Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi
Injektáž zdiva v jedné linii - půdorysy pro správné navrtání Injektáž zdiva v jedné linii - bokorysy pro správné navrtání Plošná injektáž do zdiva - svislá hydroizolace bez odkopaní zdiva

Chemická injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream

Systém AquaStop Cream®

Systém AquaStop Cream® je určený pro injektáž zdiva koncovými zákazníky, tzv. svépomocí, ale i pro odvlhčení zdiva profesionálními stavebními firmami v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží. Injektážní krém AquaStop Cream® s aplikační pistolí nebo injektážní pumpou s příslušenstvím si můžete objednat přes náš internetový prodej – viz E-shop – anebo zakoupit přímo v naší provozovně – viz. Kontakt..

Před zahájením injektážních prací je vhodné provést osekání omítek po obou stranách zdiva, a to cca 50 cm nad zavlhlý horní okraj map a solných výkvětů za předpokladu, že omítky jsou již zasolené, nepevné, a tedy nenávratně degradované.

Chemická injektáž postup. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm – 120 mmHloubka vrtů by měla být pokrácena o 20 – max. 40 mm, než je skutečná tloušťka zdiva. Linie vrtů by neměla být výše než 100 mm od podlahy. Tato výška je maximálně přípustná, ale nikoliv určující. Pokud linii vrtů můžete ještě více přiblížit k podlaze, je to vždy výhodnější. Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, tj. vodorovně a v určité souběžnosti, není vhodné vrtat šikmo dolů!

U zdiva s průběžnou spárou se provádí jedna linie vrtůU kamenného nebo smíšeného zdiva, bez průběžné spáry,  se provádí obvykle 2 injektážní linie v roztečích mezi vrty 100 mm  výškově vzdálené od sebe cca 50 mm, kdy vrty v horní linii jsou na středových vzdálenostech spodní line. Tomuto provedení se hovorově říká „cik cak“ navrtání.

Otvory vrtáme přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou). U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní. Tyto nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace při plnění. Injektážní krém je při výplni vrtů značně hustý a nemá tendenci se v momentě plnění ztrácet v běžných netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu (hustotu) a na rozdíl od všech druhů tekutých injektáží má „dostatek času“ pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu, a to i s nižší porézností, jelikož je snadno slučitelný se zavlhlým prostředím zdicího materiálu. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce a délce provedené injektáže.

U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona, přestože se tento výše popsaný proces nemění. Když je vrt nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více v druhé části tloušťky zdiva, tj. více u dna vrtů než u ústí vrtů. Injektážní krém, respektive vysoce koncentrovaná hydrofobní látka, se totiž postupně disperguje do zdiva, což je podstata této metody, ale tím postupně klesá hladina výplně ve vrtu a tzv. clonování (šíření hydrofobizace, migrace aktivní látky do okolí vrtů) bude postupně v horní části zdiva slabší a později již žádné, na rozdíl od rubové strany zdiva, tj. u dna vrtu, kde bude probíhat šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění vrtu. Proto nakloněné vrty, pokud jsou např. z výškových důvodů nutné, je přijatelné zhotovit v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva, ale to platí pouze u zdiva kamenného či smíšeného. U zdiva s vodorovnou maltovou spárou je i tento malý náklon již nepřípustný. Ztratili bychom značnou výhodu průběžné spáry.

Příklady správného a nesprávného navrtání jsou uvedeny níže.

Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany stavebního dílce nezávisle na tloušťce zdiva, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek. Po vyvrtání otvorů vrtákem o průměru 14 mm pročistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. K tomuto účelu dodáváme vzduchovou pumpu.

Injektážní krém dodávaný v kbelících se plní např. špachtlí přímo do tubusu ruční aplikační pistole pro kbelíkové balení. Do injektážní pumpy se emulze nalévá přes trychtýř. Kbelíkové balení a k tomu určená injektážní pistole anebo injektážní pumpa je výhodnější pro větší rozsah injektážních prací. Balení    v tzv. salámu se vkládá do aplikační pistole pro salámové balení. Balení v tzv. salámech anebo v balení tuba je vhodné pro malý rozsah injektážních prací (tato balení jsou cenově z výrobních důvodů nejméně výhodná).

Trubičkový nástavec (plnidlo) aplikačních zařízení vsuneme až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Trubičkový nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vrtu vtlačováno dostatečné množství krému. Po provedené výplni přes trubičkové plnidlo je možné použít krátké plnidlo s kónickou gumovou koncovkou pro případné doplnění vrtů a to opačně přes ústí vrtů do zadní části vrtů, abychom získali jistotu úplného vyplnění (dotlakování) vrtů.

Dotlakování (s pomocí kónické gumové koncovky) je doporučováno pouze v případě, že byste si nebyli jisti dostatečnou výplní trubičkovým plnidlem a za předpokladu, že bude dostatečně těsnit gumová koncovka ve vrtu. Pokud tuto zkoušku doplnění kratším plnidlem s gumovou kónickou koncovkou budete provádět, je nutné ji provést týž den, jelikož v případě dotlakování v dalších dnech po provedeném plnění trubičkovým plnidlem bez kónické koncovky byste již nedoplnili případnou nedostatečnou výplň, ale úbytek injektážního krému již vsáknutého do zdiva.

Pro nesnížení účinnosti krému AquaStop Cream® je důležité obsah vrtu dostatečně vyplnit. Spotřebu injektážního krému si snadno spočítáte na Kalkulačce pro výpočet spotřeby, která je umístěná na pravé straně sloupce našich webových stránek, anebo v horní liště úvodní stránky – viz Ceník-výpočet spotřeby.

Výpočet spotřeby je snadný, rychlý a většinou spolehlivý. Po provedené injektáži zdiva je zapotřebí otvory zatěsnit z důvodu zamezení možných drobných výronů krému. Polystyrénová zátka je ale i vynikající tepelný izolant u provedených vrtů v obvodovém zdivu nad úrovní terénu. K tomuto zatěsnění vrtů dodáváme zátky (válečky o výšce 20 mm a průměru 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrenu, které si můžete také u nás zakoupit.

Dále dodáváme kvalitní vrtáky HELLER s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách:

 • 300 mm – pracovní hloubka 250 mm
 • 450 mm – pracovní hloubka 400 mm
 • 600 mm – pracovní hloubka 550 mm
 • 1000 mm – pracovní hloubka 950 mm

Hobby řada vrtáků Festa s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách:

 • 350 mm – pracovní hloubka 270 mm
 • 460 mm – pracovní hloubka 380 mm
 • 600 mm – pracovní hloubka 520 mm
 • 1000 mm – pracovní hloubka 950 mm

Tato řada vrtáků postačí pro naprostou většinu tlouštěk zdiva. Podle tloušťky zdiva si zvolíte správnou délku vrtáku. V případě jakýchkoli Vašich dotazů ohledně technologického postupu pro injektáž a sanace zdiva nám můžete napsat dotaz do poradny a my Vám odpovíme – viz Poradna.

V poskytované Poradně lze najít otázky i odpovědi, které budou tematicky shodné s Vaším dotazem, jelikož Poradna je za dobu provozování značně rozsáhlá. Při hledání stejného nebo tematicky podobného dotazu je však potřeba trocha trpělivosti. Pro rychlé vyhledání požadované odpovědi použijte vyhledávací štítky, jež jsou tematicky přiřazeny k otázkám, které již byly zodpovězeny.

Také můžete volat na tel. číslo 731 565 565. Tuto poradenskou linku provozuje Jiří Švorc, a to:

 • Po – Pá od 9.00 h – do 15.30 hod
 • So od 09.30 hod – do 11:30 hod.

Jelikož ji zákazníci velmi často využívají, je někdy třeba na spojení vyčkat.

Doporučení – následná opatření sanace vlhkého zdiva:

 1. Zdivo zainjektované Systémem AquaStop Cream® se doporučuje min. 14 dnů po aplikaci ponechat bez další povrchové úpravy.
 2. V případě, že omítky jsou již značně znehodnocené (zasolené, nepevné atd.), je třeba omítky obnovit, tj. odstranit staré omítky, pakliže již nebyly odstraněny před injektáží, řádně očistit zdivo od zbytků nepevných částic a proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm.
 3. Omítky by se také měly odstranit v dostatečné výšce od horního okraje viditelného poškození. Odstranění omítek je nutné, pokud jsou již omítky nenávratně znehodnoceny, jako např. v případě jejich vysokého zasolení, nepevnosti k podkladu a jejich nesoudržnosti!
 4. Důležitou zásadou je, že se mají znehodnocené omítky odstranit minimálně 500 mm nad viditelným horním okrajem jejich degradace, včetně míst případných neprodyšných povrchů, jako jsou keramické sokly, obklady a jiné neprodyšné materiály. Na takto připraveném podkladu můžeme zahájit zednické práce.
 5. Zdivo omítneme novou, nejlépe sanační omítkou s podporou protisolného nátěru.

Postup:
Po provedené krémové injektáži zdiva a její doporučené technologické pauze 14 dnů se na připravený podklad aplikuje sanační omítka, např. AquaSan Porosity®, s podporou protisolné ochrany výrobkem AquaSalt Stop® – viz charakteristika výrobku. Tento protisolný nátěr, který se aplikuje nátěrem či postřikem nejlépe na zavadlý špric, značně ochraňuje sanační omítku již při jejím vyzrávání a následně při odsychání zbytkové vlhkosti (zbytková vlhkost je vlhkost ve zdivu, která není již dotována). Obsah kanystru 10 l AquaSalt Stop® vystačí při 2 nátěrových či postřikových vrstvách na cca 20 – 30 m2 plochy zdiva v závislosti na savosti podkladů. Dodáváme také balení obsahující 1 litr a 5 litrů.

Sanační omítku doporučujeme zhotovit dle tohoto postupu:

  1. Po odstranění poškozených omítek se zhotoví sanační postřik na 100 % plochy zdiva.
  2. Po zavadnutí postřiku (špricu) se provede 1x protisolný, hydrofobizační nátěr (postřik) AquaSalt Stop®
  3. Po 24hodinové pauze se provede druhý nátěr (postřik) AquaSalt Stop® a ještě do vlhkého nátěru (postřiku) se omítne sanační omítka.
  4. Při dostatečné pevnosti sanační omítky např. AquaSan Porosity® (není vhodné nechat omítku přeschnout) se zhotoví sanační štuková vrstva.
  5. Po vyschnutí povrchu omítek se provede nátěr fasádní silikátovou, anebo speciální vápennou barvou (v případě exteriéru). Ve vnitřních prostorách není nutné použít „nákladnou“ fasádní silikátovou barvu. V interiéru použijeme paropropustnou interiérovou barvu, tj. barvu s nízkým difúzním odporem. Tyto interiérové barvy určené pro nátěr sanačních omítek dodávají např. výrobci HET, Jupol, Mistral atd. Tyto barvy neobsahují akrylátové a latexové disperze a povrch zdiva neuzavírají. Na balení by mělo být vždy uvedeno toto, anebo podobné znění: Barva vhodná pro nátěr sanačních omítek.

 

sireni kremu ve zdivu

Ukázka šíření injektážního krému ve zdivu

Schematické znázornění chybně a správně navrtaného zdiva na půdorysech zdiva

Injektáž prováděná z vnitřní strany obvodového zdiva

Neprovedená injektáž rohu a místa provázání s vnitřní stěnou

instruktáž vrtání
Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z vnitřní strany objektu. Na požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvod. zdiva. Injektáž zdiva z vnitřní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět, jak zhotovitel značně pochybil v místě rohu a v místě obvodového zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa nejsou zainjektovaná vůbec.

Nedostatečně provedená injektáž rohu a místa provázání s vnitřní stěnou

Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z vnitřní strany objektu. Na požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvod. zdiva. Injektáž zdiva z vnitřní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět, jak zhotovitel značně pochybil v místě rohu a v místě obvodového zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa jsou nedostatečně  zainjektovaná.

Dostatečně provedená injektáž rohu a místa provázání s vnitřní stěnou maximálním počtem vějířkových vrtů

instruktáž vrtání

Injektáž provedená z venkovní strany obvodového zdiva

Injektáž z venkovní strany rohu s odskokem. Konce vrtů nesmí být vzdálenější než 100 mm od kolmo navazujícího prvního vrtu druhého zdiva.

instruktáž vrtání
Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z venkovní strany objektu. Pro požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvod. zdiva. Injektáž zdiva z venkovní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět,  že odpadá problematika injektáže v místě rohů  a v místě obvod. zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa se vlastně nemusí řešit složitějším navrtáním. Viz obr. č. 3.

Injektáž z venkovní strany rohu do kříže - důkladnější provedení zainjektovaného rohu (obojí je ale správně)

instruktáž vrtání
Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z venkovní strany objektu. Pro požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní  anebo z venkovní strany obvodového zdiva. Injektáž zdiva z venkovní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět,  že odpadá problematika injektáže v místě rohů  a v místě obvod. zdiva s provázaným vnitřním zdivem. Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa se vlastně nemusí řešit složitějším navrtáním. Viz obr. č. 3.

Injektáž obvodového zdiva z vnitřní strany a z venkovní strany

Kombinovaná injektáž

instruktáž vrtání

Stavebník se rozhodl zhotovit většinu rozsahu injektáže zdiva z vnitřní stran domu. Avšak z důvodu problematiku rohů a míst styku obvodového zdiva s vnitřním zdivem se rozhodl tato komplikovaná místa navrtat z venkovní strany.  Na tomto obrázku je vidět,  že vnitřní a venkovní navrtání na sebe osově a vzdálenostně navazuje a tím je toto řešení také bezchybné. 

Jak správně provést vrty do zdiva před injektáží na bokorysech zdiva, které názorně vysvětlují výškové zákonitosti.

vrtani-zdiva-1
vrtani-zdiva
vrtani-zdiva
vrtani-zdiva
vrtani-zdiva
vrtani-zdiva
vrtani-zdiva
vrtani-zdiva

Plošná injektáž zdiva. Jak vytvořit svislou hydroizolaci zdiva z vnitřní stany místnosti, která je pod úrovní terénu, Systémem AquaStop Cream

Postup vertikální a horizontální injektáže pro ohraničení plošné injektáže:

První injektážní linie musí být zhotovena u stropu, nejčastěji v místě, kde terén končí, tj. v max. vzdálenosti cca 50 mm nad terénem. Vrty v této linii musí být provedeny na celou tloušťku zdiva       s pokrácením vrtů o cca 30 mm, než je tloušťka zdiva, a v osových vzdálenostech po 100 mm u cihelného zdiva ve spáře, anebo po 80 mm zdiva kamenného, smíšeného a cihelného zdiva při vrtání mimo spáru. Horní linie definitivně zastavuje vzlínající vlhkost v úrovni terénu. Jednořadou krémovou injektáž doporučujeme zhotovit i co nejblíže u podlahy. Horizontální injektážní linie u podlahy nám zastaví zemní vlhkost, která vzlíná od základů směrem nahoru. Osové vzdálenosti se zhotoví dle doporučení, stejně jako pro horní linii. Hloubky vrtů u spodní linie se pokracují o cca 50 mm, než je tl. zdiva, a to z důvodu, aby se snížilo riziko provrtání se skrz zdivo, což by bylo pod terénem nežádoucí. Boční uzávěrky/injektážní svislice se provedou ve stranách – levý i pravý roh/kraj izolované plochy s pokrácením vrtů o cca 50 mm, v osových vzdálenostech 80 mm. Tato osová vzdálenost se u svislic doporučuje, protože svislá průběžná spára se ve zdivu obvykle nevyskytuje, a tak osová vzdálenost i u cihelného zdiva se provádí stejně jako pro zdivo smíšené. Tyto dvě svislice propojí horní a dolní horizontální injektážní linii. V takto ohraničené ploše se provede plošná injektáž s jiným technologickým postupem, než je tomu u horizontální a vertikální injektáže.

Postup plošné injektáže:

První linii vrtů plošné injektáže začínáme navrtávat odspodu směrem nahoru, lze i odshora směrem dolů. První linie nesmí být od dolní horizontální uzávěrky (jednoliniové injektáže) vzdálena více než 100 mm. To samé platí pro vzdálenosti krajových vrtů od svislic a horní uzávěrky. Samotné jednotlivé řady plošné injektáže musí být zhotoveny v síťovém navrtání dle nákresů – čelní pohled a svislý řez/ bokorys s pokrácením vrtů dle tabulky. Všechny vrty liniových uzávěrek a plošného navrtání se provádějí kolmo na svislou rovinu, tj. vodorovně. U cihelného zdiva při provádění plošné injektáže se vrty zhotovují nezávisle na spárách, na rozdíl od horizontálních linií. Svislice se také neřídí spárami.

Doporučení:

U plošného navrtání a provedené injektáže s technologickou pauzou 4 – 6 týdnů se vrty ještě jednou vyplní injektážním krémem. Dodržení doporučené technologické pauzy je pro zvýšení účinku u plošné injektáže důležité! Takto se docílí zvýšeného prosycení nejen svislé plochy, ale i větší hloubky zdiva hydrofobními látkami a tím jistoty, že nevzniknou v síťovém injektovaném rastru neprosycená místa, a to i ve stavebních materiálech se sníženou a rozdílnou nasákavostí (kamenné a smíšené zdivo).  U horizontálních a vertikálních linií, které ohraničují plošnou injektáž, není třeba vrty podruhé vyplňovat injektážním krémem!

Upozornění! 

Tato metoda bezvýkopové svislé hydroizolace Systémem AquaStop Cream je spolehlivá za předpokladu, že na zdivo pod úrovní terénu nepůsobí tlaková voda, ale „pouze“ zemní vlhkost. Plošnou krémovou injektáž nelze realizovat u dutých a komůrkových typů cihel a dutých tvárnic!

Závěr:

Při porovnání plošné injektáže, která se na trhu realizací v současné době nabízí, zaznamenáte značné rozdíly. Námi nastavený technologický postup však může opravdu fungovat.

V „dávné minulosti“ jsme nastavili kompletní technologický postup krémové injektáže zdiva v jedné či dvou liniích, a stali jsme se tak průkopníky této technologie v ČR, ale i v okolních státech. Dokázali jsme jednotlivé průběhy a výsledky popsat a pojmenovat. Vše se v praxi, dobou realizací a zejména jejich množstvím u nedá rozporovat a naše argumenty, návody a další tvrzení přijala i odborná veřejnost. Do osvěty této bezesporu nejúčinnější injektáže zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti jsme investovali značné úsilí, ale i finanční prostředky. V současné době se nám podařilo nastavit technologický postup také pro plošnou krémovou injektáž tak, aby byla účinná a spolehlivá.

Napsal 1.9. 2023

Jiří Schwarz

Když je naše profese koníčkem.

Tloušťka zdiva Hloubka vrtů
150 – 200 mm neprovádí se plošné navrtání
300 mm 50 mm
400 mm 100 mm
500 mm 100 mm
600 mm 120 mm
700 mm 150 mm
800 mm 150 mm
900 mm 200 mm
1000 mm 200 mm
plosna injektaz
plosna injektaz
plosna injektaz
plosna injektaz
plosna_injektaz

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému AquaStop Cream® pro plošnou injektáž zdiva.

Upozornění:
toto není kalkulačka pro injektáž v jedné linii

Níže najdete doporučená balení, která jsou objemově nejblíže k vypočítané litráži a celkovou cenu za ně.

0m
0m50m
0m
0m5m
0mm
300mm1000mm
Klikněte na obrázek s vaším typem zdiva
aquastopcream
aquastopcream
aquastopcream
aquastopcream
pujcovna-injektaz

Systém AquaStop Cream – Generální partner vědeckého festivalu týdne AKADEMIE VĚD pro rok 2021 a rok 2022

Evidujeme tento počet internet. objednávek z ČR, ale i z jiných států EU. Nejsou započteny osob. odběry, tel. objednávky a objednávky našich distributorů v EU


Z každé objednávky ukládáme část finančních prostředků na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
596.060 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
52.458 Kč

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ SPODNÍ STAVBY

schema pouziti produktu

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

Naše sociální sítě

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268