Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den. Máme domek starý asi 50 let, koupený před 15ti lety. Je celý podsklepený, podlaha sklepa je asi 150 cm pod úrovní terénu. Podlahy ve sklepě mají dlažbu a 10 cm pásek okolo. Vodorovné i svislé izolace jsou původní. Neošetřené zdi (i ty vnitřní) vykazují nad podlahou zvýšenou vlhkost cca 70% a klasicky více či méně degradovanou omítku do výše 20-40 cm nad úrovní podlahy. Dvě místnosti jsem řešil sanační omítkou z vnitřku do výše 120 cm a částečně to pomohlo. Nezamezil jsem průniku vlhkosti, ale nechal omítku dýchat a degradace neprobíhá. Problém je však při velkých přívalových deštích. Jakmile nestačí okapy odvádět vodu a ta přeteče, vsákne se k základům domu. V jedné místnosti se sanační omítkou se během pár hodin objevuje voda na podlaze, aniž by bylo zřejmé odkud, protože zdivo nevypadá nějak zvlášť vlhké. Podle mne jsou nedostatečné či nefunkční vodorovné izolace základů. Voda se protlačí na úrovni podlahy všemi možnými netěsnostmi ve spárách dlaždic. Jen doufám, že to není vadná vodorovná izolace podlahy. Uvažuji tedy, že bych v úrovni podlahy, tedy 10 cm nad podlahou v úrovni obvodových pásků, provedl izolaci obvodových i vnitřních zdí vaším gelem. Síla obvodového zdiva je pravděpodobně 45 cm, může být smíšené, cihly s kamenem. Jak nejvhodněji postupovat?

  • Jaroslav Král stáří dotazu 5 roky dní
  • last edited 5 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den. Pokud se jedná o obvodové a vnitřní zdivo, které jak popisujete je trvale zavlhlé, je velmi pravděpodobné, že vzhledem ke značnému stáří (50 let je stavba stará) a v té době používaných méně kvalitních hydroizolací jsou tyto původní hydroizolace již nefunkční a nebo svoji funkčnost plní jen částečně. Vycházím z Vašeho popisu a stáří budovy. Je tady ale zásadnější a větší problém. Při značných srážkových úhrnech, jak popisujete, natéká do suterénních prostor voda, to znamená, že se již nejedná pouze o zemní vlhkost, která kapilárně vzlíná do zdiva, ale o tlakovou vodu, která může vznikat pod domem, toto nelze také vyloučit, ale spíše bych se přikláněl k názoru, že sloupec vody v momentě velkého úhrnu dešťových srážek vzniká u základů domu a tím, že původní vodorovné a svislé hydroizolace již nejsou plně funkční, tlaková voda proteče v místě podlahy a základu do vnitřních suterénních prostor. Jak se s tímto stavem vypořádat? Dle mého názoru je nutné okolo domu, případně alespoň v této části domu – v místě působící tlakové vody, odkopem z venkovní strany obvodového zdiva zhotovit drenážní těleso, které by mělo být zhotovené v hloubce alespoň pod úrovní původní vodorovné hydroizolace podlahy. Drenážní těleso by bylo pod výškou podlahy, nejlépe v místech základové spáry s vyspádováním a mělo by být zhotovené kvalitně, např. takto: zhotovit betonové žlabové lůžko na dně výkopu, vložit ochrannou geotextílii s vytažením do dostatečné výšky ve tvaru U, uložení perforovaného potrubí-hadice, drenážní hadici obsypat kamenivem o frakci 16/32, případně dražším, ale doporučovaným kačírkem o podobné frakci, zabalit v horní části kamenného obsypu z obou stran s přesahem přes sebe již uloženou geotextilíí do tzv. rukávu a spolehlivě zajistit odvedení stažené vody drenážním potrubím. Konec ramene drenážního tělesa se napojí do kanalizačního potrubí, které odvede vodu již bez možnosti vytékání z trubek. Pak nemůže vzniknout tlaková voda, nevznikne ani sloupec vody a voda v těchto momentech již do domu skrz stavební konstrukci neproteče. Pokud by se dalo drenážní potrubí ve Vašem případě vybudovat, tímto by se mělo začít. Samozřejmě, že když se zhotoví výkop pro uložení drenážního tělesa, byla by škoda nezhotovit novou svislou hydroizolaci, případně podúrovňové zdivo ještě přiteplit XPS polystyrénem . Tím by tlaková voda již nevznikala, podúrovňové zdivo by bylo novou svislou hydroizolací odděleno od přilehlé zavlhlé zeminy a u podlahy suterénu by se zhotovila dodatečná hydroizolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti působí od základů např. Systémem AquaStop Cream. Po těchto stavebně sanačních pracích byste zvážil a to s technologickou pauzou, která by Vám vyhovovala a hlavně po čase mohl vyhodnotit, zda je nutné ještě vybourat stávající podlahy a zhotovit novou skladbu podlah, např. takto: zhotovit podkladový beton, hydroizolační vanu vytaženou přes výšku linie injekáže Systému AquaStop Cream a zhotovení další vrstvy(vrstev) podlahy, tím by se tyto dvě hydroizolace navzájem doplňovaly. Závěr: dle mého názoru priorita č.1 je ve Vašem případě nejprve odvést tlakovou vodu v momentě jejího vzniku od domu. Ale je otázkou, zda toto drenážní potrubí je ve Vašich možnostech, ať výškových, prostorových anebo jiných. V případě nejasností mne můžete telefonicky kontaktovat, případně si objednat bezplatnou konzultaci v mé kanceláři.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
Email: [email protected]

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268