlhkosti z druhé strany stavebního dílce, kde neodizolovaná podlaha či terén byl nad linií vrtů atd. Ale teď k celé Vaší záležitosti. Proč výsledek u Vás takto dopadl, je myslím dostatečně vysvětlený. Ale Vy se ptáte jestli lze použít přípravek AquaStop Cream po zhotovené injektáži jiným injektážním přípravkem. Odpověď je ano. Postupovat musíte takto. To, že Vaše nemovitost je vyzděna cihelným zdivem, je pro Vás velmi příznivé. Využijete průběžné spáry, která je ve vodorovném zdění téměř vždycky, zvolíte samozřejmě správnou výšku první možné průběžné spáry, to je co nejblíže k podlaze a dále postupujete dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Tam kde bude zdivo zaizolované předešlou injektáží, se velmi pravděpodobně tyto dva materiály nesloučí, ale to není na závadu, tam hydroizolační clona vznikla a vlhkost v těchto místech tudíž neproniká, ale nejdůležitější je, že tam, kde clona předešlou injektáží nevznikla, krémová injektáž ji zhotoví (doplní). Takže vše se dá ještě napravit.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem se postupuje po injektáži s napojením podlahové izolace.

Dobrý den. Podlahu budete zhotovovat novou se všemi vrstvami, či se ptáte na napojení izolace dodatečně zhotovené systémem AquaStop Cream ve zdiva s ještě funkční hydroizolací stávající podlahy?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

——————————————————————————————–

Podlaha bude nová se všemi vrstvami..

————————————————

Linii vrtů můžete zhootvit od cca 50 mm nad podkladovým betonem. Hydroizolační vanu, kterou budete velmi pravděpodobně zhotovovat, vytáhněte na svislých konstrukcích alespoň 100 mm přes linii vrtů , ale můžete samozřejmě i výše. Po provedené injektáži systémem AquaStop Cream vznikne v celé šířce, délce a určité i výšce zdiva hydroizolační clona pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. To znamená, že izolace nevzniká nejen uvnitř zdiva, ale  i na vnitřním, ale i rubovém povrchu stavebního injektovaného dílce. Izolaci podlahy (vany) natavíte (v případě modifikovaných asfaltových pásů), či natáhnete (například u hydroizolační stěrky AquaStop Bitumen 2K) na režné zdivo, to je zdivo očištěné, bez omítek přes linii vrtů injektáže do výšky výše uvedené. Tím se tyto izolace spojí a navzájem doplňují. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

—————————————————————————————

Děkuji za podrobné vysvětlení problému.. Myslím, že jsem to pro teď pochopil.. Tento víkend budu podlahu vykopávat, tak jestli ještě poté mohu požádat o radu pro použití Vašich výrobků, bylo by to výborné.. Asi bych ještě zaslal fotky, aby jste byl v obraze.. Protože jsem si teď uvědomil, že už tam podřezání baráku v části je, ale asi před 20-ti lety a jestli už teď není izolace strávená, tak za pár let zcela jistě bude..

Děkuji, Přibyl Tomáš

—————————————————————————————-

Dobrý den pane Přibyl. Samozřejmě Vám rád případné další rady v průběhu prací poskytnu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz

Dobrý den, budeme provádět úplnou rekonstrukci starého objektu. V určité fázi odebereme cca 35 cm vrstvu podlah s cílem udělat nové, zateplené. Struktura nové podlahy bude podkladový beton, tepelná izolace, podlahové topení, vrchní vrstva beton, nášlapná krytina. Ve fázi odebrané podlahy chceme provést vodorovné injektáže proti vlhkosti. Jaké je optimální umístění vrtů s předpokladem, že následně se u obvodové zdi zvnějšku provedou izolace svislé ? Děkuji R. Švejcar

Dobrý den pane Švejcar. Zhotovení hydroizolace ve zdivu systémem AquaStop Cream proti zamezení vzlínající vlhkosti je ve  Vašem případě rekonstrukce podlahy dobře načasovaná. Tím, že odeberete stávající skladbu podlahy včetně zeminy či zásypu do hloubky o cca 35 cm, linii vrtů pro injektáž můžete zhotovit nížeji, než kdyby to bylo bez tohoto odebrání vrstev podlahy. Doporučuji tento postup. Podkladový beton bude pravděpodobně pod úrovní venkovního terénu, ale tím ,že zhotovíte odkopem novou funkční svislou venkovní izolaci minimálně od výšky okolního terénu (ideální je tuto svislou izolaci vytáhnout cca 200 mm – 300 mm nad terén) a pod úroveň  podkladového betonu (lépe až na základovou spáru) můžete linii vrtů zhotovit cca 50 mm nad podkladovým betonem. Hydroizolační vanu, kterou budete velmi pravděpodobně zhotovovat, vytáhněte na svislých konstrukcích přes linii vrtů alespoň 100 mm, ale můžete samozřejmě i výše. S doplněním venkovní svislé izolace minimálně od úrovně terénu pod hloubku podkladového betonu se nemůže vlhkost odkudkoliv přemosťovat či vzlínat. Takže odpověď, dle výše uvedeného postupu na Vaší poslední větu (otázku) je ano.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

Dobrý den,je možné použít tento krém na izolaci stěny z vepřovice. Děkuji Jiří Osyka, Senice n/H,
Dobrý den pane Osyko. Systém AquaStop Cream určený pro sanace vlhkého zdiva k vytvoření dodatečné izolace k zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti je vhodný pro všechny savé (porézní), ale i méně savé zdící materiály. Nepálené zdivo (vepřovice, také zvané kotovice) patří do kategorie vysoce savých materiálů a tím je penetrační schopnost (jedinečná vlastnost) silanového krému AquaStop Cream vysoce účinná a spolehlivá. Po nasycení pórů a i těch nejjemnějších kapilár tohoto zdiva vzniká do cca 14 dnů nerozpustná (nedispergovatelná) clona pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti. Toto zdivo z nepálených cihel je pro systém AquaStop Cream ideální. Výsledky v tomto druhu zdiva jsou naprosto spolehlivé, jen je potřeba, aby zdivo bylo zavlhlé, nikoliv suché, ale to nepředpokládám. Tento druh zdiva je vhodný pro systém AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz -jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Izolace proti vlhkosti
Mob: +420 603589130
Dobrý deň. Chcem vedieť ci je možne vaše prípravky aplikovať do dreva (dom – drevenica) Ďakujem
Dobrý den, injektážní krém AquaStop Cream, ale i jiné druhy injektážích hmot a jejich technologií, určené pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu nejsou vhodné pro injektáž organických materiálů, tím tedy i do dřevěných konstrukcí. Je mi líto. Jediné co mne ještě napadlo, pakliže je můj předpoklad Vašeho požadavku správný a za předpokladu, že by tomu nebránily určité okolnosti, např. výšky okolních terénů, pochozích ploch, atd a v neposlední řadě ,,nešťastné“ založení stavby, dala by se injektáž zhotovit mezi základové zdivo či základovou desku a začínající dřevěnou konstrukci. Předpokládám, že dřevěná stavba je vystavěna na pevném nedřevěném základu. Pokud Vám jde o odizolování dřevostavby od spodní části založené stavby, dovedl bych si představit, že za výše uvedených příznivých podmínek, by se tato dřevěná stavba dala odizolovat od základového zdiva přesně v přechodu mezi těmito rozdílnými materiály. Do dřevěné konstrukce by se silanový krém neměl příliš vpenetrovat, ale pod začínající dřevěnou konstrukcí, tj. do anorganického materiálu, ano. Tím by se v podstatě dřevěná stavba odizolovala od pevného základu. Samozřejmě vrty by se zhotovovaly v tomto přechodu. Není to sice standardní technologický postup, ale za příznivých okolností si dovedu představit účinnou realizaci. Ale třeba se Vám jedná o jiné požadavky izolace a tak musím ve všeobecné rovině ještě jednou konstatovat, jak jsem již výše uvedl, že pouze do dřevěné konstrukce není injektáž účinná.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz -jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
——————————————————-
Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď.
drevenica je postavená na hranatých skalách rôznych rozmerov a medzery sú
vyplnene hlinou. Ostáva mi posledná možnosť zdvihnúť drevenicu a podložiť
izoláciu pod prvý hranol Ešte raz ďakujem za odpoveď, R.Cvacho
 
Dobry den, planujem pouzit Vasu metodu na vysusenie muriva. Prosim o doporucenie ako nasledne po penetracii omietnut murivo, co s polystyrenovymi zatkami a podobne, aby nedoslo opat k premosteniu vlhkosti – napriklad novou omietkou. Dakujem!
Dobrý den. Pokud se injektáž vlhkého zdiva zhotoví dle doporučeného technologického postupu, bude výsledek spolehlivý, to je, že zdivo bude v určitém časovém odstupu od provedené injektáže naprosto suché. Zátky, kterými se zatěsňují otvory po provedené výplni silanovým krémem AquaStop Cream, se nemusí odstraňovat. Zátky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu a tím k žádným negativním dopadům či reakcím ve zdivu i po omítnutí těchto zátek nedochází. Přesně nevím, jak to myslíte s přemostěním vlhkosti, ale pokud linie vrtů bude co nejblíže k podlaze, ale z venkovní strany nad úrovní terénu a nebo nad úrovní jiné výšky podlahy sousední místnosti a nebo pokud se jedná o zdivo pod úrovní terénu a je tato injektáž zhotovena u podlahy těchto suterénních prostor a je zároveň funkční svislá vnější tzv. rubová izolace podúrovňového zdiva (tím se obě izolace doplňují), není důvod odkud by mohlo docházet k přemostění vlhkosti. Ještě je jedna možnost odkud se může vlhkost přesunout, a to z bočního směru neodizolovaného vlhkého zdiva, které je provázané (vyzděním) se zdivem již dodatečně odizolovaným. Tyto zdiva se oddělují tzv. svislicemi. Ale to myslím, že to není Vás případ a tím ani směřující dotaz. Mám pocit, že myslíte zdivo chemicky odizolované proti vzlínající vlhkosti a po následném omítnutí se spodní část tloušťky omítky bude dotýkat se zavlhlou např. pochozí plochou. Tam opravdu dochází k částečnému infiltraci vlhkosti z pochozí zavlhlé plochy (pakliže vykazuje vlhkost), zejména toto je časté ve venkovním prostředí. Je to ale v celku vzato nepodstatné množství vlhkosti pro přemostění vlhkosti do zdiva, které se do omítek vsakuje a následně odpařuje. Pokud ale byste tomuto chtěl zabránit, je více způsobů, jak tomu čelit. Například na podlahu položíte izolační pásku k ještě neomítnutému zdivu v předpokládané tloušťce budoucích omítek a tím po omítnutí se izolační páska ztratí pod tloušťkou omítky a nebo se v případě přesahu odřízne. Tím se oddělí zavlhlá pochozí plocha a nová omítka. Zdivo s novou dodatečně zhotovenou izolací systémem AquaStop Cream také bude vysychat a tak už není důvod k jakékoliv obavě z přemostění či vsakování vlhkosti do zdiva a nově zhotovených omítek.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
——————————————————————————————————————–

Dobry den,dakujem velmi pekne za Vasu vycerpavajucu odpoved. Potvrdzujem, ze som myslel nasledovnym sposobom:

– nad podlahou odstranit omietku zo zavlhleho muru – aby som videl kde su spary medzi tehlami, kde vykonat vrty

– podla postupu vykonat vrty a injektaz

– nasledne opat omietnut tu cast kde sa prace vykonali a povodna omietka odstranila – cim prepojim nizsiu cast pod injektazou (ktora je este stale vlhka) s omietkou nad vrtmi, ktora by mala postupne vysychnut.

– takze toto je vlastne mnou myslene premostenie – mur pod urovnou injektaze a nad urovnou injektaze.

Ale pochopil som Vasu odpoved, vedel by som si s tym teraz poradit.

S pozdravom,

Vladimir Bencek

Zdravím, Chemická injektáž zdiva, která se bude provádět v délce 40 m. Kolik spotřebuji prosím vás té silikonové hmoty do děr? tl. zdiva 45cm. Budu potřebovat 10kg,20kg,30kg pasty AquaStop Cream? Děkuji za odpověd. Mlýnek K.

Dobrý den pane Mlýnek. Na 40 bm v tloušťce zdiva 450 mm a při dodržení technologického postupu pro systém AquaStop Cream bude spotřeba 22,5 litrů krému. Tím by asi bylo výhodné si případně objednat dvě balení po 10 litrech a 3 jednolitrová balení, případně (pro rezervu) k těm 20 litrům jedno 5 litrové balení. Jinak Vám posílám link na elektronickou kalkulačku (stačí na odkaz kliknout) pro výpočet spotřeby pro různé tl. zdiva, délky a druhy zdiva: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/ .

 S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz -jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak moc je opotřebený vrták Profi vrták průměr 14 mm délka 1000 mm (pracovní délka 950 mm) použitý = funkční vhodný pro dovrtání požadované hloubky, pokud se bude vrtat 320 děr do hloubky 700 mm? Jaký použít materiál? Koupit nový vrták a tím použitým to jen „dovrtat“? Nebo koupit nový kratší vrták a tím použitým delším to dovrtat? A ten nový dlouhý vrták těch 320 děr zvládne? Jedná se o vrtání do kamene, částečně do cihly. Děkuji moc za odpověď. Holubová ze Šternberka

Dobrý den. U té otázky na použitý vrták a jeho stav atd, tomu rozumím, jen nevím, co myslíte větou „Jaký použít materiál“ ? Myslíte pro následnou injektáž zdiva?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

—————————————————————

Dobrý den, ten materiál jsem myslela vrtací, neboť máme 70 cm široké zdi a kámen, víceméně. Je to 160 let starý dům ( bydlíme v oblasti bývalých Sudet) a kamenem nešetřili. Dnes manžel zkoušel vrtat „na zkoušku“ 5 cm do zdi (kamene) a šlo to ztěžka. Proto máme obavy, aby vrták obstál, čeká nás cca 320 děr a hlubokých…Děkuji moc za odpověď a přejeme úspěšný nový rok 2016 🙂

—————————————————————-

Dobrý den. Ano, už rozumím. Rychlost vrtání záleží v postatě na třech nebo spíše čtyřech aspektech. První je druh zdícího materiálu. Víme ale, že se jedná o zdivo smíšené a tím v místech, kde bude kamenný zdící materiál, je vrtání skoro vždy obtížnější. Druhý a neméně důležitý aspekt je jakou vrtačkou vrtáte. Při malém objemu prací a v případě např. cihelného zdiva se dá vrtat s příklepovou vrtačkou a nemusí být vyrobena v tzv. profi řadě. Třetí neméně důležitý aspekt je kvalita vrtáku. A v neposlední řadě je samozřejmě průměr vrtu (ten je ale pevně stanoven na 14 mm pro systém AquaStop Cream), ale i zejména tloušťka zdiva (700 mm), respektive hloubka vrtů a ta je ve Vašem případě již dosti značná (cca 696 mm).Pevnost zdiva je daná, s tím se nedá nic dělat. Co je ale ve Vašem případě zásadní pro ovlivnění rychlosti vrtání zdiva, je kvalita vrtačky. Takzvané hobby vrtačky zvládnou navrtat pár děr v tomto pevném zdivu, ale pro větší rozsah prací to rozhodně dobré není. Tyto méně kvalitní vrtačky se přehřívají, nemají dostatečný kroutící moment a příklep většinou také není dostatečný.  A tak v případě vrtů do hloubky ve Vašem případě cca 696 mm je určitě dobré si pořídit či si v půjčovně nářadí zapůjčit kvalitní vrtačku např. zn. HILTI, BOSCH, MAKITA atd. Při vrtání s těmito profesionálními vrtačkami je neuvěřitelný rozdíl rychlosti a tím také i námahy při vrtání oproti s vrtáním hobby vrtačkou. Pak je samozřejmě důležité mít kvalitní vrták. My dodáváme vrtáky vyrobené v té nejvyšší kvalitě. Zde je odkaz na námi dodávaný vrták: http: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/profi-vrtak-prumer-14-mm-delka-1000-mm-pouzity-funkcni/ . Ve Vašem případě bych doporučoval si objednat vrták nový v délce 600 mm. Vámi uvedený počet vrtů tento jeden vrták velmi pravděpodobně bez problému vydrží a pak již všechny vrty vyvrtané novým vrtákem dovrtáte tímto použitým vrtákem na požadovanou hloubku. Námi dodávané použité vrtáky jsou ještě plně funkční a pro dovrtání v této hloubce vrtů je pořízení použitého vrtáku 1000 mm výhodné, jelikož ušetříte značné finanční prostředky a jak jsem se již zmínil, je již pouze na dovrtání a tak nevrtáte celou hloubku již použitým vrtákem. Ale samozřejmě si můžete zakoupit i nový vrták pro dovrtání. Vrták 600 mm (pracovní hloubka 550 mm je krátký) a tím potřebujete stejně vrtáky dva. U těchto větších hloubek je totiž snadnější vrtat vrtákem kratším a pak již zbytek hloubky dovrtávat vrtákem delším. Metrový vrták v případě, že se použije rovnou pro vrt např. 796 mm více vibruje, ale po předvrtání kratším vrtákem už tuto tendenci vibrace nemá. Děkuji za přání do nového roku a i já Vám přeji nejen za moji osobu šťastný nový rok.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

—————————————————————-

Mockrát děkuji za vyčerpávající odpověď, koukala jsem do dílny, tak ten vrták máme DWT BH-950 VS BMC elektrické vrtací kladivo SDS PLUS, tak si myslím, že by to s těmi kvalitními vrtáky mohlo klapnout. Veškeré věci k provedení injektáže zdi nakoupíme u Vás, nad tím není co přemýšlet, to je jasné. Děkuji za přehledné internetové stránky, popisy a určitě v nemalé míře za materiál k této činnosti. Ještě Vás poprosím o schválení ( či zamítnutí) toho našeho vrtáku, budu klidnější. Ještě jednou děkuji a nerušenou neděli .

Jsem s pozdravem a přáním hezkého dne

Dana Holubová

——————————————————————

Dobrý den. Abych řekl pravdu, tento typ neznám, ale na Google jsem si prověřil označení a dle technických parametrů se jedná o lepší standard. Takže by to mohlo opravdu klapnout. Zkuste to a uvidíte, ale to Vám asi neříkám nic převratného. Bohužel ale, jak jsem již zmínil, tento výrobek neznám a tak jen tipuji. Můj tip je, že to půjde, ale jak rychle a s jakou námahou, Vám opravdu nedokážu říci.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

 

dobry den, mam takovy problem ze mi trapi vlhkost v jedne mistnosti. podlaha je izolovana ale steny ne. nevim jestli steny vlhnu nebo ne protoze jsem dal predstenu ze sadrokartonu. v tehle mistnosti jsem vsiml plisne na dolni suplik z komody taky na rohu predsteny. v oplasti kde mam dum vyskytuje vysoka spodna voda. muzete mi doporucit postup reseni toho problemu ? predem dekuji
Dobrý den. Nezlobte se na mne za následující kritiku předešlého řešení, ale myslím, že to musí být zdůrazněno. Sádrokartónová předstěna, či předstěna z jiného zdícího materiálu, před zdivem, které trpí velmi pravděpodobné vzlínající vlhkostí, je to nejméně vhodné sanační opatření, které se snad může navrhnout a realizovat. Zaprvé se příčina nevyřeší, to je ale jasné, ale co hůř, v mezeře mezi zdivem a předstěnou se o to více tvoří různé druhy plísní. Dokončením tohoto nešťastného řešení jsou v některých případech zhotovené vývody (otvory) do místnosti. K cirkulaci vzduchu v mezeře stěn nedochází i když jsou v předstěně zhotoveny zmiňované otvory, a tím ani ke snižování vlhkosti v postiženém zdivu. Naopak se vlhkost vždy zvyšuje a spóry plísní, které jsou velmi toxické a lidskému zdraví nebezpečné, začnou pronikat do místnosti. Takže když bych to shrnul, toto sanační opatření v žádném případě nikomu nedoporučuji! Navrhuji tento postup. Nejprve je potřeba odstranit sádrokartonovou předstěnu. Pakliže se nejedná o zdivo pod úrovní terénu, zhotovil bych u podlahy dodatečnou vodorovnou izolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti např. naším systémem AquaStop Cream a následně bych zhotovil nové sanační omítky s podporou protisolného podnátěru AquaSalt Stop. Předpokládám, že po odstranění předstěny, pakliže na zdivu nebyly odstraněny omítky před zhotovením předstěny, stávající omítky budou velmi pravděpodobně v degradovaném stavu. Malbu použít vhodnou pro sanační omítky, tj. s nízkým difuzním odporem. Za výše uvedených předpokladů, tento technologický postup je spolehlivě účinný.
 S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603589130
——————————————————————

dekuji za odpoved .Abych to upresnil ,omitku jsem dal dolu potom jsem zjistil ze steny jsou krive a nova omitka by stala dost penez aby steny byly rovne a proto ta predstena bez vyvodu (otvory) a bez zatepleni. zed je z nepalenych cihel jen asi prvnich 30 cm jsou palene cihly, takze vrtat budu do palenych cihel. otazka je, jestli bude stacit ta vodorovna izolace vasim kremem nebo fakt musi k tomu ta sanacni omitka? ja jsem myslel ze dam zpatky predstenu po izolaci steny , tak nevim jestli mam spravny postup? predem dekuji

———————————————————————

Dobrý den. Ano rozumím. Abych řekl pravdu, tak trochu jsem tušil, že nešlo o sanační opatření, ale o rychlejší a možná i méně nákladnou rekonstrukci místnosti. Ale tím, jak jste popsal předchozí stav, podlahy se izolovaly a stěny ne, bylo mi jasné, že to velmi pravděpodobně jinak dopadnout nemohlo. No stalo se, ale vlastně chápu Váš postoj a tím realizovaný postup. Prostě v té době se zdivo ,,tvářilo,, suché a tím jste neměl potřebu řešit vzlínající vlhkost. Ta vlhkost tam určitě už v té době v nějakém nadlimitním procentu byla, ale ještě se asi neprojevila v celé své síle. Uzavřením se to samozřejmě urychlilo a hlavně více projevilo. Takže nechme minulost a pojďme na vyřešení problému. Pokud byste rád zachoval stejný postup vyrovnání zdiva sádrokartonovými předstěnami, je nutné zhotovit co nejblíže u podlahy injektáž systémem AquaStop Cream. U cihelného zdiva zhotovená injektáž do průběžné spáry je 100%ně účinná. Jen vrty nemějte tendenci vzdalovat. Hodně výrobců u silanových krémů doporučují vzdálenosti vrtů zhotovovat na 120 mm a někdy až na 150 mm. Můj názor na tyto vzdálenosti je trochu jiný. Ano, maximální vzdálenost do 120 mm mezi jednotlivými vrty je ještě v mezích funkčnosti, či jak to nazvat, ale vrty vzdálené 100 mm jsou přeci jen blíž a tím je propojení šířící se hydrofobizace od jednotlivých vrtů v průběžné spáře naprosto jisté. Když budete postupovat dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream a vrty byste zhotovil na max. vzdálenost 100 mm s následnou zhotovenou plnohodnotnou výplní injektážním krémem, výsledkem bude to, že cihelné zdivo naprosto vyschne. Tím, že zdivo již nebude zavlhat, nebude předstěna problémem. Jen by obvodové zdivo nemělo promrzat, ale nevím v jaké tloušťce je vyzděno. Sanační omítky v dolní části (není potřeba zhotovovat sanační omítky až ke stropu) a vápenocementové omítky v horní části zdiva jsou přeci jen lepším řešením. Zaprvé se místnost o něco zvětší (budou odstraněny předstěny), ale asi ne zásadně, ale zdivu jsou ponechány jeho přirozené vlastnosti, to je určitá paropropustnost, ,,dýchatelnost“ atd. Ale jak jsem již výše vyjádřil k předstěnám, za výše uvedeného postupu bych se tohoto řešení neobával.

 S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

————————————————————

dobry den, ano spravne jste to pochopil. Davat novou omitku by stalo dost penez jelikoz steny jsou dost krive. jen je mi lito ze prichazim o prirozene vlastnosti zdiva z nepalenych cihel. zdivo ma 600 az 700 mm do tloustky,tak doufam ze to staci aby nepromrzela.

Dekuju vam za vycerpavajici odpověď

—————————————————————

Dobrý den. Tak to je pro Vaše řešení příznivé. Zdivo je v dostatečné tloušťce před promrzáním. Měl jsem obavu, aby obvodové zdivo nebylo vyzděno na 450 mm nebo dokonce (i když zřídka) na 300 mm. To by bylo tepelně oslabené. Ale v této tloušťce není.

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

 

 

 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik potřebuji krému na injektáž metru zdi o tloušce cca 300 mm. Děkuji

Dobrý den. Dle Vašeho zadání je spotřeba při zachování technologického postupu pro systém AquaStop Cream cca 0,4 litru krému na 1 běžný metr zdiva při tloušťce zdiva 300 mm. Můžete použít i elektronickou kalkulačku pro výpočet spotřeby pro různé tloušťky, druhy a délky zdiva. Zde je link: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/ .

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, chci provést injektáž vlhkého zdiva, ale přemýšlím nad technologickým řešením dané situace. Spodek zdiva který potřebuji navrtat a provést injektáž se skládá z velkých starých pravděpodobně podomácku dělaných betonových tvárnic(něco jako dnešní ztracené bednění) s otvory cca 10x10cm uvnitř. Vyvrtám-li díru, vrták provrtá stěnu, posune se dutinou uvnitř, provrtá další stěnu, zase se posune v dutině atd. Uvažuji jakým způsobem vyřešit tento problém abych mohl použít injektáž. Napadají mě dva způsoby jak by to šlo vyřešit. Po navrtání vyplnit dutiny mont. pěnou(netuším reakci s výrobkem a nasákavost mont. pěny), převrtat znovu a vyplnit Vaším výrobkem, nebo tlakově zalít betonem převrtat a vyplnit. Máte s něčím podobným zkušenosti? Co by jste doporučili?
Dobrý den, vyplnění dutin (komor) tvárnic montážní pěnou nedoporučuji. Pokud by se technicky dalo provést vyplnění komor maltovou směsí ať tlakově či zálivkou, bylo by to rozhodně vhodnější řešení. Použil bych více zředěnou klasickou jádrovou či zdící omítku. Tím, že bude omítka více naředěná vodou nevadí, jen je potřeba počítat s větším poklesem výplně při vysychání, ale vzhledem k tomu, že tuto výplň byste zhotovil do řady komor tvárnic, kde byste zhotovoval vrty pro injektáž, tj., ve spodní části, vůbec není pokles výplně problémem. Po tomto vyplnění bych ponechal technologickou pauzu okolo 1 týdne, aby maltová výplň měla již dostatečnou pevnost, ale aby si zachovala ještě dostatek vlhkosti, která se samozřejmě infiltruje i do skeletu tvárnic. Dostatečná vlhkost není na závadu, ba právě naopak. Ve vlhkém prostředí injektovaného materiálu se lépe injektážní krém AquaStop Cream rozpouští a tím dochází k jeho spolehlivějšímu vpenetrování do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdícího materiálu, kde vznikne clona pro zamezení vzlínající vlhkosti. Ještě bych Vám doporučil u tohoto tak trochu komplikovanějšího zdícího materiálu pro jeho injektáž, zkrátit osové vzdálenosti na 80 mm. Vrty na max. hloubku, ale bez provrtání zadní stěny tvárnice. Případně u tohoto zdiva zhotovit vrty a následnou injektáž po 100 mm, ale ve dvouřadém provedení. Jedna linie vrtů co nejblíže k podlaze ve vodorovném provedení a o 50 mm výše nad touto spodní linií zhotovit druhou linii vrtů, jen vrty budou v případě 100 mm osových vzdáleností vůči sobě o 50 mm posunuty, tj. na středy vzájemných osových vzdáleností. Ale obě řady vrtů budou mít stále těch 100 mm osové vzdálenosti. Tím vznikne tzv. zmijovitá, dvouřadá injektáž. Tím se jistota funkčnosti vzniklé clony pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti zvyšuje. Toto dvouřadé provedení je jen doporučení, ale je to přeci jen tak trochu atypické zdivo, respektive atypické zdivo pro injektáž. Jinak u běžného zdiva, jako je zdivo průmyslově vyráběné, např. zdivo cihelné, ytongové, škvárobetonové a jiné nebo přírodní zdící materiály např. opuka, pískovec atd. není potřeba injektáž zhotovovat ve dvouřadém provedení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Zdravim vas. Riesim odvlhcenie suterenu pod urovnou terenu: Vzlinajuca vlhkost 80% naseho pripadu. Tehlove murivo 65 cm hrube. Mam uz navrtane otvory v dvoch radoch 10 cm od seba ,ale v sklone 30 -35 stupnov – Teda nie vodorovne. Mozem este pouzit aquastop cream ? Cast som si sam nainjektoval polyuretanom AV-pur 100 .Mam aj k tomu cerpadlo. Teraz som sa dozvedel o vasom systeme. Dakujem za radu S pozdravom Tomas Kaiser
Dobrý den pane Kaiser. Odpovím Vám asi takto. Pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti polyuretanová injektáž není spolehlivá, jako je tomu u krémové injektáže. Je to z důvodu úplně rozdílných vlastností a principů injektážních hmot. U cihelného zdiva tvrdím, že je ,,hřích“ nevyužít její průběžné spáry, která je vysoce savá, a tím clona pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti vzniká snadněji, rovnoměrněji a naprosto spolehlivě. Polyuretan také naše aplikační divize využívá, ale pro jiné příčiny sanace a to pro zastavení tlakové vody v jímkách, v podzemních garážích, tunelech, atd, kde vytéká v lokálních místech tlaková voda, tam je polyuretanová chemická injektáž bezkonkurenční svojí rozpínavostí, nazval jsem tuto vlastnost airbag princip, ale pro zamezení vzlínající vlhkosti to bohužel není ono. Polyuretan velmi spolehlivě zatěsní trhliny v betonových konstrukcí, ale svoji vysokou expanzí nemá možnost vyplnit póry a zejména kapiláry zdících materiálů. Z tisíce staveb a za léta praxe a nejen u naší firmy se mé toto tvrzení denně potvrzuje. V žádném případě nechci výrobky konkurence snižovat, ale na Váš účel a zdivo to není úplně to nejlepší řešení. Má poradna je někdy tvrdá svými postoji, ale za nimi si vždy budu stát, jelikož jsou podložené dlouhodobými aplikacemi a pozorováním jejich výsledků. Nechť mi výrobci polyuretanů prominou, to není kritika na jejich výrobky, ale pouze můj neotřesitelný názor na nevhodnost použití ve Vašem případě, tj. pro zamezení vzlínající vlhkosti. Jen bych na závěr chtěl ještě říci, že když si naši dlouhou poradnu pozorně pročtete, tak i náš výrobek AquaStop Cream v některých případech neprosazuji nebo i dokonce nedoporučuji, například právě, kde se má řešit (zastavit) tlaková voda. Materiály a technologie ve stavebnictví mají v některých případech svá rozdílná uplatnění, omezení a tak se podle mého svědomí a vědomí snažím lidem odpovídat.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Vás specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
—————————————————————–
Dobry den pan Schwarz. Dakujem vam za promptnu odpoved – naozaj som nalomeny na ten aquastop…Len ja uz mam navrtane tie dva rady otvorov v sklone 30 stupnov -myslite ze by som tam mohol natlacit ten krem ? Robim to pre seba a som ochotny to natlacit do obydvoch radov otvorov ….Zafunguje mi to aj ked tam nie su tie diery vyvrtane kolmo na stenu? Dakujem  S pozdravom z Bratislavy Tomas Kaiser
——————————————————————

Dobrý den pane Kaisere. Jsou dvě možnosti. Zdivo převrtat dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream pro cihelné zdivo, ale nevím o jaký rozsah prací se jedná. Druhá varianta je, že již provedené otvory vyplníte silanovým krémem Aquastop Cream a tím, že je to ve dvouřadém provedení, a i když nejsou využity průběžné spáry, pořád výsledek bude spolehlivější. Je tu i ta možnost, polyuretanová injektáž, ale k tomu jsem se už  vyjádřil. Ještě bych Vám chtěl ale přeci jen zdůraznit jednu zásadu, kterou předpokládám že víte, že pokud se dělá dodatečná vodorovná hydroizolace pro zamezení vzlínající vlhkosti u podúrovňového zdiva, je nutné, aby byla i funkční vnější, tzv. rubová svislá izolace podúrovňového zdiva. Jinak by docházelo k tzv. přemostění vlhkosti z bočního směru (z přilehlé zeminy) nad zhotovenou linii hydroizolace ve zdivu a tím by výsledek jakékoliv dodatečně zhotovené izolace u podlahy suterénu (byť funkční) byl bez požadovaného výsledku. Samozřejmě toto upozornění platí u obvodového zdiva. U vnitřního zdiva ( pokud nejsou rozdílné výškové úrovně podlah) přemostění vlhkosti nad zhotovenou linii izolace u podlahy suterénních prostor nehrozí.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak postupovat v případě, že budu chtít stěnu, kterou odizoluji krémovou injektáží, obložit keramickým obkladem cca do dvou metrů výšky od podlahy. Osekal jsem omítku a zjistil, že máme kamennou zeď s pásy cihel, které nejsou přes celou šířku stěny /stěna má šířku 60cm (viz příloha)/. V plánu bylo, že uděláme předstěnu ze (sádrokartonu, Ytongu) a do ní u podlahy a stropu uděláme několik větracích otvorů, které budou sloužit k odvětrávání vlhkosti ze stěny. Pak jsem na netu našel Vaši firmu, kde lze zakoupit a svépomocí provést krémovou injektáž. Mám tuto předstěnu zhotovovat nebo omítnout, jak popisujete v návodu? Píšete, že v kamenném zdivu to není stoprocentní a touto předstěnou bych zamezil, aby obklad časem nezačal opadávat. Děkuji za odpověď Klein Petr
Dobrý den pane Kleine. Nezlobte se na mne za následující kritiku sanačního návrhu řešení, ale myslím, že to musí být zdůrazněno. Sádrokartónovou předstěnu, či předstěnu z jiného zdícího materiálu, před zavlhlým zdivem s otvory do místností je to nejméně vhodné sanační opatření, které se snad může navrhnout. Zaprvé se příčina nevyřeší, to je ale jasné, ale co hůř, v mezeře mezi zdivem a předstěnou budou vznikat různé druhy plísní. Dokončením tohoto nešťastného řešení jsou zamýšlené vývody (otvory) do místnosti. K cirkulaci vzduchu v mezeře stěn docházet stejně nebude, ač budou v předstěně zhotoveny otvory, a tím ani ke snižování vlhkosti v postiženém zdivu, ale co hůř, naopak se vlhkost bude zvyšovat a spóry plísní, které jsou velmi toxické a lidskému zdraví nebezpečné budou pronikat otvory do místnosti. Takže když bych to shrnul, toto sanační opatření v žádném případě nikomu nedoporučuji! Navrhuji tento postup. Pakliže se nejedná o zdivo pod úrovní terénu, zhotovil bych u podlahy dodatečnou vodorovnou izolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti např. naším systémem AquaStop Cream a následně zhotovit nové sanační omítky s podporou protisolného podnátěru AquaSalt Stop. Malbu použít vhodnou pro sanační omítky, tj.      s nízkým difuzním odporem. To, že v některých případech píši, že v kamenném zdivu není jistá ani krémová injektáž, je platné pouze za určitých předpokladů. Ještě musím konstatovat, že tam, kde nepomůže náš AquaStop Cream, nezafunguje žádný jiná chemická injektáž zdiva. Toto tvrzení je opravdu pravdivé a v žádném případě není toto tvrzení z důvodů obchodních. Pak již nezbývá nic jiného, než zhotovení mechanického podřezání zdiva. Použiji citace z naší poradny z již podobného dotazu a mé odpovědi o účinnosti či neúčinnosti injektáže systémem AquaStop Cream ve smíšeném či kamenném zdivu: Dobrý den, dotazuji se zda Vaše metoda je vhodná i pro starou zemědělskou nepodsklepenou usedlost, zdi jsou směs kamene a cihel. Děkuji za odpověď. Větrovská.
Dobrý den paní Větrovská. Odpověď je ano, pakliže neporézního kamenného materiálu neobsahuje Vaše zdivo více jak cca 30%. Nesavým kamenným materiálem se myslí např. žula, rula, břidlice, křemen, atd. Naopak opuka, pískovec, atd jsou přírodní savé materiály a tudíž vhodné pro injektáž
AquaStop Cream, kde nehraje procento jeho obsahu ve zdivu zásadní roli.
Konec citace z předešlého dotazu.
Pokud byste u tohoto zdiva chtěl zvýšit jistotu pro požadovaný výsledek, doporučoval bych injektáž zhotovit u podlahy ve dvouřadém provedení. To znamená dodržet technologický postup pro náš systém AquaStop Cream, tj. dodržet průměr vrtů, osové vzdálenosti vrtů, jejich hloubku, atd, ale o 50 mm výše bych zhotovil ještě jednu řadu se stejným technologickým postupem, jen ty dvě horizontální řady budou oproti sobě posunuty na středy osových vzdáleností. Vznikne tzv. zmijovitá dvouřadá injektáž. Náklady budou samozřejmě dvojnásobné, ale účinnost bude spolehlivá i u méně ,,ideálního druhu zdiva,,. Zvažte ještě ten zamýšlený obklad. Pak by nedávalo smysl zhotovení sanačních omítek a veškerých prodyšných vrstev. Na druhou stranu, za předpokladu, že se zdivo podaří odizolovat, vysušit, což je za určitých výše popsaných návodů a vysvětlení a zejména příznivých podmínek (výše popsaných) velmi pravděpodobné, není tento obklad na závadu a tím, že zdivo nebude již zavlhat, nehrozí jakékoliv negativní důsledky uzavření zdiva keramickým obkladem.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603589130
Dobrý den chtěl jsem se zeptat za jak dlouho se projeví vysychaní zdiva od aplikace AquaStop Cream?
Dobrý den. K vysychání zdiva po aplikaci systému AquaStop Cream dochází jako u mechanicky zhotovených funkčních hydroizolací ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti. To znamená, že požadovaný výsledek se dostaví v časovém horizontu v týdnech, ale někdy až měsících. Rozhodně to není okolo roku či dokonce v rocích, jak se někdy uvádí. Je to maximálně v měsících. Po dvou, třech měsících buď zdivo bude již suché nebo se viditelně začne vizuálně měnit, vysušovat.  Rychlost vysychání záleží na mnoha faktorech. Jeden z mnoha faktorů je ten, do jaké míry před aplikací bylo zdivo procentuálně zavlhlé, dále v jakém druhu zdícího materiálu se chemická injektáž prováděla, tloušťka zdiva na rychlost vysychání má také značný vliv a v neposlední řadě teplota a větrání vnitřních místností, světové strany a povětrnostní období zejména u obvodového zdiva atd.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, viděl jsem injektáž v televizi (asi tu vaši? ) a rozhodl jsem se, že to vyzkouším na jedné vlhnoucí zdi ve sklepě. A tak mám dotaz – dá se to koupit někde v Ostravě (Hornbach, Janík, atd .. ?). Nebo jen ve vašem E-shopu ? Děkuji H.Š.
Dobrý den. Fyzický odběr zboží pouze u nás na naší provozovně Blatnická 14/3, Praha 5 nebo zásilkovou službou TOPTRANS na dobírku, případně bankovním převodem. Nezávisle za objemu objednaného zboží a vzdálenosti po celé ČR platíte vždy pouze za dopravné a balné 182 Kč. Dodání na místo určení po obdržení objednávky max. do 3 prac. dnů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, dotazuji se zda Vaše metoda je vhodná i pro starou zemědělskou nepodsklepenou usedlost, zdi jsou směs kamene a cihel. Dekuji za odpověď. Větrovská

Dobrý den paní Větrovská. Odpověď je ano, pakliže neporézního kamenného materiálu neobsahuje Vaše zdivo více jak cca 30%. Nesavým kamenným materiálem se myslí např. žula, rula, břidlice, křemen, atd. Naopak opuka, pískovec, atd jsou přírodní savé materiály a tudíž vhodné pro injektáž AquaStop Cream, kde nehraje procento jeho obsahu ve zdivu zásadní roli.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

———————————————————————

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď a až bude naše rekonstrukce připravená – což bude cca za 4 měsíce, tak se ráda ozvu a využiji možnosti konzultace s Vámi na místě včetně případného návrhu a realizace řešení. Objekt je poblíž Pelhřimova.
Zdravím Větrovská

———————————————————————

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: 1/ jakou má AquaStop Cream ve zdivu životnost, než zas propustí vlhkost. 2/ jestli je vhodný do vepřovicového zdiva, kde v některých místech se může vyskytovat podezdívka zčásti z kamene (neprůběžná ložná vodorovná spára zdiva), zdivo je tlusté i 600mm. 3/ a ještě při jaké vlhkosti zdiva už nemusí fungovat, nebo funguje při jakékoli počáteční vlhkosti? děkuji za odpověď, Sontágová
Dobrý den paní Sontágová. Odpovědi na Vaše otázky najdete níže v naší Poradně. Prosím o trochu trpělivosti, ale v podstatě na totožné Vaše otázky jsem několikrát v poradně na tomto webu odpovídal. Odpovědi na Vaše dotazy tam určitě najdete. Děkuji za pochopení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace a Izolace
Dobrý den,chci se zeptat to se musí dělat injektáž AquaStop Cream celý barák kolem dokola nebo jen zeď co je vlhká .Děkuji Kavanová

Dobrý den paní Kavanová. Zdivo, kde nepůsobí vzlínající vlhkost, není potřeba zhotovovat injektáž. Postačí injektovat zdivo v celé své délce, kde působí vlhkost. Pokud máte obavu, že se vlhkost po zainjektování jedné zdi domu může přesunout na další, v tuto chvíli ještě suché zdi, tak tuto obavu mít nemusíte. Je to velmi nepravděpodobné.  Jinak je to v případě průniku tlakové vody do objektu, ale předpokládám, že to není Váš problém.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

Když je naše profese koníčkem

 

Dobrý den chtěl jsem se zeptat za jak dlouho se projeví vysycháni zdiva od aplikace AquaStop Crem?

Dobrý den. K vysychání zdiva po aplikaci systému AquaStop Cream dochází jako u všech dodatečně mechanicky zhotovených funkčních hydroizolací ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti. To znamená, že požadovaný výsled se dostaví v časovém horizontu v týdnech, ale někdy až měsících. Rozhodně to není okolo roku či dokonce v rocích, jak se někdy uvádí. Je to maximálně v měsících. Po dvou, třech měsících buď zdivo bude již suché nebo se viditelně začne vizuálně měnit, vysušovat.  Vše záleží na mnoha faktorech. Jeden z mnoha faktorů je ten, do jaké míry před aplikací bylo zdivo procentuálně zavlhlé, dále v jakém druhu zdícího materiálu se chemická injektáž prováděla, tloušťka zdiva na rychlost vysychání má také značný vliv a v neposlední řadě teplota a větrání vnitřních místností, světové strany a povětrnostní období zejména u obvodového zdiva atd.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

 

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možno použiť AquaStop Cream aj na izoláciu do betónovej steny. Mám na mysli navŕtanie do betónu samotného, či sa tento prípravok rozptýli aj v samotnom betóne. Ďakujem za odpoveď
Dobrý den.
Systém AquaStop Cream je v oblasti sanace vlhkého zdiva vysoce účinná a spolehlivá metoda a to ve všech savých, ale i méně savých (porézních) průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech. Betonové zdivo je sice méně savé, ale tím, že pravděpodobně vykazuje vlhkost, jeho poréznost bude dostatečná. Doporučil bych tyto vrty krátce prolít vodou. Při prováděné výplni injektážní pistolí injektážním krémem musí být okolí vrtů zavlhlé, ale ve vrtu nesmí být voda. Stačí krátká technologická pauza. U vodorovných vrtů voda stejně rychle vyteče zpět, ale vlhkost se zvýší. V tomto prostředí vrtů se silanový krém rychleji a intenzivněji rozpouští (,,nastartuje se“) a snadněji prostupuje do pórů a i těch nejjemnějších kapilár tohoto méně savého materiálu. Za předpokladu, že beton
není vibrovaný, samozřejmě voděodolný atd.,ale ten by vlhkost nevykazoval, výsledek by měl být spolehlivý.
Ještě bych doporučil osové vzdálenosti vrtů zkrátit na 80 mm. Další technologický postup pro systém AquaStop Cream je i u tohoto druhu zdiva neměnný.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.sanace-injetaz-zdiva.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý den chtěl bych se zeptat na kolik metru vystačí 10 litrů (kbelík) Aguastop Cream děkuji Mráz

Dobrý den pane Mráz. Ještě potřebuji vědět, při jaké tloušťce zdiva.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
————————————————————

Dobry den tak sila obvodoveho zdiva je 40cm.Mraz

————————————————————-

Dobrý den pane Mráz. Pokud dodržíte technologický postup pro systém AquaStop Cream, 10 litrů Vám vystačí na cca 20 bm při tl. zdiva 400 mm.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

————————————————————

dekuji za rychlou odpoved a preji pekny den

Dobrý den, zaujal mne tento způsob odvlhčení zdiva, jelikož se s tímto problémem potýkám. Mám na Vás dotaz: bude mít vnitřní injektáž smysl, když mám vnitřní podlahu cca.o půl metru pod úrovní terénu? Obvod vnější zdi je odkopaný a vysypaný kameny = ne moc dobře přístupný pro vnější injektáž. Předem děkuji za odpověď. Jan Duška
Dobrý den pane Duška. Za předpokladu, že obvodové zdivo, které zamýšlíte u podlahy izolovat pro zamezení vzlínající vlhkosti není odděleno svislou vnější izolací od přilehlého kameniva, minimálně od úrovně terénu pod úroveň podlahy, je zhotovení dodatečné izolace ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti samo o sobě nevhodné, respektive nedostačující sanační řešení. Co je platné, že vznikne plně funkční clona u podlahy ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, když z bočního směru se Vám bude infiltrovat do zdiva vlhkost z přilehlého zásypu, byť je to kamenivo, nad vzniklou izolační clonu. Tento zásyp kamenivem má pravděpodobně sloužit k odvětrání podúrovňového zdiva, ale asi Vás nepotěším, tento způsob není ve většině případech vhodný a zejména funkční. Toto řešení je většinou kontraproduktivní. V těchto místech vzniká ideální drenážní sběrná vrstva zejména pro povrchovou, ale i v některých případech nejen pro povrchovou vodu. Voda sice rychleji steče touto vrstvou, ale na dně výkopu se zarazí a může vzniknout u obvodového podúrovňového zdiva dokonce sloupec vody. V případě odkopu, by měla být zhotovena vnější svislá izolace a na dně výkopu funkční drenážní těleso pro odvod vody. Pokud tento výkop a následné vyplnění výkopu kamenivem není takto řešeno, nejenže k žádnému odsychání zdiva nedochází, ale naopak se stav okolo obvodového zdiva ještě zhoršuje. Tyto neodizolované a zejména neodvodněné zásypy kamenivem okolo domů podúrovňového obvodového zdiva jsou velmi nevhodné sanační řešení! Doporučoval bych kamenivo odebrat, zhotovit dostatečně hluboký výkop až na základovou spáru či desku (pakliže není dostatečně hluboký), zhotovit kvalitní svislou hydroizolaci (např. hydroizolační hmotou AquaStop Bitumen 2K), dle nutnosti., tj. dle tloušťky zdiva,  zateplení tohoto podúrovňového zdiva extrudovaným polystyrénem, případně zhotovit drenážní odvod vody na dně výkopu a následně tento výkop buď zpětně zasypat kamenivem nebo lépe zeminou (u zásypu zeminou si myslím, že nebude nutné u Vás  drenážní odvod vody na dně výkopu budovat, vzhledem k malé hloubce založení stavby). Předpokládám, že tento půdorys domu není podsklepen. Z vnitřní nebo venkovní strany obvodového zdiva zhotovit u podlahy injektáž zdiva systémem AquaStop Cream pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Tím se nebude moci vlhkost dostávat do obvodového zdiva od základu (injektáž zdiva), ale ani z bočního směru (svislá vnější izolace). Jinak injektáž můžete samozřejmě zhotovit i z venkovní strany stavebního dílce, ale šíře výkopu by musela být dostatečná pro manipulaci pro vrtání (délka vrtáku dle tloušťky zdiva, vrtačka a pracovník). Většinou se v těchto případech zhotovuje injektáž z vnitřní strany z důvodu, že u provedení injektáže z venkovní strany, by se musel výkop zhotovit v šířce větší, než je pro výše vyjmenované sanační práce nutné. Provedení injektáže systémem AquaStop Cream z vnitřní nebo z venkovní strany stavebního dílce nemá vliv na požadovaný výsledek.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý den, rád bych se zeptal, jaká roční doba je pro injektáž vaší metodou nejvhodnější. Jestli tedy záleží na teplotě, popř. na aktuální vlhkosti zdiva, která se v průběhu roku mění. Děkuji, Halenčák.
Dobrý den pane Halenčáku. Všeobecné teplotní kritérium pro zhotovení injektáže systémem AquaStop Cream je jako u většiny stavebních prací zpracovávaných tzv. mokrým procesem. Ideální období na tyto práce jsou od jara do podzimu. Nedávno jsem na tuto otázku v širším pojetí odpovídal a tak Vám ji níže zkopíruji. Aktuální vlhkost má určitý vliv na kvalitu provedení dodatečné izolace, ale tento faktor není tak podstatný, pakliže se řeší zdivo, které trpí dlouhodobějším zavlháním. Systém AquaStop Cream byl vyvinut na zdivo trpící vzlínající vlhkostí, čili zdivo vlhké, nikoliv pro zdivo suché, ale i tento málo kdy vyskytnutý ,,problém“ injektáže suchého zdiva, se kterými se občas setkáváme, jsme vyřešili. Jsou to případy např. preventivních injektáží (zdivo je naprosto suché, ale stávající izolace je na pokraji své životnosti, ale dům právě prochází rekonstrukcí atd.).
Okopírovaná podobná otázka a odpověď z naší poradny.
Otázka z poradny: Aká najnižšia teplota vzduchu môže byť pri aplikácií a následne po aplikácií a následnej difúzií,či naplnené otvory je potrebné ihneď uzavrieť. Ďakujem za skorú odpoveď. M.Šveda. Odpověď z poradny: Teplota při aplikaci, ale i do 14 dní po aplikaci, by neměla klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí spodní limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí i např. pro omítaní omítek, betonáži, nátěrů fasády, atd. Je to  ve většině případech u stavebních materiálů, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. Z praxe ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“ nemá to vliv na kvalitu výsledku. Je to spíš teplotní spodní limit aplikace uváděná výrobci, včetně nás, pro poskytnutí informace pro zákazníky. V Technickém listě vycházející ze zkoušek při udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení této informace podmínkou. Vždy se musí nějaký teplotní limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem, že tyto limity nebudou brát vážně, bez jakékoliv odpovědnosti. U některých materiálů jsou tyto teplotní limity pro aplikaci naprosto nutné dodržovat. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není to tak absolutní.  Když si vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovanou a dotovanou určitou teplotu ve zdivu, je spíše limit v praxi pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout i v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany domu a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Pokud se stavba nenachází v horských oblastech, kde jsou teploty podstatně nižší, měsíc říjen a většinou minimálně první polovina listopadu, jsou tato období většinou ještě pro injektáž vhodná. Ale musí se už teplota sledovat. Ale to je Vám určitě jasné. Říjen je měsíc v současných klimatických podmínkách ještě ,,bezpečný“. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek kdykoliv. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a v případě nutnosti se dá také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm, kde již nedochází k promrzání terénu, natož zdiva. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší, myšleno v hodinách, by nemělo způsobit promrznutí zdiva a to je to o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže v předzimním a zimní období.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, rád bych věděl jaké množství přípravku AquaStop Cream si mám objednat pro injektáž. Hloubka otvoru asi 40 cm pro běžnou délku 10 m. Děkuji Šimek.
Dobrý den pane Šimku. Na Vaší výměru potřebujete 5 litrové balení a jedno litrové balení AquaStop Creamu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
————————————————————————
Dobrý den, děkuju za Vaši odpověď, ale měl bych ještě jeden dotaz na který jsem se zapoměl zeptat minule. Při jakých teplotách lze aplikovat tento přípravek. Začínají nám postupně klesat teploty a nevím jestli izolaci provádět ještě letos nebo až na jaře.Děkuju Šimek.
————————————————————————–
Dobrý den pane Šimku. Okopíruji Vám odpověď z poradny, kde jsem na tento dotaz již také odpovídal a trochu o nějaké informace ještě doplním. Otázka z poradny: Aká najnižšia teplota vzduchu môže byť pri aplikácií a následne po aplikácií a následnej difúzií,či naplnené otvory je potrebné ihneď uzavrieť. Ďakujem za skorú odpoveď. M.Šveda. Odpověď z poradny: Teplota při aplikaci, ale i do 14 dní po aplikaci, by neměla klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí spodní limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí i např. pro omítaní omítek, betonáži, nátěrů fasády, atd. Je to  ve většině případech u stavebních materiálů, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. Z praxe ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“ nemá to vliv na kvalitu výsledku. Je to spíš teplotní spodní limit aplikace uváděná výrobci, včetně nás, pro poskytnutí informace pro zákazníky. V Technickém listě vycházející ze zkoušek při udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení této informace podmínkou. Vždy se musí nějaký teplotní limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem, že tyto limity nebudou brát vážně, bez jakékoliv odpovědnosti. U některých materiálů jsou tyto teplotní limity pro aplikaci naprosto nutné dodržovat. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není to tak absolutní.  Když si vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovanou a dotovanou určitou teplotu ve zdivu, je spíše limit v praxi pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout i v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany domu a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Pokud se stavba nenachází v horských oblastech, kde jsou teploty podstatně nižší, měsíc říjen a většinou minimálně první polovina listopadu, jsou tato období většinou ještě pro injektáž vhodná. Ale musí se už teplota sledovat. Ale to je Vám určitě jasné. Říjen je měsíc v současných klimatických podmínkách ještě ,,bezpečný“. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek kdykoliv. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a v případě nutnosti se dá také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm, kde již nedochází k promrzání terénu, natož zdiva. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší, myšleno v hodinách, by nemělo způsobit promrznutí zdiva a to je to o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže v předzimním a zimní období.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
 
Dobrý den pane Schwarz. Píšu Vám mé dotazy písemně. 1. je krémová injektáž vhodná i jako prevence do suchých zdí když vím že nejsou izolované ,ale vlhkost se neprojevila? 2. platí ještě ta akce kdy u svépomoci k zapůjčení přístroje dáváte i obsluhu – pokud ano jak dlouho dopředu bych měl tuto službu objednat? 3. ve vašem videu v návodu u svépomoci se říká,že je nutno zdi okopat a ve druhém videu kde váš pracovník izoluje tuším vlhkou garáž tuto stěnu neokopává a vrtá přes omítku takže asi ne pravděpodobně do spáry. Hodlám rekonstruovat přízemí starého domku kde ne všechny zdi jsou vlhké,přesto bych chtěl odizolovat všechny stěny abych se vyhnul pozdějším problémům. Děkuji za odpovědi. Varmužka Petr

Dobrý den pane Varmužko. Krémová injektáž zdiva systémem AquaStop Cream je vhodná i jako prevence, za předpokladu, že víte jak toto suché zdivo zainjektovat. Postup se trochu liší od injektáže vlhkého zdiva. Silanové krémy byly vyvinuty na zdivo zavlhlé a nikoliv suché, ale dokážeme po létech praxe svým aplikačním know how spolehlivě zainjektovat i zdivo suché s výsledkem naprosto spolehlivým. Tento problém injektáže suchého zdiva  jsme již více jak před 3 lety vyřešili. Takže odpověď zní ano. K druhé otázce. Odpověď je také ano. Akce Injektážník k čerpadlu zdarma stále nebyla odvolána a je potřeba si po objednání potřebného materiálu a zejména vyvrtání zdiva objednat tuto službu cca 14 dní od předpokladu realizace plnění. Tím, že využijete tuto akci, pracovník Vám  spolehlivě zhotoví injektáž i v tomto suchém zdivu. Třetí otázka. Pokud omítky nevykazují zasolení a jsou  pevné k podkladu, není potřeba vždy omítky odstraňovat. Další záležitostí je i otázka rozhodnutí investora. Naši pracovníci dokážou zdivo injektovat i do průběžné spáry (pokud je to zdivo s průběžnou spárou) i přes neodstraněnou omítku. Není to tak složité, ale je to opět o praxi. Na tyto otázky v poradně jsem již také vícekrát odpovídal, a tak bych Vás poprosil o trochu trpělivosti a projít si poradnu do té samé otázky, kde si myslím, že v širším  pojetí na tyto otázky odpovídám.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Když je naše profese koníčkem.

 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když navrtám otvory do smíšeného obvodového zdiva staršího objektu (tl.cca60-70cm) a vyplním je Creamem Agua Stop dle návodu, nehrozí narušení statiky zdiva? Vyvrtané otvory vyplněné krémem zůstanou po „vsáknutí“ krému duté (prázdné), nebo krém vyplní vrtané otvory a vytvrdne? Děkuji. S pozdravem Chmel
Dobrý den pane Chmel. Po zhotovení injektáže systémem AquaStop Cream narušení statiky domu v žádném případě nehrozí. Nevím jak vyčíslit množství staveb zhotovených naším technologickým postupem AquaStop Cream, ale počet staveb menšího rozsahu, ale i velkých budov vystavěných různým druhem zdiva se pohybuje již v řádech tisíců. Ani v jednom případě se statika domu nenarušila. Tato technologie nepodléhá stavebnímu povolení a to z právě z důvodu šetrnosti ke stavbě. To by mělo být pro Vás určité ujištění pravdivosti mé odpovědi. Co se týče vrtů, ty nemohou zůstat trvale vyplněny injektážní emulzí, to by pak celý princip nasycování okolí vrtů tato představa popírala. Vrty se nejpozději do 14 dní vyprázdní, jelikož se injektážní krém nasytí (vpenetruje) do zdiva. Ale vzhledem k malým průměrům vrtů (14 mm) a vzdálenosti vrtů se tlaky budovy (jejich zatížení) roznášejí mimo vrty. Pokud Vás např. napadá myšlenka, že po injektáži by bylo dobré vyplnit již prázdné otvory vrtů např. cementovou zálivkou, není to při tomto našem technologickém postupu nutné.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-zdiva-praha.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý den můžete poradit způsob opravy – nátěr pro šamotové cihly, které začínají být zvětralé. Případně pošlu foto. Vůjta
Dobrý den pane Vůjto. Toto není úplně dotaz do naší poradny, ale myslím, že Vám snad mohu pomoci a nebo alespoň trochu poradit. Pokud plní Vaše šamotové zdivo funkci venkovní vyzdívky, vím, že na trhu jsou různé zpevňující a hydrofobizační nátěrové hmoty pro účely ochrany povrchů staveb před povětrnostními vlivy. Doporučil bych firmu s velkou škálou výrobků, zejména zaměřené pro památkové objekty, kde se tyto nátěry často používají právě pro zpevnění např. povrchu pískovcových schodů, kamenných ostění dveří, fasádních prvků atd. V této škále Vám určitě níže uvedená firma spolehlivě doporučí ten správný výrobek pro zpevnění struktury i šamotových cihel. Předpokládám, že se nebavíme o šamotových cihlách ve starých kamnech, tam by to byla otázka pro a nebo spíše rovnou práce mistra kamnáře. Pokud je to ale venkovní vyzděné šamotové zdivo, jak předpokládám, doporučuji Vám firmu Aqua Bárta www.aquabarta.cz . Jelikož mám za sebou okolo stovek rekonstrukcí historických staveb zejména na Praze 1, Malé Straně, Starém Městě, Novém Světě, ale i jinde, často jsme s panem Ing. Arch. Bártou v této oblasti spolupracovali. Při rekonstrukcích historických budov jsem často také potřeboval zpevnit zvětralé kamenné zdivo, fasádní okrasné prvky, režné zdivo atd. Tuto firmu mohu jen doporučit. Pokud by toto zdivo ale zároveň trpělo vzlínající vlhkostí, nejprve bych ale doporučil zhotovení krémové injektáže v průběžné spáře, kde by se i tento druh zdiva spolehlivě vysušil a pak by se šamotové zdivo ošetřilo proti erozi, zapříčiněné nikoli již vzlínající vlhkostí, ale i před povětrnostními vlivy. Neznám příčinu eroze Vašeho šamotového zdiva a tak Vám odpovídám v širší rovině. Ve Vaší otázce se zmiňujete o již započaté erozi (destrukci) povrchu šamotových cihel. Pokud jsou již značně poškozené a neplní ,,roli“ okrasného režného zdiva, je potřeba povrch opravdu vyspravit. Také bude potřeba pravděpodobně zdivo nově vyspárovat. To by určitě zručný zedník zvládl. Mám ale obavu, že ostatní práce již nejsou pro zručného zednického či štukatérského řemeslníka, ale pro restaurátora, který si dokáže namísit vhodnou směs, kterou povrch šamotových cihel vyspraví, doplní atd.  Pak dokáže tyto místa vysprávek barevně, ale i strukturovaně sladit. Pak  následují zpevňující plošné nátěry. Úplně nakonec se nanese na zrestaurovaný povrch hydrofobizační nátěr, který stavební materiál neuzavře, ponechá mu jeho přirozenou paropropustnost, ale přesto povětrnostní vodoodpudivost. Tím se zdivo obnoví do nového vzhledu a jeho životnost se opět značně prodlouží. Vše ale záleží na Vaší představě a požadavkům do jaké míry toto šamotové zdivo, pro mne svojí jedinečnou kvalitou, ale i pohledovým dojmem chcete zrenovovat.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
Když je naše profese koníčkem
———————————————————————
Dobrý den. Děkuji za Vaší odpověď a za přiložený kontakt. Vůjta  
Dobrý den pane Schwarz. Dá se injektáž zdiva AquaStop Cream zhotovit i v jiném provedení než vodorovném a clona proti vlhkosti bude funkční? Děkuju.

Dobrý den pane Dvořáčku.  Aplikace injektážního krému Aquastop Cream je v podstatě neomezená co se týče směrů provedení linií a zaoblení řady vrtů a tím zhotovení clony pro zamezení vzlínající vlhkosti od základu či přesunu do nebo z bočního směru. Samozřejmě vždy dle dané situace. Převážně se vrtá ve vodorovném provedení z důvodu vzniku vodorovné dodatečné izolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, svisle pro oddělení např. dvou navzájem provázaných zdí (jedna zeď je souseda, která je provázána s Vaší stavbou a sousední stavba se neodvlhčuje), skokově, tj. například v případě přilehlého schodiště či nakloněného terénu, do oblouku (např. pod klenbou), vějířovitě (vrty v rozích prováděné z vnitřní strany stavby). Samozřejmě z vnitřní či venkovní strany obvodového zdiva dle vhodnosti, prostorových možností a jiných důvodů (např. z venkovní strany ,,už bydlím, ale fasáda je před rekonstrukcí“a naopak) a u vnitřního zdiva z jedné nebo druhé strany zdiva. Chemická injektáž zdiva systémem AquaStop Cream nejen že je velice spolehlivá, účinná, nejméně invazivní ke stavbě, ale co je také velmi důležité, je velmi variabilní, dá se zhotovovat v různých směrech z místních důvodů (většina je výše uvedená). Tato variabilita je v podstatě neomezená v tom, že se vrty zhotovují na celou tloušťku zdiva (mínus 30 mm), tím není důvod vrtat zdivo oboustranně proti sobě, v daných osových vzdálenostech,  ale co je další předností systému AquaStop Cream je to, že se vrty zhotovují nejen ve vodorovném a svislém provedení, ale mohou se zhotovovat v různých odskocích, oblých i ostrých zakřiveních, atd., jak už jsem se ale výše zmínil na různých příkladech. Vzdálenosti vrtů v průběžné spáře doporučuji max. 100 mm, u zdiva např. smíšeného, doporučuji zkrátit osové vzdálenosti na 80 mm , ale průměr vrtů zůstává vždy 14 mm. Pak již vyčištění vrtů stlačeným vzduchem a plnohodnotná injektáž (výplň vrtů). Vzniklá izolace – clona je plně funkční  ve všech možných variacích provedení výše popsaných.

 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
Dobrý den! Váš výrobek a sanační postup mne zaujal. Otázka: odkrytí zdiva zvenku u mne nepřichází v úvahu. Jak se bude chovat aplikace, když se odkryje omítka jen z interiéru ( smíšené zdivo cihly, kámen). Síla stěn 70cm. Děkuji.Jiří Pchálek
Dobrý den pane Pchálku. Systém AquaStop Cream můžete zhotovit ze strany stavebního dílce, kde Vám to bude vyhovovat. Samozřejmě chemická injektáž má své další aplikační technologické postupy a specifika, která jsou popsaná v našem návodu, ale co se týče Vaší otázky, odpověď je taková, že chemická injektáž zdiva zhotovená při dodržení našeho technologického postupu z vnitřní strany objektu nemá žádný vliv na výsledek i při zachování omítky na vnější straně zdiva.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké množstvo krému potrebujem objednať na 80 bm dĺžky muriva pri hrúbke muriva 300 mm, murivo je z tehly a do akej hĺbky treba vŕtať. Aká najnižšia teplota vzduchu môže byť pri aplikácií a následne po aplikácií a následnej difúzií,či naplnené otvory je potrebné ihneď uzavrieť. Ďakujem za skorú odpoveď. M.Šveda

Dobrý den pane Šveda. Výpočet spotřeby je tento u Vámi zadaných parametrů zdiva: 80 bm délky zdiva x 0,3 tl. zdiva x 1,25 (koeficient pro výpočet – přepočet spotřeby u cihelného zdiva) = rovných 30 litrů injektážního krému AquaStop Cream. Pro výpočet spotřeby máte možnost využít elektronické kalkulačky na pravé straně stránky webů pro ČR www.injetaz-zdiva-svepomoci.cz a nebo pro SR  www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk . Samozřejmě kalkulačky na těchto webech vypočítávají spotřebu stejně. Pokud máte cihelné zdivo, je vždy lepší vrtat do průběžné spáry co nejblíže k podlaze, kde se Vám vrták nebude ,,lámat“. Zkrátka vrty budou zhotoveny ve vodorovném provedení, nikoliv pod jakýmkoliv náklonem. Vzdálenosti jednotlivých vrtů zhotovených v linii spáry budou od sebe max. 100 mm, hloubka vrtů bude cca. na tloušťku zdiva, ale budou zkráceny o 3o mm, a průměr vrtů bude 14 mm. Pak následuje vyčištění vrtů stlačeným vzduchem či u Vašeho relativně slabého zdiva např. vysátím vysavačem. Konečná fáze je plnohodnotná výplň injektážním krémem AquaStop Cream a zatěsnění vrtů např. polystyrénovými zátkami v ústí vrtů. Teplota při aplikaci, ale i do 14 dní po aplikaci, by neměla klesnout pod bod mrazu. Všeobecně se uvádí limit aplikace do 5 stupňů Celsia, ale když si vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovanou určitou teplota ve zdivu, je limit pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout i v nočních hodinách, což je vždy zrádné. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AuaStop Cream a to z vnitřní strany a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je značné riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Vrty se uzavírají pouze z důvodu, že injektážní krém by měl tendenci ve vodorovném vyvrtání a tím i vyplnění částečně vytékat. Únik by nebyl bez zazátkování zásadní, ale určité množství krému by se vyronilo z vrtu, což samozřejmě není žádoucí.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.injekaz-zdiva-svepomoci.cz

Váš specialista na Sanace a Izolace proti vlhkosti

 

Dobrý deň, mal by som otázku ohladne odizolovania krémom aquastop a následného zateplenia polystyrénom. Chcel by som zatepliť aj navrtanú časť sokla tvrdeným polystyrénom pod úroveň zeme. Po akej dobe by bolo možné zatepliť ošetrenú stenu vaším prípravkom?? Ďakujem za odpoveď, Bogyo
Dobrý den pane Bogyo. Samozřejmě v momentě zateplení zdiva polystyrénem uzavřete prodyšnost zdiva směrem do exteriéru. Ale např. pokud krémová injektáž bude zhotovena v úrovni podlahy přízemních prostor objektu, zdivo má možnost svoji zbytkovou vlhkost propustit přes interiér (vnitřní prostory). Pokud se jedná o tento případ, vůbec není potřeba jakákoli technologická pauza mezi zhotovením systému AquaStop Cream a v podstatě následným zahájením zateplovacích prací fasády domu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Váš specialista na Sanace a Izolace proti vlhkosti.
Dobrý den,budu provádět vnitřní injektáž a po oklepání zdiva jsem zjistil,že cihly nejsou v jedné rovině.Chtěl bych se zeptat,jestli je lepší udělat vrty v jedné rovině s tím,že budu vrtat ve spáře a potom budu muset vrtat do cihly,nebo můžu vrty posunout o cca 3cm a tudíž nebudou v jedné rovině.Taky sem se chtěl zeptat,jestli nevadí,že budu vrtat cca 15 cm od podlahy(je tam dlažba),protože na zdi je sokl z dlažby ve výšce cca 12 cm od podlahy,který bych nechtěl oddělávat.Nebo je lepší tento sokl oddělat ?Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Odpovím Vám možná ne úplně dle Vašich představ, ale postup je v podstatě jednoznačný. Tím, že Vaše zdivo je cihelné, doporučuji vrty zhotovit do průběžné spáry. Tzv. chemická injektáž zdiva systémem AquaStop Cream v průběžné spáře je v podstatě v současné době nenahraditelná svojí účinností. Samozřejmě systém AquaStop Cream je naprosto hygienicky nezávadný. Pokud jsem tomu správně porozuměl, jedná se ve Vašem případě o výškové rozdíly vyzdívky a tím v určitém místě průběžná spára není v jedné rovině. Ale to není nikterak zásadní problém. Injektáž zhotovíte v první možné průběžné spáře nad podlahou u prvého zdiva a u druhého cihelného zdiva taktéž, ale samozřejmě o nějaký ten centimetr výše či níže dle výškových rozdílů průběžných spár prvého a druhého zdiva. Zhotovit injektáž zdiva systémem AquaStoop Cream 150 mm od podlahy nad keramickým soklem je již nepřijatelné (značná výška od podlahy). Proto i když Vám rozumím, že byste nejraději vrtal nad výškou keramického soklu, jednoznačně to nedoporučuji. Sokly bohužel musíte odstranit a zhotovit linii vrtů v první možné průběžné spáře co možná nejblíže k povrchu podlahy,samozřejmě, jak jsem se zmínil ve dvou výškách daných cihelných zdí.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Dobrý den. Chtěl bych provést izolace vlhkého zdiva krémem AquaStop Cream. Asi 5 až 10cm nad terénem končí základ z pískovců a dále pokračuje cihelné zdivo.Vrty bych nejraději provedl ve spáře mezi pískovci a cihelným zdivem, nevím ale jestli nevadí aplikaci dva rozdílné materiály,nebo jestli mám provést vrty až mezi cihelným zdivem tedy o jednu řadu cihel výše. Děkuji za radu. Fiala Josef
Dobrý den pane Fialo. Různorodost těchto materiálů v místě tohoto přechodu mezi pískovcem a cihelným zdivem vůbec není problém pro zvolení místa injektáže systémem AquaStop Cream. I pískovcový přírodní stavební materiál je dosti savý svojí dostatečnou porézností a předpokládám, že je v tomto místě vyrovnávací ložná maltová spára a samozřejmě je v tomto přechodu velmi savé cihelné zdivo. Také ale můžete zhotovit injektáž o jednu spáru výše, tj. již mezi cihelným zdivem v průběžné spáře, ale mám obavu, abyste se nedostal linií vrtů moc zbytečně vysoko nad podlahu, kde chcete zhotovit dodatečnou clonu pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu. Ale neznám výškové poměry zamýšlené spáry a podlahy a to by mělo být kritérium pro rozhodnutí správné výšky linie vrtů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
Dobrý den, Vážení obchodní přátelé, se zájmem jsem si přečetl většinu příspěvků v poradně.Problém našeho bytového domu je ten, že byl postaven okolo roku 1910, má kamenné základy, bez izolací. Podle “ pamětníků“ však byly sklepy v minulosti relativně suché, obyvatelé tam uskladňovali uhlí na zimu. To se ale změnilo, nikdo to neumí vysvětlit, v současné době je v části sklepů vysoký výskyt černé plísně, při velkém dešti teče dokonce voda spárami v základech ( cca 1, 5 m pod okolním terénem), ale zdi jsou vlhké i v relativně suchém počasí. V současné době máme návrh na zhotovení drenáže okolo domu a svedení do dešťové kanalizace. Dalším krokem má být použití Vašeho materiálu nad úrovní terénu a pochopitelně pod podlahami přízemních bytů. V pořádku… rozumím tomu, že v cihelných základech je možná difuze Vašeho injektážního materiálu ( cihelné výrobky jsou velmi savé), ale jak je to v kameni. Tam bych rozuměl, že může docházet k omezené difuzi ve spárách ( malta, popř. beton), ale ve vlastním kameni?, tam bude difuze asi minimální, nevěřím, že může být vytvořena souvislá horizontální vrstva napříč kamennou podezdívkou, která by zabránila vzlínání vody do další vrstvy ( betonové cihly). Sami uvádíte v některých příspěvcích, že výsledek nebude asi 100%ní. Existují nějaké exaktní metody měření vlhkosti ve zdivu? Na kameni podezdívky vidím změny odstínu, při vysušování mi připadá trochu světlejší. Pokud takové metody existují, určitě by bylo dobré to napřed před aplikací změřit, zda je problém opravdu vážný. Předem děkuji za vysvětlení a odpovědi na mé otázky S pozdravem Ing. Láník Miroslav
Dobrý den. Z důvodu rozsahů dotazů a zejména problematiky a také bez místní prohlídky, která by byla ve Vašem případě nutná, nejsem schopen vše důkladně s plnou odpovědností vysvětlit. Toto už není vhodné do mé poradny. Pokud byste měl zájem, můžete mne po dohodě navštívit v kanceláři a vše probereme. Pak se můžeme v případě dohody setkat na Vaší nemovitosti.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
——————————————————————–

Dobrý den, pane Schwarzi,

děkuji za odpověď, na část otázek jsem našel již odpovědi na Vašich stránkách ( např. měření vlhkosti ve zdivu) a budu dál tuto problematiku studovat. Začátkem října máme mít výroční schůzi, kde by se měly tyto otázky probírat, tj. nastavit si priority na dalších cca 5 let.

Pokud budou mít majitelé bytů zájem o odvodnění zdiva a chemickou injektáž, využil bych pak Vaší nabídky a zastavil se u Vás. Základní informaci dostanou.

S pozdravem

Miroslav Láník

———————————————————————-

Dobrý den pane Láníku. V případě zájmu Vám budu osobně k dispozici.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, mám od vás krém , který chci použít do cihlového zdiva. Při obnážení zdiva jsem zjistil, že v uvažované spáře je stará lepenková izolace. Je možno do této spáry provádět vrty a pak aplikovat krém, nebo je lepší použít spáru o cihlu níž? Dík

Dobrý den. Linii vrtů není vhodné vrtat ve spáře stávající izolace. Máte v podstatě dvě možnosti. Vrtat o spáru (spáry) níž, ale i výše. Níže je to vždy výhodnější, ale za předpokladu, a to musím zdůraznit, že se nedostanete např. pod úroveň okolního terénu a zejména pod vodorovnou izolaci podlahy, což se ve Vašem případě vlastně dostanete. Tím by hrozilo tzv. přemostění vlhkosti nad sice plně funkční vytvořenou izolaci pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu systémem AquaStop Cream, ale co by to bylo platné, když nad touto vytvořenou izolací by byla přilehlá zavlhlá skladba podlahy (případně okolní terén) a tím by se vlhkost infiltrovala z vnitřního či venkovního bočního směru nad níže vytvořenou hydroizolaci. Izolace podlahy v případě značného stáří již také nemusí být plně funkční a tak bych spíše naopak v tomto případě zhotovil dodatečnou izolaci proti vzlínající vlhkosti ve zdivu systémem AquaStop Cream co nejblíže k povrchu stávající podlahy. Pokud jste si jistý, že vodorovná izolace podlahy je ještě funkční, vrty bych zhotovil do první, nebo další spáry nad lepenkou. Rozhodně bych vrty u cihelného zdiva neklopil! Ve spáře se emulze lépe a jistěji šíří, v podstatě se 100% celistvým překrytím šířících se hydrofobních clon od jednotlivých vrtů v celé hloubce a délce zdiva, kde bude provedena injektáž. U cihelného zdiva ve vodorovném provedení je takřka vždy spára průběžná. Ve svislém provedení není, ale většinou se vrty a následná injektáž zhotovuje ve vodorovném provedení pro vytvoření dodatečné vodorovné izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu, což je Váš případ. Neznám výškovou situaci terénu a podlah, skladbu podlah, její stáří atd a tím jsem se rozepsal v širším pojetí, aby nedošlo k pochybení při aplikaci. Na základě malého množství poskytnutých informací je můj závěr ten, že systém AquaStop Cream budete muset zhotovit co neblíže k stávající podlaze, nikoliv se dostávat ještě níže, než je původní izolace podlahy (lepenka). Toto vše platí, pakliže neuvažujete o rekonstrukci nové podlahy s novou skladbou a výškou nové izolace podlahy.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o. Mob: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

—————————————————————————-

Dobrý den, vaši zprávě jsem porozuměl a podávám upřesňujicí informace.
RD je postaven kolem roku 1900, v 60-létech byl neodborně rekonstruován.
Injektáž uvažuji provést zvnějšku obvodového zdiva. Fasáda má břizolitovou omítku a sokl je proveden tak, že byla obvodová zeď obetonována cca sedmi centimetrovou „obezdivkou“.Tuto jsme odsekali a cihlové zdivo za ni se obnažilo. Bohužel cihelné zdivo je narušeno (dle mého názoru promrzaním – sokl je v některé části budovy až 80cm vysoký).
Protože chci provést i zateplení soklu, hledám způsob, jak provést hydroizolaci zdiva.Sokl jsem vyrovnal cementovou maltou. Proto mám nasledující dotaz:
je možno provést vrty přes omítku(někde až 3 cm tl.)?
je možno provést vrty i do cihel-spára není ideálně vodorovná a já nemám možnost kontroly přes omítku, zda jsem přesně ve spáře?
prolíná Cream i do betonového zdiva?
Dík za odpověď Kunschke
—————————————————————————-
Dobrý den pane Kunschke. Budu Vám odpovídat dle Vašich dotazů. Ještě ale než Vám budu odpovídat na pořadí otázek, musím trochu poopravit moji předchozí odpověď o nemožnosti zhotovit vrty injektáže pod stávající lepenku. Samozřejmě při provedení vrtů z venkovní strany stavebního dílce to možné je, ale stále platí ta podmínka se nedostat do zavlhlého zásypu pod podlahou, což by byla zásadní chyba. Ale myslím, že toto je Vám jasné. Ano, je možné vrtat do průběžné spáry i přes omítky. Na jednom a druhém protilehlém rohu jedné zdi se zhotoví svislá drážka v místech předpokládané výšky linie vrtů. Pak si tuto obnaženou spáru, kterou si zvolíte jako výškově nejvhodnější, propojíte např. provázkem, nebo lépe si brknete linku tzv. brnkačkou a v této viditelné lince na fasádě budete provádět vrty dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. V případě, že vrták nastavíte o jeden, dva, tři milimetry výše či níže než je ryska na fasádě, hrot vrtáku stejně vklouzne do průběžné spáry, která je vysoká cca 10 mm, spíš o něco výše. To samé platí v případě drobného vychylování průběžné spáry. Pokud tyto rozdíly nejsou zásadní,  nemusíte se obávat, že se vrt vychýlí mimo průběžnou spáru, ačkoliv ji nevidíte.  Jistota, že vrtáte do průběžné spáry je také v tom, že vyvrtaný materiál bude zažloutlý, nikoliv červený. Silanová emulze výrobku AquaStop Cream, za předpokladu, že beton bude dostatečně zavlhlý, šířící se hydrofobizace od jednotlivých vrtů penetruje i do méně savého materiálu, jako je beton, jehož poréznost, předpokládám,  bude dostatečná. V případě, že vykazuje vlhkost, bude dostatečně savý.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-zdiva-praha.cz
Když je naše peofese koníčkem
dobrý den, měl bych zájem o tyto věci – můžete mi prosím sdělit konečnou cenu? Děkuji předem – AQUA STOP CREAM ® BALENÍ KBELÍK 30 LITRŮ – INJEKTÁŽNÍ PISTOLE SE 2 PLNIDLY PRO KBELÍKOVÉ BALENÍ (TRUBIČKOVÉ PLNIDLO 950 MM) – VZDUCHOVÁ PUMPA K VYČIŠTĚNÍ VRTŮ CELKOVÁ DÉLKA TRUBIČKY S NÁSTAVCEM 850 MM – 50KS ZÁTEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU PRO ZATĚSNĚNÍ VRTŮ PO INJEKTÁŽI – AQUA SALTSTOP OCHRANNÝ NÁTĚR PŘED OPĚTOVNÝM ZASOLENÍM POD SANAČNÍ OMÍTKY, ZNAČNĚ PRODLUŽUJE JEJICH ŽIVOTNOST

Dobrý den pane Modr. Je to jednoduché. Klikněte na tento link: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/e-shop/ a vše co jste vypsal ve Vašem emailu vložíte v internetovém obchodě do košíku. Na konci se Vám zobrazí cena i včetně DPH a případně dopravy (pokud si zboží nebudete chtít vyzvednout na provozovně v Sobíně) k Vám službou TOPTRANS, kterou používáme pro rozvoz zboží po ČR a SR. Vyplníte povinné kolonky a případně, když budete chtít zboží zaslat, stačí pak už jen kliknout na okénko Odeslat. V opačném případě stránku jednoduše zavřete. V případě zaslání objednávky Vám zboží dorazí max.do 3 pracovních dnů od odeslání.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

www.injektaz-zdiva-praha.cz 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na volný termín zapůjčení čerpadla. Stavba je v Doksanech.Díky. Kopecký

Dobrý den pane Kopecký. Kupoval jste u nás AquaStop Cream? Nemůžu Vás najít v systému.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

—————————————————–

Dobrý den, zatím jsem ještě objednávku na krém neposlal.  Chtěl jsem se dohodnout, jestli by bylo možné ho přivézt s čerpadlem?  Otvory právě vrtáme. Vychází to na 24bm síla zdi 55cm. Podle Vaší kalkulačky by měly stačit 2 kýble po 10kg. Díky. Přeji hezký den! Michal Kopecký

—————————————————–

Dobrý den pane Kopecký. Čerpadlo již nepůjčujeme z důvodu, že zákazníci občas použijí čerpadlo pro jiný materiál, např. cementovou směs a tím se nám čerpadlo dost často vracelo poškozené. Proto jsem zavedl tzv. akci ,,Injektážník k čerpadlu zdarma“. Poslal bych Vám pracovníka s mnoholetou praxí. Posílám Vám link na tuto akci. Zvažte a případně dejte vědět. Termíny jsou myslím dosti flexibilní a tento Váš rozsah by injektážník kvalitně zainjektoval za 1 den. https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/akce-injektaz-zdarma/. V případě dohodnutého termínu  nástupu je potřeba mít vše vyvrtáno, vrty vyčištěny stlačeným vzduchem a objednaný injektážní krém AquaStop Cream musí již být na stavbě.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

Váš specialista na Izolace a Sanace

———————————————————-

Dobrý den,

Já jsem se špatně vyjádřil. Měl jsem na mysli zapůjčení čerpadla i s pracovníkem, jak máte tu akci. Jestli byste měli volno v polovině  příštího týdne a nebo potom až 40. týden 

 Díky 

 Přeji hezký den!

Michal Kopecký 

———————————————————–

Dobrý den. Myslím, že by to příští týden šlo. Zavolejte mi prosím zítra na níže uvedené číslo a domluvíme si přesný termín a místo stavby.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli se dá ruční pistol naplnit, nebo je pistol jen salam ? Děkuji Kocián
Dobrý den pane Kociáne. Přesně nerozumím Vaší otázce, ale odpovím Vám ohledně  použitelnosti obou pistolí, které nabízíme. Naše pistole pro salámové balení se nedá použít pro kbelíkové balení! Je určená pouze! pro salámové balení. Salám v přední části propíchnete, vložíte propíchnutou částí napřed do těla pistole a injektujete. Nikdy obsah krému ,,salámu“ (z obalu) nevymačkáváme do pistole pro salámové balení. Pistole pro kbelíkové balení je určená pro balení v kbelících, čili se plní injektážním krémem AquaStop Cream přímo z kbelíkového balení, její obsah je větší, ale dá se použít i pro salámové balení. Vkládání ,,salámu“ do pistole pro kbelíkové balení je stejný jako u pistole pro salámové balení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Váš specilalista na Sanace vlhkého zdiva
————————————————————–
Děkuji za odpověď . Pistol je součástí pro kbelíkové balení , nebo je možnost výhodnější koupě či zapůjční ? Kocián 
————————————————————–

Dobrý den pane Kociáne. Pokud si koupíte kbelíkové balení, je nutné si zakoupit i aplikační pistoli pro kbelíkové balení. Na webu nabízíme dvě pistole (set) pro kbelíkové balení a to s trubičkovým plnidlem 600 mm a 950 mm. Zákazník si zvolí aplikační pistoli s potřebnou délkou trubičkového plnidla dle dané tloušťky zdiva. Ceny všech balení injektážního krému AquaStop Cream a veškerého příslušenství jsou na internetovém obchodě uvedeny.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdi

Dobrý deň prosím vás máte dáke stredisko v Bratislave alebo okolí, kde by vedeli pozrieť stavbu a doporučiť postup. Realizáciu by som si previedol sám. Ďakujem Novotný
Dobrý den. Tento druh služby neposkytujeme ani u nás v ČR. Jako výrobci nejsme schopni pří desítkách objednávek denně poskytovat místní prohlídky. Návod pro bezchybnou aplikaci systému AquaStop Cream je podrobně vysvětlen na webových stránkách, včetně bezplatné poradny a hot linky, která je prakticky v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, instruktážních videí atd. Technologický postup není nikterak složitý, ale přesto, pro případy, kdy si zákazník neví rady, jsme v podstatě neustále k dispozici. Tuto kompletní službu, jak na trhu sleduji, neposkytuje žádný výrobce. Jakoukoliv službu, které jsem uvedl, můžete kdykoliv využít. Děkujeme za pochopení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Váš specialista na stavební chemii
—————————————————————–
Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď. Inštruktážne video som videl a tiež si myslim, že to nie je až tak komplikované. Mne skôr išlo o odizolovanie podlahy od steny, pretože je to starši dom a mení sa aj podlaha komplet od základu. Súčastná podlaha sú len dosky na trámoch uložených na ušlapanej hline. Ja chcem toto všetko vymeniť a podlahu zaizolovať aj proti vode a aj tepelne a naviem ako predne napojiť hydroizoláciu podlahy so stenou.
Ďakujem Novotný
—————————————————————–

Dobrý den pane Novotný. Postupoval bych takto. Nejprve vybouráte samozřejmě stávající dřevěnou podlahu. Je nutné spočítat jednotlivé vrstvy nové podlahy a podle toho odkopat dostatečnou hloubku.  Nejprve zhotovíte podkladový beton v tloušťce cca 250 mm. Na tento podkladový beton můžete natavit s dostatečným překrytím např. protiradonové modifikované asfaltové hydroizolační pásy. Tyto pásy nejenže natavíte na podkladový beton ve  vodorovném provedení, ale dostatečně je natavíte i na svislou konstrukci, tj. obvodových a vnitřních zdí do tzv. vany. Toto svislé vytažení hydroizolačních pásů byste zhotovil do výšky cca 100 mm nad linii vodorovné clony ve zdivu zhotovené systémem AquaStop Cream pro zamezení vzlínající vlhkosti. Tím se tyto dvě izolace proti vlhkosti budou navzájem překrývat, doplňovat. Pak je otázka další skladby. To je tloušťka extrudovaného polystyrénu (100 mm tl. polystyrén je tepelně dostačující), dále doporučuji překrytí papírovou lepenkou a zhotovení betonové pochozí plochy (v tl.cca 100 mm) s ocelovou výztuží (kari sítí). Případně pro získání naprosté roviny doporučuji zhotovení samonivelační stěrky a poté položení poslední pochozí vrstvy, plovoucí podlahy, dlažby, lina, atd atd., ale to už určitě víte. Samozřejmě skladba může být i trochu jiná, ale jen jsem namodeloval možný postup. Ale dotaz byl cílen na spojení vodorovné izolace ve zdivu a vodorovné izolace podlahy a to jsem Vám výše popsal. Ať se dílo podaří.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

 

Dobrý večer, obracím se na Vás s dotazem. Bydlíme v starém rodinném domku, který pravděpodobně nemá izolaci. V obývacím pokoji se projevuje vzlínající vlhkost, která se rozširuje dále. Byla zde firma, která se zabývá sanací a při měření byla zjištěna největší vlhkost 10. Nejlepší řešení je prý podřezání zdiva – izolace, fólie a vyspádování chodníku na ulici. Ptám se tedy, jestli by v tomto případě, kdy je největší vlhkost 10, pomohla chemická injektáž. Pocházíme z Brna a prosím o zodpovězení mého dotazu a navrhnutí řešení Děkuji Blatná

Dobrý den paní Blatná. Pokud zdivo máte cihelné, je výsledek pro systém AquaStop Cream 100%ní. Tato metoda, tj. krémová injektáž zdiva, je nejméně invazivní ke stavbě, vysoce účinná a zatím nemá plnohodnotného zástupce v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží. Z toho co popisujete si myslím, že co navrhuje firma je smysluplný postup sanace Vaší stavby. Mechanické metody pro zhotovení dodatečné izolace ve zdivu proti kapilárně vzlínající vlhkosti jsou přeci jen více invazivní, ,,destruktivní“ ke stavbě. Vlhkot naměřená v hodnotě 10 procent je už nadlimitní, ale nikoliv značně. Takže pro systém AquaStop Cream tento stupeň vlhkosti není problematický. AquaStop Cream se dá úspěšně aplikovat do stupně zavlhnutí až do 95% vlhkosti ve zdivu. Rozhodnutí pro zvolení technologie pro zhotovení dodatečné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti si musíte rozhodnout jako investor sama.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, prosím o informaci ceny zapůjčení injekt. zařízení i s pracovníkem který by Vámi dodanou hmotu aplikoval do vytvořených otvorů. Technické info: – Injektovaná plocha 50 m2 – nejhlubší vrt 700 mm – lokalita Příkazy u Olomouce Cenu prosím i s dodaným materiálem. Děkuji — Zdraví Rostislav Jurenka.

Dobrý den. Podmínky pro realizaci akce ,, injektážník k čerpadlu zdarma“ je, že vše musíte mít připravené, to je vyvrtané. Materiál (injektážní krém AquaStop Cream a případně zátky) musí být již na stavbě (zboží zasíláme zásilkovou službou TOPTRANS cca do 2-3 pracovních dní od obdržení objednávky) nejpozději v den příjezdu pracovníka. Tento rozsah sanace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream zhotoví injektážník za dva pracovní dny, tzn. 2 x 1.200 Kč + 15% DPH a kilometrovné od nás k Vám a zpět. Cena dopravného Vám budeme účtovat s objemovou slevou za 3 Kč/1 km. Množství krému si prosím vypočítejte na elektronické kalkulačce, která velmi spolehlivě spotřebu spočítá. Stačí si kliknout na tento uvedený link a zadat údaje zdiva: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

 

 

Do akej doby sa musí spotrebovať balenie krému ak je v kýbliku. Nie je vhodnejšie pre menej zručného balenie salám? Niekde som čítal, že dochádza k reakcii krému aj so vzdušnou vlhkosťou.

Dobrý den. I po otevření kbelíkového balení injektážního krému AquaStop Cream je doba spotřeby minimálně 1 rok. Samozřejmě se kbelík po částečné spotřebě zase uzavře víkem. Skladování je stejné jako u většiny stavební chemie. Balení by se nemělo vystavovat vysokým teplotám a zejména skladovat v teplotách pod bodem mrazu. Ideální skladování bývá ve sklepních prostorách starších domů, komorách, podzemních podlaží, zkrátka všude tam, kde nejsou letní extrémní teploty a v zimním období teploty neklesají pod bodem mrazu. To samé platí i pro salámové balení. Salámové balení možná má dobu spotřeby o něco delší, ale nikterak zásadní. Zatím jsem po pěti letech nezaznamenal, že by silanový krém AquaStop Cream jakkoliv měnil svoje vlastnosti v závislosti na okolní procentuální vzdušné vlhkosti. Pokud se ale bavíme o standardním skladováním. Jinak jediná výhoda tzv. salámového balení je v tom, že propíchnete přední část obalu a salám vložíte do aplikační pistole pro salámové balení  a plníte. Samotná injektáž (výplň vrtů) probíhá stejně jako u aplikační pistole pro kbelíkové balení. U pistole pro kbelíkové balení je pravda, že se musí obsah tubusu (válce) ručně plnit z kbelíku, ale v podstatě to není žádný problém, ale obsah této pistole je větší. Dle mého názoru je to o objemu prací. Pokud budete injektovat např. 1 bm zdiva při tloušťce 150 mm, je asi pohodlnější salámové balení. Ale u větších rozsahů se to cenově prodražuje, jelikož čím větší balení, tím je cena za stejné množství krému vždy o něco nižší.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, dovolil bych se zeptat a poprosit o radu. Mám rodinný domek z r 1938, je podsklepený, ale sklepy jsou značně vlhké. Omítka již z větší části opadala a někde se tvoří občas i plíseň kterou sice zlikviduji, ale nejraději bych zlikvidoval celkovou vlhkost. Je vhodné v mém případě použít tuto metodu když vlastně nevím odkud se vlhkost bere? Jedná se o porušenou vodorovnou izolaci, nebo je porušená svislá izolace zdiva nevím jak určím. Případně že se jedná o svislou izolaci, pokud tam vůbec nějaká je, tak asi tato metoda injektáže nebude pro mě vhodná. Případně že ano, kde bych měl otvory vrtat? Děkuji za odpověď, Slabý

Dobrý den pane Slabý. Pokud byste řešil pouze nadzemní část stavby, je postup sanace vlhkého zdiva daleko jednodušší a méně nákladný. Ale jelikož se ve Vašem případě jedná o odvlhčení sklepních místností, je to trochu složitější. Ve Vašem případě bych postupoval odkopáním obvodového zdiva, pakliže Vám to prostorové podmínky umožní, zhotovením nové svislé venkovní hydroizolace, případně vybudováním drenážního systému u paty domu a u podlahy sklepních prostor zhotovit injektáž pro vznik dodatečné clony v obvodovém, ale i vnitřním zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti systémem AquaStop Cream. Zavlhání u tohoto obvodového podúrovňového zdiva injektáž pravděpodobně sama o sobě nevyřeší, jelikož pravděpodobně bude docházek k infiltraci (přenosu) vlhkosti z přilehlého terénu do obvodového zdiva i nad vzniklou clonu zhotovenou u podlahy. U vnitřního zdiva však ano, jelikož nemůže docházet k infiltraci vlhkosti z bočního směru, jako je to u obvodového zdiva. Pokud byste zhotovil novou svislou rubovou hydroizolaci podúrovňového zdiva a zhotovil u podlahy clonu systémem AquaStop Cream pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, tyto izolace se budou vzájemně doplňovat a obvodové zdivo Vám vyschne. Otázka je, zda zavlhají či nezavlhají podlahy. V případě dožilosti vodorovné izolace podlahy suterénních prostor by se muselo pokračovat v dalších sanačních a stavebních pracích u těchto podlah.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Když je naše profese koníčkem.

——————————————————-

Děkuji za odpověď, hezký den,

Slabý

 

Je možné váš výrobok AquaStop Cream pre injektáž muriva zakúpiť aj v SR /krém/ ?
Dobrý den. Veškeré příslušenství a velikosti balení injektážního krému AquaStop Cream zakoupíte na slovenském webu: www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk. Dodací lhůta od obdržení objednávky je do 4 pracovních dní. Dopravné a balné je vždy 7 EUR bez DPH nezávisle na objemu objednaného zboží a nezávisle na vzdálenosti od naší provozovny z ČR do kterého místa u Vás v SR.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
zdravim mal by som ešte nejake otazky planujem previest injektaž podpivniceneho domu, vnutornu podlahu mam asi 1m nad terenom injektaž planujem robit z vonkajsej strany 10cm nad terenom do betonoveho zakladu je vhodny AquaStop Cream do betonu z videa to nieje jasne dakujem bittner
Dobrý den. Pokud je betonový základ zavlhlý, znamená to, že je porézní a tím i savý. Pokud v tomto materiálu kapilárně vzlíná vlhkost, bude se v tomto materiálu šířit i hydroizolační clona systému AquaStop Cream. Jen bych osové vzdálenosti jednotlivých vrtů zhotovil místo doporučených 100 mm na 80 mm. Těsně před injektáží doporučuji tyto vrty prolít krátkodobě vodou. Tím docílíte za prvé, že si kvalitně vyčistíte  vrty od zbylých nečistot a zároveň zvýšíte už tak vynikající penetrační vlastnosti injektážního krému AquaStop Cream. Nejedná se o jakousi vodní injektáž, ale jak jsem podotkl, krátké prolití či prostříknutí vrtů vodou 1x až 2 x za sebou. Cca po 15 minutách již můžete začít s vyplní. V žádném případě se vysocekoncentrovaný krém AquaStop Cream neředí.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
zdravim mam otazku je možne robit injektaž zdiva systemom aguastop cream z vonkajšej strany do betonoveho zakladu a spevnuje trusiaci sa beton ktora aplikacia je ucinejsia tlakova abo netlakova za spolupracu dakujem
Dobrý den. U krémové injektáže zdiva není důležité, zda se injektáž provádí tlakově či beztlakově. Důležité je zhotovení dostatečné výplně vrtů, tj. dostatečné vyplnění jejich obsahů, dále rozteče vrtů, průměr vrtů a jejich dostatečná hloubka dle tloušťky zdiva, zkrátka dodržení technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Izolace proti vlhkosti ve zdivu nevznikne v momentě výplně, ale až následně, řádově v hodinách, spíše několika dnech a to dle savosti materiálu, jeho procentuálním zavlhnutí (u více vlhkého zdiva se krém rychleji nasycuje do zdiva), teplotě, a dalších již méně podstatných faktorech. Po zhotovení injektáže vlhkého zdiva okamžitě začíná šíření izolační clony do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdícího materiálu. Tím je v podstatě dostatek času pro vpenetrování hydrofobní látky (koncentrátu silan/siloxanu) do více, ale i méně savých průmyslově vyráběných i přírodních materiálů. Tento princip spolehlivého nasycování zdiva a tím vznikající kompaktní dodatečné hydroizolace proti vlhkosti v celé hloubce a šířce sanace vlhkého zdiva nemá žádná jiná injektážní hmota a ani jiné technologické postupy aplikací.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý deň, máme rod. dom cca 100 rokov starý. Murivo je z nepálenej tehly hrúbky 70 cm, pôdrysné rozmery 12x25m bez vodorovnej izolácie múrov. Vzlínavá vlhkosť sa prejavuje len na niektorých miestach, resp, nepravidelne a zasahuje cca 15 – 20 % z celkovej dĺžky múrov. Prosím o Váš názor či postačuje vykonať injektáž v súlade s AquaStop Creamom len v týchto častiach pochopiteľne s presahom do suchej časti muriva.Ďakujem za odpoved.
Dobrý den. Není to úplně ideální postup, ale v podstatě to takto můžete zhotovit, ale v případě, že by se vlhkost měla přesunout do bočního směru, tj. do míst, kde zdivo v současné době nevykazuje nadlimitní vlhkost, můžete injektáž systémem AquaStop Cream případně zhotovit v dalších etapách, zavlhlých místech tohoto zdiva s navázáním na předešlé ukončení zhotovené injektáže. Pauze pro napojení těchto injektovaných úseků nehraje pro výsledek roli. Toto ale však nemusí vůbec nastat. Všeobecně ale mám názor, že by se dodatečná izolace proti vzlínající vlhkosti měla zhotovovat alespoň od rohu do protilehlého rohu injektovaného zdiva. ( lidově ,,ode zdi ke zdi“) Ale toto je pouze doporučení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Když je naše profese koníčkem
dobry den,chcela by som sa opytat ci sa injektaz zdiva moze robit z vnutra domu a cez zimu dakujem za odpoved
Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream můžete dělat z vnitřní i vnější strany zdiva, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na požadovaný výsledek. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (minus cca 30 mm). Z vnitřní strany je trochu problém zainjektovat rohy obvodového zdiva a místa zdiva, kde je provázané většinou kolmo navazující vnitřní zdivo. Níže Vám zkopíruji již několikrát poskytnutý návod jak postupovat u těchto rohů a napojeného např. vnitřního zdiva na zdivo obvodové. Co se týče otázky, zda se dá provádět krémová injektáž v zimním období je odpověď asi tato. Pokud teploty neklesnou pod bod mrazu v čase injektáže, ale i alespoň 14 dní po injektáži, dá se zhotovit injektáž systémem AquaStop Cream. Ale je jasné, že předpovědi nemusí vycházet a tím je to v podstatě rizikové. Je ale pravda, pokud teploty budou přes den nad bodem mrazu a v noci budou lehké mrazíky, zdivo má svoji tepelně izolační schopnost a naakumulovanou teplotu a pokud se ještě k tomu v těchto prostorách temperuje, tak se i v tomto období dá injektáž zhotovit. Ale jak jsem podotkl, je to v tomto období určité riziko. Zkopírovaná otázka i odpověď z mé poradny na správné provedení injektáže rohů při zhotovení vrtů z vnitřní strany: Dobrý den,velmi uvažujeme o odstranění vlhkosti Vaší metodou, chtěli jsme se zeptat, jestli doporučujete radši injektáž zvenku, nebo raději zevnitř objektu ( raději by jsme prováděli injektáž zevnitř ) Předem moc děkujeme za odpověď.
Dobrý den. U systému AquaStop Cream není vůbec důležité z které strany stavebního dílce se injektáž provádí. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm).
Důležité je vždy dodržet technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, výška linie vrtů atd. Takže pokud Vám vyhovuje vrtat z vnitřní strany, není to vůbec žádný problém. Jedno úskalí ale přece jen existuje. Toto úskalí se týká rohů obvodového zdiva a míst provázání zdiva vnitřního se zdivem obvodovým. Vysvětlení: Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů většinou u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, jsou dva možné postupy zhotovení vrtů. Ten první je ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 5 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Ten druhý možný postup je tento. Pokud byste přeci jen mohl tyto místa vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky zdiva a na délku tloušťky druhého zdiva. Pro lepší představu je dobré si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to pravděpodobně nebude ani potřeba. Ten samý postup se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. U zhotovení vrtů z venkovní strany toto není potřeba řešit. Ale pokud tato výše popsaná místa budete řešit popsaným postupem, výsledek bude naprosto stejný jako u sanace vlhkého zdiva v celé délce zhotovené z venkovní strany.
 S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.injetkaz-zdiva-praha.cz
Když je naše profese koníčkem
Mám záujem Vašim spôsobom izolovať cca 12 m tehlového 0,45 m muriva. Materiál by som chcel dodať kuriérskou službou. Čo mám preto urobiť?
Dobrý den pane Žiško. Je to velmi jednoduché. Pokud zboží chcete zaslat na Slovensko, je nutné přejít na náš slovenský web www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk a přes internetový obchod – e-shop si vše potřebné objednáte. Do 3-4 pracovních dnů od odeslání objednávky Vám zboží doručíme zásilkovou přepravní službou TOPTRANS na dobírku.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Když je naše profese koníčkem
Dobry den, chcem sa opytat, ci je mozne urobit injektaz aj do betonu. Dakujem.

Dobrý den. Na tuto otázku jsem dosti podrobné již několikrát odpovídal. Mějte prosím trochu trpělivosti a projděte si poradnu, kde stejné otázky a tím moji odpověď naleznete ( bylo to jiř před nějakou dobou). Děkuji za pochopení.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

————————————————————-

Dobrý den. V prílohe zasielam fotky.

Dakujem.

————————————————————-

Dobrý den. Asi Vás úplně nepotěším, ale ze zaslaných fotografií je vidět na mnoha místech více či méně již nenávratná degradace omítek. Samozřejmě chápu smysl dotazu, ale nemohu jinak než doporučit omítky v dostatečné výšce a délce postiženého zdiva vlhkostí odstranit (cca. 50 cm nad horní okraj poškození) a zhotovit nové sanační omítky nejlépe s podporou protisolného nátěru, který se aplikuje pod sanační omítku a zabraňuje opětovnému zasolování nových omítek už v momentě jejich aplikace.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o. Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

————————————————————–

Dobry den.
Dakujem za odpoved.  Chcem sa este opytat ci mate ten protisolny nater v eshope. Lebo pri slovenskej verzii Vasej stranky, mi ho neukazuje a neviem ho dat do kosika.

—————————————————————

Dobry den, chcem sa opytat..  staci takto dat dole omietku? Mozem na to natriet AquaSalt Stop?

————————————————————–

Dobrý den. Ještě bych doporučil povrh cihelného zdiva očistit (strhnout) např. pilkovým škrabákem od zbytků malty a alespoň 1 cm proškrábnout spáry např. kramlí. AquaSalt Stop už nenabízíme na slovenské trhu z důvodu neekonomičnosti. V případě, že byste měl však zájem tento produkt objednat s injektážní hmotou AquaStop Cream  stačí to dopsat do jediného nepovinného okénka Poznámky. Cena jednoho 10 litrového kanystru  AquaSalt Stop  je  68 EUR.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

—————————————————————–

Dakujem. Uz som si objednal aj AquaSalt Stop z vasej firmy. Aj AquaStop Cream. Uz to mam aj doma vsetko. Iba to som chcel vediet ci staci takto dat dole omietku. Uz viem takze musim. A je to jedno co dam skor? Injektaz alebo ten protisolny nater? A este sa chcem opytat. Tu sanacnu omietku ste pisali ze mam potom dat. Na niektorych miestach pojde dost hrubo..  az 10 cm. Existuje nejaka co sa dava tak nahrubo?

——————————————————————

Dobrý den. Nejprve ještě dočistěte povrh cihelného zdiva od zbytků staré malty, ale to už víte, pak co nejblíže k podlaze zhotovte injektáž dle návodu pro systém AquaStop Cream se zatěsněním vrtů. Po 14 denní technologické pauze, která se doporučuje z důvodu, aby se veškerý injektážní krém z vrtů vpenetroval do zdiva a clona se stala nedispergovatelná (nerospustná) a po této doporučené technologické pauze zhotovíte sanační špric. Na zavadlý špric  postřikem či nátěrem zhotovíte dvě vrstvy protisolného nátěru AquaSalt Stop. Následně již zhotovíte samotnou sanační omítku. Vzhledem k tomu, že tloušťku omítek pro dorovnání musíte zhotovit až do tloušťky 100 mm, je vhodné sanační omítku vrstvit a prokládat toto vrstvení (tzv. plentování) např. rovnou taškou Bobrovkou, tím si ušetříte značné finanční prostředky. Konečná fáze je, že zarovnanou sanační jádrovou omítku začistíte sanační štukem. Po vyschnutí asi budete malovat. Je nutné použít barvu  s nízkým difúzním odporem, to je barvu, která je určená pro sanační omítky.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den, zajímal by mě váš názor, v jaké výšce provést injektáž obvodových zdí v našem RD. Při vnitřní rekonstrukci jsme na nevyhovující původní podlahy položili cca.10cm polystyrenu a na nej pak nove betony. Osobne si myslim, že by bylo vhodnější provést injektáž na úrovni polystyrenové izolace než nad úrovní nové podlahy. Co myslíte vy, dle vašich zkušeností? Děkuji za odpověď, MK.
Dobrý den. Tím, že jste původní podlahu nevybourali a naopak jste ji navýšili o tepelnou izolaci, souhlasím s Vaším názorem. Neznám vzájemnou výškovou situaci přilehlého terénu a skladby podlahy, ale předpokládám, že jste dostatečně vysoko s tepelnou izolací nad okolním terénem a tím by nemělo dojít k tzv. možnému přemostění vlhkosti z vnějšího bočního směru terénu nad injektáž zhotovenou v místě tepelné izolace. Snížení linie dodatečné izolace ve zdivu systémem AquaStop Cream pod horní beton navýšené podlahy  je ve Vašem případě jednoznačně výhodnější.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobry den, prosim vas potrebujem nacenit AquaStop Cream na vlhku stenu 35 litrov, k tomu jednu pistol 600 mm, 5-balikov zátky, 2ks vrták 14mm dlzka 600mm, potrebujem to na firmu bez dph, poslite mi postup. Dakujem za skoru odpoved
Dobrý den. Nákup je velmi snadný i na Slovensku. Zadejte si tento náš slovenský web: www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk tam najdete v horní liště tlačítko E-shop. Po otevření e-shopu si ,,naklikáte“ do košíku vše co píšete v dotazu a po výběru zboží přejděte do pokladny. Tam vyplníte povinné pole pro vystavení fakturace a doručení. Vyplňte hlavně DIČ (zejména pro umožnění zaslání zboží bez DPH do země v EU) a zboží Vám dorazí zásilkovou službou TOPTRANS do 3 až 4 pracovních dnů od odeslání objednávky. Celková cena i bez DPH za objednané zboží se Vám zobrazí před odesláním a pak už jen kliknete na tlačítko Odeslat. Po odeslání objednávky Vám přijde zpět potvrzující e-mail o obdržení objednávky.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz -jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603589130
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý den, Potřebovali bychom provést injektáž zdiva tl. 30 cm v celkové délce 12 m, kolik budeme potřebovat Aquastop creamu? Děkuji za odpověď s přáním pěkného dne ing. Vlastimil Jakl

Dobrý den pane Jakl. Posílám Vám link na náš web, kde je kalkulačka pro výpočet spotřeby pro náš systém AquaStop Cream. Jsou tam i okénka pro Typ zdiva, kde se musí příslušná kolonka také označit. V kalkulačce stačí zadat správné parametry a spotřeba se Vám okamžitě zobrazí. Zde prosím klikněte: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/ . U cihelného zdiva je spotřeba 4,3 litrů.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Izolace vlhkého zdiva

Mob: +420 603589130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý deň, zaujala ma technológia, ktorou sa dá zabrániť vlhnutiu stien. Pretože riešim podobný problém, chcem sa opýtať, či aj na Slovensku máte svoju predajňu, alebo viete prípadne tovar doručiť i domov na adresu a za aký čas?.Chcem odizolovať izbu o dlžke steny 5m /stena je z plnej tehly-5x15x30 cm/.Poprosím o cenovú ponuku, koľko akého materiálu na to potrebujem.Ďakujem.Calík Peter

Dobrý den pane Calík. Prodejnu u Vás na Slovensku nemáme. Pouze v Praze. Jinak ale zasíláme objednané zboží smluvním dopravcem TOPTRANS po celé ČR a SR. Termíny dodání jsou od obdržení objednávky v ČR do cca 2 dvou a na Slovensko do cca 3 pracovních dnů. Veškeré zboží pro nákup systému AquaStop Cream si můžete objednat přes internetový obchod na webu pro zaslání v ČR na www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a pro zaslání na Slovensko na www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk. Cena balného a dopravného je vždy pevná, nezávislá na množství objednaného materiálu a vzdálenosti v dané zemi. Cena dopravného v ČR je 181 Kč včetně DPH a v SR 8,47 EUR včetně DPH. Pro výpočet spotřeby injektážního krému AquaStop Cream je na výše uvedených webech v pravé straně elektronická kalkulačka. Stačí zadat tloušťku zdiva v milimetrech, dále délku zdiva v metrech a druh zdiva. Výpočet spotřeby se Vám okamžitě na kalkulačce zobrazí. Výpočet je v celku spolehlivý za předpokladu dodržení našeho technologického postupu.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na mokré zdivo
www.kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————————————-

Dobrý deň, ďakujem za predchádzajúci mail. Mám však ešte otázku, kedže cena injektážnych krémov od rôznych firiem je rôzna a treba povedať, že nie malá,  Vaša cena je taký zdravý stred, či pre injektáž  Aqua Stop Creamom môžu byť navrtané diery i v priemere 12 mm, lebo pri Vami použitej technológii sa uvádza priemer 14mm.Pri menšom priemere by bola aj spotreba injekt. krému menšia. Ďalej ako uvádzate svoje produkty pre prípadné 5l vedro či sa dá použiť i aplikačná pištol na salámy, alebo výlučne pištol pre kýblikové balenie, alebo je to možné plniť aj alternatívnym iným zariadením? Ďakujem Calík P. 

——————————————————————————–

Dobrý den. Pokud byste vrtal vrtákem o průměru 12 mm, je spotřeba o  cca 14% menší. Myslím si, že toto není tak zásadní snížení nákladů. Co je ale naopak důležité, že pro spolehlivější výsledek je právě mírné navýšení spotřeby, respektive dodržení spotřeby, nikoliv ponižování spotřeby dosažené snižováním průměrů vrtů a prodlužováním osových vzdáleností jednotlivých vrtů. Vezměte v potaz i lidský faktor při plnění, kdy může dojít k mírnému či většímu pochybení pro zhotovení 100%ní výplní vrtů a tím se u ještě menších průměrů vrtů toto riziko zvyšuje, co do dodržení normové spotřeby.  Proto tvrdím, že jistější pro dodržení spotřeby a tím jistého výsledku je vrtat vrtákem o průměru 14 mm a v žádném případě neprodlužovat osové vzdálenosti vrtů více jak 100 mm. Samozřejmě se ale bavíme při použití nejkvalitnějších injektážních silanových krémů , tj. injektážních silanových krémů s 80% ní aktivní látkou silan/siloxanu v obsahu, jako je např. náš AquaStop Cream. Náš systém byl úspěšně aplikován již na cca. 3000 různých druhů staveb. Proto v žádném případě náš dlouhodobě vyzkoušený technologický postup nebudeme měnit. Co se týče otázky námi dodávaných plnících pistolí, je to takto: Naše pistole pro salámové balení se nedá použít pro kbelíkové balení. Je určená pouze pro salámové balení. Pistole pro kbelíkové balení je určená pro balení v kbelících, ale dá se použít i pro salámové balení. Samozřejmě se dá použít i alternativní zařízení pro krémovou injektáž, ale je to vždy potřeba vyzkoušet zda to bude injektážní krém spolehlivě vytlačovat do vrtů ve zdivu. Znám šikovné kutily, kteří použili různé tlakové nádoby s hadicovým vývodem a upravenými aplikačními plnidly a úspěšně krém aplikovali.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Izolace a Sanace

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je mozne a hlavne vhodne pouzit Vasu injektaz na murivo- valkova nabijanina. Dakujem a prajem pekny den

Dobrý den. Abych řekl pravdu, nevím co je to ,,valkova nabijanina,,. Zkoušel jsem to také nechat přeložit automatickým překladačem, ale ten to také do češtiny nepřeložil.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————————-

Dobry den,

ide o hlineny mur :), zakladny material je hlina+obilne plevy a dajaky trus, asi konsky.

Prajem pekny den

———————————————————————

Ach tak. To je tzv. nepálené zdivo u nás nazývané také kotovice, vepřovice apod. Jedná se o vysoce savý, porézní materiál a tak se v tomto druhu zdiva injektážní krém velmi snadno a spolehlivě šíří. Výsledky v tomto druhu zdiva jsou naprosto spolehlivé, jen je potřeba, aby zdivo bylo zavlhlé, nikoliv suché, ale to nepředpokládám. Tento druh zdiva je vhodný pro systém AquaStop Cream.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Váš specilalista na Mokré zdivo

Email: info@injektaz-zdiva-praha.cz

 

 

 

Dobrý deň. Čítal som niekoľko otázok a odpovedí a nedočítal som sa odpovedi na môj problém.Bývam druhý rok v novostavbe a po prvom roku som si všimol že mi vlhne vnútorná stena pracovne, na druhej strane steny je kúpelňa s plynovým kotlom+komínom,kúpelka je obložená kachličkami.Začala mi vlhnúť stena zo strany pracovne asi v metrovej dĺžke a pred pol rokom som si všimol že mi vlhne aj komín v spodnej časti.Mám kondenzačný kotol.Inštalatér ktoý mi robil vodu odpad a plyn mi povedal že to neni vlhkosť z odpadu kotla,a tlaková skúška dopadla dobre.Hovorí že bude porušená vodorovná izolácia.Je vôbec možné zistiť porušenie izolácie cez betónový poter- karirohož- polystyrén? a až potom je izolácia.Alebo sa musí všetko vysekať z jednej aj druhej strany?Neexistuje neinvazívna metóda ktorá určí miesto porušenia izolácie? Ďakujem za odpoveď Pohronský.

Dobrý den pane Pohronský. Na základě zkušeností a zejména na základě Vámi předaných informací předpokládám, že příčina zavlhání zdiva nebude pravděpodobně! v porušení vodorovné hydroizolace podlahy. Vše je samozřejmě v úrovni pravděpodobností a daných okolností. To, že se vyloučil únik vody z rozvodů topení metodou nepoklesu tlaku v systému, vyloučila se pouze jedna možná příčina z dalších čtyř možných příčin. 1. Havárie rozvodů vody v podlaze, případně ve stěně (únik vody může být drobný – rosení vody, ale neustálý!, který se nemusí ani načítat na vodoměru). 2. havárie odpadů v koupelně (byť třeba drobná). 3. Únik vody z topení (vyloučeno tlakovou zkouškou). 4. Zatékaní vody za vanu (sprchový kout) při sprchování, pakliže je v blízkosti této zavlhající stěny. 5. Porušená vodorovná hydroizolace v podlaze ( tato příčina je v malém poměru pravděpodobnosti, už vzhledem ke skladbě podlahy i když samozřejmě tuto příčinu vyloučit nemohu). Dále je dům všude suchý, jen v místě koupelny společná stěna (příčka) zavlhá. Váš popis a dané podmínky mi ukazují spíše na některou výše popsaných příčin zavlhání zdiva, než na příčinu porušené vodorovné hydroizolace, jelikož se mi tato domněnka v drtivé většině v podobných případech potvrdila. Ve Vašem případě nevím o naprosto spolehlivé neinvazivní metodě zjištění příčiny. Postupoval bych takto: Pokud máte v domě ještě jednu koupelnu, alespoň měsíc bych vůbec nepoužíval tuto koupelnu. Pokud nemáte samostatný uzávěr přívodu vody pro tuto koupelnu, což asi nemáte, nechte ho před koupelnou zhotovit a přívod vody uzavřete. Vůbec nic nevylévejte do odpadů. Třeba křídou si označte současné obrysy vlhkých map v pracovně a po měsíci či dvou měsících se dá situace vcelku ,,poctivě“ vyhodnotit. Pokud by se jednalo o příčiny v rozvodech , budou se mapy ztrácet, pokud se o tuto příčinu jednat nebude, zemní vlhkost i když také kulminuje na základě množstevních úhrnů srážek, ale u vnitřního příčkového zdiva to nemívá zásadní vliv, zdivo vysychat nebude. Pakliže se potvrdí příčina mnou předpokládaná , poté bych nejprve obnažil rozvody vody a odpady. Pokud by se ale naopak potvrdilo pochybení ve vodorovné izolaci podlahy, je na pořadí chemická injektáž zdiva systémem AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
Email: sanace-injektaz-zdiva.cz

———————————————————————–

Dobrý deň.
Ďakujem za odpoveď.Ak to inak nepôjde budem to musieť otvoriť.
Prajem pekný deň.
Pohronský.
Dobry den. Ctěl bych se zeptat jestli se da použít vaš přípravek jako preventivní opatření proti vlhkosti.Mam domek asi 70 let starý a zatim není vlhke zdivo,ale zjistil jsem z venku že izolace není nic moc.Chystam se na novou fasadu.Tak jestli vrtat ted a injektovat vaš crem do sucheho zdiva.a nebo až se objeví vlhkost.Pokud píšete že životnost je přibližně 30let tak bych mněl par let klid. Díky za odpověd.
Dobrý den. Ano, je možné zhotovit krémovou injektáž např. o spáru výše než je v současné době ještě možná funkční vodorovná hydroizolace  (lepenka) ve zdivu, jak píšete, jako pojistku pro případ dožití stávající lepenky (vzhledem ke stáří lepenky určitě již stávající lepenka je na hranici své funkčnosti). Technologický postup sanace vlhkého zdiva injektáží jste si určitě prostudoval na našich webových stránkách a tak jen co Vám musím zdůraznit je to, že se vrty musí několikrát prolít vodou v případě, že se injektáž zhotovuje nikoli do zavlhlého, ale do suchého zdiva, což je z Vašeho popisu přesně Váš případ. Jednotlivé vrty postačí prolít 2x až 3x vodou (stačí krátkodobě), stejně ve vodorovném provedení v ložné spáře bude voda vytékat zpět, ale částečně zvýšíte vlhkost ve zdivu a tím se krém ve spáře, ale i v cihelném zdivu bude snadněji rozpouštět a tím se dostatečně vpenetruje do okolí vrtů a vytvoří celistvou kompaktní clonu proti vzlínající vlhkosti. Injektážní krém AquaStop Cream má sice 20% vody ve svém obsahu, což i u mírně zavlhlého zdiva je zcela dostačující množství vody, ale pro dostatečné nasycení okolí vrtů v naprosto suchém zdivu! to nestačí. Tím prolitím vrtů vodou před injektáží se nic nepokazí a výsledek i u tohoto suchého zdiva bude spolehlivý. Až dožije stávající vodorovná hydroizolace ve zdivu (lepenka), nahradí tuto hydroizolaci izolační clona vytvořená systémem AquaStop Cream. Všeobecné vysvětlení důvodu prolití vodou suchého zdiva: Systém AquaStop Cream byl vyvinut pro trvalé zamezení již probíhající vzlínající vlhkosti ve zdivu, nikoliv pro zdivo naprosto suché, které zatím netrpí vzlínající vlhkostí. Paradoxně, avšak logicky, u Vašeho suchého zdiva je nutné před injektáží použít vodu již z výše uvedených důvodů. Nejde o jakousi vodní injektáž a ani o ředění koncentrace injektážního krému AquaStop Cream, ale o mírné zvýšení procentuální vlhkosti ve zdivu, která pomůže zvýšit penetrační účinky krému ve zdivu. Tato v podstatě preventivní injektáž byla vyzkoušená na mnoha stavbách ve stejných podmínkách a pokud se budete řídit těmito radami, výsledek bude spolehlivý.
 S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Izolace a Sanace
Mob: +420 603589130
Dobry den …chcel by som pouzit Aquastop cream na odizolovanie stien v starom dome zo skvarovych kvadrov(45-50cm).Kedze tento material nie je taky pevny ako napr. tehla mam trosku obavy co sa tyka porusenia statiky domu kedze to chcem aplikovat na vsetky obvodove mury. Myslite si ze je to bezbecne vyvrtat diery po celom obvode tohto domu bez rizika? Napadlo ma kedze skvarove kvadre absorbuju rychlejsie, bolo by mozne namiesto odporucanej vzdialenosti co je 100mm zvysit tuto vzialenost na povedzme 150 az 200mm? Nejde mi o usetrenie za material ale skor o zachovanie statiky domu. Z vnutra budem vyberat stare podlahy pod ktorymi je skvara teda aj tu chcem vyhadzat von a tak sa dostanem pod uroven vonkajsieho povrchu zeme.Pokial som z predoslych odpovedi sparvne pochopil tak by bolo najlepsie diery vrtat tak aby neboli pod urovnou vonkajsej zeme alebo ich mozem dat aj nizsie ? ..dakujem
Dobrý den. Nejprve k té poslední otázce. Pochopil jste to správně. Po vybrání podlahy pro zhotovení nové skladby je nutné vrty zhotovit v linii těsně nad okolním terénem. Až zhotovíte výplň, a budete mít zhotovený podkladový beton, vodorovnou hydroizolaci podlahy vytáhnete i na svislé konstrukce do výše cca 100 mm přes linii injektáže. Samozřejmě můžete i výše, ale myslím, že není ve Vašem případě třeba hydroizolaci na svislé zdivo již výše zhotovovat. Nad okolním terénem budete injektáží i hydroizolační vanou. Co se týče případného narušení statiky domu u tohoto druhu Vašeho zdiva, opravdu se nemusíte statického narušení domu obávat při dodržení našeho technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Technologický postup se zachovává i u zdiva nepáleného, které má ještě méně pevnou svoji strukturu a ještě po dvaceti letech jsem nezaznamenal jediné statické narušení stavby z tohoto materiálu u dodržení 100 mm osových vzdáleností vrtů při jejich průměru 14 mm a hloubky na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm). To, že škvárové zdivo je více porézní, to je jeho výhoda pro snazší nasycování tohoto materiálu silanovým krémem, ale pevnost je dostatečná. Zhotovení osových vzdáleností, jak zamýšlíte, až 200 mm by bylo již i u tohoto vysoce savého materiálu rizikové, a to tím, že se šířící clony již nemusí celistvě překrýt. Osové vzdálenosti můžete maximálně prodloužit na 120 mm. Pokud Vaše stavba doposud nevykazovala žádné statické poruchy, garantuji Vám, že ani po provedené injektáži celého domu dle našeho technologického postupu žádné statické poruchy nenastanou. Systém AquaStop Cream je vysoce efektivní a spolehlivá metoda pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu a přesto je velmi šetrná ke stavbě jako takové.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Mokré zdivo.
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, provedl jsem injektáž a pevně věřím, že přesně dle návodu, s pomůckami zakoupenými pro tento účel rovněž od Vás. Zatím ale nedochází k žádnému viditelnému šířenímu krému do zdiva. Injektáž byla provedena již před pěti dny a neděje se nic pozorovatelného. Zkusil jsem nahlédnout pod zátku, tmel je přítomen, zmenšil objem, je průhledný a znatelně tužší, do zdiva však nemá snahu pronikat. Pro ilustraci zasílám fotografii. Nenachází se na ní žádné mapy po šíření krému do zdiva.Prosím o konzultaci v čem spočívá problém. Děkuji, s pozdravem Ing. Jiří Münzberger

Dobrý den pane Münzbergere. Neuražte se prosím, ale můžete mi říci na jaké jméno či číslo objednávky jste injektážní krém objednával?  Nemám Vás v systému. Děkuji. Nicméně šíření silanových krémů a tím i krému AquaStop Cream je závislé na vodě, respektive dostatečné (stačí již mírně nadlimitní vlhkost obsažená ve zdivu) vlhkosti ve zdivu. V případě, že se jedná o zdivo nadlimitně zavlhlé, je šíření naprosto spolehlivé a relativné rychlé. Silanové krémy byly vyvinuty na zhotovení clony proti kapilárně vzlínající vlhkosti ve vlhkém zdivu. To by znamenalo, že Vaše zdivo je v současné době v podstatě suché.  Jiné vysvětlení nemám. Stovky a stovky námi zhotovených injektáží, bez jediné reklamace a tisíce našich odběratelů, kteří si zakoupili náš AquaStop Cream, ať koncových či aplikačních firem kteří jsou naprostou spokojeni s výsledkem. Myslím, že je to jasná pro nás zpětná vazba na kvalitu našeho systému AquaStop Cream.  Toto jsou údaje naprosto pravdivé. Jelikož se jedná o fota po pěti dnech od aplikace, ještě není nic ztraceno. To, že krém z bílé barvy zprůhlednil, je naprosto v pořádku. Krém v gelovém stavu nemůže začít tuhnout. Je to spíš naopak. Gelový proces probíhá tak, že krém postupně snižuje svoji viskozitu. To, že výplň zmenšila svůj objem je důsledkem toho, že se již částečné vsákl do zdiva. V neposlední řadě 5 dní po aplikaci se nedají dělat jakékoliv závěry. Pokud se krém do 14 dnů z otvorů ztratí, je vše v pořádku. Tak to prosím pozorujte. Ale moje prvotní konstatování je to, že zdivo je v podstatě suché.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

————————————————————————

Dobrý den,

díky za odpověď. Urážet se pochopitelně nehodlám, kdo mi u Vás dělal nákup není žádné tajemství. Kupoval to kolega Ing. Martin Palme, protože kolem Vás jezdí do Prahy do práce. Pracujeme v laboratoři doc. Mileny Pavlíkové a prof. Zbyška Pavlíka na katedře materiálového inženýrství a chemie, ČVUT v Praze. Nevím jestli kolega Palme dělal nákup na své jméno, nebo na akreditovanou laboratoř OL 123, každopádně půjde o jedno či druhé. Je zajímavé se dozvědět, že šíření krému je závislé na vlhkosti ve zdivu. Tento údaj jsem v návodu ani technickém listu nedohledal. Zdivo do kterého byl krém aplikován je teď naprosto suché, protože v místě zkoušení Vašeho krému před aplikací nepršelo 42 dnů, ani předtím neprobíhaly srážkové úhrny, které by mohly smáčet zeminu do úrovně základů a zem je pravděpodobně kompletně suchá. Viskozita se rozhodně nesnižuje, krém v našem případě jakoby zasychá a tvrdne (tvrdne je přehnané slovo, ale rozhodně má vyšší viskozitu, než na začátku) do „housenek“ ve vrtech. Tyto housenky se zmenšují, nicméně kam hmota mizí bude předmětem pozorování a zejména také praktických zkoušek. I když některé housenky vymyzely z větší části, o přítomnosti ve zdivu nedavájí vědět. Mapy kolem vrtů, tak je máte na svých fotkách, nejsou vůbec patrné. Prošel jsem značnou část sekce Vašich stránek „poradna“ a teprve tam jsem tedy objevil, že pokud-li je zdivo zrovna v momentě aplikace suché, má se namočit. Máme k tomu vyzkoušené nějaké postupy vlhčení? Přecijen zavlhčit zdivo uvnitř pouhým kropením nebude tak snadné. Nebo se krém nedá úspěšně aplikovat do momentálně vyschlého zdiva?

Díky, s pozdravem Münzberger.

————————————————————————–

Dobrý den pane Münzbergere. Tak tedy v širší všeobecné rovině. Jistě víte, že silanové krémy s 80%ním obsahem aktivní látky silan/siloxanu  jsou určeny pro silně, ale i mírně zavlhlé zdivo. Nikoliv suché. Toto je právě v Technickém listě uvedeno:Pro zhotovení dodatečné či chybějící izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti a v popisu hned v první větě Technického listu máte Popis: AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů! Pokud jste pro mne z nepochopitelných důvodů zhotovil injektáž  v suchém zdivu, což je zcela nestandardní,  pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti i když tam žádná není, je nutné ! zdivo si před samotnou injektáží předvlhčit. Nejde o jakousi vodní předinjektáž, ale jak popisuji, krátké prolití či prostříknutí vodou vrty naprosto postačí (jednorázově!) To, že to v mé poradně neustále opakuji, je svým způsobem prozrazování mého know how konkurenci, která je, a to Vás ujišťuji, velmi učenlivá. U konkurence jsem nezaznamenal jedinou zmínku o této radě. Vy ano? Pokud jste můj kritik, bylo by dobré s Vašimi styky tuto osvětu šířit, tak jako to dělám já. Nutné zatěsňování vrtů po výplni, pokud možno se vyvarovat šikmým vrtům, neplnohodnotné výplně atd. a v neposlední řadě byl jsem to já, který poukázal zhruba před již skoro 5 lety na jedinečné vlastnosti silanových krémů pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti a přesto se aplikují neustále od některých aplikačních firem např. tlakovou metodou zhydrofobizované vodní injektáže Vám jistě známých značek s naprosto nespolehlivým výsledkem. Jistě víte z jakých je to důvodů u těchto tekutých injektáží, které se mi po dlouhodobém vyhodnocování jednoznačně potvrdily a které jsem také zveřejnil.  Proč tyto tekuté  injektáže nikdo veřejně z oblasti různých renovovaných stavebních institucí a jejich persón nekritizuje či se alespoň nezmiňuje o jejich mnoha technologických úskalích ? Ale možná, že se již v současné době pletu. Nevím, zda by se zahraniční výrobce, prodávající tyto krémy na našem trhu vůbec s touto debatou a osvětou zabýval. Krém prodá a už se v podstatě o výsledek nezajímá, což je ale vlastně pochopitelné a nedá se tomu nic vytýkat, jelikož také musel projít Certifikací a tvrdými zkouškami o účinnosti, tak jako my. Sám jste říkal, že informaci u suchého zdiva ,,o nutnosti toto suché zdivo krátkodobě prolít“ jste u mne na mém webu našel. U konkurence se stejnými výrobky jsem tuto informaci doposud nezaznamenal, i když tyto v podstatě stejné krémy se stejnými vlastnostmi se také prodávají. Ale vlastně proč by se tyto informace vůbec měly uvádět, když tyto silanové krémy nejsou určené pro suché zdivo. Pokud Vám jde o stejnou věc, i když se jedná o promile zákazníků, kteří si dělají injektáž v naprosto suchém zdivu, tak jako vy,  měl byste tyto výrobce a prodejce upozorňovat na tuto skutečnost Vám s vehemencí vlastní. Já tuto informaci ve stovkách a stovkách telefonických rozhovorů na infolince každému zákazníkovi! (a velmi i pravděpodobně konkurenci, která se vydává za potencionálního zákazníka),  zdůrazňuji a v drtivé většině se setkávám s úsměvem, jelikož mi při popisu jejich zdiva popisují pravý opak a to, že injektáž dělají z důvodu značné vlhkosti ve zdivu. Takže to shrnu. Injektážní krém je určený pro již mírně nadlimitně zavlhlé zdivo, nikoliv pro zdivo suché jak popisujete Vaše inkriminované zdivo, a tato informace je v Technickém listu uvedena, ne že není. I postup zvlhčení, pokud Vás to zajímá, také v mé poradně najdete. Ani já se na Vás nezlobím a moji otázku, kdo prosím jste, chápejte, jelikož se setkávám s občasnými neopodstatněnými  pomluvami, řekl bych až záškodnictvím, např. že výrobu děláme pokoutně atd. atd. Dobře víte, že nejprve musíte získat Certifikaci, kterou získáte pouze v případě, že výrobek obstojí v desítkách a desítkách zkoušek dle norem ČSN prováděných ve státním zkušebním ústavu. Asi někteří těžko nesou úspěch někoho jiného, což je u nás v Česku běžné,  který ale byl vykoupen velkým úsilím a neustálým posouváním v této disciplíně. Tisíce hodin strávených u počítače v poradně, aby zákazníkovi, který si náš  výrobek zakoupí, mu dobře posloužil a tisíce hodin u telefonu (jen tak pro zajímavost, denně okolo 30 hovorů v průměrné době jednoho rozhovoru cca 10 min) na dotazech infolinky. Poslední taková informace. Až po mé osvětě se krémová injektáž čím dále více zadává do projektů, se kterými se setkávám a dokonce i v některých případech s doporučením přímo na naši značku AquaStop Cream, aniž bych projektanty či jejich kanceláře znal . Vím, že si touto debatou mohu přilít ještě více oleje do ohně u kohosi, ale já se nemám zač stydět. Vše co píši je pravdivé a poctivé a za tím si budu stát!  Nikterak nechci ze sebe dělat spasitele či mesiáše, ale posun v oblasti injektáže pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu mi nikdo upírat nemůže , což konec konců mám i písemně potvrzené korespondencí se souhlasným vyjádřením od Vámi citované instituce ČVUT (konkrétně Kloknerův ústav ČVUT). Na závěr použiji zkopírovaný Váš text z předešlé korespondence: . Citace: Zdivo do kterého byl krém aplikován je teď naprosto suché… (což jsem tím pádem správně konstatoval již v první mé odpovědi)Nemyslíte, že smysluplnější by bylo ,,testovat“ náš přípravek ve zdivu vlhkém, pro který, jak dobře víte, je určen, pokud máte tuto potřebu? Ze souvislostí o kterých se zmiňujete zejména ve druhém Vašem příspěvku jsem došel k závěru, že vlastně nejste náš zákazník. Už ten fakt, že přípravek zkušebně aplikujete do zcela suchého zdiva nedává naše debata se všemi souvislostmi žádný smysl. Má poradna  je určena k pomoci našim zákazníkům k bezchybně provedené aplikaci našich výrobků. Jinak Vám přeji vše dobré.

 

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Váš Specialista na vlhké zdivo

 

 

 

 

 

 

Dobrý den,mám problém,nejdříve mi vlhla cihlová zedˇ na verandě,nyní začíná i v kuchyni.Jedná se o zedˇ společnou pro obě místnosti.Oškrábala jsem malbu a protože po stránce estetické to vypadá strašně,co bych s tím měla udělat?Zedník mi řekl podřezat,ale nedokáži si představit toho prachu atd.Možná že bude někde narušena izolace,protože tato vlkost se mi objevuje jen pod oknem na společné zdi.Asi 30cm od zdí nosných nic vlhkého není.Děkuji za odpovědˇ.Mrázková.
Dobrý den paní Mrázková. Na Váš dotaz přesně nevím co odpovědět, jelikož není z Vaší otázky zřejmé, na co se chcete vlastně zeptat. Tak budu jen konstatovat. První myšlenka mne napadá, zda je to vůbec problém vodorovné narušené izolace, jak popisujete. Vše je suché a v místech, kde se nachází kuchyň je problém se zavlháním zdiva. Nemůže být vzniklý problém v byť třeba drobné netěsnosti odpadu či např. rosení rozvodů vody? Nikterak Vás nechci lekat, ale i toto se musí brát v úvahu vzhledem k informacím, které jsem obdržel. Dále co se týká zhotovení dodatečné izolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, za předpokladu, že je toto příčina, je náš systém AquaStop Cream nejméně invazivní metoda a přesto metoda vysoce spolehlivá. Pokud je zdivo mokré, tak ani při vrtání se v podstatě nepráší, případně se dá použít pří vrtání vysavač. Samotná injektáž je už ,,čistá práce“. Pokud nejsou omítky nenávratně degradované, není potřeba tyto omítky odstraňovat a po vyschnutí zdiva se pouze vrty zednicky začistí.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
Váš specialista na Mokré zdi
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
——————————————————————–

Moc děkuji za Vaši odpovědˇ,chtěla jsem se zeptat proč nejdříve vlhla společná zedˇ jen na verandě a nyní se vlhkost rozšířila i do kuchyně.V té zdi nevedou žádné trubky s vodou,ani s odpadem.Oškrábala jsem malbu z důvodu puchýřků na ní,protože viditelně ta malba byla vlká.S přáním hezkého dne Mrázková.

———————————————————————

Dobrý den paní Mrázková. To, že se vlhkost rozšiřuje, jak popisujete, a tím že v těchto místech nejsou žádné rozvody vody a ani odpady, bude příčina zavlhání Vašeho zdiva pravděpodobně opravdu dožilostí vodorovné izolace ve zdivu. Tím by bylo vhodné zhotovit dodatečnou vodorovnou izolaci pro zamezení vzlínající vlhkosti v tomto zavlhajícím zdivu např. naší systémem AquaStop Cream dle našeho technologického postupu, který je velmi podrobně v návodu na našem webu popsán. Případně se podívat na instruktážní video.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

Dobrý den ,chtěl bych se zeptat zda je možné provádět injektáž pouze z venkovní strany.Mám dům z roku 1984 a v zimě dochází k rošení zdí od podlahy cca 20cm.Dům budu odkopávat a proto bych chtěl provést nějakou izolaci.Děkuji Zelinger

Dobrý den pane Zelingere. U systému AquaStop Cream není vůbec důležité z které strany stavebního dílce se injektáž provádí. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm) a tím vznikne po injektáži v celé hloubce a délce zdiva celistvá, kompaktní clona pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti. Důležité je vždy dodržet technologický postup jako jsou osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, výška linie vrtů atd. Pokud se vrty zhotovují z vnitřní strany, jedno úskalí přece jen existuje. Toto úskalí se týká rohů obvodového zdiva a míst provázání zdiva vnitřního se zdivem obvodovým. Vysvětlení: Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů většinou u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, jsou dva možné postupy zhotovení vrtů. První je ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 5 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Ten druhý možný postup je tento. Pokud byste přece jen mohl tato místa vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky zdiva a na délku tloušťky druhého zdiva. Pro lepší představu je dobré si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to pravděpodobně nebude ani potřeba. Ten samý postup se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. U vrtů zhotovených z venkovní strany do obvodového zdiva v celé jeho délce, což je právě Váš případ, toto není potřeba vůbec řešit. U vrtání z venkovní strany nevznikají tato nezainjktovaná místa výše popsaná.  Vím, že jste se ptal na vrtání pouze z venkovní strany, ale má poradna je dosti navštěvovaná a naši koncový zákazníci (často i aplikační firmy) z této poradny čerpají informace pro své postupy sanačních prací či potvrzení svých předpokladů a úvah atd., a tak jsem Vám odpověděl v obou rovinách,  jak se vrty zhotovují z vnitřní, ale i venkovní strany.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

________________________________________________________________________________________________

Mnohokrát děkuji za odpověď. Zelinger

Dobrý deň, zaujal ma Váš produkt, pretože riešim presne situáciu v izbe od severu, tak chcem vedieť kde na Slovensku máte predajňu s produktmi, resp. viete doručiť aj na adresu domov, ak tak za akú cenu a čas? Chcem odizolovať izbu o dlžke steny 5m /stena je z plnej tehly-5x15x30 cm/.Poprosím o cenovú ponuku, koľko akého materiálu na to potrebujem.Ďakujem. Calík Peter

Dobrý den pane Calík. Prodejnu u Vás na Slovensku nemáme. Pouze v Praze. Jinak ale zasíláme objednané zboží smluvním dopravcem TOPTRANS po celé ČR a SR. Termíny dodání jsou od obdržení objednávky v ČR do cca 2 dvou a na Slovensko do cca 3 pracovních dnů. Veškeré zboží pro nákup systému AquaStop Cream si můžete objednat přes internetový obchod na webu pro zaslání v ČR na www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a pro zaslání na Slovensko na www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk. Cena balného a dopravného je vždy pevná, nezávislá na množství objednaného materiálu a vzdálenosti v dané zemi. Cena dopravného v ČR je 181 Kč včetně DPH a v SR 8,47 EUR včetně DPH. Pro výpočet spotřeby injektážního krému AquaStop Cream je na výše uvedených webech v pravé straně elektronická kalkulačka. Stačí zadat tloušťku zdiva v milimetrech, délku zdiva v metrech a druh zdiva. Výpočet spotřeby se Vám okamžitě na kalkulačce zobrazí. Výpočet je v celku spolehlivý za předpokladu dodržení našeho technologického postupu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Mokré zdivo

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na vydatnost Bitumenu 2K, nikde jsem nenašel, kolik ho spotřebuji při horizontálním nanášení. V popisu je jen spotřeba „penetrační varianty“. Děkuji za odpověď Jiří Novák
Dobrý den pane Nováku. Tyto údaje jsou v Technickém listu, který je také uložen na webu. Viz : Spotřeba Spotřeba AquaStop Bitumen 2K se pohybuje v rozmezí 4 – 7 kg/m2 v závislosti na požadované celkové tloušťce vrstvy.
Odpovídající tloušťka mokré vrstvy: 4,0 – 7,0 mm.
Odpovídající tloušťka suché vrstvy: 2,7 – 4,8 mm.
Jinak v praxi se většinou nanáší 4 mm až 5 mm u běžného podúrovňového zdiva pro zhotovení nové svislé hydroizolace. To znamená, že spotřeba se pohybuje okolo 4 Kg/1m2. Z balení 32 kg zhotovíte cca 8 m2 plochy.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace a Izolace
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, pravděpodobně si objednám přípravek. Jen se chci zeptat: za jak dlouho mohu dokončit omítky a malby? Má tam být nějaká časová prodleva, nebo mohu omítat takřka okamžitě? A druhá otázka zní jakým způsobem navrtat zděný sloupek ( U ) nebo roh kde navazuje nosná stěna na příčku? Děkuji Lucie
Dobrý den. Nejprve k té druhé otázce. U zdiva kolmo navazujícího (provázaného zdiva např. příčkového), jak uvádíte na obvodové zdivo, se opravdu často stává, že dochází k pochybení provedení injektáže. Toto je časté i u rohů obvodového zdiva, za předpokladu, že se také vrtá z interiéru. Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích a místech provázaného zdiva vnitřního na zdivo obvodové atd. vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí, je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, je jediný možný postup zhotovení vrtů, a to ten, že se v těchto místech zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 5 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Pokud ale byste mohl tyto místa vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky zdiva (mínus 3 cm) a na délku tloušťky druhého zdiva. Ideální je si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to nebude ani potřeba. Ten samý postup sanace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud by se mohlo vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku obvodového zdiva (mínus 3 cm) a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa zainjektovaná. A teď k té první otázce. V podstatě můžete zhotovit omítky okamžitě po provedené výplni injektážním krémem se zatěsněním ústí vrtů. Je však doporučená technologická pauza cca 14 dní mezi injektáží a zhotovením nových nejlépe sanačních omítek , ale z praxe tato pauza nemá zásadní vliv na výsledek.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den.Můžu použít misto polysterovaných zátek jádrovou omítku Weber. Díky odpověd . V.Petrik

Dobrý den pane Petriku. Odpověď je jednoduchá. Můžete. Injektážní krém AquaStop Cream neznehodnocuje jakékoliv zdící materiály a omítky. Pouze není vhodné pro zatěsnění vrtů po injektáži použít sádru! Respektive pro zatěsnění vrtů po provedené injektáži by se dala sádra dočasně použít pro zatěsnění ústí vrtů, ale v momentě, kdy se AquaStop Cream vpenetruje do zdiva, je nutné sádru vždy důkladně odstranit a to z důvodu, že sádra je hydroskopická a tím pohlcuje i vzdušnou vlhkost. Tím se mohou v místech těchto sádrových plošek objevovat vlhké mapy, ačkoliv zdivo a tím i omítky budou suché. Proto se sádra nahrazuje v oblasti sanace vlhkého zdiva rychletuhnoucím cementem i v jiných případech, například při uchycení elektroinstalace před zaomítnutím jádrovou omítkou. Z těchto důvodů se dá kromě našich vyráběných a dodávaných zátek k zatěsnění vrtů použít již zmíněný rychletuhnoucí cement. Zátky vyrobené z extrudovaného polystyrénu jsou však praktičtější.  

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz
www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk

______________________________________________________________________________

Dobrý den. Děkuji za odpověd. V. Petrik

 

Dobrý den Kdy je nejlepší doba na aplikaci do zdiva ,když je mokré zdivo nebo když je suché?

Dobrý den. Má odpověď bude ve všeobecné rovině. Injektážní krém AquaStop Cream se lépe vpenetrovává do zdiva s vyšším stupněm vlhkosti. AquaStop Cream je vyvinut pro zdivo zavlhlé. Pokud ve zdivu není dostatečná vlhkost, je vhodné vrty jedenkrát nebo i dvakrát lehce a krátce prolít vodou. V žádném případě se nejedná o jakousi vodní injektáž a už vůbec ne o ředění krémové emulze. Voda se stejně ve vrtu, respektive ve zdivu, velmi rychle ztrácí. Krátkým prolitím vrtů vodou se u tohoto suššího zdiva ,,nastartuje“ a zároveň urychlí rozpouštění krémové emulze a tím se zvýší její penetrační schopnost. U zdiva, kde jsou jasné známky působení vzlínající vlhkosti, toto není potřeba.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den pane Schwarz, rozhodl jsem se použít Váš systém sanace vlhkého zdiva. Možná se budu po někom zde opakovat tak mi to promiňte, ale chci si jen potvrdit správnost mé myšlenky. Potřebuji odizolovat severní stranu mého domku, z důvodu občasné vlhkosti a následné plísně na vnitřní straně venkovní zdi přilehlého pokoje. Domek je starý přes sto let celý podsklepený a částečně, právě z předmětné strany pod úrovní země. sklep je celý kamenný, vrchní obyvatelné patro je z plných cihel. Strop sklepa je klenutý, také z plných cihel. Přechod mezi kamenem a cihlou je zhruba uprostřed stropu a podlahy. Mám to ještě o něco složitější v tom, že ve sklepě je na předmětné zdi přizdívka se vzduchovým odvětráváním, tak že ze sklepa se k obvodové zdi nelze dostat. Spodní část této kamenné zdi je dosti nesourodá a při vrtání do ní se velmi často stává, že odpadají celkem velké kusy vyzdívky, proto je ve lmi složité vyvrtat předepsanou díru aby neprošla celou zdí. Napadlo mi řešení které Vás prosím zhodnotit. Odbourám vrchní část zmíněné přizdívky ve sklepě a vrtání budu provádět z větší části zevnitř těsně pod klenutým stropem. Celou zeď bych provrtal úplně skrz a z venkovní strany podle toho kde budou vyvrtané otvory bych konec otvoru v případě že bude ve spáře zahodil sanační maltou nebo něčím ucpal v případě že bude v kameni. ( Třeba vašimi polystyrenovými ucpávkami ) Následně už budu pokračovat tak jak předepisujete. Vidím výhodu i v tom, že vyvrtaný otvor půjde velmi dobře vyčistit tlakovým vzduchem. Vím že tímto způsobem odizoluji pouze horní obyvatelnou část, ale s tím jsem srozuměn a ve sklepě za přizdívkou mi trochu vlhkosti nevadí. Z venku podúrovňové zdivo odkopu odizoluji a odvodním. Spáry mezi kameny vyspáruji sanační maltou a nechám být jako podezdívku. S tím souvisí ještě dotaz k té sanační maltě. Je to dobrý nápad, nebo mám použít nějakou klasickou cementovou maltu. Nad vodorovnou izolací chci stěnu zateplit. No a poslední otázka, při zkušebním vrtání do zdi jsem zjistil, že je momentálně zcela suchá, mám otvory před aplikací prolít vodou? Prosím o Váš názor na toto provedení. Mnohokrát děkuji, Mirek Berka

 

Dobrý den pane Berko. V podstatě s tímto postupem lze naprosto souhlasit, za předpokladu, že se nezaměřujete na naprosté odvlhčení sklepních prostor, což by bylo samozřejmě svojí složitostí velmi nákladné, ale i toto si velmi dobře uvědomujete a tak si myslím, že u tohoto v podstatě již historického domu tyto sklepní prostory Vám mohou sloužit tak jak sloužily k potřebám Vašich předků. Jednoduše řečeno, nechají se žít vlastním přirozeným životem.Už tím, že zhotovíte odkopem novou svislou vnější hydroizolaci podúrovňového zdiva a drenážní systém (drenážní těleso by mělo být minimálně pod úrovní podlah sklepních místností s kvalitním gravitačním odtokem), zákonitě se musí snížit vlhkost i v těchto suterénních prostorách. Jen bych se pokusil tyto prostory případně lépe odvětrávat, např. nenuceným odvětrávacím systémem,  jedna z mnoha možností je otevření volného komínového průduchu (pakliže je k dispozici atd.) Částečné odbourání přizdívky (je na zvážení, zda neodbourat přizdívku v celém rozsahu, ale neznám další souvislosti), vedení vrtů skrz celou tloušťku zdiva a pročištění stlačeným vzduchem, následné zatěsnění vrtů na druhé straně stavebního dílce, přiznání kamenné podezdívky s novým vyspárováním, odkopání podúrovňového zdiva s novou svislou izolací, odvodnění na dně dostatečně zhotovené hloubky výkopu, toto jsou všechno smysluplná sanační opatření. Samozřejmě jsou další možnosti, ale je to otázka potřeb, možností, vhodnosti ke stavbě jako takové a tak podle Vašeho popisu Vaší nemovitosti a záměru konstatuji, že bych s tímto řešením souhlasil. A teď k Vaším otázkám: O správnosti Vaší myšlenky jsem se v podstatě již kladně vyjádřil. Zhotovení vodorovné hydroizolační clony systémem AquaStop Cream zabraňující pronikání vzlínající vlhkosti do nadzemní části domu je další vhodné sanační opatření. Co se týče otázky, zda vrty před samotnou injektáží prolít vodou, rozhodně bych doporučil všechny vrty krátce, jednou až dvakrát prolít vodou. Je to z důvodu, že podle Vašeho popisu zdivo nevykazuje až takovou vlhkost. Injektážní krém AquaStop Cream se velmi dobře rozpouští v zavlhlém zdivu, šíří se snadněji a spolehlivěji a v neposlední řadě tím nemůžete nic zkazit. Krátkodobým prolitím rozhodně nezvýšíte vlhkost ve zdivu do té míry, že by se vzniklá hydroizolační clona nemohla zdispergovat. K té otázce vyspárování kamenné podezdívky. To je věc názoru a pohledu. Na jednu stranu vyspárování sanační maltou má své výhody, zejména tu, že spáry mohou lépe propouštět vodní páry. Cementová malta je sice daleko méně prodyšná, avšak je zase daleko pevnější a životnost delší, ale tím, že se jedná pouze o povrchovou, v podstatě estetickou úpravu, i toto daleko méně paropropustné pojivo bude velmi rychle odsychat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————-

Dobrý den pane Schwarzi,

Chci Vám jen ještě jednou poděkovat za odpověď, moc jste mi pomohl.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Mirek Berka 

Dotaz do poradny: stena je z plnej tehly ale je na nej keramický obklad , takže nezistím polohu špáry.Je možne aplikovať krem aj do tehly?

Dobrý den. Ano je to možné, avšak u cihelného zdiva je škoda nevyužít průběžné spáry, která se velmi snadno a spolehlivě nasytí injektážní emulzí. Rozumím Vašim důvodům, ale přece jen bych ,,obětoval“ jednu obkladačku u podlahy, zjistil bych výšku nejvhodnější spáry svislým osekáním omítky v místě odstraněné obkladačky za použití např. úzkého majzlíku, a za použití vodováhy bych si poté nakreslil linku na obkladech, kde bych pak zhotovil vrty a injektáž, samozřejmě dle technologického postupu pro náš systém AquaStop Cream. Spára předpokládám že bude ve vodorovné rovině a tak i kdybyste se od této spáry vrtákem odchýlil o 2 až 3 mm, stejně Vám vrták vklouzne do této průběžné spáry. Vrty ale stejně na obkladech vidět budou, ale to je Vám jistě jasné.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, potřebuji sanovat rodinný dům z roku 1964, kde přes základy vzlíná voda. Základy jsou z přírodního kamene prováděné na maltu (dnes je to drobný sypký písek) a venkovní strana základu je vyspárována cementem. Zajímalo by mne, jestli váš prostředek zpevní i tuto dnes již pískovou maltu. Děkuji. Ing. Vladimír Gross

Dobrý den pane Gross. Injektážní silanový krém není vyvinut pro zpevnění stavebních materiálů či jejich pojiv. Na druhou stranu v žádném případě zdivo jakkoliv nenarušuje, samozřejmě kromě míst vrtů, které však vzhledem ke svým malým průměrům nemají v žádném případě negativní dopad na statiku stavby a to i v případě méně pevného zdiva či jeho pojiva.Tato metoda je nejméně invazivní technologií pro zhotovení dodatečné clony k zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jinak pokud Váš dům v současné době nevykazuje žádné statické poruchy, nenastanou ani po provedení sanace vlhkého zdiva naším systémem. Zodpovědně konstatuji, že jsme doposud nezaznamenali po aplikaci systému AquaStop Cream, použitém již na dvou tisících staveb, jakékoliv statické narušení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den,chtěli bychom u Vás koupit cca 15litrů injektážního krému,chci se zeptat,bylo by možné zapůjčit čerpadlo?Jsme z Jablonce nad Nisou Moc Vám děkuji Filingerová

Dobrý den paní Filingerová. Zapůjčení čerpadla není problém, jen je potřeba objednat si termín zapůjčení a zajet k nám na provozovnu, projít administrativou a krátkým zaškolením obsluhy. Také bych Vám chtěl nabídnout službu, kterou poskytujeme již druhým rokem a o kterou je značný zájem zákazníků a to ,,Pracovník k čerpadlu zdarma,,. Více informací o této službě najdete na pravé horní stráně tohoto webu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, je tato metoda vhodná i pro sanaci zdiva ze škvárobetonových tvárnic, které se po domácku vyráběly a používaly u domů z roku kolem 1960 +/- …??? Možná se škárobetonové tvárnice kladly na základ z klasických cihel (2 vrstvy) , to ještě musím ověřit. Děkuji .Šrámek

Dobrý den pane Šrámku. Systém AquaStop Cream je velice spolehlivý pro vytvoření hydroizolační clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve všech savých, ale i méně savých materiálech. Škvárobetonové tvárnice z doby, kterou popisujete, jsou spíše více savé a tím je clonové šíření v tomto materiálu vcelku spolehlivé. Jen nevím, zda se jedná o tvárnice s komorou nebo bez komory (komor). V případě tvárnice s komorou je trochu složitější zvolit správnou výšku linie vrtů a dodržet normové množství injektovaného krému. V případě, že tyto tvárnice nejsou duté, výšku vrtů a následnou injektáž zvolíte co nejblíže k podlaze. Pokud jsou tyto tvárnice podezděny cihelným zdivem a cihelné zdivo bude ve vhodné výšce, tj. ve výšce, kde nemůže dojít k tzv. přemostění vlhkosti z bočního směru nad dodatečně zhotovenou izolaci ve zdivu, injektáž byste zhotovil do průběžné spáry cihelného zdiva. Ale myslím, respektive jsem přesvědčen, že byste v případě cihelného zdiva takto postupoval. Spíše je pro Vás důležitá první část mé odpovědi.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den. AquaStop Cream máte pouze v 10l balení nebo lze objednat např. poloviční velikost? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, vyrábíme injektážní krém AquaStop Cream v balení 600 ml. – tzv. salámové balení, dále 1 litrové kbelíkové balení, 5 litrové kbelíkové balení, 10 litrové kbelíkové balení a 30 litrové kbelíkové balení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat z jakého důvodu musí být odstraněna omítka nebo štuk na vnitřní přícce pokud chci aplikovat AquaStop Cream u podlahy proti vzlínající vlhkosti? Je to z důvodu vytvoření skrvn od aplikované injektáže? Omítka ani štuk nejsou poškozeny (zatím) a tak jsem myslel, že by mohlo stačit jen oškrabnout barvu, provést injektáž, přeštukovat otvory a znovu vymalovat (s nutnými technologickými přestávkami samozřejmě). Děkuji za odpověď, Martin F.
Dobrý den. Ve Vašem případě souhlasím s postupem přesně tak, jak popisujete. Odstranění omítek je nutné v případě jejich nenávratné degradace, tj. zasolení, jejich nepevnosti, či nepevnosti k podkladu (puchýře, drolící se omítka, solné výkvěty atd), ale ve Vašem případě se o tento stav nejedná. Systém AquaStop Cream pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu omítky neznehodnocuje, jen omítka dočasně! v místech aplikace ztmavne vlivem šířících se hydrofobních clon od jednotlivých vrtů. Pokud je Vaše zdivo vyzděné z cihel, je nutné pouze zjistit místo průběžné spáry co nejblíže k podlaze a do této spáry zhotovit vrty a následnou výplň. Průběžná spára se dá lokalizovat, aniž byste musel odstranit omítky v celé délce sanace vlhkého zdiva, zhotovením dvou svislých drážek v omítce na levé a pravé straně dané zdi – např. úzkým majzlíkem. Pak si v této výšce nejvhodnější spáry narýsujete – za použití provázku či latě – např. křídou na omítce linku. Při vrtání do této linky v osových vzdálenostech 100 mm a dané tloušťce zdiva (mínus cca 30 mm) se vždy trefíte do této spáry, i když je pod omítkou.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
 ————————————————————————-
Dekuji vam za odpoved a vas cas. Verim, ze mi vase reseni pomuze. O vikendu to planuji zrealizovat. Pote bych chtel po cca 2 tydnech provest premalovani. Jeste jednou dekuji.
M.Fryzl
Dobry den,rozhodol som sa pre Vas produkt AquaStop Cream, chcel by som poradit to, ze musim staru omietku osekat potom previest injektaz to mi je jasne (inak pochvala za super spracovany navod a kalkulacku), ale chcel by som dom obkopat a previest aj inu izolaciu viete mi poradit co pouzit tam pri izolacii. Jedna sa o cca 80 rocny dom. Dakujem za odpoved.

