Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den,
potřebuji provést injektáž sklepních zdí tloušťky 30 cm, které jsou v místě vrtání překryty cca 1 cm tlustou tvrdou betonovou vrstvou, kterou je velmi problematické odstranit. Částečnými sondami odhaduji umístění spáry, ale v cca 2 m v souvislé délce se mi spáru nepodařilo najít a díry jsem vyvrtal do plných cihel v rozteči cca 8 cm. Cca 8 cm nad nimi jsem vyvrtal ještě stejnou další řadu tak, že dvě vedlejší díry v jedné řadě a jedna v druhé řadě tvoří trojúhelník. Bude mi takto injektáž fungovat a nepropustí vlhkost? Děkuji za radu.

  • I. Pecina stáří dotazu 5 roky dní
  • last edited 5 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den.
Injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream je spolehlivá a účinná metoda pro zamezení vzlínající vlhkosti a to v naprosté většině používaných zdicích materiálů a to ať používaných v dávné minulosti (přírodní materiály) či nově vyvinutých materiálech používaných pro zdění v současnosti. Cihelné zdivo je pro svoji skladbu zdění, zejména pro vodorovné průběžné maltové spáry, ideálním zdivem pro náš systém odvlhčení zdiva. Ale injektážní krém AquaStop Cream je chemicky nastavený tak, včetně našeho technologického postupu, aby výsledek byl spolehlivý i u zdiva bez průběžné spáry, tj. ve zdivu smíšeném, kde je dispergace aktivní látky ovlivněna různorodostí materiálů, kamenném, tj. se zvýšenou hutností, porézností, dále s procentuálně rozdílným zavlhnutím a dalšími vlivy, ale i v těchto druzích zdiva, je Systém AquaStop Cream vysoce účinný a dovoluji si tvrdit, že v současné době není účinnější injektážní metoda pro vznik nové vodorovné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti ve svislých konstrukcích. To, že jste nevyužil z popsaného důvodu vodorovnou spáru, je samozřejmě určitá nevýhoda. Cihla, i ostře pálená, patří mezi druhy materiálů, které jsou velmi savé pro vodu, vlhkost a tím i pro nasycení aktivní látky injektážního krému AquaStop Cream. Injektážní výplň ve vrtu se bude šířit do svého okolí také velmi snadno a spolehlivě, ale přece jen jste vrtal, jak popisujete, skrz cihlu, a tím dále skrz zadní styčnou spáru a zase cihlu. Tím dochází přece jen k rozdílnosti vznikající clony v okolí vrtů. Vše je ale tak nastaveno, jak jsem již uvedl výše, že výsledek musí být spolehlivý i u zdiva např. smíšeného, a to i při jednoliniovém navrtání, kde je šíření ještě více ovlivněno různorodostí použitých zdicích materiálů, ale i tak se clony spolehlivě propojují do celistvé izolace v celé hloubce, délce, ale i značné výšce provedené injektáže. Tím, že jste v tomto úseku, kde jste nevyužil vodorovnou spáru, zhotovil dvouřadou injektáž, bude výsledek nadstandardní. Pokud by se v několika málo místech v určité hloubce stalo, že by se clony nepřekryly, což je ale u Vašeho druhu zdiva velmi nepravděpodobné, horní vrty, které jste zhotovil v linii nad spodní linií vrtů, které jsou na středové osové vzdálenosti roztečí mezi vrty spodní linie, je jakousi pojistkou ta Vámi popsaná druhá linie injektáže. Vysvětlení proč tomu tak je: pokud by přece jen nevznikla celistvá pásová clona v některém místě hloubky zdiva, bylo by to kdesi na středové rozteči mezi vrty. Tím, že jste ale zhotovil ještě jednu linii vrtů dle popsaného umístění, je jisté, že horní vznikající clona tzv. doplní, ,,zaklopí,, případné ,,hluché místo,, aktivní látkou a tím se nemusíte opravdu obávat neúspěšného výsledku. Ještě bych ale raději upozornil na problematiku zdiva, které je pod úrovní terénu. V případě, že by se ale jednalo o zeď obvodovou, což není z Vašeho dotazu zřejmé, je vždy nutné si uvědomit, že do obvodového, podúrovňového zdiva proniká zemní vlhkost ze dvou směrů, za předpokladu, že není zhotovená vnější svislá hydroizolace podúrovňového zdiva. Jeden směr působení vzlínající vlhkosti je ten nejznámější a nejvíce řešený a to od základu, odspodu nahoru. Ale u podúrovňového zdiva v případě chybějící svislé vnější izolace působí další dotace vlhkosti a to z bočního směru, (v podstatě od základové spáry do výšky terénu) přenos vlhkosti ze zavlhlé neodizolované zeminy do svislé konstrukce podúrovňového zdiva. V případě zhotovení vodorovné izolace u podlahy sklepních místností bez svislé vnější izolace bude sice směr pronikající vlhkosti od základů zastaven, ale nebude zabráněno dotaci z bočního směru. Pokud by se jednalo o zdivo vnitřní, byť ve sklepě, a z obou stran zdiva jsou místnosti, působí do tohoto zdiva pouze dotace vlhkosti od základu, pouze odspodu, tak jako je tomu u zdiva nad úrovní terénu a tím je snadné této dotaci zamezit a to např. jednořadou injektáží co nejblíže k podlaze technologickým postupem pro Systéme AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268