KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

Návod k aplikaci - krémová injektáž zdiva svépomocí

Systém AquaStop Cream®

Injektážní krém AquaStop Cream® vyrábíme v plastovém kbelíku s 1 litrovým, 5 litrovým , 10 litrovým, 30 litrovým obsahem v balení a v tzv. salámovém balení s obsahem 600 ml. Systém AquaStop Cream® je určený pro injektáž zdiva svépomocí, ale i pro práci profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží. Injektážní krém AquaStop Cream® s aplikační pistolí a nebo injektážní pumpu se dvěma plnidly s kompletním příslušenstvím si můžete objednat přes náš internetový prodej viz E-shop  anebo zakoupit přímo na naší provozovně viz. Kontakt. Před zahájením injektážních prací je vhodné provést osekání omítek po obou stranách zdiva a to cca 50 cm nad zavlhlý horní okraj map a solných výkvětů za předpokladu, že omítky jsou již zasolené, nepevné a tím pádem nenávratně degradované. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm do zvolené maltové spáry, to je zejména u cihelného zdiva. Hloubka vrtů by měla být pokrácena max. o 40 mm než je tloušťka zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, není vhodné vrtat šikmo dolů. Otvory vrtáme většinou ve vodorovné linii, kolmo na svislou rovinu zdiva, pokud možno souběžně a přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou) a samozřejmě ve správné výšce. U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní. Tyto nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace pro plnění, ale u krémové injektáže je to spíše nevýhoda. Tím, že injektážní krém je při výplni vrtů dostatečně hustý, nemá tendenci se v momentě injektáže ztrácet v netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu (hustotu) a na rozdíl od všech druhů tekutých injektáží má´´dostatek času´´ pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu i s nižší porézností, jelikož je snadno slučitelný se zavlhým prostředím zdícího materiálu. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce a šířce provedené injektáže. U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona a to z důvodu, že se tento výše popsaný proces sice nemění, ale tím, že vrt je nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více v druhé části tloušťky zdiva tj. u dna vrtů než u ústí vrtů, jelikož injektážní krém, respektive vysoce koncentrované hydrofobní látka se postupně disperguje do zdiva, což je podstata této metody, ale tím postupně klesá hladina výplně ve vrtu a tzv. clonování (šíření hydrofobizace) bude postupně v horní části zdiva slabší a později již žádné, na rozdíl od rubové strany zdiva, to je u dna vrtu, kde bude probíhat šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění injektážního krému. Proto nakloněné vrty, pokud jsou např. z výškových důvodů nutné zhotovit, doporučujeme tyto vrty zhotovit v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva. Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být max. 100 mm nad vnitřní podlahou nebo venkovní pochozí plochou u podsklepeného půdorysu stavby. Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany stavebního dílce, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek.  