Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den, řeším novou hydroizolaci chaty, která má kamenný základ následuje průběžná spára a zdi jsou z dutých škvárových tvárnic. “Malta” ve spáře mezi kamenem a tvárnicí se drolí, základový kámen není tak rovný a pravidelný jako např. cihla. Mohu při tomto složení použít injektáž?
Pokud provedu injektáž a následně položím izolační pásy na podlahu, které zakončím u stěny v prostoru injektážních vrtů je tento postup v pořádku nebo mám izolační pásy ohnout a vytáhnout po zdi několik cm nad injektážní vrty? Nebude případná vlhkost procházet mezerou mezi injektáží a izolací podlahy, tzn. spojí se injektáž s pásy, když injektáž udělám např. 2 týdny před izolací podlahy?
Jak mohu injektáží řešit situaci, kdy je spára mezi kamenem a dutou tvárnicí 5 cm pod úrovní izolace podlahy (spáru bude zakrývá podkladní beton) a spára mezi první a druhou řadou dutých tvárnic je 25 cm nad izolací podlahy.
Děkuji za odpověď

  • David stáří dotazu 5 roky dní
  • last edited 5 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den.
Krémová injektáž je ve Vašem případě naprosto spolehlivá metoda pro zhotovení nové vodorovné izolace v příčném řezu zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti. Váš popis postupu je skoro ve všem správný. Maltová přechodová spára i když není výškově rovnoměrná, jako je to vcelku mezi cihelnými vodorovnými vrstvami, šárami, není vůbec problémem. Doporučoval bych tento postup: Nejprve vybourat stávající podlahy. Hloubku vybourání a vybrání podlahy si spočítáte dle vrstev, které budou zhotoveny u nové skladby podlahy. Nabízí se nejen nová izolovaná podlaha proti vodě, vlhkosti, ale i tepelná izolace podlahy. Ale to je na Vašem rozhodnutí. Po vybourání podlahy v přechodové spáře zhotovíte krémovou injektáž dle technologického postupu pro náš Systém AquaStop Cream. Tím bude zdivo dodatečně a spolehlivě zaizolované proti vzlínající vlhkosti. Bez jakékoliv technologické pauzy můžete na očištěné zdivo natavit, případně aplikovat stěrkovou svislou hydroizolaci a to cca 50- 100 mm pod linii injketáže s dostatečným vytažením do dostatečné výšky, tj. cca 50 – 100 mm nad ještě nezhotovený podkladový beton. To, že bude hydroizolace podlahy na svislých konstrukcích, tj. na obvodovém zdivu, otočená směrem dolů oproti podkladovému betonu, není v žádném rozporu. Vše ale za předpokladu, že linie vrtů výškově nebude již pod úrovní neodizolovaného terénu. Stěrková izolace na zdivu se spojí s povrchem zdiva a tím, že bude s překrytím přes zhotovenou injektáž, tyto dvě hydroizolace se spojí a tím se budou plně doplňovat a to i v otočeném provedení hydroizolační vany. Proto je nutné nejprve zhotovit injektáž, následně zhotovit hydroizolaci na zdivu otočeného límce hydroizolační vany. Po těchto zhotovených pracích se provede betonáž, podkladový beton. Po vyschnutí podkladového betonu se nataví vodorovné hydroizolační pásy, které se napojí na svislou hydroizolaci, kterou jsme si zhotovili před zhotovením podkladového betonu. Tento postup bude plně funkční pro zamezení pronikání zemní vlhkosti do spodní stavby. Druhá varianta je ta, o které se také zmiňujete, a to tato: zhotovíte nový podkladový beton. Ve výšce v první spáře mezi tvárnicemi zhotovíte injektáž Systémem AquaStop Cream a dokončíte hydroizolaci podlahy s vytažením asfaltových pásů přes zhotovenou injektáž a tím se opět obě zhotovené izolace spojí. Vzlínající vlhkost obvodového zdiva bude zastavena o těch 250 mm výše. Jen dejte při využití injektáže v první spáře mezi první a druhou řadou dutých tvárnic na to, aby se Vám neotevřely komory u první řady tvárnice a injektážní krém Vám při plnění nepropadl tvárnicemi na přechodovou spáru, která by u tohoto postupu nebyla napojena na hydroizolaci podlahy. To je určité riziko a proto bych se spíše přikláněl k té první variantě ,,otočené vany,, s využitím přechodové spáry. Ještě bych Vám navrhl, jak se dá zhotovit kvalitní hydroizolační vana se spolehlivým napojením na izolaci zdiva injektáží. Hydroizolace podlahy můžete zhotovit námi vyráběnou bezešvou hydroizolační stěrkou AquaStop Bitumen 2K, technický list: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/TL-AquaStop-Bitumen-2K-2017.pdf. Tato hydroizolace má značný protiradonový stupeň ochrany. Nanáší se na povrch snadno hladítkem ve dvou vrstvách, je beze spojů a její další předností je, že se dobře nanáší i na svislé konstrukce (nestéká), na rozdíl od tavení asfaltových pásů na zdivo, kde se má tendenci asfaltový pás odlepovat a problematické místo je i v přechodech mezi vodorovnou a svislou konstrukcí, tj. v jeho zlomu, rohu zdiva. Nejkomplikovanějším místem pro natavení asfaltového pásu je vnitřní roh svisle konstrukce a podlahy(podkladového betonu). Naše hydroizolační stěrka má vynikající pevnost a zejména přilnavost k obrovské škále podkladů, včetně dřevěných konstrukcí, ale i ocelových prvků atd. Její tloušťka by měla být 5 – 6 mm, při zhotovení dvou vrstev s doporučenou technologickou pauzou 24 hodin. Dalším možným postupem je, že se na podkladový beton podlahy nataví asfaltové pásy a na svislou konstrukci (zdivo) se nanese bezešvá hydroizolace s napojením na asfaltové pásy s překrytím (přesahem) cca 200 mm na vodorovné ploše (podkladovém betonu) a s přesahem cca 50 – 100 mm nad linii vrtů. Asfaltové pásy se ukončí těsně u svislých konstrukcí. Těsnost a pevnost spoje mezi asfaltovými pásy a hydroizolační stěrkou je max. spolehlivá. Případně se mohou ještě přetěsnit naší hydroizolační stěrkou spoje natavených vodorovných pásů. Tím bude hydroizolační vana okamžitě pochozí, bez rizika možných netěsností a s vynikajícím napojením na injektáž. V místech linie zhotovené injektáže Systémem AquaStop Cream tím odpadá riziko práce s hořákem a tím možného znehodnocení hydroizolace, která vzniká u našeho systému i na povrchu zdiva. Ta druhá varianta použití asfaltových pásů s kombinací hydroizolační stěrky je ideální. Pokud by Vám nebylo něco jasné, zavolejte na poradenskou linku, kterou také provozuji a to na 731 565 565.

