Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Při velkém dešti mi zateče do dílny, zdivo je smíšené – žulový obklad cca15cm, vnitřní přizdívka – cihelné zdivo cca 12,5 cm, podlaha cca 0,4m pod úrovní terénu. Při rekonstrukci jsem zvenku zdivo okopal, provedl izolaci /asi blbě/ a provedl vyzdívku plochy pro uložení dřeva – žulová dlažba kostka16 na betonovém loži spáry beton potěr, poradíte prosím? pomůže vaše krémová injektáž? S úctou Vlasák

  • Vlasák stáří dotazu 8 roky dní
  • last edited 7 roky dní
  • You must to post comments
Dobrý den pane Vlasáku. Asi Vás úplně nepotěším, ale z informací, které jste mi napsal, musím konstatovat toto. To, že je podlaha dílny cca 0,4 m pod úrovní terénu, je trochu nešťastné, ale s tím již nic nenaděláme. Trochu mě znepokojuje to zatékání do dílny při vydatnějších deštích. To je vždy horší stav, jelikož se jedná o natékání tlakové vody, nikoliv problému se vzlínající vlhkostí. Zabránění pronikání vzlínající vlhkosti do konstrukce stavby je vždy snazší než natékání vody do objektu. Jakým způsobem jste zhotovil hydroizolaci podúrovňového zdiva nepopisujete, ale třeba  to nemusí být vůbec špatně zhotovené a tím to nemusí být příčina  natékání vody do dílny. Odkopem a zhotovením nové svislé venkovní hydroizolace se pod základ domu stejně nedostanete a pokud jste nezhotovil hydroizolační vanu podlahy, tak i to může být jeden z mnoha se nabízejících důvodů, proč se při vydatném dešti dostává voda do dílny. Pokud jste při rekonstrukci nezhotovil novou hydroizolaci podlahy, tak by pravděpodobně pomohlo při zhotoveném odkopu a následném zhotovení nové svislé hydroizolace před zpětným zásypem zhotovit drenáž pod úrovní podlahy, tj. na úrovni základové spáry či spodní hrany základové desky(tu ale asi nemáte). Pokud by drenážní těleso bylo správně technologicky zhotovené (ve spádu, s vhodným gravitačním odtokem-zaústěním, atd., a zejména již zmiňované dostatečné hloubce), odvádělo by natlakovanou vodu již pod podlahou dílny a tím by voda nemohla vnikat do objektu. Pokud se jedná o tento problém, není řešením žádná injektáž proti vzlínající vlhkosti včetně krémové injektáže. Pravděpodobně budete muset provést ještě doplňující sanační práce.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

 

  • You must to post comments
Děkuji za radu,
s úctou Vlasák
————————————————————————-
Ještě k mému problému, podlahu v dílně – tu jsem neizoloval, předpokládal jsem, že venkovní práce pomohou, takže, když podél zádlažby pro dřevo vykopu drenážní rýhu pod úroveň podlahy tak 40cm do rýhy vložím husí krk, drenážní rýhu zasypu štěrkem 16/32 a husí krk zaústím do odpadu, tak by mohl být klid, existuje nátěrová izolace pro tu podlahu, je zajímavé, že ve sklípku, který je oddělen od dílny příčkou, se nic neděje, nebo mám v dílně provést natavení sklobitu či co včetně půl metru na stěny, omlouvám se, že tak přeskakuji s myšlenkami.

 

  • You must to post comments

Pokud se pustíte do odkopání obvodového zdiva dílny a ve výkopu zhotovíte drenáž, bylo by vhodné postupovat dle tohoto navrhovaného technologického postupu: Drenážní odvodňovací systém má tu funkci, že odvodňuje odtečením vodu, střádající se okolo obvodového zdiva z důvodu nedostatečné propustnosti spodní vrstvy podloží pod základem objektu, kterou zapříčiňuje například jílová zemina, skála anebo naopak vysoká hladina spodní vody v místech objektu. Při vydatnějších dešťových srážkách dochází nejprve k vsakování do propustné vrstvy horniny a při nasycení či zaražení vsakování srážkové vody již zmiňovanou nepropustnou vrstvou a nebo naopak vysoké spodní hladiny vody zejména při vydatnějších srážkách pod a okolo objektu, dochází k akumulaci spodní vody a tím se ocitne spodní část stavby pod úrovní terénu doslova pod vodou a tím většinou dochází zejména u starších staveb k natékání vody do objektu či silnému vlhnutí obvodového zdiva případně podlah.