Po vyvrtání otvorů vrtákem o průměru 14 mm pročistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. K tomuto účelu dodáváme vzduchovou pumpu. Injektážní krém dodávaný v kbelících se plní např. špachtlí přímo do tubusu ruční aplikační pistole pro kbelíkové balení. Do injektážní pumpy se emulze nalévá přes horní trychtýř. Toto kbelíkové balení a k tomu určená aplikační pistole anebo injektážní pumpa (set) je výhodnější pro větší rozsah injektážních prací. Balení v tzv. salámu se vkládá do aplikační pistole pro salámové balení. Balení v tzv. salámech je vhodné pro malý rozsah injektážních prací (salámové balení je cenově z výrobních důvodů nejméně výhodné). Trubičkový nástavec (plnidlo) aplikačních pistolí vsuneme až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Trubičkový nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vrtu vtlačováno dostatečné množství krému. Doporučujeme po provedené výplni přes trubičkové plnidlo použít krátké plnidlo s kónickou gumovou koncovkou pro případné doplnění vrtů a to opačně, přes ústí vrtů do zadní části vrtů, abychom získali jistotu úplného vyplnění (dotlakování) vrtů. Toto dotlakování je jen doporučující z důvodu, že byste si nebyli jisti dostatečnou výplní trubičkovým plnidlem. Po provedené injektáži trubičkovým plnidlem a následném možném doplnění kratším plnidlem s gumovou kónickou je vhodné toto případné dotlakování provést týž den, jelikož v případě dotlakování v dalších dnech po provedeném plnění trubičkovým plnidlem bez kónické koncovky byste již nedoplnili případnou nedostatečnou výplň, ale úbytek injektážní krému dispergovaného do zdiva. Pro dodržení normy spotřeby a tím nesnížení účinnosti krému AquaStop Cream® je důležité obsah vrtu maximálně vyplnit. Jistotu 100 %ní výplně zaručuje právě u silnějšího zdiva dvoufázová výplň popsaná výše. U zdiva např. příčkového lze provést injektáž, tj. aplikovat injektážní krém rovnou přes aplikační nástavec s gumovou kónickou koncovkou, čímž dochází k postupnému plnění vrtu naopak a to od ústí vrtu do zadní části dna vrtu. Ale tento postup lze zvolit do tl. zdiva max. 150 mm a kvalitního zatěsnění trubičkového plnidla s kónickou gumovou koncovkou s ústím vrtů. Orientační spotřeby injektážního krému jsou uvedeny v Technickém listu  v části technické informace. Spotřebu injektážního krému si snadno spočítáte na Kalkulačce pro výpočet spotřeby, která je umístěná na pravé straně sloupce našich webových stránek. Výpočet spotřeby je snadný, rychlý a většinou spolehlivý.
Po provedené injektáži zdiva je zapotřebí otvory zatěsnit pro zamezení možných výronů krému. Zatěsnění vrtů po injektáži se týká u vodorovných vrtů. K tomuto zatěsnění dodáváme zátky (válečky o výšce 20 mm a průměru 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrenu, které si můžete také zakoupit. Dále dodáváme kvalitní vrtáky HELLER s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách 450 mm pracovní hloubka  400 mm, délka 600 mm pracovní hloubka 550 mm a délka 1000 mm pracovní hloubka 950 mm. Tato řada vrtáků postačí pro drtivou většinu tlouštěk zdiva. Podle tloušťky zdiva si zvolíte správnou délku vrtáku. Tyto vrtáky můžete objednat také přes náš e-shop nebo vyzvednout taktéž na  provozovně. V případě jakýchkoli Vašich dotazů ohledně technologického postupu pro injektáž zdiva svépomocí na náš Systém AquaStop Cream®, neváhejte napsat Váš dotaz do poradny a my Vám na Vaši otázku v co nejkratší době odpovíme,  (viz. Poradna). V poskytované Poradně se dá najít Vaše otázka a tím i odpověď, jelikož je značně tématicky široká. Jen je potřeba trocha trpělivosti při hledání stejného nebo tématicky podobného dotazu. Také můžete volat na tel. číslo  731 565 565  . Tuto urgentní linku provozuje jednatel společnosti Jiří Schwarz a to od pondělí do soboty a to v časech Po – Pá od 9.00 h – 15.00 hod a v  So od 10.00 hod – do 12 hod.  Tím, že je velmi často zákazníky využívána, je někdy potřeba trochu trpělivosti na spojení.