Dobrý den. Pokud myslíte rubovou svislou hydroizolaci podúrovňového obvodového zdiva, tak dobré zkušenosti mám s tzv. bezešvou bitumenovou hydroizolací. Řekl bych, že tato hydroizolace má nejméně 3 výhody oproti jiným hydroizolacím. Má velmi dobou přilnavost k zavlhlému podkladu, který bývá prakticky u těchto starých budov zavlhlý vždy, je beze spojů (bezešvá hydroizolace), velmi snadno se hladítkem nanáší na očištěné zdivo a případně se velmi dobře napojuje na vodorovnou izolaci vyčnívající ze zdiva. Posílám Vám odkaz na návod aplikace a použití http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/ a TL: http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/uploads/Tech-list-AquaStopBitumen2KV2.pdf

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Vás specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mobil: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli nevadí, když se budou vrtat díry 16 místo 14 . (mám vrták 16 a nechce se mně vyhazovat další velké peníze za menší průměr) a s tím související dotaz ohledně injektážní pistole, jestli do této větší díry bude těsnit kónická koncovka vámi nabízené inj.pistole. Další otázka, zda je lepší provádět injektáž zevnitř nebo z venku. Jelikož máme podél zdi trubky od topení, které jsou cca 3 cm nad podlahou. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Tajfun
Dobrý den pane Tajfun. Budu odpovídat v pořadí Vašich dotazů. Nevadí, že jste vrty zhotovil místo 14 mm o průměru 16 mm. Vždy je to lepší, než kdybyste zvolil vrták menší než 14 mm. U tohoto vrtáku o průměru 16 mm můžete rozteče vrtů zhotovit místo normových 100 mm na 110 mm. Tím se Vám dorovná spotřeba. Injektážní pistole s plnidlem pro druhou fázi výplně s kónickou gumovou koncovkou je kuželovitého tvaru s daleko větší rezervou zatěsnění průměru vrtů při plnění než je 14 mm a tím není problém zatěsnit i vrty o průměru 16 mm. Vrty a následnou výplň můžete zhotovit z vnitřní ale i venkovní strany stavebního dílce. Při dodržení technologického postupu pro náš systém AquaStop Cream to nemá jakýkoliv dopad na požadovaný výsledek. Jen z venkovní strany si musíte odměřit správnou výšku pro linii vrtů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, jakou interiérovou barvu doporučujete po nahození odizolované zdi proti vlhkosti a je nějak limitována doba, za jak dlouho lze tuto sanační omítku nabarvit? Děkuji Svoboda

Dobrý den pane Svobodo. Na tuto technologickou pauzu není žádná tabulka či pravidlo. Pokud se pospíchá, a to se pospíchá skoro vždy, tak se maluje v momentě, kdy povrch omítek je bez známek vlhkých map. Sanační štuk na těchto nových sanačních omítkách je barevně sjednocený bez tmavších míst, které většinou dosychají jako poslední u podlahy a zejména vždy jako poslední v rozích. Může to být po aplikaci sanačních omítek v lepším případě po 14 dnech, ale spíše okolo 1 měsíce.? Vysychání závisí např. na množství zbytkové vlhkosti ve zdivu, tloušťky zhotovených omítek, způsobu snižování relativní vlhkosti vzduchu v interiéru, ročního období, atd atd. Pokud se jedná o nátěr sanačních omítek v exteriéru, měla by to být barva silikátová, která je odolná i proti povětrnostním vlivům, ale je přesto vysoce paropropustná. Píši to z důvodu, že pokud se jedná o malbu do interiéru, nemusíte kupovat tuto relativně drahou malbu. Do interiéru postačí malba levnější, určená taktéž pro sanační omítky. Na balení by tato informace měla být vždy napsána. Pokud byste tuto informaci na balení nenašel a přesto by Vám tvrdili, že je to barva vhodná pro sanační omítky, nekupujte ji. Dobré zkušenosti mám s barvou pro sanační omítky do interiéru zn. Jupol, ale na trhu již většina výrobců v konkurenčním prostředí se snaží nezaostávat a tak v širokém sortimentu nabídky různých druhů nátěrových hmot mají i řadu pro sanační omítky do exteriéru či interiéru. Ale stále platí zásada, že to na balení musí být napsáno.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mobil: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

——————————————————

Děkuji moc za obsáhlou odpověď.

 S pozdravem: V.Svoboda

 

Dobrý den pane Schwarz, provádím izolaci zdiva-stěn řadové garáže. Dvě stěny jsem provedl vybouráním cihel v úrovni podlahy, zarovnáním betonem, položením izolační lepenky a následným podezděním. Třetí stěnu ale tímto způsobem nemohu provést, jednak z důvodu, že podlaha sousední garáže je cca o 12 cm níže a hlavně proto, že majitel této garáže nemá o odizolování společné stěny zájem, musel by totiž svojí garáž vyklidit a umožnit mi do ní přístup. Rozhodl jsem se proto o injektáž. Stěna je z cihel, šířka stěny je cca 15 cm včetně omítky, délka stěny je 6m. Sdělte mi prosím jaké množství injektážního krému budu potřebovat, v jakém balení a kde ho lze koupit. Děkuji předem za Vaši odpověď.. S pozdravem Jindřich Ernest Plzeň

Dobrý den pane Ernest. Ano rozumím. Vše najdete na našem webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz . V pravé straně stránek webu je kalkulačka pro výpočet spotřeby. Stačí zadat tloušťku zdiva, jeho předpokládanou délku a druh zdiva. Výpočet spotřeby injektážního krému se Vám okamžitě zobrazí. Pak si otevřete v horní liště webu internetový prodej a vyberete si nejvhodnější velikost balení dle výpočtu elektronické kalkulačky a objednáte. Do 3 – max.5 dnů od obdržení objednávky Vám zásilkovou službou TOPTrans doručíme zboží. Platba dobírkou nebo bankovním převodem. Cena balného a dopravného nezávisle na objednaném množství a vzdálenosti od naší provozovny (v ČR) je vždy 180 Kč. Případně osobním odběrem na naší provozovně Blatnická 14/3, Sobín – Praha 5. Při osobním odběru je nutné zavolat jednu hodinu před odběrem.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý den,na kolik let je tato izolace AquaStop Cream funkční? Děkuji.
Dobrý den,
životnost vzniklé izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu systémem AquaStop Cream je min. 30 let.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobry den! Je mozne aplikovat vas vyrobok na betonove steny pivnice hr.35 cm?Ak ano, ake rozmery dier, vzdialenosti a odstupy mam dodrzat? Dakujem. Daniel
Dobrý den pane Daniel. Systém AquaStop Cream je v oblasti sanace a izolace vlhkého zdiiva vysoce účinná a spolehlivá metoda a to ve všech nasákavých, ale i méně savých (porézních) materiálech. Vaše betonové zdivo je sice méně savé, ale tím, že pravděpodobně vykazuje vlhkost, jeho poréznost tam bude dostatečná. Doporučil bych Vám toto zdivo vrtat místo normových osových vzdáleností vrtů 100 mm spíše po 80 mm, průměr vrtů zůstává 14 mm a hloubku vrtů 32 – 33 mm při tloušťce Vašeho zdiva 35 mm. Statického narušení zdiva se nemusíte obávat. Spotřeba injektážního krému bude sice o něco vyšší, ale bude větší jistota, že se šířící hydrofobizace od jednotlivých vrtů dostatečně překryje, respektive setká v celé tloušťce a délce zdiva. Ještě bych doporučil tyto vrty krátce prolít vodou. Při uskutečňované výplni injektážní pistolí injektážním krémem musí být okolí vrtů zavlhlé, ale ve vrtu nesmí být voda. Stačí krátká technologická pauza. Při vodorovných vrtech voda stejně rychle vyteče zpět, ale vlhkost zvýšíte. V tomto prostředí se silanový krém rychleji a intenzívněji rozpouští a lehčeji prostupuje do pórů a i nejjemnějších kapilár tohoto méně savého materiálu. Ale pokud betón není vibrovaný, samozřejmě voděodolný atd. (ale v tomto případě by nevznikl problém s vlhkostí), výsledek by měl být spolehlivý. Při vodorovných vrtech, které bych takto doporučil zhotovit, je potřebné po vykonané výplni tyto vrty v jejich ústí zatěsnit. Krémová injektáž do betonového zdiva je možná za predpokladu: Kam se kapilárně dostane (navzlíná) vlhkost, vpenetruje se i tento silanový krém. Vysoká penetrační schopnost injektážního krému AquaStop Cream vzniká postupným snižováním svojí hustoty (viskozity) ve vlhkém prostředí a tím je dostatek času pro nasycení těch méně porézních materiálů, jako je i vlhký betón.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz –jednatel  společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš Specialista na Sanace a Izolace
Dobrý den, prosím o inforrmaci, zda lze AquaStop Cream použít k izolaci stěn z nepálených cihel (vepřovic) bez obavy ze snížení pevnosti zdiva. Děkuji. Petr Češka
Dobrý den pane Češka. Systém AquaStop Cream je u tohoto druhu nepáleného zdiva vysoce spolehlivý. Co se týká obavy z narušení statiky Vašeho objektu, je tato obava zbytečná. Domy vyzděné z tohoto materiálu se právě velmi často injektují z důvodu, že tato metoda je nejméně invazivní ke stavbě jako takové.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace
Mob: +420 603 589 130
————————————————————
Dobrý den, děkuji za informaci. Mám obavy z toho důvodu, že injektážní krém pravděpodobně obsahuje kromě jiných přísad i vodu, na kterou jsou nepálené cihly velice citlivé. Nedojde tedy k jejich „rozmočení “ ?
Děkuji Petr Češka
————————————————————
Dobrý den. Nemusíte se opravdu obávat. Zdivo je sice méně pevné než zdivo pálené, ale nepřirovnával bych to, aniž bych to chtěl jakkoliv bagatelizovat, ke kostce cukru. Toto nepálené zdivo má již svoji vyzrálou pevnou strukturu. Pokud by zdivo bylo tak náchylné na vlhkost, většina domů vystavěných z vepřovice by již nestála a přesto pravý opak je pravdou. Ještě jsem neslyšel a ani na vlastní oči neviděl, že by dům z tohoto zdiva po injektáži začal vykazovat jakékoliv statické poruchy a to se v tomto oboru pohybuju 20 let. Zvažte to, případně proberte se statikem.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den přeji, můžu poprosit o radu? Mám odizolovaný starý dům izolací proti radonu a vlhkosti. Pod úrovní izolace jsou ale ještě 2 řady původních cihel, které jsou na kamenném základě. Po několika letech mi ale začalo docházet k rozrušování těchto dvou řad cihel – drolí se. Postačí aplikovat vaši injektáž mezi tyto 2 řady cihel? Nasákne injektáž přes obě řady? viz. příloha Díky za odpověď. Jozef Šimko

Dobrý den pane Šimko. Pokud byste chtěl zhotovit dodatečnou vodorovnou hydroizolaci pro zamezení vzlínající vlhkosti do těchto dvou řad cihel, ideální by bylo realizovat krémovou injektáž v první vyrovnávací ložné spáře mezi kamenným zdivem a přechodem na cihelné zdivo. Má to však pravděpodobně jedno úskalí. Pokud je pod podkladovým betonem podlahy zavlhlý zásyp či zemina, tak mám obavu, že se vlhkost z tohoto zásypu pod podlahou bude infiltrovat do těchto dvou řad z vnitřního bočního směru. Kapilárně vzlínající vlhkost bude sice přerušena v první ložné spáře, ale  boční infiltraci vlhkosti se nezamezí. Pokud jste myslel injektáž zhotovit plošně do těchto dvou řad, je to sice nestandardní postup, ale dovedu si představit, že by to mohlo fungovat. V podstatě byste injektoval  dvě řady spár. Do spáry, kde je již nová vodorovná izolace, dle Vašeho nákresu, na podkladovém betonu, samozřejmě už ne. Vrty byste v těchto dvou řadách spár posunul o 50 mm oproti sobě , tím by vznikla tzv. dvouřadá ,,zmijovitá,,  injektáž.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

—————————————————–

Dobrý den, děkuji  za odpověď. No právě jsem si myslel že když použiju injektáž mezi obě řady, nasáknou injektáží obě řady. Někde v popisech jak tato technologie funguje jsem četl že ovlivněna oblast od „injekce“ – nasáknutá oblast,  je cca 15 cm. To by mělo stačit, cihla je cca 5-6 cm.  A když to provedou tzv. „zmijovitou“ injektáži kterou popisujete, neporuším statiku domu? Přece jen je to každých 10 cm a ve dvou řadách pod sebou.Jakou má prosím toto řešení injektáží životnost? Je potřeba injektáž např. po letech znovu opakovat? Mockrát děkuji za odpověď. Jozef Šimko

—————————————————–

Dobrý den pane Šimko. Ano, ve dvouřadém provedení systémem AquaStop Cream by se mělo dosáhnout požadovaného výsledku. Šíření clony je však závislé na více faktorech. Ten nejdůležitější faktor je poréznost zdiva. To cihelné zdivo bez problému splňuje. Druhý velmi důležitý faktor je procentuální vlhkost ve zdivu. Penetrační účinky injektážního krému se zvyšují s vyšším zavlhčením zdiva, což ale u Vás asi nebude problém. Narušení statiky ve dvouřadém provedení se obávat nemusíte. Životnost vysocekoncentrovaného injektážního krému s 80%ní aktivní látkou silan/siloxanu v obsahu je minimálně 30 let. Po této uplynuté době se dá injektáž opakovat.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Váš specialista na Sanace a Izolace

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

————————————————–

Mockrát děkuji za odpověď.

Jozef Šimko

Dobrý den, je možné koupit zboží na fakturu? Děkuji a jsem s pozdravem
Dobrý den pane Šubrte. Faktura se při nákupu vystavuje vždy. Vy ale asi myslíte na fakturu se splatností. Toto je možné za předpokladu zrealizovaných několika odběrů a teprve po určité době, až se obě strany trochu lépe poznají. Toto bývá standardní u většiny prodejců na našem trhu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
——————————————————————————

Tomu rozumím, přesněji mi šlo o vystavení „zálohové faktury“. U mne se jedná pouze o jednorázový nákup. Zboží bych odebral až po  zaplacení faktury bankou (úvěr na rekonstrukci domu). Ale přesto děkuji za informaci  Luděk Šubrt 

——————————————————————————-

Dobrý den pane Šubrte. V tomto případě to není problém. Zálohovou fakturu po přijetí objednávky Vám vystavíme.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

 

Dobrý den. Potřebuji udělat injektáž zdiva o délce 8m a šířce cca 35cm. Kolik budu potřebovat materiálu a jak ho do nejlépe dostanu do zdi? Průměr dir a vzdálenost jsem si již přečetl. Děkuji L. Jenčík
Dobrý den pane Jenčíku. Výpočet spotřeby dle Vašeho zadání je tento: 8 bm x 0,35 tl.zdiva = 2,8 m2 (průřez zdiva) x 1,25 (koeficient pro výpočet spotřeby pro systém AquaStop Cream) = 3,5 litrů. Tento výpočet pro spotřebu lze spočítat  i na našem webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz případně na slovenském webu www. injektaz-muriva-svojpomocne.sk na tzv. elektronické kalkulačce, která je umístěna na pravé straně každé stránky webu. Zadáte příslušnou tl.zdiva, předpokládaný rozsah délky zdiva, druh zdiva a kalkulačka Vám dle Vašeho zadání automaticky spočítá spotřebu inj.krému v litrech. Výpočet je relativně velmi přesný, samozřejmě při zachování technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Krém se plní do připravených vrtů aplikační pistolí. Vše pro injektáž zdiva zasíláme do několika dnů po obdržení objednávky prostřednictvím zásilkové služby po celé ČR i SR, a zároveň jej máme skladem pro případ osobního odběru.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Infolinka: +420 731 565 565
Dobrý den, uvažuji o injektáži zdi našeho rodinného domku. Bydlím v Ostravě.Nemůžete mi dát kontakt na někoho z Ostravy či blízkého okolí,kdo používá Vaší metodu ? Určitě tady máte nějaké zákazníky,či techniky,kteří s tím mají zkušenosti. Děkuji za pomoc. Hezký den, Stanovský

Dobrý den pane Stanovský. Pokud byste  chtěl objednat práci od naší aplikační divize, tak do 14 dnů bychom byli schopni k Vám nastoupit. Pro výpočet ceny  můžete použít kalkulačku, která je  umístěná na pravé straně webu www.kremova-injektaz-zdiva.cz , kde při zadání přesných údajů do kolonek v kalkulačce Vám tato kalkulačka spočítá celkovou cenu za dílo, tj.  včetně injektážního materiálu AquaStop Cream , práce a všech vedlejších nákladů. Jen v ceně není zaúčtováné dopravné. Odpověď na druhou otázku: Spokojených odběratelů máme na Moravě stovky, ale ti si náš systém AquaStop Cream zhotovili a zhotovují dennodenně tzv. svépomocí. Na webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz je myslím dostatek informací a možností pro případ jakýchkoliv  nejasností, jako je bezplatná poradna, poradenská infolinko, instruktážní videa a neposlední řadě vyčerpávající množství  informací o technologickém postupu atd, a to z důvodu. aby  to  zvládl úplně každý a leckdy s lepším výsledkem než leckterá aplikační firma. Záleží na Vašem rozhodnutí, jakou z variant zvolíte.

  S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

——————————————————————

Dobrý den,pane Schwarz.

Díky za rychlou odpověď.Živím se rukama,práce se nebojím,myslím,že to zvládnu sám.

Nejprve bych zkusil nainjektovat jednu zeď,síla 45 cm,délka 6 m.Nevím,jaké balení potřebuji,můžete mi to spočítat?

Sledoval jsem Vaše video,a není mi jasné,zda po vyplnění  otvoru trubkovým plnidlem,je zapotřebí ihned použít konické

plnidlo pro dokonalé vytěsnění otvoru,nebo počkat určitou dobu,a posléze doplnit přes toto plnidlo.

Děkuji za ochotu.

S pozdravem

Stanovský

———————————————————————–

Dobrý den pane Stanovský. Výpočet spotřeby injektážního krému dle Vašeho zadání je tento: 0,45 x 6 = 2,7 m2 průřezu zdiva x 1,25 (koeficient pro výpočet spotřeby v litrech  injektážního krému při dodržení technologického postupu pro systém AquaStop Cream) = 3,4 litrů spotřeba.  Jinak na našem webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz nebo na slovenském webu www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk v pravé straně je kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému pro různé tloušťky zdiva, jeho předpokládané délky sanace vlhkého zdiva a druhu zdiva. Nejprve všechny vrty vyplníte trubičkovým plnidlem a pak doplníte případná nevyplněné místa v otvoru vrtů plnidlem s gumovou koncovkou. Pravidlo druhé fáze výplně je to, že se provádí týž den po tzv. předinjektáži trubičkovým plnidlem. Nemusí to být okamžitě, ale pokud byste doplňoval vrty např. až druhý den druhým plnidlem, injektážní krém se již v určitém  množství ,,vsákne“ do zdiva a pak již nedoplňujete pouze nedostatečné vyplnění , ale i chybějící množství krému vsáknutého do zdiva, což by nebylo na závadu, ale byla by to spotřeba navíc a tím by se Vám to prodražilo, ale se stejným výsledkem. Proto platí toto pravidlo: Plnohodnotně dvoufázově vyplnit vrty tentýž den.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

 

dobry den. chcel by som sa opytat na pouzitie pripravku aquastop cream, na technologicky postup aplikacie v mojich podmienkach. Po vymalovani WC som zistil ze kapilarna vlhkost sa dostala az nad keramicky obklad . ktory je to vysky cca.1,5. doteraz som si ju nevsimol,nakolko bola wc vymalovane umyvatelnou farbou. Jedna sa o priecku hr.9,5 cm vratane obkladu, z druhej strany je kupelna, tiez oblozena keramickym obkladom,ale do vyssej vysky.je to povodna priecka/ starsi RD/.na odstranenie vlhkosti by som chcel pouzit vas pripravok, len rozmyslam ci by sa dali otvory vrtat aj vo vyske ukoncenia keramickeho obkladu v miestnosti WC, nakolko nechcem porusit obklad a z druhej strany je kupelna tiez oblozena obkladom. dalej ma zaujima,cim sa vyplnia otvory po aplikacii pripravku a jeho nasiaknuti do okoliteho muriva. mam v dome este jednu obvodovu stenu , ktora je nalhnuta do vysky cca.20cm. od podlahy, bez solnych vykvetov. aj sem by som chcel aplikovat pripravok,je to mozne aj bez obijania omietok? nasiel by som len sparu medzi tehlami, navrtal, aplikoval pripravok,utesnil diery po aplikacii…..po akom case sa daju vrtane diery zarobit a steny na novo vymalovat? dakujem za odpoved s pozdravom martin jonáš
Dobrý den pane Jonáš. Aniž bych Vás chtěl jakkoliv znepokojovat, je také možné, že ta vlhkost může být způsobená havarijním stavem rozvodů vody či kanalizace, případně nedostatečného zatěsnění vany či sprchového koutu a obkladů. Pokud ostatní vnitřní zdivo Vaší nemovitosti je bez známek vlhkosti a jen zavlhá tato příčka mezi místností WC a koupelny, mám většinou bohužel tuto zkušenost. Pakliže se mýlím, a jedná se skutečně o příčinu zavlhání z důvodu klasické kapilárně vzlínající vlhkosti tohoto příčkového zdiva, je technologický postup stejný jako u jakéhokoliv jiného zdiva. Jen bych vrty zhotovil na max. hloubku. Vrty dovrtávat bez příklepu z důvodu zmenšení rizika odskočení obkladů na druhé straně. Dále bych po provedené výplni injektážním krémem vrty standartně zatěsnil zátkami, ale nevtlačil bych je do celé hloubky jejich výšky, zátka je 20 mm vysoká, jelikož při zasunutí této polystyrénové zátky by se vytlačilo z otvoru objemové  množství krému. I to max. prodloužení vrtů s dovrtáním bez příklepu je také z důvodu, aby toto slabé zdivo (jak píšete 95 mm) bylo co nejvíce vyplněno injektážním krémem. U silnějšího zdiva nerozhoduje každý centimetr, ale u tohoto velmi slabého zdiva je důležité, aby tloušťka zdiva byla co nejvíce vyplněn. Ještě k té výšce linie vrtů. Chápu Váš záměr zamezení vzlínající vlhkosti ve výšce kde končí obklady, ale přeci jen bych linii vrtů zvolil u podlahy.  V postupu provedení Vašeho záměru se sice vzlínající vlhkost zastaví v úrovni obkladů, ale postupem časem spáry obkladů velmi pravděpodobně začnou černat nebo se budou v těchto spárách vytvářet plísně.  Jinak po vpenetrování silanového krému do zdiva není nutné prázdné vrty ničím vyplňovat. V žádném případě nehrozí statické narušení stavby, jelikož systém AquaStop Cream, respektive jeho technologický postup, je nejméně invazivní metoda pro zhotovení dodatečné izolace k trvalému zamezení vzlínající vlhkosti a to nejen u příčkového zdiva, ale i nosného obvodového či vnitřního zdiva. U tohoto slabého zdiva by mělo dojít po aplikaci systému AquaStop Cream k relativně rychlému vysychání a tak si myslím (je to jen odhad), že vymalování by bylo možné do 1 měsíce od provedené sanace. V dolní polovině Vašeho dotazu popisujete Váš zamýšlený postup prací, tak konstatuji, že je naprosto správný.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den,velmi uvažujeme o odstranění vlhkosti Vaší metodou, chtěli jsme se zeptat, jestli doporučujete radši injektáž zvenku, nebo raději zevnitř objektu ( raději by jsme prováděli injektáž zevnitř ) Předem moc děkujeme za odpověď.

Dobrý den. U systému AquaStop Cream není vůbec důležité z které strany stavebního dílce se injektáž provádí. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm).

Důležité je vždy dodržet technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, výška linie vrtů atd. Takže pokud Vám vyhovuje vrtat z vnitřní strany, není to vůbec žádný problém. Jedno úskalí přeci jen existuje. Toto úskalí se týká rohů obvodového zdiva a míst provázání zdiva vnitřního se zdivem obvodovým. Vysvětlení: Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů většinou u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, jsou dva možné postupy zhotovení vrtů. Ten první je ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 5 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Ten druhý možný postup je tento. Pokud byste přeci jen mohl tyto místa vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky zdiva a na délku tloušťky druhého zdiva. Pro lepší představu je dobré si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to pravděpodobně nebude ani potřeba. Ten samý postup se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. U zhotovení vrtů z venkovní strany toto není potřeba řešit. Ale pokud tyto výše popsaná místa budete řešit popsaným postupem, výsledek bude naprosto stejný jako u sanace vlhkého zdiva v celé délce zhotovené z venkovní strany.

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Dobry den chcel by som od vas poradit kedze mam zaujem pouzit vasu metodu injektaze muriva.Mam asi 100rocnu chalupu postavenu z kamena najskor pieskovec hrubka muru s omietkamy je zhruba 600mm.Cital som navod a tam je ze sa ma injektovat po maltovej skare co by bol u mna asi problem ze ci mozem navrtat tie diery rovno cez vnutornu omietku cez kamen v jednej rovine tych 100mm od seba ci by to nebol problem.Omietka vnutorna je asi 100mm hruba je sucha ale to preto ze vsetky steny su odyzolovane od omietky nejakym izolacnym naterom nieco ako smola je pevna drzi to a nerad by som ju obuchaval aj ked viem ze tym padom stena zvnutra nedycha.Celkova dlzka muru na injektaz by bola nejakych 35metrov.Rad by som vedel ci by takymto sposobom bola injektaz mozna a uspesna ci sa vsiakne aj do kamena vapenca steny su hodne vlhke snad do vysky aj 2.5metra.Poprosil by som vas o odpoved aj na moju mailovu adresu.Dakujem za skoru odpoved.
Dobrý den. Vrtání do průběžné spáry je možné většinou pouze u cihelného zdiva. U Vašeho zdiva žádná průběžná spára není a tak se vodorovná linie vrtů a následná injektáž zhotovuje co nejblíže k místu, kde chcete zhotovit clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti, což bude velmi pravděpodobně u podlahy přízemních místností. Technologický postup pro systém AquaStop Cream je stejný jako pro postup u již zmiňovaného cihelného zdiva, jen samozřejmě bez vrtání do průběžné spáry.To ale neznamená, že je to zásadní problém. Jen bych doporučil buď osové vzdálenosti zkrátit na 80 mm a nebo lépe, zhotovit vodorovnou linii vrtů ve dvou řadách nad sebou. Vzdálenosti bych v tomto případě zachoval 100 mm, ale vzdálenost mezi dvouřadou injektáží, respektive vzdálenosti mezi jednotlivými vodorovnými liniemi vrtů bych zhotovil 50 mm s posunutím jedné řady o 50 mm na střed vzdálenosti vrtů druhé řady. To znamená, že obě řady budou mít vrty zhotovené po 100 mm, ale tyto dvě řady budou od sebe vzdálené 50 mm s tím posunutím. Jde o tzv. zmijovitou dvouřadou injektáž. Pak bude jistota i u tohoto druhu kamenného zdiva, že výsledek bude 100%ní. Samozřejmě by mohla stačit jednořadá injektáž, ale pokud chcete mít výsledek jistý, doporučoval bych raději dvouřadou injektáž pro sanace vlhkého zdiva anebo alespoň zkrátit osové vzdálenosti na těch 80 mm. Jinak vpenetrování, pozvolné napouštění, u Vašeho druhu kamenného zdiva injektážním krémem AquaStop Cream, je velice spolehlivé. I když se jedná o zdivo přírodní, kamenné, je to ale zdivo relativně velmi savé (už jen tím, jak silně zavlhá) a tím pro systém AquaStop Cream se svými vysokými penetračními vlastnostmi (schopnostmi) velmi vhodné pro vytvoření kompaktní clony pro trvalé zamezení kapilární vzlínající vlhkosti. Je mi jasné, že dvouřadá injektáž představuje dvojnásobnou spotřebu a samozřejmě i pracnost, ale já sám bych v tomto případě, u tohoto druhu zdiva, zvolil tu nákladnější variantu. Máte však ještě jednu možnost, a to zhotovit jednořadou injektáž a v případě, že výsledek bude 100%ní, nemusíte zhotovovat tu již zmiňovanou druhou linii injektáže. Technologická pauza pro případné zhotovení druhé linie injektáže není časově omezená.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Izolace a Sanace
Dobrý den, předem Vám velice děkuji za rychlé dodání materiálu a skvělou instruktáž. Injektáž jsme provedli 23.5.2015 a níže posílám fotografie po třech dnech. Můžete prosím jen nahlédnout a potvrdit, že injektáž je provedená správně a chová se jak má? Předem moc děkuji za odpověď a přeji Vám pěkný den. S pozdravem Marcela Krejčí

Dobrý den. Dle fotografií je injektáž provedena správně. Je vidět, že silanový krém se pozvolna rozpouští a zdivo a jeho spára se již zatmavuje do vzdálenosti odpovídající typu zdiva a času od zhotovené výplně. Předpokládám, že při otevření zátky bude vrt ještě tak z cca 50% obsahovat injektážní krém AquaStop Cream. Takže nasycení okolí vrtů do zdiva hydrofobní látkou silan/siloxanu ještě zesílí a zejména rozšíří. Počítám, že max. týden tento proces bude pokračovat. Pak se  silanový krém přemění v nerozpustnou clonu pro trvalé zamezení kapilární vzlínající vlhkosti.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Přeji dobrý den, seznámil jsem se s vaším výrobkem. Prosím o zaslání propočtu na odizolování zdi o síle 500 mm, délka 2600 mm. Děkuji Pavel Schejbal
Dobrý den pane Schejbale. Pokud potřebujete spočítat spotřebu injektážního krému pro systém AquaStop Cream, prosím využijte na našem webu  www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz v pravé straně kalkulačku pro výpočet spotřeby. Postup je velmi jednoduchý. Děkuji za pochopení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
Dobrý deň! Zvažujeme použiť Váš výrobok na odstránenie vlhkosti na vnútorných priečkach. Jedná sa o priečky zmiešané o hrúbke do 600 mm , celková dĺžka cca 8m. Prosím o informáciu v akej výške treba aplikovať krém, keď vlhkosť v niektorých miestach presahuje aj 1m (do výšky muriva). Zároveň prosím o predbežnú kalkuláciu. Ďakujem

Dobrý den. Pokud jsou podlahy u tohoto vnitřního zdiva z obou stran ve stejné výšce, pak linie vrtů a následná sanace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream se zhotovuje co nejblíže k povrchu stávajících podlah. Maximální výška linie vrtů od podlahy by měla být do 100 mm. Ale u smíšeného zdiva není průběžná spára a tak výšku linie vrtů a následná výplň injektážním krémem AquaStop Cream je možná určitě blížeji k podlaze i ve vodorovném zhotovení. Vrty není potřeba klopit k svislé rovině zdiva. Kapilárně vzlínající vlhkosti dosahující Vámi popsané výšky nemá vliv na zhotovení výšky linie vrtů. To, že dosahuje vlhkost této výšky je u mnoha staveb, kde je dožilá či chybějící vodorovná izolace zdiva tato výška často běžná. Jinak co se týká Vámi požadované kalkulace je na našich webových stránkách pro Slovensko www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk nebo pro Českou republiku na webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz v pravé straně kalkulačka pro výpočet spotřeby. Ale spotřebu Vám spočítám. Výpočet je tento: 0,6 m tloušťka zdiva x 8 metrů délka injektáže = 4,8 m2 průřezu zdiva x 1.25 (koeficient pro spotřebu smíšeného zdiva, za předpokladu dodržení našeho technologického postupu pro systém AquaStop Cream) = 6 litrů AquaStop Cream. Pak samozřejmě potřebujete vrták o průměru 14 mm alespoň v délce 600 mm, dále aplikační pistoli, vzduchovou pumpu pro vyčištění vrtů a případně dva balíčky polystyrénových zátek pro zatěsnění vrtů. Toto vše si můžete objednat přes internetový prodej na již zmiňovaných webových stránkách. Cena se Vám při vložení zboží do košíku zobrazí a pak objednávku buď dokončíte nebo stačí jen web zavřít.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý deň. Prosím o cenovú kalkuláciu kompletnej dodávky Vašej krémovej injektáže vrátane všetkých režijných nákladov-dodávka, realizácia prác, doprava cca 280km od Bratislavy. Je to zateplený rodinný dom patriaci detskému domovu. Pôdorysné rozmery domu sú 10,7 x 9,5m. Dom je nepodpivničený, podlaha prízemia je 200mm nad okapovým chodníkom, zateplenie začína na úrovni 30 mm pod podlahou, takže sa musí injektovať z vnútra domu a na hĺbku predpokladám až po polystyrén zateplenia obvodových stien. Zavlhnuté sú aj vnútorné priečky, preto treba izolovať aj tieto priečky. Obvodové steny z tehál, hr. muriva 450mm+50mm zateplenie, dĺžka celkom – 20,5m -Vnútorná nosná priečka z tehál, hr. muriva 300mm, dĺžka celkom – 9,5m -Ostatné priečky z tehál, hr. muriva 150mm, dĺžka celkom – 9,5m Ďakujem, s pozdravom Lubo.
Dobrý den, bohužel na Slovensku nejsme schopni již kompletní dodávku realizovat z důvodu značné vzdálenosti. Byli bychom schopni Vám jakkoliv poradit, dodat veškerý potřebný materiál (včetně výpočtu spotřeby injektážního krému) a po všech přípravných dokončených pracích Vám provést kontrolu zejména vrtacích prací a zdivo zainjektovat. Jinak dle popsaného stavu je Váš postup sanace vlhkého zdiva naším systémem AquaStop Cream v naprostém pořádku. Samozřejmě ještě dodržet osové vzdálenosti 100 mm s průměrem vrtů 14 mm. U obvodového zdiva můžete vrtat až k zateplení, přesně jak popisujete. U zdiva vnitřního vrty zkrátit o cca 30 mm než je tloušťka zdiva. Tím, že zdivo je cihelné, linii vrtů zhotovit co nejblíže k podlaze do průběžné spáry mezi řadami cihel.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace zdiva
Mob: +420 603589130
Dobrý den, v loňském roce jsme provedli injektáž vaším přípravkem AquaStop Cream na vnitřních příčkách. Letos budeme zasekávat trubky ústředního topení do zdi. Bude to prakticky ve stejné úrovni jako otvory pro již aplikovaný AquaStop Cream. Nebude to na závadu, aby teplo z trubky negativně neovlivnilo aplikovaný přípravek. Letos budeme pokračovat na obvodových zdech. Děkuji za odpověď Schindler
Dobrý den pane Schindlere. Myslím si, že by se tímto zásahem do vzniklé izolace nic zásadního nezkazilo, ale pokud by to bylo možné, přeci jen bych zasekání trubek topení o trochu nadzvedl či snížil nad či pod vodorovnou linii vrtů systému AquaStop Cream. Stačilo by max. 50 mm. Předpokládám, že tam budete zasekávat trubky dvě a tak jednu trubku bych zasekal cca 30 mm pod linii vrtů a druhou trubku 30 mm nad vrty. Touto vzdáleností myslím vzdálenost od linie vrtů k bližšímu okraji vysekané drážky.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den 1.jak mám provádět vrty do zdiva které se z části skládá z kamenů a z části z palených červených cihel (jedna řada cihel zevnitř)?Nevím zda to má být v 15s.úhlu nebo vodorovně? 2. Mohu zčásti provádět vrty zvenku dovnitř a zčásti zevnitř ven (vevnitř bych vrtal do spáry mezi cihlama, zvenku je kámen bez průběžné spáry)? samoz. za předpokladu dodržení vzdálenosti od sebe. 3. mohu provést vrt skrz a pak jej z obou stran zašpuntovat? 4. při svislé izolaci bitumenem 2K je nutné po jeho aplikaci dávat nopovou folii nebo mohu výkop ihned zasypat? Děkuji za odpo Danyś
Dobrý de pane Danysi. Nejprve k té první otázce. Naklopení vrtů je u krémové injektáže v podstatě zbytečné. Klopené vrty se zhotovovaly a pravděpodobně ještě zhotovují bohužel i u krémové injektáže pravděpodobně jako přežitek aplikací tekutých injektážích hmot z důvodu využití gravitace. Toto však u krémové injektáže je zbytečné, u cihelného zdiva dokonce na závadu, jelikož u cihelného zdiva je ideální využití průběžné spáry pro zhotovení vrtů. Silanový injektážní krém v podstatě nepodléhá gravitaci z důvodu vysoké viskozity (hustoty) a v zavlhlém prostředí (vrtů) postupně snižuje svoji viskozitu a tím ,,má dostatek času“ se vpenetrovat (nasytit stavební zdící materiál) do okolí vrtů. Také se může říci, že dodatečná vodorovná izolace ve zdivu nevzniká v momentě vyplnění vrtů  naším vysocekoncentrovaným krémem AquaStop Cream, ale až následně v časovém horizontu několika hodin, někdy dní, ale v některých výjimečných případech až týdnů, což není ale na závadu, spíše naopak. Rychlost snižování hustoty krému a tím zrychlující se vpenetrování do zdícího materiálu závisí na mnoha faktorech. Nejvýznamnější faktor je procentuální stupeň vlhkosti ve zdivu. Čím vyšší procentuální vlhkost zdiva, tím rychleji dochází k napouštění zdiva silanovým krémem. Dalším faktorem je poréznost zdiva. Pak již méně významné faktory, jako jsou teplotní podmínky, atd. Toto je jedinečná vlastnost krému AquaStop Cream, která umožňuje, že krém se neztrácí kdesi netěsnostmi ve zdivu, ale pronikne dříve či později do pórů, ale i těch nejjemnějších kapilár i méně savých průmyslových a přírodních zdících materiálů v místě linie vrtů. Druhá otázka: Pokud můžete vrtat z vnitřní strany, využil bych té průběžné spáry cihelného zdiva a samozřejmě bych vrtal dále ve stejném vodorovném provedení i do kamenného zdiva. K té třetí otázce: Vrty můžete zhotovit skrz zdivo, ale jak správně uvažujete, před výplní je nutné rubovou stranu vrtu zatěsnit např. polystyrénovou zátkou, rychletuhnoucím cementem, atd a pak vrty vyplnit a opět po zhotovené injektáži vrty zatěsňovat i v ústí vrtů. K té poslední otázce. Pokud myslíte zhotovení vnější svislé hydroizolace podúrovňového zdiva např. naší hydroizolací AquaStop Bitumen 2K, je tato izolace bezešvá (bez spojů), flexibilní, výborně se aplikuje hladítkem i na zavlhlý podklad, který bývá po provedeném odkopu vždy, dále nemá tendenci stékat, jedná se o ,,kašovitou“ konzistenci, která se nanáší ve dvou vrstvách a cca. po 48 hodinách má již vysokou pevnost, ale přesto je dobré tuto kvalitní hydroizolaci zhotovenou na svislém podúrovňovém obvodovém zdivu ochránit před mechanickým poškozením při zpětném zásypu a zejména hutnění. Proto je dobré tuto svislou hydroizolaci celoplošně ochránit před poškozením např. nopovou folií s kašírovanou geotextilií. Pokud byste použili nopovou folii s nopy 8 mm, je dobré nopy otočit do vnější strany, aby nopy netlačily do bitumenové hydroizolace. Je však nutné tuto folii v nadzemní části dobře přikotvit ukončovací lištou, aby při sesedání zeminy ( a k tomuto sesedání zeminy dochází takměř vždycky, zejména u hlubších výkopů i když zemina bude hutněna ve vrstvách pěchem) nedošlo k stržení folie se sesedající zeminou.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace
Mobil: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
Zdravím Vás prosím mám dotaz. Zajímalo by mě jestli při tloušťce cihlového zdiva 60cm postačí vrtat díry 55cm hluboké,a nebo se musí vrtat po celou tloušťku zdiva. Děkuji Tesárek

Dobrý den pane Tesárku. Při tloušťce zdiva 600 mm je nutné vrty zhotovit min. na hloubku 560 mm, lépe 570 mm pro dodržení technologického postupu krémové injektáže systémem AquaStop Cream.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace proti vlhkosti.

Mob: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

DOBRY DEM MAM ROD . DUM A CHTEL BYCH PROVEST INJEKTAŽ ROZMERY JSOU 22 NA 15 M KOLIK ME VYJDE MATERIAL A PUJCOVNE NARADI DEKUJI

Dobrý den. Pro výpočet spotřeby silanového krému AquaStop Cream prosím použijte elektronickou kalkulačku na našich webových stránkách www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz , která je v pravé straně našeho webu. Na jiných našich webových stránkách tj. www.sanace-injektaz-zdiva.cz, www.kremova-injektaz-zdiva.cz je také elektronická kalkulačka, ale ta je pro výpočet ceny za provedení práce systémem AquaStop Cream od naší aplikační divize. Takže využijte prosím tu kalkulačku na výpočet spotřeby. Je to velmi jednoduché. Zadáte tloušťku zdiva, jeho délku předpokládané sanace a také druh zdiva a automatickým přepočtem se Vám zobrazí spotřeba na základě Vámi zadaných parametrů. Pak si na internetovém prodeji (e-shop) na týchž webových stránkách vyberete vhodné balení a případně další zboží pro realizaci tzv. svépomocí. Po zadání (vloženého zboží do košíku) se Vám zobrazí celková cena. Pak buď již internetový nákup dokončíte a nebo stačí jen E-shop zavřít.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den. Chci se zeptat, jestli se mi napojí čerstvá injektáž na již aplikovanou před cca měsícem. Tzn. část bychom chtěli aplikovat co nejdřív a pak po cca měsíci bychom chtěli doinjektovat zbytek zdi kvůli menším zednickým úpravám, tzn. jestli se s odstupem času můžeme napojit tam, kde jsme předtím skončili s injektáží. Děkuji Danyś

Dobrý den. To vůbec není žádný problém zhotovovat krémovou injektáž v etapách. Hydroizolační clona se napojí na již vzniklou hydroizolační clonu v odstupu i několika let. Jen je potřeba si pamatovat (za předpokladu, že původní vrty již nejsou vidět, jsou např. zaomítnuté), kde se první etapa ukončila, respektive její poslední vrt a v osové vzdálenosti 100 mm od posledního vrtu první etapy začnete zhotovovat injektáž druhé etapy dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Izolace proti vlhkosti
Mobil: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, rád by jsem zakoupil Vás systém a provedl svépomocí. Prosím o radu s následujícím: Potřebuji provést aplikaci u nosné obvodové zdi a také vnitřní zdi, která na ni navazuje. Můžete mi prosím poradit jak provést vrty v rohu místnosti? Vrty budu provádět z interiéru. Je možné realizovat také tl stěn do 150mm? Jsou totiž částečně vlhké i příčky. Předem děkuji za Vaši odpověď. Jakub

Dobrý den. U zdiva kolmo navazujícího (provázaného) např. jak uvádíte na obvodové zdivo se opravdu často stává, že dochází k pochybení provedení injektáže. Toto je časté i u rohů obvodového zdiva, za předpokladu, že se také vrtá z interiéru. Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, je jediný možný postup zhotovení vrtů, a to ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 5 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Pokud ale byste mohl tyto místa vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky zdiva a na délku tloušťky druhého zdiva. Ideální je, si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to nebude ani potřeba. Ten samý postup sanace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), by se vrty zhotovily na hloubku obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. Ještě k tomu příčkovému zdivu: vámi uvedená tloušťka zdiva ( 150 mm ) není problematická pro injektáž. U tloušťky zdiva 150 mm vrty zhotovíte na hloubku 120 mm. Je to stále stejný technologický postup sanace vlhkého zdiva injektáží.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Izolace mokrého zdivo
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, jaká je životnost injektáže do kamene? Děkuji. Moravcová

Dobrý den paní Moravcová. Životnost silanového krému AquaStop Cream je stejná, jako v jiném stavebním materiálu. Ta je okolo 30 let. Tato doba životnosti je pouze u vysoce koncentrovaného krému s 80%ní aktivní látkou silan/siloxan ve svém obsahu, jakou má náš injektážní krém AquaStop Cream. U krémů s nižší koncentrací aktivní látky ve svém obsahu je životnost samozřejmě kratší. Vycházím však z předpokladu, že se jedná o kamenné zdivo jako je opuka, pískovec a jiné méně savé přírodní materiály. U zdiva kamenného, jako je žula, rula, břidlice, křemen apod., kde tyto přírodní materiály nemají v podstatě žádnou poréznost,  je jakákoliv injektážní technologie nejistá,  respektive její výsledek je vždy nejistý a to i u krémové injektáže, která je naprosto nejspolehlivější metodou pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti v podstatě ve všech druzích zdiva.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace proti vlhkosti

Dobrý den, chtěl jsem se vás zeptat , jak je to s navrtáním kamenného zdiva, jestli kopírovat spáru, nebo vrtat v rovině i do kamene, případně při objednání vašeho výrobku mi pošlete i technologický postup ? Šířku zdiva mám cca 65 cm. Děkuji za odpověď.
Dobrý den. U kamenného zdiva nemá význam pro úspěšné provedení sanace vlhkého zdiva injektáží vrtat zpravidla do spár, jelikož spáry u většiny vyzděného kamenného zdiva nejsou průběžné, tzn. že i když byste vrtal to spáry, kterou na povrchu zdiva uvidíte, tato spára se po pár centimetrech začne stáčet mimo osu vrtu a tím se vrt dříve či později dostane mimo spáru. Spíš doporučuji toto nepravidelně vyzděné, ale i trochu komplikované zdivo vrtat v osových vzdálenostech místo normových 100 mm po 80 mm. Nic se tím nezkazí, narušení statiky v jednořadém, případně dvouřadém vodorovném, ale i někdy i svislém provedení o průměru vrtů 14 mm na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm) nehrozí, ale je větší jistota u tohoto druhu zdiva, že nasycování okolí vrtů šířících se hydrofobních clon od jednotlivých vrtů se dostatečně překryje a tím vznikne kompaktní, celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce injektovaného zdiva. Vrty klopit u kamenného zdiva můžete, ale nedoporučuji náklon vrtů k svislé rovině zdiva větší jak 25 stupňů. Samozřejmě není problém vrty ještě více klopit, ale pak se v dolní části vrtů zesilují šířící se hydroizolační clony ve zdivu na úkor horních částí vrtů,tj. u ústí vrtů. Podrobný technologický postup, instruktážní videa, poradnu, kalkulačku pro výpočet spotřeby a v neposlední řadě námi provozovanou info linku 731 565 565 na Váš zamýšlený rozsah sanace vlhkého zdiva najdete na našem webu www.injektáz-zdiva-svepomoci.cz
 S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Jak na mokré zdivo
Váš specialista na Sanace a izolace proti vlhkosti
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kde sa dá kúpiť prípravok Aquastop cream na Slovensku. Ďakujem s pozdravom Mizerová
Dobrý den paní Mizerová. Injektážní přípravek AquaStop Cream se dá koupit u Vás na Slovensku přes internetový obchod. Slovenskou republiku zavážíme 2 x týdně a to zasilatelskou službou Top Trans. Vše najdete na slovenském webu www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk, kde si můžete zakoupit nejen AquaStop Cream v různých velikostech balení, dále potřebné příslušenství pro sanaci vlhkého zdiva svépomocí, ale i nastudovat podrobný technologický postup, shlédnout instruktážní videa, přečíst poradnu, použít kalkulačku pro výpočet spotřeby injektážního krému na Váš zamýšlený rozsah prací atd. Pro nákup daného množství krému a případně dalšího zařízení stačí vyplnit formulář a odeslat.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Izolace proti vlhkosti
Mob: +420 603 589 130
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je nevyhnutné odstránenie omietky až na tehlu? A ešte sa chcem spýtať, dom máme postavený z Porfixu, ktorého výška nedovolí vŕtať diery do špár, aby to spĺňalo tých 12 cm od podlahy, čiže môžeme vŕtať priamo do Porfixu? Ďakujem za odpoveď, Veronika.
Dobrý den. Systém Porfix se mi zdá jako velmi efektivní a kvalitní metoda pro výstavbu nových domů. Ta výška, jak uvádíte, není už správná. Čím blíže se krémovou injektáží přiblížíte k povrchu podlahy, je to vždy lepší. Těch 120 mm je už moc vysoko. Co jsem si přečetl o materiálu Porfix, zdá se mi, že je dosti porézní a tím i savý a tak by i v tomto materiálu mělo dojít k jeho dostatečnému nasycování pórů a i těch nejjemnějších kapilár silanovým krémem. Jen bych se přece jen zeptal výrobce, zda silanový krém s aktivní látkou silan/siloxan by nějak nemohl poškodit materiál systému Porfix. Sice si to dost dobře nedovedu představit, že by k nějakému poškození mělo dojít, ale přece jen tento materiál úplně neznám a tak bych to nechal na posouzení výrobce Porfixu. Přesto si myslím, že k ničemu takovému by nemělo dojít. Takže hydroizolační clonu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti bych zhotovil co nejblíže k podlaze a vůbec bych se u tohoto materiálu již neřídil spárou, jelikož je již moc vysoko, pokud jsem to správně pochopil,  a za druhé u Porfixu by neměl být problém se šířením hydrofobizace v jeho struktuře.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Dobrý den, rád bych si provedl vaším Auqa stop creamem izolaci cihlových zdí šířka 60 cm. Zároveň budu provádět výměnu podlahových betonů. Jde mi o napojení podlahové izolace na zdi, skladba bude beton lepenka polystyren anhydryd. Vnitřní podlaha je cca 40 cm nad venkovním terénem. Mám takový dotaz jak by jste se díval na to kdybych provedl pod beton zásyp stěrkem cca 20cm a odvětrání této vrstvy mimo dům. Díky Beran.
Dobrý den pane Berane. Můj názor je, že toto odvětrávání pod podlahou je v celku dobrý způsob snížení vlhkosti v podloží objektu. Tím, že pamatujete i na zateplení podlahy je to v naprostém pořádku. Účinnější odvětrávací systém jsou tvarovky IGLÚ významně zjednodušující výstavbu meziprostoru mezi zemí a vnitřní podlahou. Vytvoření celoplošné dutiny je základním prvkem metody izolace proti vlhkosti a protiradonové izolace domů (objektů) pomocí provětrání, jejichž tradice sahá hluboko do historie starého Říma. Dutina dokonale odděluje stavbu od podloží a vytváří meziprostor, v němž se vlhkost v podobě vodní páry spojí s proudícím vzduchem a je odváděna mimo objekt.Plastové tvarovky ztraceného bednění IGLÚ se skládají vedle sebe v předem zvoleném směru a rychle vytvářejí samonosnou pochozí plochu. Plocha se zalije betonovou směsí, čímž se vytvoří velmi ekonomicky meziprostor mezi podložím a vrchní vrstvou podlahy.Do dutého meziprostoru se podle návrhu zavedou odvětrávací komínky, jejichž vyústění respektuje princip komínového efektu. Celoplošná dutina pod podlahou je největší kontaktní plocha domu se zemí, proto je dokonalé odvedení vlhkosti z těchto míst zvlášť důležité. Funkční hydroizolace minimalizuje náklady na dodatečné opravy poruch stavby vzniklé vzlínající vodou a zajišťuje tak dlouhodobou kvalitu stavby. I u tohoto systému je nutné také pamatovat na zateplovací vrstvu. Štěrkem přeci jen nedocílíte takového odvětrávacího efektu, jako je tomu u výše popsaného sytému. Nicméně, tím, že na podkladový beton, který zhotovíte na štěrkovou vrstvu, přijde hydroizolace s vytažením přes linii vrtů ve zdivu zhotovených v těsné blízkosti nad hydroizolací, zhotovíte systémem AquaStop Cream dodatečnou hydroizolační clonu pro trvalé zmezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu.Tyto dvě izolace proti vlhkosti se budou navzájem doplňovat. Obě varianty jsou v podstatě v pořádku. Vždy se ale musí zhotovit i ta vodorovná izolace ve zdivu např. naším systémem AquaStop Cream v těsné blízkosti nad izolací podlahy. Jinak ty výškové podmínky jsou výhodné pro Váš záměr.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Sanace a Izolace
Mobil: +420 603 589 130
————————————————————–

Dobrý den, děkuji za odpověd a chtěl bych se zeptat, jak jeste na tom s termíny u vaší akce pracovník k pumpě zdarma. Na jak dlouho dopředu máte rezervace, předběžně bych uvažoval o termínu provedení přelom června a července.Budu potřebovat cca 20 až 25 litrů  AquaStop Creamu.  Děkuji Beran

—————————————————————

Dobrý den pane Berane. Ano akce,, Injektážník k čerpadlu,, trvá. Jen bych Vás požádal o rezervaci termínu (e-mailem) tak 14 dní do předpokládaného nástupu. Termín Vám zarezervujeme.  Ten objem prací dle předpokládaného odběru krému je na jeden den práce.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603589130

——————————————————-

Dobrý den,

děkuji za odpověd. 

 

Dobry den, problém s vlhkým zdivem jsem řešil i v našem dome,bylo to už dřív ,přesto mne tato problematika zajímá…v současnosti hledám možnosti rozšíření mého podnikáni,a oslovil mne Vás systém sanace vlhkého zdiva, shledávám ho jako ideální jak pro zákazníka,tak i z hlediska naplněni očekávaní mé činnosti. Rád bych s Vámi navázal spolupráci. Nevím,jestli máte nějaké teritoriální rozdělení republiky, zajímá mne oblast Klatovsko, Domažlicko ,Plzeň-jih. Prosím o sdělení případných podmínek úspěšné spolupráce. Děkuji a s přáním pěkného dne Kusak
Dobrý den pane Kusaku. V žádném případě se nebráním jakékoliv smysluplné spolupráci a tak bych navrhoval osobní setkání u nás v naší provozovně. Pokud budete mít zájem, můžete mne kdykoliv v pracovních dnech telefonicky kontaktovat a můžeme si domluvit termín jednání.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace A Izolace
Mob: 603 589 130
———————————————————-

Dobry den, pane Svorc. Dekuji za odpoved.Vidim, ze Vase pracovni dobe je take znacne-flexibilni. 🙂

Rad samozrejme prijedu,cekal jsem jen na Vasi odpoved,urcite se ozvu telefonicky. Pekny den Kusak

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o soupis toho, co a kolik budu potřebovat na injektáž rodinného domku při rozměrech zdi 9m x 50cm a 10m x 30cm. Zeď je především cihlová (klasické a duté cihly).Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o soupis toho, co a kolik budu potřebovat na injektáž rodinného domku při rozměrech zdi 9m x 50cm a 10m x 30cm. Zeď je především cihlová (klasické a duté cihly).
Dobrý den. Potřebovat budete především injektážní krém AquaStop Cream. Výpočet spotřeby si snadno vypočítáte na kalkulačce na tomto linku: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/cenik/ , kde si na kalkulačce pro výpočet spotřeby jednoduše vyplníte jednotlivé kolonky a automaticky s dosti značnou přesností se Vám spotřeba vypočítá. Tím, že zdiva jsou dvě, každé zdivo vyplníte samostatně. Pak obě hodnoty spotřeby sečtete a vyjde Vám celková spotřeba injektážního krému na Vámi předpokládaný rozsah sanace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream. Další, bez čeho se neobejdete, je zakoupení aplikační pistole pro kbelíkové balení (set) s plnidlem 600 mm, dále vrták 600 mm, případně vzduchovou pumpu na pročištění vrtů a zátky na zatěsnění vrtů po provedené výplni silanovým krémem. Při dodržení našeho technologického postupu potřebujete 10 zátek na jeden běžný metr. Metrů uvádíte celkem 19, to znamená 190 polystyrenových zátek, to jsou 4 balíčky (50 ks v balíčku). Pokud budete chtít vědět nezávisle na kolik Vás to přijde celkem, otevřete si internetový prodej na našem webu, kde si vyplníte formulář (košík), kde se Vám budou ukazovat ceny za jednotlivé produkty a také následně celková cena včetně DPH a případně balného a zásilkového. V případě, že se budete chtít ještě rozmyslet, stačí pouze tzv. e-shop zavřít a objednávku nedokončit a naopak.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Izolace proti vlhkosti
Mob: +420 603 589 130
dobry den,koupil jsem starsi dum,cca 45 let stary,,dum jsem zateplil ale bojim se toho ze me casem zacnou vlhnout zdi,,,v nekterych mistech mam u podlahy vlhke mista…zednici rikaji ze potrebuje podrezat…pak jsem narazil na vase video a vas pripravek…potrebuji zaizolovat 45m a nevim zda se to da pouzit jestlize mam uz zatepleni ale jeste nemam cokl..a nerad bych ted daval dolu polystiren….a zajimame kolik litrovy kbelik potrebuji…dekuji za odpoved
Dobrý den. To, že jste dům zateplil polystyrénem,  může samozřejmě zhoršit situaci se zavlháním zdiva. Na druhou stranu to není zásadní problém pro zhotovení dodatečné izolace proti vlhkosti. Jen by se systém AquaStop Cream aplikoval z vnitřní strany domu a vrty by se zhotovily na celou tloušťku zdiva k zhotovenému zateplení. Injektážní krém se vpenetruje pouze do zdiva. Takže v žádném případě fasádní polystyrén není třeba odstraňovat. Pro výpočet spotřeby silanového krému ještě potřebuji vědět tloušťku zdiva a délku zdiva zamýšlené sanace vlhkého zdiva. Nevím jestli těch uvedených 45 m je už vynásobená tloušťka zdiva a běžné metry zdiva a tím se jedná o metry průřezu zdiva, nebo je to tloušťka zdiva či běžné metry.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Izolace vlhkého zdiva injektáží
Dobrý den mám dotaz na to jestli jde u vás objednat nebo domluvit konzultaci a rozpočet případně radu. Nejlépe odborníka který přijede a řekne, co mám u vás nakoupit, jedná se o rodinný dům 10*10m a stodolu + garáže cca 30*5m děkuji. Ludvík
Dobrý den pane Ludvíku. Tyto služby standardně neposkytujeme u tzv. sanace vlhkého zdiva svépomocí. Na našem webu najdete velmi podrobný návod pro bezchybné provedení, instruktážní videa a poradnu s obrovským množstvím dotazů a odpovědí, kde při troše trpělivosti najdete odpovědi na Vaše případné otázky. Místní bezplatné prohlídky a konzultace jsou samozřejmostí v momentě, kdy potencionální zákazník nás poptává na práce, které chce zhotovit od naší aplikační divize. Přesto jsem Vám připraven poskytnout osobní technickou konzultaci na naší provozovně, spočítat spotřebu injektážního krému atd. Pokud byste o tuto osobní schůzku stál, jsem Vám po dohodě termínu připraven poskytnou dostatek informací pro tzv. svépomoc. Děkujeme za pochopení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace proti vlhkosti
Infolinka +420 731 565 565
——————————————————–
Dekuji za odpovědˇ dam vedet zastavil bych se u vas v praze  termín nahlasím predem šlo by to i v sobotu dopoledne ? Ludvík
——————————————————–

Dobrý den. Ano šlo. Jen mi dejte vědět dopředu.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť či je vhodné použiť váš výrobok AquaStop Cream aj na dodatočné zaizolovanie betónového plotového múrika proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti? Mám plot dĺžky 16m z debniacich betónových tvárnic hrúbky 0,2m s betónovou zálievkou. Pri realizácii oplotenia som tento múr izoloval obojstranne náterom kryštalickou izoláciou, ktorá zjavne nefunguje ako som si predstavoval. Plot je z jednej strany ošetrený betónovým obkladom s imitáciou kameňa a z druhej strany silikátovou omietkou s podkladnou vrstvou – sklokeramická sieťka vo flexibilnom lepidle. Vplyvom vzlínajúcej vlhkosti sa mi ale začína omietka odlupovať. Chcel by som tento múrik dodatočne zaizolovať navŕtaním a injektovaním z jednej strany ( z tej kde je omietka). Pri výpočte spotreby mi vychádza množstvo cca 3,6 l AquaStop Creeamu. Je môj výpočet správny a hlavne je možné izolovať aj takýto betónový múrik vašou metódou? Ďakujem za skorú odpoveď. Milan
Dobrý den.
Systém AquaStop Cream je v oblasti sanace a izolace vlhkého zdiva vysoce účinná a spolehlivá metoda a to ve všech savých, ale i méně savých (porézních) materiálech. Vaše popisované betonové zdivo je sice méně savé, ale tím, že vykazuje vlhkost, jeho poréznost tam bude dostatečná. Spotřebu jste spočítal správně. Jen bych doporučil toto zdivo vrtat místo normových osových vzdáleností vrtů 100 mm, po 80 mm. Statického narušení zdiva se nemusíte obávat. Spotřeba injektážního krému bude sice o něco vyšší, ale bude větší pravděpodobnost, že se šířící hydrofobizace od jednotlivých vrtů dostatečně překryje, respektive ,,potká,, v celé  tloušťce a délce zdiva. Ještě bych doporučil tyto vrty krátce prolít vodou. Při prováděné výplni injektážní pistolí injektážním krémem musí být okolí vrtů zavlhlé, ale ve vrtu nesmí být voda. Stačí krátká technologická pauza. U vodorovných vrtů voda stejně rychle vyteče zpět, ale vlhkost zvýšíte. V tomto prostředí se silanový krém rychleji a intenzivněji rozpouští a snadněji prostupuje do pórů a i ty nejjemnějších kapilár tohoto méně savého materiálu. Ale jelikož beton není vibrovaný, samozřejmě voděodolný atd., výsledek by měl být spolehlivý. U vodorovných vrtů, které bych takto doporučil zhotovit, je potřeba po provedené výplni tyto vrty v jejich ústí zatěsnit.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
+420 731 565 565
Dobrý den, hledáním informací na sanace vlhkého zdiva jsem se dostal až na Vaši stránku. Informací je tu mnoho ale jsem v nich poněkud ztracen. Mám cca 10 m cihelné stěny široké cca 60 cm. Jaká by byla spotřeba Vašeho krému? Stěna je společná se sousedem, tak hledám alternativy k podřezání. Děkuji za Váš čas Oskar Kišš
Dobrý den pane Kišš. Systém AquaStop Cream je vysoce spolehlivá metoda pro vytvoření dodatečné izolace zdiva pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Technologický postup určitě z našich webových stránek víte, jen tu spotřebu jste nenašel, ale nic se neděje, hned spočítám. Nejprve si spočítáme u kolika metrů průřezu (půdorysu) zdiva se bude zhotovovat sanace. Výpočet: 10 bm x 0,6 m tl. zdiva = 6 m 2 průřezu zdiva. Teď výpočet spotřeby injektážního krému na tento rozsah sanace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream: 6 m2 x 1,15 (koeficient výpočtu spotřeby) = 6,9 litrů (celková spotřeba). To znamená zakoupit jedno 5ti litrové kbelíkové balení, dvě 1 litrová balení, aplikační pistoli (set) pro kbelíkové balení s trubičkovým plnidlem délky 600 mm, případně vzduchovou pumpu k vyčištění vrtů (celková délka trubičky s nástavcem 850 mm na vyčištění vrtů), profi vrták Heller v délce 600 mm a zátky z extrudovaného polystyrénu (2 balíčky po 50 Ks) pro zatěsnění vrtů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialisté na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
+420 731 565 565
Krásné svátky přeji.Mám zájem o oplikaci krému AquaStop Cream® do cihelné zdi.Dotaz-neporuší krém PE trubku na vodu a izolaci elektických kabelů? Je to vše v prostoru aplikace. A lze použít misto aplikační pistole tlakový zahradní postřikovač? Děkuji Konopa
Dobrý den Konopo. Injektážní přípravek AquaStop Cream je silně hydrofobní materiál s maximální penetrační schopností. Na těchto stěžejných principech je založena vysoká spolehlivost systému AquaStop Cream. V žádném případě silně hydrofobní látka silan/siloxan obsažený v silanovém krému není agresivní při styku PE vodovodního potrubí či elektroinstalací. Samozřejmě je jen důležité  tyto rozvody spíše mechanicky nepoškodit při vrtání. Jinak co se týče postupu samotného plnění vrtů injektážním krémem, není vyloučeno, že se Vám to podaří i se zahradním postřikovačem, ale slyšel jsem již od více zákazníků, že se také tímhle zařízením pokoušeli vrty plnit, a to jak s kladným, tak i negativním výsledkem. Asi záleží na typu postřikovače. Takže na tuto otázku Vám nemohu jednoznačně odpovědět. Proto nabízíme k tomuto účelu injektážní aplikační pistoli se dvěma plnidly. Případně při větším objemu prací k zapůjčení tlakové elektrické čerpadlo pro výplň vrtů.

     S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialisté na Izolace vlhkého zdiva
+420 603589130
——————————————————————–
Děkuji za informace,do konce dubna zašlu objednavku.Konopa
 
Dobry den, chystame se v dome provest injektaz svepomoci, ale pro jistotu se zeptam. Bydlime v podsklepenem dome. Sklep je z jedne strany pod urovni terenu a z druhe strany kryty terenem neni, ale jiz otevreny do prostredi, plati v tomto pripade, ze by se mely vrty provadet 10 cm nad urovni terenu (ze strany, kde je sklep kryty)? Nebo v tomto pripade vrtat nad urovni vnitrni podlahy, aby nedoslo k premosteni vlhkosti? Bavime se o vrtani z venkovni strany. Predem dekuji za odpoved, Dvorak
Dobrý den pane Dvořáku. Vodorovná linie izolace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream musí být zhotovena v místech co nejblíže k podlaze, ze strany, kde není nad touto úrovní podlahy okolní terén, aby nemohlo dojít k tzv. přemostění vlhkosti nad clonu zabraňující kapilárně vzlínají vlhkosti. Na straně suterénu podúrovňového zdiva musíte zhotovit linii vrtů těsně nad úrovní terénu a nebo lépe zhotovit novou svislou venkovní izolaci odkopem (až na základovou spáru) a pak samozřejmě lze zhotovit vrty a následnou injektáž také těsně nad úrovní podlahy suterénu. Tím se budou tyto dvě izolace, tj. venkovní plošná podúrovňová izolace a vodorovná izolace ve zdivu, navzájem doplňovat. Jinak není pro výsledek systému AquaStop Cream důležité z jaké strany stavebního dílce se vrty zhotoví. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva mínus cca 30 mm dle našeho technologického postupu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Izolace vlhkého zdiva
+420 603589130
Dobrý den, mám dotaz-zaujala mne Vaše technologie proti vzlínající vlhkosti. Realizuji rekonstrukci staršího RD a potřebuji odvlhčit zdivo. Je tam cca 80bm zdiva,určeno k injektování. Mohl byste mi na to udělat rozumnou cenu. 1)Prosím o cenu na materiál. 2)prosím o cenu při realizaci Vámi. Děkuji. S pozdravem Haller Tomáš

 

Dobrý den pane Hallere. Pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na sanace vlhkého zdiva či cenu za kompletní práce naším systémem AquaStop Cream ještě potřebuji znát o jaký druh zdiva se jedná a jeho tloušťku.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
————————————————————————
Dobrý večer,
jedná se o cihelné zdivo v tl. cca 45cm
 Děkuji Haller
 ————————————————————————
Dobrý večer pane Hallere. Spotřeba injektážního krému AquaStop Cream při dodržení našeho technologického postupu při délce cihelného zdiva 80 bm a jeho tloušťce 0,45 m je tato: Nejprve si spočítáme celkový průřez zdiva. 80 bm x 0,45 m tl. zdiva = 36 m2 průřezu zdiva x 1,15 (koeficient pro výpočet spotřeby) = 41,4 litrů. To znamená zakoupit jedno 30ti litrové balení, jedno 10ti litrové balení a 2 litrová balení. Případně vrták 600 mm (prac. hloubka 550 mm), vzduchovou pumpu na vyčištění vrtů, aplikační pistoli(set) pro kbelíkové balení s délkou trubičkového plnidla 600 mm a 16 balíčků (jeden balíček 50 Ks) polystyrénových zátek. Toto vše Vás vyjde u nás na 31.685 Kč včetně DPH při osobním odběru. Při zaslání zásilkovou službou TOP Trans ještě připočítejte 182 Kč k předešlé částce. Cena za izolaci proti vlhkosti s veškerými náklady zhotovenou naší aplikační divizí je tato: 36 m2 x 2.100 = 75.600 Kč + 15 % DPH (RD) = 86.940 Kč včetně DPH. Dopravné do 30 Km od Prahy při tomto objemu prací neúčtujeme.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Izolace proti vlhkosti
 .
Zdravím, hodí se tento krém také na ošetření zdiva s nepálených cihel? Děkuji Spáčil
Dobrý den pane Spáčile. Systém AquaStop Cream určený pro sanace vlhkého zdiva k vytvoření dodatečné izolace k zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti je vhodný pro všechny savé (porézní), ale i méně savé zdící materiály. Nepálené zdivo patří do kategorie vysoce savých materiálů a tím je penetrační schopnost (jedinečná vlastnost) silanového krému AquaStop Cream vysoce účinná a spolehlivá. Po nasycení pórů a i těch nejjemnějších kapilár tohoto zdiva vzniká do cca 14 dnů nerozpustná (nedispergovatelná) clona pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Izolace proti vlhkosti
Mob: +420 603589130
Dobrý večer. Mám záujem o Váš AquaStop Cream. Posielate ho aj na Slovensko, alebo máte zastúpenie na Slovensku.

Dobrý den. Náš ucelený systém krémové injektáže AquaStop Cream zasíláme po celé ČR, ale i po celé SR. Stačí vyplnit formulář (e-shop) na slovenském webu www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk . Po obdržení objednávky Vám zboží dodáváme na Vámi vyplněnou adresu do 4 – 5 dnů a to zasilatelskou službou TOP Trans.

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den,vážně uvažuji o injektáži našeho staršího domu vaším produktem AquaStop Cream.Původní základy domu bez izolace cca 200 let.Dům byl zřejmě několikrát přestavován,nyní provedena rekonstrukce,ovšem stále bez spodní vodorovné izolace.Navíc zde je dosti vysoko hladina spodní vody.Vlhkost se projevuje především sanitrováním zdiva v některých částech místností,jinak vlhkost zásadním způsobem nevzlíná do výšky zdiva,cca 20-30 cm.Podřezávání domu nepřichází v úvahu,tak spoléhám na váš produkt.Bude injektáž domu účinná?Děkuji,Jiří Uherek

Dobrý den Uherku. Pokud je zdící materiál Vaší nemovitosti byť jen mírně porézní, což předpokládám, v opačném případě by zdivo muselo být suché, tak systém AquaStop Cream určitě bude účinný. Pokud jsou omítky již zasolené (z Vašeho popisu to vyplývá), určitě by měly být před zhotovením krémové injektáže v dostatečné výšce tyto již degradované omítky odstraněny a pod nové, nejlépe sanační omítky použít protisolný ochranný nátěr např. náš výrobek AquaSalt Stop, viz Technický list https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/uploads/AquaSaltStop_technicky-list.pdf

 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

 

Hezký den, jak provádět izolaci stěny, která je realizována tzv. „Polskou vazbou“ , to znamená souběžně zděnými samostatnými zdmi 15 a 15 cm, vázanými mezi sebou a vzduchové mezery mezi nimi 15 cm ? Takto se kdysi stavělo celkem často a někdy byla mezera vyplněna různým porézním materiálem. Předpokládám, že musím vývrt otvorů udělat pouze cca 12 cm do mezery z každé strany. Jinak je reálné, že se cream aplikuje někam do prostoru bez potřebného účinku. Jaká je předpokládaná spotřeba na m2 zdiva v případě klasické cihlové vazby nejlépe vyjádřeno v tom „salámovém“ balení ? Děkuji za radu a cenu. J.Vojta

 

Dobrý den pane Vojto. Naprosto souhlasím s oboustranným injektováním jednotlivých zdí. Přesně jak popisujete. K té spotřebě. Na 1 m2 průřezu zdiva spotřebujete při dodržení našeho technologického postupu sanace vlhkého zdiva systémem AquaStop Cream cca 1,1 až 1,15 litru injektážního krému. Ten přepočet na salámové balení si určitě přepočítáte (salámové balení obsahuje 0,6 litru). Spočítejte si celkové metry čtvereční průřezu zdiva (tloušťka zdiva x délka zdiva = metry čtvereční průřezu zdiva). Celkové metry průřezu zdiva vynásobte 1,15 (koeficient pro spotřebu) a vyjde Vám množství spotřeby silanového krému. Celkovou spotřebu v litrech vydělíte číslem 0,6 (obsah salámového balení) a tím Vám vyjde počet salámových balení. Jen zvažte, zda nebude výhodnější kbelíkové balení v případě většího objemu prací.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Mobil: +420 603 589 130

———————————————————————–

Děkuji moc za podporu. Samozřejmě jsem si spotřebu spočítal. Jen jsem chtěl potvrdit, že se nemýlím…Co se balení týká, kbelíkové je trošku výhodnější, ale jednak nemám aplikační pistoli, do které bych musel investovat na rozdíl od pistole na salámy, kterou mám a jednak se s tím lépe manipuluje.Uvidíme, které balení zvolím. Ještě nejsem zcela rozhodnut, každopádně ještě jednou děkuji a přeji hezký den. J.Vojta

Dobrý den pane Schwarz, mám jen rychlý dotaz : jak se prosím liší Váš silanový krém od běžně používaných akrylátových gelů (životnost, funkčnost) . Nebo je to to samé ? děkuji T.Geryk

Dobrý den pane Géryku. Akrylátové gely se v drtivé většině v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží používají pro rubovou tzv. bezvýkopovou izolaci. To znamená, že se injektáž zhotovuje nikoliv do zdiva, ale skrz stavební dílec do přilehlé zeminy podúrovňového zdiva, kde vzniká tzv. izolační opona zamezující infiltraci vlhkosti z přilehlé zeminy do podúrovňového zdiva. Akrylátový gel aplikovaný do zdiva je vysoce nespolehlivý. Akrylgel má úplně jiné chemické složení a fyzikální  vlastnosti než je tomu u silanových krémů, jako je např. náš výrobek AquaStop Cream, který je jedinečně účinný pro injektáž do zdiva k vytvoření hydroizolační clony (zarážky) pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou to úplně jiné technologie pro jiné druhy poruch či absence izolace.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mobil: +420 603 589 130

Dobrý den.Prosím o radu – porovnání Vámi nabízeného přípravku sanačního krému s přípravkem Sika-Mur Injecto-Cream 100.Cenově se mně zdá výhodnější ale jak je to s kvalitou.Přípravek chci aplikovat na zeď 45cm délka cca 10m.Prosím o cenovou nabídku včetně aplikační pistole. Děkuji Trávníček S.
Dobrý den pane Trávníčku. Nezlobte se na mne, já Vás opravdu chápu, ale musím Vám odpovědět trochu jinak, než asi čekáte. Pokud je injektážní krém SikaMur vyráběn dle nejmodernější receptury (o čemž nepochybuji) a obsahuje zejména 80% aktivní látky ve svém obsahu (což nevím, podívejte se do jejich Technického listu, který by měli mít na internetu) , tj. 80% silan/siloxanu ve svém obsahu jako je to u našeho výrobku, tak je stejně kvalitní. Na tuto výměru spotřebujete při dodržení našeho technologického postupu 5 litrů injektážního krému AquaStopCream. Dále potřebujete aplikační pistoli pro kbelíkové balení s plnidlem v délce 600 mm, dále vrták v délce 450 mm, případně vzduchovou pumpu na vyčištění vrtů a určitě polystyrénové zátky (celkem 2 balíčky po 50 ks.). Pro celkový výpočet si prosím otevřete náš web: www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz , pak si otevřete internetový prodej a produkty si zadejte (klikněte) do košíku. Cena se Vám ukáže a v případě, že by Vám nákup nevyhovoval, stačí jen internetový nákup zavřít. Tím objednávku neodešlete a máte možnost se rozmyslet. Anebo si také můžete krémovou injektáž nechat zhotovit od naší aplikační divize.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobry den. Mam takuto otazku ohladom sanacie starsieho rodinneho domu z 50.rokov. Nie je tu spodna ani tlakova voda, je to len klasicky vlhka pivnica, kedze zaklady nemaju ziadnu izolaciu. Dom je podpivniceny, zaklady su murovane z kamena a spajane s pieskovo vapennou maltou. Ta malta vlastne uz neplni svoj ucel, pretoze sa zacina drolit. Pri navrtavani otvorov pre aplikaciu vasej izolacie mam obavu, ze cca 40cm dlhy otvor sa bude zasypavat tou suchou maltou. Predpokladam, ze tak uzky a dlhy otvor sa nebude dat vysat trebars vysavacom, aby sa tam dala vlozit aplikacna trubicka. Mate s tym nejaku skusenost? Dalsia vec co ma zaujima predpokladam, ze tie otvory budem musiet navrtavat okolo kamenov do spar, tym padom musim osekat omietku aby som videl, kde sa spary nachadzaju aby som nevrtal do kamena. Alebo sa to moze aplikovat aj do kamena? Dakujem
Dobrý den. U kamenného zdiva nemá význam pro úspěšné provedení sanace vlhkého zdiva injektáží vrtat zpravidla do spár, jelikož spáry u většiny vyzděného kamenného zdiva nejsou průběžné, tzn. že i když byste vrtal to spáry, kterou na povrchu zdiva uvidíte, tato spára se po pár centimetrech začne stáčet mimo osu vrtu a tím se vrt dříve či později dostane mimo spáru. Toto platí za předpokladu, že není zdivo vystavěno z velkých kamenných bloků na celou tloušťku zdiva, ale to nepředpokládám. Spíš doporučuji toto nepravidelné, ale i trochu komplikované zdivo vrtat v osových vzdálenostech místo normových 100 mm po 80 mm. Nic se tím nezkazí, narušení statiky v jednořadé, případně dvouřadé vodorovné a někdy i svislé linii injektáže o průměru vrtů 14 mm na celou tloušťku zdiva nehrozí, ale je větší jistota u tohoto druhu zdiva, že nasycování okolí vrtů šířících se hydrofobních clon od jednotlivých vrtů dostatečně překryjí a tím vznikne kompaktní, celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce injektovaného zdiva. Jinak co se týče obavy z ucpávání otvorů vrtů nepevnou maltou ze zkušeností vím, že to není většinou tak dramatické, ale rozumím Vaší obavě. Aplikační trubička je 10 mm a tím je tam dostatek prostoru mezi průměrem vrtu a vnějším průměrem aplikačního plnidla. Po vyvrtání, pokud byste zjistil, že se Vám hůře zasunuje aplikační trubička při samotné injektáži, použijte buď vzduchovou pumpu nebo lépe kompresor a na hadici kompresoru upevněte např. tu samou trubičku jako pro injektáž. Tím, že trubičku zasunete do zadní části vrtu, tj. dna vrtu, zpětný tlak vyfouká odpadlý materiál ven. Z bezpečnostních důvodů doporučuji použít ochranné brýle. Uvidíte, že pak půjde bez větších problémů i toto zdivo injektovat.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
_____________________________________________________________________________
dakujem, este jedna otazka. Kedze ide o pivnicne priestory cca 2m vysoka stena, akym sposobom treba injektovat? treba navrtat komplet celu stenu od podlahy az po strop?
_____________________________________________________________________________
Dobrý den. Plošnou injektáž do podúrovňového zdiva nedoporučuji. I když je krémová injektáž ze všech injektážích metod naprosto nejspolehlivější, v plošném provedení ani tato metoda nemusí být 100%ně spolehlivá. Ale ani nemohu vyloučit, že při dodržení vrtů 100 mm v osových vzdálenostech v horizontálním i vertikálním a tzv. šachovnicovém provedení výsledek bude plně funkční. Záleží na dalších faktorech, do jaké míry je podúrovňové zdivo namáháno např. tlakovou vodou atd. Na plošné dodatečné izolace podúrovňového zdiva je daleko spolehlivější metoda  tlaková rubová gelová injektáž pro zamezení infiltrace vlhkosti  z přilehlé zeminy do podúrovňového zdiva, tzv. bezvýkopová izolace. Rubová chemická tlaková gelová injektáž se provádí  pro zhotovení vnější svislé hydroizolační clony – membrány – k zamezení pronikání vlhkosti nebo tlakové vody do podúrovňového zdiva z přilehlého terénu, zejména tam, kde nelze provést odkop pro zhotovení nové svislé izolace z rubové, tj. venkovní strany podúrovňového zdiva. Gelová injektáž a její podstata technologického postupu je ta, že se zdivo plošně provrtá v šachovnicovém provedení a následně se provede injektáž nikoliv do zdiva, ale skrz stavební dílec podúrovňového zdiva z vnitřní přístupové strany. Tím se napouští nejen přilehlá zemina, ale i na rubové straně podúrovňového zdiva vzniká celistvá plošná elastická hydroizolace a tím se celoplošně akrylgelem utěsnění podúrovňové zdivo z venkovní strany, čímž se zabrání infiltraci (přenosu) vlhkosti z přilehlého terénu, ale i případné tlakové vody, viz: http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/tlakova-gelova-injektaz/ . Druhá možnost jak postupovat ve Vašem případě je, že podúrovňové zdivo tzv. obvrtáte a zhotovíte krémovou injektáž ve vodorovném a svislém liniovém provedení a plochu, která bude mezi zhotovenou hydroizolační clonou vzniklou injektáží uzavřete krystalickou či bitumenovou plošnou izolací z vnitřní strany (např. AquaStop Bitumen 2K). Tím zdivo sice zůstane zavlhlé, ale u podúrovňového zdiva to není zas až takový problém, ale do vnitřních prostor se vlhkost nedostane a vodorovnou injektáží zhotovenou u podlahy a v nakloněné rovině kopírující úroveň terénu se spojením injektážních svislic vlhkost nebude moci přesunout do bočního, ale zejména do vertikálního směru (výše). Tato druhá metoda je méně nákladná. U té první metody je ještě nutné zhotovit krémovou injektáž u podlahy, jelikož gelová rubová injektáž sice spolehlivě nahradí vnější plošnou hydroizolaci, ale ještě je jeden směr odkud se vlhkost dostává do zdiva a to od základů. Tím se tyto dvě izolace doplní, tj. vnější plošná hydroizolace pro zamezení infiltrace z přilehlého terénu a hydroizolační clona pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti od základu. Ještě je třetí varianta, která je taktéž spolehlivá. Pokud není funkční vnější svislá hydroizolace je potřeba zhotovit odkop obvodového zdiva do hloubky na základovou spáru (pod úroveň podlahy sklepa), zhotovíte novou plně funkční svislou vnější hydroizolaci a u podlahy sklepní místnosti zhotovíte z vnitřní strany krémovou injektáž. Samozřejmě pokud byste zvolil tento postup sanace vlhkého zdiva je možné ještě zvážit položení na dně výkopu drenážní odvodnění za předpokladu, že gravitačně toto drenážní těleso půjde vhodně zaústit, dále můžete zvážit případné zateplení obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem. Vše ale záleží na místních podmínkách možností, nutností a samozřejmě zvolené varianty sanace vlhkého zdiva.
__________________________________________________________________________
dakujem.
Mám suterénní místnost jejíž jedna stěna dlouhá 6m je částečně pod úrovní terénu šikmo zhruba od jednoho metru do nuly.Je to 50 cm zeď vyzděná z plných cihel,je vlhká.Mohu použít vaši krémovou metodu s tím že bych vrtal pouze zevnitř po celé ploše zdi jež je pod terénem těch 10 cm od sebe i na výšku? Vně zdi je chodník který nemohu bourat a provést klasickou melioraci. Děkuji.
Dobrý den. Plošnou injektáž do podúrovňového zdiva nedoporučuji. I když je krémová injektáž ze všech injektážích metod naprosto nejspolehlivější, v plošném provedení ani tato metoda nemusí být 100%ně spolehlivá. Ale ani nemohu vyloučit, že při dodržení vrtů 100 mm v osových vzdálenostech v horizontálním i vertikálním a tzv. šachovnicovém provedení výsledek bude plně funkční. Záleží na dalších faktorech, do jaké míry je podúrovňové zdivo namáháno např. tlakovou vodou atd. Na plošné dodatečné izolace podúrovňového zdiva je daleko spolehlivější metoda  tlaková rubová gelová injektáž pro zamezení infiltrace vlhkosti  z přilehlé zeminy do podúrovňového zdiva, tzv. bezvýkopová izolace. Rubová chemická tlaková gelová injektáž se provádí  pro zhotovení vnější svislé hydroizolační clony – membrány – k zamezení pronikání vlhkosti nebo tlakové vody do podúrovňového zdiva z přilehlého terénu, zejména tam, kde nelze provést odkop pro zhotovení nové svislé izolace z rubové, tj. venkovní strany podúrovňového zdiva. Což je Váš případ, jak popisujete. Gelová injektáž a její podstata technologického postupu je ta, že se zdivo plošně provrtá v šachovnicovém provedení a následně se provede injektáž nikoliv do zdiva, ale skrz stavební dílec podúrovňového zdiva z vnitřní přístupové strany. Tím se napouští nejen přilehlá zemina, ale i na rubové straně podúrovňového zdiva vzniká celistvá plošná elastická hydroizolace a tím se celoplošně akrylgelem utěsnění podúrovňové zdivo z venkovní strany, čímž se zabrání infiltraci (přenosu) vlhkosti z přilehlého terénu, ale i případné tlakové vody, viz: http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/tlakova-gelova-injektaz/ . Druhá možnost jak postupovat ve Vašem případě je, že podúrovňové zdivo tzv. obvrtáte a zhotovíte krémovou injektáž ve vodorovném a svislém liniovém provedení a plochu, která bude mezi zhotovenou hydroizolační clonou vzniklou injektáží uzavřete krystalickou či bitumenovou plošnou izolací z vnitřní strany (např. AquaStop Bitumen 2K). Tím zdivo sice zůstane zavlhlé, ale u podúrovňového zdiva to není zas až takový problém, ale do vnitřních prostor se vlhkost nedostane a vodorovnou injektáží zhotovenou u podlahy a v nakloněné rovině kopírující úroveň terénu se spojením injektážních svislic vlhkost nebude moci přesunout do bočního, ale zejména do vertikálního směru (výše). Tato druhá metoda je méně nákladná. U té první metody je ještě nutné zhotovit krémovou injektáž u podlahy, jelikož gelová rubová injektáž sice spolehlivě nahradí vnější plošnou hydroizolaci, ale ještě je jeden směr odkud se vlhkost dostává do zdiva a to od základů. Tím se tyto dvě izolace doplní, tj. vnější plošná hydroizolace pro zamezení infiltrace z přilehlého terénu a hydroizolační clona pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti od základu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý den, v loňském roce jsme rekonstruovali koupelnu, nyní jsem bohužel zjistil, že jedna stěna, která je škvárobetonová( nebo ze starých škvárových tvárnic) vlhne . A chci se zeptat, jestli by bylo možné i tuto zedˇ sanovat Vaším přípravkem AquaStop Cream. Obávám se, že pokud by tam byly ty tvárnice, tak pokud bych to navrtal, že by to asi nefungovalo. Můžete mi prosím poradit ? Děkuji Dušan Hromada

Dobrý den pane Hromado. Struktura škvárové tvárnice je vysoce porézní a proto je velmi savá. Pro AquaStop Cream, který má výjimečné (značné) penetrační účinky a proto dokáže nasytit postupně, ale spolehlivě, póry a i ty nejjemnější kapiláry daleko méně savých (porézních) materiálů, jako je přírodní kamenný materiál, např. opuka, pískovec aj., nebo dokonce některé betonové konstrukce (dle kvality výroby a zpracování), je tento silanový krém vhodný i pro sanace vlhkého zdiva vyzděného ze škvárových tvárnic.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Pán Schwarz, dobrý deň Vám prajem. Nedávno sme si spolu písali ohladom izolacie muriva svojpomocne. Dovolil som si poslať Váš link na túto alternatívu izolacie jednému môjmu známemu, ktorý podniká v odvetví stavebníctva, konkrétne má jednu projektantskú firmu v Bratislave, zaoberajú sa projektami nových, ale aj starých stavieb, okrem iného aj mne osobne robil projekt na rekonštrukciu môjho domu ktorého sa týka odizolovanie. Pôvodne som mal naprojektované podrezávanie, čo mi aj on sám odporúčal, ale nedávno, keď sa ma pýtal ako pokračujem pri rekonštrukcii domu, som mu spomenul, že podrezávať nebudem, ale budem to riešiť alternatívou ktorú ponúkate Vy. Bol veľmi zvedavý, akú technológiu používate, poslal som mu teda ten link a na moje počudovanie mi o pár dní volal späť s tým, že túto vašu alternatívu predebatoval s rôznymi odborníkmi z brandže a usúdil, že tá Vaša technológia vyzerá naozaj výborne, dokonca je presvedčaný, že spĺňa svoj účel a nazabudol dodať, že sa mu
strašne pozdáva cenová dostupnosť tohoto Vašeho produktu a že v prípadoch kde nebude nevyhnutné podrezanie domu, tak si dovolí Vašu spoločnosť a Vášu technológiu odporučiť v projektových realizáciach. Pán Švorc, tak ako som Valm spominal v našej komunikácii, Vaša ochota poradiť a pomôcť bez toho aby Vás to nejako obťažovalo robí dobré meno Vašej spoločnosti a preto budem Veľmi rád, ak touto mojou iniciatívou získate čo i len jedného jediného zákazníka. Som nadovšetko presvedčený, že bude spokojný. Prajem pekný deň s pozdravom Váš budúci zákazník.

Dobrý den. Je to od Vás milé, že jste si dal tu práci mi vše napsat, samozřejmě i doporučit, ale zejména si cením hezkých slov. U našich lidí se mi to tak často nestává. Někteří se mnou dlouze probírají problémy své stavby a po dlouhých debatách rozhodneme, myslím, správný a zejména funkční postup sanace vlhkého zdiva. Po té už ale nemají potřebu jakkoliv mi odpovědět a to už ani nemluvím o poděkování, ačkoliv na to samozřejmě nečekám, jelikož jsem se dal na tuto bezplatnou poradnu dobrovolně, ale musím říci, že takováto zpětná vazba velmi potěší a dává mi sílu smysluplnosti. Moc Vám děkuji.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, poskytujete slevy z cen uvedených v e-shopu stavebním firmám? Máme v úmyslu aplikovat váš výrobek Aqua Stop Cream. Děkuji, s přáním příjemného dne Ing.Pavel Váňa

Dobrý den pane Ing. Váňo, stavebním firmám slevy poskytujeme, ale výše slevy je do určité míry daná množstvím (objemem) odběru(ů).

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

———————————————————————————-

Dobrý den, žádám vás o zaslání nabídky na jedno 10l balení plus injektážní pistol pro kbelíkové balení. Děkuji, bs přáním příjemného dne Ing.Pavel Váňa

———————————————————————————-

Dobrý den pane Váňo. Na tento odběr, jelikož jste stavební firma a tím potencionální stálý odběratel, mohu Vám poskytnout zatím max. 10%ní slevu z ceny 5.900 Kč bez DPH za 10 litrové kbelíkové balení AquaStop Cream. U aplikační pistole s trubičkovým plnidlem délky 600 mm není možná sleva, tzn. že cena je dle nabídky 550 Kč bez DPH.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

 

 

 

 

 

Dobrý den, lze aplikovat krémovou injektáž i na zdivo z tzv. kotovic? Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Systém AquaStop Cream je vhodný do všech savých i méně savých stavebních materiálů pro vytvoření dodatečné izolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu. Kotovicové zdivo tím, že je nepálené, je vysoce porézní a tudíž velmi savé a proto je kotovice naprosto bezproblémové zdivo pro krémovou injektáž.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak postupovat v rozích při vrtání zevnitř (předpokládám nutnost pokrýt celou plochu rohu) a také kdy je vhodné prolít zhotovené vrty vodou (jak poznat správnou vlhkost)? Děkuji za odpověď

Dobrý den. Vaše dotazy jsou opodstatněné. Rohy obvodového zdiva, pokud se zhotovuje injektáž z vnitřní strany, nejsou ve svém průřezu (půdorysu) opravdu zainjektované. To by byla samozřejmě chyba. Jsou dvě možnosti. Ta první varianta je lepší. Tu druhou doporučuji, když nelze z nějakého podstatného důvodu postupovat podle té první varianty. První varianta postupu sanace vlhkého zdiva injektáže rohů obvodového zdiva: Vrty a následnou injektáž zhotovit z venkovní strany na vzdálenost od rohu do vzdálenosti tloušťky obvodového zdiva a na hloubku tloušťky zdi (mínus 30 mm). Stačí z jedné strany rohu. Ta druhá varianta injektáže rohů při injektáži z vnitřní strany je tato: Vrty zhotovíte ve vnitřním rohu v tzv. vějířkovitém provedení. To znamená zhotovit vrty tak, aby dna vrtů při tomto vějířku nebyla vzdálena od sebe více  jak 120 mm a dna vrtů nebyla vzdálena k rubové straně zdiva více jak 40 mm. Dá se to rozkreslit a případně použít trigonometrii. K tomu prolévání vodou vrtů. V případě, že byste potřeboval zjistit skutečnou procentuální vlhkost ve Vašem zdivu, dá se použít více diagnostických metod. Ale pokud použijete pro injektáž AquaStop Cream, není vůbec nutné toto měření provádět, jelikož tento injektážní přípravek je plně funkční do procentuální vlhkosti až 90% nasycení zdiva vodou (přičemž v praxi tato hodnota v podstatě neexistuje –  v případě kapilární vzlínající vlhkosti). Krátkým prolitím vrtů nic nezkazíte,  v případě, že zdivo nevykazuje nadlimitní hodnoty vlhkosti, injektážní krém se pomaleji rozpouští v tomto ,,suchém prostředí“. Ale i injektážní krém AquaStop Cream obsahuje 20% vody ve svém obsahu a tak se rozpouští, respektive napouští zdivo i v podlimitně zavlhlém zdivu, ale je to pomalejší proces. To krátké jednorázové prolití vrtů vodou tento proces u suchého zdiva urychluje. AquaStop Cream byl však vyvinut pro injektáž vlhkého zdiva a tak naopak právě ten v podstatě neomezený limit použití v závislosti na procentuálním zavlhnutí zdiva je důležitější. Jinak i vizuálně poznáte jestli je zdivo vlhké, tzn. tmavší odvrtaný materiál, mapy na omítkách atd.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý den, jaký vnější průměr má trubička u zboží s názvem „Injektážní pistole s trubičkovým plnidlem délky 600 mm pro balení ,,salám““ ?
Dobrý den. Vnější průměr plnicí trubičky pro injektážní pistoli (salámové balení) je 10 mm.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace zdiva
Dobrý den. Mé jméno je Cristian příkop v Rumunsku loc.Timisoara mít dům s vlhkostí ascensoriala a chci si koupit od vás zastavit Aqua Cream ® balení kbelík 30litri: 2galeti.Daca mohou kurýrní a jaká je cena. Děkujeme za pochopení.

Dobrý den. Do Rumunska zboží zatím neposíláme. Zboží rozesíláme po celé ČR a SR zasilatelskou službou TOP Trans. Případně osobním odběrem v ČR na adrese Blatnická 14/3, Praha 5 – Sobín. Nutno volat hodinu před osobním odběrem. Cena za 30 litrů injektážního krému AquaStop Cream je 15.900 Kč nebo 630 EUR, plus 21% DPH. V ceně není dopravné. Vše najdete na českém webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz nebo webu pro SR www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk . V případě většího odběru lze poskytnou množstevní slevu. Při vývozu zboží do zemí, které jsou členy EU a odběratelé jsou ve své zemi plátci DPH, k ceně zboží se nepřičítá DPH.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o
Vás specialista nasanace vlhkého zdiva

Dobrý den. Chystám se provést krémovou injektáž zdiva v rozsahu 20 m délky a 60 cm šířky,jaké množství krému při dodrženi vámi předepsaného postupu při injektáži budu potřebovat ? děkuji
Dobrý den. Výpočet spotřeby pro sanace vlhkého zdiva naším systémem AquaStop Cream je tento: 20 bm x 0,6 m tl. zdiva = 12 m2 průřezu zdiva x 1,15 (koeficient spotřeby) = 13,80 litrů AquaStop Creamu. Doporučoval bych zakoupit balení 1 x 10 litrů a 1 x 5 litrů krému. Větší balení vycházejí cenově výhodněji. Případně 200 ks zátek, aplikační pistoli (set s trubičkovým plnidlem 600 mm), 1 x vrták délky 600 mm a případně vzduchovou pumpu na pročištění vrtů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Zdravim-zakúpil som si u vas 10l-crem-aquastop plus rucnu tlakovu pistol… po naplneni pistole vasim kremom mi zial vobec krem nepretlaca cez kovovu trubicku ktoru som mal pribalenu. krem vytieka uplne naopak cize plniacu cas tuby neviete mi vtomto poradit?vobec mi to nejde dakujem za odpoved

Dobrý den. Pošlete mi Vaše tel. číslo a já Vám vše vysvětlím. Je to velmi snadné.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

—————————————————————————-

Dakujem pekne, uz som na to prisiel a vsetko je v poriadku a este otazocka kedy by mohli byt po ukonceni injektaze viditelne stopy…v akom casovom intervale by mohla stena vyschnut?  Dakujem pekne a pekny den zelam.

—————————————————————————–

Dobrý den. Tak to je jsem opravdu rád, že jste problém s aplikační pistolí vyřešil. Izolace ve zdivu bude vznikat několik dnů. Po úplném ,,ztracení ,, injektážního krému AquaStop Cream z vrtů do zdiva, tj. po svém nasycení do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva vznikne celistvá, kompaktní clona zabraňující vzlínání vlhkosti ve zdivu. V tomto momentě začne zdivo postupně vysychat. Trochu paradoxně, ale je to zákonitá chemická vlastnost (reakce) silanových vysocekoncentrovaných krémů, čím je zdivo více zavlhlé, tím rychleji clona vzniká, ale  zároveň také záleží na druhu stavebního materiálu, ve kterém jste provedl injektáž, na teplotě atd. Takže první čas je od injektáže do vzniku kompaktní clony. Tato doba se pohybuje okolo (spíše max.)  14 dnů. Po uplynutí této doby je kapilární vzlínající vlhkost  přerušena. Od tohoto momentu začne zdivo postupně vysychat. Ale i na dobu vysychání zbytkové vlhkosti ve zdivu mají vlivy různé faktory, jako je okolní teplota, relativní vlhkost vzduchu vnitřní i venkovní, druh zdiva a zejména jeho tloušťka, zda je zdivo zbavené omítek, atd.  Ale pokud bych Vám měl odpovědět na Váš dotaz v časovém předpokladu (plus minus) , první znatelné známky vysychání by se měly objevit již za měsíc od provedené sanace vlhkého zdiva injektáží. Kdy dojte k úplnému vyschnutí zdiva Vám opravdu nedokážu odpovědně napsat, jelikož nemám dostatek informací. Rychlost vysychání zdiva ovlivňují více či méně různé faktory, které neovlivníme. Je to zejména počasí (zaplať pánbůh), ale co ovlivnit můžete je  jak budete větrat, případně topit, atd. Ale myslím, že Vám neříkám nic, co byste nevěděl či nepředpokládal. Takže teď jen obecně a stručně. Kdy začne zdivo postupně vysychat jsem již popsal. K úplnému vyschnutí zdiva dochází v řádu několika měsíců. Někdo tvrdí až roku, či roků. To je samozřejmě nesmysl. Předpokládám, že nejpozději v létě by mělo být zdivo suché. To znamená suché nejen na povrchu, ale v celé své tloušťce.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Injektáže a Sanace vlhkého zdiva.

Dobrý den, rád bych využil sanaci vlhkého zdiva AquaStop Cream. Vrty bych vedl v úrovni pojistné hydroizolace podlahy, a to tak, aby se po položení pojistné hydroizolace v rozích místnosti hydroizolace spojila se zdivem. Vzhedem k tomu, že se hydroizolace bude ke zdivu natavovat teplem (IPA), zajímalo by mě, jestli to nepoškodí provedenou injektáž AquaStop Cream. Jinými slovy, je-li nutné v tomto případě nejprve udělat pojistnou hydroizolaci podlah, nebo injektáž stěn Díky
Dobrý den. Vodorovnou izolaci zhotovenou asfaltovými pásy je vhodné vytáhnout cca 150 mm na linii injektáže. Tím vznikne hydroizolační vana, která se při svislém natavení na zdivo bude doplňovat se vzniklou vodorovnou izolací ve zdivu zhotovenou u podlahy (pravděpodobně v blízkosti nad podkladovým betonem) pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti injektážním systémem AquaStop Cream. Je ale pravda, že v případě vysoké teploty přímého ohně směrovaného na zdivo při tavení izolačních pásů na vzniklou izolaci injektáží ve zdivu, může dojít k částečnému poškození vodorovné izolace ve zdivu, respektive poškození izolace do určité hloubky zdiva. V tomto případě sanace objektu se nabízí nejprve zhotovit vrty z druhé strany stavebního dílce, pak zhotovit vodorovnou hydroizolaci podlahy včetně hydroizolace na svislou konstrukci (hydroizolační vanu) a následně zhotovit injektáž (výplň vrtů). To vyvrtání před natavením asfaltových pásů doporučuji z důvodu, že vrty můžete v podstatě zhotovit na maximální tloušťku daného zdiva a svislým natavením asfaltových pásů přes linii vrtů se otvory vrtů případně provrtaných skrz zdivo ze strany natavených pásů zatěsní a při injektáži (výplně otvorů vrtů injektážním krémem AquaStop Cream) nemůže docházet k vytékání na druhé straně a tím, že vrty budou zhotoveny před natavením asfaltových pásů, nemůže dojít k případnému provrtání asfaltových pásů v místě linie vrtů. Také odpadá již zmiňované možné poškození izolace vzniklé injektáží přímým ohněm při tavení. Výše popsaný postup je nejvýhodnější ve všech směrech. Samozřejmě také můžete nejprve zhotovit tzv. hydroizolační vanu a pak zhotovit vrty a následnou injektáž. I v tomto případě bude postup naprosto správný, ale hloubku vrtů budete muset přece jen o něco zkrátit, což je ale běžný technologický postup krémové injektáže, ale výhodou v prvním případě je, že hloubku vrtů můžete zhotovit v podstatě na celou tloušťku daného zdiva.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Prajem príjemný deň, chcem sa opýtať: 1. či je Vaša injektáž vhodná aj pre aplikáciu do betónovej nadzemnej základovej časti muriva 2. či je vhodné na plošnú aplikáciu do betónovej steny v pivnici (podpivničený dom – podzemná časť), prípadne aký raster vŕtania betónovej steny potrebné dodržať Vopred ďakujem za info. Pošivák

Dobrý den. K té první otázce. Sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží do betonového zdiva v nadzemní části budovy je možná za předpokladu: Kam se kapilárně dostane (navzlíná) vlhkost, vpenetruje tento materiál i silanový krém a samozřejmě i naopak. Vysoká penetrační schopnost injektážního krému AquaStop Cream vzniká postupným snižováním své hustoty (viskozity) ve vlhkém prostředí a tím je dostatek času pro nasycení i těch méně porézních materiálů jako je i zavlhlý beton. Odpověď k té druhé otázce:  Krémová injektáž není vhodná pro plošnou injektáž podúrovňového zdiva, respektive žádná plošná injektáž do zdiva není spolehlivá. Jediná spolehlivá plošná injektáž podúrovňového zdiva (tzv. bezvýkopová sanace) je injektáž nikoliv do zdiva, ale skrz zdivo (stavební dílec) která se jmenuje tlaková gelová rubová injektáž. Více o této metodě se dozvíte na našich druhých stránkách na tomto odkazu: http://www.injektaz-zdiva-praha.cz/tlakova-gelova-injektaz/

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace a Izolace

Email: info@injektaz-zdiva-praha.cz

 

Dobrý deň, prosím o radu. Mám v dome murovanú kúpeľňu a cez špárovačku začala presakovať zo sprcvhovacieho kúta voda na stenu za ním. Keby sa natreli špáry Vaším výrobkom AquaStop Cream nezamedzilo by to presakovaniu vody? Vopred ďakujem za odpoveď.
Dobrý den. Tento postup sanace vlhkého zdiva je neobvyklý, ale za předpokladu, že spárovací hmota je pevná, a za předpokladu, že průsak vody je opravdu zapříčiněn spárami mezi obklady (např. dosti častá příčina bývá v netěsnosti hrany sprchové vaničky a obkladu aj.), je to řešení. Keramický obklad samozřejmě vodu při sprchování do zdiva nepropustí a tím, že se pod obklady v místě sprchování velmi pravděpodobně nezhotovil hydroizolační nátěr, který by se vždy měl před obkladačskými pracemi zhotovit, je spárovací hmota jediný a do určité míry savý materiál, dle kvality použité spárovací hmoty, stáří atd., a tím může teoreticky docházet k zavlhání zdiva v místech největšího zatěžování vodou. Silanové krémy se používají u nás a nejen u nás nejčastěji pro zhotovení hydroizolační clony pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu, což je jeho nejčastější využití /použití, ale např. v Německu je tento silanový krém používán kromě injektáže zdiva i k ochranným nátěrům např. fasád, betonových konstrukcí, nejčastěji mostů, jelikož je silanový krém silně hydrofobní (vodoodpudivý) s vynikajícím penetračním účinkem a tak se těmito preventivními nátěry značně prodlužuje životnost staveb. Němci jsou dobří ekonomové a tak si dobře spočítají, že i ,,vícenáklady“ se vyplatí. Ale abych nezatracoval i naše stavební ekonomy, i u nás se tyto preventivní nátěry, zejména mostů apod., začínají čím dál více provádět. Takže v podstatě i ve Vašem případě by to mohlo být řešení za výše uvedených úvah o příčině vzniklé vlhkosti zdiva v místě sprchového koutu. Jen bych ještě pro tento postup aplikace doporučil, že po nanesení silanového krému na spárovací hmotu je nutné alespoň 14 dní krém nechat působit (sám se bude penetrovat do spárovací hmoty a dál), aby nedošlo při proudu teplé vody k jeho značnému odplavení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den. CHystám se provést krémovou injektáž zdiva v rosahu 10m délky a 600mm šířky,dále 4m délky a šířky 300mm .Prosim o informaci jaké množství krému při dodrženi vámi předepsaného postupu při injektáži budu potřebovat.Vše včetně vrtáku a plniček bych zakoupil ve vaší prodejně.Předem děkuji.Jaroslav Vent
Dobrý den pane Vente. Předpokládám, že dle tloušťek zdiva se jedná o zdivo cihelné. Výpočet spotřeby na sanace vlhkého zdiva silanového krému AquaStop Cream: 10bm x 0,6m tl. zdiva = 6 m2 průřezu zdiva. 4bm x 0,30m tl. zdiva = 1,2 m2 průřezu zdiva. Celkem m2 průřezu zdiva je 7,2 m2 x 1,15 (koeficient spotřeby) = 8,28 litrů krému. Doporučoval bych zakoupit 10 litrové balení. Případně 3 balíčky polystyrénových zátek (50 ks v balíčku), vrták 600 mm, aplikační pistoli (set) s trubičkovým plnidlem 600 mm.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialista na Sanace a Izolace
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý deň. Ja by som sa chcela poďakovať za výborné vybavenie mojej reklamácie.. Objednala som si u Vás krémovú injektáž. Po rozbalení zásielky som zistila že chýba jedno vedierko injektáže. Po zavolaní na číslo, ktoré bolo na faktúre. Tam bol velmi ochotný a príjemný pán, ktorý mi slúbil, že moju reklamáciu preverí. Také rýchle vybavenie som nečakala ani v najlepšej predstave. O dva dni som mala doma chýbajúce vedierko injektáže. Ešte raz veľmi pekne ďakujem… Marianna Hrušovská
Dobrý večer. Chyba byla na naší straně a tak to považuji za samozřejmé, ale přesto Vám musím moc poděkovat za tak hezká slova. Zahřejí jako jarní sluníčko. Moc děkuji paní Hrušovská.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Jaká je životnost izolace AquaStop Cream?
Dobrý den. Po aplikaci vysoce koncentrovaných injektážních krémů jako je náš AquaStop Cream s 80%ní maximální možnou koncentrací silan/siloxanu v obsahu je životnost cca 30 let. U méně koncentrovaných silanových krémů s 60%ní, 40%ní a 15%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu v obsahu se životnost izolace zkracuje.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialista na Sanace a izolace budov
Dobrý den. Potřebuji koupit salámy 600 gr. s vaší zázračnou hmotou pro ošetření cca 1,5m zdiva tlustého 50 cm. Napište mi prosím kolik salámů si mám koupit. Vybaveni mám, aplikaci chápu a zvládnu. Děkuji Kasnar

Dobrý den pane Kasnar. AquaStop Cream není zázračná hmota, ale vysoce účinný injektážní krém pro injektáž zdiva k trvalému zamezení kapilární vzlínající vlhkosti. Výpočet spotřeby při dodržení našeho technologického postupu:  1,5 bm x 0,5 m tl.zdiva = 0,75 m2 průřezu zdiva x 1,15 (koeficient pro výpočet spotřeby) =  0,9 litrů AquaStop Cream. Tzn. 2 x balení salám, nebo výhodněji 1 litr ve kbelíkovém balení.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

————————————————————————————–

Dobrý den. Objednávám tímto 2x balení salám. Zboží zašlete na moji adresu a nebo pokud je tato hmota k dostání někde v okolí Červeného Kostelce napište mi prosím kde, zajedu si pro ní. Děkuji Kasnar

—————————————————————————————-

Dobrý den pane Kasnar. Bohužel v okolí Červeného Kostelce AquaStop Cream neprodáváme a tak to zadávám k expedici zásilkovou službou TOP Trans. Zboží odeberete na dobírku? Můžete mi prosím ještě zaslat Vaše telefonní číslo na které Vám bude dopravce v den dodání volat. Bez telefonního čísla nám nechtějí zásilky rozvážet. Ještě jedna informace. K ceně za zboží je účtováno 150 Kč poštovné a balné. Vše budete mít na faktuře při dodání zboží.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Specialista na Sanace a izolace vlhkého zdiva.

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

 

Dobrý deň, dá sa Aqua Stop Cream alebo iný materiál od Vás kúpiť aj v kamenných obchodoch? Ďakujem za odpoveď , s pozdravom Majerčák Dubnica n/V.
Dobrý den pane Majerčáku. Injektážní krém AquaStop Cream, a nejen tento výrobek, určený pro sanace vlhkého zdiva se prodává i v tzv. kamenném obchodě na adrese naší provozovny Na Fialce I 1529/6, Praha 6 – Řepy II v ČR.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialista na Izolace a sanace budov
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den pane Schwarz, potřebuji vědět zda lze dodatečně vytvořit od určitého místa další vrty a vyplnit krémem? Spojí se místo starší a nově naplněné? Děkuji Matušek

Dobrý den pane Matušku. Tam kde jste skončil první (dřívější) etapu sanace vlhkého zdiva injektáží, zhotovíte první vrt opět 100 mm od posledního vrtu první etapy a pokračujete standardně dál. Spojení izolace dříve zhotovené a izolace nově zhotovené i se značným časovým odstupem není pro krémovou injektáž problémem.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Specialista na Sanace vlhkého zdiva.

 

Dobrý deň. Rad by som sa spytal, jestli je vhodna injektaž zdiva z nepalenej tehly, lebo niekde mam tuto tehlu. Za skoru odpoveď ďakujem.
Dobrý den. Toto nepálené zdivo, též u nás v ČR nazývané kotovice (vepřovice), tím, že není vypálené v peci, je svojí strukturou velmi porézní a savý materiál a proto se silanový krém AquaStop Cream snadno rozpouští v tomto druhu zdiva. Svojí vysokou penetrační vlastností (schopností) pak velmi snadno nasycuje jeho strukturu, tj.póry a i ty nejjemnější kapiláry tohoto materiálu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialista na Sanace vlhkého zdiva.
dobri chcem sa spitat chcem injektaz aplikovat s vonkajsej strane domu…fasada je klasisky 5cm brizolit.hrubka muru je 40cm..je potrebne odstranit brizolit aby som videl spoje tehal?moze sa aplikovat aj ked je murivo zmiesane tehla plus kvadre -porfix?dom nie je podpivniceny je tam len nanos strku a piesku.Od okna k podlahe je cca 85cm k podlahe vo vnutri..kolko cm od podlahi smerom nadol mam robit vrty?Dakujempekne za odpoved….a za kolko dni mi po objednani tovar dorucia kedze som so SR? DAKUJEM s pozdravom p .Miklaš
Dobrý den pane Miklaši. Injektáž lze aplikovat i z venkovní strany. Nemá to žádný vliv na požadovaný výsledek. Vždy vrtáte na celou hloubku zdiva (- cca 30 mm). Tím , že dům není podsklepený a zároveň injektáž zhotovíte v venkovní strany, nejste omezený velikostí (tloušťky) vrtačky, jako je tomu, když vrtáte z vnitřní strany. Výšku vodorovné linie vrtů si odměříte např. od parapetů oken k povrchu podlahy nebo jedním zkušebním vrtem skrz zdivo. Vrty by neměly být zhotoveny více jak 100 mm nad podlahou a naopak neměly by být zhotoveny pod podlahou. Jelikož vrty budete zhotovovat z venkovní strany, je to do jisté míry výhoda, jelikož vodorovnou linii vrtů můžete zhotovit těsně nad povrchem výšky vnitřní podlahy. Nevím do jaké míry můžete využít průběžnou spáru cihelného zdiva, jelikož píšete, že se jedná o zdivo smíšené, zděné cihlou a porfixovými tvárnicemi. Porfix je velmi savý zdící materiál a tak je u tohoto druhu zdiva krémová injektáž vysoce účinná (výsledek dodatečně vytvořené izolace je v tomto druhu zdiva vysoce spolehlivý). Pravděpodobně se porfixové tvárnice vyzdívaly na lepidlo a tak průběžná spára pro injektáž při průměru vrtů 14 mm je zanedbatelná. Závěr je takový, pakliže jsou místa zdiva v celé své tloušťce cihelná, injektáž zhotovíte do první průběžné spáry nad úrovní podlahy. V případě, že je tloušťka zdiva vyzděna z cihelného zdiva a Porfixu a cihelné zdivo je z venkovní strany, opět využijete průběžnou spáru cihelného zdiva a vrtem budete pokračovat na celou hloubku zdiva včetně porfixových tvárnic. Pokud je vaše zdivo ale z větší části vyzděno Porfixem a cihelné zdivo posloužilo pouze k dozdívání, spáru cihelného zdiva vůbec nemá cenu vyhledávat a vrty zhotovíte co nejblíže k povrchu podlahy. I v cihle se silanový krém AquaStop Cream dobře rozpouští. Jelikož neznám hodnoty zavlhnutí Vašeho zdiva, doporučil bych vrty jednou, případně dvakrát krátce prolít vodou a to pro případ, kdy by zdivo bylo méně zavlhlé. Voda se v podstatě okamžitě vsákne do zdiva. Silanový krém paradoxně lépe nasycuje póry a i ty nejjemnějších kapiláry zdiva při vyšším procentuálním zavlhnutí, než když je zdivo suché. Jsou totiž i případy, kdy se krémové injektáže zhotovují při rekonstrukcích domů jako pojistka pro případ, že stávající izolace je sice ještě funkční, ale je už letitá, a tak může dojít např. do pár let k postupné degradaci této původní vodorovné izolace a tak se krémová injektáž zhotovuje např. u cihelného zdiva do první spáry cihelného zdiva nad ještě funkční vodorovnou stávající izolací z důvodu, že až dožije letitější vodorovná hydroizolace ve zdivu, nahradí ji plně nově vzniklá vodorovná izolace vytvořená krémovou injektáží. Samozřejmě v tomto případě je zdivo nad stávající izolací ještě suché a tak stačí vrty v tomto suchém zdivu několikrát prolít vodou a tím se krém i v tomto suchém zdivu velmi snadno vpenetruje do tohoto zdiva. Samozřejmě je to jen takový příklad, spíše méně obvyklý, ale chtěl jsem jen poukázat na to, že krémová injektáž je velice spolehlivá metoda pro zhotovení dodatečné vodorovné a v některých případech i svislé izolace proti vlhkosti, ale paradoxně clonová izolace vzniká lépe ve více zavlhlém zdivu než sušším prostředí. Ale použité slovo ,,paradoxně,, není úplně přesné, jelikož AquaStop Cream je vyvinut pro zdivo vlhké (až do 95% vlhkosti ve zdivu) k vytvoření nerozpustné (nedispergovatelné) hydroizolační clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Pakliže budete vrtat do průběžné spáry cihelného zdiva, není potřeba břizolitovou omítku odstraňovat v celé délce místa injektáže. Ponechaná omítka nebude mít jakýkoli vliv na vznikající izolaci. Samozřejmě předpokládám, že omítka je ještě pevná. Pokud budete využívat průběžnou spáru v cihelném zdivu, najdete tuto spáru mezi cihlami v odměřené výšce zhotovením svislé drážky na rohu zdiva nebo místa cihelného zdiva úzkým majzlíkem, abyste si břizolitovou fasádu poškodil v co možná v nejmenším rozsahu. Pak si např. vodováhou budete držet vodorovnou linii vrtů a v případě, že přece jen vrták nastavíte o pár milimetrů výše či níže, většinou hrot vrtáku při vrtání vklouzne do spáry. Jinak AquaStop Cream prodáváme i u Vás na Slovenku a to na www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk. Objednané zboží po obdržení objednávky doručuje zásilková služba TOP Trans dobírkou na jakékoli místo po celé SR za 7 EUR nezávisle na množství objednaného zboží. Po obdržení objednávky zboží doručujeme na místo určení do 3 – 5 pracovních dní.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Spesialisté na Sanace vlhkého zdiva.
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Koupil jsem si starší dům, vše vypadá ze je suché ale v jednom miste je stěna vlhka do visky 30 cm. Mam dotaz co použit za gel ( smísené zdivo ),půjčujete zařízeni a za kolik. Stou to technologii jsem se už setkal od firmy drizone.
Dobrý den, pro injektáž smíšeného zdiva k vytvoření dodatečné izolace ve zdivu k zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti jsou neúčinnější a nejspolehlivější silanové krémy jako je např. náš AquaStop Cream s maximálně možnou koncentrací ve svém obsahu, tj. 80% aktivní látky silan/siloxanu. Jsou i méně koncentrované silanové krémy, např. s 15%, 40%, 60%ní koncentrací silan/siloxanu ve svém obsahu, ale ty nejsou již tak účinné. Pokud myslíte pro zapůjčení speciálního tlakového elektrického čerpadla s příslušenstvím pro dvoufázovou injektáž, je toto v nabídce na našem webu a to za 1.200 Kč/1 den. S tímto čerpadlem po všech dokončených přípravných pracích (vyvrtání otvorů,jejich pročištění stlačeným vzduchem  a případně lehké prolití vodou v případě, že zdivo není zavlhlé) zainjektujete za 1 den cca 20 m2 průřezu zdiva. Případně máte možnost využít akci,,Injektážník k čerpadlu zdarma“. Tato akce trvá do odvolání. Vše je na našem webu: www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Specialicté na Izolace a sanace proti vlhkosti
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobry den,mam zaujem si u Vas zakupit tovar,pistol,vrtak a hlavne aquastop v baleni salam aby som vyskusal ako to zaucinkuje,ale neviem kolko budem platit za dopravu,som zo slovenska kraj kosice,okres trebisov obec parchovany,zaujima ma hlavne cena dopravy
Dobrý den, dopravné a balné  nezávisle na množství objednaného zboží po celém území SR je 7 EUR. Vše najdete na

www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je tento systém použitelný i pro opukové zdivo. Spára není vodorovná, tak by se muselo vrtat z velké většiny do opuky. Děkuji za odpověď a přeju příjemný den.
Dobrý den pane Černý. Silanový krém AquaStop Cream je vhodný pro jakékoliv druhy více či méně savých přírodních a průmyslově vyráběných zdících materiálů. Opukové zdivo je přírodní, relativně velmi savý materiál a tím je krémová injektáž AquaStop Cream i v tomto opukovém zdivu vysoce spolehlivá injektážní metoda pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva injektáží.
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den,je Aqua Stop Cream možné aplikovat aj do panela? Dakujem Peter.
Dobrý den. Pokud myslíte betonový panel používaný pro výstavbu panelových domů, tak tento betonový panelový dílec není vhodný pro žádný druh injektáže pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva-izolace
Dobrý den, koupil jsem starý dům – kamenná stěna + 8cm vzduchová mezera + půlcihla = 90 cm. Stěny jsem nechal podříznout a do spáry byla vložena 3 mm folie PVC s náležitým přesahem na vnitřní straně. Firma, která dělala podlahy přesah odřezala a asfaltovou izolaci základní desky nespojila s izolací stěny. Nyní dochází k vlhnutí omítky nad spárou mezi podlahou a stěnou. Lze s tím něco udělat? S pozdravem Petr Mainer

 

Dobrý den, abych řekl pravdu, není jednoduché na tuto otázku odpovědět. Nejprve bych zrekapituloval svoji představu o průběhu sanace vlhkého zdiva. Pakliže můj předpoklad bude nesprávný, prosím o podání dalších informací. Obvodové zdivo a pravděpodobně i vnitřní zdivo vykazovalo vlhkost a tak se před tímto nosným zdivem vyzdila cihelná přizdívka s mezerou, jak popisujete.Toto řešení samozřejmě není šťastné a tak jste nechal mechanicky podříznout jak zdivo nosné tak přizdívku. Pokud jsem to až doposud správně pochopil, myslím, že první drobné pochybení bylo ponechání přizdívky. Tady už nedávalo žádný smysl ji ponechat už vzhledem k dostatečné tloušťce obvodového zdiva a zejména zhotovení podřezávky objektu. Odbouráním přizdívky by se o něco zvětšily místnosti, zhotovení vodorovné izolace zdiva podřezáním by bylo jednoduší a pravděpodobně levnější. Na druhou stranu jste nikterak nepochybili, jelikož jste izolaci zdiva podřezáním provedli i právě u té přizdívky. Teď potřebuji ale nějaké informace pro smysluplný návrh řešení. Co jsem popsal je správně? Podlaha byla vybouraná před podřezáním zdiva? Byla vůbec vybouraná? Pokud ano, zhotovili jste podkladový beton a na ten jste zhotovovali vodorovnou izolaci? Tuto izolaci sice nenapojili na dostatečný vnitřní přesah dodatečně zhotovené vodorovné izolace zdiva, ale vytáhli tuto izolaci podlahy do tzv. vany?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————————————————–

Dobrý den, pro dokreslení situace: V době rekonstrukce jsem byl při podřezávání zdí, ale zhotovení podlahy proběhlo za mé nepřítomnosti. Proto jsem dnes vyboural kousek vnější vrstvy a výsledek jsem se snažil zachytit v nákresu v příloze. V daném prostoru byl původně nějaký beton a podříznutí proběhlo cca 5 cm nad ním. Firma pak ořízla podřezovou izolaci (PVC cca 3mm) a zhotovila podkladový beton v úrovni izolace, či spíše nad ní. Na něj umístila skelnou rohož a položila dva pásy IPA kolmo na sebe tak, že okraje vyzvedla do horní úrovně podlahového betonu. Tzn. nepřivařila je ke stěně a v rozích vznikly holé segmenty. Na horní vrstvu IPA pásů (vzájemně nesvařených , položila desky polystyrenu tl. 2cm, které přikryla folií PVC. Na tuto vrstvu pak položila podlahový beton tl. 9 cm.

Nechtěl jsem zatím rozbít větší kus podlahy, takže přesnou hloubku podřezové izolace pod úrovní podkladového betonu neznám. Zmíněný prostor dnes vyplňují dvě zařízené místnosti a proto hledám možnost relativně neinvazního řešení. Vybourání podlahy a části zdi v okolí podřezové spáry se sice nabízí, ale za stávající situace si je zatím nedovedu představit.

S pozdravem

Petr Mainer

———————————————————————————————

Dobrý den. Z Vašeho nákresu (řezu podlahy a svislé konstrukce) je zřejmé, že dodatečná vodorovná izolace zdiva je zhotovená níže než je výška podkladového betonu a jeho izolace. V tom vidím zásadní pochybení, jelikož se může vlhkost tzv. přemostit přes zavlhlý podkladový beton do zdiva nezávisle na způsobu provedení vodorovné izolace na podkladové betonové vrstvě. Z tohoto důvodu vlastně ani nemohlo dojít k napojení původně přesahové vodorovné izolace zdiva a izolace na podkladovém betonu, jelikož by hydroizolační vana musela být otočená směrem dolů, což ale technicky ani nelze provést. To ale asi také víte. V podstatě máte tři možnosti jak celou situaci řešit a to buď snížit celou skladbu podlahy, což je za dané situace pro Vás z pochopitelných důvodů nepřijatelné a nebo naopak zvýšit vodorovnou izolaci zdiva. Ta třetí možnost je zhotovit svislý řez skrz vrstvy podlahy do hloubky vodorovné izolace zdiva. Tento řez by se provedl po celém obvodu podlahy v mírném náklonu směrem ke zdivu, aby při dosáhnutí dostatečné hloubky řezu vzniklá pára  byla co možná nejblíže k vnitřnímu ukončení vodorovné izolace zdiva. Pak byste použil jakoukoliv vhodnou nízkoviskózní tekoucí hydroizolaci (např. nízkoexpanzní polyuretanovou pryskyřici flex, používanou pro injektáže zdiva), kterou byste tuto spáru v celé hloubce a délce vyplnil. Tím by se teoreticky přemostění vlhkosti mohlo zabránit. Je to sice nestandardní postup, ale dovedu si představit, že by se to technicky dalo provést a mohlo by to fungovat. Pokud byste chtěl provést nejméně invazivní postup, myslím, že Vám nic jiného nezbývá než zhotovit ještě jednu vodorovnou izolaci zdiva (zhotovení vrtů z venkovní strany u obvodového zdiva) injektáží pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu např. vysoce spolehlivou krémovou injektáží a to ve výšce těsně nad vodorovnou izolací podlahy (např. ve výšce tepelné izolace podlahy). Chápu, že jsou to všechno nepopulární rady, ale nic jiného mne nenapadá jak toto pochybení napravit.     

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

Email: sanace-injektaz-zdiva.cz

 —————————————————————————————-

Dobrý den pane Schwarz, velice oceňuji Vaši trpělivost ve snaze mi pomoci. Dovolím si Vás ještě jednou požádat o názor:

Vyjdu z Vašeho návrhu třetí možnosti viz. obr v příloze jak jsem to pochopil.

Dle mého názoru vlhkost do stěny vstupuje jednak pásem podkladového betonu nad vodorovnou izolací, tedy v šířce 3-4 cm, jednak z celého povrchu podkladového betonu spárou tvořenou sklotextilovou rohoží pod vrstvou IPA odkud vystupuje na plochu stěny v pásu cca 11 cm. Pokud budu postupovat podle třetí možnosti, pak proříznu IPA izolaci a navíc těžko dotlačím tekutou hydroizolaci shora přes polystyren a skelnou rohož do potřebné spáry v podkladovém betonu. navrhuji proto tuto modifikaci, která však záleží na vlastnostech zmíněné hydroizolace, kterou neznám: Odříznout podlahový beton ve vzdálenosti cca 10 cm od omítky do hloubky folie PVC a odstranit jej. Odstranit polystyren.  Zvednout podkladovou IPA lepenku od stěny a podél rohu (stěna – podkladový beton) nanést hydroizolaci. Tím by se mohla vytvořit clona mezi podkladovým betonem, stěnou a vodorovnou izolací. Po vsáknutí (neví zda je to možné a jak dlouho to potrvá), by s trochou akrobacie bylo možné přivařit IPA izolaci ke stěně , případně si pomoci nějakými asfaltovými lepidly, které by penetrovaly okraj skelné rohože. Vše ovšem závisí na vlastnostech Vaší hydroizolace.

Byl bych Vám velmi zavázán za Vaše vyjádření k této variantě.

Ještě poznámku ke zhotovení vrtů z vnější strany k vytvoření nové vodorovné izolace: Tím že je stěna (kamenná) přerušena vzduchovou mezerou, nedostanu se k vnitřní (cihlové) stěně, která je pro vlhnutí vnitřní omítky rozhodující. 

Se zájmem očekávám Váš názor doplněný případně vhodným typem tekoucí hydroizolace z Vašeho sortimentu.

S pozdravem

Petr Mainer

———————————————————————————————————-

Dobrý den, pro urychlení vyřešení problému bych navrhoval, kdybyste mi zaslal Vaše tel. číslo a zítra bychom vše operativně probrali. Mám také pár otázek. A nebo mi můžete po 10 hodině zítra zavolat na číslo: 731 565 565.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

———————————————————————————————————–

Dobrý den, zavolám.

Díky

Petr Mainer

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aká je záruku na Aqua Stop Cream a teda na aký dlhý čas po aplikácii mám pokoj od spodnej vlhkosti v murive, alebo či bude potrebné za nejaký čas sanáciu zopakovať ? Druhá otázka, či som si spotrebu materiálu vypočítal správne ak mi vyšlo 35 l materiálu na 80 bm, pri hrúbke muriva 400 mm ? Ďakujem za odpoveď s pozdravom Tomáš

 

Dobrý den. Minimální doba životnosti plné funkčnosti vzniklé dodatečné izolace zdiva pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti našeho injektážního krému AquaStop Cream s maximální koncentrací aktivní látky v obsahu (80%ní koncentrát) je 25 let, ale může to být i mnohem více. To však záleží na mnoha faktorech, např. zatěžování různými vlivy, jako je agresivita prostředí, tepelná zátěž, druh zdiva, atd. Váš výpočet spotřeby injektážního přípravku na Váš rozsah prací je správný, respektive mě to vychází 35,2 litrů, ale může to být o něco méně, ale i o něco více. Záleží na druhu zdiva. Ale zásadně se určitě spotřeba od Vašeho výpočtu lišit nebude, samozřejmě za předpokladu, že dodržíte technologický doporučený postup.
S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
——————————————————————————-

Veľmi pekne ďakujem za promptnu odpoveď.
Ale ak môžem, tak by som sa rád opýtal ešte jednu vec, ako by ste postupovali v mojom prípade, ak mi viete poradiť?

Mám 60r tehlovú stavbu ( pálená tehla ) a riadne betónové základy, stavba nie je podpivničená. Medzi základom a prvou radou muriva je takzvaný terový papier (nie je to asfaltová IPA). Vnútorná betónová podlaha je výškovo na úrovni betónových základov, (respektíve bude, momentálne je štrková). Rád by som tento Váš prípravok aplikoval do dier ktoré by som vyvŕtal do špáry medzi betónovým základom a prvou radou muriva. Otázka je, nebude v aplikacii prekážať terový papier, ktorý tam bol kedysi poćas výstavby umiestnený ako „izolácia“ ? 
Bude v takomto prípade AquaStop Cream plnit svoju funkciu tak ako má? Alebo či by nebolo lepšie v tomto mojom prípade aplikovať AquaStop Cream pod terovy papier do základov a tým by som mal „dvojitú ochranu“ aj ked ten terový papier na niektorých miestach vôbec neplní funkciu izolantu. Za odpoveď pekne ďakujem.

———————————————————————————

Ano, rozumím Vám. Z vašeho emailu jsem snad správně pochopil, že máte v součastné době kompletně vybourané podlahy a tím máte dostatečný výškový prostor pro nový podkladový beton, novou vodorovnou hydroizolaci podlahy a dalších vrstev podlahy. Rozhodně bych injektáž nedělal do spáry térové lepenky! Linii krémové injektáže bych zvolil do spáry cihelného zdiva pod současnou térovou lepenkou či do spáry v přechodu betonového základu a první řady cihelného zdiva (nesmíte se však dostat s vodorovnou linií injektáže pod vodorovnou izolaci podlahy, jednoduše, jak to bude co nejlépe výškově vycházet), ale je možné, že to výškově takto vycházet nebude a v tomto případě to můžete obrátit a to, že novou dodatečnou vodorovnou izolaci ve spáře cihelného zdiva zhotovíte v první spáře naopak nad térovou lepenkou a izolační vanu, kterou předpokládám, že budete také dělat, vytáhnete na svislou konstrukci (zdivo) cca. 100 mm nad linii injektáže zdiva. Tím se budou tyto izolace vzájemně doplňovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva

————————————————————————————-

Dobrý deň prajem,
veľmi oceňujem Vašu ochotu poradiť ako najlepšie a najúčinejšie využiť Váš prípravok AquaStop Crem.
Dovolil som si pre lepšie predstavenie mojej situácie vyhotoviť náčrtok momentálneho stavu a plánovaného stavu. V obrázku „B“ je v podstate situáci o ktorej sme už komunikovali včera len s tým, že som Vám tam dokreslil betónovú základovú dosku a jej úroveň a taktiež všetky ostatné vrstvy ktoré idú následne na ňu.
V obrázku „B“ by som sa chcel opýtať, ako riešiť stenu, ktorá sa sklada alebo je postavená z dvoch rozdielnych stavebných materialov. V tomto prípade mi nekorešponduje špára druhej rady tehál s následným napojením na škvárový kváder.
Teda otázka je, ako by ste, respektíve ako riešiť takúto situáciu, ked budem izolovať injektážou AquaStop Crem?
 
Ďakujem
————————————————————————————-
Dobrý den pane Cifra. Děkuji za výkresy. Výška injektáže je tímto daná. Tím, že (deska) podkladový beton je zakreslen v úrovni stávající térové lepenky,  pro linii krémové injektáže využijete hned tu další spáru nad ní. Do spáry, kde je térová lepenka, injektáž nedoporučuji zhotovit. Pak máte zakreslenou novou vodorovnou izolaci položenou na podkladovém betonu s dalšími vrstvami (tepelná izolace atd). To je samozřejmě všechno dobře. Jen vodorovnou novou hydroizolaci podlahy po provedené injektáži (v první spáře nad térovou lepenkou) vytáhněte do výšky zdiva cca. 100 mm nad spáru, ve které se zhotoví krémová injektáž. Tím vznikne hydroizolační vana. Jinak u tohoto kombinovaného zdiva doporučuji postupovat takto. Vrty bych zhotovil ve výšce výše popsané, ale určitě bych využil spáru cihelného zdiva. Z obrázku č.1 si myslím, že cihelná část tohoto kombinovaného zdiva je z venkovní strany. Pokud tomu tak je, vrty a následnou injektáž zdiva bych provedl také z venkovní strany. Je ale jasné, že vrty se v určité hloubce dostanou do škvárových tvárnic a tím ne do jejich ložné spáry. Tím, že škvárové tvárnice jsou však celku velmi savý materiál, je nasycení okolí vrtů injektážním přípravkem AquaStop Cream velmi účinné a spolehlivé i bez provedených vrtů v průběžné spáře u tohoto druhu zdiva. Neznám procentuální vlhkost Vašeho zdiva, ale vysocekoncentrovaný injektážní krém se snadněji rozpouští a tím i snadněji napouští zdivo s vyšším stupněm vlhkosti. Takže pokud máte evidentně zdivo zavlhlé, není potřeba tyto vrty krátkodobě jednorázově prolít, ale pokud by se např. při vrtání od vrtů prášilo, je toto prolití vhodné a nic se tím nemůže zkazit. Silanový krém má ve svém obsahu 20% vody a tím se rozpouští i u méně zavlhlého zdiva, ale tím jednorázovým a krátkodobým prolitím se urychlí a usnadní v případě méně zavlhlého zdiva jeho nasycování do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva. Je to taková z praxe vyzkoušená metoda. Účinnost vznikající clony se tím nesnižuje a neznehodnocuje, právě naopak. Samozřejmě nejde o ředění obsahu vysoké koncentrace silanového krému.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
——————————————————————————
P. Schwarz, všetkému som porozumel a chcem Vám veľmi pekne poďakovať za trpezlivosť a hlavne ochotu ktorú ste mi preukázali pri riešení tejto mojej konkretnej situácie.
Už dnes si môžete byť istý, že týmto ste získali ďalšieho zákazníka a mile rád Vás na základe tejto pozitívnej skúsenosti pri komunikácii s Vami odporučím aj priateľom a známym, ak jedného dňa budú musieť riešiť taký istý problém ako ja.
Pevne verím, že s produktom AquaStop Cream budem nadmieru spokojný.
Hneď ako osekám omietky tak si Váš produkt objednávam.
 
S pozdravom, úctou a veľkou vďakou
Tomáš Cifra
Dobrý den, mohu si zakoupit k salámovému balení injektážního krému trubičkové plnidlo 600 mm samostatně, tj. bez injektážní pistole ? Děkuji za odpověď. S pozdravem J.Polách
Dobrý den pane Polách. To není problém. Jen na to není v internetovém nákupu kolonka pro samostatné zakoupení trubičkového plnidla. Ale při vyplňování objednávkového formuláře v kolonce ,,Poznámky,, napište ten požadavek na zakoupení trubičkového plnidla bez aplikační pistole. Myslíte to trubičkové plnidlo k aplikační pistoli pro kýblíkové balení nebo k aplikační pistoli pro salámové balení? Stačí, když mi to napíšete do objednávky do výše uvedené kolonky.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý den, mám dotaz na způsob provedení práce svépomocí Vašim přípravkem AquaStop Cream, který chci zakoupit.Budu injektovat kamenné zdivo o šíři 600-700mm a potřebuji vědět jestli není problém když budou vrty mimo spáru. Jsou tam obrovské kameny a není vždy možno jej obejít. Jinak podlahy mám cca 3 roky staré jen vysypané štěrkem a zabetonované.Stěny nejsou nikde izolované.Vlhkost sahá cca 50cm vysoko, podle počasí.Ještě chci vědět zda můžu provést i šikmé vrty.Děkuji za odpověď Matušek.

Dobrý den pane Matušek. U kamenného zdiva nemá význam pro úspěšné provedení sanace vlhkého zdiva injektáží vrtat zpravidla do spár, jelikož spáry u většiny vyzděného kamenného zdiva nejsou průběžné, tzn. že i když byste vrtal to spáry, kterou na povrchu zdiva uvidíte, tato spára se po pár centimetrech začne stáčet mimo osu vrtu a tím se vrt dříve či později dostane mimo spáru. Spíš doporučuji toto nepravidelně, ale i trochu komplikované vyzděné zdivo vrtat v osových vzdálenostech místo normových 100 mm po 80 mm. Nic se tím nezkazí, narušení statiky v jednořadé, případně dvouřadé vodorovné a někdy i svislé injektáže o průměru vrtů 14 mm na celou tloušťku zdiva nehrozí, ale je větší jistota u tohoto druhu zdiva, že nasycování okolí vrtů šířících se hydrofobních clon od jednotlivých vrtů se dostatečně překryjí a tím vznikne kompaktní, celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce injektovaného zdiva. K té poslední otázce. Šikmé vrty můžete zhotovit, ale nedoporučuji náklon vrtů k svislé rovině zdiva větší jak 25 stupňů. Samozřejmě není problém vrty ještě více klopit, ale pak se v dolní části vrtů zesilují šířící se hydroizolační clony ve zdivu na úkor horních částí vrtů,tj. u ústí vrtů.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Jak na mokré zdivo
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

—————————————————————————-

Dobrý den pane Schwarz,
potřeboval bych opět radu, nastala mi tady velmi prekérní situace.
Vrtáky od Vás jsem objednal a tak se pokouším vrtat kámen, jde to velmi špatně a když vidím kolik toho mám vrtat, je mi nanic. Ale k věci, mez kameny jsou obrovské spáry v celé hloubce zdi 700mm, myslím že by těch 10kg vyšlo tak na metr…
Co s tím, jak zabránit vtékání krému do těch spár?
Děkuji za každou radu
Přeji pěkný zbytek dne Matušek

—————————————————————————–

Dobrý den pane Matušku. Pokud se jedná o nestandardně velké spáry, ve kterých by měla i krémová emulze (relativně větší její viskozita) unikat, pak nezbývá nic jiného než tato místa spár vyplnit cementovou zálivkou. Pokud to půjde, můžete zálivku provést beztlakově, ale  vzhledem k značným  netěsnostem spár ve Vašem zdivu a tloušťce zdiva mám obavy, že bez tlakového vyplnění speciálním např. šnekovým čerpadlem pro cementovou injektáž, to nepůjde. Pak po cca. dvoudenní technologické pauze můžete krémovou injektáž zhotovit. Tu spotřebu, na kterou se ptáte u tohoto zdiva s Vámi popsanými spárami takhle nedokážu odhadnout. 

S přátelským pozdravem 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Tlaková chemická injektáž

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

—————————————————————————

Děkuji Vám za odpověď, mám něco podobného v plánu jen jsem chtěl že namíchám cement s vodou v dobrém poměru a natlačím to kompresorem.
Jinak mi před chvílí vznikla nemilá situace – nový vrták v délce 450 mi z neznámých příčin po 40ti dírách prasknul v půlce. Mám na víkend domluvené pomocníky a nemám čím vrtat. Je nějaká možnost rychlé výměny? Děkuji Matušek

—————————————————————————-

Dobrý den, rád Vám vyhovím, ale jediné schůdné řešení z časových důvodů je, že byste se zastavil na naší provozovně, kde Vám vrták vyměním. Třeba i zítra v sobotu.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Izolace vlhkého zdiva

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————————————-

To bych rád ale jsem z Olomouce, tak to je trošku z ruky 🙁 Budu si muset někde půjčit.
A jak to tedy vyřešit v týdnu? Zašlete mi hned v pondělí druhý když nafotím ten prasklý a pošlu Vám fotky?

Děkuji Matušek.

———————————————————————————

Nedělejte si starosti s focením. Já Vám věřím, nestává se to sice tak často a je to za několik let sporadická reklamace, paradoxně jen u těchto krátkých vrtáků, u delších vrtáků jsme toto ještě nezaznamenali a tak v pondělí požadovaný vrták v rámci dobrých vztahů zašlu. Nic platit nebudete.  

S přátelským pozdravem  

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Sanace vlhkého zdiva

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

———————————————————————————–

Dobrý den, děkuji jste rovnej chlap. Škoda že takových lidí není více.
Ještě jednou děkuji za ochotu.

Adresa je: Jiří Matušek

————————————————————————————

Dobrý den pane Matušku. Vrták je už vyexpedovaný, ale byl vyskladněn v pondělí až odpoledne. Tak si myslím, že k Vám dorazí ve středu.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

————————————————————————————–

Přesto děkuji, dnes jsem zjišťoval jak si počínat s tou cementovou zálivkou a ve třech stavebninách mi řekli že mám použít cement s vodou, že beton co dodává např. Sika je zbytečný a poslouží i ten normální. Co vy na to, mají pravdu?
A ještě taková drobnost, neustále mi ty vrty zapadávají hlínou a kamínky, kéž by to byla cihla to bych takové starosti neměl, nemáte nějaký fígl jak na to?
Moc děkuji s pozdravem Matušek.

—————————————————————————————-

Dobrý den pane Matušku. Vzhledem k tomu, že cementová zálivka u Vašeho netěsného zdiva se nezhotovuje ze statické poruchy, kde se v těchto případech používají speciální cementové zálivky s mírnou expanzí a vysokou pevností atd., ale je to z důvodu zatěsnění nekompaktního zdiva pro únosnost spotřeby, ale i také dodržení normy spotřeby krémové injektáže, není úplně nutná ta speciální zálivka a tak v podstatě s odpověďmi stavebnin souhlasím. Samozřejmě zejména z důvodu ušetření finančních prostředků, ale i z důvodu výše popsaného. Jen bych při namíchání zálivky přidal do poměrů vody a cementu i příslušný díl jemného písku, např. bílého písku používaného pro zásyp zámkové dlažby. Písek zvýší její pevnost a zálivka se nebude při vysychání tolik smršťovat. Pytlovaný jemný bílý písek se dá koupit ve stavebninách, kde prodávají zámkovou dlažbu.  Případně koupit běžný jemný betonový potěr. Jinak co se týče toho drolení zdiva do otvorů vrtů je to vždy trochu problém, ale myslím, že není neřešitelný a zásadní. Jde pouze o to, aby se po vyvrtání otvorů nezmenšil obsah vrtů a mohlo se bez větších obtíží zasunout trubičkové aplikační plnidlo při injektáži. Postupovat se dá takto. Vrty těsně před injektáží vyčistit stlačeným vzduchem a to tak, že se zasune také nějaká trubička do zadní části vrtu a např. u Vašeho zdiva bych kompresorem vrty vyfoukal. Je mi ale jasné, že to drolení zdiva je otravné a v práci zdržující, ale to už nezměníme.   

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

—————————————————————————————

Velmi vám děkuji za rady a Váš odborný názor, snad to dobře dopadne…

Děkuji moc za vaše rady, s pozdravem Matušek.

—————————————————————————————

Já pevně věřím, že s pečlivostí Vám vlastní a našimi dlouhodobými zkušenostmi získanými z dennodenně realizovaných aplikací injektáže zdiva naší injektážní divizí u našich zákazníků (zpětná vazba pro správný postup našich doporučených technologických postupů pro sanace vlhkého zdiva) to dopadne dobře. Přeji Vám, ať se dílo daří.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Izolace vlhkého zdiva

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

——————————————————————————–

Dobrý den pane Schwarz, měl bych dotaz jak se chová krém ve hlíně a písku? Mám tím prosypané celé zdi…
Praděda mi říkal že tenkrát se tam utopilo všechno co bylo, tak že potvrzuji že opravdu všechno. Děkuji s pozdravem Matušek

———————————————————————————-

Dobrý den pane Matušku. Váš pradědeček pravděpodobně zdil na hliněnou maltu nebo na vápennou maltu, která se za tu dobu dnes jeví jako hnědý písek bez pojiva, což byla v té době ale běžná praxe. Jinak krémová injektáž injektážním výrobkem AquaStop Cream se chová v tomto prostředí velmi spolehlivě, jelikož tato stará zdící malta je velmi porézní a tím savá a to je v podstatě ideální prostředí pro již tak výborné penetrační vlastnosti (schopnosti) silanového krému. Silanový krém se velmi dobře naváže na tento materiál a vzniklá clonová izolace nebude dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Sanace vlhkého zdiva

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

———————————————————————-

Opět přeji dobrý večer pane Schwarz, tak vrtání stěn je v plném proudu a je to opravdu otročina…ale co mě nejvíce znepokojuje je fakt že nelze udržet na konci vrtu osové vzdálenosti ani přibližně, průměr 14 je pro takovou zeď prostě málo a tak vrták libovolně zatáčí kam se mu zlíbí, mohu vědět jaká je faktická únosnost vzdáleností vrtů od sebe. Obavám se že tento jev nevyřeším. Děkuji s pozdravem Matušek.

————————————————————————-

Dobrý den pane Matušku. Maximální osové vzdálenosti pro dodržení doporučeného technologického postupu sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží jsou max. 120 mm, ale vrták bych raději nastavil na 80 mm, pakliže se Vám vrty rozevírají, jak popisujete. Ale je to zvláštní, že se vrty stáčejí a tím se rozevírají jejich osové vzdálenosti. Pokud by to bylo takto specifické zdivo u kterého by se nedal udržet směr vrtu, tak u některých vrtů by se jejich ukončení měly zase naopak přibližovat. Ze zkušeností vím, že vrt v případě vyvrtané hloubky cca 100 mm už nemá tendenci se kamkoli stáčet i v případě smíšeného a kamenného zdiva. Jediné vysvětlení se nabízí ve špatném nasazení vrtáku k svislé rovině zdiva (jeho vyklonění či náklonu) a nebo se Vám vrt vyosí hned na začátku vrtání a tím se pak vrt buď rozevírá nebo naopak svírá a z tohoto důvodu jsou osové vzdálenosti nepravidelně vzdálené.  Ale to by neměl být zásadní problém, za předpokladu, že osové vzdálenosti mezi vrty u ústí vrtů a nebo u dna vrtů, neměly být více jak již zmiňovaných 120 mm.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den,chcel by som informovat,ci mate na Slovensku alebo v Madarsku distribútora,ci by sa dalo zakupit tovar v týchto krajinach?Prosim Vas napiste nam aky je postup pri objednavke,ci to posielate s kurierom,platba je prevodom ci na dobierku, Dakujem s pozdravom Bachorec, Komárno Slovenská republika.
Dobrý den pane Bachorec. Zboží na Slovenskou republiku zasíláme na dobírku, ale i bankovním převodem přes dopravce TOP Trans. Zadejte si na internetu náš slovenský web: www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk, kde je internetový prodej ,,Predaj sanačných materiálov – E shop,,. Tam si Vámi vybrané zboží nakoupíte a v jednoduchých krocích při nákupu vyplníte doručovací adresu atd. Zboží k Vám dorazí od odeslání objednávky max. do 5 pracovních dnů (v případě dodání na dobírku).
 S priateľským pozdravom
 Jiří Schwarz -konaťel spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-muriva-svojpomocne.sk
Dobrý den, chci se zeptat jestli nemáte nějakou pobočku, která by provedla tlakovou sanaci zdiva poblíž Brna. Pokud bych si injektáž dělala sama, 10 kg kbelík mi vystačí na kolik metrů? Děkuji za odpověď Marie Hutterová
Dobrý den paní Hutterová. Tlakovou krémovou injektáž zdiva Vám zhotoví naše firma i poblíž Brna. Ta vzdálenost ještě není problém. Jsme schopni za den zhotovit, tj. vyvrtat a injektovat, cca 15 – 20 m2 zdiva. K našim obvyklým cenám za 1 m2 průřezu zdiva injektáže bychom připočetli 1.500 Kč dopravné. Jinak 10 litrů (injektážní krém AquaStop Cream) vyjde cca na 9 m2 průřezu zdiva při dodržení našeho technologického postupu. Metry čtvereční průřezu zdiva se počítají takto: Tloušťka zdiva x délka zdiva (běžné metry bm). Příklad: 0,45 tl. zdiva x 20 bm zdiva = 9 m2 = spotřeba 10 litrů krému AquaStop Cream.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Sanace vlhkého zdiva
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, z důvodu konkurenceschopnosti u zákazníka mně zajímá jestli je možné od Vás získat slevu na odběr materiálu AquaStop Cream v kyblíku, momentálně potřebuji 25 kg. Již jsem tento materiál od vás vyzkoušel na 120 bm a je super. Děkuji za odpověď.SPĚCHÁ. S pozdravem Jaroslav Sítek
Dobrý den pane Sítku. U stálých zákazníků poskytuji slevu na injektážní krém AquaStop Cream 10% z ceny bez DPH. S touto slevou byste mohl počítat.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
————————————————————————
Dobrý den,
Děkuji za odpověď. Jakým způsobem si mohu u Vás objednat 25 kg  AquaStop Cream s touto slevou?
S pozdravem
Sítek
————————————————————————–
Dobrý den pane Sítku. AquaStop Cream si můžete objednat na našem webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz přes E-shop. Po obdržení objednávky Vám zboží dorazí na Vámi vyplněnou dodací adresu do 3 pracovních dnů. Ve formuláři při nákupu do poznámek nezapomeňte uvést tu dohodnutou 10%ní slevu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobry den, mam na Vas otazky: Kolko stoji 1 kg Vasho kremu? Kolko stoji aplikacne zariadenie? Dakujem, s pozdravom Ing. Pavol Bášti

Dobrý den pane Bášti. 1 litr (cca 1 kg) AquaStop Cream vychází v různých cenách, dle balení. Jak to bývá, čím větší balení, tím je cena  jednoho litru nižší. Posílám Vám link na slovenský web, kde najdete internetový prodej v EUR cenách www.injektaz-muriva.svojpomocne.sk a na český web www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz . Jinak pokud myslíte elektrické injektážní čerpadlo pro dvoufázovou krémovou injektáž s příslušenstvím v českých korunách, tak toto zařízení stojí 29.000 Kč bez DPH. Pakliže jste plátce DPH, což předpokládám, a zboží byste si odebíral přes zásilkovou službu u Vás na Slovensku, vše budete nakupovat bez DPH. Cena čerpadla by se přepočítala v aktuálním kurzu na Vaši měnu.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý večer. Uvažuji zastavit vzlínající vlhkost u starého rodinného domku Vaší svépomocnou metodou. Délka cihlových zdí je dlouhá 40m, tloušťka zdiva 450mm. Prosím o bezplatnou prohlídku Vaším odborným pracovníkem. Děkuji za odpověď. S pozdravem Pavel Moravec.

Dobrý den pane Moravec. Omlouvám se, ale u injektáže zdiva svépomocí nejsme schopni provádět prohlídky, respektive provádět prohlídky bezplatně. To dává smysl u aplikačních firem, kde je zisk vyšší a tím bezplatné prohlídky jsou samozřejmostí . Naše firma má také aplikační divizi  www.kremova-injektaz-zdiva.cz , kde tyto bezplatné prohlídky dennodenně bezplatně provádíme naším technikem a následně vyhotovujeme cenové nabídky samozřejmě i s ,,rizikem,, že zakázku nedostaneme. Ale u injektáže tzv. svépomocí bychom to jednak nestíhali (již přes tisíc odběratelů injektážního krému AquaStop Cream ) a většinou by to bylo i nerentabilní. Myslím, že na našem webu najdete všechny potřebné informace pro bezchybné zhotovení sanace vlhkého zdiva, počínaje instruktážními videi, až po ucelenou řadu všech potřebných materiálů a zařízení. V neposlední řadě poskytujme bezplatnou poradnu a na mobilní lince 731 565 565 poskytujeme urgentní či delší konzultace. Samozřejmě, pokud byste potřeboval spočítat např. spotřebu nebo se na cokoliv zeptat, mile rád se Vám budu osobně věnovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den,prosím o doporučení materiálu včetně spotřeby a ceny na izolaci cihelného zdiva 10bm,tl.45cm. Chceme realizovat svépomocí,máme jen vrtačku,vrták,tak i nacenění potřebného vybavení pro aplikaci.Zasíláte zboží např.PPL?Místo realizace Hradec Králové.Děkuji,A.Syrový
Dobrý den pane Syrový. Vše najdete na tomto linku: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/e-shop/ . Spotřebu Vám vypočítám: 10 bm x 0.45 tl.zdiva = 4,5 m2 průřezu zdiva x 1,15 (koeficient výpočtu pro spotřebu cihelného zdiva) = 5,2 litrů injektážního krému AquaStop Cream. Tzn. že si objednejte jedno 5 litrové balení a dvě jednolitrová balení. Dále případně potřebujete vrták o průměru 14 mm na danou tloušťku zdiva, injektážní pistoli (set), případně vzduchovou pumpu na vyčistění vrtů od zbytků vyvrtaného materiálu a polystyrénové zátky (ve Vašem případě dva balíčky po 50 ks).Po odeslání objednávky Vám zásilková služba TOP Trans do 2 až 3 dnů doručí objednané zboží na adresu, kterou uvedete na objednávce a v den dodání před závozem Vám zavolají na Vaše vyplněné číslo. Technologický způsob provedení izolace proti vlhkosti se všemi informaci pro správné provedení injektáže najdete na našem webu a v případě jakýchkoliv nejasností mne můžete kontaktovat v pracovních dnech od 8 h do 17 h na mob. čísle 731 565 565.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý den, Mame starsí dom, tato metoda sa nám zapáčila. Na Slovensku máte kto by nám to spravil, alebo svojpomocne a objednať od vás ten krém. Dakujem
Dobrý den paní Takinová. Zastoupení u Vás v SR nemáme. Pokud se rozhodnete zhotovit injektáž zdiva svépomocí a budete postupovat dle našeho technologického postupu, určitě to zvládnete.V případě, že byste potřebovala spočítat spotřebu injektážního krému AquaStop Cream na Vaši nemovitost, tak mi zašlete běžné metry a tloušťku(ky) zdiva a já Vám ji obratem spočítám.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz -konaťel spoločnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
——————————————————————-
Dobrý deň, potrebovali by sme na 40 bm a hrúbka steny je 45 cm. Dakujem Tankinová
——————————————————————-

Dobrý den. Spotřeba na Váš rozsah sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží bude při dodržení našeho technologického postupu 21 litrů AquaStop Creamu. To znamená, že bych Vám doporučil si zakoupit 2x 10l AquaStop Cream a 1 litr AquaStop Cream.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz -jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

 
Dobrý den mám zeď asi 80 cm z kamene a pak z cihel jde to taky udělat krémovou injektáží.děkuji za odpověd Prúcha

Dobrý den pane Průcho. O jaký druh kamenného zdiva se jedná?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

—————————————————

Dobry den pane Schwarz dekuji za odpověď přidávám vám foto zdi jak to vypadá .

—————————————————-

Dobrý den pane Průcho. Jedná se ve větší míře o zdivo cihelné a v některých částech zdiva,  zejména v dolní části nosného zdiva je zdivo smíšené. Fotky jsou do červena zabarvené a tím o jaký druh kamene se jedná z fotografií nerozpoznám. Připadá mi to jako opuka, ale jak píši, z těchto fotek si nejsem jistý. Každopádně proč se na ten druh kamenného zdiva ptám. Pokud kámen obsažený ve zdivu je i byť méně savý, není to ani v tomto případě problém v tomto druhu kamenného zdiva i smíšeného zdiva krémovou injektáž zhotovit se spolehlivým výsledkem. V částech zdiva, kde je zdivo pouze cihelné, využijete průběžnou spáru pro krémovou injektáž , v místě, kde potřebujete, aby vznikla izolace (clona) proti vzlínající vlhkosti. U zdiva smíšeného a v místech, kde je zdivo kamenné, bych doporučil zkrátit osové vzdálenosti jednotlivých vrtů z doporučených vzdáleností 100 mm na 80 mm. U tohoto druhu zdiva budete rovněž držet vodorovnou linii vrtů v místě, kde má vodorovná clona vzniknout ( předpokládám, že u podlahy) nezávisle na nepravidelných spárách smíšeného a kamenného zdiva.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Dobrý den, snažím se připravit díry do kamenného zdiva pro aplikaci Vašeho gelu a není možné díry udělat. Hoří mi a lámou se vrtáky, je to potoční kámen lepený hlínou o šířce 800 mm. Prosím o nějakou radu, už jsem zoufalý…Když bych od Vás koupil na zkoušku použitý vrták je možné že to vydrží? Prosím jaké s tím máte zkušenosti. Děkuji za odpověď Matušek.

Dobrý den, o jaký druh kamene se jedná?

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

———————————————————-

Dobrý den je to opuka nebo tak něco….

———————————————————-

Dobrý den, jestli se jedná opravdu o opukové zdivo, není  problém zhotovit vrty a tím následné izolace zdiva. Nevím, jaké vrtáky používáte, ale pakliže vrtáky nejsou určené pro profesionální práce, jsou to tzv. hobby vrtáky (vrtáky se v tomto materiálu a zejména tloušťce pak tupí a lámou), tím by se vysvětlila jejich krátká životnost. Naše nabízené vrtáky jsou pro profesionální používání a tak vydrží opravdu někdy až neuvěřitelné množství vrtů (stovek vrtů v těch nejtvrdších materiálech). Bohužel momentálně použité, ale plně funkční vrtáky v délce 600 mm jsou dočasně vyprodané , ale vrtáky použité, funkční v délce 1000 mm skladem máme a tuto délku vrtáku vzhledem k tloušťce Vašeho zdiva potřebujete. Objednejte si jeden tento vrták a zkuste. Pokud to bude opravdu opuka, nebude to pro náš dodávaný vrták problém.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

—————————————————————

Děkuji za pomoc, snad to půjde.

S pozdravem Jiří Matušek.

