Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den,

Rád bych se zeptal, na funkčnost a nejlepší způsob injektáže do kamene. Koupili jsme starší domek a základy jsou částečně cihlove s průběžnou spárou a částečně kámen. Kameny mezi sebou mají jen hliněnou vrtstvu. Šířka základu se pohybuje od 500mm do 700mm. Bude injektáž funkční i za takovýchto podmínek? Nasaje i kámen Váš injektážní krém? Když jsem provedl několik vrtů, kámen se zdá být úplně suchý, ovšem hlína kolem vlhká.

Děkuji, Hadamcik

  • Jakub Hadamcik stáří dotazu 4 roky dní
  • last edited 4 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den pane Hadamciku.
Pokud byste u Vaší skladby zdiva našel průběžnou spáru (zmiňujete se v dotazu o hliněné vrstvě a tak mě napadá i myšlenka možné průběžné spáry), která by výškově vyhovovala, byť v určitém úseku délky zdiva, samozřejmě ji využijte. Obvrtání kamenů ve většině druhů kamenného zdiva je neúčinné, jelikož jsou vrstveny bez jakékoliv pravidelné zákonitosti, což je dáno různou velikostí a tvarem kamenů. Po odstranění omítek se může zdát, že kameny mají spáry, což opravdu mají, a tím se obvrtání nabízí, ale je to většinou ,,klam,,. Při zanoření vrtáku do spáry mezi kameny se přímka vrtu po pár centimetrech ze spáry vykloní, respektive spára se stočí a přímka vrtu se ocitne v dalším kameni. Výjimkou jsou kamenné opracované bloky či neopracované kamenné bloky podobných velikostí a tvarů, které byly před zděním roztříděny, kde byl kamenný blok uložen ve vodorovné vrstvě na celou tl. zdiva a nebo na podstatnou tloušťku zdiva. Toto nebývá častý druh zdiva, takto zděného zdiva. Vraťme se ale k Vašemu druhu zdiva. Dle Vašeho popisu se jedná o nesavý druh kamene, což by se na první dojem mohlo zdát, že je to výhoda, ale je tomu přesně naopak. Většina stavebního materiálu Vašeho zdiva je nesavá pro vodu. To ale už víte také. Nesavý kámen je zaprvé tvrdý, takže může nastat problém už se samotným navrtáním tohoto tvrdého kamene, vetknout naražením nerezový plech je naprosto nereálné, podřezávku zdiva pilou je taktéž nereálná. Jediná možnost z mechanických metod je diamantové lano, pakliže tomu nebrání např. prostorové či přístupové omezení a jiné. My se ale bavíme o chemické metodě, tzv. chemické injektáži zdiva. Pakliže se Vám podaří zdivo navrtat, je zapotřebí použít kvalitní vrtáky a výkonnou vrtačku, pak se provede injektáž, tj. výplň vrtů injektážním krémem AquaStop Cream. U tohoto nejméně vhodného druhu zdiva pro zhotovení dodatečné hydroizolace v příčném vodorovném řezu doporučuji zhotovit nikoliv jednořadou injektážní linii, ale dvouřadou. To znamená, že první řada injektážní délky/úsečky bude ve správně zvolené výšce a druhá injektážní délka/úsečka bude o 50 mm výše, ale s bočním posunutím vrtů o 50 mm. Tím horní vrt bude na středu osové vzdálenosti spodních vrtů. Tímto způsobem se zvyšuje pravděpodobnost vzniku fungující bariéry pro zamezení vzlínající vlhkosti. Injektážní krém ve vrtu totiž nezatuhne a ani nevytěká/neodpaří se a pod. a bude postupně snižovat svoji značnou hustotu/viskozitu. Do kamene, který je nenasákavý pro vodu, se logicky nemůže ani vsakovat injektážní emulze, nesavým kamenem stejně vlhkost nevzlíná, ale do protnutých maltovým výplní ano. Je ale otázka kolik těchto maltových výplní, nazvěme je neodborně (můj terminus technicus) knoty či maltové nosiče pro vzlínající vlhkost, přímka vrtu protne. Tím, že zhotovíte dvouřadou linii, se zdvojnásobí pravděpodobnost, že se protne těchto maltových nepravidelných spár více, a tím výsledek může být uspokojivý a po následně zhotovených sanačních dalších opatřeních, jako je zhotovení sanační omítky, která bude případně ještě podpořená, ochráněná před opětovným zasolením, podnátěrem např. přípravkem AquaSalt Stop, velmi dlouhodobý. V podstatě nic lepšího nevymyslíme, jelikož více možností se nenabízí. Kapalné injektáže jsou v tomto druhu zdiva neúčinné. Není to způsobené nevhodným či nefunkčním složením těchto kapalných např. mikroemulzí, ale jejich viskozitou. Je to kapalina, která ve značně nehomogenním druhu zdiva nekontrolovatelně proteče zdivem a tím se nestačí vsáknout do nesourodých maltových výplní. U injektážního krému AquaStop Cream jsou procenta úspěšnosti daleko vyšší, než u kapalných injektáží, a v dvouřadém navrtání se procento úspěchu na vznik dodatečné izolace proti vzlínající vlhkosti ještě zvyšuje. Ještě bych se zmínil k tomu výrazu hliněná vrstva, který v dotazu uvádíte. Jedná se velmi pravděpodobně o hliněnou maltu, která svými vlastnostmi není pro vsakování aktivních látek problémem. Na závěr bych ještě vysvětlil, anebo spíše konstatoval, že naopak savý druh kamene, jako je obecně považovaná opuka, pískovec, vápenec a další, jsou pro injektáž výhodnější. Platí totiž, dalo by se říci, přímá úměra nasákavosti stavebních materiálů pro vodu a tím i pro pronikání aktivních látek injektážního krému do jejich struktury.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268