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments

Dobrý den,
velmi Vám děkuji za podrobný popis možného řešení nové hydroizolace uvedeného objektu.
Přeji příjemný den

  • You must to post comments

Dobrý den. Já Vám děkuji za Vaše poděkování, jelikož i když je mnou Poradna, poradenská činnost provozována bezplatně a samozřejmě dobrovolně, přece jen bych občas očekával snad ne tak drahý ,,honorář,, a to úplně obyčejnou formou a sice poděkováním. Velmi často se mi stává, že tazatel po zodpovězení otázky velmi pěkně poděkoval, ale přišel od něho další dotaz, pak další …ještě bych se chtěl Vás zeptat….,, atd., ale po rozsáhlých otázkách a tím odpovědích k uspokojení tazetele, které už ani nebyly předmětem pro náš Systému AquaStop Cream a ani pro naše další produkty a jejich technologické postupy, ale o následných stavebních pracích, různých novinkách ve stavebnictví a mých názorech na jiná témata v oboru stavebnictví, ale po zodpovězení všech dotazů už prostě žádná, ta poslední reakce tazatele nepřišla. Samozřejmě s tímto musím počítat a vlastně jsem si na tento postup tazatelů zvykl, ale o to více si vážím lidí jako jste Vy, kteří mi dávají sílu Poradnu stále provozovat. Tak i já Vám odpovídám , prosím, a rád jsem Vám odpověděl.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268