Sanace vlhkého sklepa

Vlhké stěny ve sklepech s degradující omítkou, výkvětem vodourozpustných solí a plísně jsou znakem toho, že zdivo sklepa je namáháno zemní vlhkostí, příčin může bý samozřejmně více, ale do toho ještě špatné větrání může vlhkost v interiéru sklepa ještě stupňovat. Pokud tedy chceme sanovat vlhké zdivo sklepa a nepřejeme si, aby se vlhkost a plísně rozšiřovali postupně dál, měli bychom jednat rychle. Vlhkost ve sklepě působí negativně na lidské zdraví ale také má špatný vliv na celou konstrukci domu. Sklepní zdivo bychom měli odkrýt z venkovní strany a nově izolovat svislou hydroizolací. Pokud to ale není možné, například z důvodu veřejného chodníku, kde obec nedovolí zdivo odkopat, zdi jsou na hranici s pozemkem souseda, se kterým se nelze domluvit, musíme sklep izolavat z vnitřní strany. Sklepy se dají izolavt hned několika způsoby. Nátěry, stěrkami, gelovou rubovou injektáží, krémovou injektáží, sanačními omítkami apod.

Návod

1. Přípravné práce

2. Odizolování sklepní zdi z vnitřní strany

Metod provedení a materiálů je mnoho, my zde uvádíme jen ty které se nám osvědčili v praxi a považujeme jen za 100% účinné.

Hydroizolace

Po provedené injektáži naneseme na celé sklepní zdivo, resp. Do úrovně venkovního terénu základní nátěr (může být pačok rozředěním hydroizolační stěrky s vodou), aby zeď zcela pokrýval, tím nám vznikne adhezní můstek pro nanesení hydroizolace, příklad: AquaStop Bitumen 2K. Na již zaschlou vrstvu nátěru, můžeme nanášet hydroizolační stěrku, a to buď v jedné nebo ve dvou vrstvách s vložením perlinkové síťoviny do první vrstvy hydroizolace.a
Pozor: Alternativou mohou být také kapalné izolační prostředky, které se nastříkají, ale jejich účinnost je velice krátkodobá.

Rubová injektáž zdivae

Jedná se o nejideálnější a pro konstrukci domu nejvhodnější metodu, jak zdivo izolovat bezodkopovou metodou, nelze jí ale provádět svépomocí. Zdivo se navrtá skrz v šachovnicovém rastru až do přilehlé zeminy a přes pakry a dvou pístové čerpadlo je za zdivo napouštěn rychle tuhnoucí gel, který dokáže velice účinně a v krátkém čase oddělit přilehlí terén od zdiva, tím vznikne hydroizolace v celé ploše s životností desítky let. Rubovou injektáž již musí provádět zkušená firma.

3. Nanesení sanační omítky

Samotné sanační omítky nejsou řešením a nedokáží odstranit vlhkost ve zdivu. Pokud ale již nedochází ke vzlínání vlhkosti (vlhkosti bylo zamezeno jinou sanační technologií), dokáží velice dobře odvádět zbytkovou vlhkost ze zdiva ven.

Sanační omítky můžeme nahodit i v případě hydroizolační stěrky z vnitřní strany i když je to už v tomto případě zbytečné, protože hydroizolační stěrka nepropustí ani vodní páru ze zdiva ven, tak přeci jen jsou odolnější vůči vlhkosti vzdušné.

Jestliže jdeme variantou rubové injektáže, tak je sanační omítka více než nutností, a to právě z důvodu odvodu zbytkové vlhkosti ze zdiva. Pro zachování difuzních vlastností sanační omítky, je dobré ještě před samotným nahazováním aplikovat protisolný nátěr AquaSalt Stop, který nepropustí sole ze zbytkové vlhkosti do nově nahozené sanační omítky.

Sanační omítka se skládá z prohozu, jádrové omítky a štukové vrstvy, tyto vrstvy si lze vyrobit i svépomocí s přípravkem AquaSan Porosity, který ušetří až 85 % nákladů za běžně dostupné pytlované směsi.

Pozor: Jednotlivé vrstvy omítky nechte vysychat podle údajů výrobce.

Tip našeho pracovníka

Hydroizolaci sklepa z vnitřní strany lze provést i injektážním krémem AquaStop Cream, zdivo je obdobně navrtáno v rastru (šachovnicové uskupení vrtů) jako u rubové injektáže, ale s tím rozdílem, že vrty jsou provedeny maximálně do 20 cm hloubky a osová vzdálenost mezi vrty je po 15 cm, tím vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé ploše zdiva a zamezení prostupu vzlínající vlhkosti do nově zhotovené omítky. Tuto metodu už lze provádět svépomocí.

Potřebné nářadí a materiály

  • Izolační systém: Základní nátěr, izolační stěrka a sanační omítka popřípadě normální, protisolný nátěr.
  • Lať, lžíce a natahovák, hladítko s filce, postřikovač pro aplikaci AquaSalt Stop
  • Pracovní rukavice a ochranné brýle
  • Vrtací kladivo se sekáčem + vrták průměr 14 mm
  • Vrtačka s míchadlem, popřípadě míchačka
  • Drátěný kartáč, lopatka a smetáček, koště
  • Hranatý nebo kulatý kalfas
  • Plachty pro zakrývání podlah