Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Hezký den, rozhodl jsem se vyzkoušet váš způsob odizolování vlhkého zdiva, ale mám problém ve skladbě zdiva. Udělal jsem si testovací okénko v omítce a vznikl problém. Mám totiž ve vnitřku nad podlahou jednu řadu cihel a na ní navazuje škvárový zásyp s velmi malým množstvím pojidla. takže se dá říct, že je ta škvára dosti sypká. Mám totiž obavu, aby při vrtání nad tou cihlou, podle vašeho návodu, nedocházelo k sesypávání škváry do vrtu. A teď babo (pardón) raď. Jak byste to vy, jako odborníci řešili. Předem děkuji za pro mne pozitivní odpověď. S pozdravem Urbánek.

  • Milan Urbánek stáří dotazu 4 roky dní
  • last edited 4 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den. Pokud jsem Vašemu dotazu dobře porozuměl (cituji podstatnou část z Vašeho dotazu a tím poskytnutých informací: “ mám totiž ve vnitřku nad podlahou jednu řadu cihel a na ní navazuje škvárový zásyp s velmi malým množstvím pojidla. takže se dá říct, že je ta škvára dosti sypká. Mám totiž obavu, aby při vrtání nad tou cihlou, podle vašeho návodu, nedocházelo k sesypávání škváry do vrtu,, konec citace) – při letmém přečtení Vašeho dotazu jsem zaznamenal „škvárový zásyp“ a „podlaha“, tak jsem si hned vybavil škvárový zásyp pod podlahou a v těchto místech škvárového zásypu navrtání obvodového zdiva z venkovní strany s vrtem skrz a tím vzniklá Vaše obava, ale ihned při pozornějším přečtení Vašeho dotazu, dle citované části, a nejen jí (odstraněná kontrolní malá plocha omítky na zdivu), je podstata dotazu zřejmě jiná. Spáru, kterou jste vizualizací okomentoval tak trochu zavádějícím popisem, která se nachází na první cihelné řadě nad podlahou (proto si nedovedu představit, že by se jednalo o jakýsi zásyp nad výškou horní vrstvy podlahy a už vůbec ne v příčném řezu zdiva, kdesi nad spárou) a u této výškově asi správně zvolené spáry máte výše uvedené obavy. Pokud se Vám zdá, že je ložná vodorovná spára značně sypká, nesoudržná, není to u starých domů nic neobvyklého. Popis Vaší obavy, kterou jsem z Vašeho dotazu takto pochopil, je ten, že po navrtání zdiva vrtákem se vrty okamžitě zasypají nesoudržností malty a tím dojde k znemožnění zasunutí trubičkového plnidla do vyvrtaného otvoru. Pokud máte tuto obavu, postačí zhotovit jeden zkušební vrt v této spáře a následně do tohoto vrtu, který zhotovíte vrtákem o průměru 14 mm na celou tl. daného zdiva s malým pokrácením, zasunete trubičku, anebo tyčovinu o průměru max. 10 mm. To je průměr trubičkového plnidla námi dodávaných aplikačních zařízení. A hned budete vědět, jak se Vám bude postupovat dle našeho technologického postupu. Jsem však přesvědčen, že trubičku do vrtu zasunete. Zdůvodnění mého názoru: když pomineme moji více jak 25 letou zkušenost v oboru, spára obvykle nebývá mezi vodorovnými řadami cihel tak vysoká, jako je námi doporučený průměr vrtu. Výška vrtu doporučeným vrtákem se v těchto místech odvrtá ve svém průměru a i s drobným obrusem. Tím se průměr vrtu zvětší na cca. 15 mm. Odvrtá se nejen maltová spára ve výše uvedeném průměru, ale i s částečným, nepodstatným odvrtáním spodní hrany/plochy horní řady cihel nad vrtanou spárou i vrchní povrchové částí cihelné řady pod spárou, což je běžné a v pořádku. V tomto momentu máte obavu z podstatného zasypání vrtu po vytažení vrtáku. Musíte si ale zkusit představit, že pokud by toto