Mokré zdi v domě

Mokré zdi v domě
Stěny se solnými výkvěty, skvrny na zdech a stropě, odloupaná barva, degradace omítek. To všechno jsou známky toho, že je zeď mokrá, že odněkud nasává vlhkost. Příčiny mokré zdi v domě mohou pocházet z mnoha různých zdrojů.
Vysoká vlhkost zdiva je nejen ze statického hlediska škodlivá pro stavby, ale ohrožuje i zdraví jejich obyvatel. Může způsobit astma, různé druhy alergií a také zvyšuje pravděpodobnost vzniku dalších onemocnění. U lidí žijících v chladném a mokrém prostředí, kde je i vysoce vlhký vzduch je riziko onemocnění mnohem vyšší než u lidí žijících v prostředí suchém. Opadaná barva na zdi v rozích a v ploše nebo opadaná omítka mohou naznačovat, že je zapotřebí zasáhnout co nejdříve a začít s vlhkostí něco dělat.

Realizace vnitřních sanačních prací (krémová injektáž zdiva, sanační omítky)

Co je to hygroskopická vlhkost? Vyznačuje se schopností absorbovat vlhkost obsaženou ve vzduchu.

Kvůli různým vadám vodorovných a svislých izolací může spodní voda vnikat do stěny a šířit se kapilárami zdiva směrem nahoru, ale i do boku. Více než 80 % starých budov v České republice je vlhkých kvůli stoupající hladině spodní vody skrze kapilární systém zdiva.
Absorbovanou vzlínající vlhkost ve zdivu lze snadno odlišit od vlhkosti kondenzační, a to tak, že: na smáčeném povrchu dochází k dobře ohraničenému solnému výkvětu, vlhkost je vyšší, plíseň není typická. Při výstavbě nového domu je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění izolací částí domu pod úrovní terénu a horizontální izolace části zdiva nad úrovní terénu. Ve starých budovách může postupem let docházet k dožilosti izolace nebo v některých případech dokonce k jejímu neprovedení během rekonstrukce. Zpětně nám mohou pomoci s naším problémem následující dodatečné postupy sanace a izolace zdiva.

Probourávání zdiva

Staticky a pracovně velmi náročný zásah dodatečné izolace zdiva je probourávání zdiva, při kterém se po etapách vybourávají části mokré zdi a na místo probouraného materiálu se přizdí nové s vložením hydroizolace. Jeho předpokládaná životnost je 15-20 let.

Podřezání

Rychleji realizovatelné řešení oproti probourávání, ale také pracné je podřezání zdiva ruční pilou nebo diamantovým lanem, při kterém se podřízne celý průřez stěny a vloží se nová izolace.

Narážení chromniklových desek

Podstatou tohoto postupu je, že u průchozích spár stěn z cihel nebo kamene se do spár pomocí vhodného stroje vtlačí žebrovaný plech z chromové oceli o tloušťce 1,2 mm.

Sanační omítky

Nejmírnější sanační postup prací je nahození zdiva novou sanační omítkou. Stará omítka, která je degradovaná a nasáklá vlhkostí, případně nasycená solemi, by měla být odstraněna cca nad hranici vlhkosti do výšky 50 cm a po příslušné úpravě povrchu jako je očištění a odsolení se nahradí omítkou sanační s obsahem pórů mezi 25-40%. Sanační omítka se nesmí natřít barvou, která uzavírá povrchy! Předpokládaná životnost sanační omítky je cca 5 let omítky na centimetr, takže kupř. 15 let na 3 cm silnou omítku, ale jen za předpokladu nízké vlhkosti zdiva a použití protisolného nátěru. Samotná sanační omítka neřeší vlhkost zdiva.

Degradace fasády vlhkého rodinného domu (severní strana domu)

Kromě výše uvedeného jsou známy také pasivní a aktivní izolační metody.

Vlhkost zdiva způsobená dešťovými srážkami

K vlhnutí stěn vlivem dešťových srážek dochází skrze omítky a zdivo. Pokud k vlhnutí zdiva došlo v krátkém časovém horizontu vlivem silného deště, je vhodné provést vodotěsnou vnější povrchovou úpravu. Pokud je dům postaven ve svahu, při silných deštích se voda zastaví u stěn obrácených do svahu. Dešťová voda se následně nakumuluje u zdiva a proniká do spodních soklů budovy bez provedených hydroizolací. To znamená velkou dotaci vody přímo do stěny, čímž se značně zvyšuje riziko promrzání zdiva v zimním období. V takových případech musí být nejexponovanější spodní část domu pokryta materiálem s nízkou nasákavostí, resp. neprostupnou hydroizolací.

Vlhčení zdiva vlivem tlakové vody

Vzniká, když voda prosakuje z prasklých, poškozených nebo netěsných rozvodů vody a odpadů, špatných okapových žlabů, které jsou ucpané atd. až ke stěnám nebo přímo ve stěně. Prasklina v kanalizačním potrubí nepříjemně zapáchá a zanechává většinou hnědé skvrny na povrchu omítky. Vlhkostní mapa, která má ostré hrany okrajů projevující se na povrchu zdi, a neroste průběžně v řádu měsíců až let, tak je většinou známkou tlakové vody. Tento jev lze samozřejmě odstranit pouze výměnou nebo odbornou opravou vadného úseku potrubí. Při koupi domu proto buďte opatrní, i v bytě v perfektním stavu se může vyskytnout prasklé potrubí, jehož důsledky nemusí být kvalitně odstraněny nebo naopak mohou být dobře zakryty. Pokud potrubí prosakuje v nějakém krátkém úseku, stačí stěnu v těchto místech vybourat a potrubí zatěsnit nebo vyměnit. Pokud se pak zeď omítne zpět a vymaluje, problém bude jistě vyřešen. Nepříznivé vlhké počasí nebo špatně seřízené klimatizační zařízení může způsobovat povrchové zavlhčení zdiva – tedy kondenzaci. Zateplení stěn je zvláště důležitým stavebním postupem při ovlivnění teplotních výkyvů, kdy mohou vznikat tepelné mosty, díky nimž může vznikat kondenzace na povrchu stěny interiéru a zavlhčovat zdivo. V tomto případě je třeba dbát na řádné tepelné zaizolování související konstrukce, neboť v případě nesprávně zvolené nebo provedené tepelné izolace, kde se dosud nevyskytovaly plísně ani kondenzace, se tyto problémy mohou objevit po zateplení domu. Pokud tepelný most zůstane, teplota vnitřního povrchu stěny bude nižší, než byla před zateplením, čili pára na něm bude dříve kondenzovat a snadněji vzniknou plísně. Ke kondenzaci a následnému zvlhčení stěn může docházet především v místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí (koupelna, kuchyně, ložnice). Plíseň vzniká tam, kde je vlhkost vzduchu nad 75 % po dobu delší alespoň 72 hodin. Nejdůležitějším faktorem je zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, řízeným větráním. Přestože se u vlhkých budov nedoporučuje výměna oken za plastová i tak z hlediska vlhkosti neuškodí, je-li vzduch průběžně vyměňován správným větráním.

Tip: Proti plísni Vám pomůže i octová voda

Chemické izolace – krémová injektáž zdiva, polyuretanová injektáž zdiva

Chemická injektáž – je jedním z nejběžnějších řešení v oboru sanace zdiva budov pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Chemických injektáží je více druhů, zde uvádíme pouze ty nejdůležitější a nejběžnější. Mikroemulze: materiály na silikonové, dnes již převážně vodní bázi, obvykle koncentráty, které je nutné vstřikovat do stěny nízkotlakými kompresory. V těchto případech dochází k zavadění velkého objemu vody do zdiva. Už se moc nevyužívá. Největším konkurentem mikroemulzí je AquaStop Cream, což je injektážní krém. Jeho použití je jednodušší, protože k jeho vstřikování (aplikaci) není zapotřebí elektrické čerpadlo. Oba přípravky se používají proti vzlínání vlhkosti v kapilárách zdiva, působí hydrofobně uvnitř kapilár. Injektážní krémy ale na rozdíl od mikroemulzí lze použít pro všechny druhy zdiva bez omezení. Polyuretanové injektážní hmoty jsou vhodné pro izolaci konstrukcí pod úrovní terénu, betonových stěn, bazénů a tunelů skrze které dochází k průsaku tlakové vody do interiéru místnosti. Existují dvousložkové PU gely, které při izolaci mezer, pracovních spár a prasklin při styku s vodou začnou nabývat na objemu a tím zamezí vtékání. O naše další zajímavé články nepřijdete, pokud budete sledovat facebookovou skupinu: Jak na vlhkost v domě svépomocí – rady, tipy, zkušenosti.

