Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Zdravim pane Schwarz. Jak provést injektáž ve sklepě? Hned odspodu u podlahy nebo až v místech nad terénem?

Děkuji Jiří Kovář

 • You must to post comments

Dobrý den pane Kováři.
Injektáž můžete zhotovit již u podlahy sklepa, ale pouze za předpokladu, že bude/ že je zhotovená funkční svislá vnější hydroizolace obvodového zdiva od výšky terénu, lépe cca 50-100 mm nad výškou terénu do hloubky základové spáry. V případě, že tam tato svislá hydroizolace nebude, zdivo bude dotované vlhkostí i z bočního směru, tj. ze zeminy, která bude přenášet vlhkost nad dodatečně zhotovenou hydroizolační bariéru v příčném řezu zdiva u podlahy, která bude sice plně funkční, ale požadovaný výsledek se samozřejmě nemůže dostavit. V případě, že vnější svislá hydroizolace nebude zhotovena, a to z různých důvodů, injektáž AquaStop Cream anebo zhotovení jakékoliv dodatečné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti je možné provést cca 50 – 100 mm nad terénem. V tomto případě od výšky terénu bude již zdivo suché. Problematická nevyřešená výška vlhkého zdiva mezi podlahou suterénu a výškou terénu se bude případně muset vyřešit dalšími sanačními opatřeními, ale to nebylo předmětem Vašeho dotazu. Tento postup odvlhčení obvodového zdiva obecně platí u podsklepeného půdorysu domu.
S pozdravem
Jiří Schwarz

 • You must to post comments

Zdravím pane Schwarz. U toho sklepa jsem to předpokládal že to tak bude, jen se chci zeptat jestli můžu považovat za hydroizolaci i černou nopovou fólii, která by se přiložila z vnější strany nebo mi můžete doporučit nějaký jiný přípravek?

 • You must to post comments

Naše firma dodává kvalitní stěrkovou hydroizolaci a to nejen určenou na vodorovné plochy, základové desky, hydroizolační vany, ale i na svislé konstrukce, nejčastěji pro izolace obnaženého zdiva základů ve výkopech. Svými výhodnými vlastnostmi je vysoce spolehlivá a rychle aplikovatelná. Zde je odkaz na výrobek. TL: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/TL-AquaStop-Bitumen-2K-2017.pdf a popis výrobku: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-32kg/#popis. Tuto hydroizolaci jsme schopni doručit do 24 hodin na adresu po celé ČR a do dvou pracovních dní i na Slovensko, ale dopravné na Slovensko by muselo být spočítáno dle skutečných nákladů dopravy. U injektážního krému a jeho příslušenství je dopravné a balné účtované po celé ČR a SR pouze paušálem a to nezávisle na váze, objemu a vzdálenosti.


Ukázka snadné aplikace.

S pozdravem
Jiří Schwarz

 • You must to post comments

Zdravím pane Schwarz. Děkuji za vaši odpověď, jen mám ještě pár otázek. Tu hydroizolační stěrku třeba překrýt nějakým polystyrenem či stačí nopová fólie nebo netřeba už nic? A dále se chci zeptat pokud budu vrtat otvory zevnitř, nebude vadit, že se budou navrtané díry křížit, konkrétně myslím vnitřní roh, kde je vnitřní příčka. Pokud je budu vrtat dle vašeho návodu na stránce, v tom případě se budou křížit díry. Vedle je hned další pokoj, pokud se v něm bude vrtat také v rohu. Děkuji.

 • You must to post comments

Dobrý den pane Kováři. Snad každá svislá vnější hydroizolace by měla být ochráněna před mechanickým poškozením a namáháním. V minulosti se svislé hydroizolace ochraňovaly před mechanickým poškozením např. cihelnou přizdívkou. Cihelná přizdívka vyzděná na kant plnila svoji mechanickou ochranu dokonale, ale tepelnou izolaci v podstatě minimálně a byla hlavně na dnešní priority časově zdlouhavá. Nebyly také možnosti dnešních materiálů. V případě výrobku AquaStop Bitumen 2K můžete tuto svislou bezešvou hydroizolaci ve výkopu ochránit např. extrudovaným polystyrénem a tím si zároveň zateplíte základy, což je často i nutné. Poslední svislou vrstvu ve výkopu před zpětným zasypáním zeminy bych doporučil např. profilovanou nopovou folii s výškou nopů 8 mm, o které jste se zmiňoval v předešlé otázce. Tuto folii nepovažuji sice za kvalitní svislou hydroizolaci základů, ale jako mechanickou ochranu za vyhovující. Stranu folie s vystouplými nopy doporučuji přiložit k polystyrénu. K terénu vzniká kluzná plocha strany folie a tím i při poklesu zeminy se folie nemá tendenci vytrhnout z ukončovací lišty. Efekt odvětrávání mezi nopy v tomto případě pozbývá smysl, ale zeminou přitlačená nopová folie k extrudovanému polystyrénu nemá tendenci ji strhávat při svém poklesu, který nastává skoro vždy a to i po důkladném zhutnění. K té poslední otázce: viz odkaz a i text, kde je popsaný postup, jak toto vějířové navrtání spolehlivěji provést. https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-zdiva/
S pozdravem
Jiří Schwarz

