Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Nedávno postavená přístavba zádveří byla provedena z pálených tvárnic porotherm 30x30x45 cm. Jsou položeny na betonový základ ošetřený nátěrem krystalizační hydroizolací. Již několik roků mi vlhnou rohy zádveří a vlhkost stoupá každý rok o asi 3-5 cm. Myslel jsem, že příčinou je dešťová voda z venkovní podesty. Vyměnil jsem dlažbu podesty a utěsnil jsem roh mezi podestou a stěnou silikonem, ale bez výsledku. Rozhodl jsem se provést injektáž zdiva. Můj dotaz je, zda mohu vrtat otvory do porothermu ve výšce 5-7 cm nad základem. Základová spára je totiž těžko přístupná (vnější strana tepelná izolace, vnitřní strana dlažba – vše poměrně nové). Krém se dostane do dutin v porothermu a asi bude větší spotřeba. Mám provést injektáž opakovaně? Lze to takto provést? Děkuji za odpověď.

  • Ing. Stanislav Slovák stáří dotazu 4 roky dní
  • last edited 4 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den.
Odpověď na postup injektáže Systémem AquaStop Cream u děrovaných cihel Porotherm, Heluz, obecně voštinové cihly:
Tím, že linie vrtů se musí zhotovit v průběžné spáře, dalo by se říci, že je to ideální druh zdiva, tak jako u cihelného zdiva vyzděného z plných cihel. Ale postup navrtání u komůrkového zdiva musí být jiný. Postupovat můžete, anebo spíše byste měl postupovat, dvěma způsoby provedení.
Varianta č. 1: zvolíte si tu nejvhodnější spáru, kterou chcete napustit aktivními látkami injektážního krému. Vrty neuděláte ve spáře, tak jako byste postupoval u homogenního cihelného zdiva, ale cca 30 mm nad touto spárou. Tím si neotevřete komůrky děrovaných cihel v cihelné šáře pod spárou, což se stane při vrtání ve spáře , při vrtání vrtákem o průměru 14 mm. Pokud je komůrkové zdivo vyzděné na základové desce a první řada cihel je založena na prvním maltovém loži na základové desce, odpadá samozřejmě problém protečení injektážního krému o řadu cihel níže. Pokud dům nemá základovou desku a obvodové zdivo bylo založené na základových pásech, v tomto případě často vzniká ten možný problém nejen neúnosné spotřeby, ale ještě riziko neúčinnosti, jelikož injektážní krém proteče o řadu cihel níže, než potřebujeme. Bariéra pro zamezení vzlínající vlhkosti se sice vytvoří, ale níže než je podlaha a tím může docházet k přemostění vlhkosti. Postup navrtání komůrkového zdiva nad zvolenou vodorovnou spárou tomuto protečení zabrání, jelikož si spáru, respektive cihelnou řadu děrovaného/komůrkového zdiva, neotevřete a injektážní krém se zastaví na vybrané maltové spáře, do které se postupně a spolehlivě bude vsakovat. Při tomto postupu zhotovíte clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti v požadované výšce, ale tento postup navrtání nevyřeší nadlimitní spotřebu. Vypočítaná spotřeba se dá relativně ,,uhlídat,, a to rozpočítáním spotřeby dle výpočtu naší kalkulačky pro komůrkové cihly, která vypočítá spotřebu na metry čtvereční příčného řezu zdiva a vydělením běžnými metry zjistíte, jaká má být spotřeba (litráž) na jeden běžný metr. Ale chápu, že to bez kalibrace injektážních zařízení není snadné.
Varianta č. 2: navrtání zdiva opravdu provedete v té Vámi zvolené spáře vrtem 14 mm s malým pokrácením než je tl. komůrkové cihly a to z důvodu, aby se komůrky cihly v místě vrtu spolehlivě otevřely. Teď by se mohlo zdát to, že to je ten případ, který nechceme. Ale u tohoto způsobu provedení injektáže komůrkového zdiva je to naopak velmi důležité. Následně vrty vyplníte montážní pěnou s vysokou expanzí. Pěna nejen že vyplní samotný obsah vrtu, ale zejména i komory cihel a to je to podstatné. Po několikahodinové technologické pauze se vrty opět v celé hloubce převrtají. Tím se odstraní montážní pěna z vrtů, ale komůrky zůstanou pěnou vyplněny. Co je ale také důležité, je vrty převrtat vrtákem o stupeň větším, tj. 16 mm. Tím získáme jistotu, že ve vrtu na stěnách, tj. maltové spáry a skeletu komůrkového zdiva nevznikne separační vrstva zbytkového polyuretanu. Vlhkost u tohoto zdiva kapilárně vzlíná maltovou spárou, skeletem a příčkami cihelného zdiva a odvrtáním se nám tato místa opět porézně otevřou pro dispergaci aktivních látek. Spotřeba bude již daná pouze obsahem vrtů a výsledek bude spolehlivý. Nabízí se možná i úvaha, že se předvrtání spáry provede menším vrtákem, následně se vrty vyplní montážní pěnou a odvrtání se provede doporučeným vrtákem o průměru 14 mm. To by ale nemuselo být spolehlivé řešení. Mohlo by totiž nastat toto: vrtákem např. 10 mm by se všechny komory neotevřely a tím by se montážní pěnou nevyplnily a převrtáním v průměru námi doporučených 14 mm by se naopak komory otevřely a celý tento postup by byl zbytečný a nevyhovující.

Závěr: zde jsem Vám okopíroval moji odpověď tazateli, který vznesl do poradny dotaz před Vámi. U tazatele před Vámi byla spíše vhodnější varianta 2. Dle Vašeho popisu je jasné, že je vhodnější, z výškových důvodů, varianta č. 1., jelikož bylo žádoucí, aby injektážní krém stekl komůrkami na první ložnou maltovou spáru, která se nachází na poškozené hydroizolaci na základové desce. Ve variantě č. 1 jsou drobné výkladové nepřesnosti pro Váš postup, jako je doporučená výška navrtání nad maltovou spárou apod., ale technologický postup je v podstatě stejný.

S pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments

Díky pane Schwarz za skvělou radu a návod, jak postupovat. Objednané zboží, jsem obdržel do 24 hodin od objednání. Nevídané, moc děkuji. Hned jsem se pustil do práce. Zvolil jsem variantu 1 – aplikace do vyvrtaných děr v porothermu bez úpravy pur-pěnou. Na 22 děr 30 cm jsem vypočetl množství asi 1 kg AquaStop Creamu. Odhadnout množství aplikované hmoty, které vytéká z neprůhledné trubičky, je při první aplikaci složité. Ve snaze důkladně vyplnit otvory jsem veškerý materiál spotřeboval na 6 děr. Otvory v porothermu si “vzaly” své. Nezbývá mi, objednat si ještě další dva kg a postupovat při vyplňování děr opatrněji. Nechť je moje zkušenost poučením pro ostatní.

  • Ing. Stanislav Slovák odpovězeno 4 roky dní
  • last edited 4 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den. Nejprve bych Vám chtěl poděkovat za pochvalná slova, která jsou určená mně, ale vzhledem i ke spokojenosti s doručením patří poděkování všem našim zaměstnancům, ale vlastně i našemu smluvnímu dopravci TOPTRANS a.s. A přesto je vždy nějaké procento našich zákazníků, kteří nejsou s tímto dopravcem plně spokojeni. Když se ale nad celou problematikou zamýšlím, stále si uvědomuji, že tento dopravce nejenže musí mít dokonale zvládnutou logistiku dopravy, ale když vezmu v potaz, že tato blesková doručení platí po celé ČR a o jeden den déle po celé SR, nechápu jak to vůbec dokáží. A co ti šoféři, kteří jsou pod tlakem ať dopravy, kterou nemá smysl v dnešní době už vůbec jakkoliv rozebírat, zásilky předávat na adresách, kde se nedá zastavit, mnoho zásilek křehkých a také málokdo to ví, že za jejich poškození nese hmotnou zodpovědnost řidič, dále mnozí lidé jsou často na tyto řidiče nevrlí, že na zásilku musí čekat několik hodin, ale kdyby se na celou záležitost dopravce podívali opačně, tj.že oni jsou na té druhé straně, měli byt mít k těmto řidičům uctivější postoj, a to nemluvím, co se denně nanosí možná v celkovém počtu denních rozvozů tun zboží. Já před nimi smekám. Třeba toto téma do mé poradny úplně nepatří, ale už delší dobu jsem se k tomuto tématu chtěl vyjádřit. U nás zase musím pochválit naše pracovníky za opravdový koncert při zpracování objednávek a jejich balení a vyskladňování. Takže já Vám moc děkuji za všechny tyto lidi za Vaše ocenění i jejich práce. Ne každý to vnímá tak, jak to vnímáte Vy. Co se týká té spotřeby, u voštinové cihly, cihly s komůrkami, je opravdu problém hlídat spotřebu. Je to ale klasická ukázka, že si to vlastník své nemovitosti neošidí. Má tendenci, lidově řečeno, přitlačovat, a výsledek je zvýšení nákladů u tohoto druhu zdiva. Není to nic proti ničemu, naopak je to určitě lepší než kdyby se doporučená výplň ponížila, ale rozhodně to má ten negativní, ale zato jediný negativní dopad, a to na Vaši peněženku, a to si opravdu nepřejeme. Přesto je od Vás myslím poctivě myšleno to podělení se o Vaše zkušenosti s porothermovým zdivem. Přece jen bych ale ještě i pro Vás, ale tím i další zákazníky a čtenáře, i když jste jistě dospěl k určité zkušenosti, jak v druhé etapě postupovat, nazvěme to třeba “opatrněji”, navrhl možný postup pro variantu č.1 bez použití PUR pěny. Nejprve si spočítám spotřebu dle kalkulačky pro výpočet spotřeby, tj. kolik mám spotřebovat na danou tl. porothermu a tím i délku voštinového zdiva litrů injektážního krému. Pro výplň tohoto zdiva si přece jen myslím že je výhodnější pro udržení spotřeby použít injektážní pistoli Univerzál. Do každé díry/vrtu nadávkuji injektážní krém např. 2 x zmáčknutím páčky pro posun pístu a to do zadní části a následně pak povytažením do přední části děrované tl. cihly. Toto provedu u každé cihly. Takto budu pokračovat u každého vrtu, od prvního až k tomu poslednímu. Zjistím, že jsem z vypočítané litráže spotřeboval např. 1/3 celkového objemu injektážního krému. Je tedy jasné, že tento proces provedu 3 krát. U děrované cihly, kde se vrtá přes komůrky, to není problém. Jen je nutné ponechat alespoň jednohodinovou pauzu mezi první výplní a další výplní, a to z důvodu, aby hustý injektážní krém z první výplně již sklouzl níž než je vrt. Dokonce by se dala měnit při každém plnění tohoto komůrkového zdiva hloubka zasunutí trubičky (páskou si zhotovím kontrolní místo na trubičkovém plnidle) na dvě jiná místa hloubky voštinového zdiva, jelikož i v druhém cyklu, nazval jsem to druhým cyklem, bude probíhat stejné dávkování injektážní pistolí Univerzál, a to opět dvěma zmáčknutími páčky pistole, ale v jiných hloubkách. Injektážní krém, až pomalu steče komůrkami dolů, se bude vsakovat z povrchu maltového lože do šířky a hloubky tohoto maltového lože a rovnoměrnost se zajistí samotným fyzikálním procesem vsakování injektážního krému do struktury maltového lože. Jednoduše řečeno, rovnoměrnost rozložení dávek injektážního krému,který skončí na maltovém loži, je výhodnější, a proto ta navrhovaná změna hloubek zasunutí injektážní trubičky při jednotlivých cyklech. Ani tímto postupem nedocílíme rovnoměrného dávkování, jako např. ve spáře klasického cihelného zdiva, ale injektážní krém si postupným vsakováním do maltové spáry přesto dorovná intenzitu vsáknutí aktivních látek. Tento postup má svůj vlastní průběh, jiný než probíhá u zdiva bez komůrek.Ještě jednou děkuji za Vaše hodnocení.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268