V případě injektáže zdiva svépomocí ušetříte až 75% finančních prostředků při porovnání běžných cen účtovaných od injektážních firem z oboru sanace vlhkého zdiva. S naším kompletním servisem, t.j. s podrobným návodem, prodejem všech potřebných materiálů a apllikačních zařízení, instruktážním videem, poradnou a telefonickou poradenskou službou to zvládne úplně každý !

 

 

V případě injektáže zdiva svépomocí ušetříte až 75% finančních prostředků při porovnání běžných cen účtovaných od injektážních firem z oboru sanace vlhkého zdiva!

Celý systémový program pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí je koncipován tak, aby to zvládl úplně každý a výsledek byl naprosto spolehlivý. Injektáž zdiva svépomocí je určená zejména pro koncové spotřebitele, ale i pro profesionální firmy v odboru sanace vlhkého zdiva. Injektážním krémem Systému AquaStop Cream® je vyráběn v nejvyšší kvalitě a podléhá státnímu dozoru výroby. Připravili jsme pro Vás kompletní servis pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, t.j. aplikační návod viz. Návod k aplikaci, prodej ucelené řady materiálů a aplikačního zařízení viz. tlačítko: Zde nakoupíte vše pro injektáž Eshop a v neposlední řadě i profesionálního aplikačního zařízení a nářadí k možnému zapůjčení viz. Ceník. Krémová injektáž zdiva svépomocí, i když ji provádějí zejména koncový spotřebitelé, ale i injektážní firmy, je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva. Paradoxně není potřeba profesionálních a drahých zařízení a přesto výsledky této metody ve spojení s vynikajícími vlastnostmi silanového krému Systému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva.

S naším kompletním servisem, t.j., s podrobným návodem pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, prodejem všech potřebných materiálů a aplikačních zařízení, instruktážním videem, kalkulačkou pro výpočet spotřeby, internetovou bezplatnou poradnou a telefonickou poradenskou službou na mob.čísle: 731 565 565 to s troškou šikovnosti zvládne úplně každý!

Pro shlédnutí spuštěného videa na celou plochu obrazovky klikněte 2 x levým tlačítkem myši.

sanace zdiva
sanace zdiva

Tento článek zahrnuje všechny informace poskytnuté na dalších stránkách tohoto webu (viz tlačítka na liště a pod.), ale pro případ, že chcete získat ještě více informací o krémové injektáži zdiva svépomocí v uceleném pojetí je určen pro Vás.

Díky jedinečně specifickým vlastnostem krémové injektážní hmoty Systému AquaStop Cream® viz. popis výrobku a její jednoduché a přesto vysoce účinné aplikaci se stala tato injektáž prokazatelně nejúčinnější a neuniverzálnější injektáží mezi beztlakovými, ale i tlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti. Plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje podřezávku domu! Injektážní silanový krém Systému AquaStop Cream® s aplikační pistolí a příslušenstvím si můžete zakoupit na našem E-shopu nebo přímo na naší provozovně viz Kontakt. K docílení vynikajících výsledků pro zhotovení hydroizolační clony ve většině druzích zdiva postačí injektáží krém Systému AquaStop Cream® a dodržení námi doporučeného technologického postupu. V neposlední řadě je krémová injektáž hygienicky nezávadná, jelikož injektážní krém Systému AquaStop Cream® neobsahuje organická rozpouštědla a jiné člověku škodlivé látky. V případě dotazů ohledně postupu práce při injektáži zdiva svépomocí anebo dotazů na náš injektážní přípravek Systému AquaStop Cream® neváhejte nám napsat dotaz do poradny a my Vám v co nejkratší době odpovíme. (viz. Poradna)

Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pro zhotovení dodatečně vytvořené hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti z podzákladí budov již nenahraditelné místo. Krémová injektáž zdiva je ideální pro zdivo s průběžnou spárou, kde garantujeme 100%ní výsledek, ale i u zdiva smíšeného a zdiva kamenného je procento úspěšného zhotovení hydroizolační clony taktéž velmi vysoké. Díky vynikajícím a specificky výjimečným vlastnostem silanového krému Systému AquaStop Cream® po patnáctiletém srovnávání výsledků s jinými druhy chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží, v podstatě ve všech druzích zdiva, jsme dospěli jednoznačně k závěru, že krémová injektáž je naprosto výjimečně účinná, jelikož výsledky této krémové injektáže jsou vždy vysoce spolehlivé a u zdiva s průběžnou spárou (většinou zdivo cihelné) stoprocentní. 100%ní účinnost lze také garantovat u průmyslově vyráběných materiálů jako je Ytong, různé druhy škvárobetonových tvárnic , dnes již v našich zeměpisných šířkách menšími výrobci vyráběného nepáleného zdiva (vepřovice – kotovice) a jiných savých, porézních zdících stavebních materiálů. Silanový krém Systému AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě nemá tendenci při plnění ruční aplikační pistolí a jejími aplikačními plnidly, ale i tlakovým plněním, tj. injektážním čerpadlem, nekontrolovatelně unikat netěsnostmi spár ve zdivu, ale po úplném vyplnění obsahu vrtu se postupně mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který postupně, velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů. Jemný gel dokonce nepodléhá do určité míry při nasycování stavebního materiálu ani gravitaci, a tak na rozdíl od jiných druhů injektážních hmot se šíří v kruhovém, respektive válcovém nasycování okolí vrtů. Toto je jedinečná vlastnost šíření hydroizolační clony ve zdivu, která neprobíhá u žádné jiné injektážní hmoty a nedocílí se ani jinou technologickou aplikací. Na základě savosti injektovaného materiálu a procentu zavlhnutí je jen otázkou času, kdy se jednotlivé válcovitě se šířící clony propojí. U cihelného zdiva je to otázka několika hodin až dnů. U smíšeného zdiva až několika týdnů. Ale princip relativně pomalého, rovnoměrného, ale jistého nasycování okolí vrtů je právě záruka pro vznik celistvé hydroizolační clony ve zdivu mezi jednotlivými vrty. Jednotlivé osové vzdálenosti vrtů ve vodorovném, ale někdy i svislém provedení (tzv. svislice, např. pro oddělení dvou kolmo provázaných, navazujících se zdí), se zhotovují 100 mm od sebe. Vzdálenost ,,doběhu,, jednotlivých hydroizolačních clon každého vyplněného vrtu je až 150 mm a tím je zaručena kompaktní, celistvá hydroizolační clona v celé šířce a hloubce injektovaného zdiva (dojde k ,,překrytí” šířících se clon mezi jednotlivými vrty) na rozdíl od jiných metod injektáže zdiva. Další nespornou výhodou je, že silanový krém Systému AquaStop Cream® nemá omezení pro vhodnost aplikace v závislosti na procentu vlhkosti postiženého zdiva, respektive má a to do 90 % vlhkosti ve zdivu, ale v praxi se zdivo s takovýmto procentem vlhkosti ve zdivu zavlhající z důvodu příčiny kapilárně vzlínající vlhkostí nevyskytuje, pakliže se nejedná o zdivo zatěžované tlakovou vodou anebo zdivo zatěžované havarijním stavem např. rozvodů vody, kanalizace, atd. Tím odpadá nutnost měření vlhkosti zdiva před aplikací, na rozdíl od jiných silanových krémů, které neobsahují 80 % aktivní látky silan/siloxanu. Vždy je velmi důležité se při výběru značky injektážního silanového krému podívat do Technického listu vystaveného výrobcem a porovnat obsah aktivní látky, tj. procento silan/siloxanu v obsahu nabízeného výrobku, jelikož některé silanové krémy mají procento aktivní látky pouze 15 %,40 %,60 % silan/siloxanu ve svém obsahu. Tím se může jen o něco nižší cena zdát výhodnější (samozřejmě při porovnávání stejného objemu) než cena našeho výrobku, ale je třeba porovnávat porovnatelné. Když vezmete v potaz snížení účinnosti, která je tím pádem u 15% obsahu aktivní látky u konkurenčního výrobku více než 5 krát nižší, je cena, která je jen o něco málo nižší proti námi nabízenému krému Systému AquaStop Cream® s 80% aktivní látkou silan/siloxanu v obsahu vlastně mnohonásobně vyšší! Dále tyto krémy s nižším procentem aktivní látky mají limitní použití a to v závislosti na procentu zavlhnutí zdiva. U silně zavlhnutého zdiva nemusí tento krém vůbec vytvořit stabilní hydroizolační clonu právě z důvodu nízkého obsahu aktivní látky. Nízká účinnost těchto nízkokoncentrovaných krémů se ,,dohání” větším množstvím spotřeby a tím je nakonec původně o něco nižší cena ve výsledku několikanásobně vyšší. V neposlední řadě mají tyto nízkokoncentrované silanové krémy kratší životnost na rozdíl od silanových vysocekoncentrovaných krémů. Toto jsou výpočtové údaje a argumenty, které se dají jen těžko zpochybnit!