 • You must to post comments

Zdravím pane Schwarz. Otázka ohledně injektáže v rozích byla z důvodu překřížení vrtů, zda to nemá vliv na dostatečné vyplnění otvorů, zda hmota nebude vytékat, popřípadě zda se dostane do každého místa v otvoru. Zda by nebylo lepší z druhé strany vnitřního rohu provést injektáž o jednu spáru nahoru? Ale to je jen moje dedukce. Zkrátka mi jde o to provést injektáž co nejlépe a tím i nejúčinněji. Ještě dotaz k té hydroizolační stěrce na základy, jaký je postup nanášení na kamenné základy, což asi v mém případě kamenné základy jsou. Povrch nebude rovný. Děkuji.

 • You must to post comments

Dobrý pane Kováři. Vše bylo námi nastaveno na maximální a reálné provedení. Vaše otázka vychází, nezlobte se, z neznalosti viskozity/hustoty našeho výrobku. Injektážní krém AquaStop Cream má značnou hustotu (představte si viskozitu vazelíny, ale injektážní krém má samozřejmě úplně jiné chemické složení, to jen pro upřesnění). Při plnění vrtu, který je překřížen vrtem ještě nezainjektovaným se může stát maximálně to, že se vyplňovaný vrt spolehlivě vyplní, tedy pokud injektáž budete opět dělat podle našich rad a v místě překřížení vrtu ještě nevyplněného se může injektážní krém částečné natlačit, ale pouze v místě překřížení, do tohoto ještě nevyplněného vrtu, ale plněný vrt se v tomto momentě obsahově nesníží. Při plnění překříženého už vyplněného vrtu vrtem ještě nevyplněným, se nemá kam injektážní krém vtlačovat, tím myslím do již vyplněného vrtu. Doufám, že průběh injektáže překřížených vrtů popisuji srozumitelně. Tento navržený postup je nejspolehlivějším zainjektováním výše uvedených míst. Zde je opět link na tento postup: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-zdiva/ Když si pozorně prohlédnete obr. č.3 a hlavně si přečtete i text k schématickému nákresu, bude Vám vše jasné. Pro zvýšení spolehlivosti ještě doporučuji toto vějířovité navrtání zhotovit ve dvou vrstvách a to z důvodu, aby se i při možné nedokonalosti navrtání pod různými bočními úhly a délkami vrtů účinnost zvýšila na maximum. Vy navrhujete u zdiva obvodového, které je vázané se zdivem vnitřním, zhotovit z jedné strany jednostranné vějířovité navrtání a z druhé strany vějířovité navrtání, ale o spáru výše a tím bez kontaktního překřížení. Můj návrh navrtání tohoto místa je spolehlivější/účinnější. Doporučuji navrtat toto místo oboustranně s kontaktním překřížením, ale také dvojvrstvě.
Detail schématického nákresu:

Zdivo obvodové

Vnitřní příčka

Text, který je u schématického řezu č. 3 uveden: Stavebník se rozhodl zhotovit injektáž zdiva z vnitřní strany objektu. Na požadovaný výsledek nemá vliv, zda se vrtá z vnitřní anebo z venkovní strany obvodového zdiva. Injektáž zdiva z vnitřní strany má své výhody, ale i nevýhody. Na tomto obrázku je vidět, jak se mají správně z vnitřní strany navrtat místa rohů obvodového zdiva a místo délky obvodového zdiva s provázaným vnitřním zdivem (tato délka obvodového zdiva je daná tloušťkou vnitřního zdiva). Z vodorovného (příčného) řezu zdiva je vidět, že tato místa jsou dostatečně navrtána tzv. vějířkovým/vějířovým provedením. Doporučení: vějířkové navrtání z vnitřní strany rohu a délky obvodového zdiva s provázaným vnitřním zdivem je jedinou možností, jak tato místa dostatečně zainjektovat. Jeden problém ale přece jen může nastat a to zhotovení dostatečného počtu vrtů, dodržení vzájemných úhlů a jejich rozdílných hloubek. Toto by se dalo vypočítat pro různé tloušťky zdiva matematickým výpočtem – trigonometrií rovinnou, avšak v praxi je i při matematickém výpočtu toto nemožné dodržet. Proto v těchto případech, kdy chceme získat jistotu vzniku plně funkční hydroizolace v příčném řezu rohu obvodového zdiva a místa obvodového zdiva v délce tloušťky vnitřního zdiva, je dobré zhotovit dva vějířky nad sebou ve dvou výškách. První je ten, který je ve stejné výšce jako je linie vrtů rovné zdi a druhý vějířek se zhotoví u zdiva s průběžnými spárami o jednu spáru výše a u zdiva bez průběžných spár o cca 50 mm nad prvním vějířkem. Druhý vějířek tzv. pojistí případnou nedostatečně vzniklou hydroizolaci prvního vějířku a u zdiva obvodového s provázaným zdivem vnitřním se zhotoví oboustranně překřížené vějířky a taktéž ve dvou vrstvách nad sebou. Postup dvouvrstvého vějířku řeší problém rizika možného nedostatečného zaizolování těchto míst, zejména u zdiva s větší tloušťkou. Pro snazší navrtání je výhodné si ve vnitřním rohu zhotovit vysekáním kapsu ve tvaru ,,misky,,. V této vysekané obloukové jamce se Vám budou vrty lépe navádět do bočních směrů, než by tomu bylo z jednoho místa prvního vrtu. Jiné řešení při vrtání z vnitřní strany se nenabízí.

 • You must to post comments

Zdravím. Omlouvám se Vám pane Schwarz, pokud se Vás mé otázky dotkly. Nechci a ani bych si nikdy nedovolil Vás poučovat. Jen se ptám z důvodu abych injektáž vykonal co nejlépe. Můžu se Vás ještě zeptat, jak se nanese na zdivo váš výrobek AquaStop Bitumen?

 • You must to post comments

Dobrý den pane Kováři. Neomlouvejte se. To není nutné. Ten pocit nemám. Je pochopitelné, že pokud Vám z našich webových stránek není něco jasné anebo z mnou provozované poradny Vám něco není jasné, ptejte se. Ale bylo by dobré se více na otázky připravit, tj. např. si pročíst texty ke schématickým řezům rohů, kde byste se vše dozvěděl a tak bychom neztráceli náš čas. K té další otázce: po odkopání podúrovňového zdiva je potřeba zdivo zbavit nečistot a nepevných částic. Případně do hl. 20 mm vyškrábat spáry. Očištění zdiva můžete provést za pomoci vysokotlakého vodního čističe např. s rotační tryskou, případně zdivo na sucho kartáčem očistit , povrch zdiva velmi rychle oschne a tak i mechanické očištění je reálné. Následně nanesete na takto očištěné zdivo v malé tloušťce vrstvu univerzální malty, která se dá na svislé konstrukce nanášet hladítkem, ale po několika dnech je již dostatečně pevná. Univerzální maltu koupíte ve většině stavebnin. Na výrobci nezáleží, jen na pytlovém obalu musí být popis pro užití „univerzální malta“. Proč doporučuji univerzální maltu. Univerzální malta je určená pro zdění i pro omítání. Tím, že je určená i pro zdění, dosahuje vysoké pevnosti, ale právě s možností tuto maltu na povrch svislé konstrukce nanášet hladítkem, je výhodná jako přípravná tenkovrstvá podkladová stěrka pro nanesení elastické, plastické hydroizolace, která se opět nanese hladítkem. Tím, že pracujete i u přípravného podkladu, ale i při nanášení hydroizolace vždy s hladítkem, vůbec není problém kopírovat nerovnosti, oblouky, výstupky apod. Ještě zmínka k té přípravné tenkovrstvé stěrce. Nanáší se opravdu v malé tloušťce do 2 mm, ale samozřejmě v místech vyškrábané spáry apod. se zvýšeným tlakem ruky do hladítka, musí malta vtlačit do max. hloubky povrchové nekompaktnosti a netěsností zdiva. Technologická pauza po provedené podkladové tenkovrstvé stěrce a nanesení nové svislé bezešvé hydroizolace, která se nanáší ve dvou vrstvách do celkové tl. cca 5-6 mm, postačí necelý týden. Podkladová stěrka bude již dostatečně pevná a AquaStop Bitumen 2K má lepší přilnavost k vlhčímu povrchu, podkladu. AquaStop Bitumen má složku vody a tím je lépe slučitelný s vlhčím podkladem, než s přeschlým. Stěrka i pod vrstvou nové hydroizolace vyzraje do značné pevnosti. Vše o vlastnostech a technologickém postupu hydroizolační stěrky najdete na našich webových stránkách, respektive link jsem Vám již zaslal.

S pozdravem
Jiří Schwarz

 • You must to post comments

Zdravím Vás pane Schwarz. Chtěl bych se Vás ještě zeptat na vlhkost stěny pouze v třetině samotné délky stěny t.j. 1m ze 4m dlouhé stěny, zda je dobré provést injektáž od rohu po roh tedy po celé délce stěny nebo bude stačit že se provede injektáž jen na místě kde je vlhkost. Děkuji za odpověď.

 • You must to post comments

Dobrý den pane Kováři. Injektáž v délce viditelně zavlhčeného místa jedné stěny, dle Vašeho popisu, nedoporučuji. Dle Vašem popisu navrhuji zhotovit injektáž od rohu k druhému rohu této stěny v místnosti.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

 • You must to post comments

Děkuji za Vaši trpělivost a odborné rady. Jiří Kovář.

 • You must to post comments
Zobrazuji 12 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268