Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dodavatel:

TRUMF sanace s.r.o. Adresa sídla a provozovny: Blatnická 14/3, Sobín, 155 21 Praha 5 Provozovna: Dvorská 1163/2, Rudná, Praha – západ 252 19 IČ 24271268,   DIČ CZ24271268 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C. vložka 199625.

Objednat zboží lze těmito způsoby:

 • objednávka přes e-shop
 • telefonicky Vedoucí prodeje: Helena Radová (příjem objednávek a fakturace)pevná linka: +420 235 312 000  mob. +420 606 187 916 e-mail: [email protected]

Platební podmínky

 • Platba na dobírku
 • Platba na proforma fakturu předem
 • Hotově při osobním převzetí
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

 • Dodání přepravní firmou TOPTRANS a.s.
 • Zásilkovna
 • Osobní odběr na provozovně 

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě ani společnosti. Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s uchováváním osobních údajů či zasíláním obchodních podmínek, a to tak že odvolání zašle na kontaktní e-mail dodavatele.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle  obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Zvláštní ujednání. Prodávající si vyhrazuje výlučné právo odstoupit od objednávky, kterou  obdrží od objednatele přes internetový obchod – eshop, a to i v případě, že objednatel již obdrží automaticky zasílaný potvrzující email o převzetí objednávky a informaci následného postupu pro odeslání objednaného zboží, a to v tom případě, pokud si objednatel objedná pouze doplňkový materiál či aplikační zařízení bez  injektážního krému AquaStop Cream. Pokud v objednávce není objednáno žádné balení injektážního krému, není povinen dodavatel prodat samostatně objednateli tento sortiment: polystyrénové zátky, injektážní pistoli pro kbelíkové balení, injektážní pistoli pro salámové balení, injektážní pumpu, vzduchovou pumpu pro vyčištění vrtů. V případě, že toto právo dodavatel využije, je povinen tuto skutečnost o odstoupení od objednávky sdělit objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky na email, který byl uveden v povinném poli pro vyplnění emailové adresy objednatelem v elektronickém formuláři – objednávce.

Systém AquaStop Cream – Generální partner vědeckého festivalu týdne AKADEMIE VĚD pro rok 2021 a rok 2022

Evidujeme tento počet internet. objednávek z ČR, ale i z jiných států EU. Nejsou započteny osob. odběry, tel. objednávky a objednávky našich distributorů v EU


Z každé objednávky ukládáme část finančních prostředků na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
601.490 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
55.888 Kč

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ SPODNÍ STAVBY

schema pouziti produktu

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

Naše sociální sítě

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268