KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

Návod k aplikaci - krémová injektáž zdiva svépomocí

Systém AquaStop Cream®

Injektážní krém AquaStop Cream® vyrábíme v plastovém kbelíku s 1 litrovým, 5 litrovým , 10 litrovým, 30 litrovým obsahem v balení a v tzv. salámovém balení s obsahem 600 ml. Systém AquaStop Cream® je určený pro injektáž zdiva svépomocí, ale i pro práci profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží. Injektážní krém AquaStop Cream® s aplikační pistolí a nebo injektážní pumpu se dvěma plnidly s kompletním příslušenstvím si můžete objednat přes náš internetový prodej viz E-shop  anebo zakoupit přímo na naší provozovně viz. Kontakt. Před zahájením injektážních prací je vhodné provést osekání omítek po obou stranách zdiva a to cca 50 cm nad zavlhlý horní okraj map a solných výkvětů za předpokladu, že omítky jsou již zasolené, nepevné a tím pádem nenávratně degradované. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm do zvolené maltové spáry, to je zejména u cihelného zdiva. Hloubka vrtů by měla být pokrácena max. o 40 mm než je tloušťka zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, není vhodné vrtat šikmo dolů. Otvory vrtáme většinou ve vodorovné linii, kolmo na svislou rovinu zdiva, pokud možno souběžně a přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou) a samozřejmě ve správné výšce. U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní. Tyto nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace pro plnění, ale u krémové injektáže je to spíše nevýhoda. Tím, že injektážní krém je při výplni vrtů dostatečně hustý, nemá tendenci se v momentě injektáže ztrácet v netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu (hustotu) a na rozdíl od všech druhů tekutých injektáží má´´dostatek času´´ pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu i s nižší porézností, jelikož je snadno slučitelný se zavlhým prostředím zdícího materiálu. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce a šířce provedené injektáže. U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona a to z důvodu, že se tento výše popsaný proces sice nemění, ale tím, že vrt je nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více v druhé části tloušťky zdiva tj. u dna vrtů než u ústí vrtů, jelikož injektážní krém, respektive vysoce koncentrované hydrofobní látka se postupně disperguje do zdiva, což je podstata této metody, ale tím postupně klesá hladina výplně ve vrtu a tzv. clonování (šíření hydrofobizace) bude postupně v horní části zdiva slabší a později již žádné, na rozdíl od rubové strany zdiva, to je u dna vrtu, kde bude probíhat šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění injektážního krému. Proto nakloněné vrty, pokud jsou např. z výškových důvodů nutné zhotovit, doporučujeme tyto vrty zhotovit v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva. Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být max. 100 mm nad vnitřní podlahou nebo venkovní pochozí plochou u podsklepeného půdorysu stavby. Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany stavebního dílce, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek.  