Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den pane Schwarci.

Před 7 lety jsme si nechali posatvit dům na klíč od jedné pražské firmy. Zvolili jsme cihlu Heluz. Dům je nepodsklepený. V některých místech se nám ukazují na omítkách vlhké mapy. Ve vnitřku. Dům je zateplený. Našli jsme si vaši metodu a zdá se nám pro nás zajímavá i cenově i provedením. Jen nevíme jak postupovat u děrované cihly, aby se krém nepropadal níže něž chceme. Máte nějaký postup pro tuto cihlu s dírami?

Děkuji za včasnou odpověď Jan Koudela

  • You must to post comments

Dobrý den pane Koudelo.
Postup injektáže u našeho Systému AquaStop Cream je stejný pro všechny cihly s větším počtem děrování( komůrek), jako je Vaše zdivo Heluz, ale i Porotherm a podobné komorové, děrované cihly, které jsou zděné na maltu. Na technologický postup u těchto děrovaných cihel jsem v naší Poradně mnohokrát odpovídal a tak Vám zkopíruji jednu moji odpověď na stejný dotaz, jako je Váš, i když se týkal injektáže porothermového zdiva, ale postup sanace je pro Porotherm a Heluz stejný. Odpověď na postup injektáže Systémem AquaStop Cream u děrovaných cihel:
Tím, že linie vrtů se musí zhotovit v průběžné spáře, dalo by se říci, že je to ideální druh zdiva, tak jako u cihelného zdiva vyzděného z plných cihel. Ale postup navrtání u komůrkového zdiva musí být jiný. Postupovat můžete, anebo spíše byste měl postupovat, dvěma způsoby provedení.
Varianta č. 1: zvolíte si tu nejvhodnější spáru, kterou chcete napustit aktivními látkami injektážního krému. Vrty neuděláte ve spáře, tak jako byste postupoval u homogenního cihelného zdiva, ale cca 30 mm nad touto spárou. Tím si neotevřete komůrky děrovaných cihel v cihelné šáře pod spárou, což se stane při vrtání ve spáře , při vrtání vrtákem o průměru 14 mm. Pokud je komůrkové zdivo vyzděné na základové desce a první řada cihel je založena na prvním maltovém loži na základové desce, odpadá samozřejmě problém protečení injektážního krému o řadu cihel níže. Pokud dům nemá základovou desku a obvodové zdivo bylo založené na základových pásech, v tomto případě často vzniká ten možný problém nejen neúnosné spotřeby, ale ještě riziko neúčinnosti, jelikož injektážní krém proteče o řadu cihel níže, než potřebujeme. Bariéra pro zamezení vzlínající vlhkosti se sice vytvoří, ale níže než je podlaha a tím může docházet k přemostění vlhkosti. Postup navrtání komůrkového zdiva nad zvolenou vodorovnou spárou tomuto protečení zabrání, jelikož si spáru, respektive cihelnou řadu děrovaného/komůrkového zdiva, neotevřete a injektážní krém se zastaví na vybrané maltové spáře, do které se postupně a spolehlivě bude vsakovat. Při tomto postupu zhotovíte clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti v požadované výšce, ale tento postup navrtání nevyřeší nadlimitní spotřebu. Vypočítaná spotřeba se dá relativně ,,uhlídat,, a to rozpočítáním spotřeby dle výpočtu naší kalkulačky pro komůrkové cihly, která vypočítá spotřebu na metry čtvereční příčného řezu zdiva a vydělením běžnými metry zjistíte, jaká má být spotřeba (litráž) na jeden běžný metr. Ale chápu, že to bez kalibrace injektážních zařízení není snadné.
Varianta č. 2: navrtání zdiva opravdu provedete v té Vámi zvolené spáře vrtem 14 mm s malým pokrácením než je tl. komůrkové cihly a to z důvodu, aby se komůrky cihly v místě vrtu spolehlivě otevřely. Teď by se mohlo zdát to, že to je ten případ, který nechceme. Ale u tohoto způsobu provedení injektáže komůrkového zdiva je to naopak velmi důležité. Následně vrty vyplníte montážní pěnou s vysokou expanzí. Pěna nejen že vyplní samotný obsah vrtu, ale zejména i komory cihel a to je to podstatné. Po několikahodinové technologické pauze se vrty opět v celé hloubce převrtají. Tím se odstraní montážní pěna z vrtů, ale komůrky zůstanou pěnou vyplněny. Co je ale také důležité, je vrty převrtat vrtákem o stupeň větším, tj. 16 mm. Tím získáme jistotu, že ve vrtu na stěnách, tj. maltové spáry a skeletu komůrkového zdiva nevznikne separační vrstva zbytkového polyuretanu. Vlhkost u tohoto zdiva kapilárně vzlíná maltovou spárou, skeletem a příčkami cihelného zdiva a odvrtáním se nám tato místa opět porézně otevřou pro dispergaci aktivních látek. Spotřeba bude již daná pouze obsahem vrtů a výsledek bude spolehlivý. Nabízí se možná i úvaha, že se předvrtání spáry provede menším vrtákem, následně se vrty vyplní montážní pěnou a odvrtání se provede doporučeným vrtákem o průměru 14 mm. To by ale nemuselo být spolehlivé řešení. Mohlo by totiž nastat toto: vrtákem např. 10 mm by se všechny komory neotevřely a tím by se montážní pěnou nevyplnily a převrtáním v průměru námi doporučených 14 mm by se naopak komory otevřely a celý tento postup by byl zbytečný a nevyhovující. Jistě mi rozumíte. Pokud bych si měl vybrat z těchto dvou variant, asi bych vybral variantu č. 2 a to z důvodu kontrolované spotřeby při plnění vrtů.

S pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268