Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý večer pane Schwarz,

 

chtěl bych se touto cestou dotázat na váš názor, jak postupovat při injektáži vnitřních zdí/příček u domu vice než 200 let starého, který je postaven ze “smíšeného zdiva”. Vnější obvodové zdi jsou snadno přístupné a ty budu injektovat tedy zvenčí, co nejníže základu. Předpokládám, že vyhoví těch 10cm od spodní hrany zdi. Co se týká těch vnitřních zdí: chceme vybourat stávající podlahy až na základní hrubý beton, na kterém je hydroizolace. Pokud bych tedy provedl injektáž co nejníže nad tímto hrubým betonem… nebude vadit, když potom ty zazátkované “injekce” zaliji do čistého betonu ? Jedná se mi v podstatě o dotaz, zda lze injektáž zhotovit takto “definitivnim” způsobem, nebo je nutno k tem zátkám ponechat “servisní přístup” ? K vnějším injektážím se dostaneme snadno, pro “servis” bude stacit “oklepat” kousek omítky, ale co se stane s injektáží, jejiž vstupy budou víceméně již nepřístupné ? Lze to takto provést, nebo mam injektovat nad budoucí výšku čisté podlahy ?

 

Děkuji za odpověd a s přátelským pozdravem,

S Stembera

  • You must to post comments

Dobrý den pane Stembero.
To je zajímavý a ne zcela obvyklý dotaz. Nejprve bych se vyjádřil k té výšce místa injektáže u obvodového zdiva, o které se zmiňujete v dotazu. Možná ta Vámi uvedená výška injektáže obvodového zdiva je v pořádku, ale raději to shrnu. Obecná zásada výšky pro zhotovení jakékoli dodatečné hydroizolace v příčném řezu obvodového zdiva: pokud půdorys domu je v místech injektáže nepodsklepený, je určující nikoliv výška terénu, ale výška vnitřních podlah a to i když injektáž bude zhotovena z venkovní strany. Tato zásada platí u nepodsklepeného půdorysu domu pro Systém AquaStop Cream, ale i pro všechny mechanické metody. Vodorovná dodatečná izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti nemůže být zhotovena pod nepodsklepenou podlahou, jelikož pod stávající podlahou je zavlhlý zásyp/zemina, a tím by docházelo u obvodového zdiva k přemostění vlhkosti ze zeminy nad hydroizolační clonu. Proto se v tomto případě dodatečná izolace v příčném řezu zdiva zhotovuje těsně nad podlahou, nikoliv pod podlahou. Z Vašeho dotazu ale není jasné, v jaké výšce je terén/pochozí plocha oproti výšce vnitřních podlah. Budu tedy vycházet z předpokladu, že terén je výškově níž, než je výška vnitřní podlahy. Tento model je nejčastější. U vnitřního zdiva nosného/příčkového se může ve Vašem případě zhotovit injektážní linie co nejblíže k podkladovému betonu, jelikož jsou podlahy v rekonstrukci a tím se injektáž může zhotovit v blízkosti podkladového betonu, na který se položí vodorovná hydroizolace. Tato hydroizolační vana se následně vytáhne přes linii injektáže. Tím se tyto dvě hydroizolace na sebe napojí a budou se doplňovat. Snížení linie vrtů u obvodového zdiva se může řídit také výškou podkladového betonu a jeho nové a tím funkční hydroizolace. Ve Vašem případě se toto snížení nabízí i pro obvodové zdivo. Jen je třeba tuto výšku bezchybně odměřit a přenést ji na vnější stranu obvodového zdiva.

Z Vašeho textu jsem ale pochopil i jiný možný důvod Vašeho dotazu ohledně výšek injektáže/linie vrtů a proto Vám odpovím v širším kontextu. Minimální garantovaná životnost Systému AquaStop Cream je 30 let. Tato min. doba životnosti je naprosto reálná. To, že se k vrtům v obvodovém zdivu, které budou zhotoveny z venkovní strany stavebního dílce, kdykoli dostanete, je jasné, ale k vrtům, které budou zhotoveny ve vnitřním zdivu, dle výše uvedeného doporučení, se po dokončení nové skladby podlahy bez bouracích prací již nedostanete. Pokud ale tuto myšlenku máte a pokud chcete mít vrty kdykoli bez zásadních bouracích prací přístupné, musíte (u vnitřního zdiva) injektážní linii vrtů zhotovit těsně nad horní pochozí nášlapnou vrstvou nové podlahy, nazvěme tuto výšku nulou. Hydroizolační vanu byste ale musel vytáhnout samozřejmě výše, než kdybyste injektáž zhotovil dle postupu popsaného v prvním odstavci, to ale není technický problém. Hydroizolační vana by se měla vytáhnout do výšky nově zhotovené vodorovné hydroizolace ve zdivu, tj. s přesahem cca 50 mm nad injektáž. Závěr: pokud při injektáži zhotovíte dostatečnou výplň vrtů, není třeba si vytvářet technologickým postupem tyto servisní či revizní přístupy, jak jste místa vrtů zajímavě, a v podstatě výstižně, nazval, pokud ale neuvažujete ještě v delším časovém horizontu než je garantovaná životnost vzniklé bariéry pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti.
Garantovaná životnost u Systému AquaStop Cream je 30 let, ale to je min. doba životnosti. Dle různých vlivů, zejména působením intenzity zemní vlhkosti, se životnost může prodloužit až na 50 let a tím bych ještě podotkl, že je omezená i životnost vodorovné hydroizolace podlahy. Doba životnosti Systému AquaStop Cream a doba životnosti např. asfaltových pásů (tj. hydroizolační vany) může být přibližně stejná a tak v momentě dožití vodorovné clony ve zdivu, již nemusí být plně funkční ani hydroizolace podlahy a tím se podlahy budou muset taktéž rekonstruovat. Pokud přijmete mé tvrzení časových údajů životnosti, navrhoval bych spíše tu variantu přiblížit injektáž vnitřního zdiva k podkladovému betonu a jeho vodorovné hydroizolaci.

Pokud byste něčemu neporozuměl, zavolejte mi na poradenskou linku 731 565 565 , kterou také provozuji a vše operativně dovysvětlím. Ale myslím, že to nebude potřeba. Přeji Vám krásné a hlavně klidné blížící se svátky vánoční.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments

Dobrý večer pane Schwarz,

velice děkujeme za Váš čas a obsáhlou odpověď. Zapomněl jsem dodat, ze dům je velmi starý (přestaven v roce 1826, kdy byl skutečně postaven nevíme), avšak v poměrně dobré kondici, až na tu vlhkost zdí. Dům není podsklepený. A protože budeme delat nové podlahy včetně podlahového topení, uděláme injektáž vnitřních zdí jak píšete: nad úrovní hrubého betonu, dále pak vytvoříme hydroizolační vanu s přesahem 50mm nad injektáží. Obvodové zdi nainjektujeme z vnější strany také nad úroven podkladového betonu (terén je níže). Rádi bychom od vás zakoupili potřebnou technologii a objednávku s ohledem na nadcházející svátky uděláme po novém roce. Lze si zásilku osobně vyzvednout například u vás v Rudné u Prahy ? Tato varianta by pro nás byla nejvýhodnější, neb bydlíme v Hostivici

Děkujeme ještě jednou za Váš čas a rady a přejeme příjemné prožití nadcházejících svátku.

Stembera

  • You must to post comments

Dobrý den pane Stembero. Všechno, co budete potřebovat pro injektáž je skladem na naší provozovně v Rudné. Lze platit i bankovní kartou. Injektážní zařízení, jako je injektážní pumpa, případně vzduchová pumpa pro vyčištění vrtů, si můžete u nás zapůjčit zdarma, jen je potřeba složit vratnou kauci ve výši 1000 Kč. V novém roce začínáme 2 1. 2020. Otevírací doba Po-Pa od 8.30 do 15.30 hod. Hezký den.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268