Krémová injektáž je vhodná kromě cihelného zdiva i do zdiva smíšeného a dokonce do zdiva s určitým procentem nesavého kamenného materiálu. Vhodnost použití krémové injektáže u savých i méně savých materiálů je pochopitelná vzhledem k výjimečné penetrační vlastnosti a vysoké koncentraci aktivní látky. U zdiva smíšeného, kde nepřevládá nesavý zdící materiál jako je žula, rula, křemen, čedič, břidlice, atd., avšak je ve zdivu přesto obsažen, a za předpokladu, že je kamenný stavební materiál vyzděn maltou, je šíření hydrofobizace velmi spolehlivé. Tento nesavý kamenný stavební materiál na rozdíl od savého zdícího a spojovacího materiálu (malty) se sice nenasytí jemným křemičitým gelem, ale savý okolní materiál postupně ano. Takže tam, kam nepronikne krémový jemný gel, nepronikne z důvodu fyzikálních zákonů ani vzlínající kapilární vlhkost a naopak. Toto však platí v případě, že injektované zdivo neobsahuje nesavého zdícího materiálu více jak 30% objemu nebo spíš obsahu ve zdivu. Pakliže injektované zdivo obsahuje více než 30% nesavého zdícího materiálu, není už výsledek krémové injektáže spolehlivý, avšak i u tohoto ,,komplikovaného” zdiva může krémová injektáž značně snížit procento zavlhání a dalšími sanačními opatřeními, jako je aplikace sanační omítky s podporou hydrofobního protisolného nátěru např. AquaSalt Stop® a případně dalších sanačních opatření, může být výsledek velmi spolehlivý a dlouhodobý. U jiných druhů injektáží je výsledek u tohoto druhu smíšeného zdiva naprosto nespolehlivý. Další příklady vhodného méně či více savého zdiva pro aplikaci krémové injektáže, je zdivo z opuky, vápence, pískovce a jiných přírodních materiálů a průmyslově vyráběných materiálů jako je plynosilikát, Ytong, škvárobeton, pórobeton atd. V neposlední řadě se tato krémová injektáž dá použít pro plnohodnotné zhotovení vodorovné hydroizolace ve zdivu u všech druhů dutých cihel, např. Porothermu. Ani u tohoto druhu zdiva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupce. Dále je nenahraditelná pro zhotovení hydroizolační clony v tenkých příčkách (např. 100-150 mm), neboť tyto tloušťky zdiva se nedají plnohodnotně injektovat jiným druhem injektáže pro nemožnost dostatečného naplnění zdiva injektážními hmotami dle norem na průřez zdiva. Krémová injektáž je v tomto případě taktéž naprosto jedinečně účinná, neboť vyvrtané otvory v těchto tenkých příčkách se dostatečně vyplní silanovým krémem a tím je zaručena spotřeba krému dle normy a následná jistota účinnosti. Po provedeném vyplnění vrtů, tj. po provedené injektáži, si krém postupným kruhovým, respektive válcovým nasycováním stavebního materiálu v okolí vrtů ve všech tloušťkách zdiva vytváří hydrofobní clonu, která se v relativně krátkém časovém úseku propojí mezi jednotlivými vrty. Pokud se tato krémová injektáž krémem Systému AquaStop Cream® provede bezchybně, a to v jakékoliv tloušťce zdiva, není pochyb o výsledku, jelikož hydrofobizaci okolí vyplněných vrtů již nic nezastaví, protože probíhá na základě fyzikálních zákonů. obr.č 1. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě nad vzniklou hydroizolační clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry.

Před samotnou injektáží se doporučuje vyčištění vrtů například vzduchovou pumpou s vložením hadičky do zadní části otvorů, viz. obr.č.5. Pro aplikaci krémové injektáže se doposud používá plnicí pistole viz obr.č.2. s aplikačním trubičkovým nástavcem,viz obr.č.3. pro plnění od zadní části dna k ústí vrtu.Tato aplikace má ale svá úskalí, a proto jsme jako první vyvinuli dvoufázovou výplň vrtů. Doporučujeme provádět injektáž taktéž aplikační pistolí, avšak se dvěma trubičkovými nástavci – plnidly pro jednofázové nebo dvoufázové plnění vrtů ve zdivu. K tomuto postupu nové aplikace nás vedl tento důvod:

Ať je pracovník provádějící tuto injektáž sebešikovnější, nemá plně pod kontrolou dané množství krému vtlačovaného do vyvrtaných otvorů. U slabších zdí (do 300 mm tloušťky) se otvory dají jakžtakž kontrolovatelně vyplňovat, avšak u silnějších zdí (od 300 mm tloušťky) je to už prakticky nemožné. Tím, že norma udává ve výpočtové tabulce pro daný typ zdiva spotřebu krému při dodržení daných průměrů vrtů (14 mm), osových vzdáleností vrtů (100 mm) a hloubky vrtů (vždy zkráceny maximálně o 40 mm než je tloušťka zdiva) se zdá, že je vše v nejlepším pořádku. Avšak v praktické aplikaci je to trochu jinak. Zásadním problémem je to, že při plném zastrčení trubičky do vyvrtaného otvoru ve zdivu jejím objemem zmenšíte obsah vyvrtaného otvoru na minimum. Postup aplikace tohoto silanového krému spočívá v tom, že se trubička má zasunout do zadní části vyvrtaného otvoru, nejlépe dna vrtu a pak postupným stlačováním ruční pistole vyplňovat obsah vrtu. Tím, že je aplikační trubička zasunutá, dochází při ručním pumpování k vyplňování otvoru krémem až za aplikační trubičkou. Až potud je vše v pořádku. V momentě, kdy dojde k vyplnění obsahu otvoru od zadní části dna vrtu k aplikační trubičce, okamžitě dochází vlivem zpětného tlaku k obtékání silanového krému pronikajícího mezi trubičkou a vyvrtaným otvorem. V tomto momentě nastává ve většině případů pochybení lidského odhadu rychlosti pro postupné zpětné vytahování plnicí trubičky tahem ruky a zároveň dostatečného vyplňování otvoru stlačováním ruční injektážní pistole. Tyto dva úkony musí probíhat v přímé úměře. Tuto fázi bychom nazvali značně problémovou pro plnohodnotnou výplň, jelikož spotřeba je v zásadě spočítána na 100 % výplň obsahu vyvrtaného otvoru. Právě v této chvíli se velmi často stává, že nedochází k plnohodnotnému vyplňování obsahu vyvrtaného otvoru při vytahování trubičkového nástavce. To má za následek nedostatečné vyplnění vrtu a tudíž se zákonitě snižuje účinek (místo 100% výplně obsahu vrtů vznikají tzv. “housenkové” výplně). Proto jsme jako první vyvinuli jednofázovou a dvoufázovou aplikaci injektáže vrtů. Námi vyvinutá aplikace je průmyslově ochráněna Užitným vzorem registrovaným na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR. První změna v aplikaci krémové injektáže je zatěsnění vpusti aplikační trubičky s obvodem vyvrtaného otvoru a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakem aplikační pistole a kratšího trubičkového nástavce s gumovou kónickou koncovkou viz obr.č.4 , zasunutou do ústí otvoru vrtu, dojde ke kvalitnímu zatěsnění mezi koncovkou a zdivem, což zamezí zpětnému výronu silanového krému při injektáži. Při vyplňování otvorů vrtů ve zdivu tlakem aplikační pistole dochází k postupnému vyplňování vrtů na rozdíl od doposud používaného způsobu plnění pouze aplikační trubičkou a to naopak od přední části vrtu do zadní části vrtu (dna vrtu) vyvrtaného otvoru. Tento postup se týká jednofázového vyplňování silanovým krémem. Jednofázové plnění doporučujeme do maximální tloušťky zdiva 300 mm. Princip dvoufázového vyplňování je popsán níže. Vyplňovaný otvor by měl být ve vodorovném provedení nejlépe v průběžné spáře nebo v mírném sklonu u smíšeného zdiva, max. však v 15° úhlu k svislé rovině injektovaného zdiva. Posledním krokem k dokončení úspěšné krémové beztlakové, ale i tlakové injektáže je, že po vytažení plnidla s kónickou gumovou koncovkou zamezit možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochází pouze u vodorovně provedené injektáže do průběžné spáry. K zatěsnění vrtů po provedené injektáži vyrábíme a dodáváme polystyrenové zátky ( zátky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu), které mají ideální rozměrové a mechanické parametry. Zjistili jsme, že námi prováděná krémová injektáž svépomocí silanovým krémem Systému AquaStop Cream® je ideální pro všechny tloušťky zdiva, avšak u tl. zdiva nad 300 mm, nejčastěji 450 mm až 600 mm, u historických objektů 800 až 1000 mm je efektivnější metoda injektáže ve dvoufázovém plnění. Pracovník, který provádí injektáž aplikační pistolí nejprve použije v první fázi plnění trubičkový nástavec a vyplní vyvrtané otvory. Tento trubičkový nástavec je bez kónické koncovky, viz obr.č.3, kterou dodávají i někteří výrobci silanového krému. Avšak na rozdíl od ostatních výrobců dodáváme a doporučujeme provést výplň ještě krátkým trubičkovým nástavcem (plnidlem) s kónickou gumovou koncovkou, viz obr č.4, pro druhou fázi výplně. Tím se zamezí výskytu již zmiňovaných a námi pojmenovaných neplnohodnotných výplní vrtů, tzv. housenkových výplní, jelikož touto druhou fází plnění– (injektáží zdiva) dojde k 100 % vyplnění otvorů od jejich dna až po ústí vrtů i u těchto značně silných zdí. Další výhodou tohoto postupu dvoufázově provedené beztlakové injektáže Systému AquaStop Cream® v těchto silnějších zdech je snížení rizika, kdy se uvnitř zdiva nachází kaverna, kapsa či značná netěsnost spáry a tím může dojít k nekontrolovatelnému úniku většiny injektované hmoty. Tento problém není tak častý u cihelného zdiva, ale u smíšeného zdiva se toto riziko zvyšuje. Nedostatečné vyplnění vrtů z výše uvedených důvodů je potenciální pro všechny druhy tlakové a beztlakové chemické injektáže zdiva. Avšak tím, že se dvoufázovým injektováním rozloží výplň vyvrtaných otvorů na dvě části, tj. zadní a přední injektážní výplň, výrazně se snižuje riziko zásadního úniku do případných defektů ve zdivu. Samozřejmě se tento dvoufázový postup krémové injektáže dá použít i pro zdiva slabší. Dovolujeme si tvrdit, že krémová injektáž zdiva svépomocí, i když ji vždy neprovádějí profesionálové, je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva. Paradoxně není potřeba profesionálních a drahých zařízení pro aplikaci – injektáž, a přesto výsledky této aplikace se spojením s vynikajícími vlastnostmi silanového krému Systému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva.

Když je naše profese koníčkem.

 

Zde najdete 20 nejnovějších dotazů z naší poradny. Kompletní seznam dotazů a odpovědi na ně najdete v naší poradně, viz Poradna.

Vážení, na základě Vašich znalostí a zkušeností prosím tímto o doporučení / radu / … jak zaplnit / ucpat / zateplit / … oblý výklenek u cihlového ČD, v obytných patrech je vlhkost / suchost ok. Nákresy přikládám v přílohách. Jde spíše o stavební prevenci před vlhkostí než o zbavení se vlhkosti po …Prosím zohlednit vlhkost z místnosti ( před tělesem topení ) + případnou vlhkost po zatečení vody oknem + … odvětrávání Děkuji a s pozdravem Z. Trojan ( telefonní spojení nedávám úmyslně )

Dobrý den pane Trojane. Pokud se Vám jedná o zateplení zdiva z interiéru zkosených zdí  okolo oken a špalet včetně nadokenního překladu, bylo by ideální stávající omítku odstranit a použít termoizolační omítku. Na trhu je jich již značný výběr. Zřejmě máte obavu ze  vzniku nejchladnějších míst (soudím dle nákresů) a tím z možné kondenzace vzdušné vlhkosti, která by mohla do budoucnosti způsobovat vznik plísní. U těchto termoizolačních omítek na jejich povrchu nedochází ke kondenzaci a mají zároveň tu úžasnou vlastnost , že mají nízký difuzní odpor (jsou dostatečně prodyšné), takže pokud jsem celou záležitost dobře pochopil, řešil bych zateplení v každém patře Vašeho činžovního domu tyto zdi tímto způsobem.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

Dobry den. Chcem sa spytat ci by som mohol vrtat diery pre sanaciu menej ako 10 cm od povrchu. Dovod je ze mame problem s vlhkostou vo vnutornych stenach ale len na jar a v lete lebo pocas vykurovacieho obdobia kurim krbom a vlhkost v dome je minimalna(prerobeny starsi dom) a chcel by som to vrtat tak aby som to schoval listou pre plavajuce podlahy. A este by ma zaujimalo ked narazim na kvader ktory je dieravy mam vyplnit celu dieru? Dakujem za info. Velmi sa mi paci vas produkt. Šimek Tomáš

Dobrý den. Myslíte zhotovit hloubku vrtů 10 cm? Jaká je tloušťka zdiva?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem


Dobry den. Nemyslel som hlbku. To viem z videa. Potrebujem vediet vysku ci moze byt menej ako 10 cm ako je uvadzane vo videu pretoze vyvrtane diery potrebujem skryt do uz spominanej listy.


Dobrý den pane Šimku. Pokud zdivo je cihelné, je potřeba vždy vrtat do průběžné vodorovné spáry mezi řadami cihel v osových vzdálenostech 100 mm, průměrem vrtů vrtákem 14 mm, hloubku vrtů na skutečnou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm) a maximální výšky linie vrtů od podlahy 100 mm. Takže snížení linie vrtů  není na závadu, ale max. výškový limit musí být stanoven a to je to, co Vás asi zajímalo. Pokud je zdivo smíšené, bez průběžné spáry, můžete linii vrtů zhotovit pod mírný náklonem a výšku linie vrtů můžete nastavit cca 20 mm nad podlahou. Pokud máte cihelné zdivo, využijte první průběžnou spáru od podlahy do které se ale dostanete v kolmém provedení k svislé rovině zdiva. V praxi to znamená, že do spáry, která je např. 20 mm nad podlahou se ale nedostanete, respektive dostanete, ale vrt se nedá ve vodorovném provedení vzhledem k tloušťce vrtačky zhotovit, což není ideální. Ale to za předpokladu, že vrtáte z interiéru. Pokud byste vrtal u obvodového zdiva z venku a terén je níže než povrch podlahy, nejste výškově limitován a vrtat můžete do spáry v těsné blízkosti podlahy. Ale z Vašeho dotazu je jasné, že se jedná o vnitřní zdivo, takže platí vše výše uvedené. Pokud se jedná o cihly či tvárnice s komorami, je plnění a i zhotovení výšky linie vrtů trochu komplikovanější. Podrobný návod jak toto komůrkové zdivo vrtat a plnit najdete v naší Poradně, kde již tento dotaz byl vícekrát vznesen. Prosím o trochu trpělivosti, bude to trochu starší dotaz, ale dotazy a odpovědi na injektáž různých druhů dutých a komůrkových cihel a tvárnic najdete. Děkuji za pochopení. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, prosím o radu s doplňováním krému kónickou koncovkou. Osekali jsme omítky, vyvrtali otvory ve spáře plného zdiva, vyfoukli vrty, naplnili trubičkovým plnidlem – potud vše vpořádku. Ale při snaze doplnit vrt plnidlem s kónickou gumovou koncovkou krém okamžitě vytéká mimo, o natlakování nemůže být řeč. Ani vrty délky 10cm se takto nedaří naplnit. Koncovka totiž neutěsní ústí vrtu, jelikož malta ve spáře je nesoudržná a vydrolená po vrtání a osekávání. Zdá se mi, že koncovka může těsnit pouze při zachování původní omítky. Děláme něco špatně? Díky za radu, Beránek.

Dobrý den. Nic špatně neděláte. Tato druhá fáze plnění je opravdu vhodná pro vrty zhotovené přes omítky, pískovcové, opukové kameny apod. Ale druhá fáze plnění (injektáže) je jen doporučující a to pro případ, že pracovník při plnění není příliš zručný, což samozřejmě nemusí být a asi není Váš případ. Ale pokud si nejste jisti dostatečnou výplní po vyplnění vrtů trubičkovým nástavcem, můžete ústí vrtů okolo omáznout rychletuhnoucím cementem (tj. ve Vašem případě vrtů v průběžné spáře) samozřejmě tak, abyste si nezatěsnili ústí vrtů, ale případné zúžení průměru v ústí vrtů by nevadilo, a než rychletuhnoucí cement vytvrdne, gumovou kónickou koncovkou si zhotovíte otisk kónického tvaru a pak již přitisknutím pistole s gumovou koncovkou lze provést případné dotlakování obsahu vrtu. Pakliže jste výplň provedli ale dostatečně, nečekejte, že doplnění vrtů injektážním krémem přes kónickou koncovku bude objemově zásadní a tím bude mít zásadní význam pro výsledek.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem


Díky za rychlou odpověď. Zkusím to takto.

S pozdravem,

Vladimír Beránek

Dobrý deň pán Schwarz, chcel by som sa Vás opýtať ohľadom priemeru aplikačnej hadičky na Aqua Stop Cream. V svojich materiáloch odporúčate vŕtať otvory na priemer 14mm. Tento priemer je však neštandard. Pokiaľ je vonkajší priemer aplikačnej hadičky menší ako 11-12mm tak by som chcel vŕtať otvory vrtákom 12mm (ktoré mám k dispozícii v rôznych dĺžkach), s tým, že by som aj zmenšil vzdialenosť medzi týmito otvormi. V podstate aj konkurenčné prípravky na tejto istej báze tiež aplikujú emulziu do 12mm otvorov.Ďakujem za odpoveď J.Majkút

