Bioklimatická omítka

Bioklimatická omítka
Nejlepšího klimatu v místnosti dosáhnete s bioklimatickou omítkou. Co vlastně potřebujeme, abychom se doma cítili příjemně? I když si to ne vždy uvědomujeme, vlhkost je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují kvalitu našeho bydlení a toho, jak se doma cítíme. Rozsah relativní vlhkosti mezi 40 a 60 % vnímáme jako příjemné klima v místnosti. Tajemství optimální pohody v interiéru spočívá ve vyvážené vlhkosti vzduchu, která je rovnoměrně udržovaná. Toho se nám ale mnohdy nedaří dosáhnout. Řešením je bioklimatická omítka.
sanace vlhkého zdiva
Bioklimatická omítka je totiž díky svým vlastnostem přirozený regulátor vlhkosti v domě. Klimasan Perlit je minerální omítka na bázi vápna a bílého cementu. Je vysoce prodyšná a přirozeně dokáže regulovat vlhkost. Díky jemné a mikroporézní struktuře je regulace vlhkosti znásobena. V praxi to znamená, že bioklimatická omítka dokáže absorbovat více vlhkosti v kratším časovém horizontu oproti běžným sanačním omítkám. Jakmile vlhkost v místnosti klesne, klimatická omítka ji začne uvolňovat pomalu a rovnoměrně do vzduchu.
Mezi důležité schopnosti bioklimatické omítky patří její vysoká odolnost proti vlhkosti s protiplísňovou vlastností. Výsledky zkoumání dokazují, že klimatická omítka pomáhá udržovat ideální vlhkost v místnosti mezi a to je 40 a 60 %. Obsah vápna v omítce navíc výrazně snižuje riziko napadení této omítky mikroorganismy, protože vysoká hodnota pH 12 až 13 zajišťuje protiplísňové (působící proti plísním) a antibakteriální vlastnosti, které nemá žádná jiná omítka. Velkou výhodou je její antistatický povrch, to znamená, že zabraňuje usazování jemných prachových částic na jejím povrchu.
Bioklimatická omítka absorbuje 3 – 4krát více vlhkosti než běžná sádrová omítka a zároveň dokáže absorbovat a uvolňovat podstatně větší množství vody než klasická omítka. Tato vysoce propustná lehčená omítková malta je vhodná do všech interiérů a přispívá tak ke zdravému bydlení a komfortnímu vnitřnímu klimatu po celý rok.
Neobsahuje žádné škodlivé látky. Se svým účinkem regulujícím vlhkost a klima vytváří zdravé a pohodlné klima v místnosti po celý rok. Poskytuje ochranu proti plísním, snižuje VOC (těkavé organické sloučeniny) a váže škodlivý CO2.
Rychlá zpracovatelnost. Se zrnitostí 1 mm je bioklimatická omítka perfektní pro ruční i strojní zpracování. Kromě toho přesvědčí zrychlenou dobou vyzrání a to mezi 90 a 150 minutami, v závislosti na počasí a povrchu.
bioklimaticka omitka

TRUMF sanace s.r.o. Váš specialista na sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkých zdí

Sanace vlhkých zdí
Mokré stěny představují riziko nejen pro budovu ale také pro lidské zdraví, proto je zapotřebí vlhké zdivo řešit neprodleně. Napadení plísní, které ohrožují lidské zdraví, degradace omítek a zdiva zase ohrožuje budovu. Se zvyšujícím se pronikáním vlhkosti do zdiva, nábytek a předměty v místnostech hnijí a rozkládají se. Proto by sanace vlhkého zdiva neměla být dlouho odkládána.
sanace vlhkého zdiva

Injektážní krém AquaStop Cream

Zjistěte příčinu a podnikněte kroky.

Výkvěty solí, tvorba plísně, vlhké skvrny a degradace omítek jsou prvními příznaky vlhkosti ve zdech. V počáteční fázi nám může vlhkost zdiva napovědět zatuchlý vzduch. Nejprve je ale třeba zkontrolovat, zda se nejedná o následek poškození jako je netěsné potrubí nebo prasklé vodovodní potrubí, popřípadě poškození odpadů. Pokud lze tuto příčinu vyloučit, mohlo by jít o kondenzaci vodní páry pronikající do zdiva zvenčí. Jako třetí varianta je, že může pronikat vlhkost, například ze země do zdiva následkem již dožilé, anebo zcela neexistující hydroizolace ve zdivu. Jak v případě akutního poškození rozvodů vody nebo odpadů, tak kondenzace vlhkosti nám obvykle při sanaci postačí odstranění příčiny a následné vysušení zdi. Typickými sanačními opatřeními jsou odstranění plísní a vysoušení stěny přívodem tepla a kvalitním větráním. Pokud je vlhkost zevnitř, jedná se o zásadní konstrukční vadu, která vyžaduje nákladnější sanační opatření.

Typické příčiny

Voda vzlíná skrze kapilární systém zdiva, protože vlhkost hledá vždy cestu nejmenšího odporu. Typickými příčinami jsou nefunkční hydroizolace zdiva, špatně provedená drenáž, vysoká spodní voda nebo nevhodné vnější obklady, jako jsou zateplení fasády apod.

Sanační metody

Pro každou vlhkou stěnu neexistuje obecně správný a účinný způsob sanace vlhkého zdiva. Sanační zásahy je nutné individuálně přizpůsobit situaci.
sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva – sanační omítka

Na výběr jsou tyto metody:

Podřezání zdiva

Podstatou tohoto postupu je, že u průchozích spár stěn z cihel nebo kamene se do spár pomocí vhodného stroje vtlačí žebrovaný plech z chromové oceli o tloušťce 1,2 mm.
sanace vlhkého zdiva

Dokončení sanace vlhkého zdiva – sanační omítka

Chemická injektáž

Vzhledem k tomu, že zdivo má obvykle ve struktuře dutiny, lze je použít k nanesení vysoušecí a těsnicí hmoty. Krémové injektážní hmoty se vstřikují do vrtů, a po své průběžné penetraci skrz zdivo vytvoří voděodolnou vrstvu. Dnes je krémová injektáž zdiva hojně využívanou metodou koncovými spotřebiteli, jelikož se dá provádět svépomocí. Sanace vlhkého zdiva je soustava několika sanačních technologií, které bez sebe nemusí dobře fungovat. Pokud si tedy nejste jistí proč Vaše zdivo vlhne, můžete se obrátit na naší jedinečnou poradnu pro oblast sanace vlhkého zdiva, anebo využít naší poradenskou linku 731 565 565.
sanace vlhkého zdiva

Aplikace protisolného podnátěru pod sanační omítku AquaSalt Stop


TRUMF sanace s.r.o. Váš specialista na sanace vlhkého zdiva

Mokré zdi v domě

Mokré zdi v domě
Stěny se solnými výkvěty, skvrny na zdech a stropě, odloupaná barva, degradace omítek. To všechno jsou známky toho, že je zeď mokrá, že odněkud nasává vlhkost. Příčiny mokré zdi v domě mohou pocházet z mnoha různých zdrojů.
Vysoká vlhkost zdiva je nejen ze statického hlediska škodlivá pro stavby, ale ohrožuje i zdraví jejich obyvatel. Může způsobit astma, různé druhy alergií a také zvyšuje pravděpodobnost vzniku dalších onemocnění. U lidí žijících v chladném a mokrém prostředí, kde je i vysoce vlhký vzduch je riziko onemocnění mnohem vyšší než u lidí žijících v prostředí suchém. Opadaná barva na zdi v rozích a v ploše nebo opadaná omítka mohou naznačovat, že je zapotřebí zasáhnout co nejdříve a začít s vlhkostí něco dělat.

Realizace vnitřních sanačních prací (krémová injektáž zdiva, sanační omítky)

Co je to hygroskopická vlhkost? Vyznačuje se schopností absorbovat vlhkost obsaženou ve vzduchu.

Kvůli různým vadám vodorovných a svislých izolací může spodní voda vnikat do stěny a šířit se kapilárami zdiva směrem nahoru, ale i do boku. Více než 80 % starých budov v České republice je vlhkých kvůli stoupající hladině spodní vody skrze kapilární systém zdiva.
Absorbovanou vzlínající vlhkost ve zdivu lze snadno odlišit od vlhkosti kondenzační, a to tak, že: na smáčeném povrchu dochází k dobře ohraničenému solnému výkvětu, vlhkost je vyšší, plíseň není typická. Při výstavbě nového domu je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění izolací částí domu pod úrovní terénu a horizontální izolace části zdiva nad úrovní terénu. Ve starých budovách může postupem let docházet k dožilosti izolace nebo v některých případech dokonce k jejímu neprovedení během rekonstrukce. Zpětně nám mohou pomoci s naším problémem následující dodatečné postupy sanace a izolace zdiva.

Probourávání zdiva

Staticky a pracovně velmi náročný zásah dodatečné izolace zdiva je probourávání zdiva, při kterém se po etapách vybourávají části mokré zdi a na místo probouraného materiálu se přizdí nové s vložením hydroizolace. Jeho předpokládaná životnost je 15-20 let.

Podřezání

Rychleji realizovatelné řešení oproti probourávání, ale také pracné je podřezání zdiva ruční pilou nebo diamantovým lanem, při kterém se podřízne celý průřez stěny a vloží se nová izolace.

Narážení chromniklových desek

Podstatou tohoto postupu je, že u průchozích spár stěn z cihel nebo kamene se do spár pomocí vhodného stroje vtlačí žebrovaný plech z chromové oceli o tloušťce 1,2 mm.

Sanační omítky

Nejmírnější sanační postup prací je nahození zdiva novou sanační omítkou. Stará omítka, která je degradovaná a nasáklá vlhkostí, případně nasycená solemi, by měla být odstraněna cca nad hranici vlhkosti do výšky 50 cm a po příslušné úpravě povrchu jako je očištění a odsolení se nahradí omítkou sanační s obsahem pórů mezi 25-40%. Sanační omítka se nesmí natřít barvou, která uzavírá povrchy! Předpokládaná životnost sanační omítky je cca 5 let omítky na centimetr, takže kupř. 15 let na 3 cm silnou omítku, ale jen za předpokladu nízké vlhkosti zdiva a použití protisolného nátěru. Samotná sanační omítka neřeší vlhkost zdiva.

Degradace fasády vlhkého rodinného domu (severní strana domu)

Kromě výše uvedeného jsou známy také pasivní a aktivní izolační metody.