Tento stav se častěji vyskytuje u domů s podzemními podlažími. Jednoduše řečeno, čím je dům založen hlouběji pod úrovní terénu, tím je výše uvedené riziko větší. Jak se říká : voda si cestu najde. Další objekty vystavené tomuto problému (střádání vody okolo obvodového zdiva) jsou domy vystavěné pod kopci, kde dům vytvoří dokonalou zarážku vsakované povrchové vody nebo, což je ten nejhorší případ, kdy se vyskytnou z různých důvodů prameny u domu. Tento výskyt pramenů se nedá řešit, a tak se raději zaměříme na odvodnění střádající vody okolo domu, a to dokonalým odvodněním, tj. drenážním systémem.

Jak jsem již zmínil, drenážní systém neslouží jako provětrávací systém, ale jen jako odvod spodní vody okolo základů podúrovňové části domu. Pokud se tam nikdy žádná voda nenastřádá, nemá co odtéci. Takže v případech, kdy nehrozí zvednutí spodní vody okolo objektu, jsou vynaložené prostředky pro zhotovení drenáže naprosto zbytečné. Naopak u domů, u kterých se vyskytuje problém s akumulací vody okolo domu, je zhotovení drenážního systému nutné! Dále u domů, u kterých je pravděpodobnost nižší, může investor zvážit nainvestování finančních prostředků do drenážního systému z důvodu, že drenážní systém bude taková pojistka před možností zvednutí spodní vody okolo domu, i když k tomu může dojít jen ojediněle.

K samotnému provedení drenáží:

Po dostatečném vyhloubení výkopu (viz odkopy domů a svislé izolace na našem webu: http://www.trumf-sanace-sro.cz ) doporučuji zhotovit betonové lůžko ve tvaru žlabu, který bude v mírném spádu okolo obvodové stěny.Tento žlab by měl být zaizolován bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen kompaktním napojením na svislou hydroizolaci stěny. Do tohoto lůžka vložíme geotextilii. Pak teprve vložíme drenážní perforovanou(děrovanou) hadici (minimálně o průměru 110 mm) v celé délce výkopu. Následně se tato drenážní hadice obsype štěrkem (frakce 16/32 nebo16/22) nebo doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem ve stejné frakci. Výška a šířka obsypu by měla být minimálně 400 mm. Pak se geotextilie přehodí v horní části přes sebe z obou stran s dostatečným překrytím, aby následný případný zásyp zeminou neznehodnotil časem propustnost kameniva a drenážní perforované hadice.

Posledním krokem je vhodné zaústění drenážní hadice pro odvod vody. Je několik možností, které se musí na místě zvážit, jelikož odvod vody musí být pořád ve spádu a tak ne vždy to spádově vychází pro napojení do kanalizace, a v tomto případě se to dá řešit např. drenážní jímkou, sběrnou jímkou s odčerpáváním, trativodní jámou, vyústěním ve svahu atd. Tyto drenážní jímky a trativodní jámy musejí být však v dostatečné vzdálenosti od objektu. Odvod vody z drenážní hadice až k vhodnému zaústění musí být spojen klasickým kanalizačním potrubím, aby nedocházelo k vytékání vody již u domu. To je k tomu odvodu spodní vody drenážním systémem. Také se zmiňujete o tom, že uvažujete o zhotovení hydroizolační vany natavením hydroizolačních pásů. To by bylo určitě velmi vhodné řešení. Jak správně píšete, že byste hydroizolační pásy vytáhl až do výšky terénu (alespoň pár centimetrů výš) a to případně přes hydroizolační clonu ve zdivu zhotovenou krémovou injektáží a to těsně nad úrovní terénu. Tím by se tyto dvě izolace, tj. hydroizolační vana a dodatečná hydroizolace zdiva proti vzlínající vlhkosti, doplnily a pakliže byste ještě zhotovil drenážní těleso, jsem přesvědčen, že budete mít po problému. Je to samozřejmě o investicích a tak můžete postupovat v etapách sanace vlhkého zdiva, jelikož se jednotlivé sanační kroky doplňují a jedna druhou neznehodnocuje. Rozhodně bych začal buď zhotovením drenážního systému a nebo zhotovením hydroizolační vany. Pokud byste ale začal zhotovením hydroizolační vany, bylo by vhodné nejprve ale zhotovit injektáž zdiva, abyste hydroizolační pásy přetáhl přes již zhotovenou linii hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti zhotovenou injektáží zdiva.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

 

  • You must to post comments
Zobrazuji 3 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268