Krémová injektáž zdiva

Krémová injektáž zdiva
Odvlhčení zdiva je předpokladem pro to, aby mohla být nemovitost opět kvalitně využívána. Vlhké zdivo totiž nejen dlouhodobě škodí lidskému zdraví (např. plísně a uvolňování jejich spórů), ale také nezastavitelně ničí strukturu budovy. Zastavením vzlínající vlhkosti ochráníme budovu před vlhkostí na dlouhé roky.
Za povrchově vlhkými stěnami stojí obvykle nesprávné větrání. Proto správným větráním se lze vyhnout nákladné sanaci plísní. Pokud však omítka znatelně zavlhne a tvoří se na ní ostře ohraničené mokré mapy, dochází většinou ke kondenzaci vodní páry. V případech, kdy zdivo a omítka degradují, je na vině nejspíše vzlínající vlhkost, kterou lze odstranit svépomocí Systémem AquaStop Cream – krémová injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti.

Metody sanace vlhkého zdiva

Kromě krémové injektáže zdiva proti vlhkosti ve starých budovách existují i další způsoby sanace vlhkého zdiva. Proto je vždy důležité, aby byla nejprve odstraněna příčina vzniku vlhkosti – ať už je to vzlínající vlhkost nebo tlaková voda, až pak teprve odstraňujeme následky, nikdy ne obráceně – mohlo by se nám to dost prodražit.

Odstraňte vlhkost zdiva injektáží

Injektážní proces uzavře, resp. hydrofobizuje póry ve zdivu tak, že již nemají prostor pro nasávání vlhkosti.
Jednoduchý postup a následný proces krémové injektáže je zvláště spolehlivý, ale i výhodný, pokud nechcete využít služby firmy zabývající se sanací zdiva. Zda je však postup dostatečný k vysušení stěny by měl vždy zkontrolovat odborník, místní prohlídka není úplně nutná, v mnoha případech postačí zaslaná fotodokumentace s popisem. Koneckonců, existují různé důvody pro vnikání vody – někdy nejen jeden. Podle příčiny dokáže odborník přesně stanovit postup sanace zdiva a navrhnout nejvhodnější sanační materiály. Někde postačí aplikovat krémovou injektáž, jinde je zase nutné kombinovat několik sanačních technologií.

Způsoby sanace pro odvlhčení zdiva

Kromě injektážní metody, jak je uvedeno výše, existují také následující možnosti, jak zachovat suchou zeď nebo chránit Vaše zdivo suterénu před pronikáním vlhkosti a zabránit tak vlhkým mapám a degradaci omítky:
 • beztlakové a mírně tlakové vstřikování injektážního krému
 • metoda vrážení ocelového plechu
 • proces mechanického podřezání stěn
 • svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu

Odvlhčete zdivo svépomocí

Pokud je zdivo zespodu nasáklé vlhkostí, měly by pomoci injektážní krémy. Proces injektáže pro odvodnění je s naším návodem snadný a zvládne ho úplně každý. Vlhké zdivo může velice dobře vysychat v momentě, kdy injektážní krém vytvoří úplnou horizontální bariéru v celé tloušťce a délce injektovaného zdiva. Kutilové a svépomocní řemeslníci dokážou utěsnit stěny i horizontálně v ploše: Nově existuje i návod pro odvlhčení zdiva plošnou injektáží, který jsme jako první na trhu přinesli my. Dobré vnitřní klima je nezbytné pro zdravé životní prostředí. Kromě chemických škodlivin, jako jsou těkavé organické látky nebo roztoči z domácího prachu, jsou to ale především plísně, které mohou škodit zdraví obyvatel vlhké nemovitosti. Na vině je často nefunkční izolace zdiva, která propouští vlhkost, což může mít za následek zvýšenou vlhkost vzduchu uvnitř budovy. Výsledkem je pak zvýšený růst plísní a dýchání spór.
Pokud je nemožné hydroizolaci zvenčí provést, např. terasovou stavbou, hustými stromy nebo jinými rostlinami, je hydroizolace zevnitř tím správným řešením!

Kolik stojí sanace zdiva svépomocí?

Pokud se později musí provádět jiné sanační technologie, aby bylo odvlhčení zdiva trvale úspěšné, stojí stavebníci poměrně vysoké finanční náklady. Ostatně: Krémová injektážní metoda je stále nejlevnější z výše popsaných metod pro odvlhčení zdiva a lze jí provádět svépomocí s trvalými výsledky v řádu desítek let.
Pro základní představu sanace zdiva svépomocí a se stavební firmou uvádíme níže orientační ceny. Vycházíme z injektáže zdiva klasického cihelného rodinného domu o výměře zdiva 60 mb a tloušťce 45 cm:

Krémová injektáž zdiva svépomocí

60 x 0,45 = 27 m2
Pro tuto injektáž je tedy zapotřebí:
1x – 30 l balení = 13.600 Kč
1x – 5 l balení = 2.650 Kč
3x – 1 l balení = 1.770 Kč
Injektážní pumpa = 1050 Kč
Zátky proti vzniku teplených mostů = 1.320 Kč
Cena celkem svépomocí: 19.790 Kč včetně DPH

Krémová injektáž zdiva se stavební firmou

60 x 0,45 = 27 m2
Realizační firma si v průměru účtuje 2.700 Kč za m2 bez dopravy a DPH. Cena poskytnutá realizační firmou by v tomto případě vyšla na 83.835 Kč včetně DPH ale bez dopravy a vedlejších režijních nákladů.
Svépomocí zákazník ušetřil minimálně: 64.045 Kč

Sanace vlhkého sklepa

Sanace vlhkého sklepa
Vlhké stěny ve sklepech s degradující omítkou, výkvětem vodourozpustných solí a plísně jsou znakem toho, že zdivo sklepa je namáháno zemní vlhkostí, příčin může bý samozřejmně více, ale do toho ještě špatné větrání může vlhkost v interiéru sklepa ještě stupňovat. Pokud tedy chceme sanovat vlhké zdivo sklepa a nepřejeme si, aby se vlhkost a plísně rozšiřovali postupně dál, měli bychom jednat rychle. Vlhkost ve sklepě působí negativně na lidské zdraví ale také má špatný vliv na celou konstrukci domu. Sklepní zdivo bychom měli odkrýt z venkovní strany a nově izolovat svislou hydroizolací. Pokud to ale není možné, například z důvodu veřejného chodníku, kde obec nedovolí zdivo odkopat, zdi jsou na hranici s pozemkem souseda, se kterým se nelze domluvit, musíme sklep izolavat z vnitřní strany. Sklepy se dají izolavt hned několika způsoby. Nátěry, stěrkami, gelovou rubovou injektáží, krémovou injektáží, sanačními omítkami apod.

Návod

1. Přípravné práce

2. Odizolování sklepní zdi z vnitřní strany

Metod provedení a materiálů je mnoho, my zde uvádíme jen ty které se nám osvědčili v praxi a považujeme jen za 100% účinné.

Hydroizolace

Po provedené injektáži naneseme na celé sklepní zdivo, resp. Do úrovně venkovního terénu základní nátěr (může být pačok rozředěním hydroizolační stěrky s vodou), aby zeď zcela pokrýval, tím nám vznikne adhezní můstek pro nanesení hydroizolace, příklad: AquaStop Bitumen 2K. Na již zaschlou vrstvu nátěru, můžeme nanášet hydroizolační stěrku, a to buď v jedné nebo ve dvou vrstvách s vložením perlinkové síťoviny do první vrstvy hydroizolace.a
Pozor: Alternativou mohou být také kapalné izolační prostředky, které se nastříkají, ale jejich účinnost je velice krátkodobá.

Rubová injektáž zdivae

Jedná se o nejideálnější a pro konstrukci domu nejvhodnější metodu, jak zdivo izolovat bezodkopovou metodou, nelze jí ale provádět svépomocí. Zdivo se navrtá skrz v šachovnicovém rastru až do přilehlé zeminy a přes pakry a dvou pístové čerpadlo je za zdivo napouštěn rychle tuhnoucí gel, který dokáže velice účinně a v krátkém čase oddělit přilehlí terén od zdiva, tím vznikne hydroizolace v celé ploše s životností desítky let. Rubovou injektáž již musí provádět zkušená firma.

3. Nanesení sanační omítky

Samotné sanační omítky nejsou řešením a nedokáží odstranit vlhkost ve zdivu. Pokud ale již nedochází ke vzlínání vlhkosti (vlhkosti bylo zamezeno jinou sanační technologií), dokáží velice dobře odvádět zbytkovou vlhkost ze zdiva ven.

Sanační omítky můžeme nahodit i v případě hydroizolační stěrky z vnitřní strany i když je to už v tomto případě zbytečné, protože hydroizolační stěrka nepropustí ani vodní páru ze zdiva ven, tak přeci jen jsou odolnější vůči vlhkosti vzdušné.

Jestliže jdeme variantou rubové injektáže, tak je sanační omítka více než nutností, a to právě z důvodu odvodu zbytkové vlhkosti ze zdiva. Pro zachování difuzních vlastností sanační omítky, je dobré ještě před samotným nahazováním aplikovat protisolný nátěr AquaSalt Stop, který nepropustí sole ze zbytkové vlhkosti do nově nahozené sanační omítky.

Sanační omítka se skládá z prohozu, jádrové omítky a štukové vrstvy, tyto vrstvy si lze vyrobit i svépomocí s přípravkem AquaSan Porosity, který ušetří až 85 % nákladů za běžně dostupné pytlované směsi.

Pozor: Jednotlivé vrstvy omítky nechte vysychat podle údajů výrobce.

Tip našeho pracovníka

Hydroizolaci sklepa z vnitřní strany lze provést i injektážním krémem AquaStop Cream, zdivo je obdobně navrtáno v rastru (šachovnicové uskupení vrtů) jako u rubové injektáže, ale s tím rozdílem, že vrty jsou provedeny maximálně do 20 cm hloubky a osová vzdálenost mezi vrty je po 15 cm, tím vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé ploše zdiva a zamezení prostupu vzlínající vlhkosti do nově zhotovené omítky. Tuto metodu už lze provádět svépomocí.

Potřebné nářadí a materiály

 • Izolační systém: Základní nátěr, izolační stěrka a sanační omítka popřípadě normální, protisolný nátěr.
 • Lať, lžíce a natahovák, hladítko s filce, postřikovač pro aplikaci AquaSalt Stop
 • Pracovní rukavice a ochranné brýle
 • Vrtací kladivo se sekáčem + vrták průměr 14 mm
 • Vrtačka s míchadlem, popřípadě míchačka
 • Drátěný kartáč, lopatka a smetáček, koště
 • Hranatý nebo kulatý kalfas
 • Plachty pro zakrývání podlah

Co je to sanace zdiva ?

Co je to sanace zdiva ?
Obor odvlhčování staveb sanace vlhkého zdiva zahrnuje soustavu několika hydroizolačních, vysušovacích a odvodňovacích opatření, jejichž cílem je dosažení trvalého výsledku snížení vlhkosti ve zdivu ale i vzdušné vlhkosti v budově včetně tepelně izolačních vlastností konstrukcí všech sanovaných budov. Sanace vlhkého zdiva můžeme rozdělit na metody přímé a nepřímé.

Přímá metoda sanace vlhkého zdiva

 • mechanické – probourávání zdiva, podřezávání zdiva – ruční, strojní (řetězovou, lanovou, kotoučovou pilou), vrážení chom-niklových desek do průběžné spáry.
 • chemické – krémová injektáž AquaStop Cream®, infuzní clony
 • elektrofyzikální metody – aktivní elektroosmóza
 • vzduchové izolační systémy – vzduchové dutiny
 • doplňkové – hydroizolační vrstvy, vnější nátěry a nástřiky

Nepřímá metoda sanace vlhkého zdiva

 • odvodňování staveb drenážními systémy a terénní úpravy
 • větrání místností přirozenou ale i nucenou cestou
 • absorvce vnitřní vzdušné vlhkosti vysušovacími přístroji
 • sanační omítkové systémy – neodstraňují vlhkost zdiva, ale díky nim může docházet k odpařování zbytkové vlhkosti po provedení přímé metody sanace vlhkého zdiva.
Jestliže dojde ke správnému navržení těchto metod sanace zdiva, vznikne komplexní sanační systém, díky němuž dojde k dlouhodobému zajištění a odstranění příčiny zavlhání zdiva.
Nejpoužívanější přímou metodou se stala krémová injektáž našim systémem AquaStop Cream®, kterou lze provést svépomocí bez zbytečného nepořádku a omezení chodu domácnosti s ušetřením značných finančních prostředků.
AquaStop Cream® je již 10 let nejprodávanější a prokazatelně nejúčinnější injektážní krém na českém a slovenském trhu. Již zhruba 60 000 našich zákazníků vysušilo svůj dům s trvalým výsledkem.

Jak odstranit plíseň ?

Jak odstranit plíseň ?
Návod, jak se jednoduše zbavit plísní a řas v bytě nebo domě. Plísně se tvoří v mnoha českých domácnostech, nejčastěji se vrací v době topné sezóny a trápí nejen rodinné domy ale i bytové jednotky. Říká se, že zhruba každý pátý člověk v naší zemi, žije ve vlhkém a plísní napadeném prostředí, to znamená, že zhruba 2 140 000 lidí nežije ve zdravém prostředí. V lepším případě se plíseň usadí jen na vnitřní straně zdiva, v těch horších případech mohou napadnou i nábytek, koberce a podlahy. Nejhorší variantou je špatný dopad na lidské zdraví, kdy plísně způsobují alergické reakce, astma, ale třeba i závažnější onemocnění. Proto je velice důležité začít plísně řešit včas, riziko, že se plísně objeví i ve Vašem bytě je totiž vysoké. V každé domácnosti jsou vlhká místa, vlhká místa znamenají ideální podmínky pro růst a rozmnožování plísní, vznikají spory, které jsou velice malé a lehké a jsou snadno zanášeny vzduchem do velkých vzdáleností.

Místa s největším rizikem vzniku plísní.

Nejvíce ohrožená místa plísní jsou ty, kde je vysoká vzdušná vlhkost, vlhké zdivo bez dodatečné izolace, např. AquaStop Cream proti zemní vlhkosti, místa, kde se málo větrá, suší se prádlo nebo vaří bez použití digestoře. Už z předchozí věty je tedy jasné, že k největší koncentraci a tvorbě plísní dochází v koupelnách a kuchyních nebo sušárnách. V těchto místnostech teplota přesahuje 25 stupňů Celsia a vlhkost pak hravě překročí i 70 %.

Plísně se nejčastěji tvoří v těchto místnostech:

 • Koupelny – spáry okolo vany nebo sprchového koutu
 • Kuchyně – za kuchyňskou linkou
 • Toalety
 • Okolo oken a parapetů – Kondenzace vzdušné vlhkosti, vzniká na základě teplotních rozdílů
 • Studené zdi a stropy – nejčastěji rohy místností za nábytkem
 • Místa zatékání vody
 • Podlahy v místech pod krytinou
Plísně v domácnostech mohou velice negativně ovlivňovat lidské zdraví, a to nejen z hlediska alergických reakcí, astmatických problémů ale i mykotických a jiných onemocnění. Plíseň obsahuje spory, které patří k závažným alergenům. Chemické látky, které jsou vylučovány plísněmi mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždit oči, sliznici v nosu a v krku, způsobují bolesti hlavy a také dráždí naši pokožku.

Prevence proti plísním.

Účinnou a ověřenou prevencí proti tvorbě plísní je dostatečné proudění vzduchu v místnostech a tím obměna naakumulované vzdušné vlhkosti, pomůže Vám třeba i větrák, ale hlavním faktorem je vždy pořádně otevřít všechna okna. Další prevencí může být odstranění zdroje vlhkosti, hodně rostlin, akvárium, vaření se zapnutou digestoří, nesušit prádlo v místnosti, odsunout nábytek dále od zdiva ale třeba i odstraněním příčiny vlhkosti zdiva z důvodů již nefunkční nebo poškozené izolace. Odstranění plísní je také velice důležitou součástí prevence, protože samotný biocid je jen dočasným řešením, omítky by tedy měli být v místech výskytu plísně odstraněny a následně nově zhotoveny.

Proti plísni Vám pomůže zkušený izolatér ale i malíř.

Pokud plísně vzniká hlavně z důvodů nedostatečně větraného bytu, asi můžete využít zkušeného malíře, v případech, kdy je ale plíseň zapříčiněna vlhkým zdivem z důvodu absence nebo dožilosti izolace, budete se muset obrátit již na izolatéra nebo zkušenou sanační firmu, která odstraní příčinu vlhnutí zdiva. Rozhodně si ale ve své domácnosti plísně nepěstujte problémy, které mohou způsobovat jsem již výše uvedl.
 

Jakou zvolit technologii sanace vlhkého zdiva

Jakou zvolit technologii sanace vlhkého zdiva
V dnešní době jsou izolace při výstavbě nových domů a budou nedílnou součástí všech projektů a výstaveb, při kvalitním provedení tím odpadá riziko vlhnutí těchto nových budov.
V dobách minulých tomu ale tak nebylo a většina starších domů izolaci vůbec nemá a pokud už byla nějaká v minulosti provedena, tak je dnes již dožilá a neplní svou podstatu. V případě nákupu starší nemovitosti by si měl kupující ve svém vlastním zájmu zjistit, jak na tom dům s izolací je. Mnohdy se totiž stává, že jsou domy tak zvaně „narychlo“ rekonstruovány, aby nemovitost na realitním trhu mohla být prodána za co možná nejvyšší sumu. Nový majitel je spokojen s výhodnou koupí do doby, než se vlhkost začne projevovat solnými výkvěty, korozí omítek ale i kondenzací vody na povrchu omítek a do doby, než vlhkost nemovitosti bude muset začít řešit. Náklady na sanaci objektu proti vlhkosti se můžou vyšplhat až na stovky tisíc korun a opojení z dobré koupě je v tu ránu pryč.

Chemická injektáž silan siloxanovým krémem

I když v oboru sanace vlhké zdiva neexistuje univerzální metoda k plnohodnotnému odvlhčení zdiva, v rámci dodatečných izolací a podřezání budov ano. Chemická injektáž je v podstatě „univerzální voják“, pro řešení kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu do nadúrovňové části zdiva. Jedná se o metodu velice rychlou, která neomezuje chod domácnosti a mimo prachu z vrtání nenadělá mnoho nepořádku, jako podřezání zdiva. Injektážní chemie funguje na principu hydrofobizace, která proniká do porézních materiálů a vytváří bariéru odpuzující vodu, hydrofobitu. Odborně řečeno, hydrofobizace je změna fyzikálně-chemických vlastností materiálů, která zvyšuje úhel smáčení pro vodu. V praxi to znamená, že hydrofobizovaný materiál je nepropustný pro molekulu vody, ale je pořád difuzní pro vodní páry. U kvalitních materiálů může životnost takto vzniklé hydrofobity vydržet až několik desítek let.

Chemická injektáž silan siloxanovým krémem

Krémy jsou dozajista nejspolehlivější variantou chemické injektáže, svědčí o tom už ten fakt, že za posledních 10 let patří mezi nejvyužívanější a nejprodávanější v Čechách a na Slovensku, ale i v jiných členských státech EU. Firmy se zaměření na sanace zdiva proti vlhkosti již přecházejí anebo úplně přešli z kapalných silikonových mikroemulzí na silan siloxanové krémy. Výhodou této metody je její vysoká hydrofobní účinnost, snadná a rychlá aplikace, vysoká stabilita a v neposlední řadě, každý si jí zvládne udělat svépomocí.
aquastop cream