KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

AquaStop Bitumen 2K (32 kg) bezešvá hydroizolace pro vnitřní i venkovní použití

AquaStop Bitumen 2K bezešvá hydroizolace pro vnitřní i venkovní použití, složka A se skládá z modifikované, vlákny vyztužené bitumenové emulze a urychlovače, složky...

Cena:2396  vč. DPH

Tohoto zboží jsme prodali již: 532 kusů

Katalogové číslo: 17 Kategorie:
ZPĚT DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Bitumen 2K, složka A, která se skládá z modifikované, vlákny vyztužené bitumenové emulze a urychlovače, složky B k urychlení tuhnutí v práškové formě. AquaStop Bitumen 2K je plněný speciálními vlákny, které přispívají k bariérové ochraně vytvrzené vrstvy. Po smíchání složky A a urychlovače, složky B, vznikne hustý tmel, který dokonale přilne v horizontální i vertikální poloze ke všem stavebním podkladům (beton, cihly, dřevo apod.). v primárním stavu je vodou ředitelný, v případě potřeby výroby penetrace. Pro účely vytvoření plošné vodorovné či svislé hydroizolace se složka A (tmel) vodou neředí a smíchá se pouze s práškovým urychlovačem, složkou B, která je součástí 3 Kg a 32 Kg  balení pod zdvojeným víkem. Nelze ho mísit s jinými emulzemi. Po důkladném promíchání tmelu složky A s urychlovačem složkou B, je doba zpracovatelnosti cca. 5 hodin. Pak tmel vytvrdne a není dále již ředitelný vodou ani zahříváním se nedá již jeho nerozpustnost a tuhost měnit. Nanáší se ve dvou vrstvách s technologickou pauzou mezi jednotlivými vrstvami nejméně 24 hodin. AquaStop Bitumen 2K tuhne na základě okysličování.  Příprava povrchu: Podklad musí být čistý, soudržný, pevný, bez nečistot a mastnot. Otvory a prohlubně ve spárách zdiva, zdícího materiálu, nebo výlomky větší než 5 mm je nutno nejdříve vyspravit maltou. Na plné a dobře vyspárované zdivo není třeba nanášet omítku. Po přípravě musí být podklad pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad může být savý, ale i nesavý.  Může být i vlhký, ale ne mokrý. Pórovité, silně nasákavé plochy a zejména suché plochy je třeba ošetřit penetračním nátěrem, který může být připraven z vlastní stěrky jejím naředěním vodou v poměru 1 : 12 (AquaStop Bitumen 2K : voda).  Spotřeba takto připravené penetrace je cca 0,2 kg/m2. Ředění směsi vodou provádějte vždy až po dokonalém vmíchání práškové složky B! Na slabě nasákavé podklady s malými póry není třeba aplikovat penetraci. Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad připraven pro nanesení potřebně vrstvy bitumenové stěrky. Na velmi nerovné zdivo musí být nejprve provedena aplikace vyrovnávající vrstvy vhodnou maltou (nejlépe univerzální maltou). Před nanesením druhé vrstvy stěrkové hydroizolace musí být první vrstva proschlá ( mezi první a druhou vrstvou by měla být dodržena 24 hodinová pauza. Návod k aplikaci: AquaStop Bitumen 2K se nanáší na připravený podklad pomocí hladítka. Obvykle je celkové tloušťky a rovnoměrné izolační vrstvy dosaženo při aplikaci ve dvou vrstvách o stejné tloušťce. Obě vrstvy by měly mít celkovou tloušťku 5 – 6 mm. AquaStop Bitumen 2K je dovoleno aplikovat pouze při teplotách min. 5 °C a vyšších. Nesmí se nanášet za deště a mlhy. Čerstvou naaplikovanou vrstvu je potřeba cca 24 hodin chránit  před deštěm. Pro další úpravy (např. omítání maltou,lepení obkladů, dlažby atd.) je vhodné vrchní, druhou vrstvu zasypat pískem o zrnitosti 1-2 mm, dokud je vrstva ještě lepivá a nebo rovnou do druhé vrstvy zhotovit zubovým jemným hladítkem křížové, povrchové zvrásnění, zejména u svislých ploch, kde se bude omítat omítka. Na takto připravené hydroizolační bezešvé ploše malta nemá tendenci sklouzávat a odpadávat a po vyzrání má velkou pevnost a přilnavost k hydroizolaci.  Typické aplikace: ■      stěrková hydroizolace všech stavebních podkladů (základů, stěn sklepů, zdí, mostů) ■       hydroizolace proti vlhkosti ■       hydroizolace proti netlakové i tlakové vodě ■       protiradonová ochrana ■       izolace balkónů a teras Výhody:   ■       skvělá přilnavost k podkladu a k jiným druhům použitých hydroizolací ■       díky složce B rychlé reakční časy a rychlé dosažení odolnosti proti vodě ■       použití i na vlhké podklady (ne mokré) ■       plněný speciálními vlákny ■       jednoduchá aplikace stěrkou ■       tixotropní (nestéká ze svislých ploch) ■       vodotěsný ■       ochrana proti radonu ■       velmi dobrá celková chemická odolnost ■       bezešvá hydroizolace (celistvá plocha bez spojů) ■       flexibilní –  překlene trhliny v podkladu do 2 mm ■       bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)                                                    Kalkulačka pro výpočet spotřeby hydroizolace AquaStop Bitumen 2K
Loading...
m2 zdiva
kg AquastopBitumen
ks Bitumen 32Kg
Celkem:

Dokumentace

Výpočet spotřeby

Loading...
m2 zdiva
kg AquastopBitumen
ks Bitumen 32Kg
Celkem: