Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den 1.jak mám provádět vrty do zdiva které se z části skládá z kamenů a z části z palených červených cihel (jedna řada cihel zevnitř)?Nevím zda to má být v 15s.úhlu nebo vodorovně? 2. Mohu zčásti provádět vrty zvenku dovnitř a zčásti zevnitř ven (vevnitř bych vrtal do spáry mezi cihlama, zvenku je kámen bez průběžné spáry)? samoz. za předpokladu dodržení vzdálenosti od sebe. 3. mohu provést vrt skrz a pak jej z obou stran zašpuntovat? 4. při svislé izolaci bitumenem 2K je nutné po jeho aplikaci dávat nopovou folii nebo mohu výkop ihned zasypat? Děkuji za odpo Danyś

  • Danyš stáří dotazu 7 roky dní
  • last edited 7 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý de pane Danysi. Nejprve k té první otázce. Naklopení vrtů je u krémové injektáže v podstatě zbytečné. Klopené vrty se zhotovovaly a pravděpodobně ještě zhotovují bohužel i u krémové injektáže pravděpodobně jako přežitek aplikací tekutých injektážích hmot z důvodu využití gravitace. Toto však u krémové injektáže je zbytečné, u cihelného zdiva dokonce na závadu, jelikož u cihelného zdiva je ideální využití průběžné spáry pro zhotovení vrtů. Silanový injektážní krém v podstatě nepodléhá gravitaci z důvodu vysoké viskozity (hustoty) a v zavlhlém prostředí (vrtů) postupně snižuje svoji viskozitu a tím ,,má dostatek času“ se vpenetrovat (nasytit stavební zdící materiál) do okolí vrtů. Také se může říci, že dodatečná vodorovná izolace ve zdivu nevzniká v momentě vyplnění vrtů naším vysocekoncentrovaným krémem AquaStop Cream, ale až následně v časovém horizontu několika hodin, někdy dní, ale v některých výjimečných případech až týdnů, což není ale na závadu, spíše naopak. Rychlost snižování hustoty krému a tím zrychlující se vpenetrování do zdícího materiálu závisí na mnoha faktorech. Nejvýznamnější faktor je procentuální stupeň vlhkosti ve zdivu. Čím vyšší procentuální vlhkost zdiva, tím rychleji dochází k napouštění zdiva silanovým krémem. Dalším faktorem je poréznost zdiva. Pak již méně významné faktory, jako jsou teplotní podmínky, atd. Toto je jedinečná vlastnost krému AquaStop Cream, která umožňuje, že krém se neztrácí kdesi netěsnostmi ve zdivu, ale pronikne dříve či později do pórů, ale i těch nejjemnějších kapilár i méně savých průmyslových a přírodních zdících materiálů v místě linie vrtů. Druhá otázka: Pokud můžete vrtat z vnitřní strany, využil bych té průběžné spáry cihelného zdiva a samozřejmě bych vrtal dále ve stejném vodorovném provedení i do kamenného zdiva. K té třetí otázce: Vrty můžete zhotovit skrz zdivo, ale jak správně uvažujete, před výplní je nutné rubovou stranu vrtu zatěsnit např. polystyrénovou zátkou, rychletuhnoucím cementem, atd a pak vrty vyplnit a opět po zhotovené injektáži vrty zatěsňovat i v ústí vrtů. K té poslední otázce. Pokud myslíte zhotovení vnější svislé hydroizolace podúrovňového zdiva např. naší hydroizolací AquaStop Bitumen 2K, je tato izolace bezešvá (bez spojů), flexibilní, výborně se aplikuje hladítkem i na zavlhlý podklad, který bývá po provedeném odkopu vždy, dále nemá tendenci stékat, jedná se o ,,kašovitou“ konzistenci, která se nanáší ve dvou vrstvách a cca. po 48 hodinách má již vysokou pevnost, ale přesto je dobré tuto kvalitní hydroizolaci zhotovenou na svislém podúrovňovém obvodovém zdivu ochránit před mechanickým poškozením při zpětném zásypu a zejména hutnění. Proto je dobré tuto svislou hydroizolaci celoplošně ochránit před poškozením např. nopovou folií s kašírovanou geotextilií. Pokud byste použili nopovou folii s nopy 8 mm, je dobré nopy otočit do vnější strany, aby nopy netlačily do bitumenové hydroizolace. Je však nutné tuto folii v nadzemní části dobře přikotvit ukončovací lištou, aby při sesedání zeminy ( a k tomuto sesedání zeminy dochází takměř vždycky, zejména u hlubších výkopů i když zemina bude hutněna ve vrstvách pěchem) nedošlo k stržení folie se sesedající zeminou.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268