Vyvrtané otvory o průměru 14 mm připravené pro aplikaci injektážního krému AquaStop Cream (rodinná villa – Praha Barrandov)

Jiří Švorc – Schwarz ml.

Co s vlhkou zdí ?

Co s vlhkou zdí ?
Injektáže zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti existují již více jak 50 let. Kromě klasických tekutých injektáží se nejvíce prosadily hydrofobní silikonové mikro emulze (SMK). V obou případech je u nehomogenního zdiva s většími dutinami nutná předúprava a výplň speciální maltou. Hydrofobní mikro emulze s krémovou konzistencí jsou oproti tekutým injektážím, připraveny k vyplnění přímo do dutin ve zdivu v tom spočívá jedna z jejich velkých výhod. Tímto „injektážním krémem“ může řemeslník injektovat do téměř vodorovných vrtů s beztlakým plněním nebo pod tlakem.
Počátkem 20. století byly budovy stále více chráněny proti kapilárně vzlínající vlhkosti vodorovnými hydroizolacemi ve zdivu. V předchozím staletí byly vodorovné plomby z olověné fólie nebo břidlicových desek velmi vzácné. Dnes jsou injektáže hydrofobními injektážními krémy na vodní bázi nejběžněji používanými horizontálními izolacemi na trhu, a to nejen pro jejich vysokou účinnost, ale také pro jejich snadnou aplikaci, kterou lze provádět i svépomocí.

Vlhkost ve zdivu starých budov může mít různé příčiny:

 • Stoupající vlhkost zdivem v důsledku chybějících (shnilých, zničených) horizontálních bariér
 • Vlhkost vzlínající ze zeminy (sklep, suterén)
 • Dešťová vlhkost působící zvenčí u zdiva pod terénem (plné zdivo) nebo zdiva s maltovými mosty (dvouplášťové zdivo), většinou na západních stranách (jihozápad až severozápad) a v místech odstřikující vody, zdivo nad úrovní terénu.
 • Hygroskopická vlhkost: v průběhu času se ve zdivu starých budov, nahromadily rozpustné soli. Čím větší je rozpustnost těchto solí, tím větší je koncentrace solí na povrchu zdiva, ty po odpaření vody krystalizují. Tyto snadno ve vodě rozpustné soli vykazují hygroskopické vlastnosti: „akumulace vody“ z vnějšího prostředí nebo vzduchu v místnosti.
 • Zadržování vlhkosti: staré omítky jsou většinou vápenné, sádrové nebo vápeno-sádrové malty. Takové omítky mají sice dostatečnou propustnost vodní páry, ale zároveň rychle nasávají vodu a zadržují velké množství vlhkosti. Zejména při nedostatečné tepelné izolaci dochází ve starém zdivu k usazování vlhkosti a v omítce (kondenzační voda, „rosná voda“).
Tím je jasné, že každé těsnění a oprava vyžaduje další „doprovodné“ sanační práce. Proto se do popředí dostávají čím dál více krémové injektáže proti kapilárně vzlínající vlhkosti, ale i zde je třeba provést opatření proti hygroskopické vlhkosti, boční vlhkosti a kondenzační vlhkosti.

Předběžné zkoušky

V rámci předběžné zkoušky musí být odebrány vzorky zdiva a omítky a prozkoumány na obsah solí, % vlhkost a zdánlivou pórovitost. Provedení zkušebního vrtu nám dodatečně poskytuje informace o stavu zdiva, zejména o jeho homogenitě.

Přípravné práce

Omítky musí být odstraněny minimálně 50 cm nad horní okraj viditelné vlhkosti nebo poškození. Řemeslník musí vyškrábat maltové spáry do hloubky minimálně 2 cm, odstranit všechny nepevné části, v případě potřeby velmi suché podklady podle potřeby předem navlhčit a málo pevný podklad zpevnit, hluboké spáry prohodit podkladní omítkou a případně tuto podkladní omítku použít k vyrovnání povrchu. Nesourodé zdivo, např. dvouplášťové zdivo s volnou jádrovou výplní nebo zdivo s hlubokými spárami a většími dutinami, je nutné nejprve předem upravit nesmršťující maltou. V případě aplikace krému se jedná jen o zamezení vyšší spotřeby krému.

Beztlaková a mírně tlaková injektáž

Pro beztlakou injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti musí řemeslník vyvrtat otvory ve vzdálenosti 8 až 10 cm dle druhu zdiva. Sklon vrtu pro beztlakou metodu není žádný a stále platí, že vrty musí být vodorovné. Bez ohledu na tloušťku zdiva je průměr otvoru min. 12 a max. 14 mm. Při vrtání musí být vrty pokráceny o 3 až 4 cm. Samotná injektáž se provádí bez tlaku pomocí vhodných aplikačních zařízení. Vrty u obvodového zdiva musí být zatěsněny námi vymyšlenou zátkou z extrudovaného polystyrenu viz. obrázek níže, která zamezuje vzniku tepelných mostů v zimní období v místě vrtů. Svépomocní řemeslníci se domnívají, ale i firmy, které tyto zátky začali po nás také vyrábět, že má zátka za účel, aby krém z vrtů nevytékal, tak to ale není.

Silikonová mikro emulze / Silikonové mikro emulzní koncentráty (SMK)

Kolem roku 1990 byly vyvinuty „vodorozpustné“ – emulgační – hydrofobní silikonové přípravky pod označením silikonové mikro emulzní koncentráty (SMK) pro injektáže zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Velikosti částic jsou v rozmezí nanometrů. To také umožňuje distribuci v jemných pórech a kapilárách. Jako vodný systém je vhodný pro vlhké a porézní stavební materiály. Díky krátké reakční době, zejména při následné aktivaci, se rychle rozvíjejí vodoodpudivé vlastnosti. Podloží může být více či méně vlhké, a také relativně zasolené (až jedno procento obsahu soli ve stěně). Dle aplikačních směrnic musí být řešení SMK aplikováno na homogenní zdivo nízkotlakou metodou. Jedná se o metodu v dnešní době již málo využívanou právě pro její nejistý výsledek u nehomogenního zdiva.

Injektážní krém AquaStop Cream® – vysoce účinný systém pro odstranění vzlínající vlhkosti

V roce 2013 byl vyvinut náš injektážní krém. Tento produkt je hydrofobní, katalyzovaná mikro emulze krémové konzistence s obzvláště dobrou penetrační schopností u všech druhů zdiva, a to i u nehomogenního. Vlastnosti našeho injektážního krému:
 • Emulze na vodní bázi připravená k okamžitému použití, silně hydrofobní
 • Krémová konzistence umožňuje vodorovné vrtání do maltové spáry zdiva i při plnění bez tlaku, aniž by injektážní médium vytékalo z vyvrtaného otvoru.
 • Dokáže bez problému vyplnit dutiny a kaverny ve zdivu. Před naplněním injektážním krémem se nemusí utěsnit maltovou suspenzí.
 • Dobrá disperze v porézních podkladech, jak laterálně, také směrem nahoru a dolů. Katalyzovaný, lze použít i pro neutrální stavební materiály.
 • Snadná aplikace pomocí aplikačních zařízení (nemusí být použito elektrické čerpadlo), aplikace může být provedena ale i tlakově.
 • Neobsahuje sole a VOC

Naše provedené zkoušky

Provedené zkoušky s našim injektážním krémem AquaStop Cream® v listopadu 2013 na dvou testovacích zídkách společnosti TRUMF sanace s.r.o. v sídle společnosti a na provozovně v Rudné v rámci pokračování výzkumného projektu „účinnost AquaStop Cream®“ ukazují:
 • Výsledky mikrovlnného měření v průběhu několika let dokázali jasnou tendenci snižovat stupeň pronikání vlhkosti (celkem) D(g) a to již v řádu pár týdnů od provedení injektáže na obou dvou testovaných zídkách, které jsou k vidění na naší provozovně v Rudné u Prahy
 • Vytvořenou vodorovnou hydroizolaci v těchto zídkách lze po 10 letech hodnotit jako neporušenou. Tím je deklarována účinnost injektážního krému v řádu několika desítek let, min 30 let.

Co je to injektáž zdiva ?

Co je to injektáž zdiva ?
Injektáž zdiva je nedílnou součástí sanace zdiva proti vlhkosti (odvlhčování staveb), jedná se o přímou metodu sanačních prací na vlhkém objektu, kdy injektáž zdiva zabraňuje kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu nebo přilehlého terénu do zdiva domu. Existují i injektáže, které zase zamezují průsakům tlakové vody skrze stavební dílec, převážně se jedná o výtahové šachty, podzemní podlaží, garážová stání, kde k těmto defektům a průsakům dochází nejčastěji. Jednotlivé injektážní technologie se liší cenou, náročností, ale i možností použití. Jelikož jsou injektáže pro statiku budov nenáročné a nejsou ani náročné pro chod domácnosti, jsou dnes hojně využívány oproti jiným mechanickým metodám jako je podřezání zdiva diamantovým lanem nebo pilou, vrážení nerezových plechů do zdiva anebo jeho probourávání a vkládání izolace. Každá správná sanační firma by měla mít na paměti vhodnost využití injektáží, měla by se v nich velice dobře orientovat a znát vlastnosti injektážních materiálů, aby byl konečný výsledek co možná nejúčinnější a dlouhodobý. Pojďme se podívat na druhy injektáží a vysvětlit si jejich význam.

Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Injektážní krémy obsahují silan siloxany, to jsou silně hydrofobní látky. Injektážní krém je svou primární konzistencí hustý, nemá tendenci unikat netěsnostmi spár ve zdivu a ani nesourodým zdivem. Krém má oproti silikonovým mikroemulzím tu výhodu, že ve zdivu disperguje po dobu 2-6 týdnů, to znamená že po tuto dobu neustále nasycuje okolí vrtu, kde vytváří silnou hydrofobní bariéru, která již nepropustí molekulu vody. Dělení aktivních látek v obsahu injektážního krému můžeme rozdělit na dvě velice účinné fáze: fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde vytváří polysiloxany tzv. hydrofobní deštníky v pórech zdiva, které brání kapilárnímu vzlínání vody. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami ve zdivu a jsou schopny dostat se i nejužšími póry do ještě většího radiálu okolo vrtů. Jednoduše řečeno po celou dobu disperze injektážního krému dochází k nasycování zdiva aktivními látkami, díky tomu je v podstatě 100% jistota, že vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé délce ale i šířce injektovaného zdiva. Další výhodou této technologie je, že si ji každý zvládne udělat sám bez nutnosti drahých injektážních zařízení a tím svépomocí ušetří značné finanční prostředky. AquaStop Cream
Cenová hladina:
Krémová injektáž zdiva se cenově pohybuje od 1 600 – 2 700 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Krémová injektáž se využívá pro injektování zdiva cihelného, smíšeného, kamenného, komůrkového, ale i k propojování vodorovných hydroizolací v různých výškových úrovních. Krémovou injektáž lze kombinovat se všemi druhy sanačních metod, ale lze s ním injektovat i plošně. Na oklepané zdivo po provedené krémové injektáži je vhodné aplikovat sanační omítku s protisolným podnátěrem AquaSalt Stop, v případě, že se jedná o zdivo nad úrovní terénu.

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti silikonovou mikroemulzí

Cenová hladina:
Injektáž zdiva silikonovou mikroemulzí se cenově pohybuje od 2 200 – 4800 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Jsou stejné jako u krémové injektáže zdiva ale s tím rozdílem, že tato sanační, resp. injektážní technologie neposkytuje jistotu kompaktnosti propojení mezi vrty. Musí být kombinována s jinými sanačními opatřeními jako například svislé izolace zdiva pod úrovní terénu, sanační omítky s protisolným podnátěrem atd.

Polyuretanová injektáž zdiva proti průsakům tlakové vody

Polyuretanové polymerní pryskyřice (polyuretanová injektážní hmota) se používají všude tam, kde dochází k lokálním průsakům tlakové vody skrz stavební dílec do vnitřních prostor objektu. Z pravidla to bývají garážová stání pod úrovní terénu, výtahové šachty, tunely a revizní šachty. Polyuretanová injektáž nemá oproti jiným injektážním metodám pevně stanovenou hloubku vyvrtaných otvorů, spotřebu a ani délku osových vzdáleností mezi vrty. Navrtávání probíhá v horizontálním, ale i vertikálním provedení, v různých náklonech vrtů k svislé rovině stavebního dílce, v tzv. stehovém navrtání (zejména u trhlin ve zdivu). Samotné injektování místa průsaku talkové vody je za pomoci elektrického čerpadla přes injektory (pakry se zpětnými ventily) z důvodu udržení nabývajícího tlaku vznikajícího ve zdivu. V momentě, kdy dojde ke styku polyuretanu s vodou, dojde k chemickému procesu a polyuretan začne reagovat, nabývat až do 30násobku svého objemu, a tím dokonale zatěsní prosakující netěsnosti a trhliny v betonových konstrukcích, ale i jiných stavebních materiálech. Polyuretanovou injektáž lze provádět s rychlým anebo pomalým napěněním v závislosti na intenzitě průsaku.
Druhy použití:
Všude v místech tlakového průsaku vody skrze stavební dílec. Nepoužívá se pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti, nedokáže svou viskozitou vyplnit všechny vodivé kapiláry zdiva.

Rubová injektáž zdiva (nahrazení svislé izolace v místech, kde nelze odkopat terén)

Rubová gelová injektáž je velice účinná injektážní technologie pro zhotovení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu v místech, kde zdivo nelze odkopat. Pro rubovou injektáž se používá akrylátový rychle tuhnoucí gel, který se tlakově napouští z volné a přístupné vnitřní strany stavebního dílce za použití injektorů s trubičkami a tlakového dvoupístového čerpadla skrz stavební dílec, a to do prostoru v celé ploše zdiva a přilehlé zeminy. Nedochází tedy k přímému injektování zdiva, ale vnější plochy přilehlé zeminy a vnější strany zdiva, kde akrylátový gel v závislosti na chemické reakci vytvoří elastickou a stabilní hydroizolaci, která je odolná vůči chemickému zatížení z okolní zeminy. Rubová injektáž zdiva se provádí v šachovnici v osových vzdálenost po 300 mm a s následným tlakovým plněním od spodních řad vrtů až do úrovně výšky terénu v případě svislé podúrovňové konstrukce. Spotřeba akrylátového gelu je zhruba 30 l na 1 m2 plochy injektovaného zdiva. Nutné ještě podotknout, že akrylátový gel neuvolňuje škodlivé látky do okolního terénu.
Cenová hladina:
Rubová injektáž zdiva se pohybuje od 6 000 – 8000 Kč/m2 opět v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva a celkové náročnosti.
Druhy použití:
Využívá se pro zhotovení svislé izolace zdiva pod úrovní terénu proti účinkům tlakové a spodní vody i kapilárně vzlínající vlhkosti, nebo při opravách poškození již vytvořených hydroizolacích. Používá se v případech, kdy okolní zemina nejde odkopat, aby zdivo mohlo být izolováno například hydroizolační stěrkou AquaStop Bitumen 2K z vnější strany, nebo např. pokud je zdivo v místech ulice, kde nelze odkopat – rušná místa, suterén se nachází uprostřed domu, zdivo domu zasahuje do úrovně pozemku souseda, který nedovolí žádné terénní úprav. Rubová injektáž zdiva má své využití i tam, kde jsou prostory velice hluboko pod zemí a z pracovní i finanční náročnosti neproveditelné.