Dobrý deň, svojpomocne chcem aplikovať injektáž vo vnútri domu / zvonku je dom zateplený/. V návode som nenašiel spôsob vŕtania dier vnútorných rohoch domu /mám štyri pravouhlé vnútorné rohy/. Obvodový múr má hrúbku 40 cm. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Marián
Dobrý den, ano, rozumím Vám. Pakliže se nevrtá obvodové zdivo z venkovní strany, což je ve Vašem případě pochopitelné vzhledem k zateplené fasádě, rohy se z vnitřní strany vrtají v tzv.vějířovém provedení. To znamená, že poslední vrt ještě kolmo zhotovený do obvodového zdiva skončí v co nejbližší vzdálenosti od vnitřního pravoúhlého rohu. To samé provedení posledního vrtu bude samozřejmě i z druhé strany vnitřního rohu. Je ale pravda, že průřez (půdorys) tohoto rohu nebude navrtán a tím ani zainjektován. Pokud by se Vám nechtělo zhotovit pár vrtů v těchto rozích z venkovní strany (jen z jedné strany rohu na vzdálenost tloušťky zdiva a jeho hloubku (mínus cca. 30 mm, tak jak vrty zhotovujete z vnitřní strany) a pak zateplenou fasádu šikovně opravit, je jediné možné technické provedení a to v tzv. vějířovém zhotovení vrtů. Tzn., že ve vnitřním rohu zdiva zhotovíte co nejvíce možných šikmých vrtů dostatečně dlouhých (prostřední vrt bude v 45 stupňovém provedení v pravoúhlém vnitřním rohu a bude nejdelší) a další vrty se budou postupně zkracovat a jejich úhly se budou postupně měnit, tak tímto trochu pracnějším provedením se takto rohy dají izolovat. Ten samý postup, respektive podobný, je ale i zhotovení injektáže u obvodového zdiva, kde je na toto obvodové zdivo kolmo provázané zdivo vnitřní. V místě tloušťky vnitřního zdiva provázaného se zdivem obvodovým vzniká v případě injektáže z vnitřní strany také nazainjektovaná délka obvodového zdiva dle tloušťky vnitřního zdiva. Takže pakliže i v tomto případě nezhotovíte v tomto místě injektáž z venkovní strany, je potřeba obvodové zdivo injektovat opět ve vějířovém provedení a to nejlépe z obou stran rozděleného obvodového zdiva zdivem vnitřním.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, potřeboval bych vědět, jestli je nějaký teplotní limit pro provádění sanace, jestli to můžu udělat teď, nebo jestli mám počkat až na jaro. Děkuji Fišnar
Dobrý den pane Fišnare. Máme začátek února a teploty se po celé ČR pohybují celodenně pod bodem mrazu. Pakliže se ptáte na zhotovení sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží a Váš záměr je zhotovit injektáž v obvodovém zdivu (u vnitřního zdiva se dá v objektu temperovat a tak injektáž nemusí být závislá na venkovních teplotách, případně v suterénních prostorách, kde je teplota také i bez temperování většinou celoročně nad bodem mrazu) je to v současné době nevhodné, jelikož silanový krém nesmí při aplikaci a ani nejméně 14 dní po ní přemrznout, což v současné době hrozí a tak má odpověď je nechat injektáž na jaro, kdy teploty budou přes den nad bodem mrazu alespoň 5 stupňů Celsia. Krátké noční mrazíky pak nevadí, ale zdivo musí mít naakumulovanou teplotu, aby nedošlo byť jen k částečnému (co do hloubky) promrznutí zdiva.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Jak na mokré zdivo.
Dobry den mam zaujem o vase vyrobky na sanaciu muriva a moja otazka je ako to je z durucenim na Slovensko je to na dobierku platba pri prevzati tovaru? Roman

Dobrý den, ano je to přesně tak. Na Slovensko zboží zasíláme na dobírku přes přepravce TOP Trans. Při vyplnění objednávkového formuláře si zvolíte možnost dodání, osobní odběr, dobírkou. U Vás to bude samozřejmě dobírkou, tj. při převzetí zboží platba v hotovosti přepravci dle objednaného zboží.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol.

TRUMF sanace s.r.o.

 

Dobrý den, koupila jsem domek starý 91 let. V rozích domku se mi i přes původně danou izolaci ( zřejmě IPA) objevuje vzlínající vlhkost. Rozhodla jsem se pro izolaci pomocí injektáže. Je nutné injektáž provést podél celého zdiva domku nebo stačí jen v inkriminovaných místech? Pokud by bylo zapotřebí provést injektáž v celé délce zdiva, což je 48m při síle zdi 45cm, kolik kg krému bych potřebovala? Otvory pro krém by byly 10cm od sebe. Pokud budu injektáž provádět z vnější strany zdi, při kolika stupních toto mohu nejdříve začít dělat? Jak hluboko mám vrtat do zdiva (45cm), abych vše udělala tak, jak se patří? Na vpravení krému do zdiva bych si s největší pravděpodobností zapůjčila přístroj i s pracovníkem. Po provedené sanaci zdiva bych chtěla domek zateplit polystyrenem, kdy nejdříve toto mohu udělat, abych něco nepokazila? Velice děkuji za odpověď a zdravím. Dagmar Šulcová
Dobrý den paní Šulcová. Vzhledem ke stáří domu bych doporučoval zhotovit injektáž zdiva po celém obvodu domu. Je velmi pravděpodobné, že byste zhotovila dodatečnou izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti v inkriminovaných Vámi popisovaných místech a vlhkost by se objevila o kus dále a to v krátkém časovém horizontu. Toto je mé doporučení, ale nemusíte se jím samozřejmě řídit a můžete provést injektáž v inkriminovaných místech s přesahem alespoň 1 metr na každou stranu od místa injektovaného, momentálně viditelného, zavlhlého zdiva, ale musím Vás upozornit, že by to byl velmi amatérský postup sanace zdiva a bude jen otázka času než injektáž budete muset postupně zhotovovat na dalších místech neprovedené injektáže. Tento scénář je velmi pravděpodobný.Jinak na našem webu máte dostatek informací jak injektáž správně zhotovit a tak si myslím, že technologický postup Vám již nemusím popisovat. Správně se ve svém dotazu zmiňujete o osových vzdálenostech 10 cm. Ptáte se na hloubku vrtů při tloušťce zdiva 450 mm. Vrty zhotovíte do hloubky 420 mm při průměru vrtů 14 mm. Kdybyste přece jen potřebovali nějakou praktickou či technickou radu, můžete mne kdykoliv v pracovních dnech zavolat na mob. číslo 731 565 565 a vše operativně můžeme probrat. Akce ,, Injektážník k čerpadlu zdarma,, je stále platná a vzhledem k často využívané této službě u našich zákazníků, neuvažuji o jejím zrušení. Jinak co se týče dotazu o vhodných teplotách při provádění krémové injektáže je odpověď tato. Rozhodně tím, že se jedná o obvodové zdivo (to, že injektáž budete provádět z venkovní strany obvodového zdiva nemá vliv na rozhodování kdy a při jakých teplotách injektáž zhotovit, následná odpověď by platila i při injektování z vnitřní strany obvodového zdiva, samozřejmě jiné rozhodování pro zahájení sanačních prací je pro vnitřní zdivo, kde jsou teploty v zimním období uvnitř budovy vyšší a dá se temperovat, ale o tomto vnitřním zdivu se nezmiňujete) neměly by se teploty pohybovat od zhotovené výplně injektážním krémem cca. 14 dní pod bodem mrazu. Samozřejmě zdivo nepromrzne velmi pravděpodobně v celé své hloubce, ale už  ta skutečnost, že by zdivo promrzlo „jen“ např. do hloubky 150 mm, je už špatně.Také nevím, kde se Váš dům nachází. Rozdíl pro zahájení injektáže je např. v Praze nebo na Šumavě, což je Vám jistě jasné, ale stále platí to pravidlo výše uvedené. Takže bych tu injektáž odložil na jarní období. Jedna z otázek je na spotřebu. Výpočet spotřeby injektážního krému AquaStop Cream je tento: 48 běžných metrů x 0,45 tl. zdiva (předpokládám, že se jedná o cihelné zdivo) x 1,15 koeficient pro spotřebu cihelného zdiva = 24,8 litrů celková spotřeba Vašeho zadání. Tím počítejte max. 25 litrů krému. Tzn. že bych si objednal 2x 10 litrové balení (10 litrové balení je cenově nejvýhodnější) a jedno 5 litrové balení. K té poslední otázce, kdy po provedené injektáži můžete začít zateplovací práce fasády. V podstatě hned po provedené injektáži, jelikož zbytková vlhkost se odpaří přes interiér. Je ale jasné, že k rychlejšímu vysychání zdiva dochází, když se zbytková vlhkost může odpařovat zejména do exteriéru. Technologická pauza mezi zhotovením injektáže a zahájením zateplovacích prací fasády by měla být cca 2 měsíce, pakliže nepospícháte. To by znamenalo v jarním období zhotovit dodatečné vodorovné izolace zdiva a třeba na konci jara či začátkem léta začít se zateplovacími pracemi. Jak jsem ale výše vysvětloval, ta např. dvouměsíční technologická pauza je vhodná, ale nikoliv závazná.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Jak na mokré zdivo
———————————————————————————————–
Dobrý den, velice děkuji za odpověď, utvrdil jste mne v mých předpokladech – přesně to jsem potřebovala. Dám se tedy do oklepávání omítky a jakmile bude lepší počasí, objednám si u Vás krém a domluvíme se na půjčení stroje i s pánem:-) Přeji krásný den Dagmar Šulcová
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následný postup po injektáži.- Jak dlouho musí být okopaná nainjektovaná zeď odkrytá, než se bude moci znovu omítnout?- Čím je vhodné následně zeď omítnout?(jádrová omítka, sanační omítka, sádrová omítka…???) popř. nějaký podhoz, pak nějaký druh omítky a poté štuk?- jak dlouho mají jednotlivé vrstvy vysychat, než je možno nanést další vrstvu???- jakou malbu zvolit??? Děkuji za odpověď. Přeji pěkný den,Martin Ř.

Dobrý den. Po oklepání omítek a následném provedení sanace vlhkého zdiva injektáží silanovým krémem AquaStop Cream se injektážní krém rozpouští ve zdivu (typické clonové šíření pro krémovou injektáž) několik dnů, někdy až týdnů. Všeobecně je vhodné zdivo znovu omítat cca. po 14 dnech od zhotovené injektáže. Další otázky jsou již spíše pro výrobce sanačních omítek. Jsou omítky jednovrstvé, tj., že jádrová vrstva je omítána jednou sanační omítkou. Tam žádné technologické pauzy v podstatě nejsou. Pak jsou sanační omítky vícevrstvé, tzn. že tyto sanační omítky mají ucelenou řadu pytlovaných sanačních vrstev, tj, špric, jádro je omítáno ve více vrstvách za použití jednotlivě označených  pytlovaných sanačních omítek a štuk. U těchto vícevrstvých omítek jsou výrobcem doporučené technologické pauzy při omítání jednotlivých vrstev a další doporučení, jako jsou tloušťky jednotlivých vrstev atd. Co se týče poslední otázky, je odpověď jednoduchá. V exteriéru je nutné použít nejlépe silikátovou barvu, v interiéru je nutné použít barvu určenou pro sanační omítky. Tyto barvy mají vysokou prodyšnost. Na balení musíte najít informace, jako je např. její difuzní odpor a zejména zda je určená pro aplikaci na sanační omítky!!!

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

Dobrý deň, uvažujem o svojpomocnej injektáži muriva z plnej tehly cca 55 cm hrubého v prvej várke o dĺžke cca 10 metrov, v ďalšej časti sa asi nejedná o vzlínajúcu vlhkosť, lebo tam nie sú mokré mapy, ale sa tvorí pleseň v horných rohoch. Chcem sa informovať: Prečo priemer vrtov má byť 140mm a osová vzdialenosť 100mm, keďže niekde píšu o priemere 120mm a osovej vzdialenosti 120mm? Keďže vŕtam do malty s osovou vzdialenosťou 100mm nedôjde k narušeniu statiky? Aké sú záruky a trvanlivosť injektáže, teda koľko rokov to vydrží? Aký je rozdiel medzi AquaStop Cream® a Dryzone, lebo cenový rozdiel je dosť veľký(či Dryzone je o toľko kvalitnejšie)? Vopred ďakujem S pozdravom Vladislav Bučko

Dobrý den pane Bučko. Ano, ta první etapa sanace vlhkého zdiva je vhodná pro zhotovení krémové injektáže k vytvoření dodatečné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Ta druhá etapa odstranění tvořících se plísní není velmi pravděpodobně z důvodu vzlínající vlhkosti, ale vzniku tepelných mostů (nejchladnějších míst konstrukce obvodového zdiva, které bývají nejčastěji v rozích místností, v místech např. nadokenních překladů, špalet oken atd. Tam by to vyřešilo zateplení domu z venkovní strany a nebo omítnutí thermoizolační omítky z vnitřní strany v tloušťce nejméně 30 mm a dostatečné ploše v místech tvořících se plísní. Budu Vám odpovídat dle Vašeho pořadí položených otázek. 1.  Co píše konkurence na své výrobky není podstatné. Pokud pro injektáž použijete náš výrobek AquaStop Cream, je vhodné dodržet náš technologický postup. Je vždy lepší o něco zvětšit průměr vrtů a osové vzdálenosti vrtů zkrátit. Výsledek je spolehlivější. Na základě dlouhodobých aplikací je to na stovkách staveb úspěšně vyzkoušené, nikoliv jen v laboratořích, kterými to samozřejmě na začátku začíná. 2. Injektáž zdiva v těchto průměrech a osových vzdálenostech vrtů se správně nazývá mikroinjektáž, což se v odborných publikacích takto uvádí. Je to nejšetrnější metoda pro vytvoření dodatečné vodorovné, ale v některých případech svislé izolace proti vzlínající vlhkosti ve zdivu bez narušení statiky. Tyto práce nepodléhají ani stavebnímu povolení právě z výše uvedených důvodů. 3. Životnost vzniklé hydroizolace je minimálně 25 let a více dle místních podmínek. 4. Cena výrobků je závislá na mnoha faktorech. Výroba v západní Evropě s dražší pracovní silou, doprava, značka atd. Nicméně ne vždy dražší výrobek musí být kvalitnější. To ale určitě vidíte i v jiných oblastech. Nebudu v žádném případě jakkoliv znevažovat konkurenci, ale náš výrobek musel projít složitou schvalovací administrativou, laboratorními zkouškami, cetrifikací ve Státní zkušebně v Praze, výrobek musí splňovat veškeré normy ČR pro tuto technologii, které vůbec nejsou méněcenné než normy zahraniční, spíš naopak, a v neposlední řadě dohledem výroby. Takže závěr si musíte vyhodnotit sám.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

————————————————————————————

Dobrý deň pán Schwarz,

ďakujem za odpoveď ktorá mi veľmi pomohla v rozhodovaní a ujasnení si niektorých skutočnosti, hlavne som sa obával narušenia statiky. V prípade, že sa rozhodnem injektáž zrealizovať, s nákupom všetkých potrebných materiálov a náradia sa obrátim na Vašu spoločnosť. V súčasnosti som v rohu, kde predpokladám vzlínajúcu vlhkosť, odstránil jemnú omietku s plesňou, intenzívnejšie vetráme a čakám do leta či sa tam niečo objaví. Zatiaľ sa to javí suché a bez náznakov plesne. 

S pozdravom

 Vladislav Bučko

Dobrý den, chtěl bych se Vás tímto zeptat jaká je průměrná spotřeba injektážního krému. Abych byl přesnější chci izolovat zdi o celkové délce cca 20 metrů – jaké balení si mám tedy objednat? Předem mnohokrát děkuji za odpověď. R. Líma

Dobrý den pane Límo. Pro výpočet spotřeby izolace vlhkého zdiva ještě potřebuji vědět tloušťku Vašeho zdiva, případně druh zdiva.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace a izolace budov

—————————————————————-

Dobrý den,

 děkuji za Vaší odpověď. Tloušťka zdiva je cca 45 cm a jedná se o klasickou cihlovou zeď.

 Ještě jednou děkuji a přeji příjemný den – R. Líma

—————————————————————–

Dobrý den pane Límo. Při tl. 0,45 cm cihelného zdiva a délce 20 bm se jedná o 9 m2 průřezu zdiva. Při tomto rozsahu sanace vlhkého zdiva injektáží je přepočet tento: 9 m2 x 1,15 (koeficient pro výpočet spotřeby u cihelného zdiva) = 10,35 litrů AquaStop Creamu. Tato spotřeba je za předpokladu dodržení našeho technologického postupu, který je, že osové vzdálenosti jednotlivých vrtů budou 100 mm, hloubky vrtů u Vaší tloušťky zdiva budou 420 mm, průměr vrtů 14 mm a vrty budou ze 100% vyplněny. Tím bych Vám doporučil zakoupit jedno desetilitrové balení a jedno jednolitrové. Případně 4 balíčky po 50 ks polystyrénových zátek pro zatěsnění vodorovných vrtů nejlépe vedeny do spáry zdiva nejblíže k potřebné výšce linie izolace proti vlhkosti (pravděpodobně podlahy), 1 x vrták 650 mm a případně vzduchovou pumpu pro vyčištění vrtů.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

——————————————————————–

Dobrý den. mnohokrát děkuji za odpověď. R. Líma

Prosím o propag.materiál

Dobrý den. Na jaký výrobek potřebujete propagační materiál? Nebo na náš technologický postup krémové injektáže. Nevím přesně co potřebujete.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

——————————————————————-

Vážený pane, bývá dobrým zvykem (z výstav nebo předváděcích akcí), že bývá k dispozici propagační materiál, kde jsou zpravidla uvedena tel.čísla na prováděcí firmy, použitý materiál (když se jedná o více druhů), případně pomocný materiál, kterým se uvedené práce provádějí. Jedná se především o práce na starších domcích, kde původní vodorovná izolace proti vlhkosti už nefungje,a potřebuje úplnou výměnu, nebo rozsah opravy je malý, zejména pro větší firmy. Vlastním RD menších rozměrů,již dříve jsme provedli tzv. podřezání, ale pak se ozvala příroda – několikerá povodeň, kdy voda sahala vysoko nad izolaci. Částečně se nám podařilo svislé kontrukce RD vysušit, ale některé ne zcela !! Podařilo se mi sehnat kapalinu modré barvy, která se aplikovala podobným způsobem do stěn, jako ta vaše ! Měl jsem dojem, že jsme vše provedli správně, ale v některých částech RD to mohlo být málo. Proto mám zájem o propagační materiál, abych mohl zvážit zda jsem někde neudělal chybu. Víte jsem už důchodce, ale poměrně dost zručný, kterému by mohlo stačit vklidu porovnat Vámi nabízený materiál a případně se pokusit drobné havarijní stavy aplikací Vašeho materiálu napravit. pokud by to mohl být problém, jsem ochoten případný propagační problém finančně uhradit. Bydlím totiž v Karvinském okrese – Petrovice u Karviné – a pokud byste měli svoji prodejnu někde poblíž, pak bych si mohl tento materiál pořídit sám, bez Vaší pomoci. Zkrátka bych neotravoval !!!  Možná by stačilo vědět pár čísel s odkazem na vaše stránky !! Dále už bych si dokázal poradit , číst zatím umím, telefon taky mám !!! Na Váš materiál jsem narazil na Internetu. Snad by stačilo, kdybych se pokusil tento materiál stáhnout ! Děkuji moc pěkně za Váš dotaz a lituji, že jsem byl tak smělý a požádal Vás o propagační materiály. S dokonalou úctou Váš obdivovatel  Ing. Gustav Uher

———————————————————————-

Dobrý večer pane Uher. Je mi líto, že můj dotaz Vás tolik pobouřil. Nic jsem tím zlého nemyslel. Sanačních výrobků vyrábíme více a tím se různí i jejich aplikace a proto jsem jen opravdu potřeboval vědět co potřebujete. Respektive o co máte zájem. Dále bych Vám ještě chtěl říci, že mne opravdu Váš dotaz neotravoval. Má poradna je bezplatná, věnuji se jí dobrovolně a myslím, aniž bych se chtěl holedbat, snad je i některým stavebníkům užitečná. Teď jsem se z Vaší trochu podrážděné odpovědi dozvěděl co Vás zajímá a to je to, co jsem potřeboval vědět. Myslím a doufám, že jsme se teď navzájem pochopili a tím Vám samozřejmě rád poštou zašlu propagační materiál, který jsme používali na výstavě na FORARCHU 2013, kde jsme vystavovali. Adresu jste mi zaslal a tak v nejbližších dnech Vám propagační materiál na injektáž zdiva dorazí.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Dobry den, prosim o sdeleni ceny drenaze pozemku okolo novostavby, vykop by bylo mozne zajistit v dobe polozeni zakladu z nasi strany. Jednalo by se o drenaz obvodu cca 65 metru, rovinaty pozemek, misto Zaluzi u Horovic. Jeste se chci zeptat, zda se drenaz ma ci nema delat na jilovitem podlozi, nazory se ruzni. Jedna se o byvale pole, ktere mesto prodalo na parcely.( tak si myslim, ze zas asi tak jilovite to byt nemuze. Predem velice dekuji, Barbora Adamová

Dobrý den paní Adamová. Pro tyto práce jste již od nás daleko. Děkujeme za poptávku.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————

Dobrý den, děkuji za reakci, mohu Vás alespon poprosit o názor, zda je vhodne drenážovat pozemek okolo domu, kde je jílovité podloží? Děkuji

—————————————————————-

Dobrý den paní Adamová. Můj názor ve všeobecné rovině sanace vlhkého zdiva na zhotovení drenážního tělesa pro odvodnění domu u základové desky s jílovým podložím (pakliže je opravdu podloží jílové)  je vhodné a to z důvodu, že jílové podloží je velmi nepropustná vrstva a tím je možnost, že se v případě dlouhodobých dešťů, přívalových dešťů, většího množství napadaného sněhu s rychlým táním atd. u základů domu může zarazit povrchová voda a tím voda bude tlakově působit na spoje hydroizolací a to samozřejmě nikdy není do budoucna dobře. Také je docela podstatná informace, zda je dům podsklepen či nepodsklep, kterou jsem nedostal. U podsklepeného půdorysu domu bych drenáž doporučil, avšak za předpokladu, že drenážní těleso bude vhodně gravitačně zaústěno. U nepodsklepeného půdorysu domu bych u novostavby drenáž spíše považoval za jakousi pojistku. Je to na dlouhé úvahy a také neznám místní podmínky a tak to prosím považujte za radu, jak se říká, od stolu.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

——————————————————————

Dobrý den, 

mockrát Vám děkuji!!!!!

 S pozdravem

 Adamová

Dobrý den,potřebuji poradit, jakým způsobem sanovat stěnu sklepa. Problém je v tom, že při zvýšené hladině spodní vody se voda dostává do sklepa spárou mezi základovou deskou a vyzděnou stěnou.Dokážou injektážní krémy zabránit pronikání této vody?
Dobrý den. Injektážní krémy na bázi silan/siloxanu v obsahu jsou sice nenahraditelné pro sanace vlhkého zdiva, které velmi účinně zabraňují kapilární vzlínající vlhkosti pronikající zdivem, ale to co popisujete, je pro jiný druh injektáže, a to pro tlakovou polyuretanovou injektáž, která se zhotovuje pro zatěsnění např. mikrotrhlin v železobetonových  konstrukcích jako jsou podzemní tunely (metro), podzemní garážové prostory atd., ale i pro případ co popisujete Vy, i spáry mezi základovou deskou a svislou obvodovou stěnou. Nikoliv pro zatěsnění dilatačních spár! Tato injektáž je již pro specializované firmy se zkušenostmi ve svém oboru. Pokud byste měl zájem o provedení této chemické tlakové injektáže za použití vysoce expanzní polyuretanové pryskyřice, můžete se na nás obrátit. Jsem přesvědčen, že bychom tento problém s natékáním vody do podzemního podlaží odstranili tímto druhem injektáže, za předpokladu, že se jedná o tento druh poruchy.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den přemýšlím nad použitím vašeho přípravku na sanaci zdiva, nicméně nevím jak postupovat – můj dům je v 70 letech přestavěná stodola asi i s chlévy, ale to je nepodstatné – hlavní nosná zeď která je sice z plných cihel je ale bohužel ve své polovině průřezu dutá což jsem zjistil při vrtech takže 30cm je plná cihla pak dutina a dalších 30 cm plné cihly. Asi by bylo logické navrtat stěnu z obou dvou stran a sanovat každou jakoby zvlášť pokud se zamyslím, nicméně tento krok se mě nechce podnikat z jednoho důvodu, a to že právě jedna ze stran stěny je již po celkové rekonstrukci. Je nějaký jiný způsob krom třeba předvrtání vylití nějakou betonovou směsí a znovu vrtání ? A když bych to takto provedl neobjeví se mě na opravené straně stopy po sanaci ?
Dobrý den. Vaše úvahy pro úspěšně provedené sanace vlhkého zdiva jsou naprosto správné a také jste mi vysvětlil, proč např. tuto oboustranně zamýšlenou injektáž již nechcete realizovat. Kdybyste mi nedal tuto informaci, neodpověděl bych Vám jinak, než jak píšete. Ale existuje ještě jedna možnost jak vrtat a zhotovit injektáž tohoto dvojitého zdiva s mezerou z jedné strany a přesto úspěšně. První zdivo navrtáte vrtákem s větším průměrem vrtáku (např. průměr 30-40 mm) v osových vzdálenostech 100 mm. Pak po správném naměření tloušťek zdiva a zejména hloubky mezery si nastavíte vrták na hloubku vrtu tak, abyste se vrtem dostal do hloubky druhého zdiva (skrz první vrt)na jeho celou tloušťku mínus cca. 30 mm. Po zhotovení vrtů zadního zdiva již vrtákem o průměru 14 mm provedete injektáž tohoto zadního zdiva. To, že se Vám nepodaří tyto vyplněné vrty zazátkovat např. námi dodávanými zátkami je jasné, ale nemusíte se obávat, že dojde k zásadnímu úniku silanového krému ze zadního zdiva. Krém se ve vlhkém prostředí pomalu rozpouští a tím má i ve vodorovném provedení možnost a čas se spíše nasycovat do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva a tím výron z ústí vrtů nebude zásadní. Tím byste měl dokončenou injektáž zadního zdiva. Pak vrty o větším průměru zhotovené v prvním zdivu by bylo dobré alespoň částečně vyplnit zdící maltou. No a jak už určitě tušíte, to nebude složité. Budete jednostranně injektovat to první zdivo a to při osových vzdálenostech 100 mm, průměry vrtů budou 14 mm na tloušťku prvního zdiva mínus 30 mm, ale vrty zhotovíte vždy mezi ty vrty již vyplněné částečně zdící maltou. To už budete postupovat dle námi doporučovaného technologického postupu pro krémovou injektáž. Je to přece jen trochu složitější, zdlouhavější avšak již mnohokrát vyzkoušené. Při troše štěstí vám bude průběžná spára druhého zdiva vycházet ve stejné výšce jako průběžná spára prvního zdiva a tím samozřejmě linii výše popsaného technologického provedení injektáže  zhotovíte do průběžné spáry obou zdí. Samozřejmě nejjednodušší by byla ta injektáž do každého zdiva samostatně z vnitřní a venkovní strany, ale jak píšete, už to nelze provést, tak toto je sice složitější avšak plně funkční alternativa pro toto dvojité zdivo s mezerou. Pokud by se Vám na druhé straně (předpokládám, že myslíte na omítkách) udělaly po provedené injektáži druhého zdiva skvrny (což je velmi pravděpodobné), budou jen dočasné.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den, mám dotaz na způsob provedení práce svépomocí Vašim přípravkem který chci zakoupit.Budu injektovat kamenné zdivo o šíři 600-700mm a potřebuji vědět jestli není problém když budou vrty mimo spáru? Jsou tam obrovské kameny a není vždy možno jej obejít. Jinak podlahy mám cca 3 roky staré jen vysypané štěrkem a zabetonované. Stěny nejsou nikde izolované. Vlhkost sahá cca 50cm vysoko, podle počasí. Ještě chci vědět zda můžu provést i šikmé vrty. Děkuji za odpověď Matušek.
Dobrý den pane Matušek. U kamenného zdiva nemá význam pro úspěšné provedení sanace vlhkého zdiva vrtat zpravidla do spár, jelikož spáry u většiny vyzděného kamenného zdiva nejsou průběžné, tzn. že i když budete vrtat to spáry, kterou na povrchu zdiva uvidíte, tato spára se po pár centimetrech začne stáčet mimo osu vrtu a tím se vrt dříve či později dostane mimo spáru. Spíš doporučuji toto nepravidelně vyzdívané zdivo vrtat v osových vzdálenostech místo normových 100 mm, ale po 80 mm. Nic se tím nezkazí, narušení statiky v případě jednořadé, případně dvouřadé vodorovné a někdy i svislé injektáže o průměru vrtů 14 mm na celou tloušťku zdiva nehrozí, ale je větší jistota, že nasycovaní okolí vrtů šířících se hydrofobních clon od jednotlivých vrtů se překryjí a tím vznikne kompaktní, celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce injektovaného zdiva. K té poslední otázce. Šikmé vrty můžete zhotovit, ale nedoporučuji náklon vrtů k svislé rovině zdiva větší jak 25 stupňů. Samozřejmě není problém vrty ještě více klopit, ale pak se v dolní části vrtů zesilují šířící se hydroizolační clony na úkor horních částí vrtů,tj. u ústí vrtů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
—————————————————————————–
Dobrý den, ještě k mému předešlému dotazu, je možné zajistit i použitý vrták v délce 1000mm nebo něco mezi? Potřebuji vrtat 700mm. Děkuji Matušek.
—————————————————————————–
Dobrý den pane Matušek. Vrtáky určené pro sanace vlhkého zdiva pro krémovou injektáž proti vlhkosti o průměru 14 mm dodáváme v délkách 450 mm, pracovní hloubka 400 mm, 650 mm, pracovní hloubka 600 mm a pak již 1000 mm, pracovní hloubka 950 mm. Jiné délky v tomto průměru vrtáku zn. Heller bohužel nejsou a myslím, že ani srovnatelná konkurence jiné délky v tomto rozpětí délek vrtáků také nevyrábí.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
 
Dobrý den, mám zájem provést isolaci stěny krémem Aquastop, stěna je z venkovní strany obložena obkladem a z druhé strany je podlaha nepodsklepené místnosti cca 1m nad venkovním terénem. Dochází k zavlhnutí zdiva u podlahy vnitřní místnosti a opadání venkovního OB. Pokud se provede isolace krémem Aquastop ,lze očekávat nápravu? A jak byste navrhl řešení venkovní stěny opatřené obkladem? Okolo stěny je již proveden odvětrávací kanálek cca 40 cm hl. opatřený nopovou isolací a vysypán štěrkem a zavlhlost trvá. Děkuji za odpověď. JT
Dobrý den. Postup sanace vlhkého zdiva by měl být tento. Venkovní obklad je pravděpodobně keramický a tím naprosto neprodyšný a tak jen stav vlhkého zdiva ještě zhoršuje. Ty sanační kroky již zhotovené až na to vysypání štěrkem (štěrková drenážní vrstva více propouští povrchovou vodu k základům domu a ke zlepšení odsychání obvod zdiva nedochází. Je to jeden z mýtů sanace vlhkého zdiva) jsou v podstatě v pořádku, avšak problém se zavlháním obvodového zdiva, kde půdorys domu je nepodsklepen to nemohly vyřešit. Doporučoval bych provést krémovou injektáž v těsné blízkosti nad podlahou přízemních místností. Tím se vytvoří hydroizolační clona, která přeruší kapilární vzlínající vlhkost a obvodové zdivo od úrovně podlahy vyschne. Linii injektáže nemůžete  provést v místě terénu, jelikož byste se dostali pod podlahu, která je nepodsklepená a tím je pod podlahou zavlhlá zemina či zásyp a tak by docházelo k tzv. přemostění vlhkosti ze zásypu nad hydroizolační clonu z bočního směru. Obvodové zdivo od úrovně terénu do linie injektáže, tj. do výšky vodorovné linie injektáže bude zavlhat i nadále. Tento problém obvodového zdiva nepodsklepeného půdorysu stavby se dá vyřešit, ale již radikálnějším stavebním opatřením a to tímto způsobem. Vybourali byste skladbu podlahy včetně zásypu či zeminy do dostatečné hloubky, tj. do hloubky okolního terénu, pochozí plochy a podkladový beton byste zhotovili těsně pod úrovní terénu nebo v úrovni terénu se zhotovením hydroizolační vany a další skladbou např. termoizolační vrstvy atd., a konečné pochozí betonové desky. Pak vodorovnou linii zhotovení krémové injektáže lze zhotovit těsně nad úrovní terénu (max.do 100 mm nad terénem) a tím Vám obvodové zdivo bude vysychat již od úrovně terénu nikoliv od úrovně přízemních podlahových ploch, což je ale u Vás vzhledem ke značné výšce podezdívky jak popisujete 1000 mm, (rozdílová výška od terénu do výšky podlahy) by bylo velmi náročné. Jsou kamenné podezdívky (např. žulové), kde
vlhkost v podstatě není viditelná, ale samozřejmě kapilární vlhkost přesto vzlíná do přechodového většinou cihelného zdiva, kde tento přechod bývá většinou v místě podlahy nepodsklepené podlahy a tím není nutné toto razantnější opatření vůbec provést. Další postup je a ve vašem případě bude velmi pravděpodobně reálnější, a to že si zhotovíte injektáž v místě podlahy a od úrovně terénu do již zainjektovaného místa podlahy odstraníte omítky. Následně si zvolíte např. roštový zateplovací keramický obklad, který ale není obložen na lepidlo, ale je skládán na roštový rastr v tzv. zámkovým, drážkovým skládacím systémem. Tím se zdivo neuzavře, ale je ochráněno před povětrnostními vlivy s estetickým výsledkem.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobry den, mam dotaz k aplikaci kremu Aquastop Cream . V jedne mistnosti je tezko pristupne místo kolem cele steny, kde není mozne okopat zed az na podklad..Lze pouze oskrabat stuk. Není pak po aplikaci kremu mastny flek na novem stuku, resp. barve? Zed není tak vlhka, ze by potrebovala az tak razantni reseni jako jsou sanacni omítky, nicmene budu davat sanacni stuk, barvu, atd. Dekuji za odpověď, Martin Mádr

Dobrý den pane Mádr. Pokud omítky nejsou již nepevné a nenávratně degradované, není vždy nutné tyto omítky před injektáží odstranit, ale samozřejmě ani po zhotovené sanaci vlhkého zdiva injektáží. Pokud se jedná o zdivo cihelné, byla by škoda vrty nezhotovit do první možné vodorovné spáry těsně nad podlahou místnosti. Vhodnou spáru naleznete svislým drážkovým osekáním omítek v místě předpokládané linie injektáže. Po nalezení vodorovné spáry si budete držet linii vrtů ve vodorovném provedení i v místech neodstraněných omítek. Vrták při drobné odchylce nastavení vrtů vždy ,,sklouzne“ do spáry. Pokud je to zdivo smíšené, provedení vrtů je v podstatě stejné, jen se vrt zpravidla naklopí k svislé rovině zdiva na cca. 15 stupňů. Technologický postup sanace zdiva injektáží Vám asi nemusím popisovat. Na našem webu je dostatek informací k správnému provedení krémové injektáže zdiva svépomocí. Ale teď k Vaší otázce. Samozřejmě, že po provedeném vyplnění vrtů naším silanovým vysocekoncentrovaným krémem AquaStop Cream se na omítkách objeví šířící se izolační clony, které se postupně překrývají. V tom je podstata zhotovení izolace zdiva pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti. Ale nemusíte mít obavu, že pásové ztmavnutí omítek je trvalé. Po tzv. dispergaci se pásové ,,mastné“ zabarvení v místě injektáže ztratí. V tom momentě je již zdivo přetiratelné jakoukoliv interiérovou nebo exteriérovou barvou. Samozřejmě vzniklá pásová izolace (clona) vzniklá ve zdivu je dále stabilní a již nerozpustná.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Chemická injektáž zdiva

 

Dobry den velice mě nadchla vaše technologie četl jsem dotazy a odpověďi a zdá se mi vše jasné akorát místnost kde se mně v rohu ze strany do ulice začala vlhnout zeď nevím co teď jelikož dum je po rekonstrukci podkladních betonů a po té jsem jak se říká udělal z izolace vanu a do te finální betony tak je jasné že se jedná o spodní vodu ale mám řadový dum vedle mně na vlhké zdi je soused neměli by jsme mít společnou zeď jak se dřív stavělo co když se stane že provrtám zeď skrz nebo málo ??? A druhá zeď je do ulice ale potíž je že předzahrádka je o proti mé podlaze cca 1metr niž znamena to že vše se bude vrtat zevnitř a vzhledem k tomu že mám betony odizolované musím vrtat tak vysoko nad podlahou, nestačí když v mém případě navrtám zeď těsně nad?? Podlahou?? děkuji mnohokrát za odpověd Lukáš Pešek
Dobrý den pane Pešku, jistě jste si vědom, že je velká škoda, že při rekonstrukci podlahy jste již nezhotovil dodatečné vodorovné hydroizolace ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, ale je pravda, že po bitvě je každý generálem, a tak to ode mne neberte jako výtku, takže se raději zaměřme na to, co s tím dál.  Nejprve k té první otázce. Společné nosné zdivo u dříve stavěných řadových domů není nic opravdu neobvyklého. Doporučoval bych ale přeci jen tento postup. V prvé řadě bych se dohodl se sousedem o tomto postupu sanace vlhkého zdiva. Bylo by dobré zhotovit jeden kontrolní vrt skrz Vaše společné zdivo. Za prvé se tímto vrtem zjistí, zda výška podlahy Vaší postižené místnosti (v tom horším případě) není níže a (v tom lepším případě) zda naopak není výše než podlaha přízemní místnosti Vašeho souseda anebo jsou obě podlahy v jedné rovině, což by byl pro zhotovení vodorovné hydroizolace společného zdiva ideální stav. Za druhé se zjistí, jaká je skutečná tloušťka Vašeho společného zdiva a to z důvodu, aby injektáž byla provedena ve správné výšce a zejména na skutečnou tloušťku zdiva (mínus cca. 30 mm). Nedostatečná hloubka vrtů je vždy horší varianta, než jeden vrt skrz zdivo (v místě, kde nehrozí např. navrtání elektroinstalace, rozvodů topení atd). V neposlední řadě se vyloučí, zda se nejedná o dvě zdiva s mezerou. I toto není vyloučeno. Pakliže by se jednalo o dvě samostatné nosné zdi, je nutný trochu jiný postup injektáže, respektive, pokud by mezera mezi těmito dvěma zdmi byla dostatečně široká, izolaci – sanaci zdiva injektáží, byste zhotovoval na tloušťku Vašeho zdiva (mínus cca.30 mm.). Pokud by ale mezera byla velmi malá a byla by letitostí v dolní části, kde byste zhotovoval vodorovnou izolaci zdiva, vyplněná sprašováním zdících materiálů, které probíhá byť pomalu, ale v podstatě neustále, je nutné opět injektáž zhotovit na celou hloubku obou zdí, aby nedošlo k tzv. možnému přemostění vlhkosti od sousedního přilehlého zdiva přes zásyp, který je v těchto případech velmi pravděpodobný a častý, ale toto jsou pouze možné varianty a domněnky, které se  právě tímto zkušebním vrtem potvrdí či vyloučí a tím se pak krémová injektáž zdiva zhotoví bezchybně. Té poslední otázce úplně nerozumím, ale zásada správně zhotovené injektáže je v podstatě jednoduchá. Pokud je půdorys místnosti nepodsklepen, kde zhotovujete izolaci zdiva proti vlhkosti, vždy vodorovnou linii injektáže zhotovujete v těsné blízkosti podlahy přízemní místnosti(místnostech). Pokud je ale půdorys v místě sanace vlhkého zdiva podsklepen a strop suterénu je nad úrovní terénu (pochozí venkovní plochy) není nutné linii izolace proti vzlínající vlhkosti zhotovit nad podlahou přízemí, ale už v těsné blízkosti terénu, pakliže se také neprovádí odvlhčení obvodového zdiva suterénních místností.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace budov.
Dobrý deň,chcem sa spýtať či sa aquastop cream vo vedrách dá plniť aj do pištole alebo je to určené len na tlakovú aplikáciu,ak sa dá použiť do pištole či mi stačí 10 + 5 kg na 23 bm pri hrúbke 50 cm a či môžem aplikáciu previesť aj v úrovni podlahy keď budú novo vybetónované a budú vyššie ako vonkajší terén? Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Ivan Babic
Dobrý den pane Babic. Injektážní krém AquaStop Cream se dá aplikovat-injektovat do vrtů tlakově i beztlakově se stejným výsledkem, za předpokladu, že se provede výplň vrtů ze 100% jejich obsahů. Námi prodávaná ruční injektážní pistole je vyrobená a upravená pro ,,beztlakovou“ dvoufázovou injektáž zdiva. Co se týče předpokládané spotřeby na Vámi zamýšlený rozsah krémové injektáže – je tato: 23 bm x 0,5 m tl.zdiva x 1,2 (spotřeba na 1 m2 průřezu zdiva + malá rezerva) = Celková spotřeba je 13,8 litrů injektážního krému AquaStop Cream za předpokladu, že dodržíte doporučený technologický postup, o čemž nepochybuji. Jinak ta výška linie injektáže v těsné blízkosti nové betonové podlahy, která je již nad úrovní terénu, je naprosto v pořádku. Předpokládám, že tento půdorys prováděné rekonstrukce a sanace vlhkého zdiva domu není podsklepen. Pokud by byl podsklepen a strop suterénních místností by byl nad úrovní terénu, mohl byste vodorovnou linii vrtů u obvodového zdiva a následnou injektáž zhotovit již těsně nad úrovní terénu, nikoliv podlahy přízemních místností, ale myslím, že to není Váš případ.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Vysoušení a izolace vlhkého zdiva

Prosím v návodu se píše: Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být max. 100 mm nad vnitřní podlahou nebo venkovní pochozí plochou u podsklepeného půdorysu stavby. Prosím znamená to, že injektáž je možno provést i u stropu sklepa, který je ca 15 cm nad úrovní chodníku? A zabránit tím stavebnímu nepořádku v sanované místnosti nad sklepem?Děkuji Dvořáková

Dobrý den paní Dvořáková. Je to přesně tak, jak píšete. Pokud provedete izolaci zdiva těsně nad úrovní terénu a za předpokladu, že neřešíte problém s pravděpodobným zavlháním i podúrovňového zdiva sklepních prostor, je vše naprosto v pořádku. Strop sklepních místností je nad úrovní terénu, jak píšete, a tak by byla chyba zhotovit izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti injektáží u podlahy, respektive nad podlahou přízemních místností, když můžete již provést odvlhčení obvodového zdiva v úrovni pochozí plochy (terénu),tj. pod stropem suterénních místností, takže Váš záměr sanace zdiva injektáží v této výškové linii je naprosto v pořádku.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Vysoušení a izolace vlhkého zdiva

Dobrý večer, potřeboval bych poradit. Mám v domě dost vlhkosti, které se projevují jak v domě na omítce tak i z venku na fasádě. Ze které strany by se tedy měla provést sanace? Z obou stran? Děkuji za pomoc. Na jaře budu muset shánět firmu, která nám s tím pomůže jednou a na vždy.
Dobrý den. Pokud se bavíme o zhotovení chemické izolace vlhkého zdiva metodou tlakové krémové injektáže, je úplně jedno jestli vrty a následná injektáž se zhotoví z vnitřní nebo venkovní strany zdiva. Vrty se vždy zhotovují na celou tloušťku daného zdiva (mínus cca. 30 mm). Samozřejmě je potřeba dodržet další zásady námi doporučeného technologického postupu pro tlakovou injektáž zdiva svépomocí a nebo to zadejte nám se všemi garancemi. Pokud byste chtěl odizolování vlhkého zdiva provést naší injektážní divizí, stačí se domluvit na termínu bezplatné prohlídky, kde si vše zaměříme, zhodnotíme a vypracujeme cenovou nabídku. Toto je běžný postup sanace budov.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Chemická injektáž vlhkého zdiva.
———————————————————————————–

 No asi by se to muselo vidět,či bych to mohl nafotit a zaslat fota+popis atd. My jsme z plzeňského kraje od Domažlic. Děkuji. Varga

———————————————————————————–

Pokud se jedná o Váš záměr, že si sanace vlhkého zdiva provedete svépomocí, zašlete fotky a případně nějaké informace s tím spojené a myslím, že bychom to dokázali smysluplně probrat i přes poradnu, která je k těmto účelům zavedená.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Sanace vlhkého zdiva injektáží

————————————————————————————-

Dobrý den, v příloze vám zasílám fotografie. Vlhké zdivo je vidět všude u podlahy.

————————————————————————————-

Dobrý den, ze zaslaných fotek je patrná vysoká vlhkost a salinita (zasolení) omítek. Předpokládám, že se jedná o pálené cihelné zdivo a tím by se krémová injektáž provedla v první nejbližší spáře u podlahy. Dále je otázka, zda obytné plochy jsou podsklepeny či nejsou. Všiml jsem se, že v obytných místnostech máte koberce. Pokud by podlahy zavlhaly, měl by být cítit zápach z koberců a tím by se sanační opatření týkalo i podlahových ploch. Co se ale týče otázky zavlhlého zdiva, je má odpověď jednoznačná. Zhotovit dodatečnou izolaci proti vzlínající vlhkosti metodou krémové injektáže svépomocí a nebo naší aplikační firmou se všemi poskytovanými garancemi. Samozřejmě v případě zhotovení injektáže svépomocí při použití našeho injektážního krému AquaStop Cream doporučuji náš technologický postup sanace zdiva injektáží včetně doporučeného technologického postupu pro zhotovení nejlépe nových sanačních omítek (všiml jsem se, že omítky na fotografiích jsou již nepevné a vykazují zasolení) s podporou protisolného nátěru např. našeho výrobku AquaSalt Stop. Proto bych doporučoval sanační práce  v tomto pořadí: Osekat do dostatečné výšky již nenávratně degradované omítky. Zhotovit krémovou injektáž zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti. Nejlépe po 14 denní technologické pauze zhotovit sanační kompaktní postřik (špric ze 100% plochy) a to pro nejen přilnavost jádrové sanační omítky k podkladu, ale i pro zhotovení dvou vrstev nástřikem či nátěrem hydrofobního protisolného nátěru, který  účinně  ochraňuje sanační omítky před opětovným zasolením už ve fázi samotného vyzrávání sanačních omítek. V posledním kroku by se  měla po vyschnutí nových sanačních omítek použít vhodná interiérová barva určená pro sanační omítky. Jinak vrty a následná injektáž zdiva se může zhotovit z interiéru nebo exteriéru aniž by to mělo vliv na výsledek, ale vždy na celou tloušťku zdiva (mínus 30 mm), takže není třeba injektáž zhotovovat oboustranně. Případná oboustranná injektáž se zhotovuje u značně silného zdiva, ale u jiné injektážní metody, např. infuzní  tekuté  injektáže, kterou se ale nedocílí spolehlivého výsledku. Viz vysvětlení na našich webových stránkách www.kremova-injektaz-zdiva.cz , Proč tuto injektáž?

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Tlaková injektáž.

——————————————————————————–

Dobrý den,
dům podsklepen není.
koberec smrdí i vnitřní prostory postelí.  Dělali jsem před 2 roky komplet sanační omítky v dětském pokoji a výsledek = dnes po roce a půl jak když vemete kýbl s vodou a vylejete ho na zeď. Za jednou postelí v rohu flek cca 100x50cm, za druhou postelí cca od rohu 150×50 je to jen na zdech na straně kde jsou okna, chtěl jsem se zeptat kolik by mohla být cca cena od vaší firmy za komplet dílo? Dům je cca 11x10m a zdi jsou cca 45-50cm

Děkuji za odpověd

Varga, Osvračín

———————————————————————————-

Dobrý den pane Vargo,

tím, že se potvrdila má domněnka, že zavlhají i podlahy obytných místností, jak popisujete, je jasné, že vodorovné hydroizolace podlah jsou již nefunkční, dožilé. To znamená, že rozsah sanačních prací není jen o vytvoření dodatečné vodorovné izolace zdiva proti vzlínající vlhkosti v obvodovém, ale i velmi pravděpodobně ve vnitřním zdivu, ale i zhotovení nových plošných hydroizolací podlah. V případě, že se zhotoví tato dvě hydroizolační opatření, budou se navzájem doplňovat, a tím dojde k vyschnutí nejen podlah, ale i obvodového a vnitřního zdiva vašeho objektu.Tento rozsah sanačních prací  však již není možno nacenit pouze ze zadaných výměr, jelikož zejména u podlahy je možné zvolit různé varianty nově zhotovené hydroizolační vrstvy, např. nedestruktivní metodou, tj. nevybouráním stávajících vrstev podlahy, a tím se dají ušetřit značné finanční náklady. Tato metoda se však dá použít pouze za určitých podmínek. Z  uvedených důvodů je nutná místní prohlídka, abychom celou věc osobně konzultovali a mohli jsme Vám vypracovat plně funkční, avšak pro Vás přijatelnou variantu, ať se to týká finančních nákladů i  možností provedení možných sanačních opatření ve Vašem objektu. Pokud máte zájem o nabízenou místní prohlídku, napište mi prosím Vaše tel.č anebo mi můžete zavolat v pracovních dnech na naši infolinku 731 565 565.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Tlaková injektáž

————————————————————

podlahy jsou suché-betonové.
koberec smrdí jen v okolí zdi kde je vlhkost a jde to i na postel 🙂

————————————————————

To je pozitivní zprava. Takže se jedná o důsledek (infiltrace vlhkosti) přenosu kapilárně vzlínající vlhkosti, která je obsažená ve zdivu a povrchem omítek se vlhkost přenáší do krajových míst podlahy a zejména koberců přiléhajících k zavlhlým omítkám. Krajové zavlhání podlahy je pouze sekundární důsledek zapříčiněný již zmiňovanou kapilární vlhkostí ve zdivu, nikoliv nefunkční vodorovnou hydroizolací podlahy. Tím Vám odpadá sanace podlahových ploch a problém s vlhkostí se dá vyřešit zhotovením vodorovné dodatečné izolace krémovou injektáží v obvodovém a velmi pravděpodobně i ve vnitřním zdivu v těsné blízkosti podlahy. Tento sanační rozsah prací je méně náročný a nákladný. Na základě Vašich výměr, které bych Vás požádal ještě jednou zaslat pro přesný výpočet injektáže, kterou jsme v případě dohody schopni realizovat i u Vás. Pro výpočet ceny potřebuji běžné metry zamýšlené chemické injektáže a tl. zdiva. Obratem Vám zašlu celkovou cenu. Rozhodně nedoporučuji injektovat pouze viditelná vlhká místa na omítkách, jelikož není dobře injektáž provádět pouze lokálně, tj., ve viditelných místech. Takové praktické pravidlo je, že by se měla injektáž zhotovit minimálně alespoň od rohu do rohu místnosti, ale za předpokladu, že jste si jistý , že  vlhkost je jen v jedné místnosti, což ale z fotografií, které jste mi zaslal nepředpokládám a měřením vlhkosti, kterou provádíme, se  toto pravděpodobně potvrdí. Případnou aplikaci nových doporučených sanačních omítek ale již nejsme u Vás pro značnou vzdálenost schopni provést. Ty ale zvládne po provedené injektáži zdiva každý zednický praktik.

 S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Tlaková injektáž

 

Dobrý den, ak si objednám AquaStop Cream s obsahom 10litrov pri hrubke muriva 45cm,na kolko metrov mi to vystačí? Dakujem za odpoved.
Dobrý den. Pokud si koupíte na sanace vlhkého zdiva 10 litrů AquaStop Creamu pro injektáž zdiva o tloušťce zdiva 450 mm, vystačí Vám to při námi doporučeném technologickém postupu na cca 22 bm, ale raději počítejte 20 bm. Jinak máme i 1 litrové balení, které nabízíme ale pouze na českém trhu, webových stránkách e-shopu,  ale v případě, že nákup byste si objednal přes slovenské webové stránky www.injektaz-muriva svojpomocne.sk, tak s odběrem minimálně 5 litrového balení, už není problém přibalit i 1 litrové balení a více. Je to z důvodu, že pokud bychom nabízeli samostatně i 1 litrové balení v Slovenské republice, tak cena 1 litrového balení by byla pravděpodobně pro zákazníka Slovenské republiky dosti vysoká, jelikož by se v ceně musely částečně promítnout náklady za balné a dopravné. S jiným balením to ale již není problém, např.v  případě , že by Vám spotřeba vycházela např. na 12 litrů apod. Jinak cena 1 litrového balení injektážního krému AquaStop Crem v SR je 25 EUR.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva.
Pane Schwarz, přečetl jsem si Vaší informaci o možném ošetření mokrého zdiva bez podřezávání.Většina starších zedníků tomu nevěří,přesto bych to chtěl vyzkoušet. Jedná se o stoupající vlhkost příček domu postaveného z plných cihel a škvárovek v roce 1957. Jedná se to, zdali máte nějakého zástupce, který by na místě s provádějícím zedníkem posoudil stav a určil postup.Jedná se o místo v okrese Jičín. Za případnou informaci předem děkuji, ing.Záveský Vladimír.

Dobrý den pane Záveský. Neberte to prosím nikterak osobně a zejména ve zlém. V případě, že si chcete zhotovit injektáž zdiva svépomocí, milerád Vám odpovím na jakékoliv dotazy přes naší bezplatnou poradnu nebo operativněji přímou komunikací na infolince 731 565 565 v pracovních dnech od 8.00 h do 17.00 h. Dále si myslím, že na našich webových stránkách www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz najdete dostatek informací pro bezchybné zhotovení tzv. injektáže zdiva svépomocí včetně možnosti nákupu injektážního krému a dalších potřebných výrobků. Jsme výrobci a tím opravdu nejsme schopni poskytovat konzultace na stavbách našich odběratelů.V těchto případech nejsme schopni bezplatně poskytovat konzultace na místě staveb, jelikož bychom to časově nestíhali a bylo by to pro nás i v mnoha případech ekonomicky nerentabilní. Pokud si ale chcete případně u nás objednat zhotovení izolace vlhkého zdiva krémovou injektáží, jak se říká na klíč se všemi garancemi atd., je to samozřejmě jiná situace, jelikož jsme nejen výrobci sanačních materiálů, ale máme i aplikační divizi a tam jsou samozřejmě místní prohlídky, konzultace, návrhy řešení a cenové nabídky nezávazné a samozřejmě bezplatné. Toto ale není zřejmé, zda jste potencionální odběratel našich sanačních materiálů a nebo máte zájem o zhotovení krémové injektáže od naší aplikační divize. Jinak jsme samozřejmě tady od toho, abychom Vám v obou případech vyšli maximálně vstříc. V případě, že by se jednalo o ten první případ a to injektáž zdiva svépomocí, je možná místní prohlídka, ale ta již není zdarma. Účtujeme si kilometrovné 6 Kč/Km a cca 2000 Kč za odborné posouzení a zaškolení Vašich pracovníků, jak se má injektáž bezchybně zhotovit.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Sanace zdiva.

 

Dobrý den, Měl bych jeden dotaz. Popis stavu: mám zdivo z nepálené cihly,zdi byly větrány,ale dům byl neobydlen a tak vlhkost vzlínala cca do výšky 30-40cm. Omítky jsem odstranil v celé výšce zdi. Pokud jsem to správně pochopil postup by byl následující: 1.Podhoz nejspíše sanační s použitím odsolovací penetrace. 2.Hydroizolace aqua stop cream +cca 2-3 týdny na vyzrání 3.Sanační omítka Stačí sanační omítka do výšky cca 50cm? Je vhodné použít větrací lištu v rovině injektáže? Je výše uvedený postup správný? S díky Michal Vyoral
Dobrý den pane Vyorale.  V podstatě postup sanace vlhkého zdiva je správný. Jen před zhotovením nových sanačních omítek bych provedl chemickou krémovou injektáž nepáleného zdiva (Vaše zdivo je ideální pro injektáž) pro zhotovení dodatečné vodorovné hydroizolace u podlahy pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti. Ale třeba to máte v plánu. Co se týče použití větrací lišty v místě injektáže, myslím, že je to již nadbytečné sanační opatření, ale nic tím nezkazíte. Možná jen ještě vzhledem k informaci o poškození omítek před odstraněním do výšky zavlhání až 400 mm by se nové sanační omítky měly zhotovovat cca 50 cm nad horní okraj poškození, což by ve Vašem případě bylo zhotovit nové omítky do výše 90cm. Toto určuje jedna z norem, druhá říká zhotovit nové sanační omítky nad horní okraj poškození (degradovaných omítek) do výšky 1,5násobku dané tloušťky zdiva. To znamená, že např. u zdiva tl.300mm při poškození omítek do výšky např.40cm by se měly zhotovit nové sanační omítky do celkové výšky 85cm. Tato norma je spolehlivější.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Izolace vlhkého zdiva.
—————————————————————–
Děkuji za ujasnění.
S pozdravem Michal Vyoral
Dobrý deň !Mám dve otázky 1/ pri injektáži betónového muriva je možné zachovať osovú vzdialenosť vrtov 120 mm, alebo je potrebné voliť menšiu. 2/Náter pre stabilizáciu vodorozpustných solí reaguje aj s dusičnanmi ? Ďakujem. S pozdravom Cebecauer

Dobrý den pane Cebecauere. Osové vzdálenosti pro sanace zdiva injektáží bych u tohoto méně savého materiálu zkrátil na 80 mm. Tím nátěrem myslíte náš AquaSalt Stop?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace staveb.

—————————————————

Ďakujem za promtnú odpoveď. Pre stabilizáciu vodorozpustných solí mal som na mysli váš AquaSalt Stop. S pozdravom Cebecauer

—————————————————

Dobrý den pane Cebecauere. Náš výrobek AquaSalt Stop je určený pro sanace vlhkého zdiva. Jedná se o silně hydrofobní kapalinu již připravenou k aplikaci,  zpevňující podklad a zabraňující pronikání solí do nově zhotovených, zejména sanačních, omítek. Dusičnany jsou také chemické druhy solí. Dusičnany jsou obsažené v zemině, spodní vodě  atd.,  a tím se v případě dožilosti či absence vodorovné a případně i svislé hydroizolace mohou infiltrovat do zdiva. Ale také mohou být obsaženy ve zdivu z důvodu havarijních poruch zejména odpadů. Je také otázka koncentrace kontaminace zdiva těmito  solemi. Laboratorním rozborem vzorku odebraného ze zavlhlého zdiva se většinou dá určit příčina kontaminace.  Na vlhkých podkladech, které obsahují ve vodě rozpustné soli, dochází aplikací dvou vrstev penetračních nátěrů přípravku AquaSatl Stop ke snížení celkového objemu pórů , což vede ke snížení rizika tvorby nových solných výkvětů. Penetrační hydrofobní nátěr tím zabraňuje pronikání solí na povrch zdiva, např. přiznaného režného zdiva či do dalších vrstev, většinou omítek. Tím, že hydrofobní nátěr snižuje pronikání transportu vody do omítek, avšak vodu obsaženou ve zdivu neuzavírá, ale propouští ji v podobě par, které na rozdíl od vody nenavazují na sebe soli, je pronikání solí na povrch zdiva a do omítek zamezeno.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat na zapůjčení stroje na injektáž?Jsem z Frýdku -Místku a chtěl bych vědět zda nemáte nějakou půjčovnu na severní Moravě.Pokud jste pouze v Praze jak by mohlo proběhnout zapůjčení?Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Zapůjčení čerpadla je možné pouze na naší provozovně v Praze a má dvě podmínky. První je ta, že se bude tlakové čerpadlo používat pro sanace vlhkého zdiva s použitím našeho injektážního krému AquaStop Cream. Je to z důvodu, aby se čerpadlo nepoužívalo pro injektáž jiného materiálu, což se při zapůjčování už několikrát stalo a čerpadlo se muselo repasovat. Druhá podmínka je ta, že pro zapůjčení je nutné krátké zaškolení (5-10 minut) práce s naším čerpadlem, které se zákazníkem proběhne u nás v provozovně a je s tím spojená nutná administrativa.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace zdiva Praha.
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda provádíte konzultace na místě případně provedené práce.
Dobrý den. Neberte to prosím některak osobně a zejména ve zlém. V případě, že si chcete zhotovit injektáž zdiva svépomocí, milerád Vám odpovím na jakékoliv dotazy přes naší bezplatnou poradnu. Déle si myslím, že na našich webových stránkách www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz najdete dostatek informací pro bezchybné zhotovení tzv. injektáže zdiva svépomocí včetně možnosti nákupu injektážního krému a dalších potřebných výrobků. Jsme výrobci a tím opravdu nejsme schopni poskytovat konzultace na stavbách našich odběratelů. Kromě poradny také nabízíme v pracovních dnech konzultace poskytované na mob. čísle 731 565 565. V těchto případech nejsme schopni bezplatně poskytovat konzultace na místě staveb, jelikož bychom to vlastně ani časově nestíhali a bylo by to pro nás i v mnoha případech ekonomicky nerentabilní. Pokud si nás ale chcete případně objednat pro krémovou injektáž, jak se říká na klíč, je to samozřejmě jiná situace, jelikož jsme nejen výrobci sanačních materiálů, ale máme i aplikační divizi a tam samozřejmě místní prohlídky, konzultace, návrhy řešení, cenové nabídky jsou samozřejmostí, nezávazné a samozřejmě bezplatné. Toto ale není zřejmé, zda jste potencionální odběratel našich sanačních materiálů a nebo máte zájem o zhotovení krémové injektáže od naší aplikační divize, jelikož dotaz zasíláte do poradny webových stránek injektáže zdiva svépomocí. Myslím, že jsem Vám na Váš dotaz odpověděl a můžete si vybrat ze dvou možností. Jinak jsme samozřejmě tady od toho, abychom Vám v obou případech vyšli maximálně vstříc.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace zdiva injektáží.
Dobrý deň, kúpil som starý kamenný bridlicový dom. Dom nieje podpivničený. Múry su hrubé cca 70 cm a lepený je hlinou a kameňom. Potreboval by som vykonať sanáciu tohoto muriva, z jednej a druhej strany je to dokopy na dĺžke 18 m. Aká by bola spotreba Aqua Stopu? Ešte by ma zaujímalo, ako by bolo lepšie v mojom prípade vykonať sanáciu. Či z vnútra domu nad úrovňou podlahy alebo z vonkajšej strany domu? Dom prejde na jar kompletnou rekonštrukciou takže prípadné stavebné nečistoty neberiem v úvahu. Ďakujem za odpoveď.
Dobrý den. Asi Vás úplně nepotěším, ale břidlicové zdivo zděné hliněnou maltou (tento technologický postup vůbec není u starých domů neobvyklý) není vhodné pro jakýkoliv druh injektáže pro sanace vlhkého zdiva k zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Krémová injektáž je ze všech druhů injektáží a jejich aplikací nejuniverzálnější(vhodná pro nejširší spektrum zdících materiálů) avšak i u tohoto druhu zdiva by byl výsledek taktéž nejistý. Na druhou stranu po případně zhotovené krémové injektáži Vašeho zdiva s použitím vysoce koncentrovaného injektážního krému AquaStop Cream je možné, že se vzlínající vlhkost, respektive vlhkost obsažená ve zdivu sníží o dostatečnou hodnotu a v kombinaci s omítnutím novými sanačními omítkami s podporou námi dodávaného našeho výrobku, hydrofobního protisolného nátěru (protisolné bariéry) AquaSalt Stop aplikovaného ve dvou nátěrech na sanační špric, se může dosáhnout dlouhodobého uspokojivého výsledku. Ještě k té spotřebě. Na Vámi zamýšlený rozsah sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží při délce 18 bm a tloušťce zdiva 700 mm byste potřeboval při dodržení našeho technologického postupu cca 15 litrů AquaStop Creamu.
   S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkosti.
Dobrý den, měl bych zájem o injektáž a mám takový dotaz, na fotkách jsem viděl že po injektáži vznikají na zdi tzv. fleky což je správné, jak se silikát šíří a zajímalo by mě jestli se tyto fleky ztratí ? Injektáž chci provádět z venkovní strany, jelikož už mám vnitřek místnosti spravený a nerad bych aby mě z vnitřní strany zůstaly ňáké fleky. A ještě bych chtěl vědět jaká by byla spotřeba AquaStopu když zeď je dlouhá 13 m a tlouštka zdi 45 cm. Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Po provedené krémové injektáži se opravdu tvoří ,,mastné“ linie na omítkách či zdivu. Samozřejmě nejen na povrchu. To je ale do doby, než se aktivní látka silan/siloxan přemění v nerozpustnou clonu. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Poté tyto ,,fleky“ zmizí. Záleží na mnoha faktorech, ale v zásadě se tyto ,,mastné“ linie ztrácí během několika týdnů. Jinak na 13 bm a tloušťky zdiva 450 mm potřebujete při dodržení našeho technologického postupu cca 7 litrů AquaStop Creamu s mírnou rezervou.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Injektáž. Sanace vlhkého zdiva.
Dobrý den, chci se zeptat za jakých teplot lze aplikovat Aqua Stop Cream
Dobrý den. Pokud byste chtěl zhotovit sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží s použitím injektážního krému AquaStop Cream naší aplikační divizí či svépomocí, je nejvyšší čas.  Zatím teploty jsou ještě vyhovující, i když v nočních hodinách již v některých dnech klesají teploty mírně pod bod mrazu, alespoň u nás v Praze. Injektované zdivo má však naakumulovanou teplotu a svoje specificky dané tepelně izolační vlastnosti. Rozhodně v současné době ještě ve zdivu teplota neklesá bod mrazu a tím  není ohrožena funkčnost silanového krému. Samozřejmě čím více se budou teploty snižovat s blížící se zimou, riziko se zvyšuje.
 S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Tlaková injektáž zdiva.
Dobrý den, mám jeden dotaz – na Vašich webových stránkách se píše, že Aquastop Cream není určen proti vlhkosti pronikající z okolního terénu, ale pouze proti vzlínající vlhkosti ze spodu. Je tedy vhodné i svislici dělat touto injektáží? Neměla by se použít gelová injektáž, kterou také zmiňujete na webu? Děkuji, s pozdravem Tereza Rulcová

 Dobrý den paní Rulcová. Krémová vodorovná, ale i svislá injektáž (tzv. svislice) zhotovená do zdiva a rubová gelová injektáž zhotovená skrz zdivo jsou dvě rozdílné injektážní  technologie určené pro jiné příčiny zavlhání zdiva.  Injektážní svislice pro sanace vlhkého zdiva se zhotovuje proto, aby se přerušil boční směr přesunu vlhkosti z jednoho zdiva do zdiva druhého navzájem stavebně provázaného. Příklad: Čelní fasáda dvojdomu, nebo řadových domů. Obvodové zdivo obou domů, které je  provázané (obvodové zdivo přilehlých domů není odděleno mezerou) zavlhá z příčiny kapilární vzlínající vlhkosti, ale jen jeden majitel se rozhodne pro krémovou injektáž např. v úrovni terénu pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti, ale druhý majitel ne. První majitel si nechá zhotovit krémovou injektáž v celé délce fasády na šíři svého domu. Tím si vyřeší problém se zavlháním své nadzemní části obvodového zdiva fasády, ale navazující zdivo souseda je stále zavlhlé. V tomto případě je potřeba zhotovit injektážní svislici  pro oddělení zdiva jednoho domu od druhého, aby vlhkost ve zdivu sousedního domu nepronikala z bočního směru do již horizontálně odizolovaného zdiva prvního domu. Je to samozřejmě jeden názorný příklad proč je potřeba zhotovit nejen vodorovnou linii injektáže, ale i tzv. svislici. Těchto důvodů pro zhotovení tzv. svislic je samozřejmě více, ale myslím, že pro názornost tento příklad postačí. Pokud se ale bavíme např. o obvodovém zdivu u kterého je z venkovní strany přilehlý terén (např. suterénní prostor) a zhotovila by se pouze vodorovná injektáž u podlahy z vnitřní strany pro zamezení kapilární vlhkosti od základu domu, ale na venkovní rubové straně zdiva by nebyla funkční  svislá plošná hydroizolace , tak tato vodorovná dodatečná hydroizolační clona by sice byla funkční, ale nezabránila by samozřejmě pronikání vlhkosti z přilehlého terénu nad touto  vodorovnou hydroizoolační clonou. V tomto případě je potřeba ještě zhotovit rubovou gelovou injektáž, pokud se nedá odkopem podúrovňové zdivo odizolovat od přilehlého terénu, a ta se provádí nikoliv do zdiva, ale skrz zdivo z vnitřní strany a tlakovým způsobem se plošně v tzv. šachovnicovém provedení dostatečně nasytí podúrovňová venkovní povrchová část zdiva a zejména přilehlá zemina  terénu a tím vznikne kompaktní pružná membrána nahrazující svislou vnější hydroizolaci. V tomto případě se příčina zavlhání podúrovňového zdiva nedá vyřešit injektážní svislicí či svislicemi. Je potřeba zhotovit vodorovnou injektáž u podlahy suterénu v kombinaci rubové injektáže zhotovenou do výšky terénu. Čili boční směr přesunu vlhkosti mezi provázanými zdmi není míněn jako transport vlhkosti z přilehlého terénu do zdiva.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Tlakové injektáže.

Dobry den Zaujala mne vase metoda izolace ale vetsina dotazu na injektaz se tyka cihlovych zdi Chtel bych od vas radu jak resit situaci pri 100let stare stavbe zed smisene kamenivo sire 60 az 80 cm s asi 5 -8 cm mezerou uprostred delce 12 m Dum je z pulky podsklepen takze pulka zdi v pohode a druha pulka castecne asi 40 cm nad terenem vlhkosti vse vynahrazuje a prostupuje az do mistnostii Za vas nazor ci radu jak vyresit zejmena tu mezeru pri injektazi predem dekuji

Dobrý den, rada je v podstatě velmi jednoduchá a tím myslím i pro realizaci. Tím, že obvodové zdivo je v podstatě vyzděno na dvě samostatné zdi, předpokládám bez kolmých zděných provázaných míst v místech linie injektáže v uvedené délce, doporučuji tento postup. Zkušebními vrty se zjistí jednotlivé tloušťky zdiva. Pak se jednotlivá zdiva budou injektovat dle našeho doporučeného technologického prostupu sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží. To znamená, že jednu injektáž zhotovíte z venkovní strany a druhou injektáž pro vnitřní zeď zhotovíte z vnitřní strany. Existují ještě dva postupy jak zhotovit celistvou funkční hydroizolační clonu pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu u tohoto zdiva s mezerou, ale je to složitější, pracnější a samozřejmě nákladnější, ale se stejným výsledkem.  Takže výklad dalších možných postupů sanace vlhkého zdiva pro zdivo s mezerou je zbytečný, pakliže nemáte zásadní problém zhotovit injektáž z venkovní a vnitřní strany a to vždy na hloubku tloušťky jednotlivého zdiva (- 30 mm).

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Vysoušení vlhkého zdiva.

————————————————————————————-

Dobry den dekuji za odpoved Navrtani z jedne i druhe strany neni problem jak z duvodu pristupu tak ani nasledneho zapraveni. Problem dle meho by mohl nastat prave s tou kolmou vazbou i kdyz ta by mnela  dle pametniku jak se drive stavelo vychazet az tak 50 cm nad podlahu v mistnosti tak mam obavu aby po senaci prave tam se nesrazel vlhky vzduch ktery citim jak stale proudi az nahore ve stitove zdi kde dle meho dela problem s vlhkosti v podkrovni mistnosti No ale je fakt ze do ted se nic takoveho ve spodni mistnosti neobjevuje Jeste jednou dik za odpověď

 

Dobrý den, mám dotaz, zda s Vaší emulzí je možná i např. plošná injektáž části zdi, protože pod schody mi připadá, že voda jakoby vzlíná uprostřed zdi, děkuji za informaci. S pozdravem Martin Žůrek

Dobrý den pane Žůrku. Krémová injektáž, ale i jiná injektážní alternativa, tj. injektáž, která se aplikuje do zdiva, není vhodná pro plošnou hydroizolaci zdiva. Tento postup sanace zdiva je vždy s velice nejistým výsledkem. Nemůže se ta vlhkost uprostřed zdi pod schody dostávat tzv. přemostěním vlhkosti? Není u tohoto zdiva pod schodištěm z rubové strany stavebního dílce přilehlý terén či zásyp? Krémová injektáž zdiva, ale i jiné alternativy injektáží zdiva (např. tekuté injektáže) se zhotovují pro zamezení působení kapilárně vzlínající vlhkosti od základů, případně z bočního směru a to díky vzniklé dodatečné vodorovné, případně svislé hydroizolační clony. Nikdy by se však neměly zhotovovat plošně pro zamezení pronikání vlhkosti z přilehlého terénu. Byly doby, kdy se tento postup často prováděl, ale jak jsem se již zmínil, s velice nespolehlivými výsledky. Tato příčina zavlhání se řeší jiným sanačním opatřením, např. odkopem (pokud lze) a zhotovením nové svislé hydroizolace až na základovou spáru či desku domu, nebo tzv. rubovou gelovou injektáží, která se ale nezhotovuje do zdiva, ale skrz zdivo a princip této injektáže je ten, že se napouští gelem rubová strana stavebního dílce, respektive přilehlá zemina, kde vznikne na rubové straně hydroizolační tzv. membrána. Ale za předpokladu, že je z druhé strany tohoto zdiva opravdu zemina či zásyp.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Adaptace a sanace budov.

Dobrý den, pane Schwarz, děkuji za provedení injektáže. Vaše akce ,,Injektážník k čerpadlu zdarma“ je opravdu při tom našem velkém objemu prací výhodná.Váš technik byl velice ochotný a vysvětlil nám vše ohledně doprovodních prací. Bohužel naše zdi poněkud hodně žerou, tak nestačilo ani 5KG navíc, co měl jako rezervu, ale to se nedá nic dělat, zbytek si doinjektujeme sami. Zdá se mi, že se na cihlách v úrovni injektáže začínají objevovat suché fleky, je to možné? Chtěl jsem se zeptat, když budeme dávat bítumen na postižené zdivo kolem dokola, tak jestli ho rovnou nedat i na nově udělané podkladní betony. Na tom budou trámky zasypané sypaným polystyrenem a OSB desky. Jedná se o plochu cca 28m2. Díky V.Němec

Dobrý den pane Němec. To brzké vysychání je možné  (již po dvou dnech?, asi tak.), zejména jak popisujete v blízkosti linie injektáže. Kapilární vzlínající vlhkost je již přerušena silně hydrofobní látkou silan/siloxanem obsažený v AquaStop Creamu a tak začíná zdivo postupně vysychat. Jinak co se týče té vodorovné plošné hydroizolace AquaStop Bitumen 2K aplikovat na podkladový beton je dobré řešení, jelikož náš AquaStop Bitumen 2K nejen, že je hydroizolační hmota, ale vytváří i protiradonovou bariéru. Je to hydroizolace bez spojů, tzn. bezešvá, flexibilní, dobře Vám přilne k podkladu i s vytažením na svislou konstrukci přes linií vrtů.

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Sanace základů.

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

_____________________________________________________________

Dobrý den, pane Schwarz,

 díky za odpověď. Váš technik si psal, co vše bude ještě potřeba objednat na dodělání doprovodných prací. Předal Vám to? Potřeboval bych k tomu dopočítat ten Bitumen na podlahy a ideálně, aby to do konce týdne došlo, ať můžeme pokračovat.

Díky

V.Němec

______________________________________________________________

Dobrý den pane Němec. Technik mi předal objednávku na sanační materiály a já Vám k tomu připočítám AquaStop Bitumen 2K na tu plochu 28 m2 podkladového betonu podlahy. Myslím, že to do konce týdne stihneme.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

 

Dobrý den, mě bych dotaz. Vaše metoda mi připadá opravdu spolehlivá. Pročetl jsem si pečlivě Vaše webové stránky a nastudoval jsem si postup injektáže svépomocí. Myslím, že jsem všemu porozuměl, jelikož to máte srozumitelně popsáno. Na základě doporučení mých známých (Peleškovi), kteří si už od Vás zakoupili AquaStop Cream a jsou maximálně spokojeni jsme se rozhodli pro Vaši metodu a injektážní krém. Jen bychom se chtěli zeptat, zda tato injektáž není zdravotně závadná jelikož ji chceme aplikovat po celém obvodu domu a zhotovit ji z vnitřní strany.. Děkuji za odpověď. Klusáček Petr

Dobrý den pane Klusáčku. Injektážní silanový krém AquaStop Cream není klasifikován jako nebezpečný a je hygienicky nezávadný pro sanace vlhkého zdiva zejména (a nejen) pro obytné stavby. Každý výrobek uvedený na český trh prochází složitým procesem schvalovacích řízení. Zkoušky kvality, chemické rozbory, vliv na životní prostředí,  atd, atd.  Náš výrobek byl certifikován státní zkušebnou ,, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,, pro aplikaci injektáže zdiva k zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve všech typech staveb. Dále výroba našeho injektážního krému podléhá dozoru výroby aj.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel

TRUMF sanace s.r.o.

Jak na vlhké zdivo.

_______________________________________________________________________________________________________

Děkuji za rychlou odpověď. K.

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli provádíte hydroizolační práce jako firma kompletně, v uvedených informacích není nikde zmínka, jaké ceny účtujete za 1 bm zdiva tl. 45 cm, nebo metr čtvereční průřezu zdiva. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, zadejte si prosím ve vyhledavači adresu   www.kremova-injektaz-zdiva.cz a na horní liště úvodní strany najdete náš ceník.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanační nátěry na vlhkého zdivo.
Zajimalo by mne, kolik by stál materiál na 20 m injektáže. Díky Strejcová
Dobrý den paní Strejcová. K výpočtu sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží ještě potřebuji znát tloušťku zdiva (případně tloušťky zdiva) a o jaký druh zdiva se jedná.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Chemická injektáž.
—————————————————————————
Dobry den, obvodove zdi asi 3/4m a delka 20m, z cihel a vnitrni zdi asi 30cm, delka 10m- jsou z cihel a vepriku. dekuji za spolupraci Strejcova
—————————————————————————

Dobrý den. Pokud myslíte ¾ m tloušťku zdiva 0,75 m, tak výpočet spotřeby je tento: 0,75 x 20 bm = 15 m2 průřezu zdiva. Druhá tloušťka zdiva 0,30 x 10 bm = 3 m2 průřezu zdiva. Celkem m2 průřezu zdiva = 18 m2. Spotřeba silanovného krému AquaStop Cream při dodržení našeho technologického postupu pro sanace vlhkého zdiva je  1 až 1,2 litrů krému na 1 m2 průřezu zdiva. To znamená při celkovém objemu injektáže Vašeho zdiva je výpočet: 18 m2 x 1,2 (raději tu vyšší spotřebu, vepřovice) = 21,6 litrů. Takže bych doporučil 2x 10 litrové balení a 2x 1 litrové balení AquaStop Creamu.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Chemická izolace vlhkého zdiva.

Zdravim – mam starsi rodinny dom z vnutra komplet zrekonstruovany pri com mi minuli rok v jednej izbe zacala od spodu podlahy vlhnunt stena-dom nie je podpivniceny.Vrty chcem robit s vonkajsej strany -je treba vonkajsiu fasadu-brizolit-osekat alebo nie? A v akej vyske mam vrtat? Zaroven podlahy alebo aj pod podlahu?? dakujem za odpoved
Dobrý den pane Miklasi. Tím, že Vám začala vlhnout jedna obvodová zeď Vašeho domu (že se jedná o obvodové zdivo domu odvozuji z toho, že hovoříte o možnosti vrtání z venkovní strany), je potřeba zhotovit dodatečnou vodorovnou hydroizolační clonu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti a to např. naší vysoce spolehlivou krémovou injektáží AquaStop Cream vyvinutou pro sanace vlhkého zdiva. Vrty a následnou injektáž samozřejmě můžete zhotovit z venkovní strany stavebního dílce a to na celou tloušťku zdiva mínus 30 mm dle našeho technologického postupu, který najdete na našem webu. Brizolitovou fasádu, pokud není již nepevná, můžete ponechat, nic se tím neznehodnocuje. Jen pokud máte zdivo cihelné, je potřeba najít průběžnou vodorovnou spáru co nejblíže k podlaze a v této spáře zhotovit injektáž. Průběžnou spáru najdete např. svislým oklepáním omítky na rohu obvodového zdiva v místech předpokládané injektáže a to např. úzkým majzlíkem. Pak si vodováhou budete držet vodorovnou linii vrtů a měl byste se vždy vrtem do průběžné spáry cihelného zdiva dostat. Rozhodně linii vrtů, jak jsem se již zmínil, zhotovte co nejblíže k horní vrstvě podlahy a to z důvodu, že pod skladbou podlahy je zásyp či zemina, jelikož jak píšete, tato část domu není podsklepená a tak, pokud byste zhotovil hydroizolační clonu pod úrovní podlahy, pravděpodobně by mohlo dojít k tzv. přemostění vzlínající vlhkosti přes tuto byť funkční hydroizolační clonu a to z důvodu zmiňovaného zásypu či zeminy.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Sanace vlhkého zdiva.
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o cenovú ponuku na AquaStop Cream 2x 5l, osobný odber, ďakujem za odpoveď. S pozdravom Peter PICA

Dobrý den. Pokud myslíte osobní odběr na naší provozovně Na Fialce I. 1529/6, Praha 6 – Řepy v ČR,  je celková cena za injektážní krém 2 x 5 litru AquaStop Cream bez balného a zásilkového 7986 Kč včetně DPH. Ale myslím, že se Vám vyplatí zakoupit jedno 10 litrové balení. Cena je nižší než u 2 x 5 litrového balení. Pokud myslíte osobní odběr u Vás v Slovenské republice, tak tam bohužel kamenný obchod nemáme, ale zboží si můžete objednat na našem slovenském webu: www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk přes E-shop. Objednané zboží obdržíte na dobírku nebo bankovním převodem zásilkovou službou TOP Trans na Vámi vyplněnou doručovací adresu max. do 5 pracovních dní od obdržení objednávky. V České republice je to max. do 3 pracovních dní.

 S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Izolace zdiva proti vlhkosti injektáží.

Dobrý den. Je možné realizovat injektáž i v zimním období do opukové zdi, kdy se v místnosti netopí a stěny jsou prochladlé (chalupa)? A kolik litrů bych potřeboval na zeď o délce10m s hloubkou vrtu 70 cm. Děkuji za informaci
Dobrý den. V současné době realizovat sanace vlhkého zdiva injektáží je již rizikové. Máme 1. prosince. Pokud by teploty byly jaké jsou teď,tj. že přes den jsou teploty stále nad bodem mrazu a večer mírně pod bodem mrazu, ještě by to zásadní problém nebyl, ale pokud se ještě ochladí, což je pravděpodobné, už by to problém mohl být. Tedy pokud se jedná o obvodové zdivo, což předpokládám. Jinak na Vámi předpokládaný objem prací potřebujete i s malou rezervou 1 desetilitrové balení injektážního krému AquaStop Cream.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Chemická injektáž zdiva.
Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli je třeba obkopat a odizolovat tu venkovní část domu, která je pod úrovní zeminy, pokud chci použít Aqua Stop Cream? Jde o to, že máme podsklepený dům a tento krém bychom chtěli aplikovat cca 0,5 m pod stropem ve sklepě. Jenže v této výšce už je to z venčí pod zeminou. Pokud bychom to neodizolovali zvenčí, jestli se zase nedostane vlhkost ze zeminy do zdí nad injektáží. A také jsem se chtěla zeptat, do jaké dálky od daného vrtu se dokáže injektáž rozšířit..Mnohokrát děkuji! Danyś

 

Dobrý den paní Danys. Vaše úvahy v postupu sanace vlhkého zdiva jsou naprosto logické a správné. Tím, že výška předpokládané linie injektáže je pod úrovní terénu, je opravdu nutné zhotovit novou funkční venkovní svislou hydroizolaci minimálně pod tuto úroveň vodorovné dodatečné hydroizolace ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti krémovou injektáží. Trochu nerozumím té zamýšlené výšce 0,5 m pod stropem, kde jak se zmiňujete, je ještě tato výška pod úrovní terénu. Není už lepší zhotovit injektáž těsně nad úrovní terénu? Ale ten důvod Vámi zvažované výšky neznám. Ale v podstatě máte dvě možnosti. Odkopat a zhotovit vnější funkční novou hydroizolaci, jak jsem se zmínil, pod linii injektáže nebo lépe, zhotovit výkop a novou svislou hydroizolaci až na základovou spáru či desku domu a pak injektáž lze zhotovit již u podlahy sklepních místností. To by byla ta nejlepší varianta, ale samozřejmě nákladnější. K té druhé otázce: Šíření hydrofobizace silanového krému AquaStop Cream je závislé zejména na savosti a vlhkosti injektovaného materiálu. Třeba u zavlhlého Ytongového zdiva je to až 250 mm od vrtu všemi směry, to určitě není Váš případ, ale je to názorný příklad, jak je šíření závislé na druhu materiálu (jeho poréznosti, savosti) a stupni vlhkosti ve zdivu. Obecně kruhové šíření hydrofobizace krémové injektáže dobíhá od vrtů do vzdálenosti min. 60mm až 120 mm od jednotlivých vrtů např. u zavlhlého cihelného zdiva. Takže při dodržení osových vzdáleností vrtů 100 mm se tyto jednotlivé šířící se clony od jednotlivých vrtů vždy propojí.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Asanace vlhkého zdiva.
—————————————————————————–

Dobrý den. Ano, tomu výkopu až na základovou desku jsme se právě chtěli vyhnout, protože celý sklep z 1 strany je totiž celý pod zemí – jedná se o svažitý terén. Z toho důvodu bychom také injektáž chtěli udělat cca těch 50 cm pod stropem – jen pro usnadnění práce, aby manžel nemusel vrtat těsně pod stropem. Ještě jsem se chtěla zeptat, jakým stylem máme vést vrt v případě, že narazíme na nosnou vnitřní stěnu (v případě, že bychom vnitřní stěny neinjektovali), aby tam nevznikla nějaká 30ti cm mezera bez injektace. A ještě bych chtěla vědět, jestli existují nějaké www stránky nebo recenze, kde bych se dozvěděla od ostatních, jestli jim to zabralo, jestli to opravdu funguje – nic ve zlém, ale důvěřuj ale prověřuj.A zvlášť v dnešní době. Mockrát děkuji! Danyś

 —————————————————————————-

Dobrý den . Stačí, když si důkladně pročtete moji bezplatnou poradnu. Najdete tam vše. Zrovna na Vaši otázku technického postupu provádění injektáže z vnitřní strany jsem teď odpovídal. Je to hned ta otázka před tou Vaší, tj. jde o korespondenci s panem Macákem, . Jinak si úsudek udělejte sami. Dobré zboží se nemusí vychvalovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.
Chemická sanace zdiva.
Dobrý den, po pročtení dotazů z poradny a mnoho stráveného času hledáním té „správné“ metody, se mi jeví Váš Aqua Stop Cream jako vhodné řešení. Konkurence ovšem varuje obecně před krémy a tvrdí, že je to dočasné řešení. Že trvalého řešení lze docílit pouze PU gely, nebo voskem s předehřevem zdiva. Tvrdí, že membrána dosažená krémy je tak na pět let. Můžete to povrdit, nebo vyvrátit? Než se do injektáže chalupy pustím, chtěl bych se alespoň zhruba orientovat. Děkuji, Petr Macák
Dobrý den. Já Vám nebudu hanit konkurenci, nechci se dostat do nekalé soutěže s těmito konkurenty, i když si o tom myslím své (pakliže toto tvrdí, co uvádíte) a je to velmi jadrné. Nicméně pokud se bavíme o silanovém krému s obsahem aktivní látky v obsahu 15% nebo 40% a zbytek je vždy voda, je možné, že životnost těchto nízkokoncentrovaných emulzních silanových krémů je skutečně  krátká. Jsou ale silanové krémy s max. procentem aktivní látky silan/siloxanu v obsahu tj. 80% aktivní látky se zbytkovým obsahem pouze 20% vody, a tyto nejkvalitnější vysoce koncentrované krémy včetně našeho AquaStop Creamu nemají v postatě a zejména v praxi nemají limit použití dle procentuálního stupně vlhkosti ve zdivu. Životnost těchto vysoce koncentrovaných krémů, jako je náš AquaStop Cream, je minimálně 30 let. Až po této době může postupně docházet k degradaci vzniklé hydroizolační clony, ale může to být i doba delší, jelikož záleží na mnoha faktorech. Takže vytržení informací z kontextu,  ať záměrně či z neznalosti, je vždy velmi snadné, tak jako to bývá i v běžném životě některých manipulantů, lobbistů či demagogů. To je vše, co Vám na toto můžu odpovědět.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
—————————————————————————–

Dobrý den pane Schwarzi,

děkuji za rychlou odpověď. Jak vidno nejen ve válce a lásce je „vše“ dovoleno. S dražší, či pracnější technologií se asi musí hledat i poněkud nečestné argumenty.

Ještě jeden dotaz:-) Celá moje chalupa je nepodsklepená, se smíšeným zdivem břidlice na hlíně a cihly. Byly vykopány podlahy a nové založeny na iglů s výdechy ven.

Momentálně jsem ve fázi oklepaných omítek, betonu na podlahách a opatření proti vlhkosti vně obvodových zdí. Mohu injektáž provádět postupně po místnostech?

Chtěl bych vrtat zevnitř a začít co nejdříve během zimy. Do jakých teplot lze pracovat, když se uvnitř topí, nebo alespoň temperuje?

 

Ještě jednou děkuji.

S pozdravem

Petr Macák

————————————————————————

Dobrý den pane Macáku.

Zhotovovat sanace vlhkého zdiva injektáží po jednotlivých místnostech není problém, jen je potřeba jednotlivá ukončení linií vrtů s výplní injektážním krémem napojovat tak, jako kdybyste to zhotovoval bez etap (technologických pauz). Tzn., že tam, kde skončíte s injektáží ve stejné osové vzdálenosti od posledního vrtu začnete opět vrtat atd. Zatím počasí není ještě zimní a tak pokud byste začal co nejdříve a jak píšete z vnitřní strany a budete mít místnosti vytápěné, neměl by to být problém pro vznikající hydroizolační clonu. Samozřejmě s odkladem do zimního období se riziko zvyšuje. Jen ještě jednu technickou radu. Pokud budete vrtat z vnitřní strany domu, určitě na toto obvodové zdivo máte kolmo provázané vnitřní nosné a příčkové zdivo. V těchto místech provázání obvodového zdiva a vnitřního zdiva, obvodové zdivo nezainjektujete z vnitřní strany a tak na tato místa, tj. na šířku vnitřního zdiva, je potřeba zhotovit injektáž z venkovní strany na hloubku obvodového zdiva tak, jako jste to zhotovoval z vnitřní strany. Pakliže to nelze v těchto místech řešit tímto způsobem tj. z venkovní strany, řeší se to vodorovnými vrty z vnitřní strany, s úhlem nikoliv náklopu vrtu s svislé rovině zdiva, ale vodorovným  vrtem do bočního směru v těchto místech provázaného vnitřního zdiva s obvodovým zdivem, ale není to úplně ideální, zejména v případě silnějšího vnitřního zdiva. Proto pokud lze tato místa injektovat z venkovní strany, je to vždy nejlepší řešení. To samé se týká rohů domu. Tyto rohy obvodového zdiva je dobré injektovat z venkovní strany, aby půdorys rohu obvodových zdí nezůstal nezainjektovaný, samozřejmě za předpokladu, že se bavíme o injektáži prováděné z vnitřní strany stavebního dílce.  I v těchto rozích pokud nelze injektovat např. z prostorových či přístupových důvodů z venkovní strany, lze zhotovit tzn. vějířek vrtů a injektáže z vnitřní strany v rohu obvodového zdiva, ale čím je zdivo hlubší, tím se jednotlivé vrty v rozích obvodového zdiva na koncích vrtů osově vzdalují.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Dobrý deň, Je možná aplikácia AquaStop Cream® priamo do betonových základov v pivničných priestoroch nad terénom ? Ak áno, rozteč navŕtaných dier ostáva pôvodná ? Ďakujem za odpoveď
Dobrý den. Pokud zhotovíte vodorovnou linii vrtů a následnou injektáž nad úrovní terénu, je tento postup naprosto v pořádku. Za předpokladu, že beton není vodotěsný, což nepředpokládám a za předpokladu, že stávající beton zavlhá, což předpokládám, tak i tam je krémová injektáž velmi účinná, viz poslední dvě fotografie ve Fotogalerii injektáže zdiva svépomocí. Kam se dostává kapilárně vzlínající vlhkost, dostane se silanový krém a naopak kam se vlhkost kapilárně nedostane do zdícího materiálu, nenasytí tento materiál ani silan/siloxan, tj. aktivní látka krémové injektáže. Ale tam samozřejmě není problém se zavlháním a tak tam není třeba zhotovovat dodatečnou vodorovnou hydroizolaci. Takže v postupu pro injektáž bych jen zkrátil osové vzdálenosti vrtů na 80 mm. Není potřeba vrty moc klopit k svislé rovině zdiva. Doporučuji max. 15 stupňů. Samozřejmě zachovat průměr vrtů 14 mm a hloubku vrtu zhotovit na celou hloubku beton. zdiva (– cca 30 mm). Ještě bych doporučil po vyvrtání otvory vyčistit stlačeným vzduchem a trochu prolít vodou. Voda, respektive prolitím vzniklá zvýšená vlhkost v okolí vrtů, je takový startér pro urychlení rozpouštění silanových krémů a tím pro rychlejší a spolehlivější nasycování pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaného zdiva, zejména u méně savých či méně zavlhlých injektovaných materiálů. Vaše zdivo je určitě méně savé. Rozhodně se tímto postupem nic neznehodnotí. Je to taková z praxe vyzkoušená metoda. Voda se relativně rychle ztratí v otvoru vrtu a pak injektáž zhotovíte vysoce koncentrovaným silanovým krémem AquaStop Cream. Koncentrace injektážního krému se tímto postupem samozřejmě nezředí. Výsledek sanace vlhkého zdiva myslím bude spolehlivý.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den, Aquastop Cream se mi velice líbí a stejně tak Váš přístup k zákazníkům, který se Vám určitě vyplácí. Mám problém s vlhkou cihlovou zdí a Váš produkt bych si hned objednal, kdybych však nebydlel v Anglii. Můj dotaz tedy zní, zda neznáte nějaký podobný produkt, který by se zde dal koupit? Děkuji a zdravím, Martin Janda
Dobrý den pane Jando. Velice si vážím Vašich slov, ale v tomto případě Vám nedokážu na tuto otázku odpovědět, jelikož neznám anglický trh. Myslím si, že přes internetové vyhledávače v Anglii by to neměl být problém. Injektážní produkt podobný jako je náš AquaStop Cream, tj. vysoce koncentrovaný silanový krém (emulzní krém) na bázi silan/siloxanu s 80%ní aktivní látkou v obsahu určený pro sanace vlhkého zdiva, u Vás pravděpodobně vyhledáte z některých slov našeho popisovaného výrobku. |
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den,zaujal mě váš injektážní krém AquaStop Cream .Chtěl bych ho aplikovat.Mám zdi(délkaxšířka zdi) :- 2,5mx0,2m – 1,5mx0,4m- 1mx0,4m- 1mx0,2m – 3,5mx0,2m. A měl bych několik otázek. 1.Kolik bych potřeboval AquaStop Creamu a kolik by mě to stálo? 2.Jaká je dodací lhůta? 3.Jak je to s aplikační pistolí ? Musím si jí koupit – není jiná možnost – půjčení? Aplikaci bych chtěl provést sám. Předem děkuji za vaše info? S pozdravem Pavel Korel
Dobrý den pane Korel. Nejprve Vám spočítám dohromady metry čtvereční průřezu zdiva. Metrů průřezu zdiva pro krémovou injektáž zdiva máte celkem 2,4 m2. Na tento rozsah sanace zdiva injektážním přípravkem AquaStop Cream potřebujete cca 3 litry. To je 3 x 1 litrové balení. Dodací lhůta po obdržení objednávky odeslané přes náš web https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/e-shop/ bývá do 3 pracovních dnů. Ruční aplikační pistoli s plnidly pro injektáž nepůjčujeme. Je taktéž k prodeji. Když si zadáte tyto položky do košíku v e-shopu, ukáže se Vám celková cena. Pak v případě, že byste si to rozmyslel a zboží si nechtěl objednat, jen nákup ukončíte.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
———————————————————
Děkuji za info
S pozdravem Pavel Korel
Dobrý den, jde AquaSalt Stop aplikovat i za snížených teplot? V zimním období? Děkuji za odpověď.
Dobrý den. AquaSaltStop, určený pro sanace vlhkého zdiva, lze aplikovat kdykoliv, ale nesmějí teploty v době při jeho aplikaci a vysychání klesnout pod bod mrazu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
Dobrý den, prosím Vás o radu se vzlínající vlhkostí v domě, který jsem koupil cca před rokem. Při koupi byly všechny stěny oblepeny tapetami, tyto jsme strhli a v celém domě udělali nové finální omítky. Po vymalování se objevil problém se vzlínající vlhkostí, který dříve viditelný nebyl. Dům je stavěn z pálených cihel a tloušťku stěn má 50 cm. Obvodové zdi jsou podřezány, takže jsou suché. Problém je ale s příčkami, které mají také tloušťku 50 cm a jsou vlhké cca od 30cm až do cca 1m. V současné době mám všechny příčky osekané na cihlu 50 cm nad viditelnou vlhkost a proškrábnuté spáry. Na osekaná místa plánuji použít sanační omítku. Jelikož se mi líbí Vaše injektáž zdiva, tak jsem se rozhodl pro její použití a vyvrtal jsem v okopaných místech díry v průběžné spáře cca 45 cm hluboké. Při vrtání jsem ale narazil na problém, se kterým jsem nepočítal. Ve zdech se objevují dutiny , které jsou nepravidelné. Řeším teď otázku, jak moc účinné bude použití krémové injektáže. Jedná se 30 bm zdiva. Zcela jistě není možné zajistit to, aby všechny díry byly zaplněny injektáží na 100 %. Mnohokrát děkuji za Váš názor. S pozdravem Michal Runtág
Dobrý den pane Runtágu. To, jak postupujete v oblasti sanace vlhkého zdiva, je naprosto v pořádku. To vnitřní zdivo v této tloušťce 450 mm je pravděpodobně nosné vnitřní zdivo, ale to není podstatné. Vše by bylo ideální pro aplikaci krémové injektáže zdiva AquaStop Cream (zdivo z pálených plných cihel, průběžná maltová spára, dostatečně odstraněné zavlhlé omítky, proškrábené spáry, záměr zhotovit dodatečnou vodorovnou hydroizolaci krémovou injektáží, nové sanační omítky…) až na ten Váš popis jakýchsi nepravidelných dutin v cihelném zdivu. Je to trochu zvláštní a tak ještě potřebuji nějaké informace. Uvádíte, že předpoklad injektáže zdiva je 30 bm. Na kolika místech na těch 30 bm a případně v jakých roztečích jste zhotovil zkušební vrty? Jaký průměr vrtáku jste použil pro zkušební vrty? Jak jste poznal, že tam jsou dutiny? Vrták při vrtání na tloušťku zdiva mínus cca 30 mm se ,,zavrtával“ v inkriminovaných místech do průběžné spáry nerovnoměrným tzv. skokovým způsobem?
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
————————————————————————————————–
Děkuji za rychlou odpověď. Díry mám vyvrtány po celé délce ve všech místech uvažované izolace. V podstatě se jedná o všechny vnitřní příčky. Díry jsem vrtal na základě informací z Vašich webových stránek vrtákem pr. 14 mm s roztečí 100 mm. Přítomnost kapes a mezer ve zdech předpokládám proto, že vrták se při vrtání choval tak, že vrtání probíhalo nerovnoměrně – skokově, přesně tak, jak to popisujete. Možná je to pouze mezera v  maltě, ale to je v podstatě stejný problém, jako by byly mezery mezi cihlami.
—————————————————————————————————

Dobrý den pane Runtágu. Tak to je samozřejmě v pořádku. Takže jste v podstatě připravený na injektáž (plnění vyvrtaných otvorů). Já si myslím, že se nebude jednat o zásadní netěsnost ve zdivu, pakliže to není např. zdivo o tl. 300 mm s malou mezerou a dalším zdivem (přizdívkou), ale to by Vám ten skok vrtáku a vrtačky probíhal v jedné a té samé hloubce a pravidelně. Pokud to není tento případ, nejspíš se bude jednat o letitou nemovitost, kde malta je již nepevná, což je u většiny starších nemovitostí, a ta nepevnost se jeví při příklepovém vrtání jako netěsnost. Nedovedu si představit, že v případě cihelného plného zdiva bez přizdívky by zdivo vykazovalo objemově velké kapsy a mezery atd. Takže teď co dál. Začal bych tyto vrty injektovat naším dvoufázovým postupem a teprve v tomto momentě zjistíme, do jaké míry je to problém. Já si myslím, že v druhé fázi tzv. doinjektáže druhým aplikačním plnidlem s gumovou kónickou koncovkou se nebude injektážní krém zásadně ztrácet. To se ale uvidí až při plnění. Zkuste a pokud by to nebylo tak jak předpokládám, můžete mi zavolat na číslo 603589130 abychom to operativněji a ihned probrali.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

———————————————————————————–

Dobrý den,
děkuji za radu. Budu tedy doufat, že se nejedná o zeď s mezerou. Prosím, můžete mi spočítat spotřebu krému na 28 bm při vrtání 42 cm s roztečí cca 10cm?

Mnohokrát děkuji

Michal Runtág

————————————————————————————-

Dobrý den pane Runtágu. Na Vámi zadaný rozsah sanace vlhkého zdiva potřebujete injektážní krém AquaStop Cream s předpokládanou zvýšenou spotřebou cca 15 litrů (1 x 10 litrové balení a 1 x 5 litrové balení).

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Dobrý deň, zaujal ma protisolný náter AquaSaltStop, ktorý chráni sanačnú omietku. Mám však obavy, že pri jeho použití síce soli nepreniknú do sanačnej omietky ale zostanú v murive. Neznehodnotí sa tým murivo? S pozdravom Jašík
Dobrý den pane Jašíku. Odpovím Vám asi takto. Pakliže máte již zdivo zasolené, soli obsažené ve zdivu tam budou i nadále. Ty však nemají zásadní vliv na životnost zdiva, ale právě a zejména na životnost omítek. V žádném případě aplikace nátěru AquaSalt Stop nemůže znehodnotit zdivo.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
———————————————————————–
Dobrý deň, ďakujem Vám za odpoveď. Ak je to tak ako píšete, potom má zmysel ten roztok aplikovať. S pozdravom Jašík.
Dobrý deň, chcel by som na môj dom použiť túto technológiu pretože sa objavuje vlhkosť od podlahy na stenách. Prvá otázka je, že ak spravím injektáž, koľko treba počkať, aby som mohol nadviazať na miesto kde bude aplikovaná s ďalšou izoláciou?? Chcem vybrať dlážkovicu hranoly aj škvárobetón (ktorý ževraj plynuje) a chcem tam dať protiradónovú ipu, ktorú budem zatavovať s horákom a na ňu polystyrén a železobetón. Či to teplo bude mať na to nejaký účinok, alebo to mám aplikovať až potom?? Podlaha je nad terénom, mohol by som to robiť poprípade zvonku. A druhá otázka, ak by sa po aplikácií v budúcnosti objavila na nejakom mieste znovu vlhkosť, má to význam dať ešte raz AquaStop Cream na to isté miesto, alebo to treba aplikovať inam či zvoliť inú technológiu?? Ďakujem, P. Petho
Dobrý den pane Petho. Rozumím. Nemusíte se obávat, že by při tavení hydroizolačních pásů hořákem (předpokládám, že budete zhotovovat tzv. hydroizolační vanu, tj. vodorovnou vrstvu na podlaze a pak tuto hydroizolaci vytáhnete přes linii injektáže na svislé konstrukci) to znehodnotí vzniklou hydroizolační clonu vzniklou po aplikaci injektáže. Určitě bych ale hořákem v místech krémové injektáže nahříval (tavil) pouze lepenku, kterou bych pak přitlačil na penetrovanou svislou konstrukci. Ta injektáž z venkovní strany není nutná. Postupoval bych v tomto pořadí. Nejprve zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti a pak tzv. hydroizolační vanu. Nepředpokládám, že v případě dodržení našeho technologického postupu sanace vlhkého zdiva by se měla vlhkost opětovně objevovat. Ale odpovím Vám. Místo, kde by teoreticky krémová injektáž nezafungovala, je toto místo možné kdykoliv opětovně zainjektovat třeba, jak jste se zmínil, z druhé strany stavebního dílce. Samozřejmě můžete kombinovat různé technologie pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu s krémovou injektáží. Např. mechanické technologie. Rozhodně bych ale nekombinoval krémovou injektáž s jiným druhem injektáže.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobry den chci se zeptat pokud je vlhkost prechodna a neni stala po cely rok nepopraska vrstva izolace kdyz proschne?
Dobrý den. Nejsem si úplně jist, že Vám zdivo třeba v sušších letních obdobích vysychá do normových hodnot. To se Vám může jevit na omítkách, že se Vám zdají být v tomto období suché, ale zdivo při hloubkovém měření vlhkosti pravděpodobně bude vykazovat nadlimitní vlhkost. Ale to není podstatné a na to jste se neptal. V případě, že dochází k přechodnému vysychání zdiva v průběhu roku, nemá to v žádném případě vliv na krémovou injektáž, respektive na její vzniklou hydroizolační clonu. Hydroizolační clona je po svém vzniku již nedispegovatelná a dále stabilní. Jen bych doporučoval zhotovit injektáž zdiva v době, kdy se Vám zdivo bude zdát více zavlhlé. Injektáž zdiva injektážním silanovým krémem AquaStop Cream s 80%ní koncentrací silan/siloxanu v obsahu je určena pro sanace vlhkého zdiva, nikoliv pro zdivo suché.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, prosím o radu – potřebuji injektovat zdi RD z 50. let, potíž je v tom, že obvodové zdivo má uvnitř vzduchovou dutinu, z vnější strany 45cm plná pálená cihla, pak cca 5cm vzduchová mezera a 15cm opět cihla, celkem cca 70cm (jak kde). Nevím jak to napustit krémem – když vyvrtám díru skrz celou zeď, tak krém vyteče do dutiny. Vyplnění dutiny tekutým cementem není reálné – musel bych tam nalít tisíce litrů než se to naplní do výšky 2m. Napadlo mě navrtat díry, pak do dutiny nastříkat PUR pěnu a po vypěnění znovu převrtat – pěnou by se vyplnila a překlenula dutina, krém by v ní nemizel. Jak moc by to fungovalo nevím. Jak se v podobných případech řeší dvojité zdi s dutinou? Díky předem. Ing. Jan Stibný
Dobrý den pane Ing. Stibný. Ten nápad s vyplněním dutiny (mezery) PUR pěnou není úplně dobrý nápad, jelikož tento postup má spoustu rizik pro kvalitně zhotovenou následnou injektáž. Jinak to vylití cementovou směsí zase naopak dobrý nápad je, protože Vy nemusíte vylít celou výšku mezery, tj. až pod strop mezi nosným zdivem tl. 450 mm a přizdívky 150 mm, ale postačí toto vyplnění cementovou směsí zhotovit do výšky předpokládané linie vrtů. Pak se injektážní krém AquaStop Cream při injektáži nebude moci ztrácet do mezery a dojde k celistvému propojení při šíření hydrofobizace v okolí vrtů v celé hloubce a šířce zhotovené sanace vlhkého zdiva injektáží. Pak máte ještě jednu možnost a to, že vrty zhotovíte oboustranně, tj. samostatně a to na hloubku vrtů 420 mm u zdiva 450 mm a pak z druhé strany do zdiva 150 mm vrty do hloubky 120 mm. V podstatě každou zeď zainjektujete samostatně. Toto však má jednu podmínku a to, že mezera je dostatečně široká a vlivem např. dlouhodobého tzv. sprašování zdiva nedošlo k vyplnění mezery v dolní části, kde pravděpodobně budete zhotovovat injektáž. Toto ale zjistíte až při vrtání.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý deň, na vodorovnú injektáž suterénu chaty, murivo z pálenej dierovnej tehly, chcem použiť AquaStopCream. Z dôvodu hrúbky špáry chcem vrtať otvory o priemere 12 mm a rozteč dier 10 cm. Je to z Vášho pohľadu možné? Ďalej sa chcem spýtať či dodávate zátky aj na priemer dier 12 mm, nakoľko si myslím, že tie ktoré som videl v ponuke nebudú do menšieho otvoru vhodné. Alebo doporučujete utesniť otvory aj iným spôsobom? Ešte mám otázku, či zasielate tovar aj do SR? Ak áno, aká je cena dopravy? V prípade ak nie, je možné zaslať tovar na niektorú predajňu v blízkosti hraníc so SR, napr. Břeclav? A. Jašík
Dobrý den pane Jašíku. Budu odpovídat ve stejném pořadí jak máte zadané otázky. Ano, u jakéhokoliv druhu děrovaného cihelného zdiva je možné vrtat i o něco slabším vrtákem za předpokladu, že injektáž (výplň vrtů) provedete dle doporučené spotřeby. Myslím si, že zátky jsou už tak dost těsné na otvor vrtu o průměru 14 mm, že byste mohl mít problém tyto byť polystyrénové zátky zatlačit do vrtu o průměru 12 mm, ale abych pravdu řekl, u tohoto druhu zdiva a průměru vrtu 12 mm jsem to nezkoušel. Možná že ty dva milimetry nebudou mít zásadní vliv na zatlačení zátky do vrtu už tím, že se nejedná o plné cihelné zdivo. Dotyková plocha mezi zátkou a plochou děrované cihly je malá a tak možná to nemusí být problém. I když zátky pro injektáž k zatěsnění zdiva jsou z extrudovaného polystyrénu, je to jen pořád polystyrén a tím pádem vcelku poddajný materiál. Samozřejmě není problém po provedené injektáži zdiva injektážním krémem AquaStop Cream vrty zatěsnit např.  rychletuhnoucím cementem, maltou. Zboží zasíláme i na Slovensko za cenu 7 EUR. Zboží si ale musíte objednat na www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk  přes e-shop. Jinak není problém zaslat zboží na jakékoliv místo v České republice co nejblíže k Vám.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
—————————————————————–

Ďakujem za odpoveď na moje otázky. Veľmi mi to pomohlo. Pozdravujem Vás. Jašík

 

Dobrý den, zaujala mě tato metoda, ale mám k ní dotaz, chápu dobře že vlhkost již nebude nad vrty stoupat, ale bude se držet pod? Tudíž mi to řeší pouze vlhkost v domě, nikoliv narušení základů a zdiva pod úrovní vrtů? Předem velice děkuji za odpvěd. S pozdravem Němcová
Dobrý den paní Němcová. Přesně nerozumím té druhé otázce, ale pokusím se Vám odpovědět. Každá vodorovná hydroizolace ve zdivu proti vzlínající vlhkosti a nebo  vodorovná hydroizolace podlah pro zamezení pronikání zemní vlhkosti je založená na principu přerušení kapilární zemní vlhkosti, ale i tlakové vody do obytných částí budovy nad tuto hydroizolaci. Základ domu, ať je to základová deska, či základový pás, je vždy ze spodní strany neizolovaný. Dům se nezakládá na hydroizolaci, ale na zpevněném připraveném podloží(zemině). Takže pod vodorovnou izolací zdiva či podlah je téměř vždy v našich zeměpisných šířkách nějaký stupeň vlhkosti. Samozřejmě tyto vodorovné hydroizolace se kombinují např. v případě podzemních podlaží budovy i se svislými vnějšími podúrovňovými hydroizolacemi, ale to už je jiná kapitola sanace vlhkého zdiva. Takže v podstatě máte pravdu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
——————————————————————————————-
Dobrý večer, velice děkuji za odpověď. Ještě by mě zajímalo, zda při Vaší metodě musím oklepávat omítku z obou stran (interier, exterier) – navrtávat budeme z venku. Dále bych se chtěla zeptat, dům máme nepodsklepený, základy jsou kamenné a zdi jsou do cca 1m viditelně mokré, to chápu že nám pomůže injektáž, ale mám strach o ty základy… Pomohlo by je odkopat, dát nopovou folii a drenážní trubku? S pozdravem Němcová
——————————————————————————————–

Dobrý den paní Němcová. Co se týče oklepání omítek, je to nutné v případě, že jsou omítky již nenávratně degradované, tj. zasolené, nepevné, velmi letité. Pro aplikaci krémové injektáže zdiva oklepávat omítky v případě, že jsou ,, pouze zavlhlé“  není nutné. Pakliže Váš RD nevykazuje statické poruchy, tak o základy domu se bát nemusíte. Založení domu kamenným materiálem, předpokládám bez betonového základového pásu byl běžný postup a tak tehdejší zdění na maltu je již v dnešní době v podstatě poskládané zdivo, které je ale svojí letitostí a zatížením řádně ,,sesednuté,, a tím stabilní. Předpokládám, že se jedná o starší RD s minimálně 600 mm tloušťkou obvodového kamenného zdiva (základů) a dům jste např. nástavbou v současné době nezatížili. Jinak odkopáním a zhotovením vnější svislé podúrovňové hydroizolace obvodového zdiva nic nezkazíte, ale také nic zásadního nezískáte. Je to z důvodu,  předpokládám, že dům nebude mít základy hluboké (tipuji max. do 1 metru, ale pravděpodobněji do 600 mm) a tím sice odizolujete podúrovňové zdivo od přilehlého terénu, ale z podzákladí vlhkost kapilárně bude neustále zdivo zavlhčovat . Dům nelze samozřejmě podkopat. Ale je pravda, že  dotaci vlhkosti z bočního směru se zamezí a tak procentuálně se stav vlhkosti ve zdivu může snížit. Drenáž je nutná, pakliže se střádá tlaková voda u základů domu. U nepodsklepených domů se toto většinou neděje. Jeden z mýtů v oblasti sanace vlhkého zdiva je dokonce ten, že dochází při položení drenážní hadice k vysychání zeminy okolo domu a tím i zdiva. To je z fyzikálních zákonů samozřejmě nemožné. Pokud u základů domu se tlaková voda nestřádá, drenážní těleso nemá co odvést. Ale nemám dostatek informací, neznám Váš dům a všechny okolnosti a tak jen Vám odpovídám v širší rovině a tak rozhodnutí musíte udělat sami. Toto jsou pouze doporučení a mé názory, tedy co se týče dotazů na oklepání omítek, odkopání domu s položením drenáže. U krémové injektáže jsou mé odpovědi jednoznačné.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně výpočtu spotřeby injektážního krému AquaStop Cream. Z níže uvedených výpočtů mi vychází, že na 1 m2 průřezu zdiva spotřebuji cca 1 litr injektážního krému AquaStop Cream (při použití do spárového zdiva a dodržení Návodu na použití). Je tento předpoklad správný? Děkuji, Neumann.
Dobrý den pane Neumanne. Je to tak jak píšete, ale v dennodenní praxi námi prováděné krémové injektáže naší injektážní divizí v oblasti sanace vlhkého zdiva vychází zprůměrovaná spotřeba AquaStop Creamu  1,15 litru na 1 metr čtvereční průřezu zdiva.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den, pane Schwarz, velice děkuji za rychlost a ochotu. Pokud bych si na domě nedělal vše sám s kamarády, tak bych neváhal a už si Vás sem zval, ale navrtání myslím zvládneme. Vrták 45cm má 41cm průřez, což je přesně, co potřebujeme a nestane se, že by vrták projel zdí. Myslím, že to chápeme, koukal jsem na youtube na Vaše video, velice pěkně zpracované. Jak je to s injektáží a mrazem? Četl jsem, že se nesmí používat pod 5 stupňů, je to tak? Pokud by to tak bylo, tak bych udělal injektáž klidně před spodním betonem. Nevím, kdy se k betonování dostaneme.Můžete mi udělat celkový rozpočet, když si to budeme dělat sami? Díky moc V.Němec

Dobrý den pane Němec. Ideální, respektive doporučovaná spodní teplotní mez u většiny stavebních materiálů a jejich technologických aplikací je výrobci většinou udávaná právě ta teplota 5 stupňů Celsia, zejména to bývá u barev, lepidel, maltových směsí, tenkovrstvých stěrek fasádních a zejména tam, kde je tzv. mokrý proces aplikace, atd., atd. Je to ochrana výrobců před možným poškozením např. vlastností jejich výrobků a je to pochopitelné a myslím si, že i správné. Ale z praxe všichni stavaři vědí, že spodní teplotní mez u těchto běžně používaných stavebních materiálů je 0 stupňů. Pokud by výrobci (samozřejmě tato limitní hodnota u některých stavebních materiálů není vůbec přípustná) uváděli opravdu tu nejnižší hranici pro možnou aplikaci, mohlo by se to zvrhnout u spotřebitelů ještě dále. Dále je pravda, že nevhodná teplota má vliv nejen na přímé poškození např. vlastností materiálů, ale i na aplikaci samotnou. Hůře se barva rozetírá, malta jinak vyzrává, atd. a tím opravu nemusí být výsledek 100%ně kvalitní. Ale je to případ od případu a tak toto berte prosím jako všeobecnou úvahu. I my jako výrobci materiálů v oblasti sanace vlhkého zdiva nechceme uvádět jiné teplotní hodnoty, ale úsudek si můžete udělat sám. Různé druhy zdiva mají své akumulační a termoizolační  vlastnosti a další důležité faktory, např. doba podlimitní teploty, aj., určující do jaké míry je teplota 5 stupňů opravdu limitní pro injektáž zdiva. Jinak pokud chcete vypočítat náklady na krémovou injektáž svépomocí, vzpomínám si že spotřebu jsem Vám odhadoval na 15 litrů. Pak potřebujete aplikační pistoli (set), vzduchovou pumpu na vyčištění vrtů a případně polystyrénové zátky ( 10 ks do 1 běžného metru ). Vrtáky nepotřebujete, jelikož jak píšete, vyvrtáno máte. Na webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a na stránce e-shopu si zadejte tyto materiály. Celková cena se Vám zobrazí v košíku.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

—————————————————————

Dobrý den, pane Schwarz,

 navrtání se chystáme udělat přes víkend, dnes dorazil pořádný vrták a budeme mít půjčenou velice kvalitní vrtačku, tak to musí být za den hotové. Určitě by to chtělo udělat injektáž co nejdříve, ale naštěstí ještě nemrzne. Každopádně, jak píšete, jedna věc je venkovní teplota a druhá je zateplený dům, kde, když budu 2 dny topit v krbovkách, tak by to nebyl problém ani při lehkém mrazíku. Bude mít Váš pracovník kapacitu na příští týden? Ideální by byl samozřejmě víkend, nebo pátek.

 Díky a s pozdravem

V.Němec

——————————————————————

Dobrý den pane Němec. Z posledního emailu jsem pochopil, že chcete využít akci ,,Pracovník k čerpadlu zdarma,,. To je samozřejmě platná akce a tak bych Vám slíbil tuto službu na příští týden na pátek. Musíte mít vše vyvrtáno, vrty vyčištěné stlačeným vzduchem a připravený materiál. Jinak těch 15 litrů injektážního krému Vám náš zaměstnanec zainjektuje za 1 den. Takže ten pátek bude hotovo. Cena za tuto službu je 1.200 Kč bez DPH a dopravné 6 Kč/km od nás k Vám a zpět. S tím ale určitě počítáte. Pokud budete vrtat ve vodorovném provedení, bylo by dobré si objednat i polystyrénové zátky. Pakliže jsme domluveni, zašlete mi prosím Vaši adresu a potvrzení termínu.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Dobrý den, je prosím možné použít krémovou injektáž i pro suché zdivo jako preventivní ochranu proti vzlínající vlhkosti? Provádíme rekonstrukci starého RD, kde je stávající izolace prozatím 100% funkční (asfaltový pás). Nad touto stávající izolací zvažuji použít injektáž jako „pojistku“. Jakýkoliv případný zásah v budoucnu by byl problematický. Jedná se o cihlové zdivo s průběžnou spárou. Podřezání není možné.Děkuji,Tovaryš.

Dobrý den. Ano, je možné zhotovit krémovou injektáž např. o spáru výše než je v současné době ještě funkční vodorovná hydroizolace  (lepenka) ve zdivu, jak píšete, jako pojistku pro případ dožití stávající lepenky. Technologický postup sanace vlhkého zdiva injektáží jste si určitě prostudoval na našich webových stránkách a tak jen co bych Vám asi ještě měl zdůraznit je to, že se vrty musí několikrát prolít vodou v případě že se injektáž zhotovuje nikoli do zavlhlého, ale do suchého zdiva. Jednotlivé vrty  stačí prolít vodou krátkodobě, stejně ve vodorovném provedení v ložné spáře bude voda vytékat zpět, ale zvýšíte vlhkost ve zdivu a tím se krém ve spáře a i částečně v cihelném zdivu rozpustí. AquaStop Cream má 20% vody ve svém obsahu, což i u mírně zavlhlého zdiva je zcela dostačující množství vody, ale pro dostatečné nasycení okolí vrtů v naprosto suchém zdivu to nestačí. Tím prolitím vrtů vodou před injektáží se to podaří. Krémová injektáž zdiva byla vyvinuta pro zdivo trpící vzlínající vlhkost, nikoliv pro zdivo suché. Paradoxně, avšak logicky, u Vašeho naprosto suchého zdiva je nutné před injektáží použít vodu již z výše uvedených důvodů.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Dobrý den, chci se zeptat kolik bych potřeboval krému na cihlovou zeď s délkou 4,5 metru a širokou 60 centimetrů,a na kolik by mě to vyšlo Děkuji za odpověď, Horváth
Dobrý den, spotřeba injektážního krému AquaStop Cream na Vámi zadaný rozsah sanace vlhkého zdiva jsou cca 3 litry. To znamená 3 x 1 litrové balení, tj. 3 x 690 Kč, dále aplikační pistole (set) 550 Kč a případně jedno balení polystyrénových zátek (50) za 100 Kč. Balné a zásilkovné 150 Kč. V případě osobního odběru na naší provozovně samozřejmě odpadá položka balného a zásilkovného. Celkem 2.870 + 21% DPH = 3.473 Kč konečná cena. Pokud byste si ještě objednal vzduchovou pumpu na pročištění vrtů, cena by se navýšila o 280 Kč a případně vrták délky 600 mm o průměru 14 mm za 576 Kč. Vše si můžete objednat na www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/e-shop/ .
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
Dobrý den, potřebuji odinjektovat vnitřní příčky tloušťky 100 mm, je to kombinace plných a dutých cihel. Je zde možno využít tuto metodu? Děkuji za odpověď, Štverka
Dobrý den. Ve Vašem případě sanace vlhkého zdiv je krémová injektáž u tohoto druhu kombinovaného cihelného zdiva technicky možná s velmi spolehlivým výsledkem.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Na jaře jsem prováděl injektáž AquaStopem (15 kg), naprostá spokojenost. Nyní bych potřeboval ještě 2 kg. Dopravné 6 kč/1 km je při tomto množství pro mne nerentabilní. Ptám se, nemáte-li v nejbližších dnech akci v okolí Kolína, kde bych mohl své 2 kg vyzvednout a zaplatit? Děkuji za odpověď. Hejduk.
Dobrý den pane Hejduku. Závozy zbožím na práce sanace vlhkého zdiva neprovádíme. Ale dá se to vyřešit velmi snadno. Stačí vyplnit na našich webových stránkách v e-shopu formulář, kde si 2 litry injektážního krému objednáte. Nejpozději od obdržení objednávky Vám objednané zboží dorazí na Vámi uvedenou adresu do 3 pracovních dnů. Cena balného a zásilkovného je vždy bez ohledu na objem objednaného zboží 150 Kč bez DPH. Také máte možnost využít vyhlášenou akci, kde je možnost si při větším objemu prací objednat injektážní čerpadlo a pouze za cenu půjčovného máte k dispozici zároveň i profesionálního pracovníka z naší aplikační divize. Tam se právě platí to dopravné 6 Kč/Km. Ale to nebude Váš případ, vzhledem k již malému objemu prací. Děkujeme za pochopení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý deň p. Schwarz. Prosila by som Vás o radu. Kúpili sme menší domček po rekonštrukcií. Bola tu prevedená oprava izolácie proti spodnej vlhkosti, ale i napriek tomu sa vyskytuje vlhkosť na určitých miestach a to buď nad podlahou, alebo až u stropu. Medzitým je stena suchá. Dom je zvonku zateplený polystyrénom pravdepodobne cca 10-15 cm. Hrúbka steny je cca 45 cm. Je potrebné vyvŕtať otvory po celom obvode izby, alebo by postačilo použiť injektážný krém AquaStop Cream len v mieste, kde sa nachádza vlhká stena? Má vôbec význam používať vysúšač vlhkosti? Ďakujem za Vašu odpoveď. Gabriela
Dobrý den paní Gabriela. Pokud budete zhotovovat sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží AquaStop Creamem proti vzlínající vlhkosti, je vždy dobré (jistější) ji zhotovit po celém obvodě místnosti. Samozřejmě pokud je nepochybně například vnitřní zdivo naprosto suché (což ale nepředpokládám) a problém se zavlháním zdiva je jen u obvodového zdiva, postačí zhotovit injektáž u těchto zdí. Ale zásada je vždy taková, že by se měla zhotovit injektáž u tohoto zavlhlého zdiva minimálně od rohu do rohu v místnosti tohoto zdiva. Rozhodně nedoporučuji aplikovat injektáž třeba jen v místech, kde je viditelná vlhkost. Trochu mě zaráží ten popis vlhkosti až u stropu. Jinak co se týče provozu odvlhčovače ve Vašem případě, jsou to jen vyhozené finanční prostředky na provoz a případně i za půjčovné. Je potřeba nejprve odstranit příčinu vlhnutí zdiva a pak třeba pro urychlení vysychání zdiva vysoušeč použít. Do té doby častěji větrejte. I větrání má své doporučení a to zejména v zimním období nebo chladných obdobích,a to, že větráte krátce avšak intenzivně (co nejvíce naráz otevřít oken a případně balkónových dveří apod.) a častěji.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobry den, uvazujeme o injektazi zdiva. Jednalo by se o kamennou zed o tlousce cca 1m. Za jak dlouho jsou viditelne ucinky injektaze? Dekuji, Tronickova
Dobrý den, prosím o tyto údaje:  O jaký druh kamenného zdiva se jedná?
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
———————————————————-
Dobry den, to netusim – dum je 70 let stary.
———————————————————–
Dobrý den paní Troníčková. Pokud se jedná o sanace vlhkého přírodního kamenného zdiva, které je více či méně savé, např. opukové, pískovcové,aj., je i tam krémová injektáž zdiva AquaStop Cream vysoce účinná. Platí taková v podstatě jednoduchá zásada. Kam se dostane do zdícího materiálu kapilární vzlínající vlhkost, dostane se i do tohoto materiálu silně hydrofobní aktivní látka silan/siloxan, která je obsažena v injektážním krému AquaStop Cream v nejvyšší možné koncentraci. To je také částečná odpověď na Vaši poslední otázku, za jak dlouho se dostaví účinky injektáže proti vzlínající vlhkosti. Vše však záleží na více faktorech. 1. Na savosti přírodního či průmyslově vyráběného zdícího materiálu. 2. Procentuální vlhkosti ve zdivu ( větší vlhkost urychluje rozpouštění silanového krému a tím urychluje hydrofobizaci okolí vrtů po provedené injektáži). 3.Tloušťce zdiva. 4. Samozřejmě koncentraci silan/siloxanu v obsahu. Některé krémy mají pouze 15%, 40%, 60% aktivní látky v obsahu. Ty nejkvalitnější mají již zmiňovaných 80% silan/siloxanu v obsahu. 5. Větrání a teplotě v prostorách objektu. 6. A v neposlední řadě na správném  technologickém postupu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, je prosím možné provádět injektáž v období, kdy přes den je teplota kolem 10st.C a v noci nad nulou? Děkuji, Tovaryš
Dobrý den pane Tovaryši. Pokud byste chtěl zhotovit sanace vlhkého zdiva injektážním krémem AquaStop Cream, je nejvyšší čas.  Zatím teploty jsou ještě vyhovující, i když v nočních hodinách již v některých dnech klesají teploty pod bod mrazu. Injektované zdivo má však naakumulovanou teplotu a svoje specificky dané tepelně izolační vlastnosti. Rozhodně v současné době ještě ve zdivu teplota neklesá bod mrazu a tím  není ohrožena funkčnost silanového krému. Samozřejmě čím více se budou teploty snižovat s blížící se zimou, riziko se zvyšuje.
S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
——————————————————————
Dobrý den, děkuji za odpověď.
Tovaryš
Dobrý den, na tloušťku zdiva 45cm a asi je potřeba cca na délku 8-10metrů, chci se zeptat kolik bych potřeboval přípravku, děkuji za vaší odpověď, s pozdravem Zdeněk Hanák
Dobrý den pane Hanáku. Výpočet sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží vysoce koncentrovaným silanovým krémem AquaStop Cream: Tl. zdiva 0,45 m x 10 bm = 4,5 m2 průřezu zdiva. Jedno 5 litrové balení Vám při dodržení technologického postupu vyjde i s malou rezervou.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
—————————————————————————–
Děkuji, chci se ještě zeptat zda se to dá dělat i teď před zimou a za jakou dobu asi bych mohl vidět výsledky děkuji,
s pozdravem Zdeněk Hanák
——————————————————————————

Dobrý den pane Hanáku. Pokud byste chtěl zhotovit sanace vlhkého zdiva injektážním krémem AquaStop Cream,  je nejvyšší čas.  Zatím jsou teploty  ještě vyhovující, i když v nočních hodinách již v některých dnech klesají teploty pod bod mrazu. Injektované zdivo má však naakumulovanou teplotu a svoje specificky dané tepelně izolační vlastnosti. Rozhodně v současné době ještě ve zdivu teplota neklesá bod mrazu a tím  není ohrožena funkčnost silanového krému. Samozřejmě čím více se budou teploty snižovat s blížící se zimou, riziko se zvyšuje. Jinak při dodržení technologického postupu injektáže zdiva svépomocí se výsledky, tj. vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě  nad clonou, viditelně projevují již po několika týdnech. Záleží ale na mnoha faktorech, jako je např. současný procentuální stav vlhkosti ve zdivu, druh zdiva a jakou tloušťku zdiva budete injektovat, zda je budova dostatečně větraná, zda je temperovaná atd.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

Dobrý den, chystáme se k rekonstrukci staré dřevěné podlahy v koupeném domě – podle stavitele je pravděpodobné složení štěrk/dřevo, v ostatních místnostech už je podlaha betonová. Tuto skladbu bychom chtěli nahradit (asi štěrk/beton/hydroizolace/polystyren/beton/koberec), ale bojíme se, že po betonování a izolování podlahy může vzlínat vlhkost do stěn. Pomohla by v tomto případě krémová injektáž do dvou (je to rohový pokoj) venkovních stěn? Myslíte, že injektáž s novou skladbou podlahy bude dobré řešení? Předem děkuji za odpověď, Roman
Dobrý den, jednoznačně doporučuji zhotovit krémovou injektáž zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti už vzhledem k zamýšlené rekonstrukci koupelny. Při rekonstrukci koupelny je ideální čas zhotovit krémovou injektáž v obvodovém zdivu, ale doporučoval bych zhotovit injektáž i ve vnitřním zdivu koupelny. Až budete mít bourací práce dokončeny a zhotoven nový podkladový beton podlahy, můžete zhotovit sanaci vlhkého zdiva krémovou injektáží např. injektážním silanovým krémem AquaStop Cream. Pak následně provedete vodorovnou hydroizolaci podlahy, kterou vytáhnete i ve svislém provedení přes linii injektáže nad podkladovým betonem. Tím se Vám tyto dvě hydroizolace budou vzájemně doplňovat. Pak nemůže dojít k zavlhání podlahy, ale ani zdiva. Bez dodatečné vodorovné hydroizolace svislých stavebních dílců nemůžeme vyloučit, že se do tohoto zdiva nebude kapilárně dostávat vzlínající vlhkost. Jinak tento postup navrhuji a jednoznačně doporučuji, protože předpokládám, že vodorovné izolace ve zdivu jsou buď dožilé nebo vůbec nebyly zhotoveny.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, nemohu se přesně dopátrat jak mám postupovat s injektáží krémem AquaStop Cream u dutinového zdiva (Porotherm). Zeď je tlustá 45 cm, postavená z cihelných bloků výšky 23 cm, maltová spára necelý 1 cm. Zvenku je zeď zateplená polystyrénem. Když zevnitř vyvrtám vodorovné otvory ve spáře, tak krém nekontrolovatelně steče (23 cm) ke spodní maltové spáře. Krém poteče po stěnách šachtiček v řadě pod otvorem po vrtáku. Ke spodní spáře snad dorazí zbytek. Těsnící účinek krému bude rozptýlený, asi v celistvosti nebude jistý.Když budu vodorovně vrtat cca 3 cm nad spárou nejbližší podlaze, poteče krém opět do šachtiček pod otvorem po vrtáku, ale krém spadne na dno (na spáru s maltou) dříve. Stačí na těsnící účinek krému pouhé nanesení odpovídajícího množství krému do šachtiček? Třetí varianta je pracnější. Vyvrtám otvory v horní části bloků. Řadu šachtiček otvorem po vrtáku zaliji cementovým mlékem, dokud nebude vytékat. To by mělo eliminovat případné další kaverny, nebo chyby zedníků při zdění, ale pouze v přístupné řadě šachtiček. Druhý den vyvrtám pod předchozími otvory (např 3 cm nad spodní maltovou spárou) nové otvory pro aplikace krému popsanou technologií. Otvory zhustím na vzdálenost 8 cm, protože šíře spáry je různá. Dostane se krém i k prázdným šachtičkám, aby byl účinek stoprocentní? Prosím o Váš názor a děkuji. Pavel Čeněk.
Dobrý den pane Čeňku. Sanace vlhkého zdiva injektáží u cihelného zdiva Porotherm je všeobecně dosti komplikovaná. Samozřejmě, krémová injektáž je nejspolehlivější i u tohoto druhu zdiva. To co popisujete je naprosto logická úvaha a tím pádem i správné posouzení, jak injektáž bude probíhat. Popsal jste naprosto správně průběh injektáže v různém provedení. Ale chcete odborný názor a ten je, že nejspolehlivější je ta druhá varianta injektáže. Ta zálivka cementovou směsí komůrek Porothermu není dobrý nápad, jelikož byste musel vyplnit veškeré komůrky Porothermu, což je nemožné. Tyto cementové zálivky, cementové předinjektáže, se zhotovují např. u některých druhů zdících materiálů s komorami, jako jsou některé druhy dutých tvárnic, jednokomorových či max. dvoukomorových dutých cihel, dále u zdiva s mezerou bez výplně (ne u sendvičového zdiva), např. vyzděné dvě zdi o tl. 150 mm se vzduchovou mezerou a samozřejmě u zdiva velmi nekompaktního (různé dutiny, kaverny a nesoudržné spáry, atd), kde by spotřeba injektážního krému byla naprosto neúnosná. U postupu s vyvrtáním otvorů cca 30 mm nad ložnou spárou naprosto souhlasím, lepší postup u Porothermu já neznám a myslím, že ani neexistuje. Poslední úskalí je samozřejmě ve spotřebě při samotné injektáži. Je nutné minimálně dodržet normovou spotřebu dle Technického listu a případně ji o trochu navýšit.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
———————————————————–
Ještě jednou děkuji pane Schwarzi za bleskovou odpověď a Vaše odborné doporučení. Budu počítat min. s 20% navýšením krému.
Přeji hezký večer a zdravím.
Pavel Čeněk.
Dobrý den. Dnes jsem náhodou objevil vaše stránky, které mě docela zaujaly. Mám na vás dotaz. Jak hluboko vrtat, když je síla zdiva cca45 cm? A jak dlouho po aplikaci mohu malovat vnitřní prostor? Děkuji Brda
Dobrý den pane Brdo. U sanace vlhkého zdiva injektáží se postupuje takto. Zdivo cihelné zděné na 450 mm se vrtá na hloubku 410 – 420 mm do průběžné spáry. Osové vzdálenosti vrtů 100 mm. Průměr vrtů 14 mm. Pak se provede injektáž námi vyvinutou dvoufázovou výplní, aby se docílilo 100ní výplně obsahů vrtů injektážním vysoce koncentrovaným krémem AquaStop Cream. Pro odhad vyschnutí Vašeho zdiva neznám spoustu faktorů, které mají vliv na průběh vysychání zdiva, jako je zejména současný procentuální stupeň zavlhnutí zdiva. Dále pro vyschnutí zdiva a tím omítek jsou důležité další faktory, jako je větrání místností, nyní i případné temperování, klimatické podmínky atd. Nicméně Vám odpovím. Předpokládám do 1 až 2 měsíců po injektáži zdiva, ale je to opravdu jen a pouze předpoklad.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, prosím o radu, je velký problém geotextilie přímo na drenážní trubce a zasypaná kačírkem? Bude to fungovat, nebo musí být kačírek hned na drenážní hadici a pak zabaleno? Předem moc děkuji za odpověď. Novotný

Dobrý den pane Novotný. Správný postup je tento. Nejdříve vložit do výkopu (betonového vyspárovaného žlabového lůžka) geotextílii vhodnou pro drenážní systémy a to s min. gramáží 300g/1m2 a následně  dostatečně obsypat drenážní perforovanou hadici kamenivem, např. doporučovaným kačírkem. Pak se dva konce geotextílie v horní části obsypu dostatečně přes sebe přeloží. Pokud jste to už provedli v provedení jak popisujete na začátku dotazu, není to dobře, ale nějakou dobu Vám toto provedení může fungovat. Záleží na dalších faktorech, které ale neznám.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

Dobrý den, mohla bych poprosit o radu? Chceme dělat hydroizolace z vnějšku domu, vykopali jsme díru až na hloubku kanálu, cca 50 cm pod terén a 20cm pod podlahou. Stačí tato hloubka nebo máme kopat i pod úroveň kanálu? Jak máme postupovat? Natřít penetrací, zateplit, nopovku, drenáž a zasypat štěrkem? A nebo navrhujete něco jiného? Moc děkuji za odpověd Filingerová Nikola

Dobrý den paní Filingerová. Na tento dotaz jsem před pár dny odpovídal a tak text jen zkopíruji z mé poradny https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna/ . Myslím, že je tam spoustu otázek a odpovědí, které by Vám měly pomoci ke správnému zahájení a postupu prací. Pokud byste přece jen potřebovali ještě něco konzultovat, napište mi do poradny, ale myslím, že je to v podstatě dosti podobný případ sanace vlhkého zdiva.

Dobrý den, mám takový problém. Koupili jsme byt v suterénu , podlahy jsou cca 30cm pod úrovní venkovní země, barák je podřezán , ale až v 30 cm a těchto 30cm je mokrých . Myslíte že by mi pomohla injektáž , nebo co v takovém případě dělat? Děkuji moc Slováček

Dobrý den pane Slováčku. Při sanaci zdiva, které je pod úrovní terénu, je nutné postupovat např. takto. Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti je vhodná, ale za předpokladu, že se odkope zemina okolo obvodového zdiva min. pod úroveň Vaší podlahy (nejlépe až na základovou spáru) a zhotoví se nová svislá hydroizolce (pokud tam již není). Tím se vlhkost nemůže dostat do podúrovňového zdiva ani z přilehlého terénu a ani od základů. Pokud jste myslel zhotovit plošnou injektáž, byl by výsledek velmi nejistý a to u jakékoliv injektáže. Zhotovuje se ještě jedna injektáž a to tzv. gelová rubová injektáž, ale ta se neprovádí do zdiva, ale skrz zdivo a napouští se přilehlý terén (cca 30 litrů/1 m2 gelu). Tato injektáž nahrazuje odkopání podúrovňového zdiva, ale i v tomto případě se musí také zhotovit vodorovná linie krémové injektáže do zdiva u podlahy tohoto místa stavby, aby se zkombinovaly tyto dvě hydroizolace. Ale musím upozornit, že tzv. rubová injektáž je nákladná. Pokud lze odkopat obvodové zdivo je to přece jen jistější a i méně nákladné.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

——————————————————————————

Děkuji za rychlou odpověď z oboru sanace vlhkého zdiva. Chtěl bych se ještě zeptat, když máme uprostřed bytu nosnou zeď, která je podřezaná, ale v cca 30cm nad podlahou je možné tuto zed ješte injektovat? Protože nevím, jak je to možné, tato zeď je mokrá až do podřezávky.  Svislou hydroizolací myslíte zvenku podél stěny nalepit lepenku a dát nopovou folii? Tento barák je starý cca 100 let, ten asi nebude mít odizolované základy, z toho, co jsem vykopal, tak to vypadá, že základy jsou natřeny jen nějakým asfaltem… Děkuji Slováček

——————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. Nejprve k té nosné vnitřní zdi. Píšete, že je podřezaná, ale zavlhá do výšky zhotovené hydroizolace. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, zdivo je odizolované nějakou pravděpodobně mechanickou metodou. Až potud je vše pravděpodobně v pořádku, jelikož se nezmiňujete, že by se vlhkost dostávala nad tuto dodatečnou hydroizolaci. Takže pokud je to tak, je vše relativně v pořádku až na tu výšku zhotovené dodatečné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti. Ta měla být zhotovená v těsné blízkosti stávající podlahy.  Pak je přirozené, že vzlínající vlhkost vzlíná do té výšky cca 300 mm nad podlahu, tj. do výšky podřezávky. Toto se dá napravit tím, že byste např. mohl zhotovit krémovou injektáž injektážním krémem AquaStop Cream v těsné výšce nad podlahou. K té poslední otázce. Ta vnější svislá podúrovňová hydroizolace je důležitá v případě, jak se zmiňuji v předešlém emailu, že je podlaha pod úrovní terénu. Tam by samozřejmě vodorovná dodatečná hydroizolační clona u podlahy sama o sobě nepomohla, jelikož by se vlhkost do obvodového zdiva dostávala z přilehlého terénu a docházelo by k tzv. přemostění vlhkosti. Ten postup, co píšete, je v podstatě v pořádku. Dneska už ale máme ve stavebnictví i stěrkové hydroizolace, které se lépe aplikují např. na nerovné zavlhlé zdivo. Jak jsem se již zmiňoval je to např. hydroizolační stěrka Bitumen 2K a pod.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————–

Dobrý den,

moc Vám děkuji za odpověď.

Mohl bych poprosit o poslední radu?

Kolem obvodové zdi jsme vykopali cca 50-60cm do hloubky, od podlahy je to cca 25-30cm, hlouběji jsme nekopali, jelikož se v této hloubce nachází kanál(který vede pod barákem), tak abychom mohli drenážní trubky do něho svést. Nebo máme kopat hlouběji?

Je vhodné základy tedy natřít stěrkou, přidělat polystyrén a poté mopovou folii? Nebo navrhujete jiný postup?

V příloze Vám zasílám foto výkopu.

Moc Vám děkuji za Váš čas

S pozdravem

Slováček Tomáš

———————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. To, že jste se výkopem dostali těch 25-30 cm pod úroveň podlahy je relativně už dostatečná hloubka. Je však taková zásada, že výkop by měl být zhotoven do hloubky až na základovou spáru nebo základovou desku. Ve vašem případě základovou spáru.  Myslím si ale, že  vzhledem k tomu, že dům nebude nikterak založen hluboko, předpokládám, že základová spára bude již blízko ode dna stávajícího výkopu. Tím, že byste výkop zhotovili na základovou spáru, gravitačně se již nedostanete drenážním tělesem do odvodňovacího potrubí. Tím se nabízejí dvě možnosti. První by byla ta, že výkop zhotovíte až na základovou spáru. Teď jen budu tipovat, ale myslím si, že to nebude víc jak 400 mm již od zhotovené hloubky výkopu. Po očištění zdiva od zbytků zeminy a nepevných částic zdícího materiálu byste zhotovil svislou bitumenovou hydroizolaci ( Bitumen 2K ), která se nanáší ve dvou vrstvách hladítkem v tloušťce min. 5 mm s vložením sklotextilní mřížky (perlinky). Pak byste od dna výkopu začal skládat extrudovaný polystyrén a zakryl byste tyto hydroizolační a tepelně izolační vrstvy nopovou fólií již jen jako ochranný prvek se zakončením těsnící listy v těsné blízkosti nad terénem nebo v úrovni terénu. Následně byste vzhledem k výšce odvodňovacího potrubí začal výkopek zahazovat s hutněním zpět do výkopu do výšky již možného gravitačního napojení.  Ještě je vždy dobré po zhotovené svislé hydroizolaci vybetonovat vyspádovaný žlábek pro uložení perforované hadice. Samozřejmě nejprve s vložením geotextilie, pak teprve uložíte na dno odtokového žlabu perforovanou hadici s obsypem štěrku frakce 16/32 nebo 16/22 nebo v podobné frakci doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem. Pak se již geotextílie v horní části obsypu s dostatečným překladem přehodí přes sebe. Ta druhá varianta je v podstatě stejná v technologickém postupu avšak s menším rozsahem objemu prací. Jediný rozdíl bude v tom, že se výkop nebude zhotovovat až na základovou spáru. Tuto stávající hloubku výkopu nebudete prohlubovat. Díky tomu, že je už výkop pod úrovní podlahy se všemi sanačními opatřeními již popsanými, nebude moci případná tlaková voda vystoupat do úrovně podlahy. S kombinací dodatečně zhotovené vodorovné hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti vzniklé krémovou injektáží injektážním krémem AquaStop Cream by měl být problém sanace vlhkého zdiva vyřešen.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

—————————————————————–

Dobrý den,
strašně moc Vám děkuj za radu.
S pozdravem
Filingerová

 

 

 

 

Dobrý den, zaujala mě Vaše nabídka. Mám dotaz ohledně zdí, kde nevím sílu zdi, tam je postavený další dům a mezi námi je polystyren. Mohu vrtat až do polystyrenu a poté udělat injektáž? Slepá díra by měla být podle návodu. A ještě když se stane, že se projede skrz, stačí jen ucpávka z druhé strany? Poslední dotaz: Když je tam i komín bývalý, který je vystouplý do místnosti, jsou tedy vidět tři strany komína, stačí vrtat šikmo do V, tedy jako vrty by se mohly špičkama propojit. Zda to bude dostačující. Děkuji předem za odpověď Karel
Dobrý den.  Pokud se jedná o nosné zdivo mezi řadovými domy, je taková podstatná zásada. Za předpokladu, že každý dům má svoji nosnou zeď a tyto zdi jsou vyzděny v těsné blízkosti u sebe (v podstatě bez mezery), je většinou nutné vrtat a injektovat tyto zdi obě a to asi již tušíte proč, jelikož by mohlo hrozit to, že Vaše zdivo bude sice odizolované proti vzlínající vlhkosti, ale zdivo souseda tuto dodatečnou hydroizolaci mít nebude, tak Vaše zdivo bude mít tendenci vysychat, ale z přilehlého vlhkého zdiva souseda bude docházet k transportu vlhkosti tzv. přemostěním vlhkosti. Pak se u některých řadových staveb při výstavbě vyzdila pouze jedna nosná zeď společná pro oba řadové domy a tam se samozřejmě injektáž zhotovuje na celou tloušťku zdiva. Pak už je jen na dohodě sousedů, jak se budou spolupodílet na nákladech. Vy ale píšete, že mezi těmito zdmi máte polystyrenovou výplň a to asi z důvodu zamezení přenosu vibrací a hluku z jedné nemovitosti do druhé. To ale znamená, že má každý dům svoje nosné zdivo. Tím, že nosné zdi jsou v podstatě odděleny polystyrénem, injektáž bych zhotovil do hloubky k polystyrénu. Zkušebním vrtem se snadno zjistí tloušťka Vašeho zdiva. Po zjištění tloušťky Vašeho zdiva už krémovou injektáží injektážním přípravkem AquaStop Cream zhotovíte podle technologického návodu dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti a Vaše zdivo bude suché. K případnému přemostění vlhkosti ze zdiva Vašeho souseda by ve Vašem případě dojít nemělo. V případě, jak píšete, že byste mohl zdivo provrtat skrz, není problém. Z druhé strany vrt zazátkujete a vrt vyplníte. Tyto vrty skrz zdivo doporučuji všude tam ,kde nemůžete spolehlivě tyto tloušťky a skladby zdiva prověřit. K dispozici je většinou výkresová dokumentace, ale ze zkušenosti vím, jak může být nepřesná, zejména u starších domů.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den. Přečetl jsem si se zájmem vaše stránky a chci se zeptat: Pokud se provádí hydroizolace těsně nad úrovní podlahy a máme dřevěné podlahy v přízemí a vlhko většinou na příčkových zdech mezi místnostmi, jak to provést? Bojím se, že nad podlahu to sice nepůjde, ale podlahy budou ještě vlhčí. A má se prostor mezi trámy pod podlahou nějak vyplnit, vysypat apod.? Nebo se mají podlahy odtrhat a provést hydroizolaci až pod podlahou, ale to nevím jak provést. Moc děkuji. Karel Jiřík

Dobrý den, předpokládám, že myslíte dřevěné klasické podlahy na dřevěném roštu. Asi Vás nepotěším, ale Vaše obava je do jisté míry na místě. Opravdu tím, že se provede sanace vlhkého zdiva injektáží, zdivo nad podlahou vyschne, ale pod dřevěnou podlahou k vysychání nedojde. Je to logické, jelikož sám víte, že hydroizolační clona vznikne nad či v těsné blízkosti podlahy. Ale to platí u všech metod i v případě mechanické podřezávky. Samozřejmě ideální by bylo dřevěnou podlahu rozebrat včetně roštu a pod roštem tuto dodatečnou hydroizolační clonu provést a pak vše zpět smontovat. Je ale otázka, jak to půjde, a zda při demontáži této skladby podlahy nedojde k zásadnímu poničení. Také pokud se jedná pouze o vnitřní zdivo, byste se neměl dostat injektáží nikde pod úroveň terénu ( u vnitřního zdiva toto nehrozí ) či zásypu jiné podlahy, aby nemohlo dojít k tzv. přemostění vlhkosti přes hydroizolační clonu. Jinak pokud jsem to správně pochopil, na roštu je uložena prkenná podlaha či dřevotřískové desky, OSB desky nebo něco podobného a prostor mezi roštem a nášlapnou vrchní vrstvou není ničím vyplněn. Pokud podklad, na kterém je uložen trámový rošt, je suchý, neproniká do tohoto podkladu vlhkost, dá se opravdu před pokládkou (záklopem) horní dřevěné vrstvy provést zásyp třeba drceným polystyrénem či vyplnit zateplovací vatou, atd. Ale pokud zavlhá vnitřní příčkové zdivo (nezmiňujete se o obvodovém zdivu a to mi není úplně jasné, jelikož obvodové zdivo ve většině případů zavlhá také v případě, když zavlhá i příčkové zdivo, ale to tedy neřešme.) je velmi pravděpodobné, že může docházet k zavlhání podkladu pod roštem. Vycházím přece jen z mála informací a tak si leccos musím vydedukovat, ale pokud Vám zavlhá zdivo ve Vašich  přízemních místnostech, doporučoval bych přece jen zdemontovat dřevěnou podlahu a po injektáži zhotovit skladbu podlahy s novou vodorovnou hydroizolací, vytaženou přes clonu injektáže. Vím, že už je to úplně jiný rozsah prací, ale přece jen dřevěné konstrukce, které jsou ve vlhkém prostředí, velmi snadno podléhají vlivem vlhkosti  degradaci a to může být z hlediska zdravotního prostředí pro člověka velmi rizikové. Jinak pokud by se neřešil problém s dřevěnou podlahou, což nedoporučuji, odizolování příčkového, nosného vnitřního či obvodového zdiva krémovou injektáží by nebyl problém.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
————————————————————————

Dobrý den .

Moc děkujeme  za vaši včasnou odpověď. Ano vydedukoval jste to správně -na trámech jsou prkna a pod trámy  prý nic, je to starý dům, bydlíme v patře a dole dříve  bydleli manželky rodiče.Mluvím o příčkových stěnách, obvodové nejsou v tak špatném stavu, jsou zde okna a pod nimi ústřední topení, ale určitě by chtěly také odizolovat. Jak některou místnost vyprázdníme, tak tu podlahu vybrakuju a dal bych vědět, pokud mě budete ochoten odborně poradit i nadále, byl bych moc rád. Mohu potom poslat foto jak to tam vypadá. Uvědomujeme si, že plísně a vlhkost je nebezpečná a chceme to řešit. Také jsem koukal na tzv.suché podlahy. No uvidíme, jak to pod podlahou a trámy bude vypadat.

Ještě jednou děkuji.

Dobrý den, zaujala mne akce zapůjčení čerpadla i s technikem. Do kdy je akce platná? Tento týden provádím svislou hydroizolaci domu a následně chci využít AquaStop Cream. Předem děkuji za odpověď .S pozdravem Petr VYKUS
Dobrý den pane Vykus, vyhlášená akce Zapůjčení profesionálního čerpadla na sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží injektážním krémem AquaStop Cream platí do odvolání. Ale předpokládám, že tato akce bude platit max. do 21.3.2015.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, rozhodl jsem se (resp. můj dům rozhodl za mne) provést injektážní vodorovnou izolaci. Po prostudování všeho dostupného na webu musím konstatovat, že nejvíce informací jsem získal při čtení vaší poradny. Prosím už tedy jen o případnou korekci mnou navrhnutého postupu a výpočtu spotřeby při zvolené rozteči vtů. První injektáž bude prováděna do nepravidelně ložené opuky, hloubky vrtů 450mm v mírném sklonu. Rozestup vrtů pro absenci průběžné spáry zvolím 80mm. Celková délka tohoto zdiva je 25 bm. Další aplikace proběhne do cihlového zdiva bez možnosti nalezení průběžné spáry (zhotoveny omítky). Vzhledem k poréznosti a vlhkosti těchto starých cihel se neobávám nedostatečného rozšíření krému. Hloubka zdí se pohybuje od 300 do 350mm, hloubku vrtu okončím vždy 30-40mm před jejím koncem. Rozestup vrtů pro možnou absenci spáry bych zvolil 100mm, každý jednotlivý vrt před aplikací krému bych zavhlčil. Celková délka tohoto zdiva je 24bm. Poslední aplikace a rozměr je opět cihla bez možnosti spáry, tedy rozestup vrtů 100mm, tl. zdi 150mm a délka 5bm. Prosím tedy o korekci a výpočet potřebného množství sanačního krému. Děkuji MM.
Dobrý den, musím konstatovat, že Vámi popsaný technologický postup je v naprostém pořádku. Jen přece jednu radu bych Vám dal, a to, že u zdiva cihelného, kde také budete zhotovovat krémovou injektáž a na zdivu zůstávají stávající omítky (předpokládám, že nejsou nenávratně degradované) se dá průběžná spára najít v celku snadným způsobem. Zhotovíte svislou drážku úzkým majzlíkem či bouracím kladivem v místě předpokládané linie vrtů a samozřejmě, že tu nevhodnější spáru pro sanaci vlhkého zdiva krémovou injektáží najdete. Pak si vodováhou nakreslíte rysku na omítce, nebo si tento svislý šlic zhotovíte i na druhém konci zdiva a např. provázkem či lépe tzv. brnkačkou si nalajnujete místo na omítce, kde je průběžná spára pod omítkou. Pak už jen budete dodržovat osové vzdálenosti atd. Pokud vrták nastavíte 1-2 mm nad či pod ryskou na omítce, vůbec nic se nestane, jelikož hrot vrtáku stejně ,,vklouzne“ do spáry cihelného zdiva. Takže injektáž zhotovíte do průběžné spáry, ačkoliv ji v podstatě neuvidíte. Výpočet spotřeby injektážního krému AquStop Cream: Opukové zdivo 0,45 x 25 bm = 11,25 m2 průřezu zdiva. Druhé cihelné zdivo s omítkou 0,35 x 24 bm = 8,4 m2 průřezu zdiva. Třetí cihelné zdiva 0,15 x 5 bm = 0,75 m2 průřezu zdiva. Teď již můžeme sečíst jednotlivé m2 průřezů zdí: 11,25 m2 + 8,4 m2 + 0,75 m2 = 20,4 m2 celková výměra průřezu zdiva. Na tento rozsah krémové injektáže, tj. celkem 20,4 m2 by Vám mělo stačit i s navýšením spotřeby u opukového zdiva (při zkrácení osových vzdáleností, což je dobře) a s mírným možným navýšením i u cihelného zdiva předpokládám 25 litrů AquaStop Creamu. V případě, že byste si odebrali i polystyrénové zátky, budete jich potřebovat 540 ks, respektive Vám jich můžeme dodat 550 ks, jelikož je prodáváme po 50 ks v balení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
Dobrý den, mám takový problém. Koupili jsme byt v suterénu , podlahy jsou cca 30cm pod úrovní venkovní země, barák je podřezán , ale až v 30 cm a těchto 30cm je mokrých . Myslíte že by mi pomohla injektáž , nebo co v takovém případě dělat? Děkuji moc Slováček
Dobrý den pane Slováčku. Při sanaci zdiva, které je pod úrovní terénu, je nutné postupovat např. takto. Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti je vhodná, ale za předpokladu, že se odkope zemina okolo obvodového zdiva min. pod úroveň Vaší podlahy (nejlépe až na základovou spáru) a zhotoví se nová svislá hydroizolce (pokud tam již není). Tím se vlhkost nemůže dostat do podúrovňového zdiva ani z přilehlého terénu a ani od základů. Pokud jste myslel zhotovit plošnou injektáž, byl by výsledek velmi nejistý a to u jakékoliv injektáže. Zhotovuje se ještě jedna injektáž a to tzv. gelová rubová injektáž, ale ta se neprovádí do zdiva, ale skrz zdivo a napouští se přilehlý terén (cca 30 litrů/1 m2 gelu). Tato injektáž nahrazuje odkopání podúrovňového zdiva, ale i v tomto případě se musí také zhotovit vodorovná linie krémové injektáže do zdiva u podlahy tohoto místa stavby, aby se zkombinovaly tyto dvě hydroizolace. Ale musím upozornit, že tzv. rubová injektáž je nákladná. Pokud lze odkopat obvodové zdivo je to přece jen jistější a i méně nákladné.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
——————————————————————————
Děkuji za rychlou odpověď z oboru sanace vlhkého zdiva. Chtěl bych se ještě zeptat, když máme uprostřed bytu nosnou zeď, která je podřezaná, ale v cca 30cm nad podlahou je možné tuto zed ješte injektovat? Protože nevím, jak je to možné, tato zeď je mokrá až do podřezávky.  Svislou hydroizolací myslíte zvenku podél stěny nalepit lepenku a dát nopovou folii? Tento barák je starý cca 100 let, ten asi nebude mít odizolované základy, z toho, co jsem vykopal, tak to vypadá, že základy jsou natřeny jen nějakým asfaltem…
Děkuji Slováček
——————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. Nejprve k té nosné vnitřní zdi. Píšete, že je podřezaná, ale zavlhá do výšky zhotovené hydroizolace. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, zdivo je odizolované nějakou pravděpodobně mechanickou metodou. Až potud je vše pravděpodobně v pořádku, jelikož se nezmiňujete, že by se vlhkost dostávala nad tuto dodatečnou hydroizolaci. Takže pokud je to tak, je vše relativně v pořádku až na tu výšku zhotovené dodatečné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti. Ta měla být zhotovená v těsné blízkosti stávající podlahy.  Pak je přirozené, že vzlínající vlhkost vzlíná do té výšky cca 300 mm nad podlahu, tj. do výšky podřezávky. Toto se dá napravit tím, že byste např. mohl zhotovit krémovou injektáž injektážním krémem AquaStop Cream v těsné výšce nad podlahou. K té poslední otázce. Ta vnější svislá podúrovňová hydroizolace je důležitá v případě, jak se zmiňuji v předešlém emailu, že je podlaha pod úrovní terénu. Tam by samozřejmě vodorovná dodatečná hydroizolační clona u podlahy sama o sobě nepomohla, jelikož by se vlhkost do obvodového zdiva dostávala z přilehlého terénu a docházelo by k tzv. přemostění vlhkosti. Ten postup, co píšete, je v podstatě v pořádku. Dneska už ale máme ve stavebnictví i stěrkové hydroizolace, které se lépe aplikují např. na nerovné zavlhlé zdivo. Jak jsem se již zmiňoval je to např. hydroizolační stěrka Bitumen 2K a pod.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————–

Dobrý den,

moc Vám děkuji za odpověď.

