Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den,

 

potřebuji použít injektáž jen asi na 1,5 metru dlouhém kusu cihlové zdi silné 50 cm.

Na to by mi asi mohly stačit dvě tuby 550 ml s aplikační trubičkou.

Může se krém aplikovat v zimním období, případně jak dlouho musí být “bezmrazé” počasí?

Děkuji mnohokrát za odpověď.

Zdraví Vás

Radim Zálesák

  • You must to post comments

Dobrý den pane Zálesáku.
Nejprve Vám odpovím k té spotřebě. Výpočet spotřeby dle Vašeho zadání: 1,5 bm x 0,5 m tl. zdiva = 0,75 m2 příčného řezu zdiva. Injektáž prováděná v průběžné spáře, při osových vzdálenostech 100 mm o průměru vrtu 14 mm a pokrácení vrtů o cca 30 – 40 mm než je tl. zdiva, se spotřeba pohybuje okolo 1,3 – 1,4 litru injektážního krému na 1 m2 příčného řezu cihelného zdiva, při výše doporučeném dodržení technologického postupu pro Systém AquaStop Cream. To znamená, že spotřeba na Váš rozsah injektáže by měla být tato: 0,75 x 1.4 = cca 1 litr. Takže dvě tuby o obsahu 550 ml by měly vystačit pro předpokládanou spotřebu. Aplikační PET trubička je součástí tuby, včetně izolační pásky pro pevnější spojení PET trubičky s hrdlem tuby. U tohoto jediného balení nepotřebujete žádné aplikační zařízení.
Odpověď k aplikačním teplotám. Určitě je Váš dotaz směřován k provedení injektáže v obvodovém zdivu nad úrovní terénu. Možná pro Vás bude má odpověď trochu překvapivá. Teploty pod bodem mrazu mohou způsobit promrzání zdiva a tím do určité míry znehodnotit výsledek, který je jinak u cihelného zdiva naprosto spolehlivý. Injektážní krém AquaStop Cream není náchylný na znehodnocení mrazem, jak se všeobecně předpokládá. Vysvětlení: V momentě, kdy klesne teplota pod 0 °C, tj. pod bod mrazu, se voda začíná rychle měnit ze skupenství kapalného na skupenství pevné a tím začne měnit své vlastnosti. Toto ale platí pro H2O. U injektážní emulze na bázi silanů a siloxanů začíná bod mrazu, čili bod tuhnutí, teprve od – 17 °C, což je samozřejmě značný rozdíl. Také je potřeba si uvědomit, že se teplota pro výsledek injektáže neřídí teplotou vzduchu, ale teplotou ve zdivu, což může mít značnou diferenci. Ale přesto se musíme opravdu v praxi řídit teplotou vzduchu. Problém je ale někde jinde. I kdyby se injektážní krém ocitl ve zdivu o teplotě jeho bodu tuhnutí, ke znehodnocení emulze nedojde. Toto tvrzení mám podložené a prokázané vlastní 3letou zkouškou našeho výrobku, kterou jsem před mnoha lety provedl. Po třech letech vystavení injektážního krému velmi nízkým, ale i vysokým teplotám, jsem zhotovil zkoušku ve zdivu a laboratorní rozbory a zjištění bylo zajímavé, možná až překvapivé. Na vlastnostech injektážního krému AquaStop Cream se vůbec nic nezměnilo a svoji účinnost si tento zkušební vzorek zachoval. Jsem statutárním zástupcem výrobní společnosti a tak bych Vás měl s Vaším dotazem odkázat na technický list pro náš výrobek, kde je vše uvedeno v souladu s platnými normami a vyhláškami pro udělení certifikace výrobku. Nicméně mnou provozovaná poradna slouží zejména pro praktické rady a proto Vám odpovím v širší rovině, která ale není v rozporu s dokumentací, byť jsou některé formulace zdánlivě jiné. V případě vyšší vlhkosti ve zdivu se zvyšuje tepelná vodivost, a tím jsou vyšší i tepelné ztráty a urychluje se promrzání zdiva, což je obecně známo. A tak Vám popíšu v širším pojetí riziko injektáže v zimním mrazivém počasí. Při vyšším a