Dobrý den pane Majkút. Pro systém AquaStop Cream se používá aplikační kovová trubička pro kbelíkové balení, která má vnější průměr 10 mm a pro salámové balení má 8 mm průměr. Ta je plastová. To, že konkurence má ve svém technologickém postupu průměr vrtů 12 mm neznamená, že je to standardní a náš průměr vrtů je nestandardní. Je to spíše naopak. AquaStop Cream je vysoce účinný, prochází každé 3 roky novou důkladnou certifikací výrobku, podléhá přísné kontrole výroby a suroviny pro výrobu pochází z Německa. Vše je koncipováno systémově pro nejúčinnější výsledek. Zmenšování průměru vrtů a vzdalování osových vzdáleností vrtů je kontraproduktivní. Spotřeba je sice o něco málo nižší, ale i výsledek je tím pádem v přímé úměře méně spolehlivý. Injektážní krém AquaStop Cream je minimálně stejně účinný jako konkurenční krémy, ale náš systémový technologický postup je spolehlivější.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý den, chtěl bych injektáž udělat na chalupě,která je s kotovice 350mm tlouštka.Chtěl bych se zeptat po jaké době po provedení injektáže je vhodné zed opět omítnout a jaká omítka se doporučuje.Vzládne tuhle práci i laik bez předchozích zkušeností?Jedná se o 15 m místnost.Děkuji Buš
Dobrý den pane Buš. Po aplikaci systému AquaStop Cream je vhodné zachovat technologickou pauzu cca 14 dní a pak je vhodné aplikovat sanační omítku, kterou běžně nabízejí jakékoliv stavebniny. Samozřejmě jsou dodavatelé různých sanačních omítek pod různými obchodními názvy, ale to už není pro výsledek tak rozhodující. Primární je zdivo dodatečně odizolovat od vzlínající vlhkosti, což v případě Vašeho druhu zdiva je snadné a výsledek bude velmi spolehlivý. Na našem webu najdete dostatek informací o technologickém postupu pro náš systém AquaStop Cream. Zvládne to úplně každý.
S pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý deň, potreboval by som odizolovať tehlový základ. Jedná sa o starší dom, izolácia obvodového múra je papierová lepenka, ktorá je nad úrovňov terénu – dvora, vo výške 80cm. Od úrovne terénu po lepenkovú izoláciu dochádza k vlhnutiu muriva a opadávaniu omietky, nakoľko tehlový základ intenzívne nasáva spodnú vlhkosť a preto by som ho chcel odizolovať pomocou Aqua Stop Cream. Izolovať by som chcel zvonka na úrovni vonkajšieho terénu, v špáre tehlového základu. Otázka znie, či sa nemusím báť narušenia statiky, prípadných trhlín nad injektážou… ? Preto sa pýtam – po vytvorení hydroizolačnej clony sa všetok gél vsiakne do muríva ?…….diery ostávajú voľné, bez výplne ? ……netreba ich kôli statike dodatočne niečím zaplniť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Sloboda
Dobrý den pane Sloboda. Odpovědi na Vaše otázky jsou tyto. V případě systému AquaStop Cream a jeho technologického postupu v žádném případě k narušení statiky domu nedojde. Systém AquaStop Cream byl úspěšně aplikován na tisících stavbách v různých druzích zdících materiálů a různých typů staveb. Nikdy k narušení statiky nedošlo a nedochází. Po provedené výplni vrtů injektážním krémem AquaStop Cream dochází k pronikání (šíření) aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaného zdiva a tím se vrty postupně vyprázdní. Po jejich vyprázdnění není potřeba vrty jakkoliv vyplňovat, např. jakousi maltovou zálivkou. Tyto zálivkové výplně se zhotovují u vrtů v případě jiných technologií a zejména jiných, podstatně větších průměrů vrtů. V devadesátých létech minulého století se těmto vrtům v podobných průměrech a osových vzdálenostech pro injektáž zdiva z důvodu zamezení vzlínající vlhkosti všeobecně říkalo mikroinjektáž, což vlastně bylo ve stavebnictví přesnější pojmenování, ale postupně se zažilo všeobecné pojmenování injektáž zdiva. Už to původní pojmenování leccos napovídá. Na jednu okolnost bych raději upozornil. Pokud by pod podlahou byla zemina či zásyp, nebylo by to plnohodnotné řešení. Liniová clona ve zdivu by Vám sice vznikla těsně nad úrovní terénu, ale ze zavlhlého zásypu pod podlahou by se Vám vlhkost z vnitřní strany stavebního dílce přemosťovala nad zhotovenou clonu a výsledek by nemusel být stoprocentní. Sice ze spodního směru, tj. od základů by vzlínající vlhkost nad dodatečně zhotovenou izolaci v úrovni terénu již nepronikala, ale pořád je tam velká pravděpodobnost, že se vlhkost bude z bočního směru infiltrovat do zdiva ze zásypu mezi dodatečně zhotovenou izolací v úrovni terénu do výšky podlahy, respektive stávající vodorovné izolace. Neznám skladbu podlahy a jejího podloží a tak je toto pouze upozornění.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradna pro urgentní dotazy na čísle: +420 731 565 565
———————————————————————-
Dobrý deň, pán Schwarz.
Áno, uvedomujem si na čo upozorňujete. Najskôr sme daný problém riešili odkopaním základu a použitím mopovej fólie. Toto pomohlo len čiastočne. Chcem pokračovať pridaním izolačnej clony AquaStop Cream na úrovni terénu. Vnútorný zásyp – piesok-  a vnútorné podlahy nie sú izolované. Našťastie steny nad úrovňou lepenkovej izolácie máme suché – zvonka aj zvnútra. Predpokladám, že by sa stav po injektáži mal zlepšiť. Tá otázka týkajúca sa vplyvu tejto injektáže na statiku domu bola naša reakcia na rozhovor s jedným pánom, ktorý vykonáva podrezávanie domov. Ten tvrdil, že do základov sa nemá zasahovať. Chceli sme si to overiť. Ďakujem Vám za ochotu a informácie .Váš systém AquaStop Cream sme rozhodnutí použiť.
S pozdravom Sloboda
 
 
Dobrý den, Vaši technologii jsem již zakoupil, vše připravil a v nejbližší době hodlám aplikovat. Nyní mne trápí otázka, když budu aplikovat na příčku jen z jedné strany (na druhé straně je koupelna a tudíž obklad) Díru vyvrtám cca 3cm od obkladu. nebude gel na obkladačkách, respektive v jejich spárách dělat nějaké mapy nebo jakékoli jiné estetické vady? Co když na druhé straně nechám omítku? budou se na ní tvořit mapy? Děkuji za odpověď Ondráček

Dobrý den pane Ondráčku. Nejprve k tomu příčkovému zdivu. To zatmavení ve spárách obkladů na druhé straně zdiva je možné, ale záleží na kvalitě použité spárovací hmoty a také do značné míry jejím stáří. Ale pokud injektážní krém zatmaví spárovací hmotu v místech provedené injektáže, nebylo by to vůbec na závadu. Zatmevení je po provedené krémové injektáži systémem AquaStop Cream  jen dočasné. Po nějaké době dojde k ukončení dispergace silanového krému a v tom momentě se viditelné zatmanení pomalu začne ztrácet. Na omítkách to probíhá stejně. Jen je zatmavení logicky viditelnější, ale také jen po nějakou dobu. Pak vznikne pevná vazba v pórech a i těch nejjemnějších kapilárách zdiva s aktivní látkou a clona je již nerozpustná.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Chtěl jsem se ještě zeptat – zbylo mi ještě trochu krému, mohu po nějakém čase ještě díry doplnit? Pokud ano tak po jaké době je to nejvhodnější? děkuji za odpověď Ondráček

_______________________________________________________________

Dobrý den pane Ondráčku. Doplňovat vrty není nutné, samozřejmě za předpokladu, že jste již výplň provedl řádně, ale rozumím Vašemu dotazu. V případě, že Vám po předchozí plnohodnotné injektáži nějaké množství krému zbylo a nemáte již potřebu zhotovit injektáž na dalších místech, což z Vašeho dotazu vyplývá, doplnit vrty můžete, není to nic proti ničemu, naopak clonu tím ještě o ten přebytečný krém zesílíte. Dobu spotřebování přebytečného krému AquaStop Cream od prvního vyplnění doporučuji tak od jednoho do dvou týdnů. Obsahy vrtů po této době budou již dostatečně vyprázdněné a tím vznikne dostatek obsahového prostoru pro spotřebování přebytečného krému.

S přátelským pozdravem Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na sanace a izolace.

 

 

 

Můj starý dům je postaven na pískovcových štukách cca 50 cm vysokých. Je možno využit krém i v pískovci, bude to fungovat? Díky za zprávu.

Dobrý den pane Svobodo. V pískovci se injektážní krém velmi dobře rozpouští, respektive se snadno vpenetrovává do jeho struktury, tj. pórů a i těch nejjemnějších kapilár tohoto přírodního stavebního materiálu. Posílám Vám odkaz na fotografii z našeho webu, kde uvidíte vznikající vodorovnou izolaci po provedené injektáži systémem AquaStop Cream. Stačí na odkaz kliknout: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/reference-trumf/sanace-vlhkeho-zdiva-injektazi-aquastop-cream-v-piskovcovem-obvodovem-zdivu/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou. A tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, až po lepidla, nátěry atd atd,.Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Pouze složka vody z obsahu krému. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

_______________________________________________________________

Já také děkuji za Vaše přání pane Tarabo.

S přátelským pozdravem J. Schwarz

Dobrý den, rád bych použil váš přípravek k sanaci zdiva v bytovém domě v Plzni. Abych mohl argumentovat ostatním majitelům bytů, potřeboval bych od vás odpovědi na následující otázky. Jak dlouho držíte záruku? Aplikaci předpokládám vaším pracovníkem. Jak dlouho můžeme očekávat, že sanace bude fungovat? Jak injektovat zdivo v případě, že je dům umístěn v kopci? Lze přecházet při vrtání otvorů postupně z jedné spáry ve zdivu do druhé? Co si myslíte o sanaci zdiva vaší metodou v případě, že část domu není podsklepená a samotná podlaha není dostatečně izolovaná? Nepřenese se problém pouze ze zdí do podlahy? Kolik u vás stojí zapůjčení vzduchové pumpy? Můžete poslat nějaké reference? Případně můžete poslat kontakt na nějaké zákazníky, kteří by nám potvrdili, že tato metoda funguje. Děkuji.Jan Čulík

Dobrý den pane Čulíku. Na všechny Vaše otázky najdete odpověď v naší poradně. Jen je potřeba trochu trpělivosti. Děkuji za pochopení.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob:+420 603 589 130

_____________________________________________________________

Dobrý den, máte pravdu většinu odpovědí jsem tam našel, i když to dalo trochu práci. Nedaří se mi pouze najít odpověď na otázku:

Co si myslíte o sanaci zdiva vaší metodou v případě, že část domu není podklepená a samotná podlaha není dostatečně izolovaná? Nepřenese se problém pouze ze zdí do podlahy?

Mohl byste mi pouze vykopírovat odpovídající odpověď z poradny?

Selským rozumem bych řekl, ze pokud nechci komplet vykopat podlahu a odizolovat, tak je třeba současně provést svislou izolaci obvodových zdí + drenáž, abych snížil hranici spodní vody.
Děkuji.
Čulík

_____________________________________________________________

Dobrý den pane Čulíku. Je tomu spíše naopak. Tím myslím, že pokud podlahy nově zaizolujete, zhotovíte tzv. hydroizolační vanu na podkladovém betonu, je větší pravděpodobnost, že se vlhkost zvýší ve zdivu obvodovém, ale i vnitřním. Naopak to ale většinou tak neprobíhá. Tím myslím, pokud zhotovíte vodorovné izolace ve zdivu proti vzlínající vlhkosti, tak ve stávajících podlahách se zásadně vlhkost nezvýší.  Ale je jasné, že pokud zavlhají podlahy z důvodu dožilosti vodorovné izolace nepodsklepeného půdorysu stavby, je ideální při rekonstrukci, tyto podlahy vybourat a zhotovit novou hydroizolačně a případně i termoizolačně izolovanou skladbu podlahy a samozřejmě dodatečnou izolaci zdiva obvodového, ale i vnitřního pro zamezení vzlínající vlhkosti. Postup napojení těchto dvou hydroizolačních bariér je také v Poradně a tak Vám ho okopíruji. Ještě odkaz na naše jiné webové stránky, kde je návod, jak zhotovit novou venkovní svislou izolaci podúrovňového zdiva a případně odvodnění drenážním tělesem. Tak nejprve Poradna:  Podlahu budete zhotovovat novou se všemi vrstvami, či se ptáte na napojení izolace dodatečně zhotovené systémem AquaStop Cream ve zdiva s ještě funkční hydroizolací stávající podlahy?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o

______________________________________________________________

Podlaha bude nová se všemi vrstvami..

______________________________________________________________

Linii vrtů můžete zhootvit od cca 50 mm nad podkladovým betonem. Hydroizolační vanu, kterou budete velmi pravděpodobně zhotovovat, vytáhněte na svislých konstrukcích alespoň 100 mm přes linii vrtů , ale můžete samozřejmě i výše. Po provedené injektáži systémem AquaStop Cream vznikne v celé tloušťce, délce a určité i výšce zdiva hydroizolační clona pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. To znamená, že izolace nevzniká nejen uvnitř zdiva, ale  i na vnitřním, ale i rubovém povrchu injektovaného stavebního dílce. Izolace podlahy (vany) natavíte (v případě modifikovaných asfaltových pásů), či nanesete (například u hydroizolační stěrky AquaStop Bitumen 2K) na režné zdivo, to je zdivo očištěné, bez omítek přes linii vrtů injektáže do výšky výše uvedené. Tím se tyto izolace spojí a navzájem doplňují. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

_____________________________________________________________

Děkuji za podrobné vysvětlení problému.. Myslím, že jsem to pro teď pochopil.. Tento víkend budu podlahu vykopávat, tak jestli ještě poté mohu požádat o radu pro použití Vašich výrobků, bylo by to výborné.. Asi bych ještě zaslal fotky, aby jste byl v obraze.. Protože jsem si teď uvědomil, že už tam podřezání baráku v části je, ale asi před 20-ti lety a jestli už teď není izolace strávená, tak za pár let zcela jistě bude..

Děkuji, Přibyl Tomáš

______________________________________________________________

Dobrý den pane Přibyl. Samozřejmě Vám rád případné další rady v průběhu prací poskytnu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz

_______________________________________________________________

Ještě ten slíbený odkaz na odkopy a drenáže: http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Když je naše profese koníčkem

Přeji dobrý den, předem přijměte můj obdiv za kvalitu Vašich stránek, za technologii provedení Vašeho know-how a v neposlední řadě za přístup k zákazníkům – viz poradna. Chtěl bych si od Vás koupit aplikační přípravky na cca 15bm vodorovné injektáže. Chtěl bych využít pracovníka k čerpadlu. Je možné si půjčit vrtací kladivo na sobotu, nebo jen na celý víkend ? A máte zkušenosti s vrtáním koupelny zevnitř ven ? Díky Josef Procházka

Dobrý den pane Procházko. Nejprve bych Vám chtěl poděkovat za pochvalná slova, kterých si opravdu vážím, zejména za ocenění mé Poradny. Poradna, respektive mnou poskytovaná poradenská činnost mne dosti, abych řekl pravdu, vyčerpává, ale toto mi zas dává sílu v této činnosti pokračovat. Děkuji. Ale teď k Vašim otázkám. Se zapůjčením kvalitní příklepové vrtačky není žádný problém. Co se týče námi vyhlášené akce ,, Injektážník k čerpadlu zdarma”, tak ta stále platí. K té poslední otázce. Ano určité zkušenosti mám, ale přesně nevím, co by Vás zajímalo i když tak trochu tuším. Prosím o bližší specifikaci otázky.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jedná se o zdvojené zdivo..tzn. Klasická červená cihla, poté místo na cihlu a opět cihla. Jak postupovat v takovém to případě, samozřejmě mám zájem o vás produkt… Díky za odpověd. Záruba

Dobrý den pane Zárubo. V podstatě máte dvě reálné možnosti jak toto dvojité zdivo se vzduchovou mezerou zainjektovat a vytvořit dodatečnou clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti v těchto zdech. Tím, že zdivo je cihelné, vrtat budete v první možné průběžné spáře u podlahy, kde to ještě půjde vrtat ve vodorovném zhotovení. U tohoto druhu zdiva by byla obrovská škoda vrtat pod jakýmsi nakloněným úhlem ke svislé rovině zdiva a tím nevyužít vodorovné maltové spáry. To je ale myslím již všeobecné známé u technologického postupu krémové injektáže. Ale otázka zněla jinak. Ta mezera mezi dvojitým zdivem, pokud není čímsi vyplněná a je tam skutečně vzduchová mezera, je postup tento. Přední zeď zainjektujete na jeho tloušťku, pokud neznáte jeho tloušťku, stačí zhotovit jeden zkušební vrt, (hloubka vrtu pro injektáž cca – 30 mm než je skutečná tloušťka zdiva) a pokud se dostanete z druhé strany k té zadní zdi a nebudou tam přístupové překážky, opět toto zdivo zainjektujete samostatně stejným způsobem jako u zdiva prvního. Takže každou zeď budete prakticky injektovat samostatně. V případě, že se k zadnímu zdivu nedostanete z různých možných důvodů, např. že je hranicí pozemků se sousedem, který Vás na svůj pozemek nepustí, zhotovíte výplň této mezery řídkou maltovou zálivkou do výšky předpokládané linie vrtů, respektive do výšky o pár centimetrů nad předpokládanou vodorovnou linii vrtů (je nutné počítat s určitým poklesem zálivky při jejím vysycháním, ale nebude zásadní). Tento postup není nikterak pracný a materiálové náročný, jelikož zálivku zhotovíte jen ve spodní části od podlahy. Zálivku této mezery provedete tak, že si zhotovíte po určitých vzdálenostech otvory skrz zdivo v předním zdivu ve výšce do jaké chcete mezeru zdí vyplnit, a těmito otvory zhotovíte výplňovou maltovou zálivku (betonová zálivka není vhodná) třeba naléváním konví. Pak už je vše snadné. Počkáte tak cca 1 týden až 2 týdny, aby zálivka byla dostatečně pevná, ale byla stále vlhká (injektážní krém se lépe rozpouští v zavlhlém materiálu). Pak tyto dvě zdi budete injektovat jako u zdiva bez mezery, ale to je jasné. Využijte první průběžné spáry zdiva ze strany odkud budete zhotovovat injektáž, ale je otázka, zda se průběžná spára druhé zdi bude výškově shodovat s průběžnou spárou první zdi, ale to už neovlivníte a tak budete vrtat na celou hloubku, samozřejmě opět cca – 30 mm tloušťky tohoto dvojitého zdiva v osových vzdálenostech 100 mm dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Existuje přeci jen ještě jedna možnost jak zainjektovat dvojité zdivo se vzduchovou mezerou z jedné strany stavebního dílce, ale tento postup je ještě pracnější a tak, pokud by u Vás přicházela jedna z možností výše popsaná v úvahu, není nutné tento složitější postup popisovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

________________________________________________________________

Dobrý den,

dům je dobře dostupný ze všech stran…Tudíž by se zainjektoval zevnitř i z venčí jinými slovy.

