Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý večer ,chtěl bych se zeptat zda je osekání vlhké omítky před injektáži opravdu nutné, nebo zda se ponecháním vlhké omítky jen doba vysušení zdiva prodlouží. Děkuji za odpověď

  • Josef Žid stáří dotazu 6 roky dní
  • last edited 6 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý večer. Odpověď bych rozdělil na několik úhlů pohledů. Pokud bychom mluvili o vlivu omítek na výsledek, což je asi ta nejdůležitější informace, kterou očekáváte, omítky nemohou mít vliv na výsledek, jelikož dispergace, šíření hydrofobní clony po provedené injektáži ve zdivu vzniká v okolí vrtů a to i v případně neodstraněných omítek, tj. v celé tloušťce zdiva včetně omítek. Vliv na kladný výsledek vznikající bariéry ve zdivu omítky mít opravdu nemohou. To je jedna rovina. Další rovina je ta, že omítky v případě, že jsou již nepevné k podkladu, nesoudržné a zejména zasolené, a tím nenávratně degradované, měly by být odstraněny s dostatečným přesahem nad jejich horním okrajem poškození. Tím, že se omítky také odstraní, získáváme určité výhody. U zdiva s průběžnými spárami se nám tyto spáry pro injektáž odhalí, také se nám při odstranění vnitřních omítek odhalí veškeré rozvody elektroinstalace, rozvody vody, odpady, případně zasekané rozvody topení atd. To má také v některých případech svá pozitiva a pakliže víme, že omítky budou stejně odstraněny, proč to tím pádem neudělat před injektáží. Ale je jasné, že pokud omítky zatím nejsou předmětem sanačních prací, z různých důvodů (finanční, technologické pauzy záměrně či nezáměrně vznikající, jiné důvody), není důvod se obávat zhotovit injektáž přes omítky poškozené či nepoškozené, jak jsem vysvětloval v první části. Dokonce u zdiva smíšeného či kamenného je vrtání přes omítky určitou výhodou, jelikož nám omítka do jisté míry vrták ,,podrží” v požadovaném směru. Po odvrtání u tohoto případu značných nerovností např. smíšeného zdiva jsou omítky pro udržení linie vrtů a jejich osových vzdáleností výhodou a po odvrtání zdiva se mohou odstranit. Vrty se stlačeným vzduchem vyčistí. Tím nám byla omítka v momentě vrtání dobrým ,,pomocníkem”. Je také pravda, že v případě odstraněných omítek a následně zhotovené hydroizolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti Systémem AquaStop Cream, dochází k rychlejšímu vysychání zbytkové vlhkosti. V případě, že jsou omítky nenávratně zdegradované a zhotoví se dodatečná izolace ve zdivu injektáží, může vzniknout dojem, že injektáž nezafungovala, ačkoliv zdivo bude suché, ale zejména soli obsažené v omítkách budou působit tak, že povrch omítek bude vlhký a zhotovitel pak může mít dojem, že je systém injektáže nefunkční a je nespokojen, což ale není na místě. Sůl je hydroskopická a má tendenci pohlcovat vzdušnou vlhkost. Povrchové zabarvení znehodnocených omítek se také většinou již nezmění. Jednoduše zpětný proces ozdravění znehodnocených omítek nenastane. To je jasné. Pakliže omítky nejsou poškozené, jsou pouze zavlhlé, není potřeba tyto omítky za každou cenu odstraňovat. Pokud zdivo má ale průběžné spáry, je potřeba tu nejvhodnější spáru lokalizovat, tj. např. zhotovit svislou drážku a přes omítky je potřeba tuto průběžnou spáru využít, což technicky ale není problém. Všeobecně je doporučení také toto. Pokud jsou omítky nenávratně znehodnocené, měly by být vždy odstraněny a nahrazeny omítkami sanačními, abychom zachovali systémovost sanačních postupů. Stavebníci by měli vždy vycházet i tak trochu z logiky věci, a rozhodnutí pro odstranění či neodstranění, nebo odstranění omítek v delším časovém horizontu od provedené injektáže, si mohou sami vyhodnotit. Myslím si, že není tak složité se správně rozhodnout. Postačí se na omítky podívat. Na omítce jsou plísně, solné výkvěty, puchýře, anebo jen vlhká čistá mapa, poklepáním dutý zvuk ano či ne. To jsou jasné indície, zda omítky jsou nenávratně poškozené a nebo jen zavlhlé. Nicméně z výše uvedených příkladů je vidět, kolik úhlů pohledů může být na tuto položenou otázku. Na závěr bych ale jednoduchou větou shrnul odpověď na Váš dotaz. Ne, omítky nemají vliv na správně provedenou injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream, tím je myšleno na vznik nové izolace ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268