Vlhkost zdiva způsobená dešťovými srážkami

K vlhnutí stěn vlivem dešťových srážek dochází skrze omítky a zdivo. Pokud k vlhnutí zdiva došlo v krátkém časovém horizontu vlivem silného deště, je vhodné provést vodotěsnou vnější povrchovou úpravu. Pokud je dům postaven ve svahu, při silných deštích se voda zastaví u stěn obrácených do svahu. Dešťová voda se následně nakumuluje u zdiva a proniká do spodních soklů budovy bez provedených hydroizolací. To znamená velkou dotaci vody přímo do stěny, čímž se značně zvyšuje riziko promrzání zdiva v zimním období. V takových případech musí být nejexponovanější spodní část domu pokryta materiálem s nízkou nasákavostí, resp. neprostupnou hydroizolací.

Vlhčení zdiva vlivem tlakové vody

Vzniká, když voda prosakuje z prasklých, poškozených nebo netěsných rozvodů vody a odpadů, špatných okapových žlabů, které jsou ucpané atd. až ke stěnám nebo přímo ve stěně. Prasklina v kanalizačním potrubí nepříjemně zapáchá a zanechává většinou hnědé skvrny na povrchu omítky. Vlhkostní mapa, která má ostré hrany okrajů projevující se na povrchu zdi, a neroste průběžně v řádu měsíců až let, tak je většinou známkou tlakové vody. Tento jev lze samozřejmě odstranit pouze výměnou nebo odbornou opravou vadného úseku potrubí. Při koupi domu proto buďte opatrní, i v bytě v perfektním stavu se může vyskytnout prasklé potrubí, jehož důsledky nemusí být kvalitně odstraněny nebo naopak mohou být dobře zakryty. Pokud potrubí prosakuje v nějakém krátkém úseku, stačí stěnu v těchto místech vybourat a potrubí zatěsnit nebo vyměnit. Pokud se pak zeď omítne zpět a vymaluje, problém bude jistě vyřešen. Nepříznivé vlhké počasí nebo špatně seřízené klimatizační zařízení může způsobovat povrchové zavlhčení zdiva – tedy kondenzaci. Zateplení stěn je zvláště důležitým stavebním postupem při ovlivnění teplotních výkyvů, kdy mohou vznikat tepelné mosty, díky nimž může vznikat kondenzace na povrchu stěny interiéru a zavlhčovat zdivo. V tomto případě je třeba dbát na řádné tepelné zaizolování související konstrukce, neboť v případě nesprávně zvolené nebo provedené tepelné izolace, kde se dosud nevyskytovaly plísně ani kondenzace, se tyto problémy mohou objevit po zateplení domu. Pokud tepelný most zůstane, teplota vnitřního povrchu stěny bude nižší, než byla před zateplením, čili pára na něm bude dříve kondenzovat a snadněji vzniknou plísně. Ke kondenzaci a následnému zvlhčení stěn může docházet především v místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí (koupelna, kuchyně, ložnice). Plíseň vzniká tam, kde je vlhkost vzduchu nad 75 % po dobu delší alespoň 72 hodin. Nejdůležitějším faktorem je zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, řízeným větráním. Přestože se u vlhkých budov nedoporučuje výměna oken za plastová i tak z hlediska vlhkosti neuškodí, je-li vzduch průběžně vyměňován správným větráním.

Tip: Proti plísni Vám pomůže i octová voda

Chemické izolace – krémová injektáž zdiva, polyuretanová injektáž zdiva

Chemická injektáž – je jedním z nejběžnějších řešení v oboru sanace zdiva budov pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Chemických injektáží je více druhů, zde uvádíme pouze ty nejdůležitější a nejběžnější. Mikroemulze: materiály na silikonové, dnes již převážně vodní bázi, obvykle koncentráty, které je nutné vstřikovat do stěny nízkotlakými kompresory. V těchto případech dochází k zavadění velkého objemu vody do zdiva. Už se moc nevyužívá. Největším konkurentem mikroemulzí je AquaStop Cream, což je injektážní krém. Jeho použití je jednodušší, protože k jeho vstřikování (aplikaci) není zapotřebí elektrické čerpadlo. Oba přípravky se používají proti vzlínání vlhkosti v kapilárách zdiva, působí hydrofobně uvnitř kapilár. Injektážní krémy ale na rozdíl od mikroemulzí lze použít pro všechny druhy zdiva bez omezení. Polyuretanové injektážní hmoty jsou vhodné pro izolaci konstrukcí pod úrovní terénu, betonových stěn, bazénů a tunelů skrze které dochází k průsaku tlakové vody do interiéru místnosti. Existují dvousložkové PU gely, které při izolaci mezer, pracovních spár a prasklin při styku s vodou začnou nabývat na objemu a tím zamezí vtékání. O naše další zajímavé články nepřijdete, pokud budete sledovat facebookovou skupinu: Jak na vlhkost v domě svépomocí – rady, tipy, zkušenosti.

Vyvrtané otvory o průměru 14 mm připravené pro aplikaci injektážního krému AquaStop Cream (rodinná villa – Praha Barrandov)

Jiří Švorc – Schwarz ml.

Co s vlhkou zdí ?

Co s vlhkou zdí ?
Injektáže zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti existují již více jak 50 let. Kromě klasických tekutých injektáží se nejvíce prosadily hydrofobní silikonové mikro emulze (SMK). V obou případech je u nehomogenního zdiva s většími dutinami nutná předúprava a výplň speciální maltou. Hydrofobní mikro emulze s krémovou konzistencí jsou oproti tekutým injektážím, připraveny k vyplnění přímo do dutin ve zdivu v tom spočívá jedna z jejich velkých výhod. Tímto „injektážním krémem“ může řemeslník injektovat do téměř vodorovných vrtů s beztlakým plněním nebo pod tlakem.
Počátkem 20. století byly budovy stále více chráněny proti kapilárně vzlínající vlhkosti vodorovnými hydroizolacemi ve zdivu. V předchozím staletí byly vodorovné plomby z olověné fólie nebo břidlicových desek velmi vzácné. Dnes jsou injektáže hydrofobními injektážními krémy na vodní bázi nejběžněji používanými horizontálními izolacemi na trhu, a to nejen pro jejich vysokou účinnost, ale také pro jejich snadnou aplikaci, kterou lze provádět i svépomocí.

Vlhkost ve zdivu starých budov může mít různé příčiny:

 • Stoupající vlhkost zdivem v důsledku chybějících (shnilých, zničených) horizontálních bariér
 • Vlhkost vzlínající ze zeminy (sklep, suterén)
 • Dešťová vlhkost působící zvenčí u zdiva pod terénem (plné zdivo) nebo zdiva s maltovými mosty (dvouplášťové zdivo), většinou na západních stranách (jihozápad až severozápad) a v místech odstřikující vody, zdivo nad úrovní terénu.
 • Hygroskopická vlhkost: v průběhu času se ve zdivu starých budov, nahromadily rozpustné soli. Čím větší je rozpustnost těchto solí, tím větší je koncentrace solí na povrchu zdiva, ty po odpaření vody krystalizují. Tyto snadno ve vodě rozpustné soli vykazují hygroskopické vlastnosti: „akumulace vody“ z vnějšího prostředí nebo vzduchu v místnosti.
 • Zadržování vlhkosti: staré omítky jsou většinou vápenné, sádrové nebo vápeno-sádrové malty. Takové omítky mají sice dostatečnou propustnost vodní páry, ale zároveň rychle nasávají vodu a zadržují velké množství vlhkosti. Zejména při nedostatečné tepelné izolaci dochází ve starém zdivu k usazování vlhkosti a v omítce (kondenzační voda, „rosná voda“).
Tím je jasné, že každé těsnění a oprava vyžaduje další „doprovodné“ sanační práce. Proto se do popředí dostávají čím dál více krémové injektáže proti kapilárně vzlínající vlhkosti, ale i zde je třeba provést opatření proti hygroskopické vlhkosti, boční vlhkosti a kondenzační vlhkosti.

Předběžné zkoušky

V rámci předběžné zkoušky musí být odebrány vzorky zdiva a omítky a prozkoumány na obsah solí, % vlhkost a zdánlivou pórovitost. Provedení zkušebního vrtu nám dodatečně poskytuje informace o stavu zdiva, zejména o jeho homogenitě.

Přípravné práce

Omítky musí být odstraněny minimálně 50 cm nad horní okraj viditelné vlhkosti nebo poškození. Řemeslník musí vyškrábat maltové spáry do hloubky minimálně 2 cm, odstranit všechny nepevné části, v případě potřeby velmi suché podklady podle potřeby předem navlhčit a málo pevný podklad zpevnit, hluboké spáry prohodit podkladní omítkou a případně tuto podkladní omítku použít k vyrovnání povrchu. Nesourodé zdivo, např. dvouplášťové zdivo s volnou jádrovou výplní nebo zdivo s hlubokými spárami a většími dutinami, je nutné nejprve předem upravit nesmršťující maltou. V případě aplikace krému se jedná jen o zamezení vyšší spotřeby krému.

Beztlaková a mírně tlaková injektáž

Pro beztlakou injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti musí řemeslník vyvrtat otvory ve vzdálenosti 8 až 10 cm dle druhu zdiva. Sklon vrtu pro beztlakou metodu není žádný a stále platí, že vrty musí být vodorovné. Bez ohledu na tloušťku zdiva je průměr otvoru min. 12 a max. 14 mm. Při vrtání musí být vrty pokráceny o 3 až 4 cm. Samotná injektáž se provádí bez tlaku pomocí vhodných aplikačních zařízení. Vrty u obvodového zdiva musí být zatěsněny námi vymyšlenou zátkou z extrudovaného polystyrenu viz. obrázek níže, která zamezuje vzniku tepelných mostů v zimní období v místě vrtů. Svépomocní řemeslníci se domnívají, ale i firmy, které tyto zátky začali po nás také vyrábět, že má zátka za účel, aby krém z vrtů nevytékal, tak to ale není.

Silikonová mikro emulze / Silikonové mikro emulzní koncentráty (SMK)

Kolem roku 1990 byly vyvinuty „vodorozpustné“ – emulgační – hydrofobní silikonové přípravky pod označením silikonové mikro emulzní koncentráty (SMK) pro injektáže zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Velikosti částic jsou v rozmezí nanometrů. To také umožňuje distribuci v jemných pórech a kapilárách. Jako vodný systém je vhodný pro vlhké a porézní stavební materiály. Díky krátké reakční době, zejména při následné aktivaci, se rychle rozvíjejí vodoodpudivé vlastnosti. Podloží může být více či méně vlhké, a také relativně zasolené (až jedno procento obsahu soli ve stěně). Dle aplikačních směrnic musí být řešení SMK aplikováno na homogenní zdivo nízkotlakou metodou. Jedná se o metodu v dnešní době již málo využívanou právě pro její nejistý výsledek u nehomogenního zdiva.

Injektážní krém AquaStop Cream® – vysoce účinný systém pro odstranění vzlínající vlhkosti

V roce 2013 byl vyvinut náš injektážní krém. Tento produkt je hydrofobní, katalyzovaná mikro emulze krémové konzistence s obzvláště dobrou penetrační schopností u všech druhů zdiva, a to i u nehomogenního. Vlastnosti našeho injektážního krému:
 • Emulze na vodní bázi připravená k okamžitému použití, silně hydrofobní
 • Krémová konzistence umožňuje vodorovné vrtání do maltové spáry zdiva i při plnění bez tlaku, aniž by injektážní médium vytékalo z vyvrtaného otvoru.
 • Dokáže bez problému vyplnit dutiny a kaverny ve zdivu. Před naplněním injektážním krémem se nemusí utěsnit maltovou suspenzí.
 • Dobrá disperze v porézních podkladech, jak laterálně, také směrem nahoru a dolů. Katalyzovaný, lze použít i pro neutrální stavební materiály.
 • Snadná aplikace pomocí aplikačních zařízení (nemusí být použito elektrické čerpadlo), aplikace může být provedena ale i tlakově.
 • Neobsahuje sole a VOC

Naše provedené zkoušky

Provedené zkoušky s našim injektážním krémem AquaStop Cream® v listopadu 2013 na dvou testovacích zídkách společnosti TRUMF sanace s.r.o. v sídle společnosti a na provozovně v Rudné v rámci pokračování výzkumného projektu „účinnost AquaStop Cream®“ ukazují:
 • Výsledky mikrovlnného měření v průběhu několika let dokázali jasnou tendenci snižovat stupeň pronikání vlhkosti (celkem) D(g) a to již v řádu pár týdnů od provedení injektáže na obou dvou testovaných zídkách, které jsou k vidění na naší provozovně v Rudné u Prahy
 • Vytvořenou vodorovnou hydroizolaci v těchto zídkách lze po 10 letech hodnotit jako neporušenou. Tím je deklarována účinnost injektážního krému v řádu několika desítek let, min 30 let.

Krémová injektáž zdiva

Krémová injektáž zdiva
Odvlhčení zdiva je předpokladem pro to, aby mohla být nemovitost opět kvalitně využívána. Vlhké zdivo totiž nejen dlouhodobě škodí lidskému zdraví (např. plísně a uvolňování jejich spórů), ale také nezastavitelně ničí strukturu budovy. Zastavením vzlínající vlhkosti ochráníme budovu před vlhkostí na dlouhé roky.
Za povrchově vlhkými stěnami stojí obvykle nesprávné větrání. Proto správným větráním se lze vyhnout nákladné sanaci plísní. Pokud však omítka znatelně zavlhne a tvoří se na ní ostře ohraničené mokré mapy, dochází většinou ke kondenzaci vodní páry. V případech, kdy zdivo a omítka degradují, je na vině nejspíše vzlínající vlhkost, kterou lze odstranit svépomocí Systémem AquaStop Cream – krémová injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti.

Metody sanace vlhkého zdiva

Kromě krémové injektáže zdiva proti vlhkosti ve starých budovách existují i další způsoby sanace vlhkého zdiva. Proto je vždy důležité, aby byla nejprve odstraněna příčina vzniku vlhkosti – ať už je to vzlínající vlhkost nebo tlaková voda, až pak teprve odstraňujeme následky, nikdy ne obráceně – mohlo by se nám to dost prodražit.

Odstraňte vlhkost zdiva injektáží

Injektážní proces uzavře, resp. hydrofobizuje póry ve zdivu tak, že již nemají prostor pro nasávání vlhkosti.
Jednoduchý postup a následný proces krémové injektáže je zvláště spolehlivý, ale i výhodný, pokud nechcete využít služby firmy zabývající se sanací zdiva. Zda je však postup dostatečný k vysušení stěny by měl vždy zkontrolovat odborník, místní prohlídka není úplně nutná, v mnoha případech postačí zaslaná fotodokumentace s popisem. Koneckonců, existují různé důvody pro vnikání vody – někdy nejen jeden. Podle příčiny dokáže odborník přesně stanovit postup sanace zdiva a navrhnout nejvhodnější sanační materiály. Někde postačí aplikovat krémovou injektáž, jinde je zase nutné kombinovat několik sanačních technologií.

Způsoby sanace pro odvlhčení zdiva

Kromě injektážní metody, jak je uvedeno výše, existují také následující možnosti, jak zachovat suchou zeď nebo chránit Vaše zdivo suterénu před pronikáním vlhkosti a zabránit tak vlhkým mapám a degradaci omítky:
 • beztlakové a mírně tlakové vstřikování injektážního krému
 • metoda vrážení ocelového plechu
 • proces mechanického podřezání stěn
 • svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu

Odvlhčete zdivo svépomocí

Pokud je zdivo zespodu nasáklé vlhkostí, měly by pomoci injektážní krémy. Proces injektáže pro odvodnění je s naším návodem snadný a zvládne ho úplně každý. Vlhké zdivo může velice dobře vysychat v momentě, kdy injektážní krém vytvoří úplnou horizontální bariéru v celé tloušťce a délce injektovaného zdiva. Kutilové a svépomocní řemeslníci dokážou utěsnit stěny i horizontálně v ploše: Nově existuje i návod pro odvlhčení zdiva plošnou injektáží, který jsme jako první na trhu přinesli my. Dobré vnitřní klima je nezbytné pro zdravé životní prostředí. Kromě chemických škodlivin, jako jsou těkavé organické látky nebo roztoči z domácího prachu, jsou to ale především plísně, které mohou škodit zdraví obyvatel vlhké nemovitosti. Na vině je často nefunkční izolace zdiva, která propouští vlhkost, což může mít za následek zvýšenou vlhkost vzduchu uvnitř budovy. Výsledkem je pak zvýšený růst plísní a dýchání spór.
Pokud je nemožné hydroizolaci zvenčí provést, např. terasovou stavbou, hustými stromy nebo jinými rostlinami, je hydroizolace zevnitř tím správným řešením!

Kolik stojí sanace zdiva svépomocí?

Pokud se později musí provádět jiné sanační technologie, aby bylo odvlhčení zdiva trvale úspěšné, stojí stavebníci poměrně vysoké finanční náklady. Ostatně: Krémová injektážní metoda je stále nejlevnější z výše popsaných metod pro odvlhčení zdiva a lze jí provádět svépomocí s trvalými výsledky v řádu desítek let.
Pro základní představu sanace zdiva svépomocí a se stavební firmou uvádíme níže orientační ceny. Vycházíme z injektáže zdiva klasického cihelného rodinného domu o výměře zdiva 60 mb a tloušťce 45 cm:

Krémová injektáž zdiva svépomocí

60 x 0,45 = 27 m2
Pro tuto injektáž je tedy zapotřebí:
1x – 30 l balení = 13.600 Kč
1x – 5 l balení = 2.650 Kč
3x – 1 l balení = 1.770 Kč
Injektážní pumpa = 1050 Kč
Zátky proti vzniku teplených mostů = 1.320 Kč
Cena celkem svépomocí: 19.790 Kč včetně DPH

Krémová injektáž zdiva se stavební firmou

60 x 0,45 = 27 m2
Realizační firma si v průměru účtuje 2.700 Kč za m2 bez dopravy a DPH. Cena poskytnutá realizační firmou by v tomto případě vyšla na 83.835 Kč včetně DPH ale bez dopravy a vedlejších režijních nákladů.
Svépomocí zákazník ušetřil minimálně: 64.045 Kč

Sanace vlhkého sklepa

Sanace vlhkého sklepa
Vlhké stěny ve sklepech s degradující omítkou, výkvětem vodourozpustných solí a plísně jsou znakem toho, že zdivo sklepa je namáháno zemní vlhkostí, příčin může bý samozřejmně více, ale do toho ještě špatné větrání může vlhkost v interiéru sklepa ještě stupňovat. Pokud tedy chceme sanovat vlhké zdivo sklepa a nepřejeme si, aby se vlhkost a plísně rozšiřovali postupně dál, měli bychom jednat rychle. Vlhkost ve sklepě působí negativně na lidské zdraví ale také má špatný vliv na celou konstrukci domu. Sklepní zdivo bychom měli odkrýt z venkovní strany a nově izolovat svislou hydroizolací. Pokud to ale není možné, například z důvodu veřejného chodníku, kde obec nedovolí zdivo odkopat, zdi jsou na hranici s pozemkem souseda, se kterým se nelze domluvit, musíme sklep izolavat z vnitřní strany. Sklepy se dají izolavt hned několika způsoby. Nátěry, stěrkami, gelovou rubovou injektáží, krémovou injektáží, sanačními omítkami apod.

Návod

1. Přípravné práce

2. Odizolování sklepní zdi z vnitřní strany

Metod provedení a materiálů je mnoho, my zde uvádíme jen ty které se nám osvědčili v praxi a považujeme jen za 100% účinné.

Hydroizolace

Po provedené injektáži naneseme na celé sklepní zdivo, resp. Do úrovně venkovního terénu základní nátěr (může být pačok rozředěním hydroizolační stěrky s vodou), aby zeď zcela pokrýval, tím nám vznikne adhezní můstek pro nanesení hydroizolace, příklad: AquaStop Bitumen 2K. Na již zaschlou vrstvu nátěru, můžeme nanášet hydroizolační stěrku, a to buď v jedné nebo ve dvou vrstvách s vložením perlinkové síťoviny do první vrstvy hydroizolace.a
Pozor: Alternativou mohou být také kapalné izolační prostředky, které se nastříkají, ale jejich účinnost je velice krátkodobá.

Rubová injektáž zdivae

Jedná se o nejideálnější a pro konstrukci domu nejvhodnější metodu, jak zdivo izolovat bezodkopovou metodou, nelze jí ale provádět svépomocí. Zdivo se navrtá skrz v šachovnicovém rastru až do přilehlé zeminy a přes pakry a dvou pístové čerpadlo je za zdivo napouštěn rychle tuhnoucí gel, který dokáže velice účinně a v krátkém čase oddělit přilehlí terén od zdiva, tím vznikne hydroizolace v celé ploše s životností desítky let. Rubovou injektáž již musí provádět zkušená firma.

3. Nanesení sanační omítky

Samotné sanační omítky nejsou řešením a nedokáží odstranit vlhkost ve zdivu. Pokud ale již nedochází ke vzlínání vlhkosti (vlhkosti bylo zamezeno jinou sanační technologií), dokáží velice dobře odvádět zbytkovou vlhkost ze zdiva ven.

Sanační omítky můžeme nahodit i v případě hydroizolační stěrky z vnitřní strany i když je to už v tomto případě zbytečné, protože hydroizolační stěrka nepropustí ani vodní páru ze zdiva ven, tak přeci jen jsou odolnější vůči vlhkosti vzdušné.

Jestliže jdeme variantou rubové injektáže, tak je sanační omítka více než nutností, a to právě z důvodu odvodu zbytkové vlhkosti ze zdiva. Pro zachování difuzních vlastností sanační omítky, je dobré ještě před samotným nahazováním aplikovat protisolný nátěr AquaSalt Stop, který nepropustí sole ze zbytkové vlhkosti do nově nahozené sanační omítky.

Sanační omítka se skládá z prohozu, jádrové omítky a štukové vrstvy, tyto vrstvy si lze vyrobit i svépomocí s přípravkem AquaSan Porosity, který ušetří až 85 % nákladů za běžně dostupné pytlované směsi.

Pozor: Jednotlivé vrstvy omítky nechte vysychat podle údajů výrobce.

Tip našeho pracovníka

Hydroizolaci sklepa z vnitřní strany lze provést i injektážním krémem AquaStop Cream, zdivo je obdobně navrtáno v rastru (šachovnicové uskupení vrtů) jako u rubové injektáže, ale s tím rozdílem, že vrty jsou provedeny maximálně do 20 cm hloubky a osová vzdálenost mezi vrty je po 15 cm, tím vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé ploše zdiva a zamezení prostupu vzlínající vlhkosti do nově zhotovené omítky. Tuto metodu už lze provádět svépomocí.

Potřebné nářadí a materiály

 • Izolační systém: Základní nátěr, izolační stěrka a sanační omítka popřípadě normální, protisolný nátěr.
 • Lať, lžíce a natahovák, hladítko s filce, postřikovač pro aplikaci AquaSalt Stop
 • Pracovní rukavice a ochranné brýle
 • Vrtací kladivo se sekáčem + vrták průměr 14 mm
 • Vrtačka s míchadlem, popřípadě míchačka
 • Drátěný kartáč, lopatka a smetáček, koště
 • Hranatý nebo kulatý kalfas
 • Plachty pro zakrývání podlah

Co je to sanační omítka AquaSan Porosity®

Co je to sanační omítka AquaSan Porosity®
Princip přísady AquaSan Porosity® pro namíchání omítky na vlhké zdivo spočívá v množství vzniklých vzduchových pórů, které se vytvoří po rozmíchání ve vodě, cementu CEM I a písku. Vzniklé póry dokáží ze zdiva velice dobře odvádět vodní párů, díky čemuž má zdivo ideální podmínky pro snadné vysychání. Omítka pro vlhká zdiva, kterou si lze snadno vyrobit svépomocí, nesmíme považovat za finální řešení, ale může značnou mírou přispět k odvlhčení domu.
AquaSan Porosity® se tedy liší od běžně dostupných omítek hned v několika faktorech, a to především v již zmíněné vysoké pórovitosti a prodyšnosti, která je zásadní pro odvod vlhkosti ze zdiva, ale také namísená omítka je značně odlehčena. Omítka AquaSan Porosity® pro vlhké zdivo má nižší kapilární nasákavost.

Kdy použít sanační omítku

Velice častou chybou, jak se občas laická veřejnost chybně domnívá je, že sanační omítka je konečným řešením vlhkých zdí. Prvním krokem by vždy mělo být odstranění příčiny a zdroje vlhkosti, i toto lze v dnešní době diagnostikovat svépomocí, anebo odbornou firmou. Po odstranění zdroje vlhkosti teprve řešíme aplikaci sanační omítky, která bude mít v další fázi sanace své opodstatnění a bude moci plnit svůj účel, tedy odvádět zbytkovou vlhkost ze zdiva ven. Sanační omítku je tedy nutné chápat pouze jako částečné řešení a kombinovat ji i s dalšími sanačními technologiemi ke snížení či odstranění vlhkosti zdiva.

Jak postupovat před nahazováním sanační omítky

Původní již zdegradovanou a většinou i zasolenou omítku je vždy nutné odstranit nad hranici viditelných škod aspoň 40 cm až 50 cm. Suť z odstraněné omítky je praktické ihned odstranit z pracovního prostoru, a tak si uvolnit místo u zdiva pro další postup prací. Spáry zdiva musí být vyškrábnuty do hloubky aspoň dvou centimetrů a zdivo očištěno kartáčem nebo proudem vzduchu, také můžeme použít koště s pevným vláknem.

Jak nahodit sanační omítku

1.) Postřik U nahazování sanační omítky vždy začínáme základní vrstvou, nanesením sanačního podhozu (postřiku), ten si lze vytvořit i z AquaSan Porosity®, postup je vždy stejný jako při míchání jádra, pouze přidáme větší podíl vody. Postřik by měl být prováděn síťovitě cca z 50 – 70 % plochy omítaného zdiva. Podhoz zlepšuje přilnavost další vrstvy k podkladu zdiva. V případech, kdy má zdivo velké nerovnosti, nebo obsahuje vysoký stupeň solných výkvětů, můžeme použít podkladní sanační omítku, která slouží jako akumulační vrstva pro jímání solí. Pozor, vždy ale doporučujeme použít protisolný podnátěr AquaSalt Stop®, který by neměl být nikdy ze systému sanačních omítek vynechán.
2.) Sanační jádrová omítka Hlavní vrstvou sanační omítky, je jádrová vrstva, která se omítá ručně, ale i strojově v tloušťce vrstvy minimálně 20 mm. Pokud nahazujeme zdivo, kde potřebujeme nanést větší tloušťky sanační omítky, tak postupujeme po více vrstvách s technologickou pauzou. Nerovnosti můžeme také vyrovnat přidáním úlomků cihel a kamene. Omítka AquaSan Porosity® má vyšší odolnost a pevnost proti odstřikující vodě, proto jí lze použít i v místech s vyšší namáhavostí jako jsou soklové části domů.
3.) Sanační štuk
Jak tomu bylo u předešlých vrstev, tak si lze i sanační štukovou omítku namíchat svépomocí systémem AquaSan Porosity®, akorát použijeme jemnější písek o frakci 0,2.

Životnost sanační omítky

Omítka AquaSan Porosity® má skvělou vlastnost, že zabraňuje vodou rozpustným solím, vytvářet na svém povrchu nevzhledné mapy, které jsou tvořeny ionty solí, jako např. chloridů, síranů a dusičnanů. Díky otevřené pórovitosti se v podstatě nestihnou dostat na povrch, kde by po nějakém čase začali krystalizovat. Životnost sanační omítky může být v měsících ale i rokách v závislosti na stupni zasolení zdiva a procentuální vlhkosti. Proto nikdy nelze přesně určit, jak dlouho vydrží sanační omítka bez solných výkvětů a koroze. V případě, že neodstraníme zdroj vlhkosti, můžeme její životnost prodloužit protisolným podnátěrem AquaSalt Stop®, který dokáže zase do určité míry eliminovat tvorbu solí a tím pádem prodloužit životnost sanační omítky o několik let.

Jakou barvu použít na sanační omítku

Na finální štukovou vrstvu sanační omítky je nutné pro celkovou kompatibilitu a funkčnost systému, provést i výmalbu barvou, která je určená pro sanační omítky. Tyto nátěrové systémy by měli být na bázi silikonu či silikátu, popřípadě nátěry na vápenné bázi, ty ale nemají až tak dlouhou životnost jako nátěry předešlé. Platí pravidlo, které se ověřilo i v praxi, že vnitřní nebo venkovní nátěry by měl mít stejnou paropropustnost jako, jako sanační omítka. U barvy fasádní jsou většinou ještě požadavky na jejich nenasákavost.

Nevhodné barvy na sanační omítku

Nevhodné jsou pak naopak parotěsné disperzní barvy. Ty mohou celkově znehodnotit sanační omítku a uzavřít její pórovitost. Tím pádem by již nemohlo docházet od difuzi vodní páry skrze sanační systém ze zdiva ven.

Na co si dát ještě pozor?

Sanační omítky jsou méně odolné vůči vlhkosti a vodě z vnější strany, pokud tedy bude na sanační omítku odstřikovat voda, např. z ulice, může dojít k velice rychlému zasolení a tím i ke ztrátě funkčnosti celého omítkového systému. Proto je dobré pro ochranu použít do výšky 30 cm, soklovou omítku anebo jinou ochranou bariéru. V případech, kdy máme sanační omítku v přímém styku s terénem, tak jí takzvaně oddělíme od terénu. To můžeme udělat několika způsoby. Výšku oklepání omítek jsem již zmínil, je nutné pamatovat, že se jedná o minimální výšku oklepání a pokud by nebyla dodržena, mohlo by dojít k přesunu částic solí ze staré omítky do nově zhotovené sanační omítky, která by v těchto místech časem degradovala a také by mohlo docházet k hygroskopičnosti nové omítky, to znamená, že v místě přesunu částic solí by docházelo k absorpci vzdušné vlhkosti do omítky a vzniku vlhkostních map.

Co je to sanace zdiva ?

Co je to sanace zdiva ?
Obor odvlhčování staveb sanace vlhkého zdiva zahrnuje soustavu několika hydroizolačních, vysušovacích a odvodňovacích opatření, jejichž cílem je dosažení trvalého výsledku snížení vlhkosti ve zdivu ale i vzdušné vlhkosti v budově včetně tepelně izolačních vlastností konstrukcí všech sanovaných budov. Sanace vlhkého zdiva můžeme rozdělit na metody přímé a nepřímé.

Přímá metoda sanace vlhkého zdiva

 • mechanické – probourávání zdiva, podřezávání zdiva – ruční, strojní (řetězovou, lanovou, kotoučovou pilou), vrážení chom-niklových desek do průběžné spáry.
 • chemické – krémová injektáž AquaStop Cream®, infuzní clony
 • elektrofyzikální metody – aktivní elektroosmóza
 • vzduchové izolační systémy – vzduchové dutiny
 • doplňkové – hydroizolační vrstvy, vnější nátěry a nástřiky

Nepřímá metoda sanace vlhkého zdiva

 • odvodňování staveb drenážními systémy a terénní úpravy
 • větrání místností přirozenou ale i nucenou cestou
 • absorvce vnitřní vzdušné vlhkosti vysušovacími přístroji
 • sanační omítkové systémy – neodstraňují vlhkost zdiva, ale díky nim může docházet k odpařování zbytkové vlhkosti po provedení přímé metody sanace vlhkého zdiva.
Jestliže dojde ke správnému navržení těchto metod sanace zdiva, vznikne komplexní sanační systém, díky němuž dojde k dlouhodobému zajištění a odstranění příčiny zavlhání zdiva.
Nejpoužívanější přímou metodou se stala krémová injektáž našim systémem AquaStop Cream®, kterou lze provést svépomocí bez zbytečného nepořádku a omezení chodu domácnosti s ušetřením značných finančních prostředků.
AquaStop Cream® je již 10 let nejprodávanější a prokazatelně nejúčinnější injektážní krém na českém a slovenském trhu. Již zhruba 60 000 našich zákazníků vysušilo svůj dům s trvalým výsledkem.