Jsem z Poděbrad, je možné se domluvit na obhlédnutí objektu a vypočítat kolik litrů injektáže by bylo potřeba?

Díky za odpověď.

_______________________________________________________________

Dobrý den pane Zárubo. Ano, tím, že máte přístup z obou stran dvojitého zdiva, je ta první varianta vhodnější a snadno proveditelná. Výpočet spotřeby je velmi snadný. Klikněte na tento odkaz: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den pane Schwarz. Chci izolovat můj dům injektáží , ale potřeboval bych vědět váš názor účinku na tekutou injektáž sloučenina vodního skla a na injektáž krémovou. Každý tvrdí, že jeho metoda je ta neúčinnější. Co vy na to? Děkuji za váš názor a s pozdravem Ing. Jan Slavíček

Dobrý den pane Slavíčku. Já Vás nebudu přesvědčovat, ale poskytnu Vám myslím dostatek informací, abyste si udělal jakýsi úsudek sám o účinnosti těchto dvou nejčastěji používaných metod pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Již jsem na toto téma několikrát odpovídal  a tak Vám okopíruji odpověď z mé poradny, kde se tazatel v podstatě ptal na stejné téma.

Odpověď z naší Poradny:

Dobrý den pane Smolek. Možná trochu zdlouhavé vysvětlení mého tvrzení, která se prokazuje dnes a denně v praxi, je to, že injektáže zhotovované na principu nalévání do nakloněných vrtů do zdiva nemohou nikdy vytvořit kompaktní celistvou clonu a tudíž požadovaný výsledek. Injektážní hmota se nestačí dostatečně napustit (penetrovat) do zdiva a to i ve Vašem případě do cihelného zdiva, které je pro injektáž nejlépe vyhovující. Co teprve takové opukové zdivo a jiné méně savé materiály. Tam jsou všechny tekuté injektáže naprosto neúčinné. Je to nedostatkem času pro celistvé nasycení materiálu i při opětném dolévání injektážní hmoty. To ani nehovořím o tom, že jakákoliv netěsnost ve zdivu je ,,propast,, pro tekutinu, která se okamžitě ztrácí kamsi. Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová konzistence a po provedené injektáži následně gelová konzistence a dále se viskozita ještě snižuje, ale postupně) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu, mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a tím nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se to děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku např. na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíše nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je tomu u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují cca 45st náklon ke svislé rovině zdiva) z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokrok se neminul ani ve stavebnictví. Proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji v současné době za ,,dinosaury,, injektáží. Je to možná tvrdé vyjádření, nicméně nikdo mi není schopen mi ho vyvrátit. Tato tvrzení jsem publikoval v různých článcích už v době, kdy naše firma ještě krém na bázi silan/siloxanu nevyráběla, a předmětem činnosti naší realizační divize byla ,, pouze,, aplikace injektážních hmot a dalších sanačních technologií. To jen pro úplnost, aby mne nikdo nepodezříval z lobbistických zájmů. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak si myslím , že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené ( a nejen z mé praxe, ), a také se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti. V neposlední řadě moji již více jak pětiletou osvětou v této oblasti pozoruji, že se čím dál více krémová injektáž dostává do projektů sanovaných objektů a aplikacích injektážních firem. Je to zejména způsobeno dosahovanými výsledky krémových injektáží. Do ruky se mi dostávají projekty či návrhy řešení v oblasti sanace vlhkého zdiva u státních zakázek, ale i zakázek v soukromém sektoru a pokud je v projektu navržena injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, už téměř vždy vidím, že je navržena injektáž injektážním krémem s 80%ní koncentrací silan/siloxanu v obsahu. Tím se mi potvrdila správnost dlouholeté osvěty a cesty v této oblasti. Krémová injektáž svými výsledky! přesvědčila investory, aplikační firmy, projektanty atd a tím v podstatě se stala v posledních letech nejpoužívanější metodou. V žádném případě nechci očerňovat jiné výrobky a jejich výrobce, ale pro injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu nemohu jinak, než celou tuto skutečnost takto okomentovat. V poslední řadě se mé tvrzení více než pětileté osvětě jednoznačně potvrdilo v praxi, což je ze všech argumentů ten nejdůležitější, a to že vysoká účinnost krémových injektáží byla již prověřena na tisících a tisících stavbách různého rozsahu a druhů zdících materiálů s požadovaným výsledkem, a to, že zdivo vyschlo. Jsou ojedinělé případy, kde silanový krém nezaúčinkoval, ale vždy se našlo vysvětlení. Havarijní stav vody či odpadů ve zdivu či pod domem, špatně zvolená výška linie vrtů s přemostěním vlhkosti z druhé strany stavebního dílce, kde neodizolovaná podlaha či terén byl nad linií vrtů atd. Ale teď k celé Vaší záležitosti. Proč výsledek tekuté injektáže u Vás takto dopadl, je myslím dostatečně vysvětlený. Ale Vy se ptáte jestli lze použít přípravek AquaStop Cream po zhotovené injektáži jiným injektážním přípravkem. Odpověď je ano. Postupovat musíte takto. To, že Vaše nemovitost je vyzděna cihelným zdivem, je pro Vás velmi příznivé. Využijete průběžné spáry, která je ve vodorovném zdění téměř vždycky, zvolíte samozřejmě správnou výšku první možné průběžné spáry, to je co nejblíže k podlaze a dále postupujete dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Tam kde bude zdivo zaizolované předešlou injektáží, se velmi pravděpodobně tyto dva materiály nesloučí, ale to není na závadu, tam hydroizolační clona vznikla a vlhkost v těchto místech tudíž neproniká, ale nejdůležitější je, že tam, kde clona předešlou injektáží nevznikla, krémová injektáž ji zhotoví (doplní). Takže vše se dá ještě napravit. Konec odpovědi z poradny.
To je asi vše, co bych Vám mohl na téma, krémová injektáž versus tekutá injektáž, odpovědět.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

_________________________________________________________

Úplně jste mě nepřesvědčil pane Schwarz, ale děkuju za vaši obsáhlou odpověď.

_________________________________________________________

Pane Slavíčku. Má poradna ale neslouží k přesvědčování a pod, ale zejména k poskytnutí rad pro správnou aplikaci našeho výrobku, injektážního krému AquaStop Cream. Má poradenská činnost na počátku měla sloužit pouze pro poskytování dostatku informací pro správný technologický postup pro náš systém AquaStop Cream, ale vzhledem k zasílaným otázkám jsem začal odpovídat v širším pojetí různých témat v oblasti sanace vlhkého zdiva spodní stavby a z poskytnutých odpovědí si tazetelé sami vyhodnocují, zda jim něco přináší či ne. Jsou to rady, doporučení, názory, podněty a pod a tak se tazatelé jimi můžou řídit, ale také nemusí. Ale vzhledem ke značnému množství otázek, které vidíte v naší Poradně si myslím, že smysluplnou činnost tato poradna poskytuje a to mi dává sílu touto činností se dále zaobírat.

 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Dobrý den pane Schwarz,měl jsem problém s internetovým připojením,tak Vám můžu až nyní poděkovat za vaše přehledné odpovědi a zároveň Vás chci ještě poprosit o radu,zda můžu injektáž provádět již z jara,nebo je vhodnější počkat na léto,až zdivo proschne.Ještě mi není úplně jasné, jak postupovat v rozích.Za Vaši případnou odpověď moc děkuji. S pozdravem Kocián Josef

Dobrý den pane Kociáne. Na sušší období čekat nemusíte, je to stejně nejisté, kdy toto období přijde. Někdy je léto, ale i roční období s velkým množstvím úhrnem srážek a vysokou relativní vlhkostí vzduchu a někdy, jako ten minulý rok, léto, s minimálními srážkami. Všeobecně je ale výhodnější provádět krémovou injektáž, když je zdivo zavlhlé více, tam se silanová emulze intenzivněji rozpouští a snadněji vpenetrovává do pórů a kapilár zdiva. Může se zdát tato informace pro laickou veřejnost trochu paradoxní, ale všechny injektážní krémy na bázi silan/siloxanu  mají tuto zákonitou vlastnost. Ale tato vlastnost je spíše ku prospěchu. Pokud by Vám toto mé tvrzení kdosi zpochybňoval, věřte, že nemá pravdu.  Krémová injektáž je na jiném chemickém a fyzikálním principu vzniku clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti než jsou všechny druhy tekutých injektáží. To se občas zaměňuje, zejména v jejich technologických postupech a právě výkladech aplikace. Bohužel. Co se týká injektáže rohů, tak Vám okopíruji již několikrát vznesený dotaz, ale velmi důležitý dotaz a moji odpověď z naší Poradny. Dotaz z naší Poradny:

Dobrý den,velmi uvažujeme o odstranění vlhkosti Vaší metodou, chtěli jsme se zeptat, jestli doporučujete radši injektáž zvenku, nebo raději zevnitř objektu ( raději by jsme prováděli injektáž zevnitř ) Předem moc děkujeme za odpověď.