Mohl bych poprosit o poslední radu?

Kolem obvodové zdi jsme vykopali cca 50-60cm do hloubky, od podlahy je to cca 25-30cm, hlouběji jsme nekopali, jelikož se v této hloubce nachází kanál(který vede pod barákem), tak abychom mohli drenážní trubky do něho svést. Nebo máme kopat hlouběji?

Je vhodné základy tedy natřít stěrkou, přidělat polystyrén a poté mopovou folii? Nebo navrhujete jiný postup?

V příloze Vám zasílám foto výkopu.

Moc Vám děkuji za Váš čas

S pozdravem

Slováček Tomáš

———————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. To, že jste se výkopem dostali těch 25-30 cm pod úroveň podlahy je relativně už dostatečná hloubka. Je však taková zásada, že výkop by měl být zhotoven do hloubky až na základovou spáru nebo základovou desku. Ve vašem případě základovou spáru.  Myslím si ale, že  vzhledem k tomu, že dům nebude nikterak založen hluboko, předpokládám, že základová spára bude již blízko ode dna stávajícího výkopu. Tím, že byste výkop zhotovili na základovou spáru, gravitačně se již nedostanete drenážním tělesem do odvodňovacího potrubí. Tím se nabízejí dvě možnosti. První by byla ta, že výkop zhotovíte až na základovou spáru. Teď jen budu tipovat, ale myslím si, že to nebude víc jak 400 mm již od zhotovené hloubky výkopu. Po očištění zdiva od zbytků zeminy a nepevných částic zdícího materiálu byste zhotovil svislou bitumenovou hydroizolaci ( Bitumen 2K ), která se nanáší ve dvou vrstvách hladítkem v tloušťce min. 5 mm s vložením sklotextilní mřížky (perlinky). Pak byste od dna výkopu začal skládat extrudovaný polystyrén a zakryl byste tyto hydroizolační a tepelně izolační vrstvy nopovou fólií již jen jako ochranný prvek se zakončením těsnící listy v těsné blízkosti nad terénem nebo v úrovni terénu. Následně byste vzhledem k výšce odvodňovacího potrubí začal výkopek zahazovat s hutněním zpět do výkopu do výšky již možného gravitačního napojení.  Ještě je vždy dobré po zhotovené svislé hydroizolaci vybetonovat vyspádovaný žlábek pro uložení perforované hadice. Samozřejmě nejprve s vložením geotextilie, pak teprve uložíte na dno odtokového žlabu perforovanou hadici s obsypem štěrku frakce 16/32 nebo 16/22 nebo v podobné frakci doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem. Pak se již geotextílie v horní části obsypu s dostatečným překladem přehodí přes sebe. Ta druhá varianta je v podstatě stejná v technologickém postupu avšak s menším rozsahem objemu prací. Jediný rozdíl bude v tom, že se výkop nebude zhotovovat až na základovou spáru. Tuto stávající hloubku výkopu nebudete prohlubovat. Díky tomu, že je už výkop pod úrovní podlahy se všemi sanačními opatřeními již popsanými, nebude moci případná tlaková voda vystoupat do úrovně podlahy. S kombinací dodatečně zhotovené vodorovné hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti vzniklé krémovou injektáží injektážním krémem AquaStop Cream by měl být problém sanace vlhkého zdiva vyřešen.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————

Dobrý den, opět moc děkuji, vážím si vašich rad.
Chtěl bych se zeptat, zda by bylo reálné, že byste nám pomohli udělat kanálek, a drenáže? Kolik by byla cena, když je výkop hotov, materiál bychom nakoupili a délka stěny je 25cm.
A mohu se ještě zeptat, je nutné dávat polystyrén na zateplení? Nebo stačí pouze hydroizolace, základy jsou velmi nerovné.
Děkuji moc za Váš čas
Slováček

—————————————————————————-

Dobrý den pane Slováčku. Kde se nachází Vaše nemovitost?  Co se týče zateplení obvodového podúrovňového zdiva, nikdy to není na závadu. Většinou postačí 50 mm tl. extrudovaný polystyrén. Je ale pravda, pakliže je zdivo velmi nerovné, je leckdy nesnadné polystyrén svisle poskládat a hlavně přilehle ke zdivu poskládat. Na druhou stranu pokud to nejsou extrémní nerovnosti, polystyrén stálým tlakem zhutněné zeminy se má tendenci postupem času vytvarovat podle tvaru jeho podkladu. Pro rozhodnutí zda zateplit  či nikoliv je prioritní o jakou tloušťku zdiva a jaký druh zdiva se jedná. Můj názor je, že od tloušťky zdiva nad 600 mm je to již zbytečné, ale nepopíratelným faktem je, že je to zároveň vysoce účinná ochrana samotné svislé hydroizolace před poškozením a samozřejmě v případě promrzání podúrovňového zdiva může toto zateplení příznivě ovlivnit, respektive zabránit   případné kondenzaci vzdušné vlhkosti na omítkách ve vnitřních prostorách v přízemí bez podsklepení a to u podlahové části. V případě podsklepeného půdorysu objektu u obvodového zdiva zabrání kondenzaci zejména v horních částech podúrovňového zdiva např. pod stropem. Pakliže bych měl udělat závěr, je jasné, že  v případě odkopem obnaženého obvodového podúrovňového zdiva se zateplení nabízí a vzhledem ke všem příznivým faktorům bych zateplení doporučil.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

——————————————————————————

Jsme z Jablonce nad Nisou

——————————————————————————

Kdybyste byl z Prahy či blízkého okolí, tak by to nebyl problém. Ale na tyto práce v oblasti sanace vlhkého zdiva jste již moc od nás daleko. S omluvou a

 

s přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————-

Dobrý den,
to je velká škoda, nedá se nic dělat.
Mohl bych ještě poprosit o radu?
Voda ve výkopu vystoupala cca 10cm, ale je pod základovou spárou, sanační firma nám řekla, že jim ta voda v ničem nevadí, takže ji odstraňovat nebudou, ale to nám přijde hloupé a nesmyslné, myslíte, že by kanálová trubka šla instalovat níže než je teď? Tím by voda odtékala.
Dále jsem se chtěl zeptat, zda by pomohla injektáž zdiva –  že bychom injektáž provedli pod úrovní podlah do základů? Ale nevíme, jak hluboké udělat vrty a zda by to bylo účinné?
Další dotaz se týká injektáží uvnitř bytu, máme udělanou rekonstrukci, zdi na oko vlhké nejsou, je možné provádět injektáž bez odstranění omítek?
Poslední dotaz: půjčujete vrtáky, pistole apod. i mimo Prahu?

Moc Vám děkuji za Váš čas

——————————————————————————–

Dobrý den pane Slováčku. To snížení stávajícího odvodňovacího potrubí, které je ve výkopu, není vůbec špatný nápad za předpokladu, že se gravitačně nic zásadního nezmění, ale vzhledem k tomu, že se nejedná, aspoň pokud si dobře vybavuji, o značné snížení (myslím cca do 400 mm?) je to podle mého velmi reálná myšlenka. Sníženou odvodňovací kanalizací byste se měli postupně gravitačně napojit v určité vzdálenosti od domu do stávající odvodňovací kanalizace, která bude více či méně postupně klesat a tak je velmi pravděpodobné, že se na ni gravitačně napojíte. Budete ale muset kanalizaci výkopem obnažit i mimo dům, ale to je Vám jistě jasné. K té druhé otázce. Technologický postup sanace vlhkého zdiva zahájeným odkopem a vybudováním drenážního tělesa u základů domu, zhotovením nové svislé hydroizolace podúrovňového zdiva, případné zateplení podúrovňového zdiva, jsou kroky smysluplné a správné. Je ale otázka, do jaké míry máte funkční vodorovnou hydroizolaci podlah a tím i funkční vodorovnou hydroizolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti do svislých konstrukcí. Pokud je Váš dům nepodsklepený, je nepřípustné zhotovovat krémovou injektáž či jakoukoliv dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti pod podlahou. Došlo by totiž k tzv. přemostění vlhkosti přes tuto hydroizolační clonu ze zásypu či zeminy pod podlahou. Proto se zhotovuje injektáž zdiva či jakýkoliv druh podřezávky zdiva v úrovni vrchní části podlahy či v její těsné blízkosti. Pokud byste zhotovovali injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti v úrovni podlahy, dá se zhotovit injektáž i do zdiva s omítkami. Omítky ale nesmí být nenávratně degradované, tj. zejména zasolené a nepevné. Pokud máte zdivo cihelné, je vždy dobré vrtat ve vodorovném provedení do průběžné spáry nejblíže k podlaze v přízemních prostorách a to v obvodovém zdivu, ale doporučuji i ve vnitřním nosném a příčkovém zdivu . Spáru si snadno vyhledáte, a to tak, že si na jedné straně odstraníte omítku úzkým majzlíkem čí bouracím kladivem, tím si zhotovíte svislou drážku nad podlahou a spáru najdete. Pak toto uděláte na druhém konci té samé zdi a propojíte si ryskou na omítce tu nejvhodnější spáru. Vrták vždy vklouzne do spáry, i kdybyste vrt nasadili o pár milimetrů výše nebo níže, jelikož hrot vrtáku se vždy má tendenci vtěsnat do spáry. Samozřejmě to nasazení vrtáku nesmí být markantně mimo spáru, ale tím, že budete mít na zdivu rysku, není to tak těžké.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

————————————————————————————–

Dobrý den ještě píšu vyskytl se nám problém stím že vodu která se objevila tak ji nemáme kam odvést a ani nepujde snižit kanál do kterého jsme to původně chtěli navést. bude vadit když jen vodu odčerpáme a dáme tam nopovku ? A pak zbylý postup jak jsme se už bavili. Děkuju Slováček

—————————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. Tím, že v současné době se nevyskytují výrazné srážky a přesto se Vám u základů domu ve výkopu objevuje voda, je to dosti nepříznivý fakt. Pakliže kvalitně nenapojíte funkční vodorovnou izolaci obvodového zdiva s novou např. mnou doporučovanou bitumenovou svislou venkovní hydroizolací, je to všechno špatně. A dále Vás, ač nerad, musím upozornit, že dlouhodobé působení tlakové vody na spodní stavbu, je  vždy do budoucna veliké riziko. Tím, že se gravitačně nedostanete do odtokového kanálu, nezbývá nic jiného, než na dně výkopu zhotovit již popsané drenážní těleso s gravitačním zaústěním do vodotěsné jímky (nádrže) a např. plovákovým čerpadlem odčerpávat vodu do odtokového kanálu. Je mi ale jasné, že se jedná o značné navýšení ceny prací a neustálou údržbu přečerpávací jímky, ale nic jiného Vám bohužel nemůžu doporučit. Netvrdím, že kvalitně zhotovená svislá izolace s napojením na vodorovnou hydroizolaci nezadrží vtékání tlakové vody do objektu či zavlhání zdiva, ale pokud se bude tlaková voda vyskytovat u základů domu a bude dlouhodobě působit na izolace, riziko se zvyšuje.   

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————————-

Moc děkujeme , asi budeme zhotovovat jímku jak říkáte . Ještě bych se zeptal když zeď natřu penetrací a dám nopovou folii, můžeme to nechat přes zimu nebo je lepší nekopat a udělat to na jaře ? To je poslední kvůli čemu Vás budu otravovat …

 —————————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. Tou penetrací asi myslíte Bitumen 2K (kašovitá hmota, která se nanáší  ve dvou vrstvách s vložením perlinky). Nopová fólie je již jako ochrana této kvalitní bezešvé hydroizolace. Hydroizolace Bitumen 2K ( dodavatel STADO.cz ) vytvrdne do 2-3 dnů od aplikace. Pak se může přikrýt např. nopovou fólií s nopy směrem do výkopu ( nejedná se o provětrávaný systém). V této době by neměly teploty klesnout pod bod mrazu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

——————————————————————————————-

Dobrý den, mohu jen poprosit, jaký je rozdíl mezi stěrkou 1K a 2K? je to pouze v tom že 1K je již namíchaná? Děkuji moc

——————————————————————————————-

Dobrý den pane Slováčku. Rozdíl mezi Bitumenem 1K a 2K je v tom, že Bitumen 2K má pod víkem balení v sáčku reaktivní prášek (složku B), který se zamíchá do kašovité hmoty (složky A)  a tím se urychlí tuhnutí po aplikaci. Složka A je bitumenová základní hydroizolační emulze (kaše) a je stejná jak u Bitumenu 1K tak i u Bitumenu 2K. Bitumen 1K nemá reaktivní prášek a tak tuhnutí může trvat i několik týdnů, kdežto u Bitumenu 2K jen několik dnů. V tom je zásadní a jediný rozdíl.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

 

Dobrý den, pane Schwarz, obracím se na Vás s prosbou o radu. Koupil jsem starší rodinný dům. Tedy zrekonstruovaný, z předchozího domu zbyly jen obvodové stěny, ty byly odizolovány, ale v domě je jedna stěna, která se už při koupi jevila jako vlhká. Jedná se o stěnu uvnitř domu mezi kuchyní a chodbou, délka cca 3 metry, šířka 30cm. Nyní asi po třech letech, když jsem měnil myčku nádobí, jsem zjistil, že se omítka loupe. Po odsekání omítky jsem zjistil, že je zdivo mokré asi do druhé řady pálených cihel. Mohu poslat i foto. Rozvod vody v kuchyni a u odpadů na to nemá vliv, rozvody jsem obnažil, aby bylo vidět, jestli třeba není špatný svár a voda neuniká v místě spoje…. Následně, když jsem opatrně odsekal omítku mezi cihlou a „deskou“, jsem zjistil, že tato stěna není odizolovaná vůbec! Mohu použít Vámi nabízený produkt a provést injektáž stěny? Děkuji za odpověď, s pozdravem Jiří Pilný
Dobrý den pane Pilný. Má odpověď vzhledem k tomu, co jste mi popsal je jednoduchá. Ano, je nutné zhotovit dodatečnou vodorovnou hydroizolaci ve zdivu krémovou injektáží pro zamezení vzlínající vlhkosti z důvodu absence hydroizolace, která má za následek zavlhání zdiva.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den, pokud budu vrtat linii děr do cihel a ne do spáry, nesníží se vsakovací proces, není třeba např. zmenšit rozteč děr ? Děkuji za odpověď. Jindřich Král
Dobrý den pane Král. U cihelného zdiva je vhodné vrtat do ložné zdící malty, tj. do vodorovné průběžné spáry, jelikož se v této spáře silanový krém šíří rychleji, jistěji a hlavně rovnoměrněji. U cihelného zdiva u krémové injektáže je výsledek 100%ní. Ale to právě díky této ložné maltové spáře. Pokud z nějakého asi podstatného důvodu (třeba možného důvodu zhotovení svislé injektáže, tam nikdy průběžná spára není) chcete vrty a následnou injektáž zhotovit do cihelného zdiva, nikoliv do spáry, je jistější osové vzdálenosti jednotlivých vrtů zkrátit na cca 80 mm. Toto doporučuji u veškerého smíšeného či kamenného např. opukového a jiného přírodního méně savého materiálu. Ještě bych jednotlivé vrty pro jistotu krátkodobě prolil vodou za předpokladu, že si nejste jist, že jednotlivé cihly nejsou dostatečně zavlhlé, aby se silanový krém rychleji vsakoval(vpenetroval) do cihelného zdiva. Má odpověď je v rovině dedukcí sanace vlhkého zdiva, jelikož jsem od Vás nedostal dostatek informací, ale podstata odpovědi by byla pravděpodobně stejná či velmi podobná.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den, prosím o vypracování předběžné cenové nabídky a konzultaci vhodnosti použití Vašeho produktu.Kameninová zeď o tloušťce 60cm s nesouvislou spárou. Kameny jsou o různé velikosti.Zevnitř je koupelna a tudíž obklady. Obklady jsou do výše 2m a vlhkost nyní vyvzlínala až nad ten obklad.Pokud by bylo nutné obklady sundat, tak to není problém, spojilo by se to s rekonstrukcí koupelny.Zvenku je již omítka téměř znehodnocena. Na jaro 2015 je již naplánovaná nová na celé této zdi- Délka plánované sanace 6m. Prosím tedy o orientační návrh spotřeby krému a konzultaci, zda je vhodné Vaši metodu použít. Pokud bude potřeba foto, zašlu…Předem děkuji za odpověď Jan Pejřil

Dobrý den pane Pejřile. Potřebuji ještě nějaké informace pro odpověď na sanace vlhkého zdiva. O jaký druh kamenného zdiva se jedná? Dále bych chtěl jen upozornit na tu skutečnost, jak sám uvádíte, že je z druhé strany koupelna. Může to být také zdroj zavlhávání zdiva, ale také nemusí. Také to může být kombinace vzlínající vlhkosti a i třeba jen drobného úniku vody z rozvodů, případně defektu kanalizačního potrubí atd.  Abych to shrnul. To, že máte v plánu rekonstrukci koupelny je úplně ideální stav. Postupoval bych asi takto. V momentě vybourání obkladů, ZTI, odbourání starých omítek, atd. bych zhotovil krémovou injektáž dle technologického postupu. Zhotovil bych nové rozvody vody a samozřejmě i odpadů. To ale velmi pravděpodobně máte v plánu.  Pak už můžete pokračovat dle běžného stavebního postupu. Nové ZTI, případně elektroinstalace, omítky, případně hydroizolace podlahy atd. Takže bych krémovou injektáž zhotovil při rekonstrukci. To bude ideální stav. Teď k té spotřebě. Pokud jsem tomu správně porozuměl, jedná se o zdivo v délce 6 bm a tloušťce 600 mm. To znamená, že se jedná o injektáž v rozsahu 3,6 m2 průřezu zdiva. Při dodržení technologického postupu sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží injektážním krémem AquaStop  Cream bude spotřeba cca 4 litry.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

————————————————————————–

Dobrý den pane Schwarzi,

Děkuji za Vaši reakci. Jedná se o starý dům u rodičů a v této části prý údajně byla vlhkost vždy. Nicméně o víkendu sem zjistil, že ta vlhkost vyvzlínala až nad ten obklad. A ano máte pravdu, vlhkost může mít různé příčiny.

Uvažoval sem o tom, že postup bude následující:

V první fázi vybourat obklady a dlažbu v místech kde vede rozvod vody a odpad a prověřit, jestli k úniku nedochází tam. Jenže když už ten obklad sundám, tak musí jít dolů celý. Nemá smysl ho pak lepit zpět na vlhkou zeď.

Tzn. při té příležitosti se udělají nové rozvody. Bohužel v místě kde je vlhká zeď a rozvody je i umístěná vana, což tedy znamená, že rekonstrukce koupelny je zcela nevyhnutelná.

V další fázi odbourám ten rantl zvenku minimálně v délce té koupelny a podívám se, jestli ta vlhkost jde i zespoda – což pravděpodobně bude. Budu to muset odkopat až na základ – no a když už budu pod povrchem, rovnou se tam natáhne nopová folie, minimálně do hloubky 50cm. Což by samozřejmě chtělo udělat po celé délce vnější zdi celého domu – cca 25m.

No a potom bych přistoupil k aplikaci AQUA Stopu. A tady potřebuju poradit. Pokud zjistím, že kameninová zeď je až nad úroveň vnitřní podlahy v koupelně, má smysl ty kameny navrtávat a aplikovat AQUA Stop, nebo si mám najít nějakou nejrovnější spáru, která by byla v rozumné výšce nad vnitřní podlahou, aby došlo k co nejlepšímu nasáknutí AQUA Stopem?

Pak je tu ještě možnost, že kameninové zdivo končí  pod úrovní nebo na úrovni vnitřní podlahy a pak je zeď postavená z nejhoršího možného stavebního materiálu – takzvaný škvárák, navíc doma dělaný. Což by zase pro AQUA Stop bylo dobré, protože je velmi porézní. Pokud by Vám to nevadilo, tak až mi odsouhlasíte/vyvrátíte mnou navrhovaný postup, jakmile se do toho pustím a obnažím to až na cihlu/kámen/škvárák, nafotil bych to a poprosil bych Vás ještě o jednu konzultaci.

Finálem by byla komplet nová fasáda na celé čelní zdi, kdy se komplet sundá dolů ta původní včetně obkladů kolem oken a toho rantlu a udělá se normální rovná čistá klasická fasáda a podél celé zdi se natáhne nopová folie. Jenže dokud se nevyřeší vlhkost, nemá smysl se fasádou zabývat.

 

Předem velice děkuji za Váš čas

S pozdravem

Jan Pejřil

———————————————————————–

Dobrý den pane Pejřile. Váš postup sanace vlhkého zdiva naprosto schvaluji. Jen v případě, že budete mít výkop okolo domu až na základovou spáru, zhotovil bych svislou hydroizolaci do hloubky dna výkopu.  Jinak co se týče toho kamenného zdiva, nejsem si plně jist, zda tento druh kamene je dostatečně porézní.  Myslím, že je to velmi nesavý druh kamenného zdiva. Tam Vám žádná injektáž nezafunguje a to ani krémová injektáž, která je jinak ze všech druhů injektáží opravdu nejspolehlivější a to i v méně savých přírodních a i průmyslově vyráběných druzích zdících materiálů. Je to díky svému specifickému relativně pomalému avšak nezadržitelnému nasycování okolí vrtů, což žádná injektážní hmota a ani technologický postup injektáže neumí. Pokud by to byla opuka, vápenec, pískovec, tam by krémová injektáž byla účinná. Ale z fotografií se o tento druh kamenného zdiva nejedná.

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, chci se zeptat, zda je Vaše injektáž vhodná i pro 30cm tl. panely ze struskobetonu (typový dům start II) z roku 1984. M.Ž.
Dobrý den, struskobeton, pokud jsem měl možnost zjistit, je relativně porézní (savý) materiál u zdících struskobetonových tvárnic. Neznám technologický postup výroby struskobetonových panelů, ale jedna zásada pořád platí: Kam se dostane kapilární vzlínající vlhkost do stavebního materiálu, dostane se do pórů a i těch nejjemnějších kapilár postupně svým šířením v zavlhlém prostředí injektovaného materiálu i aktivní látka silan/siloxan, obsažená v krémové emulzi, která je určená pro sanace vlhkého zdiva.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý den, prosím o info, zda má vaše společnost obchodní zastoupení a distribuci injektážního krému v lokalitě Pardubice a okolí. Děkuji za každou odpověď. S pozdravem Stanislav Mírovský
Dobrý den pane Mírovský. V této lokalitě zastoupení na sanace vlhkého zdiva a tím ani distribuci nemáme. ,,Kamenný“ prodej máme pouze v Praze na naší provozovně. Zboží zasíláme po celé ČR a SR zásilkovou službou přes e-shop na našem webu pro ČR www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a pro SR www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk .
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
———————————————————————–
Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď a zadávám objednávku na e-shopu.
 S pozdravem
Stanislav Mírovský
Dobrý den, dům mám odizolován zarážecími plechy (stěna o tl. 45cm). V jednom místě však plech nešel zarazit, jelikož byl ve stěně kámen, takže se cca 15cm plechu uřízlo. V tomto místě se mi dělá nad podlahou (složení: dlažba, anhydrit, polystyrén, IPA) viditelný mokrý pás cca 4m dlouhý a 20cm vysoký. Kromě toho jednoho plechu již jsou ostatní plechy OK. Stačí aplikovat AquaStopCream pouze v místě viditelné vlhkosti? Dále by izolace již měla být v pořádku. Jaké balení Creamu zakoupit? Předem děkuji za Vaši odpověď. Josef

 

Dobrý den. Ano. Tím, že se jedná o pronikání vlhkosti pouze v místě, kde se nepodařilo vetknout nerezové plechy, zhotovil bych krémovou injektáž v místech viditelné vlhkosti. Pokud se jedná o 4 bm v tloušťce zdiva 0,45(i když popisujete částečné vetknutí plechů v tomto místě zavlhání zdiva) vrty bych zhotovil v již zmiňované délce, ale pro jistotu celé hloubce zdiva ve stejné spáře jako jsou vetknuté plechy dle našeho technologického postupu. Technicky by to neměl být problém. Tzn. že spotřeba injektážního krému by byla cca 2 litry, tj., dvě jednolitrová balení, 40 (respektive 50 ks, menší balení nemáme) polystyrénových zátek, případně vrták v délce 600mm, vzduchovou pumpu na vyčištění vrtů a samozřejmě aplikační plnící pistoli s kratším trubičkovým plnidlem (600 mm). Vše lze objednat na našem e-shopu. Doba doručení po obdržení objednávky max. do 3 dnů.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

——————————————————————————

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Ještě by mne zajímalo, jestli zmiňovaný profi vrták průměr 14 mm délka 450 mm, upínání SDS plus je vhodný do mé staré Narexky, která má ještě hlavu na klasické vrtáky? Dále by mne zajímalo, zda Cream nebude nějak chemicky reagovat při styku s anhydridovou podlahou?

Děkuji.

S pozdravem Josef Řehořek

———————————————————————————

Dobrý den. Ta první otázka není přesně otázka do naší poradny sanace vlhkého zdiva, ale pokusím se Vám na ni smysluplně odpovědět. Námi prodávané vrtáky zn. HELLER jsou s upínáním SDS plus, což si nejsem úplně jist, zda do normální čelisťové upínací hlavičky u vrtačky zn. Narex je vhodné. To, aby vrty tato Vaše vrtačka zvládla, to si myslím, že by v tomto malém rozsahu neměl být zásadní problém, ale to upínání? Je pravda, že vrtáky SDS plus dole, kde se upínají jsou kulaté s drážkou a tak pokud byste našel místa, kde se všechny tři čelisti Vaší vrtačky opřou o kulatinu vrtáku (mimo drážky) neměl by to být zásadní problém. Ale abych řekl pravdu, toto jsem nezkoušel, ale pamatuji si, že jsem potřeboval vyvrtat dírku do zdi 10 mm na hmoždinku pro ukotvení čehosi a měl jsem také příklepovou vrtačku zn. Narex a vrták byl také s SDS plus upínáním a šlo najít místo, kde se vrták dal upnout čelistmi, aniž by se nevyklonil, ale to byl jiný průměr vrtáku. Také vím, že čelisťové vrtačky mají určitá různá omezení co do průměru vrtáku. Takže opravdu Vám nepovím, zda Vaše vrtačka je vhodná pro tento typ vrtáku. Ještě je to otázka také výkonu, síly točivého momentu atd. Asi bych to vyzkoušel a v případě, že to nepůjde, zjistil bych si nejbližší půjčovnu, kde výkonné vrtačky běžně půjčují. I u nás, pokud nejste z daleka, si můžete profesionální vrtačku zn. HILTI zapůjčit. K té druhé otázce. Silanové krémy s obsahem aktivní látky silan/siloxanu včetně našeho injektážního krému AquaStop Cream jsou chemicky slučitelné v drtivé většině se všemi zdícími materiály a tak nepředpokládám, že by injektážní clona při styku s litou anhydridovou podlahou způsobila nějakou chemickou reakci a tím by ji mohla jakkoliv poškodit. Ale myslím, že je to spíš otázka na výrobce těchto specificky zajímavých litých podlah. Ale jak jsem již napsal, myslím si, že se nic nestane, ale recepturu (složení) anhydridové podlahy neznám, tak to berte pouze jako můj předpoklad.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
———————————————————-
Dobrý den, velice Vám děkuji za vyčerpávající odpověď. Dovolte mi ještě poslední dotaz. Jakým způsobem se Cream plní do aplikační pistole?
Díky a jsem s pozdravem.
Josef Řehořek
———————————————————–
Dobrý den, do aplikační pistole se AquaStop Cream plní nejlépe nádobkou o velikosti max. průměru jako je tubus injektážní pislole, abyste si silanový krém nevyléval mimo obsah tubusu. Určitě nalévat rovnou z kyblíku nedoporučuji, jelikož silanový krém je dosti hustý a tak nemá tendenci vytékat rovnoměrně. Při naklopení kyblíku má tendenci se jakoby ,,utrhávat“. A tak je dobré postupovat při plnění praktičtěji. Například je pro plnění tubusu vhodná malá polévková naběračka, úzká lopatka, hrníček, jednoduše cokoliv co má jakýsi dostatečný objem a podobný průměr jako je tubus. Pak se tubus dá rychle naplnit a nezdržuje Vás to v samotné injektáži. Doporučuje se například špachtle, zní to samozřejmě odborněji, ale myslím, že je lepší použít něco praktičtějšího.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130

 

Dobrý den, uvažuji o využití vašeho krému svépomocí. Chci se zeptat, kolik litrů krému musím koupit, pokud budu ošetřovat zeď o celkové délce 13m a tloušťce 10-54cm. Dále, jestli je nezbytné používat vzduchovou pumpu, nebo bude stačit použít vysavač, a poslední dotaz – část zdi máme obloženou asi do 1m kachličkami, a sanytr vzlíná nad nimi. Můžeme otvory navrtat až nad kachlemi, a nebo je nutné vrtat třeba do spáry mezi kachlemi těch 10cm nad zemí? Tato část je v mírném svahu – je nutné vrtat vodorovně, a nebo můžeme vrtat v souladu s podlahou? Děkuji odpovědi. S pozdravem Miroslav Petr
Dobrý den pane Petr. Pro výpočet spotřeby krému potřebuji všechny tloušťky zdiva a jejich délky. Na otázku o nezbytnosti použití vzduchové pumpy Vám odpovím takto. I vysavač, jak jste správně uvažoval, lze použít. K té poslední otázce bych ještě potřeboval vědět o jaký druh zdiva se jedná. Cihelné, smíšené, jiné? Pak Vám samozřejmě rád poradím jak nejlépe zhotovit injektáž ve Vašem zdivu. Ještě bych potřeboval vědět, zda je objekt podsklepen, zda není v některých místech domu obvodové zdivo, respektive podlaha přízemních místností (předpokládám, že injektáž budete zhotovovat v přízemí domu), pod úrovní terénu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
——————————————————————————–
Dobrý den pane Schwarz,
děkuji za váš email a odpovídám.
Délky zdiva – Východ z Pasáže – délka 3,7m a tlouštka zdi 40cm
                      Kadeřnictví v Pasáži – d -6m  a tl. 54cm
                      zeď č.3 v Pasáži       – d. 3m   a tl. 80cm
                      zeď v kadeřnictví      – d 180cm a tl. 20cm
                      sloupy v kadeřnictví  – d – 71cm a tl. 36cm , a 2.sloup d- 75cm a tl. 36cm Jedná se o cihelné zdivo, omítka je stará 11let, a stav vidíte na fotkách…, tato část domu není podsklepená, jsou to zdi uvnitř Pasáže, kde je průvan, větrá se, ale přesto je to tak, že tam vidíte na fotkách, že vzlíná asi ten sanytr… Jsou to staré původní zdi, které se při rekonstrukci nepodřezaly, pouze se udělala nová obyčejná omítka. Podlaha je v Pasáži – na betonu dlažba. Zeď u východu z Pasáže – tam jak lezl sanytr nahoru, tak jsem tam nechal dát před pár lety ty kachle zelené, a vidíte, že se to vzlínání pouze posunulo výš, což je ještě škaredější .-)) ,- asi jste se právě pousmál nad moji¨í hloupostí :-)). Jó, – obvodové zdi to nejsou, jsou uvnitř objektu v přízemí.
Děkuji za odpověď,
S pozdravem,
Miroslav Petr
——————————————————————————–
Dobrý den pane Petr. Fotografie jsem si prohlédl a potvrzuji Váš názor, a to ten, že se jedná o klasickou vzlínající vlhkost ve zdivu. Také jak správně popisujete, obkladem na zdivu se stav ještě zhoršil, jelikož obklad ještě více uzavřel přirozené odsychání vlhkosti z povrchu omítek. Nicméně pokud by byla zhotovená dodatečná hydroizolační clona ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti např. vysoce účinnou krémovou injektáží zdiva u podlahy Pasáže, bylo by po problému a obklad by již nemohl stav zhoršovat. Ale nic si nevyčítejte. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Já bych Vám doporučil tento postup: vzhledem k tomu, že obklad je velice praktický v tomto místě, určitě bych ho neodstraňoval, anebo v případě, že ho odstraníte, po zhotovení  krémové injektáže a následně nových omítek bych zhotovil nové obklady. V oblasti sanace vlhkého zdiva by Vám většina odborníků tento první krok nedoporučila, rovnou by Vám navrhli odstranění i obkladů. Samozřejmě proti tomuto doporučení vůbec nelze nic namítat. Já bych ale vzhledem k vynaloženým nemalým nákladům doporučil tento postup:  Obklady se ještě zdají být pevné, jelikož zhotovení nových omítek a obložení není pravděpodobně tak staré. Všiml jsem se na fotografiích, že je pod obkladem soklový keramický pásek. Ten bych opatrně odstranil, abych neponičil již zmiňovaný keramický obklad. Udělal bych řez kotoučem ve spáře mezi soklovým obkladem a keramickým obkladem . Pak bych opatrně tento soklový pásek odstranil bouracím kladivem, případně i jádrovou omítku. Tím by se získalo místo na zhotovení injektáže. Pokud bude trochu štěstí, a pokud se jedná o cihelné zdivo, měla by se v tomto místě zjistit vodorovná spára, do které se dostanete ve vodorovném provedení vrtákem, a tam by se zhotovila dvoufázová krémová injektáž. Samozřejmě je potřeba dodržet námi doporučený technologický postup, který najdete na našem webu, kde je i instruktážní video, ale to jste se asi již všiml. U cihelného zdiva bude výsledek zcela 100%ní a tím se docílí přerušení kapilární vlhkosti vzlínající zdivem. Po technologické pauze (cca 1 měsíc) bych opět zhotovil nový soklový obklad. Dále již při odstranění soklu bych také kotoučem zhotovil řez těsně nad posledním keramickým obkladem a opět bych bouracím kladivem odstranil zavlhčené omítky nad obkladem a to cca 50 cm nad horní okraj zavlhnutí. Pak bych zhotovil v místech odstraněných omítek omítky sanační, případně s podporou protisolného nátěru pod jádrovou sanační omítkou, např. protisolným nátěrem AquaSalt Stop. Samozřejmě můžete oklepat i keramický obklad v celé výšce, ale pokud přerušíte dodatečnou hydroizolační clonou vzlínající vlhkost, tak i za obklady zdivo a tím i jádrová omítka vyschne. Nad obkladem je ale nezbytné již zasolené omítky nezbytně odstranit, jak popisuji výše. Posledním nutným krokem sanace vlhkého zdiva je použít nad obklady prodyšnou interiérovou barvu vhodnou pro aplikaci na sanační omítky. Výpočet spotřeby injektážního krému AquaStop Creamu: Když jsem vynásobil údaje jednotlivých rozměrů zdiva a pak jsem sečetl jednotlivé m2, tak jsem došel k celkovému průřezu zdiva 8,1m2. Tzn. že potřebujete s malou rezervou 10 litrů. Jedno balení 10L AquaStop Cream. Dále 160 ks polystyrénových zátek a aplikační pistoli (set) s delším trubičkovým plnidlem. Případně vzduchovou pumpu pro vyčištění vrtů a vrták délky 600 mm o průměru 14 mm ale bohužel budete potřebovat i vrták délky 1000mm pro zdivo o tl.800mm. To vše můžete zakoupit přes náš e-shop. Po obdržení objednávky dojde zboží na Vámi udané místo doručení do 2, max.3 dnů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
—————————————————————————
Promiňte, ve výpočtech jsem tu tloušťku zdiva 800 mm nepřehlédl a je započítaná do spotřeby, ale tím pádem potřebujete opravdu aplikační set s delším trubičkovým plnidlem. Vrták 600 mm je ale pro tuto tloušťku zdiva 800 mm krátký. Tak pro tuto tloušťku zdiva potřebujete ještě vrták 950 mm.
S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
—————————————————————————
Děkuji za perfektní informace, promyslím, zorganizuji a objednám u vás krém atd.
Ještě dotaz – jakou životnost má ten krém, jestli se to třeba po 10letech nějak nescvrkne jako tmely, silikony apod. ?
A jestli když je sklon podlahy sestupný ( jako v případě toho vstupu do Pasáže u těch kachliček ), tak jestli mohu vrtat také sestupně, čili kaskádovitě, a nebo jestli je nutno vodorovně…
S pozdravem,
Miroslav Petr
—————————————————————————-
Dobrý den, životnost silanových krémů s 80% aktivní látkou silan/siloxanu v obsahu je min. 30 let. Co se týče sklonu podlahy, je nutné vrtat kaskádovitě (začnete vodorovnou linií vrtů co nejblíže u podlahy Pasáže a když se dostanete do výšky max. 100 mm, tak  zhotovit vrty svisle k podlaze i třeba jen v osových vzdálenostech 50 mm a pak opět vrtáte vodorovnou  linii do průběžné spáry po 100 mm, atd.), ale za předpokladu, že se nedostanete linií vrtů pod úroveň terénu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý večer, mám takový dotaz, zbylo mi půl kbelíku krému po provedené injektáži, který jsem při sanaci vlhkého zdiva nespotřeboval, dá se krém uchovat až do jara? Mám to zavřené v orig.balení a uložené v suchu. Nevadí mráz? Děkuji za odpověď, M. Uher
Dobrý den. Nemusíte se vůbec obávat. To, že kyblík byl již otevřen, nemá v podstatě žádný vliv na životnost, tj. trvanlivost silanového krému AquaStop Cream. Samozřejmě je nutné kyblík po použití opětovně zavřít víkem. Pokud toto, již jednou otevřené ( po použití zavřené ), balení budete vhodně skladovat, můžete silanový krém ještě použít minimálně do dvou let, za předpokladu, že ale nevystavíte silanový krém mrazu a extrémně vysokým teplotám. Ideální skladování je od 5 stupňů Celsia do 20 stupňů Celsia. Největší nepřítel pro trvanlivost a změnu jeho vlastností při skladování je právě přemrznutí.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý den, hned po našem tel. hovoru prosím o následující. Potřebuji izolovat 4 metry zdi šíře 30 cm. Objednávám 2x 1litr krému a potřebuji ještě vrták 14 x 450, klidně použitý, nic víc s ním vrtat asi nebudu. Jinak vše potřebné nářadí mám. Zboží pro mě vyzvedne a zaplatí na Vaší provozovně pan Pavel Novotný zítra, t.j. 10.10. mezi 13 – 14 hod. Jinak moc děkuji za všechny informace které jste mi dal a které máte na netu. Tak ještě jednou díky a na další spolupráci se těší Placatka Josef
Dobrý den pane Placatko. Není zač. Jsme dohodnuti.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den, mám takový pro vás asi drobný problém, nicméně potřeboval bych ho vyřešit a vás jsem vygooglil jako specialisty, tak jestli byste mi mohli nabídnout nejlepší řešení. Mám RD a po 6-ti letech bez problému mi začala v přízemí u francouzského okna zřejmě vzlínat voda. Jediné vysvětlení je v závadě izolace mezi deskou a zdivem, které nutno říci, jsem prováděl sám a evidentně špatně. V místě nevedou žádné rozvody vody ani podlahové topení (to je všude elektrické). Z venku je promočení deštěm vyloučené, protože vlhkost se objevila před cca mi měsíci, tj. v létě a navíc je místo pod střechou. Skladba zdiva je 24 porotherm + 15 cm polystyren z venku a jak říkám, stáří 6 let, spára klasicky na maltu. V příloze posílám fotky, ty nejlépe napoví rozsah. Celá věc má v délce cca 50 cm, což chápu není úplně velký obchod. Mohli byste mi udělat nabídku nejlepšího odstranění závady + cenu? Děkuji, zdraví R. Bezděk, adresa je Svojetice, Praha – východ.

Dobrý den, děkuji za vaši nabídku č. 4217, nicméně zřejmě bych si to zkusil opravit svépomocí za použití od vás koupeného krému AquaStop Cream®.
Četl jsem návod, nicméně jenom jestli byste mi mohli jednou větou poradit, kam vyvrtat v mém případě ty otvory. Jestli to chápu dobře, měly by být do vodorovné spáry, nicméně ta je v případě mého porothermu cca 1 cm široká a kdybych to vrtal vrtákem 14 mm, tak to asi nebude plnit účel, protože natlačený krém do vrtu vyteče ne vodorovně do spáry, ale rovnou dolů do dutin, tak jak je to myšleno? První vodorovná spára je asi 7 cm nad podlahou, tedy do této? Děkuji, R.Bezděk

———————————————————————————————————————

Dobrý den pane Bezděku. Máte pravdu, že u porothermového zdiva je nevhodné vrtat do ložné maltové spáry, jelikož by krém klesl o jednu cihlu níže, respektive o jednu spáru. Je to asi takto. Výšku vodorovné linie si musíte zvolit tak, aby byla co nejblíže k podlaze. To je první zásada, ale tu určitě znáte.  Samozřejmě zachovat osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, hloubku vrtů a v neposlední řadě spotřebu, což je trochu problém, ale dá se to.  Jinak vrty zhotovte tak, aby se následná injektáž nasytila do té spáry, která je nejvhodnější. Není to zas až tak složité zhotovit vhodnou výšku hydroizolační clony injektážím krémem u tohoto druhu zdiva . Vrty buď zhotovíte pod spárou a tím se injektážní krém zachytí ve spáře pod zhotovenými vrty, nebo pokud spáru máte blízko podlahy a je to ta správná výška ložné spáry pro vznik injektážní clony, tak vrtáte cca 20 až 30 mm nad spárou, abyste si tuto ložnou spáru nepoškodil (její kompaktnost) a tím  silanový krém nemůže protéct o další spáru níže. Myslím, že ta spára 7 cm nad podlahou by mohla být vhodná. To by znamenalo vrtat těsně nad ní, jak jsem výše popsal.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

——————————————————————————————————————-

Dobrý večer a díky za rychlou odpověď,
takže do spáry, co je nad první cihlou, akorát malta není celoplošně, jak by asi bylo ideální, ale jenom na dva pásy, nicméně co se dá dělat, nic moc jiného asi ne. Takže díky, R.Bezděk

———————————————————————————————————————-

Dobrý večer. Ještě se dá postupovat u tohoto druhu zdiva a podobných stavebních materiálů, jako jsou např. duté tvárnice atd. tak, že se po zhotovených vrtech provede injektáž cementovou směsí nebo zálivkou a tím se komory porothermu vyplní. Pak se zhotoví krémová injektáž zdiva v podstatě bez uvedených rizik, ale je to pracnější a nákladnější. Krémová injektáž by se měla zhotovit v krátké technologické pauze, aby předinjektáž či zálivka cementovou směsí neztratit dostatečnou vlhkost. To znamená zhotovit krémovou injektáž ještě do nevyzrálé výplně.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý den, chci se zeptat, kolik by bylo asi třeba materiálu na zdivo o délce 20 m, tloušťka 45 cm a za jakou cenu, myslím tím vše potřebné, tedy injektážní krém, náplní do aplikačních pistolí, protisolného nátěru, atd…Děkuji mnohokrát za odpověď, Jan Tesař
Dobrý den. Na Váš rozsah sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží potřebujete 10 litrové balení AquaStop Creamu. Cena tohoto balení je 7.139 Kč včetně DPH. Dále potřebujete aplikační pistoli(set). Cena této pistole s příslušenstvím je 665 Kč včetně DPH. Případně 200 ks polystyrénových zátek. Nevím kolik metrů čtverečních omítek budete omítat a tak pokud to bude okolo 20 m2, postačí Vám 10 litrů, tj. 1 kanystr AquaSalt Stopu, který stojí 2.396 Kč včetně DPH.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobry den chtel jsem se zeptat zda musim injektaz provadet po cele stavbe nebo jen staci tam kde je vlhke zdivo predem dekuji s pozdravem se tesim na dalsi spolupraci Jiří CHmelík
Dobrý den, injektáž není dobré ukončovat uprostřed délky zdiva. Vždy je dobré alespoň injektáž zhotovit od jednoho rohu k druhému rohu v místnosti stavby, jak já to nazývám, „od zdi ke zdi“. Samozřejmě za předpokladu, že navazující zdivo již nevykazuje vlhkost. Je dobré, pokud to takto zhotovíte, to znamená, že injektujete jednu stranu zdiva v místnosti, ukončit tuto vodorovnou linii injektáže svislicemi (vertikální linie) do výšky cca 0,5 až 1 m od ukončené vodorovné linie vrtů.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda provedení krémové injektáže, tedy navrtání zdiva po 12 cm, nenaruší statiku objektu. Zvažuji dodatečné zaizolování staršího 2-patrového zděného rodinného domu (pálené cihly). Děkuji předem za odpověď. J. Kosatík
Dobrý den pane Kosatíku. Narušení statiky se vůbec nemusíte bát. Všeobecně, u vrtů do zdiva o průměru vrtů 14 mm a osových vzdálenostech vrtů okolo 100 mm se jedná správně o mikroinjektáž. Za dobu své činnosti v oboru sanace vlhkého zdiva odhaduji, že jsem dohlížel a realizoval okolo tisíce staveb, kde se zhotovovala injektáž zdiva, ještě jsem nikdy nezaznamenal jediný problém s narušením statiky objektu. U injektáže zdiva např. injektážním krémem dle technologického postupu, hloubky vrtů na celou tloušťku zdiva mínus cca 30 mm, osové vzdálenosti 100 mm, průměru vrtů 14 mm, se ani nemusí zhotovit vyplnění vrtů po injektáži např. cementovou směsí. Krémová injektáž zdiva dle výše uvedeného technologického postupu je velmi šetrná a přitom vysoce účinná metoda. Déle tato metoda nepodléhá ani stavebnímu povolení a to je právě z důvodu šetrnosti ke stavbě.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, máme v bytovém domě letitý problém s vlhkostí zdiva v rohu ložnice. Je to hlavně v zimním období. Když se topí. Je to venkovní rohová zeď. Už se s tímto problémem potýkáme spoustu let a nevíme si rady, jak toto odstranit. Děkuji za každou dobrou radu.
Dobrý den, to co mi popisujete není pravděpodobně vzlínající vlhkost zdiva, ale kondenzace vodních par na zdivu zapříčiněná prochladáváním v zimním období. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod, začne vodní pára kondenzovat. Takže příčina je v nedostatečné tepelně izolační hodnotě Vašeho obvodového zdiva. Pomohlo by zateplení fasády nebo zhotovení termoizolační omítky z vnitřní strany stavebního dílce.
S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Dobrý den, v našem domě (postaven v roce 1939) jsme zrekonstruovali dva suterénní byty, které jsou pod úrovní terénu cca 120cm. Zvenčí je provedena venkovní svislá hydroizolace po základovou desku včetně odvodnění pomocí drenáže. Po určité době se v bytech začaly objevovat mapy s vlhkým zdivem v závislosti na intenzitě deštů, když se nevětrá, je v bytech cítit vlhkost. Oslovili jsme stavebního technika, zda byla provedena správně hydroizolace, podle něho se jedná o vzlínající vlhkost ze základů domu. Je řešení použít Váš injektážní krém? Máte na Ostravsku spolupracující firmu, která by nám zhotovila nabídku včetně nejlepšího technického řešení? Předem díky za odpověď, Petr Vicherek.
Dobrý den, tím, že jste započal sanace vlhkého zdiva zhotovením drenážního tělesa a nové podúrovňové vnější svislé hydroizolace obvodového zdiva a za předpokladu, že byla zhotovena až na základovou spáru domu, tj. pod úroveň podlahy suterénních místností, je samozřejmě nutné ještě zhotovit vodorovnou dodatečnou hydroizolaci zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti a to u podlah suterénních místností. Za předpokladu, že je svislá vnější hydroizolace plně funkční bez defektů, což předpokládám, dále jak jsem se již zmínil, že je zhotovena pod úrovní podlah suterénních místností, pak je opravdu už jediný směr odkud se dostává vlhkost do zdiva, a to, jak správně Váš stavební technik určil, od základů domu. Tam samozřejmě se odkopem nedostanete a tím ani hydroizolací, takže zhotovení dodatečné hydroizolace např. naší krémovou injektáží injektážím krémem AquaStop Cream plně doporučuji. Tyto dvě hydroizolace se budou navzájem doplňovat a tím by mělo být po problému. Jen je ještě otázka, zda nezavlhají také podlahy o kterých se nezmiňujete.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
———————————————————-

Dobrý den,

děkuji za odpověď a ještě mám jeden dotaz, je Vaše metoda účinnější  než elektrosmóza? Např.výrobek Drymat .
Předem díky za odpověď

Petr Vicherek

———————————————————–

Jednoznačně. Elektroosmóza je o vysušování  zdiva (neodstraňuje příčinu), nikoliv o zhotovení hydroizolace zdiva (stavby). Můj názor je,  že u staveb 20. a 21.století je lepší domy opatřit kvalitní hydroizolací,  než odvětrávat anebo dokola vysušovat. Samozřejmě je to můj názor, který vždy najde oponenty.  Většinou  jsou vždy dva tábory, nevyjímaje oblast sanace vlhkého zdiva. Já patřím do tábora, který věří v technologické postupy vedoucí k odizolování objektů a tím k trvalému zamezení vnikání vlhkosti či tlakové vody do staveb. Tento jednoznačný postoj se ale plně netýká historických staveb, které mají jiná specifika, tloušťky zdiva, stavební materiály, atd…

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

 

 

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je nutné pred aplikáciou injektáže, odstrániť vlhké omietky, ktoré nie sú poškodené, len sú mokré. Omietky sú sanačné, celkom nové – 9 ročné, len na niektorých vnútorných priečkach sa tvoria mokré fľaky do výšky 30-50 cm. Pokiaľ sa neodstránia, krém ich vysuší a môžu sa hneď premaľovať, alebo treba ešte naniesť nejaký ošetrujúci prípravok proti soliam a počkať až sa vysušia? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Miriam.
Dobrý den, při dodržení technologického postupu krémové injektáže zdiva omítky vyschnou, respektive zdivo a tím samozřejmě i omítky a pokud nejsou omítky zasolené a jsou ještě pevné ve své struktuře a pevné k podkladu zdiva, (to je Váš současný stav omítek, jak jej popisujete), tak po vyschnutí omítek můžete vymalovat. Jen bych před vymalováním starou malbu navlhčil a pro jistotu škrabkou odstranil. Kde by případně odpadla i štuková vrstva, tak by se štuk opravil.
S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý den, je prosím pro injektáž důležitá okolní teplota? Je možno injektovat, je-li teplota větší než nula? Dík za odpověď. M. Bursák, Brno
Dobrý den pane Bursáku. Teplota pro krémovou injektáž není tak důležitá, tedy do určité míry, platí pouze zásada, že by teplota neměla klesnout při provedené sanaci zdiva injektáží pod bod mrazu. To je všeobecné pravidlo u většiny stavebních prací. U mnoha stavebních technologií a aplíkací stavebních materiálů se uvádí, že by teplota neměla klesnout pod 5 stupňů Celsia, je to taková jistota a také ochrana výrobců, ale z praxe tento teplotní dolní limit u injektáže zdiva není ohrožením funkčnosti. Platí to po poklesnutí teploty pod bod mrazu.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Dobrý večer, zaujal mě Váš výrobek, který jsem viděl v televizním pořadu. V rodinném domě mám vlhký kolektor, ve kterém mám uložený vodovod. Při kolísavé hladině spodní vody je v kolektoru až 5cm vody, která zmizí vždy, když se hladina podzemní vody sníží. Kolektor má betonové dno i stěny. Lze použít Váš nátěr abych zabránil průniku vody přes beton? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Radek Toman
Dobrý den, naše výrobky nejsou vhodné pro vyřešení Vašeho problému, tj., pro průsaky vody skrz betonovou konstrukci. Naše výrobky jsou určené pro injektáže zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu, kde jsou velmi spolehlivé (AquaStop Cream), dále protisolný hydrofobní nátěr, který významně ochraňuje omítky před opětovným zasolením (AquaSalt Stop) a tím značně prodlužují jejich životnost a v současné době připravujeme do distribuce bitumenovou hydroizolaci (AquaStop Bitumen 2K) vhodný pro izolace betonových podlah, který se nanáší hladítkem na podkladový beton (hydroizolační vana s protiradonovou složkou) a dále je vhodný pro svislé venkovní hydroizolace podúrovňového zdiva (bezešvá-bitumenová hydroizolace nemá spoje). Tyto materiály jsou jedinečné ve svých kategoriích, ale pokud má vzniknout kompaktní svislá a vodorovná hydroizolace na vnitřní straně betonové konstrukce, nikoli na rubové, venkovní straně betonové konstrukce, tak na to jsou nejvhodnější krystalické nátěry, které ale nevyrábíme. Nicméně z praxe Vám je vřele doporučuji pro vyřešení Vašeho problému. Formou prorůstání a krystalizace materiálu do betonu vznikají vodou nerozpustné krystaly, které trvale chrání konstrukci před působením vody z negativní strany. Materiál proroste betonem do hloubky cca 6 cm a vytvoří tak s konstrukcí kompaktní celek. Podklad musí být čistý, bez volných částic, mastnot atd. Beton musí být porézně otevřený. Tím se docílí nepropustnosti zavlhání, ale i tlakové vody působící z negativní strany stavebního dílce.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
………………………………………………………………………………………………
Dobrý den,
velmi Vám děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Ing. Radek Toman
Dobrý den, potřeboval bych ošetřit cca 3m zdiva o tloušťce 60cm. Jak daleko se vrtají díry a kolik krému je zhruba potřeba? Děkuji. S pozdravem Durchánek Jakub

Dobrý den pane Durchánku. Vrty o průměru 14 mm se zhotovují do zdiva v osových vzdálenostech 100 mm na celou tloušťku zdiva, mínus 30 mm. Tzn., že je vždy 10 vrtů do 1 běžného metru pro sanace zdiva injektáží. Spotřeba injektážního krému při zadání Vašeho rozsahu sanace zdiva bude cca. 2 litry s malou rezervou.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý den. Jak, a zda aplikovat na kamenné, převážně břidličné zdivo, lepené převážně hlínou? Jedná se stále o stejnou účinnost jako u porézních materiálů (cihla, opuka etc.)? Aplikovat ještě před opravou spárování nebo až na začištěné zdi? Děkuji.

Dobrý den, bohužel Vám musím odpovědět takto: U tohoto druhu zdiva je výsledek v případě jakékoli injektážní hmoty a technologie aplikace, tj. tekutých, polyuretanových a podobných injektážních materiálů, ale i nejspolehlivější metody – krémové injektáže s použitím silanového krému pro zhotovení hydroizolační clony proti zamezení vzlínající vlhkosti, velmi pochybný a nespolehlivý. Pokud se jedná o zdivo vyzděné z břidlicového materiálu (nejedná se pouze o okrasný obklad), je jakákoliv injektážní metoda nespolehlivá. Je mi líto.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
—————————————————
Pane Schwarzi,
díky za odpověď, tak trochu jsem to předpokládal.
Hezký den,
Pavel Kodeda

Dobrý deň, poprosím o orientačnú cenu dodatočnej izolácie injektážou Aqua stop krémom. Jedná sa o chalupu z nepálenej tehly, ktorú teraz kupujem. Múry sú zvnútra vlhké do výšky cca 0,5m na dĺžke cca 12m. Hrúbka obvodového múru je 55cm. Dá sa odhadnúť cena za napr. 10m múru hrúbky 55cm? Ak by vlhkosť išla spod podlahy, ako sa rieši podlaha? Bývalý majiteľ pod škvárovú podlahu dal vraj fóliu, ale podlaha je teraz prikrytá linoleumom. Mám obavu že vlhkosť ide aj zospodu. S pozdravom Striha

Dobrý den pane Striha. Nepálená cihla je vysoce savá ( porézní ) a tak v tomto zdivu je krémová injektáž vysoce účinná a spolehlivá. Samozřejmě za předpokladu dodržení technologického postupu. Ale není to nic složitého. Určitě jste si návod na injektáž zdiva prečetl a případně se podíval na instruktážní video. Jinak co se týče nákladů na sanace zdiva svépomocí krémovou injektáží, výpočet je tento.: 10 bm zdiva x 0,55 tl. zdiva = 5,5 m2 průřezu zdiva. Na tento průřez zdiva potřebujete cca 6 litrů AquaStop Creamu. To je 1 balení 5 litrů a 1 balení 1 litr. Dále případně 100 Ks polystyrénových zátek, vrták o průměru 14 mm v délce 600 mm, případně pumpu na vyčištění vrtů a aplikační pistoli (set). Pokud si zadáte uvedený materiál v e-shopu na webu: www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a nebo pokud byste si to objednával na Slovensko, tak na webu: www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk , pak se po vložení zboží do košíku v e-shopu vše sečte včetně dopravného. Na slovenském webu to bude ve Vaší měně EUR. S podlahou je to trochu složitější. Pokud je to takzvaná roštová dřevěná podlaha se škvárovým zásypem, je velmi pravděpodobné, že i zásyp podlahy je zavlhlý. To, že se pod linoleum, pravděpodobně na dřevěnou podlahu, položila izolační fólie, není úplně dobré řešení. Sice vlhkost se nedostává pod linoleum a tím se linoleum nezvedá a zdá se , že je vše v pořádku, ale je jen otázka času, kdy dřevěná podlaha vlivem uzavření přirozeného odvětrávání vlhkosti uzavřením fólie zdegraduje. V tomto případě bych zvolil novou skladbu podlahy, i když mi je jasné, že se značně zvýší náklady na sanace domu. Nicméně injektáží se sanace Vašeho objektu může začít. Následné případné další stavební sanační práce na Vašem objektu nebudou mít negativní vliv na zhotovení dodatečné hydroizolace zdiva.
Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak dlouhodobý účinek má krémová injektáž zdiva? (v letech cca) Děkuji Vlček

Dobrý den pane Vlčku. Po provedené sanaci vlhkého zdiva krémovou injektáží injektážním krémem AquaStop Cream (80% aktivní látky v obsahu) je životnost vzniklé hydroizolační clony cca. 40 let.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

——————————————————-

Dobrý den, děkuji za odpověď, ale mám ještě jeden dotaz: kdyby náhodou vlhkost nezmizela (např. chybou při aplikaci…) je možnost již takto ošetřenou stěnu opakovaně injektovat? (vsákne se krém do již jednou nasáklé stěny?) děkuji, Vlček

——————————————————–

Dobrý den pane Vlčku. Pokud vše provedete dle technologického postupu, je injektáž velmi spolehlivá a tak odpověď je velmi hypotetická. Jinak je to jako s tou vlhkostí. Pokud byste přeci jen našel místo(a), kde by vlhkost zůstala, neproběhlo tam dostatečné nasycení zdiva silan/siloxanem a tak není problém toto místo přeinjektovat. Jen bych vrty a následnou injektáž zhotovil mezi vrty již jednou zhotovené.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

———————————————————

Dobrý den, špatně jsem tu otázku včera formuloval, myslel jsem jestli je možné již jednou nasycenou stěnu znovu napustit (třeba po 10 letech). děkuji Vlček

———————————————————

Dobrý den. Ano rozumím, ale v podstatě bude odpověď podobná. Je velmi nepravděpodobné, že byste musel zhotovovat opětovně krémovou injektáž již po deseti letech. Krémová injektáž u cihelného zdiva bude plně funkční za již zmiňovaného dodržení technologického postupu (viz www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz) . U zdiva smíšeného je krémová injektáž taktéž vysoce spolehlivá, ale v případě zdiva s velkým procentem přírodního nesavého materiálu jako je např. žula, rula, křemen, cca nad 30% objemu ve zdivu, je už jakákoliv injektáž více méně nespolehlivá (krémová injektáž je ale pořád i v tomto případě nejúčinnější, ale také již s nejistým výsledkem), ale to u Vás nepředpokládám. V drtivé většině jsou tyto druhy nesavých zdících materiálů používány pro zhotovení podezdívek a ty se většinou neinjektují. Na tuto podezdívku se většinou v místě podlahy přízemních místností začíná zdít cihelným zdivem a tam se zpravidla v té první či další ložné spáře cihelného zdiva injektuje. Samozřejmě do kategorie nesavých přírodních materiálů nespadá opuka, pískovec, vápenec aj. Tyto přírodní materiály jsou v podstatě také velmi savé, a tím vhodné pro krémovou injektáž, kde je dostatek času pro jejich nasycení injektážním krémem do pórů a kapilár těchto savých přírodních materiálů. Hydroizolační clona totiž na rozdíl od jiných, zejména často používaných tekutých injektáží, nevzniká v momentě injektáže, ale až následně po provedení výplně vrtů a to svým relativně postupným avšak nezadržitelným nasycováním stavebního zainjektovaného zdícího materiálu. Tuto vlastnost nemá žádný jiný injektážní materiál používaný pro zhotovení dodatečné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Takže abych Vás nezmátl, odpovím jednodušeji. Pokud by injektáž nebyla plně funkční, neprojeví se to po deseti letech, ale v podstatě nedojde k vyschnutí injektovaného zdiva a to z uvedených, ale i neuvedených důvodů, např.špatně zvolená výška linie injektáže aj. Naopak pokud zdivo vyschne, což je velice pravděpodobné, tak u tohoto zdiva rozhodně nebudete muset opakovat injektáž v tak relativně brzké době, jelikož jak jsem se již zmínil, životnost krémové injektáže je daleko delší (u vysoce koncentrovaných silanových krémů, tj. s 80% aktivní látkou v obsahu). Samozřejmě nic není navěky. Po době cca 40 let dochází k postupnému rozpadu hydroizolační clony (polymerní pryskyřice) a tím se zdivo opět stane kapilárně otevřené a tím se ale dá krémová injektáž opět zhotovit. Je to jako se vzlínající vlhkostí. Kam se dostane kapilární vzlínající vlhkost, dostane se po provedené krémové injektáži nasycováním pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva do okolí vrtů i injektážní silanový krém (silan/siloxan) a naopak, kam se vlhkost nedostane, nedostane se ani silanový krém, ale tam není samozřejmě potřeba bojovat s vlhkostí.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

———————————————

Dobrý den, děkuji za dokonalé objasnění, u mě je zdivo cihelné tak by to neměl být problém.

S pozdravem Vlček

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či je Váš prípravok vhodný aj na vnútorné priečky, obvodové múry mi nevlhnú, iba jedna priečka v strede domu cca do výšky 30 cm, netuším prečo, ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý den, krémová injektáž zdiva injektážním vysoko koncentrovaným silanovým krémem AquaStop Cream je vhodná pro většinu druhů sanace vlhkého zdiva. Dále se injektáž zhotovuje do zdiva nosného (obvodové, vnitřní zdivo) a samozřejmě i do zdiva příčkového. Tloušťka zdiva při dodržení námi doporučeného technologického postupu nemá vliv na účinnost krémové injektáže pro zhotovení dodatečné hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti.
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné sanovat vaším krémem i zdivo, které je smíšené (pálené cihly + tzv.kotovice)? Děkuji, hezký den, J.Fridrich

Dobrý den, tento druh zdiva je naprosto ideální pro krémovou injektáž zdiva. Cihelné zdivo je vhodné pro krémovou injektáž injektážním krémem AquaStop Cream určeným pro sanace vlhkého zdiva nejen proto, že cihelné zdivo je savé, ale zejména proto, že je vyzdíváno ve vodorovných průběžných maltových ložích (spárách) a tzv. kotovicové zdivo je navíc vysoce savé, jelikož je to zdivo nepálené a tím je tento druh zdiva naprosto vhodný pro již zmiňovanou injektáž s velmi jistým výsledkem.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
——————————————
Dobrý den,

velmi děkuji za vaši odpověď.

S pozdravem

J.Fridrich

Při velkém dešti mi zateče do dílny, zdivo je smíšené – žulový obklad cca15cm, vnitřní přizdívka – cihelné zdivo cca 12,5 cm, podlaha cca 0,4m pod úrovní terénu. Při rekonstrukci jsem zvenku zdivo okopal, provedl izolaci /asi blbě/ a provedl vyzdívku plochy pro uložení dřeva – žulová dlažba kostka16 na betonovém loži spáry beton potěr, poradíte prosím? pomůže vaše krémová injektáž? S úctou Vlasák

Dobrý den pane Vlasáku. Asi Vás úplně nepotěším, ale z informací, které jste mi napsal, musím konstatovat toto. To, že je podlaha dílny cca 0,4 m pod úrovní terénu, je trochu nešťastné, ale s tím již nic nenaděláme. Trochu mě znepokojuje to zatékání do dílny při vydatnějších deštích. To je vždy horší stav, jelikož se jedná o natékání tlakové vody, nikoliv problému se vzlínající vlhkostí. Zabránění pronikání vzlínající vlhkosti do konstrukce stavby je vždy snazší než natékání vody do objektu. Jakým způsobem jste zhotovil hydroizolaci podúrovňového zdiva nepopisujete, ale třeba to nemusí být vůbec špatně zhotovené a tím to nemusí být příčina natékání vody do dílny. Odkopem a zhotovením nové svislé venkovní hydroizolace se pod základ domu stejně nedostanete a pokud jste nezhotovil hydroizolační vanu podlahy, tak i to může být jeden z mnoha se nabízejících důvodů, proč se při vydatném dešti dostává voda do dílny. Pokud jste při rekonstrukci nezhotovil novou hydroizolaci podlahy, tak by pravděpodobně pomohlo při zhotoveném odkopu a následném zhotovení nové svislé hydroizolace před zpětným zásypem zhotovit drenáž pod úrovní podlahy, tj. na úrovni základové spáry či spodní hrany základové desky(tu ale asi nemáte). Pokud by drenážní těleso bylo správně technologicky zhotovené (ve spádu, s vhodným gravitačním odtokem-zaústěním, atd., a zejména již zmiňované dostatečné hloubce), odvádělo by natlakovanou vodu již pod podlahou dílny a tím by voda nemohla vnikat do objektu. Pokud se jedná o tento problém, není řešením žádná injektáž proti vzlínající vlhkosti včetně krémové injektáže. Pravděpodobně budete muset provést ještě doplňující sanační práce.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
——————————————-
Děkuji za radu, s úctou Vlasák.
Ještě k mému problému, podlahu v dílně – tu jsem neizoloval, předpokládal jsem, že venkovní práce pomohou, takže, když podél zádlažby pro dřevo vykopu drenážní rýhu pod úroveň podlahy tak 40cm do rýhy vložím husí krk, drenážní rýhu zasypu štěrkem 16/32 a husí krk zaústím do odpadu, tak by mohl být klid, existuje nátěrová izolace pro tu podlahu, je zajímavé, že ve sklípku, který je oddělen od dílny příčkou, se nic neděje, nebo mám v dílně provést natavení sklobitu či co včetně půl metru na stěny, omlouvám se, že tak přeskakuji s myšlenkami.

———————————————
Pokud se pustíte do odkopání obvodového zdiva dílny a ve výkopu zhotovíte drenáž, bylo by vhodné postupovat dle tohoto navrhovaného technologického postupu: Drenážní odvodňovací systém má tu funkci, že odvodňuje odtečením vodu, střádající se okolo obvodového zdiva z důvodu nedostatečné propustnosti spodní vrstvy podloží pod základem objektu, kterou zapříčiňuje například jílová zemina, skála anebo naopak vysoká hladina spodní vody v místech objektu. Při vydatnějších dešťových srážkách dochází nejprve k vsakování do propustné vrstvy horniny a při nasycení či zaražení vsakování srážkové vody již zmiňovanou nepropustnou vrstvou a nebo naopak vysoké spodní hladiny vody zejména při vydatnějších srážkách pod a okolo objektu, dochází k akumulaci spodní vody a tím se ocitne spodní část stavby pod úrovní terénu doslova pod vodou a tím většinou dochází zejména u starších staveb k natékání vody do objektu či silnému vlhnutí obvodového zdiva případně podlah.

Tento stav se častěji vyskytuje u domů s podzemními podlažími. Jednoduše řečeno, čím je dům založen hlouběji pod úrovní terénu, tím je výše uvedené riziko větší. Jak se říká : voda si cestu najde. Další objekty vystavené tomuto problému (střádání vody okolo obvodového zdiva) jsou domy vystavěné pod kopci, kde dům vytvoří dokonalou zarážku vsakované povrchové vody nebo, což je ten nejhorší případ, kdy se vyskytnou z různých důvodů prameny u domu. Tento výskyt pramenů se nedá řešit, a tak se raději zaměříme na odvodnění střádající vody okolo domu, a to dokonalým odvodněním, tj. drenážním systémem.

Jak jsem již zmínil, drenážní systém neslouží jako provětrávací systém, ale jen jako odvod spodní vody okolo základů podúrovňové části domu. Pokud se tam nikdy žádná voda nenastřádá, nemá co odtéci. Takže v případech, kdy nehrozí zvednutí spodní vody okolo objektu, jsou vynaložené prostředky pro zhotovení drenáže naprosto zbytečné. Naopak u domů, u kterých se vyskytuje problém s akumulací vody okolo domu, je zhotovení drenážního systému nutné! Dále u domů, u kterých je pravděpodobnost nižší, může investor zvážit nainvestování finančních prostředků do drenážního systému z důvodu, že drenážní systém bude taková pojistka před možností zvednutí spodní vody okolo domu, i když k tomu může dojít jen ojediněle.

K samotnému provedení drenáží:

Po dostatečném vyhloubení výkopu (viz odkopy domů a svislé izolace na našem webu: www.sanace-injektaz-zdiva.cz ) doporučuji zhotovit betonové lůžko ve tvaru žlabu, který bude v mírném spádu okolo obvodové stěny.Tento žlab by měl být zaizolován bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen kompaktním napojením na svislou hydroizolaci stěny. Do tohoto lůžka vložíme geotextilii. Pak teprve vložíme drenážní perforovanou(děrovanou) hadici (minimálně o průměru 110 mm) v celé délce výkopu. Následně se tato drenážní hadice obsype štěrkem (frakce 16/32 nebo16/22) nebo doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem ve stejné frakci. Výška a šířka obsypu by měla být minimálně 400 mm. Pak se geotextilie přehodí v horní části přes sebe z obou stran s dostatečným překrytím, aby následný případný zásyp zeminou neznehodnotil časem propustnost kameniva a drenážní perforované hadice.

Posledním krokem je vhodné zaústění drenážní hadice pro odvod vody. Je několik možností, které se musí na místě zvážit, jelikož odvod vody musí být pořád ve spádu a tak ne vždy to spádově vychází pro napojení do kanalizace, a v tomto případě se to dá řešit např. drenážní jímkou, sběrnou jímkou s odčerpáváním, trativodní jámou, vyústěním ve svahu atd. Tyto drenážní jímky a trativodní jámy musejí být však v dostatečné vzdálenosti od objektu. Odvod vody z drenážní hadice až k vhodnému zaústění musí být spojen klasickým kanalizačním potrubím, aby nedocházelo k vytékání vody již u domu. To je k tomu odvodu spodní vody drenážním systémem. Také se zmiňujete o tom, že uvažujete o zhotovení hydroizolační vany natavením hydroizolačních pásů. To by bylo určitě velmi vhodné řešení. Jak správně píšete, že byste hydroizolační pásy vytáhl až do výšky terénu (alespoň pár centimetrů výš) a to případně přes hydroizolační clonu ve zdivu zhotovenou krémovou injektáží a to těsně nad úrovní terénu. Tím by se tyto dvě izolace, tj. hydroizolační vana a dodatečná hydroizolace zdiva proti vzlínající vlhkosti, doplnily a pakliže byste ještě zhotovil drenážní těleso, jsem přesvědčen, že budete mít po problému. Je to samozřejmě o investicích a tak můžete postupovat v etapách sanace vlhkého zdiva, jelikož se jednotlivé sanační kroky doplňují a jedna druhou neznehodnocuje. Rozhodně bych začal buď zhotovením drenážního systému a nebo zhotovením hydroizolační vany. Pokud byste ale začal zhotovením hydroizolační vany, bylo by vhodné nejprve ale zhotovit injektáž zdiva, abyste hydroizolační pásy přetáhl přes již zhotovenou linii hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti zhotovenou injektáží zdiva.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
————————————————————-
Děkuji, musím sehnat kopáče a začnu drenáží, jste velice laskav,
s pozdravem Vlasák

————————————————————–

Dobrý den, mám částečně podsklepený RD. Zdi suterénu jsou z betonu a z vnější strany nejsou opatřeny hydroizolací. V zimním období a při dešti se do sklepa dostává voda a ta vzlíná do 1NP.

Dobrý den pane Plesníku. Za předpokladu, že beton není voděodolný (např.tzv. bílá vana), betonové svislé zdivo nebylo při betonáži vibrované se smísením plastifikátorů, což nepředpokládám, a za předpokladu, že stávající beton zavlhá, což vy popisujete, tak i tam je krémová injektáž velmi účinná. Kam se dostane vzlínající vlhkost, dostane se i silanový krém a naopak. Kam se voda kapilárně nedostane do zdícího materiálu, nenasytí tento materiál ani silanový krém. Tam ale není problém s vlhkostí ve zdivu. V postupu pro injektáž betonového zdiva bych jen zkrátil osové vzdálenosti vrtů na 80 mm. Jinak je dobré, že strop sklepení je nad úrovní terénu. Vodorovnou linii injektáže do betonového zdiva můžete zhotovit co nejblíže nad úrovní venkovního terénu. Nemusíte injektáž zhotovovat až u stropu. Není potřeba vrty moc klopit k svislé rovině zdiva. Doporučuji max. 15 stupňů. Samozřejmě zachovat průměr vrtů 14 mm a hloubku vrtu zhotovit na celou hloubku beton. zdiva mínus 30 mm. Ještě bych doporučil po vyvrtání otvory trochu prolít vodou. Voda je takový startér pro urychlení rozpouštění silanových krémů a tím pro rychlejší nasycování do injektovaného zdiva a i když zdivo pravděpodobně bude nadlimitně zavlhlé, rozhodně se tím nic neznehodnocuje. Je to z praxe vyzkoušený a námi doporučený postup, zejména u méně savých materiálů (což je Váš případ) či méně zavlhlých injektovaných materiálů. Voda se velmi rychle ztratí v otvoru vrtu a pak injektáž zhotovíte vysoce koncentrovaným silanovým krémem AquaStop Cream. Výsledek bude velmi spolehlivý. Ještě k jedné Vaší informaci se chci jen krátce vyjádřit. Injektáž nad úrovní terénu můžete zhotovit z vnitřní strany, jak se zmiňujete, ale i ze strany venkovní. Výsledek bude za dodržení výše uvedeného postupu v obou případech stejně spolehlivý. Nezmiňujete se o možném návrhu sanace vlhkého zdiva podúrovňového sklepního prostoru a případně podlahy asi z důvodu, že sklep zatím není na pořadu sanačních prací a řešíte ,, pouze“ nadzemní část stavby.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý večer, jen jestli jsem to správně pochopil. Tak jak jste radil tomu pánovi, co by potřeboval cisternu vašeho gelu a že to nakonec odkope. Není injektáž vhodná k odizolování celé stěny pod úrovní terénu? Mám ten problém, že dům je postaven na skále, z plných cihel, a ze dvou stran pod úrovní terénu, cca 2m. A někde ta zeď je tvořená skálou samotnou. Odkopání není možné nejen kvůli skále, ale i kvůli vedle sousedícímu domu. Mezera 20cm, rozšiřující se do asi 1,5m. Uvnitř jsou předstěny, které bych chtěl odstranit(z mezery je cítit zápach plísně a vlhka). K věci,statik mi doporučil udělat injektáž zdiva u podlahy, rohu a deset cm nad úrovní terénu. Navázat podlahovou izolaci. Natáhnout stěrku od zn.Remmers, která celou zeď uzavře a pak to celé nahodit sanační omítkou také od té značky. A pak mám druhou variantu, která údajně taky funguje. A to je navrtání injektáže stejným způsobem a použít sanační systém od Baumitu (špric,omítka,štuk). Zeď pak může dýchat a vlhkost taky nepustí. Za jakýkoli názor a radu předem děkuji, Petr.
Dobrý den, ano, ve Vašem případě, kde se nedá podúrovňové obvodové, ale i v některých případech vnitřní podúrovňové zdivo odkopat (např. obvodové zdivo sklepa pod domem) a zhotovit venkovní rubovou svislou hydroizolaci, nezbývá nic jiného než izolovat z vnitřní strany domu. Je ještě jedna metoda, a to gelová rubová plošná injektáž zdiva, která se zhotovuje nikoliv do zdiva,ale skrz zdivo (skrz stavební dílec) a napouští se přilehlá zemina a tím i rubová strana zdiva cca 30 až 35 litry gelu na 1 m2 plochy od spodní části podúrovňového zdiva do výšky terénu. Tato technologie plně nahrazuje odkop a zhotovení svislé rubové hydroizolace, ale je to trochu nákladnější sanace zdiva. Je ale otázka, zda by to ve Vašem případě vůbec šlo technicky provést z důvodu Vámi zmiňované skály, která je v podstatě součástí stavby. Takže ten návrh vnitřní izolace jen mohu doporučit včetně toho obvrtání podúrovňového zdiva injektáží. Ta totiž zabrání přesunu vlhkosti ve zdivu do bočního směru a zejména posunu vzlínající vlhkosti ještě výše než je v součastné době. To, že se vlhkost v podúrovňovém zdivu ,,zakonzervuje“ nemá žádný negativní vliv na stavbu jako takovou, jelikož zdící materiál podúrovňového zdiva nepromrzá a tím nedochází k jeho destrukci. Pouze silné promrzání zdiva je nebezpečí ztráty pevnosti zdících materiálů do budoucnosti, což ale u Vás nehrozí. To je problém nadzemní části budovy. Dokonce některé přírodní zdící materiály, jako je např. opukové zdivo, potřebuje určité procento vlhkosti. Takže s návrhem vnitřní plošné hydroizolace v kombinaci vodorovné a svislé injektáže naprosto souhlasím. U té druhé varianty tak jednoznačné souhlasné stanovisko nedávám, jelikož nevěřím při silném zavlhání podúrovňového zdiva na prodyšné sanační materiály. Většinou se dříve či později na omítkách projeví vlhké mapy, solné výkvěty atd. To je mé stanovisko k té druhé variantě, ale nemusíte s tím souhlasit. Já bych se však spolehl na první variantu a to na zhotovení plně funkční plošné hydroizolace, která nepropustí nejen vlhkost do omítek, ale měla by být schopná odolávat i případné tlakové vodě.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné metodu injektáže použít i v případě svislé zdi. Máme dům s jednou malou místností nalepenou na skálu a zeď na skále je stále vlhká (viz můj neumělý obrázek). Je zde řešení a jaké? Děkuji za odpověď Čeřovská

Dobrý den paní Čeřovská. Ano, krémová injektáž zdiva se dá zhotovovat i ve svislém provedení. A to nejen ve vodorovném a již zmiňovaném svislém provedení,ale i v šikmém provedení. Tím nemyslím náklopem  vrtů, ale opravdu šikmou linii injektáže.  Jen z praxe doporučuji osové vzdálenosti vrtů zkrátit u svislého a šikmého provedení (např. při kopírování svažitého terénu podsklepeného půdorysu domu na 80 mm). Tímto způsobem se většinou oddělují dvě provázané zdi. Například obvodové zdivo od zíďky dělící dva pozemky, kde tato vlhká zíďka je většinou z důvodu statiky (stability) provázána do zdiva domu. Další příklad je společné obvodové zdivo dvojdomu. Soused vlhkost ve zdivu neodstraňuje, ale druhý vlastník ano, a tak společné obvodové zdivo, pokud nemá např. dilatační spáru (mezeru, což u dvojdomů či řadových činžovních domů v drtivé většině není, je potřeba do určité výšky zhotovit právě injektážní svislici pro oddělení zdiva zavlhlého od zdiva sanovaného. Samozřejmě je ale potřeba opět ve většině případů zhotovit i vodorovnou injektážní linii pro zhotovení dodatečné hydroizolační clony sanace zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti od základů domu. Ve Vašem případě se ale obávám, že pokud zadní obvodová zeď Vašeho domu je přilehlá v celé svislé ploše ke skále, tak tam by svislá injektáž nepomohla, jelikož se zhotovuje v liniích, nikoliv v plošném provedení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

——————————————————————————————————————————————

Dobrý den,

moc děkuji za perfektní vysvětlení. Konečně jsem narazila na odborníka, zatím se mi jen každý snažil vnutit své zboží bez vysvětlení a rady. Injektáž i tak asi vyzkoušíme, jde u nás jen o kousek zdi cca 2 m2.Teď jen musím přemluvit manžela aby se do toho pustil 🙂

Děkuji Čeřovská

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na způsob aplikace do vlhkého zdiva. Koupili jsme dům a máme vlhké vnitřní zdi. Odstranil jsem omítku z obou stran. Zeď je z dutých cihel. V domě jsou již hotové podlahy. Spára mi vychází přesně v úrovni podlahy ( izolace, polystyren, beton, fólie, taková pěnová podložka pod plovoucí podlahou). Výška cihly je 14cm a pak je další spára. Mohu vrtat otvory v té spáře až nad podlahou (14cm) nebo budu muset odstranit plovoucí podlahu? Dokáže se vzlínavost zastavit ještě pod podlahou? Prosím o radu, děkuju.

