Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den, provedl jsem injektáž a pevně věřím, že přesně dle návodu, s pomůckami zakoupenými pro tento účel rovněž od Vás. Zatím ale nedochází k žádnému viditelnému šířenímu krému do zdiva. Injektáž byla provedena již před pěti dny a neděje se nic pozorovatelného. Zkusil jsem nahlédnout pod zátku, tmel je přítomen, zmenšil objem, je průhledný a znatelně tužší, do zdiva však nemá snahu pronikat. Pro ilustraci zasílám fotografii. Nenachází se na ní žádné mapy po šíření krému do zdiva.Prosím o konzultaci v čem spočívá problém. Děkuji, s pozdravem Ing. Jiří Münzberger

  • Ing. Jiří Münzberger stáří dotazu 8 roky dní
  • last edited 8 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den pane Münzbergere. Neuražte se prosím, ale můžete mi říci na jaké jméno či číslo objednávky jste injektážní krém objednával? Nemám Vás v systému. Děkuji. Nicméně šíření silanových krémů a tím i krému AquaStop Cream je závislé na vodě, respektive dostatečné (stačí již mírně nadlimitní vlhkost obsažená ve zdivu) vlhkosti ve zdivu. V případě, že se jedná o zdivo nadlimitně zavlhlé, je šíření naprosto spolehlivé a relativné rychlé. Silanové krémy byly vyvinuty na zhotovení clony proti kapilárně vzlínající vlhkosti ve vlhkém zdivu. To by znamenalo, že Vaše zdivo je v současné době v podstatě suché. Jiné vysvětlení nemám. Stovky a stovky námi zhotovených injektáží, bez jediné reklamace a tisíce našich odběratelů, kteří si zakoupili náš AquaStop Cream, ať koncových či aplikačních firem kteří jsou naprostou spokojeni s výsledkem. Myslím, že je to jasná pro nás zpětná vazba na kvalitu našeho systému AquaStop Cream. Toto jsou údaje naprosto pravdivé. Jelikož se jedná o fota po pěti dnech od aplikace, ještě není nic ztraceno. To, že krém z bílé barvy zprůhlednil, je naprosto v pořádku. Krém v gelovém stavu nemůže začít tuhnout. Je to spíš naopak. Gelový proces probíhá tak, že krém postupně snižuje svoji viskozitu. To, že výplň zmenšila svůj objem je důsledkem toho, že se již částečné vsákl do zdiva. V neposlední řadě 5 dní po aplikaci se nedají dělat jakékoliv závěry. Pokud se krém do 14 dnů z otvorů ztratí, je vše v pořádku. Tak to prosím pozorujte. Ale moje prvotní konstatování je to, že zdivo je v podstatě suché.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments

Dobrý den,
díky za odpověď. Urážet se pochopitelně nehodlám, kdo mi u Vás dělal nákup není žádné tajemství. Kupoval to kolega Ing. Martin Palme, protože kolem Vás jezdí do Prahy do práce. Pracujeme v laboratoři doc. Mileny Pavlíkové a prof. Zbyška Pavlíka na katedře materiálového inženýrství a chemie, ČVUT v Praze. Nevím jestli kolega Palme dělal nákup na své jméno, nebo na akreditovanou laboratoř OL 123, každopádně půjde o jedno či druhé. Je zajímavé se dozvědět, že šíření krému je závislé na vlhkosti ve zdivu. Tento údaj jsem v návodu ani technickém listu nedohledal. Zdivo do kterého byl krém aplikován je teď naprosto suché, protože v místě zkoušení Vašeho krému před aplikací nepršelo 42 dnů, ani předtím neprobíhaly srážkové úhrny, které by mohly smáčet zeminu do úrovně základů a zem je pravděpodobně kompletně suchá. Viskozita se rozhodně nesnižuje, krém v našem případě jakoby zasychá a tvrdne (tvrdne je přehnané slovo, ale rozhodně má vyšší viskozitu, než na začátku) do „housenek“ ve vrtech. Tyto housenky se zmenšují, nicméně kam hmota mizí bude předmětem pozorování a zejména také praktických zkoušek. I když některé housenky vymyzely z větší části, o přítomnosti ve zdivu nedavájí vědět. Mapy kolem vrtů, tak je máte na svých fotkách, nejsou vůbec patrné. Prošel jsem značnou část sekce Vašich stránek „poradna“ a teprve tam jsem tedy objevil, že pokud-li je zdivo zrovna v momentě aplikace suché, má se namočit. Máme k tomu vyzkoušené nějaké postupy vlhčení? Přecijen zavlhčit zdivo uvnitř pouhým kropením nebude tak snadné. Nebo se krém nedá úspěšně aplikovat do momentálně vyschlého zdiva?
Díky, s pozdravem Münzberger.

