Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den. Jaká je minimální teplota venkovního vzduchu okolí domu pro aplikaci vašeho systému okolo domu?
Je polovina října a nemovitost je u Kolína. Děkuji za odpověď

  • You must to post comments

Dobrý den.
Určitě je Váš dotaz směřován k provedení injektáže v obvodovém zdivu nad úrovní terénu. U obvodového zdiva nad úrovní terénu se teplotní podmínky pro rozhodování aplikace v zimním období nemění a to ani v případě, zda se navrtání zdiva provede z vnitřní anebo ze strany venkovní. Píši to proto, že jsem zaregistroval, že někteří zhotovitelé se domnívají, že v případě navrtání obvodového zdiva z vnitřní strany se zimní teplotní riziko v tomto případě snižuje a není tak vysoké, anebo dokonce vůbec není, ale samozřejmě je to jinak. Případné promrzání zdiva probíhá nezávisle, zda bylo navrtáno obvodové zdivo nad úrovní terénu z venkovní či vnitřní strany.
Krémová injektáž v obvodovém zdivu se zateplenou fasádou má jistě jiné teplotní hranice pro aplikaci atd. Také jste se asi nedotazoval na injektáž u zdiva pod úrovní terénu/ve sklepeních, kde se teplota zdiva mění s relativně malými teplotními rozdíly v průběhu ročních období, kde nedochází v nezámrzné hloubce k promrzání zdiva a v 1 NP např. vnitřních příček, kde se mohou prostory v zimním období temperovat. V těchto případech asi není co vysvětlovat a čeho se obávat.
Možná pro Vás, ale i ostatní čtenáře bude má odpověď trochu překvapivá.
Teploty pod bodem mrazu mohou způsobit promrzání zdiva, a tím do určité míry mohou znehodnotit výsledek injektáže. Injektážní krém AquaStop Cream není ale tak náchylný na znehodnocení mrazem, jak se obecně předpokládá. V momentě, kdy klesne venkovní teplota pod 0 °C, pod bod mrazu, se voda začíná měnit ze skupenství kapalného na skupenství tuhé, pevné, a tím začne měnit své mechanické vlastnosti. Toto ale platí pro H2O. U injektážní emulze na bázi silanů a siloxanů, tj. u krému AquaStop Cream začíná bod mrazu, čili bod tuhnutí, nejdříve od – 17 °C, což je samozřejmě značný rozdíl. Také je potřeba si uvědomit, že se teplota pro výsledek injektáže neřídí teplotou venkovního vzduchu, ale teplotou ve zdivu, což může mít značnou diferenci. Ale přesto bychom se měli v praxi řídit teplotou venkovního vzduchu, neboť ta dříve či později ovlivní teplotu ve zdivu. Problém je ale někde jinde. I kdyby se injektážní krém ocitl ve zdivu o teplotě pod bodem tuhnutí H2O, ke znehodnocení emulze nedojde. Toto tvrzení mám podložené a prokázané vlastní 3letou zkouškou našeho výrobku, kterou jsem před mnoha lety provedl. Po třech letech vystavení injektážního krému velmi nízkým, ale i vysokým teplotám, jsem provedl zkoušku ve zdivu, také laboratorní zkoušku, a zjištění bylo zajímavé, možná až překvapivé. Na vlastnostech injektážního krému AquaStop Cream se vůbec nic nezměnilo a svoji účinnost si tento zkušební vzorek zachoval. Jako statutární zástupce výrobní společnosti bych Vás měl s Vaším dotazem odkázat na technický list pro náš výrobek, kde je vše uvedeno v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami pro udělení certifikace výrobku. Nicméně mnou provozovaná poradna slouží zejména pro praktické rady a proto Vám odpovím v praktické rovině, která ale není v rozporu s dokumentací, byť jsou některé formulace zdánlivě jiné. V případě vyšší procentuální vlhkosti ve zdivu se zvyšuje jeho tepelná vodivost, a tím jsou vyšší i tepelné ztráty, což při poklesu vnější teploty způsobuje zrychlené snižování teploty ve zdivu, ale i naopak. To je obecně známo. Při vyšším a dlouhodobém poklesu venkovní teploty začne obvodové zdivo nad úrovní terénu postupně promrzat. Voda/vlhkost ve zdivu se začne (zejména od vnější strany zdiva) měnit ve skupenství pevné. Vlhkost obsažená ve zdivu, tj. vlhkost obsažená v pórech a kapilárách, se začne měnit v krystalky ledu. Tím skupenství pevné vytvoří bariéru pro dispergaci aktivních látek již provedených výplní injektážním krémem ve vrtech. K promrznutí zdiva dochází postupně a je to ovlivněno vícero faktory, ale myslím, že rozepisovat se, jakými a proč, není nutné. Takže si vytvořme modelový příklad pro vysvětlení. Injektáž zhotovíme v obvodovém zdivu, a to nezávisle na tom, zda vrty byly provedeny z venkovní anebo vnitřní strany obvodového nadzemního zdiva, ale v době, kdy k promrzání zdiva ještě nedocházelo. Ale hydrofobizace ve zdivu, která spolehlivě zamezí kapilárně vzlínající vlhkosti, vzniká relativně pomalu, a to v řádech několika týdnů. Avšak tento spolehlivý průběh je v zimním období zrádný. Nemělo by se vycházet z teplot v době provedené injektáže, ale musíme počítat s teplotami, které se mohou v zimním období razantně změnit v době vznikající clony proti vlhkosti, která, jak jsem se zmínil v předešlých větách, vzniká v řádech týdnů. Pokud dispergace aktivních látek nebude ještě dokončená a zdivo v této fázi začne promrzat, může se dispergace aktivních látek zastavit v hloubce už promrzlého zdiva, samozřejmě opět v závislosti na momentální procentuální vlhkosti ve zdivu, poklesu teploty pod bod mrazu, časové délce tohoto poklesu, druhu zdiva a pod. Šíření injektážního krému ve vrtu se ale nezastaví. Injektážní emulze se bude šířit v místech nepromrzlé hloubky zdiva až do konečného svého procesu. Zdivo totiž velmi pravděpodobně nepromrzne v celé své tloušťce a zejména okamžitě. Jaký je tedy důsledek postupného promrzání zdiva? Clony v hloubce nepromrzlé tl. zdiva budou o to intenzivnější, ale v hloubce promrzlého zdiva clona samozřejmě nevznikne. Krystalky ledu obsažené v pórech a kapilárách zdiva vytvoří překážku pro dispergaci. Jednoho dne však roztají a zdivo bude propustné pro kapilárně vzlínající vlhkost a tím i pro šíření aktivních látek obsažených v injektážním krému AquaStop Cream. Vrty ale mohou být již prázdné, jelikož, jak jsem výše popisoval, injektážní krém se mezitím bude vsakovat do ještě nepromrzlé a teplotně vyšší tloušťky zdiva. Tento výklad jsem napsal z důvodu, aby se tato problematika vysvětlila ve všech souvislostech. Pokud ve Vašem případě budete mít jistotu anebo spíše víru, že zdivo nezačne promrzat, řekněme cca do 3 týdnů od dokončené injektáže, vše dopadne dobře. Ale můžeme věřit takto dlouhé předpovědi počasí v zimních měsících? Myslím, že jsem Vám poskytl veškeré informace pro Vaše rozhodnutí, zda se pustit do injektáže v obvodovém zdivu v zimních měsících. Teď jsme ale na konci října a do nadmořských výšek min. 600 m nad mořem ještě není zdaleka období rizikové, což prakticky platí i pro měsíc listopad. Kde je ale hranice rizika poklesu teplot si musí zhotovitel rozhodnout sám. To není můj alibismus, ale fakta, která se např. do technických listů nedají vkládat. A proto jsou v těchto dokumentech striktně dané teploty a jiné podmínky pro aplikace, ale i doporučené teploty pro skladování, aby zákazník měl jasné informace a mantinely a těmi se řídil.
Ale jsou v praxi tyto uvedené hodnoty vždy tak absolutní? Kde je hranice skutečného rizika a tím ještě správného rozhodnutí zhotovitele? Asi opravdu v technickém listu, včetně našeho TL pro naše výrobky. Ale myslím si, že tato odpověď může napomoci se v některých případech “uklidnit” anebo naopak tuto záležitost brát s větší obezřetností. Obecná dvě pravidla:
1/Krátkodobý pokles teploty pod bod mrazu většinou nezpůsobí promrzání zdiva. Příklad: v noci klesne teplota na – 3 °C (bývá to na několik hodin) a přes den se teplota vystoupá na plus 8 °C. Tento výkyv nezpůsobuje promrzání zdiva.
2/Čím více však půjdeme do zimních měsíců, rizika výše uvedená se zvyšují.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments

Dobrý den
Mám prosím prosbu,zda existuje firma, která injektáž provádí,popř poprosím o kontakt
Děkuji s pozdravem s přáním hezkých dni
Pavla Hosova

  • Pavla Hosova odpovězeno 2 roky dní
  • last edited 2 roky dní
  • You must to post comments
Zobrazuji 2 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268