Dobrý den. Ta výška 14cm v první dostupné spáře pro sanace zdiva injektáží je už dost vysoko nad podlahou a tak ji nedoporučuji. Všeobecně, veškeré typy dutých cihel jsou vždy trochu komplikované injektovat. Já bych Vám doporučil zhotovit vrty a následnou výplň těsně nad podlahou do dutých cihel. Zásada u injektáže zdiva z dutých cihel je taková, že pokud byste vrtal do spáry mezi šárami cihel, mohlo by se stát, že se naruší vrchní vnější celistvost duté cihly a injektážní krém by v těchto místech měl tendenci se postupně propadat na spodní vnitřní plochu dutého cihelného zdiva a v případě Porothermu na ložnou maltovou spáru. Už z tohoto důvodu bych zvolil vodorovnou linii vrtů a následnou injektáž těsně nad podlahou, tj. nad první dostupnou spárou ( jak popisujete v úrovni plovoucí podlahy. To rozebrání plovoucí podlahy na podkladový mirelon by stejně nic nevyřešilo, jelikož se jedná o zanedbatelnou tloušťku) v technicky dostupném vodorovném zhotovení a pak je potřeba si odměřit spotřebu na posunu pístového kovového táhla aplikační pistole, abyste měl spotřebu v normě a nenaplnil byste toto duté zdivo neúnosnou spotřebou krému. Doporučuji vyvrtané zdivo nejprve krátce prolít vodou. Voda se za chvilku stejně ztratí to tohoto zdiva a pak již zhotovíte krémovou injektáž vysoce koncentrovaným injektážním krémem AquaStop Cream. Voda Vám urychlí rozpouštění a zvýší ,,doběh“ injektážního krému do tohoto komplikovanějšího zdiva. Je to dost o zkušenostech u tohoto typu zdiva, ale myslím, že jste pochopil uvedené důvody technologického postupu. Samozřejmě průměr, hloubka, osové vzdálenosti jednotlivých vrtů se zhotovují jako u klasického cihelného zdiva. Pokud byste něčemu neporozuměl, tak mi můžete zavolat a vše operativně probereme.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@sanace-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, bydlíme v rodinném domě. V chodbě na zdi máme mokrý flek ,který stoupá od země a zvětšuje se. Zeď je společná se dvěma pokoji. V jednom se ta vlhkost objevila taky. Někdy to zmizí, ale tyto dny se nám zdá že je to horší. Dům není podsklepený. Jelikož v domě bydlíme, tak hledáme nejschůdnější cestu oprav. Vaše řešení nás zaujalo. Jednalo by se o cca 13m zdiva, zeď 30cm. Bydlíme ve Svítkově okr.Pardubice. Prosím o informaci, kolik by bylo potřeba injektáže. Na jakou finanční částku by mě přišlo, kdybych zadala Vaší firmě tuto zakázku. Moc děkuji s pozdravem Iva Křížová

Dobrý den paní Křížová. Nejprve k té spotřebě. Výpočet sanace vlhkého zdiva svépomocí: 13 bm x 0,3 tl. zdiva = 3,9 m2 průřezu zdiva. Na tento průřez zdiva spotřebujete při připočítání 15% rezervy, která ale většinou je potřeba, cca 4,48 litrů, tzn. jedno 5 litrové balení. Plus aplikační pistoli s plnidly, případně 130 polystyrén. zátek, vrták o průměru 14 mm v délce 450 mm, a případně vzduchovou pumpu na pročištění vrtů. Cenu si snadno spočítáte při otevření e-shopu na našich webových stránkách www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz. Pokud byste zadali injektáž vlhkého zdiva naší firmě, výpočet je tento: 3,9 m2 x 2.200 Kč + 1.000 Kč dopravné = 9.580 Kč + 15% DPH = 11.017 Kč včetně DPH a všech vedlejších nákladů (konečná cena).

Dobrý den, potřeboval bych poradit, zda bude u mne injektáž účinná. Mám starý barák s kamennými základy. Letos jsem vykopal podlahy do hloubky 50cm a udělal nový podkladový beton. Kompletně jsem otloukl omítky na všech zdech. Bohužel kamenné základy nejsou zrovna ideální a v jedné části se nachází spíše taková směs zeminy a kamenů, převažuje zemina. V těchto místech se vyskytuje vlhkost. Při dávné rekonstrukci byla na tyto základy postavena kamenno cihelná zeď. Síla zdi je 80 cm. Jak mám injektáž aplikovat? Musím ještě dodat, že plánuji také hydroizolaci zvenčí ( klasika, nopová folie atd. ) Děkuji za odpovědˇ

Dobrý den. Pokud linii injektáže byste zhotovoval do průběžné spáry cihelného zdiva, např. v úrovni podlah přízemních místností RD, případně u podlahy suterénních místností, samozřejmě za předpokladu, že je půdorys domu vůbec podsklepen, což z Vašich informací nevím (u tohoto obvodového podúrovňového zdiva suterénních místností musí být plně funkční svislá vnější hydroizolace podúrovňového zdiva), tak výsledek v obou případech bude naprosto spolehlivý. Tloušťka zdiva pro účinnost krémové injektáže nerozhoduje, za předpokladu, že dodržíte náš návod technologického postupu sanace zdiva injektáží. Zejména dodržet osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, hloubku vrtů a v neposlední řadě dvoufázovou výplň vrtů-injektáž. Samozřejmě zvolit správnou výšku vodorovné injektáže zdiva např. dle instruktážního videa na našem webu www.injektaz-zdiva-svépomocí.cz.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, již delší dobu máme na domku v jedné části problémy s vlhkým zdivem. Jedná se o úsek 6m zdi vystavěné z plných cihel o tloušťce 45cm. Chtěl bych se optat, jak nejlépe řešit náš problém a pokud by byl Váš produkt vhodný, kolik by bylo produktu třeba? Děkuji za rady.

Dobrý den pane Jelínku. Pokud potřebujete zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu, tak u cihelného zdiva je výsledek krémové injektáže při dodržení technologického postupu naprosto spolehlivý. Prvotní je zvolit správnou výšku linie vrtů. Dále vrtat vodorovně do průběžné spáry na celou tloušťku zdiva, průměr vrtu 14 mm, hloubka vrtu 420 mm při tloušťce zdiva 450 a vzdálenosti vrtů 100 mm. Po tomto vyvrtání zdiva se otvory vyčistí od zbytků vyvrtaného materiálu stlačeným vzduchem např. vzduchovou pumpou a pak se již zhotoví injektáž ve dvoufázovém plnění naším vysoko koncentrovaným injektážním krémem AquaStop Cream. Po provedené druhé fázi injektáže plnidlem s gumovou kónickou koncovkou je potřeba otvory vrtů zazátkovat např. polystyrénovými válečky nebo jakkoliv zatěsnit. Nikdy nepoužívat k zatěsnění sádru. Jinak co se týče spotřeby, u Vašeho rozsahu sanace vlhkého zdiva potřebujete cca 3 litry AquaStop Creamu. To je 3 jednolitrová balení. Dále případně 60 ks polystyrénových zátek, 1 vrták o průměru 14 mm v délce 600 mm. Vrták v délce 450 mm je o pár centimetrů kratší než je potřeba. Pracovní hloubka je totiž 400 mm a to je přece jen o ten 1 až 2 cm kratší. Proto ten delší.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jsem obyčejný laik, měl jsem od podlahy do výše 40cm mokrou vnitřní omítku, tak jsem ji okopal až na cihly a teď bych potřeboval přerušit vlhkost ve zdivu, abych to mohl znovu nahodit vápenitou omítkovou maltou. Potřeboval bych poradit ohledně injektáže zdiva, jak se hluboko nanáší a jak daleko od sebe, a dále jaký to má účinek, zdali to pomůže a vlhkost se ztratí. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den. Ve Vašem případě se jedná vcelku o snadné provedení sanace vlhkého zdiva. Tím, že jste osekal vlhké omítky jste provedl správný první krok. Jen by to mělo být podle méně ,,přísné“ normy do min.výšky cca 50 cm nad horní okraj degradace omítek, vlhkých map, solných map atd. Přísnější norma říká jeden a půl násobek tloušťky zdiva nad horní okraj poškozených omítek. Takže při tl. zdiva např. 30 cm je to 45 cm nad horní okraj. U slabšího zdiva je to dokonce méně než ta méně přísná norma, ale u zdiva např. již tl. 60 cm je to už 90 cm nad horní okraj postižených omítek. To je taková případná rada k dostatečnému odstranění omítek. Záleží jakou normu zvolíte, ale myslím, že i ta méně přísná norma je dostačující. Tím, že jste odstranil omítky, je dobré ještě u cihelného zdiva proškrábnout spáry třeba kramlí do max. hloubky 20 mm. Oklepáno máme, spáry jsou proškrábané a můžeme provést sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží. Celý technologický postup včetně instruktážního videa najdete na webu: www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz. Ale ve Vašem případě je to relativně snadné a tak Vám napíši postup pro injektáž. Nejprve si zvolíte správnou výšku vodorovné linie injektáže, respektive nejprve vyvrtání otvorů pro následnou injektáž. Ta ideální průběžná spára ve vodorovném provedení je první možná spára cihelného zdiva nad úrovní stávající podlahy. Samozřejmě to nesmí být tak blízko k podlaze z důvodu, že by se nedaly vrty provést ve vodorovném provedení, (tloušťka vrtačky), žádné náklony jako je to třeba u injektáže do zdiva smíšeného, tzn. u cihelného zdiva vždy vrtat v 90 stupňovém úhlu k svislé rovině zdiva, tj. kolmo na zdivo do průběžné spáry. Vrty by měly být zhotoveny vrtákem o průměru 14 mm a hloubka vrtu by měla být zhotovena na celou tloušťku zdiva mínus cca 30 mm. Důležité je dodržet rozteče jednotlivých vrtů. U cihelného zdiva by neměly být vzdálenější jak 120 mm. Já doporučuji 100 mm. Pak již jednotlivé vrty pročistit vzduchovou pumpou, kompresorem aj. Poslední krok je dvoufázově vrty vyplnit vysoce koncentrovaným krémem AquaStop Cream. Pokud dodržíte technologický postup u cihelného zdiva, výsledek injektáže zdiva svépomocí bude 100%ní. To znamená, že vznikne kompaktní a kvalitní hydroizolační clona proti vzlínající vlhkosti v celé tloušťce a délce injektovaného zdiva a tím Vám po zhotovení sanace zdiva zdivo začne vysychat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Dobrý den, na začátku roku jsem se ptal na Váš přípravek Krémové injektáže zdiva. Myslel jsem, že to udělám ještě na jaře, ale neměl jsem nakonec dost financí na vše, co jsem potřeboval. Nyní už je to lepší. :-) Ještě se zeptám, jestli se to dá použít i na beton. Dům který jsme koupili (ač nejsem odborník) se mi zdá postavený hrozně. Myslím si, že tu vlhkost v první řadě způsobují tepelné mosty viz. obr. Na tuto zeď bych chtěl použít Váš přípravek, ale zřejmě nepovede úplně k vytouženému cíli (zastavení plísně a vlhkosti). Přemýšlím ještě o zateplení soklu 50-70cm pod zem (10cm extrudovaný polystyrén) a cca 70cm nad zemí (15cm fasádní polystyrén). Na zateplení celého domu si budu muset ještě počkat. 1. Jde použít na beton? 2. Když už budu mít vyvrtáno, když pominu cenu, když do otvoru aplikuji 2x třeba po 14 dnech, je to přínosem anebo stačí jednou a po druhé už to nemá žádný přínos? S pozdravem David Huňka

Dobrý den pane Huňko. Nejprve všeobecně. Zavlhlá stavba vykazuje zvýšené tepelné ztráty. To ale víte, jelikož to popisujete přesně. Takže k té první otázce. Za předpokladu, že beton není voděodolný (tzv. bílá vana), což nepředpokládám a za předpokladu, že stávající beton zavlhá, což předpokládám, tak i tam je krémová injektáž velmi účinná, viz link na foto: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kremova-injektaz/#!prettyPhoto[2]/http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz//wp-content/gallery/ukazky-injektaze/injektaz-beton02.jpg . Kam se dostává vzlínající vlhkost, dostane se silanový krém a naopak. Kam se voda kapilárně nedostane do zdícího materiálu, nenasytí tento materiál ani silan/siloxan, tj. aktivní látka krémové injektáže. Ale tam samozřejmě není problém se zavlháním a tak není co řešit. Takže v postupu pro injektáž bych jen zkrátil osové vzdálenosti vrtů na 80 mm. Jinak je dobré, že svislé betonové zdivo, respektive podlahu máte nad úrovní terénu a tím vodorovnou linii injektáže do betonového zdiva můžete zhotovit opravdu co nejblíže k stávající podlaze. Není potřeba vrty moc klopit k svislé rovině zdiva. Doporučuji max. 15 stupňů. Samozřejmě zachovat průměr vrtů 14 mm a hloubku vrtu zhotovit na celou hloubku beton. zdiva – cca 30 mm. Ještě bych doporučil po vyvrtání otvory trochu prolít vodou. Voda je takový startér pro urychlení rozpouštění silanových krémů a tím pro rychlejší nasycování do injektovaného zdiva a i když zdivo pravděpodobně bude nadlimitně zavlhlé, rozhodně se tím nic nezkazí. Je to jen taková z praxe vyzkoušená „vychytávka“ metoda, zejména u méně savých či méně zavlhlých injektovaných materiálů. Voda se velmi rychle ztratí v otvoru vrtu a pak injektáž stejně zhotovíte vysoce koncentrovaným silanovým krémem AquaStop Cream. Výsledek myslím bude velmi spolehlivý. Co se týče té druhé otázky. Rozhodně není nutné zhotovovat injektáž dvakrát. Bylo by to opravdu zbytečné. Spíš je potřeba vrty při injektáži (sanace zdiva) vyplnit ze 100% jejich obsahů, aby se neponižovala norma spotřeby a tím i účinnost. K jistotě, že vrty vyplníte ze 100%, je námi vymyšlená druhá fáze výplně přes trubičkové plnidlo s gumovou kónickou koncovkou. Tím budete mít jistotu 100%ní výplně.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
———————————————————-
Dobrý den, dnes bych objednal krémovou izolaci. Ještě poslední dotazy. 🙂 Myslíte, že to dojde do pátku? Jak dlouho trvá, než se prostředek vstřebá? Trochu váhám mezi 5kg a 10kg. 5 by „možná“ stačilo, ale asi je to na hraně. Když kyblík otevřu, dá se skladovat potom delší dobu? Pokud by se to, co jsem naplánoval osvědčilo. Tzn. krémová izolace, na sokl extrudovaný polystyrén 10cm (cca 50cm hluboko), nopovka, nad zeminou fasádní polystyrén 15cm (cca 70cm vysoko).
Asi objednám na webu, ať máte v tom pořádek Asi půjdu do:
Aqua Stop Cream ® balení 10 litrů (možná jen 5kg) Profi aplikační pistole se 2 plnidly (trubičkové plnidlo délky 600 mm) 2x 50ks zátek z polystyrenu Profi vrták průměr 14 mm délka 600 mm (použitý = funkční) za 195. Mam sice jeden vrták, ale nevím co s ním udělá beton.
S pozdravem
David Huňka

————————————————————
Dobrý den pane Huňko. Ještě k té době vstřebání silanového krému do Vašeho zdiva. Vše záleží na procentu vlhkosti(vyšší vlhkost urychluje rozpouštění silanového injektážního krému a tím nasycování okolí vrtů do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva), dále na teplotě a v neposlední řadě savosti (poréznosti zdiva). Podle toho, co jsme si již psali, ale odhaduji, že nejpozději do jednoho týdne se silanový krém napustí do zdiva, tzn., že vrty již nebudou obsahovat injektážní krém.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
————————————————————-
Dobrý den, dnes by mi to mělo dorazit. Doufám teda. Zítra mám dovolenou, tak to zkusím udělat. I když přiznám se, že mám furt obavy, aby mi ten dům nespadl. Nestalo se to někde? Nemám radši to dělat po částech? Je to starý dům, docela praská. Myslím si, že je slepenej snad z úplně všeho, co bylo k mání. Posílám fotku, i když místo kde bych to měl dělat tam vidět moc není.
S pozdravem
David Huňka

————————————————————–
Dobrý den pane Huňko, jedná se o mikroinjektáž (správný název ve stavebnictví) a tak se o statiku svého domu opravdu bát nemusíte. Máme za sebou možná již okolo 1000 staveb a ještě jsme nezaznamenali jakékoliv statické narušení stavby po zhotovené injektáži, natož že by objekt spadl. Zhotovení krémové injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti nemá smysl zhotovovat po etapách z výše uvedených důvodů. Jiná situace je u mechanických metod sanace vlhkého zdiva, např. podřezání pilou či podřezávka domu diamantovým lanem. Tam je nutné postupovat po etapách z důvodu postupného vkládání izolace do zdiva a jeho klínování s následnou cementovou výplní, nahrazující chybějící materiál. Vrty u injektáže zdiva jsou v malém průměru a jsou samozřejmě oválné, takže tlaky budovy na linii vrtů působí jako u klenby. Samozřejmě je to jen takové na první pohled zvláštní přirovnání, ale z hlediska statiky je to tak. Držte se technologického postupu, tj.průměr vrtů 14 mm, hloubka vrtů na celou tloušťku zdiva mínus cca.30 mm, osové vzdálenosti 100 mm, případně krátké prolití vrtů vodou, a dvoufázová výplň-injektáž. U vodorovných vrtů po injektáži otvory vrtů zatěsnit.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130

Mám dotaz, do kolika dní jste schopni mi dodat AquaStop Cream cca 20kg, jedná se o dodání na jižní Moravu – okres Břeclav a jaké jsou podmínky platby. Děkuji Muller

Dobrý den. Zboží Vám dodáme na místo určení přes zásilkovou službu TOP Trans na dobírku od obdržení objednávky do 2 dnů. Nebo můžete po odeslání objednávky, kdy Vám přijde obratem potvrzovací e-mail, poslat částku BP na náš účet. Po připsání částky na náš účet se druhý den zboží odesílá. Posílám Vám odkaz, kde můžete zboží případně již objednat https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/e-shop/
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Dobry den pane Schwarz, rozhodl jsem se pro vaši metodu izolace stěn, ale nevím jak napojit nebo ukončit novou izolaci podlah s injektáží. Momentálně mám podkladový beton vybouraný a budu muset dělat nový. Dekuji za odpověď Germín .

Dobrý den pane Germíne. Teď je to ideální stav. Tím, že máte vybouranou kompletní skladbu podlahy, můžete opravdu zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti v té správné výšce. Můžete zhotovit krémovou injektáž buď před zhotovením podkladového betonu nebo po betonáži. Před betonáží za předpokladu, že víte již výšku podkladového betonu. Krémovou injektáž zhotovíte v případě cihelného zdiva např.v první spáře nad podkladovým betonem, ale tato vodorovná injektážní linie nesmí být pod úrovní venkovního terénu. Takže to nemusí být ta již zmiňovaná první spára nad podkladovým betonem. Po provedené injektáži a zhotoveném podkladovém betonu budete zhotovovat vodorovnou hydroizolaci na podkladový beton. Tuto izolaci u stěn obvodových a vnitřních vytáhnete na svislou část zdiva přes linii provedené injektáže, tak vznikne tzv.hydroizolační vana. Pokud byste se v prvních možných spárách nad podkladovým betonem dostal injektáží pod úroveň venkovního terénu, zhotovíte injektáž těsně nad terénem. Samozřejmě izolaci podlahy vytáhnete opět přes linii injektáže. Je jedno, z které strany stavebního dílce injektáž zhotovujete. Jen vrty zhotovovat vždy co nejdelší, tj. na tloušťku zdiva mínus cca 30 mm. S přátelským pozdravem Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o. Mob: +420 603 589 130

Dobrý den,prosim o vypočítání, kolik by jsme zaplatili za 45 tl. zdi 1,5m 90 tl. zdi 2,8m 40 tl. zdi 4,10m 30 tl. zdi 2,0 m 10 tl. zdi 3,5 .za AquaStop Creamu..Dekuji .Marta

Dobrý den, přesně nerozumím Vaší otázce. Myslíte, kolik krému bude potřeba na Vámi zadané výměry a tím vypočítat cenu nákladů na injektáž zdiva svépomocí nebo celkovou cenu pokud byste si to nechali zhotovit od naší injektážní divize?

———————————————————————————————————————

Dobrý den, prosím pouze vypočítat kolik bude potřeba krému a cenu svépomocí. Možno připočítat pistoli. Děkuji předem. Marta

———————————————————————————————————————-

Dobrý den, už rozumím. Nejprve spočítáme jednotlivé metry průřezu zdiva: 0,45 x 1,5 = 0,68 m2, 0,90 x 2,8 = 2,52 m2, 0,40 x 4,1 = 1,64 m2, 0,30 x 2 = 0,60 m2, 0,10 x 3,5 = 0,35 m2. Teď je sečteme dohromady: 0,68 + 2,52 + 1,64 + 0,60 + 0,35 =  Celkem metrů průřezu zdiva 5,79 m2. Spotřeba je cca 1,1 litrů až 1,15 litrů na 1 m2 průřezu zdiva. Takže 5,79 x 1,15 = 6,7 litrů AquaStop Creamu na Vámi předpokládaný rozsah injektáže. To znamená, že byste zakoupila 5 litrů v balení a 2x 1 litrové balení. Teď už jen sečteme ceny za jednotlivé balení a přičteme aplikační pistoli (set) : 3.300 Kč (5 litrové balení) + 690 Kč x 2 (1 litrové balení) + 550 Kč (aplikační pistole) + 21% DPH. Cena celkem za 7 litrů AquaStop Creamu a aplikační pistole včetně plnidel je 6.328 Kč včetně DPH. Takto by Vás finančně vyšla injektáž zdiva svépomocí, pokud nebudeme ještě přičítat vrták potřebný k zhotovení vrtů, dále vzduchovou pumpu a případně polystyrénové zátky. S přátelským pozdravem Jiří Schwarz  – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o. Mob: +420 603 589 130

Dobrý den, pokud si koupím větší balení přípravku AquaStop Cream,můžete mi poradit,jakým způsobem lze tento přípravek aplikovat? Jednalo by se o 10l balení. Děkuji Petr Kohout

Dobrý den pane Kohoute. Samotnou injektáž zdiva při objemu balení 10 litrů lze zhotovit bez větších problémů a to za použití námi nabízené ruční aplikační pistole se dvěma plnidly za 1 den. Máte také možnost si zapůjčit na naší půjčovně (provozovně) elektrické pístové čerpadlo, kterým tento objem injektážního krému zainjektujete do zdiva během cca 2 hodin. Třetí možnost je využít naší akce viz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/akce-injektaz-zdarma/ . Jen chci upozornit, že výsledek je vždy stejný. U krémové injektáže zdiva není důležitá takzvaná beztlaková či tlaková injektáž. Jde hlavně o to, aby se vrty vyplnily ze 100% svého obsahu. Z tohoto důvodu se krémová injektáž provádí dle našeho doporučení dvoufázově s použitím dvou plnidel a toho se docílí při námi doporučeném technologickém postupu ruční aplikační pistolí i tlakovým čerpadlem. Jediný rozdíl je v čase zhotovení samotné injektáže, tj. plnění vrtů.
S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o

Dobrý den, chtěl bych si zakoupit Váš výrobek Aqua Stop Cream. Potřeboval bych poradit jaké množství bych potřeboval na 50 běžných metrů o šířce zdiva 600 mm.

Dobrý den pane Vrbo. Dle Vašich údajů bude spotřeba injektáže tak okolo 35 litrů silanového krému.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Dobrý den, koupil jsem starý RD k rekonstrukci, kde není provedena žádná izolace. V domě již byly osekány omítky, takže nepoznám, zda je zdivo vlhké. Ve Vaší poradně jsem se dočetl, že pro rozpití AquaStop Creamu je potřeba, aby zdivo bylo vlhké. Jak tedy poznám, že zdivo vlhké je a jestli tam je injektáž nutná. Vrážení plechů by vyšlo na 98000Kč – 3000 za metr – a podle vaší tabulky bych se dostal na necelé 4 stovky (60 cm tlustá zed.) Děkuji předem za reakci. Karel Bednář

Dobrý den pane Bednáři, ten finanční rozdíl je skutečně obrovský, zejména při zhotovení injektáže zdiva svépomocí a přesto účinnost krémové injektáže, ač je zhotovená svépomocí v cihelném zdivu (nejen v cihelném zdivu), je naprosto spolehlivá. Co se týká vlhkosti, není to tak úplně nutné, aby zdivo bylo vysoce zavlhlé. Ale pokud byste chtěl vědět jak vysoce zavlhlé zdivo skutečně máte, muselo by se provést měření vlhkosti různými metodami, ale předpokládám, že omítky jste neoklepával jen tak. Pokud omítky vykazovaly známky vlhkosti, je zdivo samozřejmě vlhké. Tím, že jste omítky odstranil, se může zdát, že zdivo je najednou suché, ale je to většinou pouhé zdání.
Povrch režného zdiva samozřejmě má rychlejší možnost povrchově odsychat, ale v celé tloušťce zdiva to tak neprobíhá. To, že budou místa s různou hodnotou vlhkosti je jasné, ale pokud chcete mít naprostou jistotu, že se Vám vlhkost nepřesune do bočního směru, je vždy dobré zhotovit injektáž alespoň vždy celého zdiva v místnosti, kde jste měl vlhké omítky. Co se týče vlhkosti nutné k rozpouštění silanového krému, postačí opravdu mírné nadlimitní hodnoty a z praxe doporučuji, pokud se Vám zdá zdivo relativně suché, jednotlivé vrty jen propláchnout krátce vodou. Zaprvé odpadá vyfukování nečistot vzduchovou pumpou a za druhé právě získáte jistotu dostatečné vlhkosti, ve které se krém začne zjemňovat a nasycovat póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva. Toto prolití stačí aplikovat krátce, ale můžete se vrátit a prolít třeba dvakrát. Nic tím nezkazíte. Voda v tomto případě ve vrtu, respektive již vlhkost po prolití, působí jako takový startér rozpouštění krému ve zdivu. Ale i samotný náš silanový krém AquaStop Cream, i když má nejsilnější koncentraci silan/siloxanu v obsahu, který se dá vyrobit, obsahuje 20% vody, která v sušším zdivu pomůže k jeho nasycování do okolí vrtů. Vodou opravdu nic nezkazíte, postačí jen vrt na chvilku prolít, voda se okamžitě vsákne do zdiva a pak už jen začnete injektovat (plnit vrty AquaStop Creamem). Je pořád lepší krém s vysokou koncentrací aktivní látky v procentu porovnání vody v obsahu, jelikož tyto vysoce koncentrované krémy mají daleko vyšší účinnost hydroizolační clony, nemají naopak limit pro výši procenta zavlhnutí zdiva na rozdíl od nízko koncentrovaných silanových krémů a v neposlední řadě po přeměně v již nedispergovatelnou (nerozpustnou) hydroizolační clonu (v polymerní pryskyřici) je životnost této clony proti vzlínající vlhkosti mnohonásobně delší než je to třeba u silanového krému, který má pouhých 15%, 40% aktivní látky. Prolívání vodou je pouze doporučení, není většinou nutné, ale urychlí v sušším zdivu rozpouštění injektážního krému.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o

 

1. Dobrý den , rád bych od vás koupil 25 l izolační hmoty a chci si k tomu půjčit tlakovou pumpu. Potřeboval bych to na 21.8.2014 Nevim zda je to z vaší strany možné , a jak dlouho bude trvat naplnění 25 litrů hmoty. Stihnu to za jeden den zapůjčení pumpy? Když si jí zapůjčím ráno 21 a vrátím jí ráno 22 budete mi účtovat jeden den? Jsem až od Pardubic. Děkuji předem za informace F. Špatný

1.Dobrý den pane Špatný. Doba injektáže elekt.čerpadlem toho uvedeného množství injektážního krému je 1 den, max. 1 a 1/2 pracovního dne. Ten termín by byl možný, ale ráno na 8 h. na 22.8.2014 je již objednané na zapůjčení. To by znamenalo, že byste to musel do 8 hod ráno toho 22.8. vrátit. Nešlo by to, že byste si ho půjčil již 20.8.? Kvůli té časové rezervě.

S přátelským pozdravem 

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

Ještě jednou , koukal jsem na vaší akci , k zapůjčené pumpě i odborníka za cenu pumpy. Máte někoho volného na toho 20 nebo popřípadě 21.8. Děkuju F.Špatný

Dobrý den , akci jsme spustili a tak Vám uvolním jednoho spolehlivého pracovníka s čerpadlem na injektáž . Zavolejte mi prosím tak okolo 11 h a vše projednáme a dohodneme. Jediná podmínka naší akce je, že vše musíte mít připravené (vyvrtané), ale to je Vám určitě jasné.

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

Dobrý den. Velmi mě zaujala nabídka vaší možnosti izolace vlhkého zdiva. Poprosil bych Vás o spočítání množství gelu na zeď: šířka 500mm-7běžných metrů. šířka 600mm-4běžné metry. Pokoušel jsem se to spočítat dle Vašeho návodu,nicméně raději bych Vás poprosil o kalkulaci. Děkuji za odpověd. Přeji hezký den. Merxbauer Václav

Dobrý den Merxbauere. Spočítám: První zeď 0,5 tl.zdiva x 7 bm = 3,5 m2 , Druhá zeď : 0,6 tl.zdiva x 4 bm = 2,4 m2. To je celkem 5,9 m2 průřezu zdiva.Spotřeba při dodržení technologického postupu + rezerva = 7 litrů AquaStop Creamu. To je 1 balení 5litrů a 2 balení po 1 litru.

S přátelským pozdravem 

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

Prosím máte také vaše provozovny v okrese Ústí nad Orlicí nebo v Rychnově nad Kněžnou. Děkuji Syrová

Dobrý den, pobočky v těchto lokalitách nemáme. Pokud byste ale chtěli zakoupit materiál na injektáž zdiva svépomocí včetně všech instruktáží stačí kliknout na tento link: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/e-shop/ a potřebný materiál na sanace vlhkého zdiva svépomocí zakoupit, po obdržení objednávky zpravidla nejpozději do 3 pracovních dnů objednané zboží obdržíte na Vámi zadanou adresu, případně nejasností postupu využít bezplatnou poradny či instruktážní video viz: https://www.youtube.com/watch?v=aM6ZCsgK060 , vše na webu.

Dobrý den po získání několika nabídek profi firmami na odvlhčení zdiva v mém rod.domě, jsem se rozhodla zrealizovat to svépomoci a proto se na vás obracím s dotazem ohledně spotřeby v litrech krémové injektáže, kolik je potřeba na 1m zdiva? tl. stěn je 75 cm, a 30 cm. Děkuji Gabriela Kubenová

Dobrý den paní Kubenová. Po telefonické dohodě Vám zasílám spotřebu injektážního krému a jeho náklady na 1 m2 průřezu zdiva a přepočtovou tabulku na 1 běžný metr zdiva pří různých tl. zdiva na zhotovení sanace vlhkého zdiva. Při dodržení 100 % výplně obsahu vrtů vyvrtaných vrtákem o průměru 14 mm, dodržení osových vzdálenosti vrtů (100 mm) a dostatečné hloubky vrtů docílíte vždy dané spotřeby, tj. cca 1 litr krému na 1 m2 průřezu zdiva plus 10% až 15% spotřeby navíc dle soudržnosti zdiva. U zdiva např. příčkového tl. 150 mm je 1 m2 průřezu zdiva 6,7 běžných metrů injektovaného zdiva. U zdiva nosného např. tl. 450 mm je 1 m2 průřezu zdiva 2,2 běžných metrů injektovaného zdiva atd. a to vždy při spotřebě cca 1 litru krému na 1m2 průřezu zdiva. Zprůměrovaná nákupní cena je 647 Kč bez DPH za 1 litr krému AquaStop Cream® (průměrná cena 1 litru krému je vypočtena z různých prodejních cen dle velikosti balení). To znamená, že 1 m2 průřezu zdiva Vás i s možným navýšením spotřeby Vás vyjde okolo 700 Kč bez DPH.

Orientační přepočtová tabulka spotřeby injektážního krému na 1 běžný metr při různých tl. zdiva.
Tloušťka zdiva
Běžných metrů zdiva na 1 m2 průřezu zdiva u různých tl. zdiva
Cena krémové injektáže zdiva za 1 běžný metr při různých tl. zdiva
150 mm
6,7 bm
97,00 Kč
300 mm
3,3 bm
196,00 Kč
450 mm
2,2 bm
294,00 Kč
600 mm
1,7 bm
381,00 Kč
800 mm
1,3 bm
498,00 Kč
1000 mm
1,0 bm
647,00 Kč

V cenách za 1 běžný metr injektáže při různých tl. zdiva nejsou připočteny pořizovací náklady na aplikační pistoli s nástavci, nutnou k injektáži, vrták, polystyrénové zátky a samozřejmě Váš čas.

Dobrý den, je krém vhodný pro injektáž kamenného zdiva (žula, rula ) stavěného na hlínu tl. 70 cm bez průběžné spáry?
Dobrý den pane Rataji. Asi Vás zklamu, ale pro tento druh zdiva je jakýkoliv druh injektáže naprosto nevhodný. Výsledek by byl velmi nejistý.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@sanace-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, chci se zeptat při jaké maximální vlhkosti zdiva z plných cihel lze Váš produkt AquaStop Cream aplikovat. Díky, s pozdravem Ing. Jiří Münzberger

Dobrý den, při max. koncentraci 80% silan/siloxanu v obsahu, což nás AquaStop Cream obsahuje, (jsou silanové krémy od 15% koncentrace v obsahu) je limit pro použití do 85% stupně vlhkosti v jakémkoliv zdivu.

S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@sanace-injektaz-zdiva.cz
 

 

Přepočítal jsem si spotřebu injektážního krému na můj barák a je to super- za ty prachy to bych potřeboval celou cisternu radši objednám bagr a udělám drenáž do 5m a nopovou folii!

Cisterna by byla tak na 50 až 100 rodinných domů. To si raději odkopejte. To děláte dobře, protože jen tak z přátelské rady… Ona tato injektáž není na odizolování podúrovňového zdiva od přilehlého terénu. Na tento problém se nejčastěji  zhotovuje svislá rubová (vnější) hydroizolace odkopem, ale zase bez vodorovné hydroizolace u podlahy také nemáte vyhráno a to se řeší např. naší krémovou injektáží. U podúrovňového zdiva, tj. u suterénních podzemních podlaží je nutné aby byly funkční obě hydroizolace, tj. již zmiňovaná vnější svislá hydroizolace zdiva až na základovou spáru či desku domu a funkční vodorovná hydroizolace zdiva proti vzlínající vlhkosti od základu domu v místě podlahy suterénu, např. naší metodou tlakové dvoufázové krémové injektáže zdiva. Jednoduše řečeno, musí být plně funkční obě dvě hydroizolace. Ale nevím,nevím zda si tyto rady zasloužíte. Ať se dílo podaří.

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, čím očistit použité nářadí po aplikaci AquaStop Creamu? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, stačí omýt použité nářadí od silanového krému po provedené injektáži teplou vodou. V případě aplikační pistole, pokud ji delší dobu nepoužijete, je dobré ji zakonzervovat třeba vazelínou, zejména kovové části a bude opět připravena kdykoliv k použití i za několik let.
Dobrý deň. Chcel by som informáciu, prečo v slovenskom e-shope neponúkate AquaStop Cream v litrovom balení. Chovan
Dobrý den pán Chovan. Jednolitrové balení nenabízíme tak jako je tomu v Česku z důvodu , že u většího balení se dá dopravné a balné účtovat 7 EUR. Ale dopravné v podstatě dotujeme, jelikož skutečné dopravné platíme 21,5 EUR. U většího balení se tato ztráta dá akceptovat, ale na 1 litrovém balení při dodržení stávajícího dopravného již ne. Pokud bychom dopravné účtovali ve skutečné výši u litrového balení, tak by to nikdo neobjednal z důvodu prodražení výrobku právě z důvodu výše dopravného. Jedině pokud byste si objednal větší balení pak by šlo k tomuto většímu balení přidat i jednolitrové balení v ceně 25,5 EUR.
Dobrý den, mám 100 let starý dům. Zvenku je odkopán do 60cm a dána nopová folie. Vnitřek – hlína byla vykopána do 70cm a zavezeno oblázky, udělána betonová podlaha s kanaly okolo každé místnosti, týká se to i všech obvodových zdí kde je vedeno topení, elektrika…poté 5cm polystyrénu a finální betonová podlaha. Bohužel mám na místech mapy a někde odpadává omítka. Největší problém mám ve sklepě, neboť objekt je částečně podsklepen. Tam vysouším, mám tam 90% vlhkost a vůbec nechápu kde se tam bere. Zvenku v místě sklepa je to odkopané do 2,5m hloubky a dána drenážní trubka, nahozeno sanační omítkou a dána nopová folie. Sklep je z kamene. Krom toho je tady podloží opuka-skála tam se všechna voda ztrácí. Potřeboval bych od vás najit příčinu a popřípadě i zasanovat, pokud to nebude enormně finančně náročné. Jestli bude cena na mě příliš vysoká, tak bych si nakoupil od vás potřebné věci a udělal bych si to sám. Děkuji
Dobrý den pane Slezáku. Co jsem pochopil z Vašeho popisu provedených prací, měl bych několik připomínek, snad i užitečných rad a možná i výhrad. To, že jste vybrali podlahy do hloubky 70 cm je v pořádku. Trochu je podle mého názoru škoda, pakliže jste to neudělali, že jste po vybrání zeminy nezhotovili podkladový beton, na který se dá izolovat proti vlhkosti ať tavenou lepenkou nebo lépe bezešvou bitumenovou stěrkovou izolací AquaStop Bitumen aj. Pak se dala výška dosypat, což jste jak popisujete udělali. Následně jste zhotovili tepelnou izolaci pravděpodobně extrudovaným polystyrénem a dokončili skladbu podlahy betonovou mazaninou s výztuží. Pokud jste to např. takhle udělali, je vše v naprostém pořádku. Jen co jste nepsal je, zda jste zhotovili hydroizolační clonu v obvodovém a vnitřním zdivu proti zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ať mechanickou či chemickou technologií, například naší metodou – dvoufázovou tlakovou krémovou injektáží pro sanace zdiva.  Pokud se vybere podlaha, tak je to ideální stav pro zhotovení hydroizolační clony v obvodovém a vnitřním zdivu, jelikož se již zmiňovaná hydroizolace, která by měla být zhotovená na podkladovém betonu, vytáhne i na svislou část zdiva přes hydroizolační clonu ve zdivu, která se zhotovuje nad izolovaným podkladovým betonem. Tím nemůže vlhkost pronikat do horních vrstev skladby podlahy a zároveň ani neproniká kapilární vlhkost zdivem a tyto dvě hydroizolace podlahy a zdiva jsou spojené. Co se týče popsaných odkopů je můj názor tento. Při ručním výkopu nebo výkopu s použitím mechanizace  je nutné dodržovat několik zásad. Výkop musí být dostatečně hluboký (až na základovou spáru),  jelikož narážíme  často na to,  že odkopání domu je nedostatečně hluboko provedeno a tudíž následná provedená hydroizolace nebo odvětrávací systém, zejména u podúrovňového zdiva, není plně funkční. Poté je třeba řádně očistit obnažené zdivo od zbytků zeminy a jiných nepevných materiálů buď tlakovou vodou nebo mechanickou cestou (třeba kartáčem ). Toto bych označil za první úspěšný krok pro zdárné pokračování odizolování svislé podúrovňové části obvodového zdiva.
Pak se provede maltová cementová vyrovnávací stěrka, která se po vytvrdnutí natáhne bitumenovou (asfaltovou)stěrkou AquaStop Bitumen 2K (hydroizolace nemá spoje, bezešvá) v dostatečné tloušťce (cca 5 mm) s případně vloženou perlinkovou síťkou a tím se vytvoří pevný  hydroizolační povrch obnaženého svislého zdiva. Po zaschnutí bitumenové stěrky 2K se celá plocha hydroizolace ochrání nopovou fólií nebo nopovou folií s kašírovanou geotextilií před poškozením při zpětném zásypu. Fólie musí být vždy řádně ukončena utěsňovací lištou, nejlépe v úrovni budoucí pochozí plochy. Klasická nopová fólie o výšce nopů 8 mm nenahrazuje izolaci!!! Pokud je potřeba , dá se provést montáž extrudovaného polystyrénu na zhotovenou bitumenovou hydroizolační stěrku, čímž se zamezí možnému promrzání zdiva. Pak se opět provede montáž nopové fólie jako poslední ochranná vrstva před zásypem. Nopová fólie se vždy ukončuje lištou.
Druhá možná varianta je odvětrávací systém podúrovňové svislé plochy obvodového zdiva speciální nopovou fólií, která má nopy(kalíšky) vysoké 20 mm a vysokou pevnost proti poškození a tím může docházet k proudění vzduchu mezi fólií a nezaizolovaným, očištěným zdivem, avšak za předpokladu, že je zajištěn dostatečný přísun vzduchu a odvětrání. I toto má své zákonitosti, které jsou nutné pro vytvoření dostatečného proudění vzduchu. Samotným horním zakončením nopové fólie odvětrávací lištou se proudění vzduchu nedocílí! Nevýhodou tohoto systému je, že jsou období, kdy relativní vlhkost vzduchu je tak vysoká, že paradoxně dochází k zvlhčování zdiva a při silných mrazech dochází k promrzání zdiva a následné kondenzaci na vnitřních omítkách a tím k vytváření plísní na povrchu omítek. Nezanedbatelné jsou i tepelné ztráty ve vnitřních prostorách. Možnost jak vyřešit toto promrzání je aplikovat ve vnitřních prostorách speciální termoizolační sanační omítku s vysokou tepelnou izolací, čímž se zabrání tepelným ztrátám a kondenzaci na jejím povrchu, ale náklady na sanační opatření se tím zvyšují.
Proto si myslím, že první metoda je spolehlivější bez výše uvedených rizik. Druhá metoda je vhodná zejména u historických objektů, kde nechceme docílit úplného vyschnutí zdiva. To se týká zejména opukového zdiva, kdy při jeho úplném vyschnutí může dojít ke snížení pevnosti, jelikož tento stavební materiál potřebuje svoji přirozenou vlhkost. Posledním důležitým krokem, zejména u první varianty, tj. při aplikaci např.bitumenové hydroizolace, je vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolační clony tlakovou chemickou injektáží zdiva v suterénní části domu (u podlahy), to je samozřejmě v podsklepené části půdorysu domu a u nepodsklepené části samozřejmě u podlahy přízemních prostor a tím se zabrání pronikání vzlínající vlhkosti do  zdiva z podzákladí domu, jelikož se odkopem a následně provedenou svislou hydroizolací nelze pod základ domu dostat. Ještě než se výkop zasype, dá se zvážit zhotovení drenážního systému pro odvedení spodní vody, ale to už je jiná kapitola. Samozřejmě jsou další a další možnosti jak sanovat vlhké zdivo, ale tato poradna má sloužit zejména k radám pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí. Tato sanace zdiva není na jednoduchý univerzální recept jak postupovat. Dále si myslím a to se prosím neurazte, že v tomto rozsahu sanace je již vhodné oslovit odbornou firmu, která by provedla místní prohlídku, zhotovila smysluplný návrh řešení a cenovou nabídku. Tento Váš případ dle mého názoru již není pro sanace zdiva svépomocí. Pokud se jedná o rodinný dům v Praze a okolí, můžete nás poptat a my Vám výše uvedené služby poskytneme.
S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@sanace-injektaz-zdiva.cz
Dobry den, chcem sa spytat či mate niekde na Slovensku kamennú predajňu, respektive keď si chcem objednať 1x 10Kg Krem + plniaca pistol, aka je doba dodania a koľko sa platí poštovné? Ďakujem.

Dobrý den, u Vás na Slovensku kamenný ochod nemáme, ceny zboží jsou na níže uvedenému webu (e-shopu), kde stačí vyplnit formulář a objednané zboží doručíme na místo určení od obdržení objednávky do 3 dnů. Poštovné je 7 EUR. Posílám Vám link pro případné objednání zboží  www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk/e-shop/
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

Mám záujem o kúpu AquaStop Creamu, avšak cena za dopravu na Slovensko 13€ sa mi zdá príliš veľká. Prosím preto o informáciu, či nie je možné zakúpiť spomínaný produkt na Slovensku, tj. či nemá vaša firma na Slovensku obchodné zastúpenie.

Dobrý den, dopravné včetně balného je 7 EUR. Po zaslání objednávky zásilková služba TOP Trans doručí objednané zboží na Vámi zadanou adresu na dobírku. Posílám link na případnou objednávku.  www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk/e-shop/

Dobrý den, chci provést svépomocí injektáž k vytvoření hydroiolační clony proti vzlínající vlhkosti zdiva v nadzemní části (pálená cihla, tloušťka 30cm, délka 4m).
Dobrý den pane Zaorálku. Doporučuji zakoupit 2 balení AquaStop Creamu 1l (1 balení AquaStop Creamu 1 litr by nevystačilo), dále aplikační pistoli (set) s kratším trubičkovým plnidlem, jedno balení polystyrénových zátek 50 ks (menší množství v balení nemáme). Pokud nemáte vrták, tak postačí vzhledem k tloušťce Vašeho zdiva délka 450 mm, průměr 14 mm, případně vzduchovou pumpu, ale použil bych u této tloušťky zdiva a relativně malého rozsahu prací vysavač na vyčištění (vysátí) vrtů od zbytků nečistot. Posílám link, kde si můžete případně zboží objednat. https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/e-shop/
Dobrý den, zaujala mě metoda chemické injektáže zdiva, kterou nabízíte. Mám problém v rodinném domku (který jsme koupili zhruba před dvěma lety po částečné rekonstrukci) s jednou zdí. Zhruba před dvěma měsíci se na ní začala objevovat vzlínající vlhkost od podlahy. Zeď není obvodová a šířka je 0,4m a délka 2,34m, když vynechám otvor pro dveře.
Dobrý den, to že zeď není obvodová, tak to samozřejmě není problém viz. www.kremova-injektaz-zdiva.cz . Pokud myslíte vnitřní zeď, je to o trochu jednodušší za předpokladu, že z obou stran zdi jsou stejné výšky podlah. V tomto případě se vrtá a následně injektuje co nejblíže k podlaze, u cihelného zdiva s průběžnou spárou do první možné spáry u podlahy a je jedno z které strany se injektáž zhotovuje, jelikož se vrtá na celou tloušťku zdiva minus cca 30 mm. Takže naše metoda je ve Vašem případě vhodná a cenově by Vás to vyšlo takto: 2,34 bm x 0,4 m tl.zdiva x 2.300 Kč (cena sanace zdiva cihelného) + 15% DPH (objekt zkolaudovaný pro bydlení) = Konečná cena 2.476 Kč + dopravné (dopravné se účtuje jen u zakázky mimo Prahu). Pokud byste si zhotovili injektáž zdiva svépomocí viz. www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz ,náklady na sanaci zdiva by byly znatelně nižší. Máte možnost volby.
—————————————————————————————————————

Dobrý den, děkuji za odpověď. Ještě bych se chtěl zeptat, jak je to se zárukou, když bych si chtěl injektáž provést svépomocí, normálně dáváte myslím 36 měsíců? Je potřeba nějaká fotodokumentace provedené práce, nebo tak něco? Děkuji .S pozdravem Petr Čambal

—————————————————————————————————————–

Dobrý den pane Čambalo. Pokud zhotoví injektáž naše firma poskytujeme záruku 36 měsíců. Není to z důvodu, že by po této době přestala krémová injektáž plnit svoji úlohu, ale je to z důvodu, že je to dostatečná doba na prozkoušení funkčnosti zhotovené dodatečné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Pokud si injektáž zdiva zhotovíte svépomocí, a za předpokladu , že budete postupovat dle našeho návodu atd., výsledek bude stejný, jako kdybychom ji provedli my. Jinak životnost našeho silanového krému AquaStop  s 80% koncentrací silan/siloxanu v obsahu je min. 40 let. Fotodokumentace není nutná, ale proč ne… Za pár let můžete zapomenout, kde se injektáž prováděla. To platí myslím všeobecně.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý večer, 20.6.2014 jsem u Vás doma koupil 5 L AguaStop Cream včetně aplikačních pomůcek. Budu izolovat venkovní zeď v délce cca 11 bm ve skladbě: – siporexová tvárnice tl.25 cm a z venkovní a vnitřní strany omítka 1,5 cm. – z venkovní strany je u země 7 cm keramický soklík Siporexové tvárnice jsou založeny na výšku 30 cm na betonovém pasu, takže až v této výšce je vlastně první spára. 7 cm keramický soklík z venkovní strany ukončuje keramickou venkovní dlažbu, která je lepená na betonovou venkovní dlažbu lepidlem a spárovaná venkovní spárovací hmotou. V plánu je venkovní zeď obložit cihlovými pásky. 7 cm soklík bude odstraněn, aby pásky šly až odspodu. Protože mám strach, že cihlové pásky „potáhnou“ vodu tak, jak mimo jiné se to dělo díky 7 cm soklíku, uvažuji o tom, že 1. cihlový pásek na styku s podlahou a spára další v pořadí nebudou (ve vodorovných spárách) spárovány. První cihličky odspodu budou spárovány jenom na bočních svislých stranách. Co se týče děr včetně aplikace Vašeho krému, tak to bych provedl před nalepením cihlových pásků cca 83 mm od dlažbové venkovní podlahy, tedy vlastně do místa vodorovné spáry mezi 1. a 2. obkladový cihlový pásek. Mám dotaz, zda-li takto postupovat má smysl, pakliže je srozumitelné to, jak jsem vše popsal. Děkuji mnohokrát za ochotu a přeji pěkný večer. Tomáš Říčný Mnohokrat dekuji za vycerpavajici odpoved. Preji pekny den. Tomas Ricny

Dobrý den , pakliže se jedná o tzn. přesné tvárnice,  vyzdívá se na lepidlo, tak u tohoto materiálů vůbec není nutné hledat a zhotovovat injektáž v místě spáry. Jak jsem zjišťoval savost ( poréznost siporexových tvárnic ), jedná se o značně savý stavební materiál. Takže injektovat můžete ve vodorovné linii co nejblíže k požadované výšce pro zhotovení hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti. Pozor! Vždy dbát na to , aby nemohlo dojít k přemostění vlhkosti, viz videohttps://www.youtube.com/watch?v=aM6ZCsgK060  . Jinak co se týče pásků lepených na fasádě, nemají žádný zásadní vliv na vzlínající vlhkost, tedy v případě, když zdivo je řádně již odizolované proti vzlínající vlhkosti, jelikož jsou velmi tenké a u keramických obkladových pásků už vzlínající vlhkost vůbec nehrozí, jelikož jsou v postatě vodonepropustné (keramika). Samozřejmě všeobecně, pakliže je zdivo neodizolované a vykazuje vzlínající vlhkost, tak jakékoliv obložení ještě problém s vlhkostí umocňuje z důvodu uzavření zdiva před přirozeným odsycháním, ale právě proto budete zhotovovat injektáž a tak to není tento případ. Ještě k té nevyplněné vynechané spáře mezi obklady. Je to v podstatě dobré řešení a určitě tím nic nezkazíte. Možná bych ji jen vyplnil nesavým materiálem (spárovací hmota do určité míry je opravdu savá) a použil bych např. transparentní silikon. Ten Vám nepřenese případnou vlhkost ze spodní řady obklad. pásků do další řady, ale nedostane se voda při vydatnějším dešti do mezery obkladů. Není dobré, zejména v zimním období mít neochráněná nevyspárovaná místa u dlažeb, obkladů atd. Ale je otázka, do jaké míry je tato zamýšlená spára zatěžovaná deštěm a sněhem

Dobrý deň, je možné použiť výrobok Aqua stop aj na odizolovanie klasických betónových základov v staršom RD?

Dobrý den, omlouvám se, ale přesně nerozumím Vaší otázce. A tak Vám odpovím všeobecně. Krémová injektáž se zhotovuje proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Pokud je zhotovená betonová deska a na ní je vyzděno zdivo a není toto zdivo od zmiňované betonové desky řádně hydroizolačně odizolováno, je to právě případ, kdy je nutné tuto izolaci dodatečně zhotovit a pak je na tuto dodatečnou hydroizolaci proti vzlínající vlhkosti ideální krémová injektáž, která se zhotovuje těsně nad beton. deskou (v max. výšce 100 mm) do zdiva  ve vodorovném provedení . Pokud  je to ale problém jiný, potřebuji více informací, abych Vám mohl poskytnout odborné stanovisko k Vašemu problému

Dobrý den chtěl bych se Vás zeptat kolikrát musím opakovat plnění vrtů při bez tlaké injektáži? A po jak velkém časovém intervalu? Nebo jestli stačí jen jednou naplnit a zaslepit otvory a nechat krém pracovat? Obvodová zeď, kterou chci injetkovat má tlouštku 500 mm a výška vnitřních podlach nad okolním terenem je od 0 do cca 2 metrů Děkuji za odpověď M Uher

Dobrý den, zhotovíte tzv. předinjektáž trubičkovým nástavcem bez kónické koncovky a až budete mít předinjektováno, teprve přehodíte aplikační nástavec za aplikační nástavec s gumovou koncovkou a dotlakujete (doplníte) vrty druhou injektážní fází (v tomto druhém kroku vrty budou již vyplněny ze 100% obsahu a tím bude injektáž dokončena). Samozřejmě za předpokladu, že tyto dvě fáze plnění provedete v jednom dnu. Pokud byste to nestíhal v jednom dnu, je nutné předinjektáž udělat pouze v takovém rozsahu, abyste druhou fázi injektování provedl týž den. Také týž den je už nutné zatěsnit ústí vyplněných vrtů. Jinak s těmi výškami podlah a okolního terénu jste jen tak tak, ale je to v pořádku.

Je to tak, že se vrty vyplňují jen jednou, i když dvoufázově. Taková je norma a tak to také funguje. Pokud byste to doinjektovával např. druhý den, už se částečně silanový krém rozpustí z obsahu vrtů do zdiva a tak tam budete injektovat nadlimitní množství injektážního krému. S těmi výškami jsem to myslel tak, že by nemělo dojít k přemostění vlhkosti z přilehlého terénu nad izolační clonu. U Vás to ale nehrozí,  jelikož není podlaha  pod úrovní terénu. Proto jen tak tak.

 

Přeji dobrý den , Mám dotaz ohledně aplikace izolačního krému AquaStop Cream. Jak suché musí být zdivo před aplikací . Zeď je zavlhlá od pronikání vlhkosti z podloží . Bude mít krém možnost vzlínat i v takovém případě a tím pádem bude aplikace účinná ? Ještě jednu otázku. Pokud objednám krém, jaká je dodací lhůta . Děkuji za odpověď . S pozdravem Milan Vavřík

Dobrý den pane Vavříku. Krém pro svoje šíření a nasycování pórů a kapilár zdiva potřebuje vlhkost. Pakliže by bylo zdivo naprosto suché (předpokládám, že se v takových případech  nezhotovuje injektáž proti vlhkosti), injektážní krém AquaStop Cream by měl své šíření jen omezené , jelikož obsahuje vysoké množství aktivní látky (80%) silan/siloxanu v obsahu, zbytek je  voda (20%) , a tak i v suchém prostředí by měl díky obsahu vody určitou schopnost se napustit do zdiva, avšak z pochopitelných důvodů jen omezeně. Možná překvapivě u těchto vysoce koncentrovaných silanových krémů je potřeba určitá zavlhlost zdiva, která ale nemusí být vysoká. Ale naopak tyto vysoce koncentrované krémy nemají limit pro použití v závislosti na stupni vlhkosti ve zdivu na rozdíl od nízko koncentrovaných silanových krémů, respektive mají, je to 90% vlhkosti ve zdivu, což je v podstatě u drtivé většiny stavebních zdících materiálů nereálně vysoký stupeň zavlhnutí. A tak v podstatě ve všech stupních zavlhnutí zdiva vždy vysoce koncentrovaný silanový krém po svém rozpuštění a napuštění zdiva  vytvoří následně již nerozpustnou a nedispergovatelnou hydroizolační clonu. Samozřejmě i s delší životností než je tomu u nízkokoncentrovaných silanových krémů. Ale dotaz byl, že zdivo máte zavlhlé. Tak se omlouvám, že jsem to vzal trochu ze široka, ale chtěl jsem Vás ujistit, že obavu mít nemusíte. Na tento (obvyklý) Váš případ vlhkého zdiva je právě silanový krém vyvinut. Jinak od odeslání objednávky přes poptávkový formulář v našem e-shopu nejpozději do 3 dnů obdržíte zásilkovou službou zboží na místo určení.

Přeji dobrý den , Mám dotaz ohledně aplikace izolačního krému AquaStop Cream. Jak suché musí být zdivo před aplikací . Zeď je zavlhlá od pronikání vlhkosti z podloží . Bude mít krém možnost vzlínat i v takovém případě a tím pádem bude aplikace účinná ? Ještě jednu otázku. Pokud objednám krém, jaká je dodací lhůta . Děkuji za odpověď . S pozdravem Milan Vavřík

Dobrý den pane Vavříku. Krém pro svoje šíření a nasycování pórů a kapilár zdiva potřebuje vlhkost. Pakliže by bylo zdivo naprosto suché (předpokládám, že se v takových případech  nezhotovuje injektáž proti vlhkosti), injektážní krém AquaStop Cream by měl své šíření jen omezené , jelikož obsahuje vysoké množství aktivní látky (80%) silan/siloxanu v obsahu, zbytek je sice voda (20%) , a tak i v suchém prostředí by měl díky obsahu vody určitou schopnost se napustit do zdiva avšak z pochopitelných důvodů jen omezeně. Možná překvapivě u těchto vysoce koncentrovaných silanových krémů je potřeba určitá zavlhlost zdiva, která ale nemusí být vysoká. Ale naopak tyto vysoce koncentrované krémy nemají limit pro použití v závislosti na stupni vlhkosti ve zdivu na rozdíl od nízko koncentrovaných silanových krémů, respektive mají, je to 90% vlhkosti ve zdivu, což je v podstatě u drtivé většiny stavebních zdících materiálů takový vysoký stupeň zavlhnutí nereálný. A tak v podstatě ve všech stupních zavlhnutí zdiva vždy vysoce koncentrovaný silanový krém po svém rozpuštění a napuštění zdiva  vytvoří následně již nerozpustnou a nedispergovatelnou hydroizolační clonu.Samozřejmě i s delší životností než je tomu u nízkokoncentrovaných silanových krémů. Ale dotaz byl na obavu, že zdivo máte zavlhlé. Tak se omlouvám, že jsem to vzal trochu ze široka, ale chtěl jsem Vás ujistit, že obavu mít nemusíte. Na tento obvyklý Váš případ vlhkého zdiva je právě silanový krém vyvinut. Jinak od odeslání objednávky přes poptávkový formulář v našem e-shopu nejpozději do 3 dnů obdržíte zásilkovou službou zboží na místo určení.

 

Dobrý den, prosím o cenovou kalkulaci izolace ner. plechy. Délka zdí 50 metrů síla 50 centimetrů do kamene. Domek se nachází u Neveklova okr. Benešov. Děkuji Novotný – Dobrý den, o jaký kámen se jedná , tak to netuším, ale údajně byla postavena kamenná podezdívka a pak se zdilo dál ,tak si myslím že mohla vznikla průběžná spára. Hezký den Novotný

Dobrý den pane Novotný. O jaký kámen se jedná. Je otázka zda to půjde. Ocelové plchy mají vysokou pevnost, ale přeci jen omezenou.

Dobrý den pane Novotný. Většinou při takto založeném obvodovém zdivu s kamennou podezdívkou se v úrovni podlahy začalo zdít cihelným zdivem. To může být velice pravděpodobné, ale jen hádám. Pokud máte průběžnou spáru nad podezdívkou, asi to tak bude. Tím ji samozřejmě využijte pro sanace vlhkého zdiva naší metodou dvoufázové krémové injektáže zdiva dle návodu, www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz  a nebo nás oslovte pro zhotovení ať injektáže nebo v případě průběžné spáry o naražení nerezových plechů.

Dobrý den.Prosím o informaci kolik budu potřebovat krému na 1 m vlhkého zdiva při tloušťce stěny 45 cm (klasická pálená cihla s průběžnou spárou).Děkuji za odpověď.S pozdravem Tomáš Vilím — děkuji vám uctivě za rychlou odpověď pane Švorci.Vše změřím a stoprocentně se obrátím na vaši firmu.S pozdravem Tomáš Vilím

Dobrý den pane Vilíme. Pokud myslíte jeden metr běžný zdiva v tloušťce 450 mm, tak je to necelý litr krému. Jedno litrové balení Vám bude stačit. Samozřejmě vrtat v průběžné spáře co nejblíže k podlaze, průměr vrtáku 14 mm, hloubka vrtu 420 mm a osové vzdálenosti jednotlivých vrtů max. 100 mm. To vše asi víte, ale jen pro jistotu.

Je možné ponechat vnitřní omítku ? je sice trochu vlhká, ale asi by vyschla.

Dobrý den, nejprve se musí se odstranit příčina zavlhání zdiva, např. naší metodou – krémovou injektáží –  za předpokladu, že se jedná o vzlínající vlhkost ve zdivu. I když se všeobecně tvrdí v našem oboru sanace vlhkého zdiva, že je vždy nutné tyto zavlhlé omítky odsekat před odstraněním příčiny, není to dle mého názoru všeobecné pravidlo a tím úplně pravda. Moje teorie, která ale vychází z praxe je taková, že některé firmy si  ,, do jisté míry nevěří“, že se jim úplně podaří odstranit vzlínající vlhkost např. tekutou tlakovou či beztlakovou injektáží a tak to ,,pojišťují“ dalšími sanačními opatřeními. Tak dělají následně sanační omítky v místech sanace zdiva atd. Nic proti tomu. Je to v podstatě správně, avšak pokud omítky ještě nejsou nepevné a značně zasolené, což je viditelné pouhým pohledem a jsou opravdu jen zavlhlé, můj názor je takový, že pokud se provede plně funkční dodatečná hydroizolace ve zdivu proti vzlínající vlhkosti, tak zdivo a tím i stávající omítky brzy vyschnou a tím se na nich přestanou dělat mapy  atd. Jak jsem již podotkl, za předpokladu, a to musím zdůraznit, že jsou stávající omítky ještě plně funkční, zejména jádro omítek, mohou se po provedené kvalitní injektáži nebo jiné technologii omítky zachovat. Někdy je vhodné po vyschnutí omítek pouze seškrábat malbu, někdy i štukovou tenkovrstvou omítku (pilkovým škrabákem) a zhotovit nové oštukování a samozřejmě pak už jen vymalovat.

Dobrý deň, Mám 300 mm obvodový múr + zateplenie 50 mm, injektáž potrebujem urobiť na dĺžke 10 bm / spodná voda do 2 metrov /. Aké balenie si mám objednať ?

Dobrý den pane Slovák. Pro výpočet spotřeby injektážního krému AquaStop Cream samozřejmě nebudeme přičítat tloušťku zateplení. Ale je to vždy výhoda pro injektáž, jelikož se vrty nemusí zkracovat o 30 – 40 mm než je samotná tl. zdiva a vrty se mohou zhotovovat na hloubku celého zdiva -10 mm a to z vnitřní strany stavebního dílce, což předpokládám. To znamená při injektáži zdiva v délce Vámi uvedené 10 bm a tloušťky zdiva O,3 m se jedná o celkovou injektáž zdiva  v průřezu zdiva 3 m2. Tím, že dodržíte osové vzdálenosti vrtů max. 100 mm, hloubky vrtů 300 mm -10 mm a průměru vrtů 14 mm je spotřeba injektážního krému na 1 m2 cca 1,1 litrů injektážního krému. Z Vašich udaných údajů se jedná o sanaci zdiva celkem 3 m2. To znamená, že spotřeba včetně odchylky zvýšené spotřeby případné netěsnosti ve zdivu, by Vám mělo stačit s rezervou 5 litrů krému AquaStop Cream.

1.Otázka Dobrý den, chtěl bych použít Vaši metodu tlakové injektáže krému do vodorovné spáry a proto se na Vás obracím s žádostí o radu. Jedná se o kamenný žulový základ vystupující cca 30 až 50 cm nad úroveň vnější zeminy a následuje zdivo z červených cihel o tl.60 cm. Nejprve jsem uvažoval o vrtání otvorů ve spáře mezi žulovým základem a cihlou, ale vzhledem k nenasákavosti žuly nevím, zda by nebylo lepší vrtat otvory ve vodorovné spáře mezi 1. a 2-ou řadou cihlového zdiva. Poraďte mi prosím co je pro nejlepší výsledek vhodnější. Samozřejmě předpokládám nákup krému, pomůcek i výpůjčku čerpadla ve Vaší provozovně v Řepích. Předem děkuji za Vaši odpověď a fundované rady. S přátelským pozdravem M.Gebhart. Dobrý den pane Švorci, mnohokrát děkuji za Vaši odpověď, zvláště proto, že odepisujete během víkendu. To co jste mi napsal, je mi jasné – jedná se o chalupu a tak výšky proměřím, až tam budu, t.j. koncem následujícího týdne. Obracím se na Vás, prosím, ještě s několika dotazy: 1)Veškerý materiál, vrtáky a výpůjčka čerpadla je běžně ve Vaší provozovně Na Fialce k dispozici, nebo je třeba to předem objednat ? 2)Jaká je asi, dle Vašich zkušeností, životnost nového vrtáku (v počtu otvorů hloubky cca 560 mm) za předpokladu, že budu vrtat do spáry mezi dvěma řadami červených cihel ? 3)Jaká je optimální prodleva mezi 1.tlakovým plněním otvorů a 2.tlakovým doplňováním krému – lze např. nejdříve provést 1.plnění všech cca 120 otvorů 560 mm a teprve poté začít s 2.plněním resp. doplněním ? 4)Jakými způsoby lze vyčistit vyvrtané otvory 560 mm před 1. plněním krému ? Předem děkuji za Vaše odpovědi. S přátelským pozdravem M.Gebhart

1.Otázka

Dobrý den pane Gebharte. To co mi popisujete, je pro Vás dobrá varianta založení stavby a tím pádem vhodnosti pro zhotovení dodatečné hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti v nadzemní části obvodového zdiva. Předpokládám, že v místě obvodového zdiva je půdorys domu nepodsklepen. Žulová podezdívka je vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, dále v podstatě bezúdržbová, max. se jednou za dlouhé období může poopravit vyspárováním, ale to je většinou jediná údržbová práce na žulové podezdívce. Ale teď k Vaší otázce. Zhotovit krémovou injektáž hned v první vodorovné spáře nad žulou vůbec není pro zhotovení kompaktní hydroizolační clony problém. To, že se emulzní krém nenasytí do žuly je jasné (žulou ani vzlínající vlhkost neprostupuje), ale do ložné spáry v celé tloušťce a délce injektáže ano.Pak samozřejmě bude silanový krém postupně nasycovat póry první cihly nad žulovou podezdívkou o to silněji. Částečně bude nasycovat i svislé maltové spáry žulového zdiva, kterýma jedině může vzlínat vlhkost, což je pochopitelné, jelikož žula je nesavá.Takže spolehlivost je 100% tak, jako byste zhotovoval injektáž zdiva o řadu či dvě výše. Ale otázka o vhodnosti výšky zhotovení vrtů a následné zhotovení krémové injektáže je jiná. V jaké výšce máte horní část pravděpodobně betonové podlahy. Tím, že nevíme hloubku vodorovné izolace v podlaze a do jaké míry je funkční je toto pravidlo. Krémovou injektáž vždy zhotovit v první spáře nad horním okrajem vnitřní podlahy,aby hydroizolační clona ,,doběhla“ k podlaze. Pakliže budete vrtat z venkovní strany je to lepší z důvodu, že přeměřením, např. přenesením výšky podlahy třeba vodováhou a metrem např. v okně parapetu či jedním zkušebním vrtem skrz obvodové zdivo z vnitřní strany zjistíte úroveň výšky povrchu podlahy a v nejbližší spáře k podlaze zhotovíte injektáž. Pokud zjistíte, že je nejblíže k podlaze právě ta první ložné spára mezi žulou a cihelným zdivem vůbec neváhejte a tuto spáru použijte pro injektáž. Pokud zjistíte, že první spára od povrchu podlahy je o něco výše, musíte provést injektáž v této spáře , abyste se nedostal pod úroveň podlahy a nemohlo dojít k tzn. možnému přemostění vlhkosti přes zhotovenou hydroizolační clonu. Pokud byste něčemu neporozuměl a nebo měl nějaký jiný dotaz, můžete mne kdykoliv kontaktovat opět přes poradnu a nebo pro urychlení mne můžete zavolat na mobil: 603 589 130.

2.Otázka

Dobrý den pane Gebharte. Vůbec není zač. Je to moje práce a pokud to nechám na všední dny, tak někdy nestíhám. Takže k té první otázce. Veškerý materiál od krému po vrtáky máme vždy skladem na provozovně. Jediný problém by mohl nastat se zapůjčením tlakového elektrického čerpadla. Tam je opravdu potřeba pár dní dopředu poslat emailem Info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz  rezervaci na dobu zapůjčení. K té druhé otázce: Vrtáky jsou opravdu vysoce kvalitní a tak Vám garantuji, že vydrží několik staveb a to nejen do průběžné spáry, kde my vrtáme i do kamenného zdiva. Jen kdyby se Vám při vrtání začaly snižovat otáčky příklepové vrtačky s SDS plus hlavičkou, je to tím, že zdivo je značně zavlhlé a šroubovice vrtáku nestíhá odvádět vyvrtaný materiál. Stačí ale jen vrták na chvilku vysunout zpět (nemusíte ho vysunout úplně)  a ihned můžete vrták opět vsunout to dna nedokončeného vrtu a otáčky se opět dostanou do obvyklé rychlosti. Ale také to vůbec nemusí tak být a vrták si otvor vyvrtá bez těchto občasných zpětných pohybů. Není potřeba na vrták , respektive na vrtačku tlačit. Je to spíše kontraproduktivní. K té třetí otázce: Prodleva mezi první fází plnění s trubičkovým nástavcem a druhým krátkým trubičkovým nástavcem s kónickou gumovou koncovkou pro druhou fázi plnění může být několik hodin. Takže se nemusíte bát, že po prvním vyplněním vrtu Vám začne silanový krém vytékat z otvorů. Je dosti hustý a na jemnou konzistenci se mění podle závislosti na zavlhnutí zdiva, ale vždy to je minimálně v řádech hodin a tím můžete předinjektovat množství vrtů jaké v jednom dnu zvládnete, ale za předpokladu, že v tom dnu zvládnete i doinjektování. Po tak zvaném doplnění vrtů druhou fází injektáže už opravdu musíte každý vrt hned zatěsnit polystyrénovými zátkami, rychle tuhnoucím cementem atd. , nikdy ne sádrou. Ideální je když budete mít někoho u pracovníka obsluhující injektážní čerpadlo a ten po doplnění každého vrtu zatěsní vrt. Ale dá se to bez problému stíhat i v jedné osobě. Je to tím, že vrt bude již ze 100% vyplněn a krém může mírně vytékat nikoliv rozpouštěním, ale z jednoduchého důvodu, že vrt bude plný po ústí vrtu. Ale jak jsem výše napsal, nemusíte často měnit aplikační plnidla, to by Vás zdržovalo, nic nehrozí. K té poslední otázce: Pokud nemáte kompresor, bohatě postačí pumpička na kolo, na nafukovací čluny aj.,  kdy na šlahounek od pumpičky nějakým jednoduchým způsobem nasadíte a zatěsníte spoj šlahounku a trubičkového plnidla a stlačením pumpičky vyfouknete zasrčenou trubičkou zbytky vyvrtaného materiálu. Nečekejte nějaké velké množství vyfouknutého materiálu.

 

Sanace zdiva svépomocí s výsledkem profesionálů.

 

 

prosim o radu zdivo je 45cm silne o delce 10 metru podle navodu tam bude cca 100 der hluboke 42 cm kolik potrebuju aqua stop cream je to cihla palena vrta se vodorovne diky Bodnar

Dobrý den pane Bodnare. Rozumím. Jestliže budete injektovat zdivo v tl. 450 mm a délce 10 bm (jak píšete správně hloubka vrtů 420 mm,osové vzdálenosti 100 mm a vrtat a zhotovit injektáž do průběžné spáry cihelného zdiva) je průřez zdiva 4,5 m2. To znamená, že potřebujete 4,5 litrů + 10% navíc. Takže s malou rezervou by Vám mělo stačit 5 litrové balení na sanace zdiva

Dobrý den, potřeboval bych u rodinného dvojdomku dodělat svépomocí chybějící hydroizolaci Vaším injektážním krémem společnou zeď o šířce 30 cm v délce 7m. Potřeboval bych vědět potřebné množství krému. Děkuji Eis Pavel

Dobrý den , spotřeba injektážní hmoty je cca 3 litry AquaStop Creamu na Vámi zadané rozměry zdiva

Dobrý den, prosím Vás o radu, jak postupovat v případě smíšeného zdiva, cihla a šedé škvárové tvárnice. Tvárnice jsou použity pod okny, kde je síla zdi pouze ta tvárnice cca 30cm, výklenek je uvnitř místnosti pro topení, ostatní zdivo je cihla síla 45cm. Tvárnice i cihly začínají na spodní úrovni podlahy, kde byla kdysi papírová (thérový papír) izolace a kde by tvárnice tvořily mokrý můstek. U cihel je to bez problému, dá se jet vodorovně nad podlahou asi 5-10cm. Tvárnici bych musel obejít vysoko na její výšku, vrtat i otvory po 10cm nad sebou podél tvárnice až nahoru, kde by byla opět vodorovná spára. Je možné vrtat tvárnice, které mají vnitřní otvory, tak, abych je pak plnil přibližně stejným množtvím krému, jako otvory vyvrtané v maltě mezi cihlami? Nasytí se potom spodek těch tvárnic s jejími příčkami uvnitř? Pravděpodobně by ale mohly nasávat vlhkost z boku od podlahy, která je asi právě těch 10cm od spodku tvárnic. Mám zakoupený kyblík 10 litrů, aplikační pistoli a 100ks polystyrénových šputů. Izolace jsou vadné i uvnitř domu, například pod komíny. Stavbě je něco přes 50 let. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den pane Kotku. Omlouvám se, že jsem Vám neodpověděl dříve, ale je sezóna a abych řekl pravdu jsem v jednom kole. Nicméně rád Vám poradím. Jak píšete správně, u cihelného zdiva je to opravdu jednoduché. Zvolíte si tu nejbližší spáru u podlahy a v té vodorovné spáře zhotovíte horizontální linii krémové injektáže. Technologický postup jistě víte. Dodržet průměr vrtů 14 mm, osové vzdálenosti max. 100 mm, hloubku vrtů dle tloušťky zdiva mínus 30 mm, vyfoukání otvorů po vrtech stlačeným vzduchem (nemusí to být kompresor, stačí obyčejná pumpička na kolo s hadičkou) a v neposlední řadě dvoufázová výplň vrtů -injektáž. Poslední krok – zavřít ústí vrtů polystyrénem, rychletuhnoucím cementem. To všechno asi víte. Ale otázka byla jiná. Jak jste napsal, u cihelného zdiva je to jasné, ale u škvárobeton. tvárnic je to složitější. Takže rozhodně bych nevrtal nad linií, kde ji zhotovujete v cihelném zdivu. Pravděpodobně byste tuto linii měl již dosti vysoko nad podlahou, tj. výška od podlahy k první ložné spáře mezi tvárnicemi. Mezi hydroizolační clonou vzniklou ve spáře mez tvárnicemi a podlahou by tato výška zdiva mohla s velkou pravděpodobností dále zavlhat. Byť je do té výšky první spáry mezi tvárnicemi, ale přeci jen by tam zůstal jakýsi neodizolovaný pruh. Tento problém je u všech dutých cihel, nejčastěji u Porothermu. Takže máme dvě možnosti jak vyřešit funkční zainjektování tohoto stavebního materiálu. Většinou se to řeší tak, jak jste se o tom zmínil, a to tak, že pokračujete ve stejné linii, jako je tomu u cihelného zdiva, se stejným technologickým postupem a je potřeba opravdu si nějakým způsobem odměřit množství krému plněného do jednotlivých otvorů z pochopitelných důvodů případné neúnosnosti spotřeby. To se běžně dělá. Krém se rozpustí v té ložné spáře, nad kterou jste provedl injektáž. Samozřejmě se tvárnice ,, podizoluje“ hydroizolační clonou vzniklou v ložné spáře. Abyste si tu ložnou spáru nenarušil, je nutné vrtat nikoliv do spáry jako je tomu u cihelného zdiva, nýbrž těsně nad ní. Další náročnější, ale naprosto nejjistější postup, je ten, že byste provedl výplně dutin tvárnic třeba řídkou maltou (zhotovíte do každého otvoru ve tvárnici větší otvor, vrtákem např. o průměru 50 mm do výšky těsně nad výškou linie injektáže) a tím získáte kompaktní savou vrstvu v celé hloubce a šířce tohoto tvárnicového zdiva. Dva až tři dny bych nechal maltu ztvrdnout a do ještě zavlhlého, avšak již pevného vyplněného tvárnicového zdiva bych provedl injektáž, jako kdybych injektoval cihelné zdivo včetně stejné výšky. Savost tvárnice včetně jejich maltové výplně bude výborná a tak jistota kompaktní clony pro zamezení vzlínající vlhkosti bude účinná. Snad se mi to podařilo napsat srozumitelně. Pokud byste se chtěl ještě na něco zeptat, kdykoliv mne můžete kontaktovat na mob. Čísle 603 589 130.Sanace zdiva – injektáž.

——————————————————————–

Dobrý den pane Schwarz, děkuji Vám moc za vyčerpávající odpověď a vysvětlení, udělal jsem to již teď o víkendu, ale asi tím trochu horším způsobem, tak, že jsem vrtal ve stejné linii, jako spára nad první řadou cihel, cca 10cm od viditelných zbytků thérového papíru, před více než 50ti lety nebyla asi svařovací silnější lepenka. Do dutin škvárových tvárnic jsem dával dávku odhadem podle cihlové spáry, tam jsem dával na cihlovou zeď (45cm) 4x až 5x zmáčknout pistoli, (první fáze plnění) podle toho, jak mi jí krém vytlačoval a jak byla vydrolená nebo nekompletní malt