  • You must to post comments

Dobrý den pane Münzbergere. Tak tedy v širší všeobecné rovině. Jistě víte, že silanové krémy s 80%ním obsahem aktivní látky silan/siloxanu jsou určeny pro silně, ale i mírně zavlhlé zdivo. Nikoliv suché. Toto je právě v Technickém listě uvedeno:Pro zhotovení dodatečné či chybějící izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti a v popisu hned v první větě Technického listu máte Popis: AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů! Pokud jste pro mne z nepochopitelných důvodů zhotovil injektáž v suchém zdivu, což je zcela nestandardní, pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti i když tam žádná není, je nutné ! zdivo si před samotnou injektáží předvlhčit. Nejde o jakousi vodní předinjektáž, ale jak popisuji, krátké prolití či prostříknutí vodou vrty naprosto postačí (jednorázově!) To, že to v mé poradně neustále opakuji, je svým způsobem prozrazování mého know how konkurenci, která je, a to Vás ujišťuji, velmi učenlivá. U konkurence jsem nezaznamenal jedinou zmínku o této radě. Vy ano? Pokud jste můj kritik, bylo by dobré s Vašimi styky tuto osvětu šířit, tak jako to dělám já. Nutné zatěsňování vrtů po výplni, pokud možno se vyvarovat šikmým vrtům, neplnohodnotné výplně atd. a v neposlední řadě byl jsem to já, který poukázal zhruba před již skoro 5 lety na jedinečné vlastnosti silanových krémů pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti a přesto se aplikují neustále od některých aplikačních firem např. tlakovou metodou zhydrofobizované vodní injektáže Vám jistě známých značek s naprosto nespolehlivým výsledkem. Jistě víte z jakých je to důvodů u těchto tekutých injektáží, které se mi po dlouhodobém vyhodnocování jednoznačně potvrdily a které jsem také zveřejnil. Proč tyto tekuté injektáže nikdo veřejně z oblasti různých renovovaných stavebních institucí a jejich persón nekritizuje či se alespoň nezmiňuje o jejich mnoha technologických úskalích ? Ale možná, že se již v současné době pletu. Nevím, zda by se zahraniční výrobce, prodávající tyto krémy na našem trhu vůbec s touto debatou a osvětou zabýval. Krém prodá a už se v podstatě o výsledek nezajímá, což je ale vlastně pochopitelné a nedá se tomu nic vytýkat, jelikož také musel projít Certifikací a tvrdými zkouškami o účinnosti, tak jako my. Sám jste říkal, že informaci u suchého zdiva ,,o nutnosti toto suché zdivo krátkodobě prolít“ jste u mne na mém webu našel. U konkurence se stejnými výrobky jsem tuto informaci doposud nezaznamenal, i když tyto v podstatě stejné krémy se stejnými vlastnostmi se také prodávají. Ale vlastně proč by se tyto informace vůbec měly uvádět, když tyto silanové krémy nejsou určené pro suché zdivo. Pokud Vám jde o stejnou věc, i když se jedná o promile zákazníků, kteří si dělají injektáž v naprosto suchém zdivu, tak jako vy, měl byste tyto výrobce a prodejce upozorňovat na tuto skutečnost Vám s vehemencí vlastní. Já tuto informaci ve stovkách a stovkách telefonických rozhovorů na infolince každému zákazníkovi! (a velmi i pravděpodobně konkurenci, která se vydává za potencionálního zákazníka), zdůrazňuji a v drtivé většině se setkávám s úsměvem, jelikož mi při popisu jejich zdiva popisují pravý opak a to, že injektáž dělají z důvodu značné vlhkosti ve zdivu. Takže to shrnu. Injektážní krém je určený pro již mírně nadlimitně zavlhlé zdivo, nikoliv pro zdivo suché jak popisujete Vaše inkriminované zdivo, a tato informace je v Technickém listu uvedena, ne že není. I postup zvlhčení, pokud Vás to zajímá, také v mé poradně najdete. Ani já se na Vás nezlobím a moji otázku, kdo prosím jste, chápejte, jelikož se setkávám s občasnými neopodstatněnými pomluvami, řekl bych až záškodnictvím, např. že výrobu děláme pokoutně atd. atd. Dobře víte, že nejprve musíte získat Certifikaci, kterou získáte pouze v případě, že výrobek obstojí v desítkách a desítkách zkoušek dle norem ČSN prováděných ve státním zkušebním ústavu. Asi někteří těžko nesou úspěch někoho jiného, což je u nás v Česku běžné, který ale byl vykoupen velkým úsilím a neustálým posouváním v této disciplíně. Tisíce hodin strávených u počítače v poradně, aby zákazníkovi, který si náš výrobek zakoupí, mu dobře posloužil a tisíce hodin u telefonu (jen tak pro zajímavost, denně okolo 30 hovorů v průměrné době jednoho rozhovoru cca 10 min) na dotazech infolinky. Poslední taková informace. Až po mé osvětě se krémová injektáž čím dále více zadává do projektů, se kterými se setkávám a dokonce i v některých případech s doporučením přímo na naši značku AquaStop Cream, aniž bych projektanty či jejich kanceláře znal . Vím, že si touto debatou mohu přilít ještě více oleje do ohně u kohosi, ale já se nemám zač stydět. Vše co píši je pravdivé a poctivé a za tím si budu stát! Nikterak nechci ze sebe dělat spasitele či mesiáše, ale posun v oblasti injektáže pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu mi nikdo upírat nemůže , což konec konců mám i písemně potvrzené korespondencí se souhlasným vyjádřením od Vámi citované instituce ČVUT (konkrétně Kloknerův ústav ČVUT). Na závěr použiji zkopírovaný Váš text z předešlé korespondence: . Citace: Zdivo do kterého byl krém aplikován je teď naprosto suché… (což jsem tím pádem správně konstatoval již v první mé odpovědi). Nemyslíte, že smysluplnější by bylo ,,testovat“ náš přípravek ve zdivu vlhkém, pro který, jak dobře víte, je určen, pokud máte tuto potřebu? Ze souvislostí o kterých se zmiňujete zejména ve druhém Vašem příspěvku jsem došel k závěru, že vlastně nejste náš zákazník. Už ten fakt, že přípravek zkušebně aplikujete do zcela suchého zdiva nedává naše debata se všemi souvislostmi žádný smysl. Má poradna je určena k pomoci našim zákazníkům k bezchybně provedené aplikaci našich výrobků. Jinak Vám přeji vše dobré.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268