Doporučení – následná opatření sanace vlhkého zdiva: V případě, že omítky jsou již značně znehodnocené ( zasolené, nepevné atd.), je třeba obnovit omítky, tj. odstranit starou omítku, řádně očistit zdivo od zbytků staré omítky a proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm, a aplikovat novou, nejlépe sanační omítku s podporou protisolného podnátěru. Zdivo zainjektované Systémem AquaStop Cream® se doporučuje min. 14 dnů po aplikaci ponechat bez další povrchové úpravy.

Druhý krok : Zhotovení sanačních omítek po provedené krémové injektáže zdiva s podporou protisolné ochrany výrobkem AquaSalt Stop® . Omítky se odstraní v dostatečné výšce od horního okraje viditelného znehodnocení omítky. Odstranění omítek je vždy nutné, pokud jsou již omítky nenávratně znehodnoceny, jako např. v případě jejich vysokého zasolení, nepevnosti aj.! Důležitou praktickou zásadou je, že se mají znehodnocené omítky odstranit minimálně 50 cm nad horním okrajem jejich degradace včetně odstranění případných keramických soklů a jiných neprodyšných materiálů na omítkách. Následně se aplikují sanační omítky s protisolným podnátěrem AquaSalt Stop® viz charakteristika výrobku. Tento protisolný podnátěr určený pod sanační jádrovou omítku značně ochraňuje sanační omítku již při jejím vyzrávání a následně při odsychání zbytkové vlhkosti ze zavlhlého zdiva po zhotovení dodatečné hydroizolační clony k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu krémovou injektáží. Omítnutá sanační omítka totiž potřebuje pro svoji karbonizaci (vyzrávání) vodu, kterou však nejprve při omítnutí ,,pouští,, do zdiva a následně ji do sebe absorbuje a jelikož je zdivo většinou již zasolené, s vodou pronikají do nově zhotovené omítky i sole a tím ji do značné míry znehodnocují již po její aplikaci. Protisolný nátěr pod sanační omítky AquaSalt Stop® samozřejmě ochraňuje tyto nově zhotovené omítky i nadále. Tento hydrofobní podnátěr nezabraňuje prodyšnosti zdiva i nových omítek. Zbytkovou vlhkost ve zdivu propustí skrz svoji strukturu v podobě páry, ale sole již neproniknou do uložiště nových omítek. Aplikace je jednoduchá, účinnost před zasolením je spolehlivá a účinná a náklady vzhledem k ostatním nákladům relativně velmi nízké. Obsah kanystru 10l AquaSalt Stop® vystačí při 2 nátěrových či nástřikových vrstvách na cca 20 – 25 m2 plochy zdiva v závislosti na savosti podkladů. Dodáváme i 5 litrové balení. AquaSalt Stop® lze zakoupit na našem e-shopu nebo přímo na naší provozovně.

Systém sanačních omítek doporučujeme zhotovit dle tohoto postupu:

  • Po odstranění poškozených omítek se proškrábou spáry cca 20 mm do hloubky zdiva a následně se provede vyrovnání podkladu sanačním postřikem na 100% plochy zdiva
  • Po zavadnutí postřiku (špricu) se provede 1x protisolný, hydrofobizační nátěr AquaSalt Stop®
  • Následně, nejlépe po zaschnutí, se provede druhý nátěr AquaSalt Stop® a do vlhkého nátěru se omítne jádrová sanační omítka.
  • Při dostatečné pevnosti jádrové sanační omítky (není ideální nechat omítku přeschnout) se zhotoví sanační štuková omítka

Když je naše profese koníčkem.

1. schematické znázornění chybně a správně navrtaného zdiva

Injektáž prováděná z vnitřní strany obvodového zdiva

Neprovedená injektáž rohu a místa provázání s vnitřní stěnou

instruktáž vrtání

Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z vnitřní strany objektu. Na požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvod. zdiva. Injektáž zdiva z vnitřní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět, jak zhotovitel značně pochybil v místě rohu a v místě obvodového zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa nejsou zainjektovaná vůbec.   

Nedostatečně provedená injektáž rohu a místa provázání s vnitřní stěnou

Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z vnitřní strany objektu. Na požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvod. zdiva. Injektáž zdiva z vnitřní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět, jak zhotovitel značně pochybil v místě rohu a v místě obvodového zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa jsou nedostatečně  zainjektovaná.   

Dostatečně provedená injektáž rohu a místa provázání s vnitřní stěnou maximálním počtem vějířkových vrtů

instruktáž vrtání

Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z vnitřní strany objektu. Na požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvodového zdiva. Injektáž zdiva z vnitřní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět, jak zhotovitel správně vyřešil místa rohů a místo obvodového zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa jsou dostatečně navrtána tzv. vějířkovým provedením.    

Injektáž provedená z venkovní strany obvodového zdiva

Injektáž z venkovní strany rohu s odskokem. Konce vrtů nesmí být vzdálenější než 100 mm od kolmo navazujícího prvního vrtu druhého zdiva.

instruktáž vrtání

Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z venkovní strany objektu. Pro požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvod. zdiva. Injektáž zdiva z venkovní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět,  že odpadá problematika injektáže v místě rohů  a v místě obvod. zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa se vlastně nemusí řešit složitějším navrtáním. Viz obr. č. 3.   

Injektáž z venkovní strany rohu do kříže - důkladnější provedení zainjektovaného rohu (obojí je ale správně)

instruktáž vrtání

Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z venkovní strany objektu. Pro požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvodového zdiva. Injektáž zdiva z venkovní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět,  že odpadá problematika injektáže v místě rohů  a v místě obvod. zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa se vlastně nemusí řešit složitějším navrtáním. Viz obr. č. 3.  

Injektáž obvodového zdiva z vnitřní strany a z venkovní strany

Kombinovaná injektáž

instruktáž vrtání

Stavebník se rozhodl zhotovit většinu rozsahu injektáže zdiva z vnitřní stran domu. Avšak z důvodu problematiku rohů a míst styku obvodového zdiva s vnitřním zdivem se rozhodl tato komplikovaná místa navrtat z venkovní strany.  Na tomto obrázku je vidět,  že vnitřní a venkovní navrtání na sebe osově a vzdálenostně navazuje a tím je toto řešení také bezchybné. 

Instruktážní videa pro práci s námi dodávanými injektážními zařízeními

Tato videa slouží jako instruktáž obsluhy a práce s námi dodávanými injektážními zařízeními, ale i jako ukázka probíhající výplně ve vrtu. Pro shlédnutí jednotlivých videí klikněte na středové tlačítko obrázku daného injektážního zařízení a v případě, že byste chtěli shlédnout video ve větší velikosti, po spuštění videa klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na běžící obraz videa.

Práce s injektážní pumpou pro Systém AquaStop Cream

Práce s injektážní pistolí pro kbelíkové balení AquaStop Cream

Práce s injektážní pistolí pro salámové balení AquaStop Cream

Práce s tubovým balením AquaStop Cream

Nákupní košík

KOMPETNÍ SORTIMENT VŽDY SKLADEM – DORUČENÍ K VÁM DO DVOU DNŮ

pro-rychly-nakup

JAK SI SVÉPOMOCÍ NAMÍCHAT UNIKÁTNÍ OMÍTKU URČENOU PRO SANACE VLHKÉHO ZDIVA

video trumf sanace

SPOČÍTEJTE SI SNADNO SPOTŘEBU INJEKTÁŽNÍHO KRÉMU VČETNĚ NAVRŽENÉHO BALENÍ PRO VÁŠ ROZSAH INJEKTÁŽE

kalkulacka spotreby kremu

SVISLÝ ŘEZ DOMU PRO POUŽITÍ NAŠICH PRODUKTŮ

schema pouziti produktu

VODOROVNÉ ŘEZY PRO BEZCHYBNÉ NAVRTANÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

Ukázky obsluhy injektážních zařízení

Zde si můžete vypočítat cenu injektáže tzv. na klíč a případně nás kontaktovat

injektazni divize

UKÁZKA ÚČINNOSTI SYSTĚMU AQUASTOP CREAM V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

injektaz zdiva

Napsali o nás v časopise Moje bydlení

napsali o nas

Znalecký posudek k experimentu zídky

vyjadreni znalce

Akce

poskytovane akce

Zde si můžete prohlédnout sídlo a provozovnu naší společnosti

Zde si můžete prohlédnout sídlo a provozovnu naší společnosti

galerie

K DNEŠNÍMU DNI EVIDUJEME TENTO POČET VAŠICH OBJEDNÁVEK A TÍM SVÉPOMOCÍ SANOVANÝCH STAVEB

12.301 objednávek
z každé objednávky ukládáme 10 Kč
Na účet již bylo připsáno:
123.010 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
35.583 Kč

Užitný vzor – krémová injektáž

Užitný vzor – krémová injektáž

Připojte se na náš Facebook

ForArch

Spolehlivá firma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268

+420 602 282 982

© Your Website. All Rights Reserved.