Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den pane Slabý. Hydroizolační vana zhotovená bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen 2K má mnoho výhod oproti klasických asfaltových pásů. Ty dvě hlavní výhody jsou neoddiskutovatelné. To jsou:
Hydroizolace je bezešvá, beze spojů. Ta druhá obrovská výhoda této stěrky je, že má velmi dobrou přilnavost k většině druhů povrchů (podkladů) i zavlhlých, snadno se hladítkem nanáší i na svislé konstrukce, záhyby, nerovné podklady, což u asfaltových pásů toto neplatí a na svislých konstrukcích či záhybech se asfaltové pásy odchlipují apod. Jistě z praxe znáte. Dalšími, řekl bych neméně zajímavými výhodami jsou, že vzniká protiradonová bariéra, je do jisté míry pružná a nemá tendenci při drobných otřesech či pnutí praskat, velmi snadná aplikace, a nanáší se do cca. 6 mm, takže se nejedná o jakýsi nátěr, ale vznikne dostatečně silná hydroizolační vrstva. Nechci, aby to znělo jako demonstrace výhod, ale opravdu, kdo začal zhotovovat tyto izolace, již na jinou izolaci pro tyto účely neměl potřebu přejít. V neposlední řadě se dá použít na svislé izolace podúrovňového zdiva při odkopání, tam bych řekl, že je nenahraditelná. Dobře se dá kopírovat nerovnost zdiva, nestéká, vynikající přilnavost k zavlhlému podkladu, což je u odkopaného podúrovňového zdiva vždy, atd. Nanáší se ve dvou vrstvách hladítkem a každá vrstva je již dostatečně pevná po 24 hodinách. U podlahy je vhodnější po první zhotovené vrstvě zhotovovat druhou vrstvu za 48 hodin a použít nejlépe tenisky s nízkým vzorkem. Je to sice určitá technologická pauza, časové omezení, ale klady jistě převládají. Ještě asi zajímavými vlastnostmi bitumenové stěrky AquaStop Bitumen 2K jsou, že se velmi kvalitně spojí s širokou škálou jiných druhů stávajících izolací a materiálů, od injektážní již probíraných clon, asfaltových lepenek, nerezových plechů až po dřevěné konstrukce. No zvažte, případně zkuste.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
http://www.trumf-sanace-sro.cz

