Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den,
dnes jsem poprvé použil Váš výrobek Aqua Stop cream, použití bylo docela snadné a doufám, že de dostaví očekávaný výsledek. Měl bych dotaz k dalšímu použití, kdy část obvodové zdi – tedy podlahy, je pod úrovní okolního terénu a v to cca 15 cm. Jelikož mám vnitřky zdí již hotové nechtěl bych cream aplikovat zevnitř, můj dotaz spočívá v tom, zda když budu aplikovat cream z venkovní strany jestli voděodpudivá clona dosáhne až k podlaze, tak jak by to mělo být. Z venkovní strany nemám zatím odizolováno, pouze nopova folie a kačírkem.
Děkuji za Váš čas a odpověď.

  • Václav stáří dotazu 5 roky dní
  • last edited 5 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den. Přiznám se, že i já vždy doufám, že zhotovitelé, stavebníci, ale i stavení firmy, kteří injektáž naším systémem provádějí, provedli injektáž zdiva bez pochybení. Systém AquaStop Cream je naprosto spolehlivá metoda a technologický postup je snadný a vysoce spolehlivý. Pokud se ale nepochybí při realizaci. Mohlo by se zdát, že některá pochybení mohou provést pouze koncový zákazníci, ale je až zarážející, kolika pochybení a i zásadních se dopustí některé realizační firmy i s dlouholetou praxí. Ale to je už jiná kapitola a tak se vraťme k našemu tématu. Nejčastěji se jedná o tato pochybení: neplnohodnotně navrtané rohy a provázané vnitřní zdi s obvodovým viz. https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-zdiva/, injektáž obvodového zdiva provedená pod úrovní terénu, ale bez svislé venkovní izolace anebo poškozené izolace a tím dochází k tzv. přemostění vlhkosti nad zhotovenou plně funkční hydroizolací proti vzlínající vlhkosti a zdivo samozřejmě nemůže vyschnout, různé havarijní stavy, např. slepé rameno vody ve stěně, které je pod tlakem vody, drobný, ale 24 hodinový únik vody z netěsného spoje v rozvodech vody, byť se jedná pouze o rosení, nikoliv ale kondenzační, ale zhotovitel je přesvědčen, že rozvody jsou např. pouze 5 let staré, tj.nové, ale havarijní únik může nastat i u nových rozvodů a naopak. U starého rozvodu vody je to samozřejmě pravděpodobnější, ale nikoliv absolutně. Injektáž zhotovená z venkovní strany obvodového zdiva, kde půdorys domu v místech sanace není podsklepený, tam se linie injektáže musí řídit výškou podlahy, nikoliv terénu, jelikož pod podlahou, která je výškově nad úrovní venkovní plochy, je pod podlahou zásyp, zemina, a tím by taktéž docházelo k přemostění vlhkosti, ale z vnitřní strany stavebního dílce. Tyto případy jsou asi nejčastější. Technologický postup injektáže Systémem AquaStop Cream je snadný a spolehlivý, ale za výše uvedená možná pochybení může pouze zhotovitel. Výrobce může garantovat kvalitu výrovku a k čemu je výrobek určený, nikoliv ručit za realizaci. K dnešnímu dni evidujeme přes 20 tisíc koncových zákazníků, kteří jsou spokojeni s výsledkem a tak se potvrdilo, že injektáž Systémem AquaStop Cream zvládne skoro každý. Je to možná také tím, že dbáme na maximální osvětu a to nejen v oblasti injektáží, ale i v širším odvětví, a to v oblasti sanace vlhkého zdiva, jak se tato oblast všeobecné nazývá. Dále poskytujeme a provozujeme veřejnou internetovou podporu, tj. rozsáhlý informační servis jako je bezplatná Poradna, poradenská linka, která funguje i v sobotu, instruktážní videa, schématické obrázky, bezplatné poradenství a konzultace na adrese společnosti, obrovské množství textové podpory a to nejen na našich internetových stránkách, atd atd. Musel jsem vysvětlit svůj důvod, proč i já musím doufat, jelikož naším cílem je maximální spokojenost zákazníka a myslím, že se v našem případě nejedná pouze o frázi. Jsem přesvědčen, že se o to maximálně snažíme. Možná i má odpověď Vám je toho důkazem a nejen odpověď Vám.
K Vašemu dotazu: injektáž ve výšce 150 mm nad úrovní terénu je určitým pochybením. My uvádíme, že linie vrtů by neměla být zhotovená výše, než 100 mm od podlahy, a ještě lépe, pokud se dá zhotovit injektáž ještě níž, tj blíž k podlaze, je to vždy výhodnější. Váš důvod výšky chápu, ale je to již značně vysoko od podlahy a tím aktivní látka injektážní emulze nemusí nasytit zdivo v celé výšce a tím může vzniknout zavlhající pás např. ve výšce 50 mm a to od podlahy ke vzniklému pásu, cloně proti vlhkosti. Jelikož z vnitřních prostor nechcete cokoliv již zhotovovat, pak Vás chápu, ale tím Vás na toto riziko musím upozornit. Jinak by se totiž dalo postupovat takto: Odkopem zhotovit kvalitnější a spolehlivější svislou hydroizolaci do hloubky min. pod úroveň podlahy, lépe až na základovou spáru a tím by se zároveň zhotovila injektáž už u podlahy (ale již z vnitřní strany) a tím by nenastalo riziko možného vzniku zavlhajícího pásu. Také výkop vysypaný kačírkem, který byl zhotoven pravděpodobně pro vložení nopové fólie, která ale není spolehlivou svislou hydroizolací (vyjadřuji se k fólii černé o výšce nopů 8 mm), se stal tento výkop místem pro možný vznik sloupce vody, zejména v momentě po přívalových deštích. Pakliže ovšem není na dně výkopu uložené spolehlivé drenážní těleso, ale o tom se nezmiňujete. Tím nechci tvrdit, že drenáž měla být ve výkopu zhotovena, ale v případě, že jste u obvodového zdiva zhotovili kamenivem velmi ,,spolehlivé,, místo pro snadné a rychlé kumulování vody a tím, že nopová fólie není těsná k podkladu zdiva a přesahy nopových pásů nejsou těsně spojené, hrozí to, že (byť krátkodobý) vzniklý sloupec vody způsobí ještě větší zavlhání zdiva. Představa těchto kamenivem vysypaných výkopů až k povrchu a bez odvodu vody na dně výkopu může být ta, že bude docházet k rychlejšímu vysychání zdiva a to vlivem rychlejšího odpařování vlhkosti v okolí podúrovňového zdiva. Toto je ve většině případů bohužel mylná představa, dle výše uvedených důvodů a ve výše popsaném provedení. Druhá možnost je ta, že odstraníte omítky do výšky injektáže, tj. nad úroveň terénu cca 50 mm, s tím, že injektáž zhotovíte ve Vámi uvedené výšce, ale v tomto případě již můžete zhotovit injektáž z vnitřní i venkovní strany obvodového zdiva těsně nad úrovní terénu a zhotovíte od podlahy do výšky injektáže vnitřní svislou hydroizolažní stěrku, která se následně zaomítne. Tímto postupem se naopak vyhnete odkopu z venkovní strany podúrovňového zdiva.Chápu, že těmto dvěma možným postupům se chcete vyhnout, ale je nutné vědět, že pokud se vše neudělá bezchybně, pak ani ta nejlepší technologie nebude fungovat, a to platí nejen v našem oboru, nebo přesněji, bude plně funkční, ale výsledek nemusí být dle Vašeho očekávání.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268