Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den,

chtěli bychom injektovat dům krémem Aquastop. Ve většině stěn jsou cihly, takže zde nevidím až takový problém, ale jedna z nejhorších stěn (šířka 80cm) je kamenná. Už jsem zde pročítala rady o dvouřadé injektáži po 80mm, ale chtěla bych se jen ujistit, jestli je to i tento případ.
Navrtávat bychom chtěli ze strany s barevnou starou omítkou (ta půjde posléze pryč), foto s krumpáčem je druhá strana zdi.
Také mne zajímá, jestli byste doporučoval hlubší obkopání základů a drenáž (na fotce je již vidět částečně připravený základ pro první beton z původního betonu).

Děkuji za odpověď,
Juřicová

Obrázek
  • Miroslava Juřicová stáří dotazu 4 roky dní
  • last edited 4 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den.
U cihelného zdiva je vše snazší, výhodnější a spolehlivější, a to nejen u páleného a nepáleného cihelného zdiva, ale i v celé škále novodobých i starších průmyslově vyráběných zdicích materiálů, jako jsou pórobetonové tvárnice, např. Ytong, Porfix, plynosilikátové tvárnice, škvárobetonové tvárnice, smíšené zdivo, kde převládají měkčí, tj více porézní materiály a tím savé prostředí atd., jednoduše všude tam, kde jsou zdicí materiály více porézní, nasákavé pro vodu a tím i výhodnější pro snazší pronikání aktivních látek injektážního krému do struktury zdiva. Zdaleka ne všechny porézní materiály byly výše uvedeny. U všech těchto materiálů je výhodou již samotné snadné navrtání, většinou nižší spotřeba injektážní hmoty a snadná dispergace jejích aktivních látek do struktury těchto zdicích materiálů. U těchto materiálů není většinou potřeba provádět dvouřadou injektáž, a to ani v suchém či silně zamokřeném zdivu. Samozřejmě zavlhlé zdivo je výhodou pro snazší dispergaci aktivních látek, a tak u suchého zdiva doporučuji zdivo v místech vrtů (to znamená přes vrty) provlhčit námi dodávaným aktivátorem nebo alespoň vodou. Tím nemyslím jakousi vodní předinjektáž, ale pouze zvýšení procentuální vlhkosti ještě nevyplněných vrtů injektážním krémem. U kamenného zdiva je samozřejmě situace složitější. Už označení „kamenné zdivo“ je velmi široký pojem. Jsou druhy kamenných zdí, kdy se vrtá snadno a dispergace – a tím vznik hydroizolační bariery – je spolehlivější a snazší. Bývají to zdi vyzděné z přírodního kamene jako je pískovec, opuka, vápenec apod. Ale tyto druhy kamenů nejsou ve stavebnictví jediné, které se používaly/používají a ve Vašem zdivu se, dle přiložených fotografií, nevyskytují, a tím se nejedná o vyjmenované druhy kamenného zdiva. Je viditelné, že u Vás se jedná o kámen, který je méně porézní a asi velmi tvrdý. Vlhkost možná ani nepřenáší a vlhkost vzlíná jen maltovými spárami/výplněmi. O to je to složitější. Tím bych opravdu ve Vašem druhu kamenného zdiva doporučil provést injektáž ve dvouliniovém/ dvouřadém navrtání a tím docílíme max. účinku i u tohoto ne zcela ideálního druhu zdiva, které není ideální ani pro mechanické metody. Injektážní krém v oblasti sanace vlhkého zdiva pro jeho odvlhčení, je svými vlastnostmi pořád vysoce účinný, ale jak je Vám zřejmé, u tohoto druhu zdiva, a to myslím opravdu Váš konkrétní druh zdiva (dle doložené fotodokumentace), se musí injektáž provést jiným technologickým postupem, než by to bylo u jiného druhu kamenného zdiva. K té poslední otázce: tím, že dům je nepodsklepený, u té části obvodového zdiva, ke které jste mi zaslala fotodokumentaci, nepředpokládám, že bude základová spára hluboko od pochozí plochy/terénu. Předpokládám, že základová spára bude v hloubce do 1000 mm od terénu, spíše mezi 600 – 800 mm, ale to není podstatné. Pokud se rozhodnete pro odkopání zeminy, rozhodně bych doporučil udělat odkop do hloubky základové spáry, níže už rozhodně nekopejte, a zejména bych tento odkop provedl z důvodu zhotovení svislé vnější izolace, která zamezí dotaci vlhkosti z bočního směru do podúrovňového zdiva a už tímto opatřením se sníží dotace vlhkosti do zdiva a v kombinaci s krémovou injektáží Systémem AquaStop Cream, dle navrženého postupu, jsem přesvědčen, že výsledek odvlhčení bude dle Vašeho očekávání. Vybudováním drenážního odvodu se určitě nemůže nic pokazit, ale nejsem plně přesvědčen, že je nutný. U základů, které nejsou hluboce založené, většinou nevzniká sloupec vody ani při přívalových deštích, a tak sice bude drenáž uložená, ale pokud tam sloupec vody nevznikne, tzn. tlaková voda, nemá drenážní těleso co odvádět. Naopak nesprávným postupem a provedením při budování drenážního tělesa mohou vzniknout nepříznivé dopady. Tím netvrdím, že drenážní odvodnění je cosi rizikového, případně nepotřebného, v mnoha případech je opravdu nutné drenážní těleso zhotovit. Také vycházím pouze z fotodokumentace a nemám veškeré potřebné informace, abych se mohl jednoznačně vyjádřit, zda je ve Vašem případě drenáž nutná či ne. Má odpověď se opírá o zkušenosti a obecně platné názory a pravděpodobnosti. Kromě drenáže, zda ano či ne, jsou ostatní návrhy řešení a navržené postupy platné.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments

Dobrý den, děkuji za vyčerpávající odpověď.

Co se týče drenáže, tak jsem myslela uvnitř, před tou zdí (vykopali bychom drážku podél zdi, níž než základ, dali izolaci, odvětrávací trubku, vrstvu makadamu a první vrstvu betonu) – toto společně s injektáží.
Z vnější strany domu budeme samozřejmě klasickou drenáž a izolaci dělat také.

Děkuji, Juřicová

  • MIroslava Juřicová odpovězeno 4 roky dní
  • last edited 4 roky dní
  • You must to post comments
Zobrazuji 2 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268