  • You must to post comments

Dobrý den.
Námi deklarovaná životnost hydroizolační bariéry, hydroizolce ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti Systémem AquaStop Cream, je min. 30 let. Námi uvedená životnost je ale spíše její dolní hranicí. Životnost většiny druhů hydroizolací, včetně té naší, je ovlivněna vícero faktory. Jeden z faktorů ovlivňujících délku životnosti je kvalita hydroizolace jako takové, zejména jejího chemického složení. Tím, že hydroizolační clona Systémem AquaStop Cream nevzniká v tl. mm, ale v tloušťce centimetrů a to ve vnitřní i povrchové struktuře samotného zdiva jako její pevná a neoddělitelná součást v celé tloušťce a délce injektáže, ale i v pásové výšce, na rozdíl od tloušťky např. asfaltových pásů, folií, které mají tloušťku okolo 5 mm a nejsou nedílnou součástí vnitřní struktury samotného stavebního materiálu. Asfaltové pásy a fólie se vkládají mezi stavební materiály či se zhotovují na povrchy svislých a vodorovných stavebních ploch. Tyto asfaltové pásy jsou bezesporu nejpoužívanějšími a nejspolehlivějšími hydroizolacemi při zakládání staveb a jsou odstupňovány kvalitou pro dané potřeby a účely, ale nejsou vhodné a tím tak často používané pro zhotovení dodatečných izolací. Životnost těchto pásů podléhá stejným faktorům, vlivům, jako u chemicky vzniklé hydroizolace. Jedná se sice o úplně jiný hydroizolační materiál a technologii zhotovení, ale přece jen je tloušťka hydroizolace několikanásobně menší. Tím nechci tvrdit, že jsou tyto asfaltové pásy nekvalitní nebo dokonce neplnohodnotné a tím jejich životnost krátká. Jen chci vysvětlit, že námi uvedená životnost Systému AquaStop Cream je z výše uvedených příkladů a vysvětlení dlouhodobá a spolehlivá, jelikož vzniklá hydroizolace ve zdivu Systémem AquaStop Cream je taktéž vysoce odolná a zároveň ve značné pásové tloušťce. Toto porovnání jsem uvedl z důvodu, že se někdy zpochybňuje doba životnosti chemické injektáže a to i našeho Systému AquaStop Cream (z nekalých konkurenčních praktik) a to byl důvod mého rozsáhlejšího, nikoliv zdaleka vyčerpávajícího rozboru problematiky anebo spíše specifikace životnosti. Tím, že po dispergaci aktivní látky injektážního krému AquaStop Cream ve zdivu vzniká chemicky a tím i mechanicky vysoce odolná a pevná a dále již nerozpustná křemičitá vazba s minerálním prostředím v několikacentimetrovém výškovém pásu, je reálná životnost vzniklé hydroizolační bariéry většinou delší než je životnost námi uvedená. Ale jako výrobci musíme brát také v úvahu, že neznáme všechny faktory a vlivy dané stavby, které jsou zásadní pro dobu životnosti a tím i případné odstupňování délky životnosti pro dané zdivo a další výše uvedené vlivy působící na hydroizolaci. Musíme vycházet z roviny obecné a životnost uvádět pro případy zdiva a dodatečně vzniklé izolace pro zamezení vlhkosti ve vysokém zatížení. Další rovinou pro nemožnost přesného určení doby životnosti hydroizolace je fakt, že postupně stárne (degraduje) a to rozdílně samotný stavební materiál, ve kterém pevná vazba, hydroizolace, vznikla. To je další faktor ovlivňující dobu životnosti, tím je myšleno dobu plné funkčnosti. Jedná se o mechanické vlivy, jako jsou zejména otřesy budov a vliv samotného druhu použitého zdicího materiálu, kde byla injektáž zhotovena. Dalším faktorem je teplotní namáhání, které ale v běžných klimatických podmínkách a prostředích zásadně neovlivňuje délku životnosti této hydroizolace. Dále je to kvalita provedení injektáže, ale toto výrobce již ovlivnit nemůže. V neposlední řadě jde zejména o to, do jaké míry je hydroizolace namáhána intenzitou působící vlhkosti a vody, což je samotná podstata, proč se izolace proti vodě a vlhkosti spodní stavby zhotovují. Toto platí opět pro všechny druhy hydroizolací. Pokud by se sešly výše uvedené faktory ve vícero kombinacích nejméně výhodných vlivů, může být životnost ´´pouze´´ deklarovaných 30 let. Pakliže nově zhotovená izolace ve zdivu naším systémem je namáhána standardně, tj. bez extrémního zatížení, vůbec nebude nereálné, že hydroizolace bude funkční 50 a více let. 30ti letou životnost máme již odzkoušenou a to nejen při laboratorních zkouškách, kde se poločas rozpadu dá nasimulovat urychlenými a extrémními zkouškami a změnami zkoušeného vzorku atd., ale u těchto laboratorních zkoušek se dá jen přibližně odhadnout doba životnosti. Avšak na značném množství druhů staveb a jejich rozdílných zatížení v deklarované délce životnosti a to v již v uplynulém čase od aplikace můžeme garantovat, vyjma pochybení při aplikaci, že minimální doba životnosti je 30 let. Pokud by tato hydroizolace ve zdivu ztratila po minimálně deklarované životnosti svoji funkčnost, dá se samozřejmě injektáž stejným systémem zhotovit znovu.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments

Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně Vaší injektáže, lze tuto injektáž použít na obvodovou zeď složenou z břidlicového kameniva, které je zděné cementovou maltou, ale cementu je v tom málo, spíše písek. (Jedná se o starou budovu)
Děkuji vám za odpověd.

  • You must to post comments
Zobrazuji 2 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268