nastalo, bylo by to možné pouze z bočních krajů vrtu z maltové spáry, případně ze styčných spár nad vodorovnou spárou vázaných cihel. U zdiva, kde dochází ke zvýšenému množství zbytkového materiálu zůstávajícího ve vrtu, doporučuji vyčištění vrtů provést v den provedení výplně vrtů/injektáže! Tím se trubičkové plnidlo bez větších obtíží zasune do zadní části/konce vrtu a to i u nesoudržného a nehomogenního zdiva. Pak, tj od zadní části vrtu, s postupným vytahováním trubičkového plnidla a dostatečnou dotací injektážního krému, se vrt postupně vyplní injektážním krémem. Není možné, že by se u dlouhodobě zatížené stavby začala spára bortit do odvrtaného místa vrtu jako v přesýpacích hodinách. Promiňte mi neodborné přirovnání, ale myslím si, že pro představu je to výstižné přirovnání. Hypoteticky ( ale zdůrazňuji že hypoteticky) tento průběh připusťme. Pokud by to tak mělo probíhat, nemohl byste ani na chvilku odstranit omítku na zdivu, jelikož by se začala malta vysypávat nezadržitelně i ze svých spár ven. Píši tento nesmyslný scénář proto, abyste si dokázal představit nereálnost tohoto průběhu, byť nesoudržné maltové výplně. Nemohu tvrdit (a ani to netvrdím), že se určité množství odvrtaného a neodvedeného materiálu šroubovicí vrtáku z vrtu, ale i z okolí vrtu nesoudržného materiálu, po vytažení vrtáku neocitne ve vrtu. Pro tyto případy se doporučuje ještě vrty těsně před injektáží pro snadné zasouvání trubičkového plnidla vyčistit stlačeným vzduchem. Takže, pokud se opravdu bavíme a polemizujeme o spáře, nikoliv např. o zdvojeném zdivu s vnitřní mezerou, kterou stavebník vybudoval účelově, ale zároveň ji kdosi při výstavbě zasypal stavební sutí (kde opravdu může nastat Vámi dotazovaný problém v místech zasypané mezery), u nesoudržné maltové spáry běžně vázaného zdiva toto zcela jistě nehrozí. Sice píšete o škváře s nedostatečným množstvím pojiva či jeho degradace, ale dle dalších informací v dotazu se jedná nejspíše o zdící materiál ve spáře mezi vodorovnými šárami cihel pro injektáž. Pokud tomu je jinak, přesto jsem nemohl z Vašich poskytnutých informací na jiné téma odpovídat. Tuto nesoudržnost původních maltových spár vykazuje většinové množství všech starších a starých domů na našem území a samozřejmě nejen na našem území a přesto toto není pro injektáž žádný problém a dokonce ani pro statiku domů několik set let starých. Staré domy jsou ve většině případů staticky stabilnější, než novostavby, které si svoji stabilitu teprve vytvářejí novým zatížením na svém podloží. Spáry u starých domů vykazují vysokou nasákavost pro vodu, vlhkost a tím i značnou výhodu vsakování aktivních látek injektážní emulze AquaStop Cream do své savé/vysoce porézní struktury. Pokud byste chtěl reagovat na moji odpověď, postupujte takto: u Vašeho dotazu je v Poradně zveřejněný Váš nadpis a text. Na nadpis, který jste zadal při zaslání dotazu kurzorem klikněte, případně na tlačítko po levé straně Vašeho nadpisu,, zobrazit odpovědi,,. V tom momentě se Vám zobrazí má odpověď. V případě potřeby položit doplňující dotaz/y, klikněte na modré tlačítko pod mojí odpovědí „ neporozuměli jste něčemu, ptejte se dál,, a tak se k mé odpovědi opět přihlásíte a vznesete další dotaz, který se samozřejmě přiřadí k naší komunikaci. Toto asi jen v případě, že jsem Vašemu dotazu neporozuměl správně.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268