Odpověď z naší Poradny: Dobrý den. U systému AquaStop Cream není vůbec důležité z které strany stavebního dílce se injektáž provádí. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm).Důležité je vždy dodržet technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, výška linie vrtů atd. Takže pokud Vám vyhovuje vrtat z vnitřní strany, není to vůbec žádný problém. Jedno úskalí přeci jen existuje. Toto úskalí se týká rohů obvodového zdiva a míst provázání zdiva vnitřního se zdivem obvodovým. Vysvětlení: Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů většinou u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, jsou dva možné postupy zhotovení vrtů. Ten první je ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 6 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Ten druhý možný postup je tento. Pokud byste přeci jen mohl tyto místa rohů vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky vrtaného zdiva v délce tloušťky druhého zdiva. Pro lepší představu je dobré si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to pravděpodobně nebude ani potřeba. Ten samý postup se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku vrtaného obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. U zhotovení vrtů z venkovní strany toto není potřeba řešit. Ale pokud tato výše popsaná místa budete řešit popsaným postupem, jedním či druhým způsobem, výsledek bude naprosto stejný jako u sanace vlhkého zdiva injektáží v celé délce obvodových zdí zhotovené z venkovní strany. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603589130

Dobrý den pane Schwarz,měl jsem problém s internetovým připojením,tak Vám můžu až nyní poděkovat za vaše přehledné odpovědi a zároveň Vás chci ještě poprosit o radu,zda můžu injektáž provádět již z jara,nebo je vhodnější počkat na léto,až zdivo proschne.Ještě mi není úplně jasné, jak postupovat v rozích.Za Vaši případnou odpověď moc děkuji. S pozdravem Kocián Josef

Dobrý den pane Kociáne. Na sušší období čekat nemusíte, je to stejně nejisté, kdy toto období přijde. Někdy je léto s velkým množstvím úhrnem srážek a vysokou relativní vlhkostí vzduchu a někdy, jako ten minulý rok s minimálními srážkami. Je ale výhodnější provádět krémovou injektáž, když je zdivo zavlhlé více, tam se silanová emulze intenzivněji rozpouští a snadněji vpenetrovává do pórů a kapilár zdiva. Může se to zdát trochu paradoxní pro laickou veřejnost, ale všechny injektážní krémy na bázi silan/siloxanu se chovají stejně. To je zákonitá vlastnost všech silanových krému. Pokud by Vám tuto informaci někdo vymlouval, věřte, že nemá pravdu. Tato krémová injektáž je na jiném chemickém a fyzikálním principu než jsou tekuté injektáže. To se občas zaměňuje, zejména v jejich technologických postupech. Bohužel. Co se týká injektáže rohů Vám okopíruji již několikrát vznesený dotaz, ale velmi důležitý dotaz a moji odpověď z naší Poradny.

Dobrý den,velmi uvažujeme o odstranění vlhkosti Vaší metodou, chtěli jsme se zeptat, jestli doporučujete radši injektáž zvenku, nebo raději zevnitř objektu ( raději by jsme prováděli injektáž zevnitř ) Předem moc děkujeme za odpověď.

Dobrý den. U systému AquaStop Cream není vůbec důležité z které strany stavebního dílce se injektáž provádí. Vždy se vrtá na celou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm).Důležité je vždy dodržet technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti vrtů, průměr vrtů, výška linie vrtů atd. Takže pokud Vám vyhovuje vrtat z vnitřní strany, není to vůbec žádný problém. Jedno úskalí přeci jen existuje. Toto úskalí se týká rohů obvodového zdiva a míst provázání zdiva vnitřního se zdivem obvodovým. Vysvětlení: Je logické, že v momentě, když se zhotovuje horizontální linie vrtů většinou u podlahy (v místě, kde je třeba zhotovit clonu zabraňující vzlínající vlhkosti) do obvodových, ale i vnitřních zdí a vrty jsou vedeny z vnitřní strany objektu a tím, že se vrty zhotovují kolmo na svislou rovinu zdiva, v těchto rozích vznikne nezainjektovaný průřez (půdorys) zdiva. V rozích obvodových zdí, ale i v místech zdiva kolmo navazujících zdí je postup tento: za předpokladu, že se vrtá z interiéru, jsou dva možné postupy zhotovení vrtů. Ten první je ten, že se v těchto rozích zhotovují tzv. vějířové vrty. U kolmo navazujícího zdiva na zdivo druhé, se tento vějířek vrtů zhotoví v max. počtu vrtů co možná nejméně se rozevírajících, má to však praktické omezení. V praxi se podaří zhotovit v tomto vnitřním rohu maximálně 3 až 5 vrtů. Je jasné, že se dna těchto vrtů v zadní části zdiva vzdalují (rozevírají). Proto u těchto vnitřních zdí se tyto vějířovité vrty zhotovují z obou stran, čili dalo by se také říci z levé strany i pravé strany stavebního dílce. Ten samý vějířek vrtů se zhotovuje v rozích obvodového zdiva. První vrt se zhotoví na 45 stupňů 90 stupňového vnitřního rohu a následně další vrty se zhotovují do levé i pravé strany. Ten druhý možný postup je tento. Pokud byste přeci jen mohl tyto místa vrtat z venkovní strany, je to daleko spolehlivější postup. V místě rohů obvodového zdiva vrtáte z venkovní strany na hloubku tloušťky zdiva a na délku tloušťky druhého zdiva. Pro lepší představu je dobré si zdivo půdorysně nakreslit včetně kolmých vrtů vedených do zdiva a myslím, že tento trochu těžkopádný výklad bude snadněji pochopitelný, ale při dobré prostorové představivosti to pravděpodobně nebude ani potřeba. Ten samý postup se dá realizovat i u kolmo navazujícího zdiva na obvodové zdivo. I tam, pokud byste mohl vrtat z venkovní strany( samozřejmě stále myslím, jen v těchto místech), vrty by se zhotovily na hloubku obvodového zdiva a na délku tloušťky kolmo navazujícího zdiva. Tím budou tato místa plnohodnotně zainjektovaná. U zhotovení vrtů z venkovní strany toto není potřeba řešit. Ale pokud tyto výše popsaná místa budete řešit popsaným postupem, výsledek bude naprosto stejný jako u sanace vlhkého zdiva v celé délce zhotovené z venkovní strany. Konec odpovědi z naší Poradny.

Snad je to pane Kociáne srozumitelně vysvětlené.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603589130

Dobrý den,prosím mohl bych poprosit o radu při rekonstrukci domečku, zástavby v Prostějově.Máte odborníky na konzultace i na moravě. Mám provedenou novou hloubkovou kanalizaci odpadů okopanou omítku v místech kde byla zed vlhká, vybranou podlahu do hloubky 30cm, ale nevím jak přesně pokračovat dál při izolaci zdiva proti vlhkosti at neudělám zásadní chybu.Rád bych pouzil vhodné prostředky třeba právě injektáž zdiva.Mám take venkovní dvorek kde je take několik metru už odkopaných k základúm a přípravených k izolaci. Mám připravenou nopovou folii a drenážní trupky podle rad zedníků ale je to dostačující. Domeček je z roku 1954 .Izolace jsu udělány jen tak někde ipou.. mam plánováno podlahové topení.. Rad bych to měl v pořádku poradíte prosím. Díky moc Konečný Pavel Prostějov.

Dobrý den pane Konečný. Poradím Vám rád, ale vzhledem k rozsahu dotazů a tím mých nutných odpovědí využiji již své napsané články na mých webových stránkách či odpovědi na stejné otázky z mé Poradny. Vše se tam v podstatě dozvíte. Zkuste se podívat na tento web , kde na úvodní stránce je schématicky znázorněn postup pro oblast sanace vlhkého zdiva s nadpisem: Schématické znázornění dodatečně zhotovených hydroizolací našimi produkty z důvodu dožilosti či absence hydroizolací spodní stavby pro trvalé zamezení pronikání zemní vlhkosti do objektu. Ještě Vám do tohoto emailu vkládám otázku a odpověď, respektive můj názor na použití nopové folie pro svislou hydroizolaci, je to ta druhá odpověď pod tímto článkem. Jinak na našem jiném webu www.sanace-injektaz-zdiva.cz je dostatek informací pro správné zhotovení drenáže viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odvodneni-domu-drenaze/ a svislé vnější izolace viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/ . Stačí jen na tyto odkazy kliknout. Jinak pro bezchybné zhotovení injektáže pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu si pročtěte moji Poradnu na tomto odkazu, kde najdete s troškou trpělivosti odpovědi na všechny Vaše otázky , viz http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ . Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-praha.cz

