Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den, mám dům, který nemá vodorovné izolace ve větší části domu. Zdivo je jak cihlové, ale v převážné části kamenné. Můj dotaz směřuje jak účinná je izolace vaší krémovou injektáží zdiva, která je z kamene různého druhu (břidlice, tvrdý kámen, najde se zde ve spárách hlína/jíl)? Jak postupovat pokud je nutné odskočit izolaci o jednu nebo dvě řady cihel nebo obdobná výška u kamene? Je zde nutné nějaké větší přeplátování, aby nedocházelo k prosakování nad tuto izolaci. Jaká je doba/životnost této izolace?

Děkuji za Vaše odpovědi

Karel Ševčík

  • You must to post comments

Dobrý den pane Ševčíku.

U zdiva smíšeného je účinnost našeho systému také vysoká, ale je potřeba si říci, že smíšené či kamenné zdivo je všeobecný pojem. Jsou smíšená zdiva, ale i kamenná zdiva, kde je dostatečná savost, poréznost přímo kamenného zdícího materiálu, nejen maltových loží, výplní, jako je např. nejčastěji opukové, pískovcové, vápencové zdivo apod. Tam se hydrofobní složka šíří spolehlivě, byť se jedná o přírodní kámen a to právě nejen ve maltových výplních, ale v samotné struktuře savého kamene. Dle Vašeho popisu skladby kamenného zdiva se jedná o druh kamene, který je v podstatě naprosto nesavý. Vlhkost vzlíná velmi pravděpodobně nikoliv kamenným materiálem, ale nepravidelnými spárami vyplněnými při zdění hliněnou maltou, jak popisujete. Tato malta v dřívějších dobách se používala velmi často. Úskalí tohoto zdiva je ale to, že jak jsem již popsal v předešlých větách, vlhkost nevzlíná ve Vašem případě kamenným materiálem, tak jako se to děje u savých kamenných materiálů, ale maltovou výplní. Princip krémové injektáže, ale i jakékoliv tekuté injektáže je ten, že se má nasytit okolí vrtů a tím má vzniknout celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a délce navrtaného a injektovaného zdiva. Kámen úrazu, a to vlastně doslova, je ten, že břidlice není porézní a tím je nesavá. Vlhkost vzlíná pouze, ale přesto intenzivně, zdící maltou. Pak je otázka, kolik a v jakém rozsahu se podaří těchto maltových spár vrtem protnout, aby injektážní krém, respektive jeho aktivní hydrofobní látka, nasytila dostatečně tyto maltové spáry v celé hloubce a délce linie vrtů. Tím, že zdivo je vystavěno naprosto chaoticky, tak jak to zrovna stavebník ,,poskládal,, není tak úplně jisté, zda se všechna savá místa dokáží protnout vrtem a tím nasytit aktivní látkou. U tekutých injektáží to v podstatě reálné není vůbec, jelikož tekutina z vrtů velmi rychle proteče nekontrolovatelně nekompaktním zdivem. U krémové konzistence Systému AquaStop Cream je alespoň ta výhoda, že se injektážní krém sice nenapustí do nesavého kamene, ale jím vlhkost stejně nevzlíná, ale z vrtu neodteče a postupně se bude šířit do protnutých maltových míst. Tím je značná šance, že se vzlínající vlhkosti do značné míry zamezí. U tohoto druhu tvrdého kamene ale není jen jedno úskalí výše popsané, ale i jeho samotné vyvrtání. Samozřejmě s kvalitní vrtačkou a vrtákem lze v současné době vyvrtat v podstatě cokoliv, ale jen upozorňuji, že je to náročné a dochází k větší spotřebě vrtáků. To si ale určitě dovedete představit také. U těchto tvrdých zdících materiálů je ale všeobecným problémem zhotovení dodatečné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti jakoukoliv metodou. Z mechanických metod je použitelná jen metoda podřezávka zdiva diamantovým lanem. Ale stále platí u chemické injektáže zdiva, že nejspolehlivější metodou zůstává krémová injektáž zdiva. V případě provedení injektáže u tohoto druhu zdícího materiálu doporučuji zhotovit dvouřadou linii vrtů. Tím se zvyšuje spolehlivost očekávaného výsledku i u takto komplikovaného zdícího kamenného nesavého materiálu. Co se týče cihelného zdiva, který je jako jeden z vícero zdících materiálů ideálním zdícím materiálem pro Systém AquaStop Cream a to z mnoha důvodů, které jsou asi již všem známé. Savý materiál, průběžná maltová spára, homogení materiál atd. Tam je výsledek naprosto garantován i s vysokým (maximálním) obsahem vlhkosti ve zdivu. U našeho systému v cihelném zdivu není potřeba zhotovovat dvouřadou linii vrtů. Poslední otázka byla, jak propojit ,,odskakující,, linie vrtů. Je to v podstatě jednoduché. Určitě nedoporučuji zhotovovat linie vrtů s přesahem. To není správné řešení. Propojení dvou rozdílných výšek linií vrtů se provádí tzv. svislicí. To znamená, že v místě, kde končí poslední vrt první linie a další vrt linie začíná nad nebo pod tímto posledním vrtem, to je ve výškově jiné vodorovné spáře, tak se tyto linie propojí vertikálním zhotovením vrtů. Tyto svislice, tj. vrty, doporučuji zhotovit v max. osových vzdálenostech 50 -70 mm do sebe, na rozdíl od vodorovných vrtů v průběžné spáře, kde se zhotovují vrty v osové vzdálenosti 100- 120 mm a to z důvodu, že již nevrtám ve průběžné spáře, která ve svislém vrtání u cihelného zdiva samozřejmě není. A tak clona vzniká tak trochu,, obtížněji,, než ve vodorovné průběžné spáře. Svislicemi se tyto výškové rozdíly vodorovných linií vrtů spojuji. Tento postup spojování výškových rozdílů provedené injektáže ale platí i pro jiné zdící materiály, nejen pro cihelné zdivo. Ještě k otázce životnosti. Posílám link do naší Poradny, kde jsem již na stejný dotaz odpovídal.

Klikněte prosím na link a pak na nadpis čí odpověď. Tam získáte odpověď na Vaši otázku. https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/stitky/injektaz-zdiva-aquastop-cream-a-jeji-zivotnost

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268