dlouhodobém poklesu venkovní teploty začne obvodové zdivo nad úrovní terénu postupně promrzat. Voda/vlhkost ve zdivu se začne (většinou) od venkovní strany zdiva měnit ve skupenství pevné. Vlhkost obsažená ve zdivu, tj pórech a kapilárách se začne měnit v krystalky ledu. Tím skupenství pevné vytvoří bariéru pro dispergaci aktivních látek již provedených výplní injektážním krémem ve vrtech. K promrznutí zdiva dochází postupně a je to ovlivněno více faktory, ale myslím, že rozepisovat se jakými a proč není nutné. Takže si vytvořme modelový příklad pro mé vysvětlení. Injektáž zhotovíme v obvodovém zdivu a to nezávisle na tom, zda vrty byly provedeny z venkovní anebo vnitřní strany stavebního dílce, ale v době, kdy k promrzání zdiva ještě nedocházelo. Ale dodatečná izolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti vzniká spolehlivě právě tím, že se aktivní látky šíří velmi pomalu a tím spolehlivě do porézního zdiva a to v řádech týdnů. Tento jedinečný a tím spolehlivý průběh je ale v zimním období zrádný. Nemělo by se vycházet z teplot v době provedené injektáže, ale musíme počítat s teplotami, které se mohou v zimním období razantně změnit v době vznikající clony proti vlhkosti, která, jak jsem ze zmínil v předešlých větách, vzniká v řádech týdnů. Pokud dispergace aktivních látek nebude ještě dokončená a zdivo v této fázi začne promrzat, může se dispergace aktivních látek zastavit v hloubce už promrzlého zdiva. Injektážní krém vyplněný ve vrtu se ale nezastaví. Injektážní emulze se bude šířit v místech nepromrzlé hloubky zdiva až do konečného svého procesu. Zdivo totiž velmi pravděpodobně nepromrzne v celé své tloušťce a okamžitě. Jaký je tedy důsledek postupného promrzání zdiva? Clony v hloubce nepromrzlé tl. zdiva budou o to intenzivnější, ale v hloubce promrzlého zdiva clona samozřejmě nevznikne. Krystalky ledu obsažené v pórech a kapilárách zdiva jednoho dne roztají a zdivo bude propustné pro kapilárně vzlínající vlhkost a tím i pro šíření aktivních látek obsažených v injektážním krému AquaStop Cream. Vrty ale mohou být již prázdné, jelikož, jak jsem výše popisoval, injektážní krém se bude vsakovat do ještě nepromrzlé tloušťky zdiva. Tento výklad jsem poskytl z důvodu, aby se tato problematika vysvětlila ve všech souvislostech. Takže, pokud ve Vašem případě budete mít jistotu anebo spíše víru, že zdivo nezačne promrzat řekněme cca do 3 týdnů od dokončené injektáže, vše dopadne dobře. Ale můžeme věřit takto dlouhé předpovědi počasí? Já bych se nespolehl ani na 14tidenní předpověď počasí. Myslím, že jsem Vám poskytl veškeré informace pro Vaše rozhodnutí, zda se pustit do injektáže v obvodovém zdivu v lednu anebo v jiných zimních měsících.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
Email: [email protected]

  • You must to post comments

Vážený pane Schwarzi,

mnohokrát Vám děkuji.
Ani si nepamatuji, že bych kdy na nějaký dotaz dostal tak obsáhlou a detailní odpověď.
Vůbec mě nenapadlo, že kromě vlivu mrazu na krém je nutno zvažovat vliv na samotnou vlhkou zeď
a tím na její prostupnost jinými látkami.
Zatím jsem odstranil omítku a zeď odkopal z vnějšku. S aplikací krému počkám raději na jaro.

Moc si vážím času, který jste mi věnoval a ještě jednou děkuji.

Zdraví Vás a vše dobré přeje
Radim Zálesák

  • You must to post comments
Zobrazuji 2 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268