Co dělat s mokrou zdí? Pomůže krémová injektáž zdiva

Objevuje-li se vlhká zeď v zimě, je potřeba topit a správně větrat. Mokrá zeď představuje velmi závažný problém. Podporuje totiž tvorbu plísní, které jsou zdraví škodlivé. Vlhká zeď se objevuje velmi často ve starých zástavbách, ale nemusí se vyhýbat ani novostavbám. Jednou z možností, jak mokré zdi předcházet je krémová injektáž zdiva.

Co je krémová injektáž zdiva?

Využívá se pro ni Systémem AquaStop Cream® a zvládnete ji i svépomocí. Používá se pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti. Ta se objevuj v případě, že je dožilá nebo chybí vodorovná hydroizolace zdiva. Tento krém je vhodný pro jakýkoli stupeň vlhkosti i zasolení zdiva. Krémová injektáž zdiva se dá provádět do zdiva o jakékoli síle. Ta nemá vliv na její účinnost. Injektážní krém Aqua Stop Cream nabízí nejvyšší kvalitu a je k dostání za velmi přijatelnou cenu. Je vyráběn pod státním dohledem výroby a disponuje certifikací státní zkušebny TZÚS v ČR a SR. Injektážní krém obsahuje více než 80 % aktivních látek hydrofobního charakteru a díky tomu poskytuje účinnost celé škále materiálů. Díky injektáži svépomocí ušetříte finanční náklady za sanaci od firmy.

Jak postupovat při krémové injektáži zdiva?

Než zahájíte samotnou injektáž, je dobré osekat omítky na obou stranách zdiva a to zhruba 50 cm nad horní zavlhlý okraj. Předpokladem je, že omítky jsou zasolené. Otvory se vrtají o průměru 14 mm v osových vzdálenostech po 100 mm. Hloubka jednotlivých vrtů by měla být pokrácená o maximálně 40 mm oproti skutečné tloušťce zdiva. Linie vrtů by neměla být výše, jak 100 mm od podlahy. Lze-li linii vrtů ještě přiblížit k podlaze, je to lepší možnost. Tvory se vrtají kolmo ke svislé rovině zdiva. Není dobré provádět vrty šikmo dolů. Tak by nemusela být krémová injektáž zdiva úspěšná.

Co proti plísni ve sklepě?

Co proti plísni ve sklepě?
Důvodů pro výskyt plísně a vlhkosti ve sklepě je hned několik. Mezi ty nejčastější patří špatná hydroizolace budovy, vysoká vlhkost vzduchu, nedostatečné větrání a nízká teplota.

Jak se zbavit plísně?

Plíseň není nic příjemného, i když se vyskytuje pouze ve sklepě. Pro naše zdraví je velice škodlivá. Kromě toho ničí i věci, které máme ve sklepě uskladněné. Jestliže je sklep určený pro skladování ovoce a zeleniny, je velmi důležité jej, během celého roku, dokonale a pravidelně větrat. Také může pomoci jeho vybělení vápnem. Velmi častým důvodem pro vznik plísně je špatná nebo chybějící hydroizolace. Ta bývá příčinou vlhka a plísní především ve starších domech a zástavbách. Velký problém to může být v případě, že je sklep umístěný více pod úrovní okolního terénu nebo ve svahu. V tomto případě můžete využít injektáž zdiva. V pravidelných vzdálenostech se ve zdivu vyvrtají otvory a do nich se vpraví suspenze. Ta snadno proniká do pórů a vytvoří tak ochrannou clonu, která zabrání vzlínání vlhkosti.

Krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream® 

Tato injektáž je koncipována tak, že ji každý zvládne svépomocí a výsledek je spolehlivý. Je určená pro koncové spotřebitele a to jak pro řemeslníky, tak i pro profesionální firmy. Proč právě krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream ®? Šíří se rovnoměrným kruhovým směrem a pomalu a tím dokáže nasytit všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné i přírodní zdící materiály. Musí se však dodržet doporučené vodorovné vrtání. Krém na bázi silanu se ve vlhkém prostředí postupně rozpouští, dispergenuje a snadno proniká do pórů. Tuto vlastnost nemá žádná jiná injektážní hmota. Díky tomu je injektáž Systémem AquaStop Cream®, ve své kategorii, jedinečná. Zhotoví dokonalou hydroizolační clonu ve zdivu, tím zamezí vzlínání vlhkosti a vzniku plísně.

Co je to injektáž zdiva ?

Co je to injektáž zdiva ?
Injektáž zdiva je nedílnou součástí sanace zdiva proti vlhkosti (odvlhčování staveb), jedná se o přímou metodu sanačních prací na vlhkém objektu, kdy injektáž zdiva zabraňuje kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu nebo přilehlého terénu do zdiva domu. Existují i injektáže, které zase zamezují průsakům tlakové vody skrze stavební dílec, převážně se jedná o výtahové šachty, podzemní podlaží, garážová stání, kde k těmto defektům a průsakům dochází nejčastěji. Jednotlivé injektážní technologie se liší cenou, náročností, ale i možností použití. Jelikož jsou injektáže pro statiku budov nenáročné a nejsou ani náročné pro chod domácnosti, jsou dnes hojně využívány oproti jiným mechanickým metodám jako je podřezání zdiva diamantovým lanem nebo pilou, vrážení nerezových plechů do zdiva anebo jeho probourávání a vkládání izolace. Každá správná sanační firma by měla mít na paměti vhodnost využití injektáží, měla by se v nich velice dobře orientovat a znát vlastnosti injektážních materiálů, aby byl konečný výsledek co možná nejúčinnější a dlouhodobý. Pojďme se podívat na druhy injektáží a vysvětlit si jejich význam.

Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Injektážní krémy obsahují silan siloxany, to jsou silně hydrofobní látky. Injektážní krém je svou primární konzistencí hustý, nemá tendenci unikat netěsnostmi spár ve zdivu a ani nesourodým zdivem. Krém má oproti silikonovým mikroemulzím tu výhodu, že ve zdivu disperguje po dobu 2-6 týdnů, to znamená že po tuto dobu neustále nasycuje okolí vrtu, kde vytváří silnou hydrofobní bariéru, která již nepropustí molekulu vody. Dělení aktivních látek v obsahu injektážního krému můžeme rozdělit na dvě velice účinné fáze: fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde vytváří polysiloxany tzv. hydrofobní deštníky v pórech zdiva, které brání kapilárnímu vzlínání vody. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami ve zdivu a jsou schopny dostat se i nejužšími póry do ještě většího radiálu okolo vrtů. Jednoduše řečeno po celou dobu disperze injektážního krému dochází k nasycování zdiva aktivními látkami, díky tomu je v podstatě 100% jistota, že vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé délce ale i šířce injektovaného zdiva. Další výhodou této technologie je, že si ji každý zvládne udělat sám bez nutnosti drahých injektážních zařízení a tím svépomocí ušetří značné finanční prostředky. AquaStop Cream
Cenová hladina:
Krémová injektáž zdiva se cenově pohybuje od 1 600 – 2 700 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Krémová injektáž se využívá pro injektování zdiva cihelného, smíšeného, kamenného, komůrkového, ale i k propojování vodorovných hydroizolací v různých výškových úrovních. Krémovou injektáž lze kombinovat se všemi druhy sanačních metod, ale lze s ním injektovat i plošně. Na oklepané zdivo po provedené krémové injektáži je vhodné aplikovat sanační omítku s protisolným podnátěrem AquaSalt Stop, v případě, že se jedná o zdivo nad úrovní terénu.

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti silikonovou mikroemulzí

Cenová hladina:
Injektáž zdiva silikonovou mikroemulzí se cenově pohybuje od 2 200 – 4800 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Jsou stejné jako u krémové injektáže zdiva ale s tím rozdílem, že tato sanační, resp. injektážní technologie neposkytuje jistotu kompaktnosti propojení mezi vrty. Musí být kombinována s jinými sanačními opatřeními jako například svislé izolace zdiva pod úrovní terénu, sanační omítky s protisolným podnátěrem atd.

Polyuretanová injektáž zdiva proti průsakům tlakové vody

Polyuretanové polymerní pryskyřice (polyuretanová injektážní hmota) se používají všude tam, kde dochází k lokálním průsakům tlakové vody skrz stavební dílec do vnitřních prostor objektu. Z pravidla to bývají garážová stání pod úrovní terénu, výtahové šachty, tunely a revizní šachty. Polyuretanová injektáž nemá oproti jiným injektážním metodám pevně stanovenou hloubku vyvrtaných otvorů, spotřebu a ani délku osových vzdáleností mezi vrty. Navrtávání probíhá v horizontálním, ale i vertikálním provedení, v různých náklonech vrtů k svislé rovině stavebního dílce, v tzv. stehovém navrtání (zejména u trhlin ve zdivu). Samotné injektování místa průsaku talkové vody je za pomoci elektrického čerpadla přes injektory (pakry se zpětnými ventily) z důvodu udržení nabývajícího tlaku vznikajícího ve zdivu. V momentě, kdy dojde ke styku polyuretanu s vodou, dojde k chemickému procesu a polyuretan začne reagovat, nabývat až do 30násobku svého objemu, a tím dokonale zatěsní prosakující netěsnosti a trhliny v betonových konstrukcích, ale i jiných stavebních materiálech. Polyuretanovou injektáž lze provádět s rychlým anebo pomalým napěněním v závislosti na intenzitě průsaku.
Druhy použití:
Všude v místech tlakového průsaku vody skrze stavební dílec. Nepoužívá se pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti, nedokáže svou viskozitou vyplnit všechny vodivé kapiláry zdiva.

Rubová injektáž zdiva (nahrazení svislé izolace v místech, kde nelze odkopat terén)

Rubová gelová injektáž je velice účinná injektážní technologie pro zhotovení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu v místech, kde zdivo nelze odkopat. Pro rubovou injektáž se používá akrylátový rychle tuhnoucí gel, který se tlakově napouští z volné a přístupné vnitřní strany stavebního dílce za použití injektorů s trubičkami a tlakového dvoupístového čerpadla skrz stavební dílec, a to do prostoru v celé ploše zdiva a přilehlé zeminy. Nedochází tedy k přímému injektování zdiva, ale vnější plochy přilehlé zeminy a vnější strany zdiva, kde akrylátový gel v závislosti na chemické reakci vytvoří elastickou a stabilní hydroizolaci, která je odolná vůči chemickému zatížení z okolní zeminy. Rubová injektáž zdiva se provádí v šachovnici v osových vzdálenost po 300 mm a s následným tlakovým plněním od spodních řad vrtů až do úrovně výšky terénu v případě svislé podúrovňové konstrukce. Spotřeba akrylátového gelu je zhruba 30 l na 1 m2 plochy injektovaného zdiva. Nutné ještě podotknout, že akrylátový gel neuvolňuje škodlivé látky do okolního terénu.
Cenová hladina:
Rubová injektáž zdiva se pohybuje od 6 000 – 8000 Kč/m2 opět v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva a celkové náročnosti.
Druhy použití:
Využívá se pro zhotovení svislé izolace zdiva pod úrovní terénu proti účinkům tlakové a spodní vody i kapilárně vzlínající vlhkosti, nebo při opravách poškození již vytvořených hydroizolacích. Používá se v případech, kdy okolní zemina nejde odkopat, aby zdivo mohlo být izolováno například hydroizolační stěrkou AquaStop Bitumen 2K z vnější strany, nebo např. pokud je zdivo v místech ulice, kde nelze odkopat – rušná místa, suterén se nachází uprostřed domu, zdivo domu zasahuje do úrovně pozemku souseda, který nedovolí žádné terénní úprav. Rubová injektáž zdiva má své využití i tam, kde jsou prostory velice hluboko pod zemí a z pracovní i finanční náročnosti neproveditelné.