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk

Dobrý den, potřeboval bych vědět, jestli je možné provést injektáž a následně nechat zeď bez omítky. Vše by se omítlo dle možností a průběhu rekonstrukce třeba až za několik týdnů či měsíců.
Dobrý den pane Městka. Je to možné, ale ve Vašem případě zamýšlené pauzy bych spíše postupoval takto. Nejprve odstranit omítky, zhotovit injektáž zdiva a pak s časovým Vámi zamýšleným odstupem finalizovat zdivo omítkami. Ten časový odstup pro vnitřní stranu zdiva není v podstatě omezen, venkovní běžné zdivo ale není dobré nechat dlouhodobě bez omítek, jelikož omítka je ochrana zdiva před povětrnostními vlivy, ale i tak to může být jak zamýšlíte s pauzou několika měsíců. V interiéru je pauza, nazveme ji technologická pauza, pouze na Vás, tj. doba od zhotovené injektáže zdiva systémem AquaStop Cream do doby aplikace nových omítek.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobry den prosim o radu mame 50 rocny dom pivnice pod urovnou terenu 1.20m pred rokmi urobeny odkop drenazna rura nopova folia zasypane strkom pivnice nam vlhnu preto chceme urobit injektaz z vnutra treba injektovat nad podlahou (ta je sucha) alebo nad urovnou terenu dakujem Zuzana
Dobrý den. Pakliže jste si jisti, že venkovní svislá izolace (nopová fólie) plní svoji funkci, t j. že do podúrovňového zdiva neproniká zemní vlhkost z bočního směru, je samozřejmě výhodnější zhotovit dodatečnou izolaci pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu technologickým postupem pro systém AquaStop Cream u podlahy suterénních místností. Tím zdivo bude vysychat již od podlahy suterénu, nikoliv od případné linie vrtů (injektáže) od úrovně terénu. Tímto Vám v postatě odpovídám na Váš dotaz, zda zhotovit injektáž u podlahy suterénu či těsně nad úrovní terénu. Jen bych chtěl poznamenat, že svislá vnější hydroizolace za použití nopové fólie s výškou nopů 8 mm není kvalitní hydroizolace. Samozřejmě nevím jakou nopovou fólii jste použili, ale ve většině případů se tato fólie používá pro zhotovení svislé izolace podúrovňového zdiva, ale pro tyto účely je to naprosto nevhodná izolace. Je relativně křehká, spoje jsou netěsné s pouhým překládáním. Takže je to vše na Vašem rozhodnutí, zda této svislé izolaci budete ,,důvěřovat”. Časté pochybení také bývá při těchto výkopech a následném vložení nopové hydrizolace, a to že výkop není dostatečně hluboký, tj. až pod podlahu založené stavby, správně až na základovou spáru. Pokud nopová fólie není alespoň ve hloubce pod úrovní podlahy suterénu, bylo by to zásadní pochybení, ale předpokládám, že jste to odkontrolovali, než se zhotovil zpětný zásyp. Toto jsou všechny aspekty pro rozhodnutí, kde zhotovit injektáž. Očekávali jste asi jednoznačné stanovisko, ale jistě chápete, že Vám jednoznačné stanovisko za těchto okolností poskytnout nemohu. Ale myslím si, že teď máte dostatek informací pro správné rozhodnutí.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, jestli mohu poprosit o radu pro injektáž. Dům má kamenný základ a na něm je stavěno z plných cihel, šíře zdiva 50 cm. Z venkovní strany jsem dům kompletně okopal, až pod základ. Dole drenážní trubka, nopová folie a štěrk. Z vnitřní strany domu jsou kompletně vykopány podlahy až pod kamenný základ. V první spáře nad kamenným základem je jen papírová lepenka. V domě bude použito podlahové vytápění. Jestli jsem dobře pochopil, tak vrty dělat 10 cm nad čistou podlahou, nebo někde u 1 vrstvy betonu, na kterém pak bude ještě polystyrén, topný rošt a zálivka finální vrstvi podlahy. Další dotaz je, vrty dělat 10 cm od sebe, pak naplnit, zazátkovat a nechat 14 dní. Potom ještě okopané zdivo napenetrovat sanačním roztokem a kompletně zdivo a zátky zahodit sanační omítkou Je takto postup prací správný, nebo ještě prosím o upřesnění. Mockrát děkuji za radu a pomoc Sládek Pavel

Dobrý den. Vámi popsaný postup je v podstatě správný , až na tu výšku 100 mm nad čistou podlahou. Není to sice také špatně, ale tím je myšlena maximální výška. Je ale vždy lepší linii vrtů zhotovit co nejblíže k povrchu finální vrstvy pochozí podlahy a nebo při rekonstrukci podlahy můžete zhotovit linii vrtů nad podkladovým betonem, kde předpokládám budete před zhotovením dalších vrstev podlahy zhotovovat hydroizolační vanu. Pak vodorovnou linii vrtů můžete snížit i k podkladovému betonu (samozřejmě už pod tento podkladový beton nikoliv) a hydroizolační vanu přetáhnete na svislé konstrukce přes zhotovenou injektáž. Samozřejmě neznám výškové poměry a tak je potřeba dbát na to, aby se využila průběžná spára cihelného zdiva, nikoliv zhotovit injektáž do kamenného základu. Také při snížení linie vrtů je potřeba zkontrolovat, abyste se nedostal pod úroveň venkovního terénu. Jinak si myslím, že Váš postup je v souladu s technologickým postupem pro krémovou injektáž systému AquaStop Cream. 

S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Specialisté na Sanace a Izolace
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-zdiva-praha.cz

____________________________________________________________________

Dobrý den,

mockrát děkuji za odpověď a v případě realizace je možno díry navrtat sám a Váš technik by přijel strojově doplnit vrty roztokem.Samozřejmě, že roztok by byl zakoupen u Vás.Kolik je třeba cca roztoku na aplikaci obvodového zdiva tloušťky 45 cm- 34 metrů a příček  20 cm- 15 metrů zdiva. Jaká je prosím cena aplikace technikem a cena roztoku.

Cena za km je podle ceníku 6,-Kč/km, je to správně?

Ještě jednou mockrát děkuji

Sládek Pavel

Stříbro

_____________________________________________________________________

Dobrý den. Není vůbec zač. Posílám Vám odkaz na elektronickou kalkulačku, kde si snadno a velmi rychle vypočítáte spotřebu. Stačí zadat jednotlivé parametry. Jelikož se jedná o dvě tloušťky zdiva, tak na tyto dvě zdiva si spotřebu spočítáte samostatně, ale vypočítané litry už samozřejmě můžete sečíst dohromady. Jinak akce ,,Injektážník k čerpadlu zdarma“ stále platí, jen je potřeba si tuto službu třeba telefonicky domluvit cca 10-14 dní dopředu. Zde je odkaz na elektronickou kalkulačku, stačí kliknout: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitejte-si-sami-spotrebu-injektazniho-kremu/ . Dopravné je správně a plnění Vás vyjde 1.200 Kč + 15% DPH za jeden pracovní den. Tento zkušený pracovník Vám nainjektuje 30 litrů za den. Pakliže by to vycházelo na více litrů, můžu Vám tam poslat Injektážníky dva se dvěma čerpadly, ale je to 2 x 1.200 Kč Kč, ale na druhou stranu, pouze jedno dopravné. Tak uvidíte kolik litrů Vám vyjde spotřeba po výpočtu elektronickou kalkulačkou a podle toho se můžete rozhodnout.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injetkaz-zdiva.cz

 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to s výdrží chemické injektáže v kamenném (smíšeném) zdivu? Bohužel jsem v technickém listu ani jinde nenašel, jaká je skutečná trvanlivost hydroizolační vrstvy. díky, s pozdravem Daniel Píša

Dobrý den pane Píša. Životnost hydroizolační clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu je okolo 30 let. Vše záleží ale na mnoha faktorech, které do jisté míry délku životnosti, respektive její funkčnosti, ovlivňují. Jejich vícero, ale ty nejvýznamnější jsou do jaké míry je vzniklá clona neustále namáhána vlhkostí (samozřejmě se bavíme o vlhkosti vzlínající odspodu do této bariéry ), dále teplotní zatížení, samotný stavební materiál, ve kterém byla injektáž zhotovena, a v neposlední řadě, jak byla tato clona kvalitně zhotovena, tj. kvalita aplikace, atd. Ale výše uvedená životnost platí pro silné namáhání. V podstatě by se dalo říci, že tato kritéria platí ve stavebnictví u drtivé většiny stavební chemie a stavebních materiálů.  Ale je mi jasné, že jste potřeboval informaci o minimálním limitu její životnosti. Ale podotýkám, že výše uvedená životnost je spíše její spodní hranicí.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Pro zobrazení vybraného zboží klikněte na tlačítko "Zobrazit košík"

injektážní čerpadlo

Spočítejte si sami spotřebu injektážního krému při zachování postupu pro systém AquaStop Cream

kalkulacka spotreby kremu

Profesionální injektážní divize

Trumf Sanace

Jsme nejen výrobci sanačních materiálů, ale naše realizační divize provádí aplikace těchto našich výrobků. Pokud byste si ,,netroufli“ na injektáž zdiva svépomocí přejděte na náš web www.kremova-injektaz-zdiva.cz nebo www.injektaz-zdiva-praha.cz . Tím, že jsme výrobci a používané sanační materiály nepřekupujeme, poskytujeme v případě námi zrealizovaných staveb zajímavé ceny.

Hodnocení technické podpory na lince 731 565 565

Vložit hodnocení

Nakupujte v našem E-shopu

AquaStop Cream®

AquaStop

AquaSalt Stop

Aqua SaltStop

AquaStop Bitumen 2K

AquaStopBitumen

Krémová Injektáž zdiva

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Užitný vzor – krémová injektáž

užitný vzor

Profesionální sanační firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch
Spolehlivá firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268
Tel.: +420 602 282 982
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz