KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

0
0

Dobrý den. Jaký je rozdíl mezi kapalnými injektážemi Vášim krém Aquastopcream? Která metoda je účinější u zdiva z opuky? děkuji za odpověď Borský Všetaty

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. posílám Vám článek, který jsem publikoval v různých odborných časopisech, ale a i přednášel na akademické půdě ČVUT v Praze, nikoliv absolventům vysoké školy, ale jejich odborným autoritám. Po vyhodnocení jsem obdržel souhlasného stanoviska s mými názory, postupy a pod.
Citace článku:
Proč krémová injektáž zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti Systémem AquaStop Cream ®
Tato otázka je položená proto, abychom objektivně vysvětlili, proč doporučujeme krémovou injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream ® a ne jiný druh injektáže s použitím jiné injektážní hmoty a jiného technologického postupu. Nejprve však musíme zdůraznit, že níže uvedený článek se týká odvlhčení zdiva z důvodu příčiny dožilosti či absence vodorovné hydroizolace a tím působící vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou samozřejmě i jiné příčiny, které způsobují zavlhání či natékání vody do konstrukcí objektů spodní stavby, jako je např. tlaková voda natékající v lokálních místech skrz zdivo do suterénních prostor a podzemních podlaží, kde je metoda krémové injektáže nevhodná a tyto problémy se řeší tlakovou polyuretanovou injektáží, anebo problém se zavlháním podúrovňového zdiva, kde vlhkost neproniká jen od základů směrem nahoru, ale i z přilehlé zeminy do neodizolovaného podúrovňového zdiva (tzn. plošná infiltrace vlhkosti z bočního směru), a to z důvodu absence, dožilosti či poškození svislé vnější podúrovňové hydroizolace podúrovňového zdiva. V tomto případě se nabízí odkopání domu, ale ne vždy se dá odkopáním nová svislá vnější hydroizolace zhotovit. Zde je nezastupitelná gelová rubová injektáž zdiva. Tímto chceme poukázat na skutečnost, že neexistuje univerzální injektáž (v 90 letech minulého století ještě nazývaná mikroinjektáž zdiva) ve stavebním odvětví sanace vlhkého zdiva. Každá z výše uvedených injektáží nemá dle našeho názoru v současné době plnohodnotného zástupce v oblasti injektáže zdiva

Zdůvodnění! Proč krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream.
Silanový emulzní krém AquaStop Cream ® díky své vysoké primární hustotě, značné viskozitě, nemá tendenci při plnění, po provedené výplni vrtů, ale i v průběhu dispergace (šíření aktivní látky zdivem), nekontrolovatelně unikat běžnými netěsnostmi pravidelných i nepravidelných spár, ale i samotným nekompaktním zdivem.
Po vyplnění obsahu vrtů se injektážní krém AquaStop Cream®, postupně a relativně pomalu, mění ve velmi jemný hydrofobní gel a dále na kapalinu s velmi nízkou viskozitou. Tento proces změny viskozity však probíhá v řádech týdnů, a tím aktivní látka spolehlivě a snadno proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů i se značnou hutností (malou porézností – savostí) v místě linie vrtů a do značné míry tato dispergace nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona ve zdivu nevzniká v momentě provedené injektáže, ale vzniká v určitém časovém horizontu od provedené výplně vrtů. Proces vzniku celistvého hydroizolačního pásu ve zdivu trvá 2 až 6 týdnů. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů všemi směry, ale pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že aktivní látka v krémové emulzi napustí zdivo v celé hloubce, šířce a dokonce i výšce zhotovené linie injektáže. Jelikož je injektážní emulze slučitelná s vlhkým, ale i suchým minerálním prostředím, je proces vznikající clony rovnoměrný a tím spolehlivý. Tato vlastnost měnící se viskozity injektážního krému AquaStop Cream® je jedinečná a bezpochyby je značnou výhodou. Také není potřeba vrty naklánět ke svislé rovině zdiva (nakloněné vrty jsou kontraproduktivní pro rovnoměrnou dispergaci) a dají se využít ideální místa průběžných spár či přechodových ložných spár zdiva. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva je to, že neuniká nekontrolovatelně běžnými netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se do děje při aplikaci všech tekutých, kapalných injektážních přípravků, jako jsou např. silikonová mikroemulze, tekutý injektážní přípravek na bázi methylsilanolátu draselného a další obdobné tekuté injektážní výrobky. Nekontrolovatelný únik zdivem u všech druhů kapalných tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů anebo zatěsňování povrchů zdiva v místech injektáže. U kamenného či smíšeného zdiva už se nedá ani hovořit o drobných netěsnostech a tak nikdy nemůže vzniknout funkční hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva, na rozdíl od průběhu krémové injektáže. Většinové množství těchto tekutých prostředků rychle proteče samotným zdivem mimo základy. Tekuté injektážní prostředky nejsou v efektivitě svého účinku slučitelné s fyzikálními zákony jako je gravitace, reálnost či spíše nereálnost dostatečné nasákavosti pórů a kapilár zdiva v závislosti na čase, a ať se tato injektáž provádí tlakově anebo beztlakově, je to u tekutých injektážních materiálů v podstatě vždy zákonitý fyzikální negativní dopad. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, je další překážkou procentuální vlhkost obsažená ve zdivu. Čím více je zdivo zavlhlé, tím více je smísení aktivní látky tekutých prostředků s vlhkostí obsaženou ve zdivu nereálné. Vyšší procentuální vlhkost obsažená ve zdivu je pro Systém AquaStop Cream® naopak výhodou, jelikož vlhkost obsažená ve zdivu je nosičem vysoce koncentrované aktivní látky ve svém obsahu. Injektážní krém AquaStop Cream® obsahuje i určité množství vodní báze a tím se aktivní látka injektážního krému může šířit i v suchém prostředí zdiva. Chemická injektáž se zhotovuje v naprosté většině případů právě do zdiva zavlhlého. Dále je u výše uvedených tekutých injektáží nevýhodou, že se vrty musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (doporučuje se až 45st náklon) k svislé rovině zdiva, z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u dna vrtu a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona a pokud vůbec clona vzniká, je to v kuželovém šíření, což je další nevýhodou. Tyto všechny negativní vlastnosti jsou zapříčiněny nikoliv aktivní látkou, která je bezesporu účinná, ale její primární nízkou viskozitou, která je v podstatě neměnná od zahájení plnění po dokončený chemický proces. Tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti považujeme za překonanou etapu injektáží. Z výše uvedených důvodů nemá krémová injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti v současné době plnohodnotného zástupce. Polyuretanová injektáž a gelová rubová injektáž jsou určené pro nápravu jiných poruch (viz. výše), než pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu.
Tento rozbor a pojednání jsem napsal v roce 2012. Od této doby drtivá většina odborného, ale i laického publika nepochybuje o mém výkladu a to nejen, že vychází z logických úvah, ale zejména, že se mé názory potvrzují dennodenní aplikací dle našeho technologického postupu v dlouholeté praxi a tím objektivního vyhodnocení výsledků.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Nákupní košík

VEŠKERÝ SORTIMENT VŽDY SKLADEM – DOVEZEME NA VAŠI ADRESU DO 24 HOD.

pro-rychly-nakup

Návod jak si snadno namíchat unikátní omítku určenou pro sanace vlhkého zdiva. Ušetříte min. 80% nákladů oproti pytlované sanační omítce

video trumf sanace

Kalkulačka pro rychlý výpočet spotřeby a navrženého balení včetně jeho celkové ceny.

kalkulacka spotreby aquastopcream

VODOROVNÉ ŘEZY PRO BEZCHYBNÉ NAVRTÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ

schema pouziti produktu

Podívejte se, jak se obsluhují námi dodávaná aplikační zařízení

videoukazky injektaze

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

ëxperiment injektáž

Zde si můžete prohlédnout sídlo a provozovnu naší společnosti

Zde si můžete prohlédnout sídlo a provozovnu naší společnosti

galerie

K dnešnímu dni evidujeme tento počet objednávek – Nejsou započteny osobní odběry a slovenské objednávky

14.567 objednávek
z každé objednávky ukládáme 10 Kč
Na účet již bylo připsáno:
145.670 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
5.303 Kč

Náš firemní Facebook

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Spolehlivá firma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268

+420 731 565 565
+420 602 282 982