Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den. Ve Vaší poradně jsem se dočetl o možném plošné injektáži zdiva bezvýkopu. Můžete mi více popsat jako to mám udělat. mám obvodovou zeď sklepa, ale dvě zdi jsou pod domem. DVě zdi jsem z venčí odkopal a udělal hydroizolaci a drenáž. Děkuji za radu.

S pozdravem Karel

  • You must to post comments

Dobrý den.
Ve Vašem případě doporučuji postupovat dle textu a nákresů, které máme na podstránce „Návod“ těchto webových stránek, které Vám ale zde vložím. Postupujte dle níže uvedeného návodu, pokynů, doporučení a výkresů.

Stavebník se rozhodl zhotovit plošnou injektáž zdiva, která se provádí obvykle z vnitřní strany objektu, jehož podsklepená část má obvodové zdivo pod úrovní terénu, anebo zdivo pod terénem z důvodů rozdílných výšek mezi objekty, místnostmi a pod. Krémová plošná injektáž se provádí z důvodu nemožnosti odkopání základů a tím nemožnosti zhotovení vnější svislé hydroizolace. Plošná injektáž se provádí pro zamezení vzlínající vlhkosti, ale zejména k zamezení pronikající vlhkosti z bočního směru, z přilehlého terénu, do neodizolavané konstrukce.

Při navrtávání otvorů v ploše platí jiný technologický postup vrtání, než je tomu u jednoliniové čí dvouliniové krémové injektáže. Plošná injektáž se provádí v síťovém / šachovnicovém navrtáním zdiva. Než se stavebník pustí do plošné injektáže, nesmí zapomenout, že vzlínající vlhkost neproniká do zdiva jen z přilehlého terénu, ale vzlíná i směrem od základů nahoru. Proto musí být zhotoveny hydroizolační uzávěrky ve zdivu a to následujícím způsobem: první linie musí být zhotovena u stropu, nejčastěji v místě kde terén končí. Tato linie musí být provedena na celou tloušťku zdiva s pokrácením vrtů o cca 30 mm než je tloušťka zdiva a v osových vzdálenostech po 100 mm (cihelné zdivo) anebo po 80 mm (zdivo kamenné, smíšené). V případě provrtání se skrz zdiva se nejedná o pochybení pro výsledek injektáže. Jednoliniovou krémovou injektáž doporučujeme zhotovit i co nejblíže u podlahy. Horizontální injektážní linie u podlahy nám zastaví zemní vlhkost, která vzlíná od základů směrem nahoru. Hloubky vrtů u spodní linie se pokracují o cca 50 mm, než je tl. zdiva a to z důvodu, aby se snížilo riziko provrtání se skrz zdivo, což by bylo pod terénem nežádoucí. Boční uzávěrky/ injektážní svislice se provedou ve stranách – levý i pravý roh/ kraj izolované plochy, také s pokrácením o cca 50 mm. Tyto dvě svislice propojí horní a dolní horizontální injektážní linii. Horní linie definitivně zastavuje kapilárně vzlínající vlhkost nad terén. V takto ohraničené ploše se provede plošná injektáž s jiným technologickým postupem, než je tomu u horizontální a vertikální injektáže.

Postup plošné injektáže:

První linii vrtů začínáme navrtávat odspodu směrem nahoru, lze i odshora směrem dolů. První linie plošné injektáže nesmí být od dolní uzávěrky (jednoliniové injektáže) vzdálená více jak 100 mm. Toto samé platí pro vzdálenosti krajových vrtů od svislic a horní uzávěrky. Samotné jednotlivé řady plošné injektáže musí být zhotoveny síťovém navrtání / rastru, viz. nákresy – čelní pohled s pokrácením dle tabulky a názorného svislého řezu/ bokorysu. Všechny vrty liniových uzávěrek, svislic a plošného navrtání se provádějí kolmo na svislou rovinu, tj. vodorovně. U cihelného zdiva při provádění plošné injektáže se vrty zhotovují nezávisle na spárách na rozdíl od horizontálních linií. Svislice se také neřídí spárami.

Pozor! Tato metoda bezvýkopové svislé hydroizolace Systémem AquaStop Cream je spolehlivá za předpokladu, že na zdivo pod úrovní terénu nepůsobí tlaková voda.

Doporučení! U plošného navrtání a provedené injektáže s technologickou pauzou 4 – 6 týdnů se vrty ještě jednou vyplní injektážním krémem. Dodržení doporučené technologické pauzy je pro zvýšení účinku plošné injektáže důležité! Takto se docílí zvýšeného prosycení nejen svislé plochy, ale i větší hloubky zdiva hydrofobními látkami a tím jistoty, že nevzniknou v síťovém rastu neprosycená místa a to i ve stavebních materiálech se sníženou a rozdílnou nasákavostí (kamenné a smíšené zdivo). Pokud se vše provede dle námi doporučeného postupu, výsledek bude spolehlivý.

Nákresy plošné injektáže

Plošná injektáž - čelní pohledPlošná injektáž - bokorys

Tabulka – hloubky vrtů plošného navrtání k daným tloušťkám zdí.

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268