Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den všem čtenářům mé poradny. Tato poradna, zaměřená na problematiku sanace vlhkého zdiva, se rozrostla do značného objemu informací a tak budu občas sjednocovat obdobná témata do jednoho shrnujícího článku.

Poslední dobou dostávám stále více dotazů na způsob provedení injektáže naším Systémem AquaStop Cream u zdiva Porotherm, Heluz – u voštinového zdiva. Je to pochopitelné, že se u tohoto druhu zdiva nedá postupovat stejně jako u zdiva z pálených plných cihel, smíšeného zdiva či u zdiva kamenného. Voštinové cihly jsou při zdění svisle děrované a tím jsou pro zhotovení dodatečné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti specifické.

  • You must to post comments

Nejprve Vám popíši dva způsoby navrtání a injektáže u tohoto děrovaného zdiva. Nazval jsem to varianta č. 1 a varianta č. 2. U varianty č. 1 se nikdy nesmí použít PUR pěna, u varianty č. 2. je naopak PUR pěna důležitá.

Varianta č. 1: zvolíte si tu nejvhodnější spáru, kterou chcete napustit aktivními látkami injektážního krému AquaStop Cream. Vrty však neuděláte ve spáře, tak jak byste postupovali např.u cihelného zdiva vyzděného z plných pálených i nepálených cihel, ale cca 30 mm nad tou spárou, která má zastavit vzlínající vlhkosti. Tím si neotevřete komůrky děrovaných cihel v cihelné řadě/šáře pod spárou, což by se stalo při vrtání ve spáře, při vrtání vrtákem o průměru 14 mm (s obrusem vrtu 15 mm) a u maltové spáry, která bývá nižší. Pokud je děrované zdivo vyzděné na základové desce a první řada cihel je založena na prvním maltovém loži na desce, odpadá samozřejmě problém protečení injektážního krému o řadu cihel níže. Pokud dům nemá základovou desku a nosné zdivo bylo vyzděné na svém základě, v tomto případě často vzniká ten možný problém nejen neúnosné spotřeby, ale ještě navíc i riziko neúčinnosti, jelikož injektážní krém proteče o řadu cihel níže, než potřebujeme. Bariéra pro zamezení vzlínající vlhkosti se sice vytvoří, ale na/ve spáře, která je níže, a tím může docházet z vnitřního anebo z vnějšího bočního směru k přemostění vlhkosti nad vzniklou funkční hydrofobní bariéru. Postup navrtání komůrkového zdiva nad zvolenou vodorovnou spárou tomuto protečení zabrání, jelikož si spáru, respektive cihelnou řadu děrovaného/komůrkového zdiva pod spárou neotevřete, a injektážní krém se zastaví na té vybrané maltové spáře, do které se postupně a spolehlivě bude injektážní krém vsakovat. Při tomto postupu zhotovíte bariéru pro zamezení vzlínající vlhkosti v požadované výšce, ale tento postup navrtání nevyřeší možnou a častou nadlimitní spotřebu. Vypočítaná spotřeba se dá relativně “uhlídat” a to rozpočítáním spotřeby dle výpočtu naší kalkulačky pro komůrkové cihly, která vypočítá doporučenou spotřebu na metry čtvereční příčného řezu zdiva a vydělením běžnými metry zjistíte, jaká má být dodržena spotřeba (litráž) na jeden běžný metr. K problematice spotřeby u děrového zdiva se dostaneme v druhém odstavci článku s názvem “Opakovaná injektáž prováděná v cyklech za použití pistole Univerzál pro dodržení doporučené spotřeby u děrovaného zdiva”.

Varianta č. 2: navrtání zdiva opravdu provedete v té Vámi zvolené spáře vrtem 14 mm s malým pokrácením než je tloušťka komůrkové cihly, a to z důvodu, aby se komůrky cihly, zejména řady děrovaných cihel pod spárou, v místě vrtů spolehlivě otevřely. Teď by se mohlo zdát, že je to ten případ, který nechceme. Ale u tohoto způsobu provedení injektáže děrovaného zdiva je to naopak velmi důležité. Následně vrty vyplníte montážní pěnou (PUR pěna) s vysokou expanzí. Pěna nejenže vyplní samotný obsah vrtu, ale i již otevřené komory/děrování cihel a to je to podstatné. Po několikahodinové technologické pauze se vrty opět v celé hloubce převrtají. Tím se odstraní montážní pěna z vrtů, ale komůrky zůstanou PUR pěnou trvale vyplněny. Co je ale také důležité, doporučuji vrty převrtat vrtákem o stupeň větším, tj. o průměru 16 mm, ale ne větším! Tím získáme jistotu, že ve vrtu na stěnách, tj. zejména v místech maltové spáry a skeletu komůrkového zdiva, nevznikne separační/nepropustná povrchová vrstva zbytkového polyuretanu. Vlhkost u tohoto zdiva kapilárně vzlíná přes maltovou spáru, následně skeletem a příčkami cihelného zdiva a odvrtáním se nám tato místa opět porézně otevřou pro dispergaci aktivních látek. Spotřeba bude již daná pouze obsahem vrtů a výsledek bude spolehlivý. Nabízí se možná i úvaha, že se předvrtání spáry provede menším vrtákem, následně se vrty vyplní montážní pěnou a odvrtání se provede doporučeným vrtákem o průměru 14 mm. To by ale nemuselo být spolehlivé řešení. Mohlo by totiž nastat toto: vrtákem např. o průměru 10 mm by se všechny komory v místě vrtu neotevřely a po převrtání námi doporučeným vrtákem o průměru 14 mm by se naopak komory otevřely a celý tento postup by byl zbytečný a nevyhovující. Rekapitulace: vrtáme ve spáře vrtákem, který je v průměru větší než je výška spáry, provedeme výplň vrtu PUR pěnou a po technologické pauze odvrtáme PUR pěnu z vrtu o stupeň větším vrtákem. Stěny vrtu budou opět nasákavé, zejména maltová spára, ale injektážní krém již nemá kam se propadat. Pak již následuje injektáž.

  • You must to post comments

Návod jak dodržet spotřebu u voštinové děrované cihly.
Injektáž v cyklech za použití pistole Univerzál pro “uhlídání” doporučené spotřeby u děrované cihly:

U voštinové cihly, děrované cihly, je problém ohlídat spotřebu. Proč tomu tak je není nutné vysvětlovat, jelikož si to každý určitě umí představit. Vlastník nemovitosti si injektáž nechce ošidit a tím, že nemá množství plnění pod kontrolou, má tendenci, lidově řečeno, přitlačovat, a výsledek je zvýšení spotřeby. Tento postup je určitě lepší, než kdyby se doporučená výplň snížením spotřeby nedodržela, ale rozhodně to má jediný nežádoucí negativní dopad, a to na Vaši peněženku, a to si opravdu nepřejeme. U varianty č. 2 tento problém odpadá, ale ne vždy je varianta č. 2 možná.
Jak tedy postupovat u varianty č. 1? Nejprve si spočítáme spotřebu dle kalkulačky pro výpočet spotřeby, tj. jaká by měla být dodržena spotřeba na danou tl. např. porothermu a délku děrovaného zdiva. Pro výplň tohoto zdiva je výhodnější pro dodržení spotřeby použít injektážní pistoli Univerzál. Do každé díry/vrtu nadávkujeme injektážní krém např. 2 x stiskem páčky v celém rozsahu celého jejího pohybu a tím je posun pístu vždy stejný a vytlačená dávka krému také. Do zadní části vrtu zasuneme plnicí trubičku a provedeme první zmáčknutí spouště v celém rozsahu a následně pak povytažením do přední části děrované tl. cihly toto jedno zmáčknutí páčky opakujeme a můžeme při tomto jednom i druhém posunu pístu i částečně povytáhnout trubičku. Toto provedeme u každé děrované cihly. Nemusíme striktně dodržovat doporučené osové vzdálenosti 100 mm, spíše rovnoměrně rozdělit počet vrtů dle povrchového tvaru skeletu cihly. Takto budeme pokračovat u každého vrtu, tj. od prvního až k tomu poslednímu daného injektážního úseku. Po prvním cyklu plnění zjistíme, že jsme z celkové vypočítané litráže injektážního krému spotřebovali např. 1/3. Je tedy jasné, že tento proces provedeme 3 krát. Druhý příklad: po provedení prvního plnícího cyklu injektované délky zdiva zbyla 1/2 vypočítané litráže. Cykly plnění budou tedy dva, atd. Myslím, že princip je každému jasný. U děrované cihly, kde se vrtá přes komůrky, to není problém. Jen je nutné ponechat alespoň jednohodinovou, ale spíše vícehodinovou pauzu (dle velikosti děrování) mezi první výplní a další výplní, a to z důvodu, aby hustý injektážní krém z první výplně již sklouzl otevřenými komůrkami, které otevřela přímka vrtu níž, než je vrt. Také by bylo výhodnější měnit při každém plnění tohoto děrovaného zdiva hloubku zasunutí trubičky (páskou si zhotovíme kontrolní místo na trubičkovém plnidle) na dvě jiná místa hloubky voštinového zdiva, než u předchozí výplně, jelikož i v druhém cyklu plnění (tento postup plnění jsem nazval cyklem) bude probíhat stejné dávkování krému do stejného vrtu a to opět dvěma zmáčknutími páčky pistole, ale v rozdílných hloubkách. U tohoto modelového příkladu bychom celý proces/cyklus opakovali s technologickou pauzou naposledy, tj. potřetí. Technologická pauza s přibývajícími cykly plnění by se měla asi prodlužovat. Injektážní krém se poté, co pomalu steče komůrkami dolů, bude vsakovat přes povrch maltového lože do šířky, hloubky a délky tohoto maltového lože a rovnoměrnost se zajistí samotným chemicko-fyzikálním procesem vsakování injektážního krému do savé struktury maltového lože. Jednoduše řečeno, rovnoměrnost rozložení dávek injektážního krému, který skončí na maltovém loži, je výhodnější, a proto ta navrhovaná změna hloubek zasunutí injektážní trubičky při jednotlivých cyklech. Tento postup má svůj vlastní průběh, jiný než probíhá u zdiva bez komůrek, a je to z toho důvodu, aby se dodržela vydatnost doporučené spotřeby a injektáž se nechtěně neošidila, což u koncových zákazníků většinou nehrozí, ale spíše proto, aby se neúměrně nenavýšila. Pokud by mému výkladu v některých pasážích čtenář neporozuměl, může mi volat v pracovních dnech od 9-15.50 hod na poradenskou linku 731 565 565. Příští téma: Výšky injektážních linií.
S přátelským pozdravem všem čtenářům této poradny
Jiří Schwarz

  • You must to post comments

Dobrý deň potrebujem vyriesit navlhanie steny vašim systémom ale nikde sa neviem dočitať či je to vhodné aj pre betonove steny. Moja sytuacia je nasledovna: Stena ktora my navlhava je postavená z betonových tvarnic typu H a zaliata betonom stena je pod urovnou zeme navlha cca 2m pod zemou. viete mi poradit či a aký z vašich produktov možem na to použiť_? Ďakujem za skoru odpoveď Šebest Lukáš.

  • Sebest Lukáš odpovězeno 3 roky dní
  • last edited 3 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den,

je zde uvedeno jak injektovat vaším krémem AquaStop Creamem voštinové cihly.

Jak postupovat u pálených dutých cihel s velkou vnitřní dvoudírou??

Vrtání ve spáře jako u plných cihel si myslím v podobě těcto dutých cihel bude problém.

Zde je odkaz na uloženou fotku jakou mám cihlu na paměti.

Děkuji za případnou odpověď a přji hezký den.

Dut-dvojd-rov-cihla

[url=https://ibb.co/ZcJ47nH][img]https://i.ibb.co/ZcJ47nH/Dut-dvojd-rov-cihla.jpg[/img][/url]

  • Bartoš Jan odpovězeno 2 roky dní
  • last edited 2 roky dní
  • You must to post comments
Zobrazuji 4 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268