Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den, řešíme vzlínající vlhkost jedné stěny ve starém domě. Rozměr stěny je 2 metry na délku, s šířkou cca 50cm. Jedná se o stěnu, ve které byl původně komín pro letní kuchyni, stavební složení stěny tvoří ve spodní části kámen, dále směs pálených a nepálených cihel. Vlhkost do stěny vzlína ze zavezeného nepoužívaného sklepa (nelze obnovit). Vzhledem k později provedeným úpravám by bylo složité stěnu ubourat a přestavět. V současné době je na stěně sanační omítka a spodní vrstva (cca 10 cm sokl) je omlácená na kámen, přesto v určitých místech bývá kámen navhlhý. Je možné Váš systém AquaStop použít i na takto složenou stěnu? Jakým způsobem připravit vrty, má cenu vrtat do kamene/mezi kámen, nebo až v místě, kde začíná skladba z pálených/nepálených cihel, tj. až půl metru nad zemí?

Předem děkuji za odpověď.

  • Jan Paďour stáří dotazu 5 roky dní
  • last edited 5 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den. Ano, Systém AquaStop Cream je vhodný i pro Váš druh zdiva. Vrtat mezi kameny, které velmi pravděpodobně nemají průběžnou spáru, tzn., že jsou kladeny do malty neuspořádaně, tj. ve svislých i vodorovných vrstvách a ve všech možných tvarech a velikostech, pokud tomu tak je, nedává žádný smysl, jelikož se vrták (i když bude vrt zahájen do spáry, která je na povrchu zdiva viditelná), který má po svém zanoření do zdiva již neměnnou přímku, bude v různých hloubkách z této spáry velmi pravděpodobně zanořovat do jiného kamene, který byl při zdění jinak výškově a tvarově uložen. A tak se u zdiva kamenného i smíšeného linie vrtů zhotovuje v jedné linii, případně dvouřadé linii, nazvěme to injektážní liniová vodorovná úsečka. Ale Systém AquaStop Cream se dá zhotovit i ve vertikálním provedení (tzv. svislice, pro odizolování jedné společné zdi např. se sousedem, který dům má také vlhký, ale do sanace vlhkého zdiva neinvestuje), dále v obloukovém provedení (např. injektáž pod klenbou), kaskádovitém (např. injektáž přilehlého schodiště), klesající a stoupající linie (u podsklepeného půdorysu, ale injektáž se zhotovuje dle výšek terénu pro zamezení vzlínající vlhkosti ve výšce pro nadzemní obvodové zdivo a u dalších a nepravidelných křivek. Samozřejmě je nutné ale neustále dodržovat osové vzdálenosti mezi vrty. Tím nemyslím náklony vrtů ke svislé rovině zdiva. I u zdiva bez průběžné spáry je jakýkoliv náklon jednotlivých vrtů nežádoucí a tak vrty, i když jejich linie mohou být v různých provedeních dle stavu, možností a potřeb různé, jsou vedeny vodorovně, tj. kolmo ke svislé rovině zdiva. U zdiva s průběžnou spárou je nakloněný vrt pochybením, respektive nevyužitím značné výhody průběžné spáry. Ve Vašem případě by bylo ideální místo pro injektáž a vznik dodatečné izolace ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti v přechodové spáře. Dle Vašeho popisu je nad kamenným základem cihelné zdivo, ale tato přechodová spára je ve výšce 500 mm nad terénem. To je ale pro rozhodnutí a radu nedostatečná informace. Pro odpověď, zda by se dala tato ideální přechodová maltová spára využít, případně zhotovit injektáž Systémem AquaStop Cream mezi první šárou a druhou šárou cihleného zdiva, potřebuji jednu zásadní informaci. I když byl historický půdorys domu v této části podsklepený, v současné době je již tento půdorys domu nepodsklepený. A tím vznikla jedna podstatná změna pro zvolení správné výšky injektáže. Tím, že se jedná o dům v této části již nepodsklepený, výška linie vrtů je dána nikoliv výškou venkovního terénu, ale výškou vnitřní podlahy. Můj dotaz je tento. V Jaké výšce se nachází přechodová spára mezi kamenným zdivem a zdivem cihelným oproti vnitřní podlaze? Pod podlahou v současné době jakoukoliv izolaci pro zamezení vlhkosti zhotovovat nemůžete, jelikož by se ze zavlhlého zásypu, který je pod podlahou, mohla tato vlhkost přemosťovat z vnitřní strany stavebního dílce nad vodorovnou dodatečně zhotovenou hydroizolaci ve zdivu. U nepodsklepeného půdorysu je daná výška injektáže výškou nášlapné vrstvy vnitřních podlah. To platí pro injektáž, ale i mechanické metody. Pro rozhodnutí výšky linie vrtů je teď pro mne důležitá ta informace výšky přechodové spáry nikoliv k terénu, ale k vnitřní podlaze. Pod Vaším nadpisem otázky je také vyhledávací štítek: Místa a výšky injektáže u podsklepeného a nepodsklepeného domu. Tam je má odpověď u předchozího tazatele na dotaz výšek injektáže u podsklepeného půdorysu a nepodsklepeného půdorysu domu. Případně mi můžete zavolat na poradenskou linku 731 565 565, kterou také provozuji a vše velmi rychle a operativně probereme.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268