Po vyvrtání otvorů vrtákem o průměru 14 mm pročistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. K tomuto účelu dodáváme vzduchovou pumpu. Injektážní krém dodávaný v kbelících se plní např. špachtlí přímo do tubusu ruční aplikační pistole pro kbelíkové balení. Do injektážní pumpy se emulze nalévá přes horní trychtýř. Toto kbelíkové balení a k tomu určená aplikační pistole anebo injektážní pumpa (set) je výhodnější pro větší rozsah injektážních prací. Balení v tzv. salámu se vkládá do aplikační pistole pro salámové balení. Balení v tzv. salámech je vhodné pro malý rozsah injektážních prací (salámové balení je cenově z výrobních důvodů nejméně výhodné). Trubičkový nástavec (plnidlo) aplikačních pistolí vsuneme až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Trubičkový nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vrtu vtlačováno dostatečné množství krému. Doporučujeme po provedené výplni přes trubičkové plnidlo použít krátké plnidlo s kónickou gumovou koncovkou pro případné doplnění vrtů a to opačně, přes ústí vrtů do zadní části vrtů, abychom získali jistotu úplného vyplnění (dotlakování) vrtů. Toto dotlakování je jen doporučující z důvodu, že byste si nebyli jisti dostatečnou výplní trubičkovým plnidlem. Po provedené injektáži trubičkovým plnidlem a následném možném doplnění kratším plnidlem s gumovou kónickou je vhodné toto případné dotlakování provést týž den, jelikož v případě dotlakování v dalších dnech po provedeném plnění trubičkovým plnidlem bez kónické koncovky byste již nedoplnili případnou nedostatečnou výplň, ale úbytek injektážní krému dispergovaného do zdiva. Pro dodržení normy spotřeby a tím nesnížení účinnosti krému AquaStop Cream® je důležité obsah vrtu maximálně vyplnit. Jistotu 100 %ní výplně zaručuje právě u silnějšího zdiva dvoufázová výplň popsaná výše. U zdiva např. příčkového lze provést injektáž, tj. aplikovat injektážní krém rovnou přes aplikační nástavec s gumovou kónickou koncovkou, čímž dochází k postupnému plnění vrtu naopak a to od ústí vrtu do zadní části dna vrtu. Ale tento postup lze zvolit do tl. zdiva max. 150 mm a kvalitního zatěsnění trubičkového plnidla s kónickou gumovou koncovkou s ústím vrtů. Orientační spotřeby injektážního krému jsou uvedeny v Technickém listu  v části technické informace. Spotřebu injektážního krému si snadno spočítáte na Kalkulačce pro výpočet spotřeby, která je umístěná na pravé straně sloupce našich webových stránek. Výpočet spotřeby je snadný, rychlý a většinou spolehlivý.
Po provedené injektáži zdiva je zapotřebí otvory zatěsnit pro zamezení možných výronů krému. Zatěsnění vrtů po injektáži se týká u vodorovných vrtů. K tomuto zatěsnění dodáváme zátky (válečky o výšce 20 mm a průměru 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrenu, které si můžete také zakoupit. Dále dodáváme kvalitní vrtáky BOSCH s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách 450 mm pracovní hloubka  400 mm, délka 600 mm pracovní hloubka 550 mm a délka 1000 mm pracovní hloubka 950 mm. Tato řada vrtáků postačí pro drtivou většinu tlouštěk zdiva. Podle tloušťky zdiva si zvolíte správnou délku vrtáku. Tyto vrtáky můžete objednat také přes náš e-shop nebo vyzvednout taktéž na  provozovně. V případě jakýchkoli Vašich dotazů ohledně technologického postupu pro injektáž zdiva svépomocí na náš Systém AquaStop Cream®, neváhejte napsat Váš dotaz do poradny a my Vám na Vaši otázku v co nejkratší době odpovíme,  (viz. Poradna). V poskytované Poradně se dá najít Vaše otázka a tím i odpověď, jelikož je značně tématicky široká. Jen je potřeba trocha trpělivosti při hledání stejného nebo tématicky podobného dotazu. Také můžete volat na tel. číslo  731 565 565  . Tuto urgentní linku provozuje jednatel společnosti Jiří Schwarz a to od pondělí do soboty a to v časech Po – Pá od 9.00 h – 15.00 hod a v  So od 10.00 hod – do 12 hod.  Tím, že je velmi často zákazníky využívána, je někdy potřeba trochu trpělivosti na spojení.

Doporučení – následná opatření sanace vlhkého zdiva: V případě, že omítky jsou již značně znehodnocené ( zasolené, nepevné atd.), je třeba obnovit omítky, tj. odstranit starou omítku, řádně očistit zdivo od zbytků staré omítky a proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm, a aplikovat novou, nejlépe sanační omítku s podporou protisolného podnátěru. Zdivo injektované Systému AquaStop Cream® se doporučuje min. 14 dnů po aplikaci ponechat bez další povrchové úpravy.

Druhý krok : Zhotovení sanačních omítek po provedené krémové injektáže zdiva s podporou protisolné ochrany výrobkem AquaSalt Stop® . Omítky se odstraní v dostatečné výšce od horního okraje viditelného znehodnocení omítky. Odstranění omítek je vždy nutné, pokud jsou již omítky nenávratně znehodnoceny, jako např. v případě jejich vysokého zasolení, nepevnosti aj.! Důležitou praktickou zásadou je, že se mají znehodnocené omítky odstranit minimálně 50 cm nad horním okrajem jejich degradace včetně odstranění případných keramických soklů a jiných neprodyšných materiálů na omítkách. Následně se aplikují sanační omítky s protisolným podnátěrem AquaSalt Stop® viz charakteristika výrobku. Tento protisolný podnátěr určený pod sanační jádrovou omítku značně ochraňuje sanační omítku již při jejím vyzrávání a následně při odsychání zbytkové vlhkosti ze zavlhlého zdiva po zhotovení dodatečné hydroizolační clony k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu krémovou injektáží. Omítnutá sanační omítka totiž potřebuje pro svoji karbonizaci (vyzrávání) vodu, kterou však nejprve při omítnutí ,,pouští,, do zdiva a následně ji do sebe absorbuje a jelikož je zdivo většinou již zasolené, s vodou pronikají do nově zhotovené omítky i sole a tím ji do značné míry znehodnocují již po její aplikaci. Protisolný nátěr pod sanační omítky AquaSalt Stop® samozřejmě ochraňuje tyto nově zhotovené omítky i nadále. Tento hydrofobní podnátěr nezabraňuje prodyšnosti zdiva i nových omítek. Zbytkovou vlhkost ve zdivu propustí skrz svoji strukturu v podobě páry, ale sole již neproniknou do uložiště nových omítek. Aplikace je jednoduchá, účinnost před zasolením je spolehlivá a účinná a náklady vzhledem k ostatním nákladům relativně velmi nízké. Obsah kanystru 10l AquaSalt Stop® vystačí při 2 nátěrových či nástřikových vrstvách na cca 20 – 25 m2 plochy zdiva v závislosti na savosti podkladů. Dodáváme i 5 litrové balení. AquaSalt Stop® lze zakoupit na našem e-shopu nebo přímo na naší provozovně.

Systém sanačních omítek doporučujeme zhotovit dle tohoto postupu:

  • Po odstranění poškozených omítek se proškrábou spáry cca 20 mm do hloubky zdiva a následně se provede vyrovnání podkladu sanačním postřikem na 100% plochy zdiva
  • Po zavadnutí postřiku (špricu) se provede 1x protisolný, hydrofobizační nátěr AquaSalt Stop®
  • Následně, nejlépe po zaschnutí, se provede druhý nátěr AquaSalt Stop® a do vlhkého nátěru se omítne jádrová sanační omítka.
  • Při dostatečné pevnosti jádrové sanační omítky (není ideální nechat omítku přeschnout) se zhotoví sanační štuková omítka

Když je naše profese koníčkem.


galerie

Pro zobrazení vybraného zboží klikněte na tlačítko "Zobrazit košík"

SPOČÍTEJTE SI SNADNO SPOTŘEBU INJEKTÁŽNÍHO KRÉMU VČETNĚ NAVRŽENÉHO BALENÍ PRO VÁŠ ROZSAH INJEKTÁŽE

kalkulacka spotreby kremu

Instruktážní videa

instruktazni videa

Vlhké zdivo pře a po injektáži

injektaz zdiva

Znalecký posudek k experimentu zídky

vyjadreni znalce

Akce

poskytovane akce

K DNEŠNÍMU DNI EVIDUJEME TENTO POČET VAŠICH OBJEDNÁVEK A TÍM SVÉPOMOCÍ SANOVANÝCH STAVEB

10.163 objednávek
z každé objednávky ukládáme 10 Kč
Na účet již bylo připsáno:
101.630 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
49.250 Kč

Užitný vzor – krémová injektáž

Užitný vzor – krémová injektáž

Připojte se na náš Facebook

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Stavební výstava ForArch 2016

forarch2016

Spolehlivá firma 2015 – 2016

spolehlivá firma

Spolehlivá firma 2016 – 2017

spolehlivá firma

Spolehlivá firma 2017 – 2018

spolehliva firma

Trumf Sanace s.r.o.

Naše firma vyrábí injektážní krém AquaStop Cream pro injektáž vlhkého zdiva, ale i další sanační materiály určené pro sanace vlhkého zdiva. Dceřinná společnost TRUMF sanace – realizace staveb s.r.o. je realizační firma, která provádí nejen injektáž zdiva proti vlhkosti naším Systémem AquaStop Cream, ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti ve Vašich objektech. Provádí zejména tyto činnosti: Odkopy obvodového zdiva, svislé, vodorovné, vnější i vnitřní izolace zdiva a podlah, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových konstrukcí, hydrofobizace povrchů a další technologie v oblasti sanace vlhkého zdiva Praha a okolí.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268
Tel.: +420 602 282 982
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz