KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

        Injektážní krém AquaStop Cream® kupujete od výrobce.

                Injektáž zdiva ceník, injektáž zdiva cena – injektáž zdiva svépomocí.

Ceník-kompletní nabídka výrobků pro injektáž a sanace vlhkého zdiva ke stažení zde.

Pro výpočet spotřeby injektážního krému Systému AquaStop Cream® na Vámi daný rozsah sanace vlhkého zdiva můžete použít kalkulačku (najdete ji na pravé straně této stránky), která Vám po zadání potřebných parametrů spočítá odpovídající spotřebu na Vámi zamýšlený rozsah injektáže.

Spotřeba vysoce koncentrovaného injektážního krému Systému AquaStop Cream® ( 80 % aktivní látky silan/siloxanu v obsahu) je v podstatě daná při dodržení našeho technologického návodu k aplikaci Systému AquaStop Cream®. Při dodržení 100 % výplně obsahu vrtů vyvrtaných  vrtákem o průměru 14 mm, dodržení osových vzdálenosti vrtů (100 mm) a dané hloubky vrtů  docílíte vždy dané spotřeby, která se pohybuje okolo 1,30 litru krému na 1 m2 průřezu zdiva dle druhu a soudržnosti (kompaktnosti) zdiva. Průměrná nákupní cena je 747,-Kč včetně DPH za 1 litr krému  AquaStop Cream® (průměrná cena 747,- Kč/1 litru krému  je vypočtena z různých prodejních cen dle velikosti kbelíkových balení) .

Orientační výpočtová tabulkaCena nákladů injektáže zdiva, respektive ceny spotřeby injektážního krému Systémem AquaStop Cream® za 1 běžný metr provedené injektáže zdiva svépomocí v různých tloušťkách zdiva. 

Tloušťka zdiva   Cena spotřeby injektážního krému za 1 běžný metr při různých tloušťkách zdiva při dodržení technologického postupu pro náš Systém AquaStop Cream®, to je dodržení průměru vrtů (průměr 14 mm), osových vzdáleností vrtů (100 mm) a hloubky vrtů, vždy na celou tloušťku zdiva s malým pokrácením (pokrácení hloubky vrtů max. 40 mm)
150 mm   146,00 Kč včetně DPH / 1 běžný metr
300 mm   292,00 Kč včetně DPH / 1 běžný metr
450 mm   439,00 Kč včetně DPH / 1 běžný metr
600 mm   588,00Kč včetně DPH / 1 běžný metr
800mm   780,00 Kč včetně DPH/ 1 běžný metr
1000mm   975,00 Kč  včetně DPH/ 1 běžný metr

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, jak levně lze zhotovit vysoce účinnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti injektáží zdiva svépomocí. V cenách za 1 běžný metr injektáže při různých tl. zdiva nejsou připočteny pořizovací náklady na aplikační pistoli s nástavci či injektážní pumpu, nutnou k injektáži, vrták, případně polystyrénové zátky,vzduchovou pumpu na pročištění vrtů a samozřejmě Váš čas.

________________________________________________________________________

 

 Zapůjčení injektážního aplikačního zařízení zdarma.

Celý program Systému AquaStop Cream® pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí je koncipován tak, aby to zvládl úplně každý a výsledek byl naprosto profesionální a jak se zmiňujeme na některé stránce tohoto webu, ve většině případů předčí výsledky leckterých profesionálních firem (nedokonalost aplikace, nízkokoncentrované silanové krémy, nekvalitní injektážní krémy, lidský faktor ,,pospíchám domů“, atd.). Co je ale zásadní pro nás jako výrobce, ale také pro naše zákazníky, a to bylo naším cílem, aby se uceleným programem injektáže zdiva svépomocí Systémem AquaStop Cream® dosáhlo profesionálního výsledku s maximální účinností zhotovené izolační clony pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti a v neposlední řadě zákazník ušetřil nemalé finanční prostředky a to se po všech stránkách podařilo.

Podmínky pro bezplatné zapůjčení injektážního zařízení. 

Jediné, co je potřeba, je zajet si pro injektážní zařízení do naší provozovny, která je na adrese Dvorská 1163/2, Rudná u Prahy viz. Kontakt, kde Vám bude předvedena jednoduchá obsluha injektážního zařízení. Následně proběhne administrativa pro zapůjčení. Při zapůjčení požadujeme složení  vratné zálohy a to ve výši 1.000 Kč pro zapůjčení injektážní pistole pro kbelíkové balení a pistole pro salámové balení a vratné zálohy 1.500 Kč pro zapůjčení injektážní pumpy. V případě zapůjčení injektážní pumpy či pistole je možnost k tomuto aplikačnímu zařízení si zapůjčit vzduchovou pumpu pro vyčištění vrtů. Částka vratné zálohy se při zapůjčení i vzduchové pumpy pro vyčištění vrtů nenavyšuje. Tato záloha je nevratná pouze v případě nevrácení anebo poškození z důvodu nevhodného zacházení. Bezplatné zapůjčení je na dobu 14 dní. Doba 14 dnů bezplatného zapůjčení je doba se značnou časovou rezervou pro injektáž zdiva i velkého rozsahu. V případě, že se injektážní zařízení po 14 dnech od zapůjčení nevrátí zpět k nám na provozovnu, začneme si účtovat 100 Kč denně. Ale ne zpětně. Tento případný překročený časový limit bude odečten od výše zálohy. Samozřejmě po odečtení částek za překročení bezplatné 14ti denní doby zapůjčení se záloha v adekvátní výši vrací zákazníkovi. To jsou všechny podmínky pro bezplatné zapůjčení. U většího rozsahu injektáže doporučujeme si zapůjčit či zakoupit injektážní pumpu, která má obsah 5ti litrů krému. V případě, že si zakoupíte či zapůjčíte pro plnění vrtů injektážní pistoli pro kbelíkové anebo salámové balení, kterou také dodáváme pro injektáž zdiva viz E–shop , kvalita výsledku injektáže zdiva svépomocí se v žádném případě nesnižuje, jen je injektáž pomalejší, ale na malé rozsahy prací tyto injektážní pistole doporučujeme. Ruční injektážní pistole po kbelíkové balení má obsah cca 800 ml., injektážní pistole pro salámové balení má obsah 600 ml. 

Když je naše profese koníčkem.

 


galerie

Pro zobrazení vybraného zboží klikněte na tlačítko "Zobrazit košík"

SPOČÍTEJTE SI SNADNO SPOTŘEBU INJEKTÁŽNÍHO KRÉMU VČETNĚ NAVRŽENÉHO BALENÍ PRO VÁŠ ROZSAH INJEKTÁŽE

kalkulacka spotreby kremu

Instruktážní videa

instruktazni videa

Vlhké zdivo pře a po injektáži

injektaz zdiva

Znalecký posudek k experimentu zídky

vyjadreni znalce

Akce

poskytovane akce

K DNEŠNÍMU DNI EVIDUJEME TENTO POČET VAŠICH OBJEDNÁVEK A TÍM SVÉPOMOCÍ SANOVANÝCH STAVEB

10.163 objednávek
z každé objednávky ukládáme 10 Kč
Na účet již bylo připsáno:
101.630 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
49.250 Kč

Užitný vzor – krémová injektáž

Užitný vzor – krémová injektáž

Připojte se na náš Facebook

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Stavební výstava ForArch 2016

forarch2016

Spolehlivá firma 2015 – 2016

spolehlivá firma

Spolehlivá firma 2016 – 2017

spolehlivá firma

Spolehlivá firma 2017 – 2018

spolehliva firma

Trumf Sanace s.r.o.

Naše firma vyrábí injektážní krém AquaStop Cream pro injektáž vlhkého zdiva, ale i další sanační materiály určené pro sanace vlhkého zdiva. Dceřinná společnost TRUMF sanace – realizace staveb s.r.o. je realizační firma, která provádí nejen injektáž zdiva proti vlhkosti naším Systémem AquaStop Cream, ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti ve Vašich objektech. Provádí zejména tyto činnosti: Odkopy obvodového zdiva, svislé, vodorovné, vnější i vnitřní izolace zdiva a podlah, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových konstrukcí, hydrofobizace povrchů a další technologie v oblasti sanace vlhkého zdiva Praha a okolí.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268
Tel.: +420 602 282 982
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz