V případě injektáže zdiva svépomocí ušetříte až 75% finančních prostředků při porovnání běžných cen účtovaných od injektážních firem z oboru sanace vlhkého zdiva. S naším kompletním servisem, t.j. s podrobným návodem, prodejem všech potřebných materiálů a apllikačních zařízení, instruktážním videem, poradnou a telefonickou poradenskou službou to zvládne úplně každý !

  V případě injektáže zdiva svépomocí ušetříte až 75% finančních prostředků při porovnání běžných cen účtovaných od injektážních firem z oboru sanace vlhkého zdiva! Celý systémový program pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí je koncipován tak, aby to zvládl úplně každý a výsledek byl naprosto spolehlivý. Injektáž zdiva svépomocí je určená zejména pro koncové spotřebitele, ale i pro profesionální firmy v odboru sanace vlhkého zdiva. Injektážním krémem Systému AquaStop Cream® je vyráběn v nejvyšší kvalitě a podléhá státnímu dozoru výroby. Připravili jsme pro Vás kompletní servis pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, t.j. aplikační návod viz. Návod k aplikaci, prodej ucelené řady materiálů a aplikačního zařízení viz. tlačítko: Zde nakoupíte vše pro injektáž Eshop a v neposlední řadě i profesionálního aplikačního zařízení a nářadí k možnému zapůjčení viz. Ceník. Krémová injektáž zdiva svépomocí, i když ji provádějí zejména koncový spotřebitelé, ale i injektážní firmy, je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva. Paradoxně není potřeba profesionálních a drahých zařízení a přesto výsledky této metody ve spojení s vynikajícími vlastnostmi silanového krému Systému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva. S naším kompletním servisem, t.j., s podrobným návodem pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, prodejem všech potřebných materiálů a aplikačních zařízení, instruktážním videem, kalkulačkou pro výpočet spotřeby, internetovou bezplatnou poradnou a telefonickou poradenskou službou na mob.čísle: 731 565 565 to s troškou šikovnosti zvládne úplně každý! Pro shlédnutí spuštěného videa na celou plochu obrazovky klikněte 2 x levým tlačítkem myši.
sanace zdiva
Tento článek zahrnuje všechny informace poskytnuté na dalších stránkách tohoto webu (viz tlačítka na liště a pod.), ale pro případ, že chcete získat ještě více informací o krémové injektáži zdiva svépomocí v uceleném pojetí je určen pro Vás.
Díky jedinečně specifickým vlastnostem krémové injektážní hmoty Systému AquaStop Cream® viz. popis výrobku a její jednoduché a přesto vysoce účinné aplikaci se stala tato injektáž prokazatelně nejúčinnější a neuniverzálnější injektáží mezi beztlakovými, ale i tlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti. Plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje podřezávku domu! Injektážní silanový krém Systému AquaStop Cream® s aplikační pistolí a příslušenstvím si můžete zakoupit na našem E-shopu nebo přímo na naší provozovně viz Kontakt. K docílení vynikajících výsledků pro zhotovení hydroizolační clony ve většině druzích zdiva postačí injektáží krém Systému AquaStop Cream® a dodržení námi doporučeného technologického postupu. V neposlední řadě je krémová injektáž hygienicky nezávadná, jelikož injektážní krém Systému AquaStop Cream® neobsahuje organická rozpouštědla a jiné člověku škodlivé látky. V případě dotazů ohledně postupu práce při injektáži zdiva svépomocí anebo dotazů na náš injektážní přípravek Systému AquaStop Cream® neváhejte nám napsat dotaz do poradny a my Vám v co nejkratší době odpovíme. (viz. Poradna) Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pro zhotovení dodatečně vytvořené hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti z podzákladí budov již nenahraditelné místo. Krémová injektáž zdiva je ideální pro zdivo s průběžnou spárou, kde garantujeme 100%ní výsledek, ale i u zdiva smíšeného a zdiva kamenného je procento úspěšného zhotovení hydroizolační clony taktéž velmi vysoké. Díky vynikajícím a specificky výjimečným vlastnostem silanového krému Systému AquaStop Cream® po patnáctiletém srovnávání výsledků s jinými druhy chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží, v podstatě ve všech druzích zdiva, jsme dospěli jednoznačně k závěru, že krémová injektáž je naprosto výjimečně účinná, jelikož výsledky této krémové injektáže jsou vždy vysoce spolehlivé a u zdiva s průběžnou spárou (většinou zdivo cihelné) stoprocentní. 100%ní účinnost lze také garantovat u průmyslově vyráběných materiálů jako je Ytong, různé druhy škvárobetonových tvárnic , dnes již v našich zeměpisných šířkách menšími výrobci vyráběného nepáleného zdiva (vepřovice – kotovice) a jiných savých, porézních zdících stavebních materiálů. Silanový krém Systému AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě nemá tendenci při plnění ruční aplikační pistolí a jejími aplikačními plnidly, ale i tlakovým plněním, tj. injektážním čerpadlem, nekontrolovatelně unikat netěsnostmi spár ve zdivu, ale po úplném vyplnění obsahu vrtu se postupně mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který postupně, velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů. Jemný gel dokonce nepodléhá do určité míry při nasycování stavebního materiálu ani gravitaci, a tak na rozdíl od jiných druhů injektážních hmot se šíří v kruhovém, respektive válcovém nasycování okolí vrtů. Toto je jedinečná vlastnost šíření hydroizolační clony ve zdivu, která neprobíhá u žádné jiné injektážní hmoty a nedocílí se ani jinou technologickou aplikací. Na základě savosti injektovaného materiálu a procentu zavlhnutí je jen otázkou času, kdy se jednotlivé válcovitě se šířící clony propojí. U cihelného zdiva je to otázka několika hodin až dnů. U smíšeného zdiva až několika týdnů. Ale princip relativně pomalého, rovnoměrného, ale jistého nasycování okolí vrtů je právě záruka pro vznik celistvé hydroizolační clony ve zdivu mezi jednotlivými vrty. Jednotlivé osové vzdálenosti vrtů ve vodorovném, ale někdy i svislém provedení (tzv. svislice, např. pro oddělení dvou kolmo provázaných, navazujících se zdí), se zhotovují 100 mm od sebe. Vzdálenost ,,doběhu,, jednotlivých hydroizolačních clon každého vyplněného vrtu je až 150 mm a tím je zaručena kompaktní, celistvá hydroizolační clona v celé šířce a hloubce injektovaného zdiva (dojde k ,,překrytí” šířících se clon mezi jednotlivými vrty) na rozdíl od jiných metod injektáže zdiva. Další nespornou výhodou je, že silanový krém Systému AquaStop Cream® nemá omezení pro vhodnost aplikace v závislosti na procentu vlhkosti postiženého zdiva, respektive má a to do 90 % vlhkosti ve zdivu, ale v praxi se zdivo s takovýmto procentem vlhkosti ve zdivu zavlhající z důvodu příčiny kapilárně vzlínající vlhkostí nevyskytuje, pakliže se nejedná o zdivo zatěžované tlakovou vodou anebo zdivo zatěžované havarijním stavem např. rozvodů vody, kanalizace, atd. Tím odpadá nutnost měření vlhkosti zdiva před aplikací, na rozdíl od jiných silanových krémů, které neobsahují 80 % aktivní látky silan/siloxanu. Vždy je velmi důležité se při výběru značky injektážního silanového krému podívat do Technického listu vystaveného výrobcem a porovnat obsah aktivní látky, tj. procento silan/siloxanu v obsahu nabízeného výrobku, jelikož některé silanové krémy mají procento aktivní látky pouze 15 %,40 %,60 % silan/siloxanu ve svém obsahu. Tím se může jen o něco nižší cena zdát výhodnější (samozřejmě při porovnávání stejného objemu) než cena našeho výrobku, ale je třeba porovnávat porovnatelné. Když vezmete v potaz snížení účinnosti, která je tím pádem u 15% obsahu aktivní látky u konkurenčního výrobku více než 5 krát nižší, je cena, která je jen o něco málo nižší proti námi nabízenému krému Systému AquaStop Cream® s 80% aktivní látkou silan/siloxanu v obsahu vlastně mnohonásobně vyšší! Dále tyto krémy s nižším procentem aktivní látky mají limitní použití a to v závislosti na procentu zavlhnutí zdiva. U silně zavlhnutého zdiva nemusí tento krém vůbec vytvořit stabilní hydroizolační clonu právě z důvodu nízkého obsahu aktivní látky. Nízká účinnost těchto nízkokoncentrovaných krémů se ,,dohání” větším množstvím spotřeby a tím je nakonec původně o něco nižší cena ve výsledku několikanásobně vyšší. V neposlední řadě mají tyto nízkokoncentrované silanové krémy kratší životnost na rozdíl od silanových vysocekoncentrovaných krémů. Toto jsou výpočtové údaje a argumenty, které se dají jen těžko zpochybnit! Krémová injektáž je vhodná kromě cihelného zdiva i do zdiva smíšeného a dokonce do zdiva s určitým procentem nesavého kamenného materiálu. Vhodnost použití krémové injektáže u savých i méně savých materiálů je pochopitelná vzhledem k výjimečné penetrační vlastnosti a vysoké koncentraci aktivní látky. U zdiva smíšeného, kde nepřevládá nesavý zdící materiál jako je žula, rula, křemen, čedič, břidlice, atd., avšak je ve zdivu přesto obsažen, a za předpokladu, že je kamenný stavební materiál vyzděn maltou, je šíření hydrofobizace velmi spolehlivé. Tento nesavý kamenný stavební materiál na rozdíl od savého zdícího a spojovacího materiálu (malty) se sice nenasytí jemným křemičitým gelem, ale savý okolní materiál postupně ano. Takže tam, kam nepronikne krémový jemný gel, nepronikne z důvodu fyzikálních zákonů ani vzlínající kapilární vlhkost a naopak. Toto však platí v případě, že injektované zdivo neobsahuje nesavého zdícího materiálu více jak 30% objemu nebo spíš obsahu ve zdivu. Pakliže injektované zdivo obsahuje více než 30% nesavého zdícího materiálu, není už výsledek krémové injektáže spolehlivý, avšak i u tohoto ,,komplikovaného” zdiva může krémová injektáž značně snížit procento zavlhání a dalšími sanačními opatřeními, jako je aplikace sanační omítky s podporou hydrofobního protisolného nátěru např. AquaSalt Stop® a případně dalších sanačních opatření, může být výsledek velmi spolehlivý a dlouhodobý. U jiných druhů injektáží je výsledek u tohoto druhu smíšeného zdiva naprosto nespolehlivý. Další příklady vhodného méně či více savého zdiva pro aplikaci krémové injektáže, je zdivo z opuky, vápence, pískovce a jiných přírodních materiálů a průmyslově vyráběných materiálů jako je plynosilikát, Ytong, škvárobeton, pórobeton atd. V neposlední řadě se tato krémová injektáž dá použít pro plnohodnotné zhotovení vodorovné hydroizolace ve zdivu u všech druhů dutých cihel, např. Porothermu. Ani u tohoto druhu zdiva nemá krémová injektáž plnohodnotného zástupce. Dále je nenahraditelná pro zhotovení hydroizolační clony v tenkých příčkách (např. 100-150 mm), neboť tyto tloušťky zdiva se nedají plnohodnotně injektovat jiným druhem injektáže pro nemožnost dostatečného naplnění zdiva injektážními hmotami dle norem na průřez zdiva. Krémová injektáž je v tomto případě taktéž naprosto jedinečně účinná, neboť vyvrtané otvory v těchto tenkých příčkách se dostatečně vyplní silanovým krémem a tím je zaručena spotřeba krému dle normy a následná jistota účinnosti. Po provedeném vyplnění vrtů, tj. po provedené injektáži, si krém postupným kruhovým, respektive válcovým nasycováním stavebního materiálu v okolí vrtů ve všech tloušťkách zdiva vytváří hydrofobní clonu, která se v relativně krátkém časovém úseku propojí mezi jednotlivými vrty. Pokud se tato krémová injektáž krémem Systému AquaStop Cream® provede bezchybně, a to v jakékoliv tloušťce zdiva, není pochyb o výsledku, jelikož hydrofobizaci okolí vyplněných vrtů již nic nezastaví, protože probíhá na základě fyzikálních zákonů. obr.č 1. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě nad vzniklou hydroizolační clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. Před samotnou injektáží se doporučuje vyčištění vrtů například vzduchovou pumpou s vložením hadičky do zadní části otvorů, viz. obr.č.5. Pro aplikaci krémové injektáže se doposud používá plnicí pistole viz obr.č.2. s aplikačním trubičkovým nástavcem,viz obr.č.3. pro plnění od zadní části dna k ústí vrtu.Tato aplikace má ale svá úskalí, a proto jsme jako první vyvinuli dvoufázovou výplň vrtů. Doporučujeme provádět injektáž taktéž aplikační pistolí, avšak se dvěma trubičkovými nástavci – plnidly pro jednofázové nebo dvoufázové plnění vrtů ve zdivu. K tomuto postupu nové aplikace nás vedl tento důvod: Ať je pracovník provádějící tuto injektáž sebešikovnější, nemá plně pod kontrolou dané množství krému vtlačovaného do vyvrtaných otvorů. U slabších zdí (do 300 mm tloušťky) se otvory dají jakžtakž kontrolovatelně vyplňovat, avšak u silnějších zdí (od 300 mm tloušťky) je to už prakticky nemožné. Tím, že norma udává ve výpočtové tabulce pro daný typ zdiva spotřebu krému při dodržení daných průměrů vrtů (14 mm), osových vzdáleností vrtů (100 mm) a hloubky vrtů (vždy zkráceny maximálně o 40 mm než je tloušťka zdiva) se zdá, že je vše v nejlepším pořádku. Avšak v praktické aplikaci je to trochu jinak. Zásadním problémem je to, že při plném zastrčení trubičky do vyvrtaného otvoru ve zdivu jejím objemem zmenšíte obsah vyvrtaného otvoru na minimum. Postup aplikace tohoto silanového krému spočívá v tom, že se trubička má zasunout do zadní části vyvrtaného otvoru, nejlépe dna vrtu a pak postupným stlačováním ruční pistole vyplňovat obsah vrtu. Tím, že je aplikační trubička zasunutá, dochází při ručním pumpování k vyplňování otvoru krémem až za aplikační trubičkou. Až potud je vše v pořádku. V momentě, kdy dojde k vyplnění obsahu otvoru od zadní části dna vrtu k aplikační trubičce, okamžitě dochází vlivem zpětného tlaku k obtékání silanového krému pronikajícího mezi trubičkou a vyvrtaným otvorem. V tomto momentě nastává ve většině případů pochybení lidského odhadu rychlosti pro postupné zpětné vytahování plnicí trubičky tahem ruky a zároveň dostatečného vyplňování otvoru stlačováním ruční injektážní pistole. Tyto dva úkony musí probíhat v přímé úměře. Tuto fázi bychom nazvali značně problémovou pro plnohodnotnou výplň, jelikož spotřeba je v zásadě spočítána na 100 % výplň obsahu vyvrtaného otvoru. Právě v této chvíli se velmi často stává, že nedochází k plnohodnotnému vyplňování obsahu vyvrtaného otvoru při vytahování trubičkového nástavce. To má za následek nedostatečné vyplnění vrtu a tudíž se zákonitě snižuje účinek (místo 100% výplně obsahu vrtů vznikají tzv. “housenkové” výplně). Proto jsme jako první vyvinuli jednofázovou a dvoufázovou aplikaci injektáže vrtů. Námi vyvinutá aplikace je průmyslově ochráněna Užitným vzorem registrovaným na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR. První změna v aplikaci krémové injektáže je zatěsnění vpusti aplikační trubičky s obvodem vyvrtaného otvoru a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakem aplikační pistole a kratšího trubičkového nástavce s gumovou kónickou koncovkou viz obr.č.4 , zasunutou do ústí otvoru vrtu, dojde ke kvalitnímu zatěsnění mezi koncovkou a zdivem, což zamezí zpětnému výronu silanového krému při injektáži. Při vyplňování otvorů vrtů ve zdivu tlakem aplikační pistole dochází k postupnému vyplňování vrtů na rozdíl od doposud používaného způsobu plnění pouze aplikační trubičkou a to naopak od přední části vrtu do zadní části vrtu (dna vrtu) vyvrtaného otvoru. Tento postup se týká jednofázového vyplňování silanovým krémem. Jednofázové plnění doporučujeme do maximální tloušťky zdiva 300 mm. Princip dvoufázového vyplňování je popsán níže. Vyplňovaný otvor by měl být ve vodorovném provedení nejlépe v průběžné spáře nebo v mírném sklonu u smíšeného zdiva, max. však v 15° úhlu k svislé rovině injektovaného zdiva. Posledním krokem k dokončení úspěšné krémové beztlakové, ale i tlakové injektáže je, že po vytažení plnidla s kónickou gumovou koncovkou zamezit možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochází pouze u vodorovně provedené injektáže do průběžné spáry. K zatěsnění vrtů po provedené injektáži vyrábíme a dodáváme polystyrenové zátky ( zátky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu), které mají ideální rozměrové a mechanické parametry. Zjistili jsme, že námi prováděná krémová injektáž svépomocí silanovým krémem Systému AquaStop Cream® je ideální pro všechny tloušťky zdiva, avšak u tl. zdiva nad 300 mm, nejčastěji 450 mm až 600 mm, u historických objektů 800 až 1000 mm je efektivnější metoda injektáže ve dvoufázovém plnění. Pracovník, který provádí injektáž aplikační pistolí nejprve použije v první fázi plnění trubičkový nástavec a vyplní vyvrtané otvory. Tento trubičkový nástavec je bez kónické koncovky, viz obr.č.3, kterou dodávají i někteří výrobci silanového krému. Avšak na rozdíl od ostatních výrobců dodáváme a doporučujeme provést výplň ještě krátkým trubičkovým nástavcem (plnidlem) s kónickou gumovou koncovkou, viz obr č.4, pro druhou fázi výplně. Tím se zamezí výskytu již zmiňovaných a námi pojmenovaných neplnohodnotných výplní vrtů, tzv. housenkových výplní, jelikož touto druhou fází plnění– (injektáží zdiva) dojde k 100 % vyplnění otvorů od jejich dna až po ústí vrtů i u těchto značně silných zdí. Další výhodou tohoto postupu dvoufázově provedené beztlakové injektáže Systému AquaStop Cream® v těchto silnějších zdech je snížení rizika, kdy se uvnitř zdiva nachází kaverna, kapsa či značná netěsnost spáry a tím může dojít k nekontrolovatelnému úniku většiny injektované hmoty. Tento problém není tak častý u cihelného zdiva, ale u smíšeného zdiva se toto riziko zvyšuje. Nedostatečné vyplnění vrtů z výše uvedených důvodů je potenciální pro všechny druhy tlakové a beztlakové chemické injektáže zdiva. Avšak tím, že se dvoufázovým injektováním rozloží výplň vyvrtaných otvorů na dvě části, tj. zadní a přední injektážní výplň, výrazně se snižuje riziko zásadního úniku do případných defektů ve zdivu. Samozřejmě se tento dvoufázový postup krémové injektáže dá použít i pro zdiva slabší. Dovolujeme si tvrdit, že krémová injektáž zdiva svépomocí, i když ji vždy neprovádějí profesionálové, je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva. Paradoxně není potřeba profesionálních a drahých zařízení pro aplikaci – injektáž, a přesto výsledky této aplikace se spojením s vynikajícími vlastnostmi silanového krému Systému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva. Když je naše profese koníčkem.   Zde najdete 20 nejnovějších dotazů z naší poradny. Kompletní seznam dotazů a odpovědi na ně najdete v naší poradně, viz Poradna.
Dobrý den, rekonstruuji starý dům ze smíšeného zdiva. Hydroizolace nejsou. Měl jsem záměr nechat zdivo napustit, již jsem byl domluven na aplikaci přípravku Aquafin F od jedné firmy z Plzně. Špatně jsem však pochopil technika při předchozí telefonické domluvě, dle jeho sdělení nelze injektovat obnažené kamenné zdivo, musí se napřed “prohodit”, což já pochopil jako “omítnout”. Zaskočilo mě tedy, když se při další návštěvě podivil, že již máme hotové omítky, navíc my jsme omítali jílovými omítkami, což by prý přineslo další problémy – těžko předvídatelné šíření clony hlínou, že nemají zkušenosti…zkrátka mi injektáž nedoporučil. Této rady uposlechnu v kamenné části domu, ale cihelnou přístavbu, kde již dožil asfaltový pás (byl z konce šedesátých let), bych rád doizoloval. V kamenné části domu mám pod podlahou odvětrávací kanál z Iglú tvarovek. Dům dříve nikde nevlhl, přestože byl uzavřen betonovými podlahami. Máte Vy nějaké zkušenosti s hliněnými omítkami? Nebo by bylo lépe pás omítky při podlaze před injektáží sundat a doomítnout později? Děkuji za každou radu či názor, Ziegler.

Dobrý den pane Ziegler. Vůbec nerozumím tomu obratu názoru technika o 180st. v momentě podání informace o Vámi zhotovených jílových omítkách. Jílové omítky jsou bezesporu zajímavé svoji ekologičností, vzhledem a zejména svými vlastnostmi, ale že by měly mít vliv na zhotovenou injektáž, respektive na její dodatečnou izolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, tak tomu nerozumím. Injektážní clona, ať je to tekutá injektáž nebo např. krémová injektáž (zde si můžete případně přečíst můj názor na tyto technologie , stačí kliknout na odkaz viz: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-injektaz/ ) se zhotovuje vždy do zdiva a nikoliv do omítek. To, že by se omítka velmi pravděpodobně také zhydrofobizovala do určité míry uvedeným přípravkem je velmi pravděpodobné, u krémové injektáže systému AquaStop Cream je to v podstatě jisté, to ale není tak podstatné, ale kde má hlavně vzniknout clona proti vlhkosti je vždy ve zdivu. Omítkami se vlhkost v podstatě nešíří, je to právě zdivem a pouze sekundárním dopadem vlhkého zdiva se omítky zavlhčují u příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. A to je asi vše, jak to můžu okomentovat. Jen u cihelného zdiva bych v případě krémové injektáže doporučil zhotovit vrty a následnou injektáž do ložné průběžné spáry co nejblíže k podlaze, avšak bez jakéhokoliv náklonu, aby se vrty nevyklonily z průběžné spáry. To, že již máte zhotovené omítky neznamená, že se provedení do průběžné spáry nedá zhotovit. Stačí na jednom, lépe na dvou koncích jedné délky zdiva zhotovit svislou drážku a tím budou vodorovné spáry viditelné. Zvolíte si tu nejvhodnější spáru a tu propojíte se stejnou spárou na druhém konci zdi provázkem , lépe stavební tzv. brkačkou a pak i přes neodsekané omítky se vždy dostanete vrtem do vodorovné spáry. Závěrem tedy doporučuji nové omítky v místě injektáže neodstraňovat a postupovat dle návodu. Ale za předpokladu, že injektáž zhotovíte dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz


Dobrý den, děkuji za rychlou reakci. Mohu Vám zítra zavolat?
Hezký zbytek víkendu,
Ziegler.


Dobrý večer. Samozřejmě můžete.

JS

Dobry den, ja bych se chtel zeptat jakym zpusobem u delsiho vrtaku docilit spravne polohovani vrtu, jejich co nejlepsi soubeznost. M. Zelinsky
Dobrý den. Ano rozumím Vašemu dotazu. Souběžnosti vrtů lze docílit 90 stupňovým zámečnickým pravítkem. Touto jednoduchou pomůckou docílíte naprosté souběžnosti mezi jednotlivými vrty, ale i kolmost na svislou rovinu zdiva. V případě většího rozsahu práce a jistoty precizního vyvrtání doporučuji na hranu zámečnického pravítka navařit trubku např. s vnitřním průměrem cca. 16 mm. Prostrčený vrták bude naváděn na kolmost a souběžnost jednotlivých vrtů. Po vyvrtání cca. 150 mm už se vrt nevykloní a navádějící pravítko můžete odendat. V praxi se ale vrtá bez těchto pomůcek, jelikož se dá při troše zručnosti a dobrém pohledu docílit kolmosti a i souběžnosti s minimálními odchylkami, ale je to samozřejmě individuální. S výše popsanou pomůckou je vyvrtání samozřejmě bez zmiňovaných odchylek. Další faktor pro případné použití nebo nepoužití tohoto ,,navaděče,, je tloušťka zdiva. U zdiva tl. např. 150 mm to asi není tak důležité. I bez navaděče se v podstatě nedá zásadně pochybit, ale u zdiva tloušťky např. 800 mm je to už na zvážení. Také u zdiva s průběžnou spárou není potřeba hlídat kolmost na svislou rovinu zdiva, ale to je myslím jasné. Jak jsem se již zmínil, vše záleží na zručnosti, oku a zejména na řemeslné dovednosti. V případě systému AquaStop Cream se doporučují osové vzdálenosti jednotlivých vrtů 100 mm a to je právě z důvodu možných odchylek při vrtání a také plnění atd. Konkurence doporučuje osové vzdálenosti 120 mm, což je normová maximální vzdálenost a v případě způsobených odchylek, které se nikdy nedají vyloučit, už to může mít určitý vliv na účinnost. Pak to někdy může vypadat, že konkurenční krémy jsou účinnější a tím si mohou dovolit doporučovat větší osovou vzdálenost vrtů a dokonce i o něco menší průměry vrtů, ale to je právě doklad toho, že se vůbec nezamýšlí tito výrobci, že krémovou injektáž již v drtivém objemu zhotovují koncoví zákazníci. Je ale pravda, že tito zákazníci odvedou leckdy lepší práci než někteří profesionálové.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz
Jednatel spol. TRUM sanace s.r.o.
Dobrý den, pane Schwarzi, rozhodli jsme se pro injektáž zdiva vaším prostředkem Aqua stop cream.Chtěli bychom zakoupit kbelíky s tímto materiálem a aplikovat krém čerpadlem na aplikaci, které pronajímáte. Chtěla jsem se pouze zeptat, kde najdu volné termíny na pronájem čerpadla a zda stále platí akce, kdy s čerpadlem na místo přijede i váš zaměstnanec. Dále mám pouze techický dotaz, máme starý dům ze smíšeného zdiva o síle 80cm, budeme vrtat 14mm vrtátkem a to 10cm nad podlahou, je potřeba vrtat díry pod úhlem, nebo je můžeme vyvrtat vodorovně? Děkuji Vám za informace, Marie Špatenková

Dobrý den paní Špaténková. Pokud by bylo Vaše zdivo cihelné, je vždy výhodné vrtat do první vodorovné průběžné spáry nad podlahou, kde se ale ještě dostanete s vrtákem, ale zejména vrtačkou, aniž by Vám to začalo lámat vrták a tím naklápět vrty. Ta výška 100 mm pro linii vrtů nad podlahou je maximální, ale je vždy výhodnější vrtat co nejblíže k povrchu podlahy. Samozřejmě toto platí bez výhrad v případě, že půdorys domu prováděné injektáže není podsklepen. Jinak k otázce na akci,, Injektážník k čerpadlu zdarma,, je odpověď tato. Pro velký zájem této služby si v současné době nedovedu představit ji ukončit. Takže platí a je jen potřeba si tuto službu zarezervovat cca 2 až 3 týdny dopředu. Stačí telefonicky na tel. číslo  731 565 565. K té poslední otázce. U cihelného zdiva je vždy daleko výhodnější z mnoha důvodů vrtat ve vodorovném provedení , to je kolmo na svislou rovinu zdiva do již zmiňované průběžné spáry. U zdiva smíšeného či kamenného průběžná spára není a tak je možné vrty zhotovit pod mírným náklonem. Ale vrty ke svislé rovině zdiva je nutno zhotovit maximálně v 15 stupňovém náklonu. Větší náklony jsou kontraproduktivní. Hydrofobizace zdiva po provedené výplně při větších náklonech vrtů vzniká intenzivněji na rubové straně zdiva, to je u dna vrtů. Jeden z mýtů je ten, že se u smíšeného zdiva, ale nejen u smíšeného zdiva, při větším náklonu vrtů, protne více spár a tím je injektáž spolehlivější. U krémové injektáže je toto nevýhoda a náklonem vrtů se naopak požadovaný výsledek snižuje, jak jsem se již výše zmínil. Více nakloněné vrty jsou kontraproduktivní a u cihelného zdiva je to dokonce obrovské pochybení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na stavební chemii

 

Dobrý den, můj soused se již podruhé na mě obrátil s problémem, že se mu opět (v horizontu cca 3let) v prostoru obývacího pokoje na stěně za televizí (výška 100-130cm, ve vzdálenosti od okna 140-210cm objevila vlhkost-větší shluk vlhkých map.Projevil podezdření, zda příčinou nemůže být případně prasklá vodovodní trubka na mojí nemovitosti (sousedíme spolu v řadové zástavbě ) a jeho zeď je 450-500cm (nevím z jakého stavebního materiálu), moje 150cm (plná cihla). Já mám v této části skutečně vzhledem k tomu, že je tam kuchyň ve zdi pod omítkou rozvody vody, ale na mé straně žádné projevy vlhkosti nejsou viditelné.Vzhledem k tomu, že se jedná o starší domy, nebude provedena na těchto zdech provedena izolace proti vlhkosti, místnosti jsou podsklepené.Nemůže se jednat o “rosný bod”, případně vzlínání vlhkosti? Na defekt v rozvodu vodu se mi to nezdá. Na poklep je omítka v těchto místech “odfouklá” Chtěl bych znát Váš názor na případnou příčinu a přikládám foto v Příloze. děkuji za odpověď Miloš Parkan

Dobrý den pane Parkane. Dle Vašeho popisu stavu předpokládám, že zdi obvodové a vnitřní Vašich nemovitostí vlhkost nevykazují. Soudím dle toho, že se o tomto problému nezmiňujete, ale jedna v podstatě společná zeď, na které jsou z Vaší strany rozvody vody a pravděpodobně i odpad pro Vaší kuchyňskou linku, a dle fotografie, na které jsou vidět lokální a ostře ohraničené vlhké mapy, mi vše nasvědčuje opravdu o příčině havarijního stavu. Moje domněnka vychází ze skutečnosti, že zejména u řadových domů, pokud trpí zdivo vzlínající vlhkostí, je tato vlhkost většinou intenzivnější u obvodových zdí, případně vnitřních zdí, ale nejméně právě u společných zdí. Pokud se tento problém u tohoto vnitřního společného zdiva vyskytuje a u ostatního zdiva problém s zavlháním není , je to buď z důvodu havarijního stavu vody, odpadů a pod, a nebo, že jeden ze sousedů má podlahu podstatně níže než soused nad ním, bývá to v  případech výstavby kaskádovitých řadovek. Samozřejmě většinou má výhodu u společného zdiva ten majitel nemovitosti, který je výše. O rosný bod se rozhodně nejedná, ale příčinu zavlhání zdiva z důvodu dožilosti vodorovné izolace a tím působení vzlínající vlhkostí vyloučit nemohu. Ale ke všem výše uvedeným skutečnostem a zejména zaslaným fotografiím bych se přikláněl k havarijnímu stavu vody či odpadu. Ale je to pouze moje domněnka vycházející z předaných informací, přičemž ale také jsem mnohokrát tento problém sledoval anebo se na jeho odstranění podílel. Ještě by mne zajímala důležitá informace, která by mohla být indicií pro mé podpoření názoru či jeho vyvrácení. Tím, že v popisu dispozice místností popisujete, že místnosti jsou podsklepené, potřeboval bych od Vás informaci a to tuto: V Jakém stavu jsou Vaše společné zdi pod úrovní podlahy prvního nadzemního podlaží?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem


Dobrý den pane Schwarzi,

velice moc děkuji za Váš profesionální přístup a rychlost reagování na problém, s jakou jsem se opravdu dosud nesetkal. Svědčí to o tom, že jste opravdu odborník na svém místě. Mám na věc podobný názor. A vzhledem k tomu, že jsem před 4 lety kuchyni kompletně rekonstruoval, bych opravdu nerad prováděl výměnu rozvodů vody. Samotřejmě, že součástí rekonstrukce byl i nový přívod vody v plastu ke kuchyňské lince, nicméně zůstal zachován i stávájící 25-ti letý rozvod vody v pozinku, neboť pokračuje a navazuje i do dalších místností (koupelna, sprcha, záchody a pokračuje do II. NP. Nový přívod je ukončen v chodbě, aby se v budoucnu dal následně použít, nicméně je to věc, do které bych se nyní docela nerad pouštěl.

Se sousedem se domluvím, u něho bude snažší zeď odsekat (je stejně v těcto částech vydutá a bude snad možná lépe vidět, co je toho příčinou, ve zdi mohou být i kameny…

 ještě jednou díky moc

 S pozdravem

 Miloš Parkan


Dobrý den pane Parkane. Děkuji za pochvalná slova, která mi leckdy dávají sílu pokračovat v poradenské činnosti. Pokud byste mi po zjištění příčiny zavlhání zdiva dal zpětnou vazbu, i mne to obohatí. Děkuji

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den, mohl bych se dotázat na rozdíl Vašeho výrobku AquaStop Cream od výrobku společnosti RealSan – Aquabarier 3 ? Děkuji.

Dobrý den. Neznám jejich výrobu, původ surovin a certifikaci a tak nemůžu porovnávat kvalitu, účinnost apod., ale z jejich Technického listu se jedná pravděpodobně o podobný výrobek. Jsem přesvědčen, že Vámi dotazovaný výrobek nemůže dosahovat vyšší kvality a tím ani vyšší účinnosti než náš AquaStop Cream, úspěšně prověřený již přibližně u 5000 staveb . Vycházím z toho, že u našeho výrobku jsme dosáhli maximální účinnosti díky našemu know how výroby a v neposlední řadě i aplikace. Co ale můžu s jistotou tvrdit o našem injektážním krému AquaStop Cream je to, že je náš výrobek vyráběn ze surovin dovážených z Německa, je vyráběn nejmodernější technologií a podléhá přísnému státnímu dohledu kontroly výroby. V neposlední řadě každé 3 roky musíme obnovovat u Státní zkušebny novou certifikaci, kde prochází injektážní krém širokou škálou prověrek a zkoušek své účinnosti a kvality pro udělení certifikace, což je pro spotřebitele samozřejmě zárukou následně uvedených údajů v Technickém listě, Bezpečnostním listě a Prohlášení o shodě. Náš AquaStop Cream je vyráběn v té nejvyšší kvalitě a nejvyšší možné účinnosti a tím si nedovedu představit, že by u konkurenčních injektážních krémů mohly být jejich vlastnosti lepší a tím jejich výrobky mohly být více spolehlivé. Nechci v žádném smyslu snižovat konkurenční krémy pro injektáž zdiva k trvalému zamezení vzlínající vlhkosti, ale pouze v případě pokud jsou konkurenční krémy  vyráběny s 80% aktivní látkou silan/siloxanu ve svém obsahu a jejich suroviny a technologie výroby splňují všechny nejmodernější požadavky, tak jako je tomu u naší výroby, mohou docílit max. stejné,  nikoliv však vyšší kvality než náš výrobek AquaStop Cream. Tím, že jsme se za poslední 4 roky stali největšími prodejci injektážního krému v ČR a pravděpodobně i v SR, už  něco vypovídá. Myslím, že i v naší oblasti výroby stavební chemie všeobecně platí, ne vždy dražší = lepší. Ale rozhodnutí je samozřejmě vždy na investorovi.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, rád bych věděl, jaký způsobem (jaké materiály mohou být aplikovány) a v jaké časové ose mohu dokončit vnější fasádu domu po injektáži samotné. Jedná se o zdivo smíšené cihla-kámen u 120let starého domu, zateplovat nehodlám. Děkuji.

Dobrý den. Přesně nerozumím větě,, jaké materiály mohou být aplikovány,, ale pokud myslíte injektážní hmotu AquaStop Cream , tak tu my dodáváme na silanové bázi s max. možnou koncentrací (80%) aktivní látky silan/siloxanu ve svém obsahu. V současné době je to nejúčinnější injektážní metoda pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti a to ve všech druzích zdících materiálů. Dostatek informací najdete na našem webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a nebo www.kremova-injektaz-zdiva.cz . Jinak k té druhé otázce. Pokud budete zhotovovat nové omítky, technologická pauza od zhotovené injektáže po zahájení omítání, nejlépe sanačních omítek či termoizolační omítky, které jsou paropropustné a hydrofoní ,  je cca 14 dní.

S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na sanační technologie
—————————————————————————

Dobrý den,
děkuji za odpoveď, v podstatě jste mi odpověděl odpovědí na druhou otázku i na otázku první. Co se týče injektáže samotné, v tom mám jasno, proto píši Vám. Ještě jeden dotaz a to zda mají být zátky po dvoufázové injektáži ponechány, dejme tomu po dobu zmíněných14dní, či musejí zůstat aplikovány napořád ? Ještě jednou díky.
S pozdravem
Filip Pivny


Dobrý den.
Zátky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního extrudovaného polystyrénu a tak po dispergaci krému se zátky mohou případně o trochu více do prázdného vrtu zasunout a ponechat je ve zdivu. V budoucnu rozhodně žádná jakási nežádoucí reakce, proces či jak to nazvat ve zdivu, u tohoto polystyrénu nehrozí. U obvodového zdiva, kde se injektáž zhotovila nad úrovní terénu, plní ale hned dvě funkce. Zaprvé zatěsňují možný výron injektážního krému z ústí vrtů, ale co se moc nikde neuvádí, ačkoliv je to další nesporná výhoda tohoto druhu zatěsnění a to, že se zdivo, které se určitě staticky nenaruší, ale tepelně částečně ano, tak tyto zátky toto tepelné oslabení naprosto eliminují. Kdysi dávno jsem provedl kontrolní měření termokamerou v zimním období, kdy přes den bylo okolo 0 stupňů Celsia  a v noci mínus 3 stupně, takže žádné velké mrazy. V místech line vrtů, kde se po injektáži tyto zátky nepoužily, ačkoliv bylo zdivo po injektáži oboustranně nově omítnuto sanační omítkou, přesně jsem našel místa vrtů. Teplota na povrchu omítek v temperované místnosti byla při tomto období na místech vrtů pouze 14 stupňů a v okolí vrtů 21 stupňů. Toto mám zdokumentováno. Takže u obvodového zdiva dokonce si myslím, respektive je jasné, že zátky po ukončení dispergace injektážního krému by bylo škoda odstranit. Toto samozřejmě ale platí pouze u obvodového zdiva nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního či zdiva pod úrovní terénu je to v podstatě jen ten důvod zatěsnění po provedeném plnění a tím, zda zátky po ukončené dispergaci odstraníte či zasunete a tím je ponecháte, je na Vás. Ale já si myslím, že je jednoduší tento námi vyráběný a dodávaný druh zátek spíše ve zdivu ponechat. Nic se tím nezkazí a u obvodového zdiva, jak jsem výše vysvětlil, je to dokonce velmi výhodné.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

 

Dobrý den, pročetl jsem si Váš web a shlédl videa. Řeším vlhkost ve zdivu jak cihlovém, tak kamenném, šíře 600 – 1000mm u staré chalupy. Odkryl jsem vnitřní staré prkenné podlahy, a vybral cca 500mm hlíny, kamenů a zásypu. Před shlédnutím Vašich videí jsem zamýšlel zhotovit kalsickou skaldbu, tzn. štěr, vyztuženou betonovou mazaninu a po vyzrání zhotovit hydroizolačnímy pásy vanu a podřezat zdiva tak, abych se ubránil pronikání vlhkosti do interiéru a do stěn. Co se týče skaldby podlah a vodorovné izolace, myslím, že lepší řešení není, ale namísto podřezání bych raději volil Vaši technologii. Otázkou je, zda bude fungovat nová skladba s vodorovnou hydroizolací (lepenka) a injektáž obvodoých a vnitřních nosných stěn….popř. jak zabezpečit, aby tyto 2 systémy spolupracovali. Pokud budu řeč´šit jen podlahu, vlhkost půjde do stěn, naopak pokud budu řešit jen injektáž, voda se mi dostane podlahou do interiéru. mám obavy, že když provedu výše popopisovanou skladbu podlahy a injektáž, že si vlhkost najde nejslabší místo ve styku mezi vnitřní stranou stěny a na ní navazující podlahou… Předem vám děkuji za radu a pokud bychom přišli na řešení, které mně jako stavaře přesvědčí, určitě zvolím Váš systém a nebudu řešit dosti náročné podřezávání metrových stěn. S pozdravem Roman Slabý

Dobrý den pane Slabý. Myslím, že se dá se vším souhlasit a co se týče obavy napojení hydroizolace podlahy (hydroizolační vany) s dodatečně zhotovenou vodorovnou izolací ve zdivu systémem AquaStop Cream není to tak složité. Injektážní hmota Aquastop Cream se po zhotovení výplní vrtů nešíří pouze do bočních směrů od vrtů, ale i do předních a zadních částí zdiva. Takže včetně povrchů! zdícího nainjektovaného materiálu. To znamená, že když budete zhotovovat hydroizolační vanu např. modifikovanými živičnými pásy, tak v místech linie injektáže, to je ve svislých konstrukcích, vytáhněte tyto pásy cca. 100 mm nad vodorovnou linii injektáže. Tyto dvě izolace se spojí a navzájem se budou doplňovat a tím se zamezí k pronikání vlhkosti nad tyto izolace. Zvažte i případné zateplení podlahy.  

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Když je naše profese koníčkem

___________________________________________________________________________

Děkuji Vám za rychlou odpověď. Ještě mne napadá, zda by se dala hydroizolační vana udělat z Vašeho AquaStop Bitumen 2K? že by bylo vše od jednoho výrobce. Jinak tepelnou izolaci mám samozřejmě vyřešenou:-)

S pozdravem

Roman Slabý

realizace

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Slabý. Hydroizolační vana zhotovená bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen 2K má mnoho výhod oproti klasických asfaltových pásů. Ty dvě hlavní výhody jsou neoddiskutovatelné. To jsou:

Hydroizolace je bezešvá, beze spojů. Ta druhá obrovská výhoda této stěrky je, že má velmi dobrou přilnavost k většině druhů povrchů (podkladů) i zavlhlých, snadno se hladítkem nanáší i na svislé konstrukce, záhyby, nerovné podklady, což u asfaltových pásů toto neplatí a na svislých konstrukcích či záhybech se asfaltové pásy odchlipují apod. Jistě z praxe znáte. Dalšími, řekl bych neméně zajímavými výhodami jsou, že vzniká protiradonová bariéra, je do jisté míry pružná a nemá tendenci při drobných otřesech či pnutí praskat, velmi snadná aplikace, a nanáší se do cca. 6 mm, takže se nejedná o jakýsi nátěr, ale vznikne dostatečně silná hydroizolační vrstva. Nechci, aby to znělo jako demonstrace výhod, ale opravdu, kdo začal zhotovovat tyto izolace, již na jinou izolaci pro tyto účely neměl potřebu přejít. V neposlední řadě se dá použít na svislé izolace podúrovňového zdiva při odkopání, tam bych řekl, že je nenahraditelná. Dobře se dá kopírovat nerovnost zdiva, nestéká, vynikající přilnavost k zavlhlému podkladu, což je u odkopaného podúrovňového zdiva vždy, atd. Nanáší se ve dvou vrstvách hladítkem a každá vrstva je již dostatečně pevná po 24 hodinách. U podlahy je vhodnější po první zhotovené vrstvě zhotovovat druhou vrstvu za 48 hodin a použít nejlépe tenisky s nízkým vzorkem. Je to sice určitá technologická pauza, časové omezení, ale klady jistě převládají. Ještě asi zajímavými vlastnostmi bitumenové stěrky AquaStop Bitumen 2K jsou, že se velmi kvalitně spojí s širokou škálou jiných druhů stávajících izolací a materiálů, od injektážní již probíraných clon, asfaltových lepenek, nerezových plechů až po dřevěné konstrukce. No zvažte, případně zkuste.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou. A tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, až po lepidla, nátěry atd atd,.Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Pouze složka vody z obsahu krému. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

Dobrý den, mám dotaz ohledně injektážního krému AquaStop. Kolik krému bude cca potřeba při 30 m zdiva a tloušťce od 30-60 cm? Děkuji za informaci, s pozdravem a přáním hezkého dne — Jehlička

Dobrý den pane Jehličko. Pro reálný výpočet spotřeby potřebuji znát běžné metry při daných tloušťkách zdiva. Od –  do může být pro výpočet nepřesné. Ale pokud bych to zprůměroval a za předpokladu, že zprůměrovaná tloušťka zdiva bude odpovídat skutečnosti, to znamená, že zprůměrovaná tloušťka vychází 45 cm, tak spotřeba při délce 30 bm v cihelném zdivu a zachování technologického postupu pro systém AquaStop Cream by byla cca. 17 litrů. U zdiva kamenného, smíšeného by byla spotřeba cca. 18 litrů injektážního krému.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když ne naše profese koníčkem

Dobrý večer, jak dlouho vydrží nespotřebovaný krém v kbelíku po otevření ? Co děláte s otvory po zaschnutí krému, necháte je prázdné ? Vladimír Wimmer

Dobrý den. Injektážní krém po otevření vydrží minimálně 1 rok aniž by to změnilo jakékoliv jeho vlastnosti. Jen je potřeba dodržovat vhodné skladování. Zejména nevystavit v zimním období injektážní krém AquaStop Cream přemrznutí a v letních obdobích nevystavovat injektážní hmotu vysokým teplotám. Přirovnal bych to ke skladování barev. K té druhé otázce. Vrty, které jsou po dispergaci prázdné se nemusí vyplňovat. Narušení statiky objektu nehrozí. Pokud byste si ale dal tu práci a např. tzv. maltovou zálivkou byste prázdné vrty vyplnil, nic tím samozřejmě nezkazíte. Pro toto vyplnění by se dala použít i naše injektážní pistole pro kbelíkové balení, která je určená pro výplně vrtů injektážním krémem AquaStop Cream, ale určitě by vytlačila i řidčí maltovou směs. 
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Schwarzi , děkuji za rychlou a vyčerpávající odpověď. 

Zdravim z Mělníku

Vladimír Wimmer 

Dobry den, aka zaruka neprepustenia vody je pri vasom kreme? Dakujem, Petras Peter
Dobrý den. Doba životnosti dodatečně zhotovené izolace pro  zamezení
kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu systémem AquaStop Cream záleží na
mnoha faktorech. V jakém zdivu byla injektáž zhotovena, jak kvalitně, do
jaké míry je neustále namáhána, atd. Ale minimální doba životnosti je 25
let. 
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
Vážení, na základě Vašich znalostí a zkušeností prosím tímto o doporučení / radu / … jak zaplnit / ucpat / zateplit / … oblý výklenek u cihlového ČD, v obytných patrech je vlhkost / suchost ok. Nákresy přikládám v přílohách. Jde spíše o stavební prevenci před vlhkostí než o zbavení se vlhkosti po …Prosím zohlednit vlhkost z místnosti ( před tělesem topení ) + případnou vlhkost po zatečení vody oknem + … odvětrávání Děkuji a s pozdravem Z. Trojan ( telefonní spojení nedávám úmyslně )

Dobrý den pane Trojane. Pokud se Vám jedná o zateplení zdiva z interiéru zkosených zdí  okolo oken a špalet včetně nadokenního překladu, bylo by ideální stávající omítku odstranit a použít termoizolační omítku. Na trhu je jich již značný výběr. Zřejmě máte obavu ze  vzniku nejchladnějších míst (soudím dle nákresů) a tím z možné kondenzace vzdušné vlhkosti, která by mohla do budoucnosti způsobovat vznik plísní. U těchto termoizolačních omítek na jejich povrchu nedochází ke kondenzaci a mají zároveň tu vynikající vlastnost , že mají nízký difuzní odpor (jsou dostatečně prodyšné), takže pokud jsem celou záležitost dobře pochopil, řešil bych zateplení v každém patře Vašeho činžovního domu tyto zdi tímto způsobem. Tento postup ale za předpokladu, že v brzké době neuvažujete o zateplení fasády. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

Dobry den. Chcem sa spytat ci by som mohol vrtat diery pre sanaciu menej ako 10 cm od povrchu. Dovod je ze mame problem s vlhkostou vo vnutornych stenach ale len na jar a v lete lebo pocas vykurovacieho obdobia kurim krbom a vlhkost v dome je minimalna(prerobeny starsi dom) a chcel by som to vrtat tak aby som to schoval listou pre plavajuce podlahy. A este by ma zaujimalo ked narazim na kvader ktory je dieravy mam vyplnit celu dieru? Dakujem za info. Velmi sa mi paci vas produkt. Šimek Tomáš

Dobrý den. Myslíte zhotovit hloubku vrtů 10 cm? Jaká je tloušťka zdiva?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem


Dobry den. Nemyslel som hlbku. To viem z videa. Potrebujem vediet vysku ci moze byt menej ako 10 cm ako je uvadzane vo videu pretoze vyvrtane diery potrebujem skryt do uz spominanej listy.


Dobrý den pane Šimku. Pokud zdivo je cihelné, je potřeba vždy vrtat do průběžné vodorovné spáry mezi řadami cihel v osových vzdálenostech 100 mm, průměrem vrtů vrtákem 14 mm, hloubku vrtů na skutečnou tloušťku zdiva (mínus cca 30 mm) a maximální výšky linie vrtů od podlahy 100 mm. Takže snížení linie vrtů  není na závadu, ale max. výškový limit musí být stanoven a to je to, co Vás asi zajímalo. Pokud je zdivo smíšené, bez průběžné spáry, můžete linii vrtů zhotovit pod mírný náklonem a výšku linie vrtů můžete nastavit cca 20 mm nad podlahou. Pokud máte cihelné zdivo, využijte první průběžnou spáru od podlahy do které se ale dostanete v kolmém provedení k svislé rovině zdiva. V praxi to znamená, že do spáry, která je např. 20 mm nad podlahou se ale nedostanete, respektive dostanete, ale vrt se nedá ve vodorovném provedení vzhledem k tloušťce vrtačky zhotovit, což není ideální. Ale to za předpokladu, že vrtáte z interiéru. Pokud byste vrtal u obvodového zdiva z venku a terén je níže než povrch podlahy, nejste výškově limitován a vrtat můžete do spáry v těsné blízkosti podlahy. Ale z Vašeho dotazu je jasné, že se jedná o vnitřní zdivo, takže platí vše výše uvedené. Pokud se jedná o cihly či tvárnice s komorami, je plnění a i zhotovení výšky linie vrtů trochu komplikovanější. Podrobný návod jak toto komůrkové zdivo vrtat a plnit najdete v naší Poradně, kde již tento dotaz byl vícekrát vznesen. Prosím o trochu trpělivosti, bude to trochu starší dotaz, ale dotazy a odpovědi na injektáž různých druhů dutých a komůrkových cihel a tvárnic najdete. Děkuji za pochopení. 

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, prosím o radu s doplňováním krému kónickou koncovkou. Osekali jsme omítky, vyvrtali otvory ve spáře plného zdiva, vyfoukli vrty, naplnili trubičkovým plnidlem – potud vše vpořádku. Ale při snaze doplnit vrt plnidlem s kónickou gumovou koncovkou krém okamžitě vytéká mimo, o natlakování nemůže být řeč. Ani vrty délky 10cm se takto nedaří naplnit. Koncovka totiž neutěsní ústí vrtu, jelikož malta ve spáře je nesoudržná a vydrolená po vrtání a osekávání. Zdá se mi, že koncovka může těsnit pouze při zachování původní omítky. Děláme něco špatně? Díky za radu, Beránek.

Dobrý den. Nic špatně neděláte. Tato druhá fáze plnění je opravdu vhodná pro vrty zhotovené přes omítky, pískovcové, opukové kameny apod. Ale druhá fáze plnění (injektáže) je jen doporučující a to pro případ, že pracovník při plnění není příliš zručný, což samozřejmě nemusí být a asi není Váš případ. Ale pokud si nejste jisti dostatečnou výplní po vyplnění vrtů trubičkovým nástavcem, můžete ústí vrtů okolo omáznout rychletuhnoucím cementem (tj. ve Vašem případě vrtů v průběžné spáře) samozřejmě tak, abyste si nezatěsnili ústí vrtů, ale případné zúžení průměru v ústí vrtů by nevadilo, a než rychletuhnoucí cement vytvrdne, gumovou kónickou koncovkou si zhotovíte otisk kónického tvaru a pak již přitisknutím pistole s gumovou koncovkou lze provést případné dotlakování obsahu vrtu. Pakliže jste výplň provedli ale dostatečně, nečekejte, že doplnění vrtů injektážním krémem přes kónickou koncovku bude objemově zásadní a tím bude mít zásadní význam pro výsledek.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem


Díky za rychlou odpověď. Zkusím to takto.

S pozdravem,

Vladimír Beránek

Dobrý deň pán Schwarz, chcel by som sa Vás opýtať ohľadom priemeru aplikačnej hadičky na Aqua Stop Cream. V svojich materiáloch odporúčate vŕtať otvory na priemer 14mm. Tento priemer je však neštandard. Pokiaľ je vonkajší priemer aplikačnej hadičky menší ako 11-12mm tak by som chcel vŕtať otvory vrtákom 12mm (ktoré mám k dispozícii v rôznych dĺžkach), s tým, že by som aj zmenšil vzdialenosť medzi týmito otvormi. V podstate aj konkurenčné prípravky na tejto istej báze tiež aplikujú emulziu do 12mm otvorov.Ďakujem za odpoveď J.Majkút

Dobrý den pane Majkút. Pro systém AquaStop Cream se používá aplikační kovová trubička pro kbelíkové balení, která má vnější průměr 10 mm a pro salámové balení má 8 mm průměr. Ta je plastová. To, že konkurence má ve svém technologickém postupu průměr vrtů 12 mm neznamená, že je to standardní a náš průměr vrtů je nestandardní. Je to spíše naopak. AquaStop Cream je vysoce účinný, prochází každé 3 roky novou důkladnou certifikací výrobku, podléhá přísné kontrole výroby a suroviny pro výrobu pochází z Německa. Vše je koncipováno systémově pro nejúčinnější výsledek. Zmenšování průměru vrtů a vzdalování osových vzdáleností vrtů je kontraproduktivní. Spotřeba je sice o něco málo nižší, ale i výsledek je tím pádem v přímé úměře méně spolehlivý. Injektážní krém AquaStop Cream je minimálně stejně účinný jako konkurenční krémy, ale náš systémový technologický postup je spolehlivější.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Dobrý den, chtěl bych injektáž udělat na chalupě,která je s kotovice 350mm tlouštka.Chtěl bych se zeptat po jaké době po provedení injektáže je vhodné zed opět omítnout a jaká omítka se doporučuje.Vzládne tuhle práci i laik bez předchozích zkušeností?Jedná se o 15 m místnost.Děkuji Buš
Dobrý den pane Buš. Po aplikaci systému AquaStop Cream je vhodné zachovat technologickou pauzu cca 14 dní a pak je vhodné aplikovat sanační omítku, kterou běžně nabízejí jakékoliv stavebniny. Samozřejmě jsou dodavatelé různých sanačních omítek pod různými obchodními názvy, ale to už není pro výsledek tak rozhodující. Primární je zdivo dodatečně odizolovat od vzlínající vlhkosti, což v případě Vašeho druhu zdiva je snadné a výsledek bude velmi spolehlivý. Na našem webu najdete dostatek informací o technologickém postupu pro náš systém AquaStop Cream. Zvládne to úplně každý.
S pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Dobrý deň, potreboval by som odizolovať tehlový základ. Jedná sa o starší dom, izolácia obvodového múra je papierová lepenka, ktorá je nad úrovňov terénu – dvora, vo výške 80cm. Od úrovne terénu po lepenkovú izoláciu dochádza k vlhnutiu muriva a opadávaniu omietky, nakoľko tehlový základ intenzívne nasáva spodnú vlhkosť a preto by som ho chcel odizolovať pomocou Aqua Stop Cream. Izolovať by som chcel zvonka na úrovni vonkajšieho terénu, v špáre tehlového základu. Otázka znie, či sa nemusím báť narušenia statiky, prípadných trhlín nad injektážou… ? Preto sa pýtam – po vytvorení hydroizolačnej clony sa všetok gél vsiakne do muríva ?…….diery ostávajú voľné, bez výplne ? ……netreba ich kôli statike dodatočne niečím zaplniť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Sloboda
Dobrý den pane Sloboda. Odpovědi na Vaše otázky jsou tyto. V případě systému AquaStop Cream a jeho technologického postupu v žádném případě k narušení statiky domu nedojde. Systém AquaStop Cream byl úspěšně aplikován na tisících stavbách v různých druzích zdících materiálů a různých typů staveb. Nikdy k narušení statiky nedošlo a nedochází. Po provedené výplni vrtů injektážním krémem AquaStop Cream dochází k pronikání (šíření) aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaného zdiva a tím se vrty postupně vyprázdní. Po jejich vyprázdnění není potřeba vrty jakkoliv vyplňovat, např. jakousi maltovou zálivkou. Tyto zálivkové výplně se zhotovují u vrtů v případě jiných technologií a zejména jiných, podstatně větších průměrů vrtů. V devadesátých létech minulého století se těmto vrtům v podobných průměrech a osových vzdálenostech pro injektáž zdiva z důvodu zamezení vzlínající vlhkosti všeobecně říkalo mikroinjektáž, což vlastně bylo ve stavebnictví přesnější pojmenování, ale postupně se zažilo všeobecné pojmenování injektáž zdiva. Už to původní pojmenování leccos napovídá. Na jednu okolnost bych raději upozornil. Pokud by pod podlahou byla zemina či zásyp, nebylo by to plnohodnotné řešení. Liniová clona ve zdivu by Vám sice vznikla těsně nad úrovní terénu, ale ze zavlhlého zásypu pod podlahou by se Vám vlhkost z vnitřní strany stavebního dílce přemosťovala nad zhotovenou clonu a výsledek by nemusel být stoprocentní. Sice ze spodního směru, tj. od základů by vzlínající vlhkost nad dodatečně zhotovenou izolaci v úrovni terénu již nepronikala, ale pořád je tam velká pravděpodobnost, že se vlhkost bude z bočního směru infiltrovat do zdiva ze zásypu mezi dodatečně zhotovenou izolací v úrovni terénu do výšky podlahy, respektive stávající vodorovné izolace. Neznám skladbu podlahy a jejího podloží a tak je toto pouze upozornění.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradna pro urgentní dotazy na čísle: +420 731 565 565
———————————————————————-
Dobrý deň, pán Schwarz.
Áno, uvedomujem si na čo upozorňujete. Najskôr sme daný problém riešili odkopaním základu a použitím mopovej fólie. Toto pomohlo len čiastočne. Chcem pokračovať pridaním izolačnej clony AquaStop Cream na úrovni terénu. Vnútorný zásyp – piesok-  a vnútorné podlahy nie sú izolované. Našťastie steny nad úrovňou lepenkovej izolácie máme suché – zvonka aj zvnútra. Predpokladám, že by sa stav po injektáži mal zlepšiť. Tá otázka týkajúca sa vplyvu tejto injektáže na statiku domu bola naša reakcia na rozhovor s jedným pánom, ktorý vykonáva podrezávanie domov. Ten tvrdil, že do základov sa nemá zasahovať. Chceli sme si to overiť. Ďakujem Vám za ochotu a informácie .Váš systém AquaStop Cream sme rozhodnutí použiť.
S pozdravom Sloboda
 
 
Dobrý den, Vaši technologii jsem již zakoupil, vše připravil a v nejbližší době hodlám aplikovat. Nyní mne trápí otázka, když budu aplikovat na příčku jen z jedné strany (na druhé straně je koupelna a tudíž obklad) Díru vyvrtám cca 3cm od obkladu. nebude gel na obkladačkách, respektive v jejich spárách dělat nějaké mapy nebo jakékoli jiné estetické vady? Co když na druhé straně nechám omítku? budou se na ní tvořit mapy? Děkuji za odpověď Ondráček

Dobrý den pane Ondráčku. Nejprve k tomu příčkovému zdivu. To zatmavení ve spárách obkladů na druhé straně zdiva je možné, ale záleží na kvalitě použité spárovací hmoty a také do značné míry jejím stáří. Ale pokud injektážní krém zatmaví spárovací hmotu v místech provedené injektáže, nebylo by to vůbec na závadu. Zatmevení je po provedené krémové injektáži systémem AquaStop Cream  jen dočasné. Po nějaké době dojde k ukončení dispergace silanového krému a v tom momentě se viditelné zatmanení pomalu začne ztrácet. Na omítkách to probíhá stejně. Jen je zatmavení logicky viditelnější, ale také jen po nějakou dobu. Pak vznikne pevná vazba v pórech a i těch nejjemnějších kapilárách zdiva s aktivní látkou a clona je již nerozpustná.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Chtěl jsem se ještě zeptat – zbylo mi ještě trochu krému, mohu po nějakém čase ještě díry doplnit? Pokud ano tak po jaké době je to nejvhodnější? děkuji za odpověď Ondráček

_______________________________________________________________

Dobrý den pane Ondráčku. Doplňovat vrty není nutné, samozřejmě za předpokladu, že jste již výplň provedl řádně, ale rozumím Vašemu dotazu. V případě, že Vám po předchozí plnohodnotné injektáži nějaké množství krému zbylo a nemáte již potřebu zhotovit injektáž na dalších místech, což z Vašeho dotazu vyplývá, doplnit vrty můžete, není to nic proti ničemu, naopak clonu tím ještě o ten přebytečný krém zesílíte. Dobu spotřebování přebytečného krému AquaStop Cream od prvního vyplnění doporučuji tak od jednoho do dvou týdnů. Obsahy vrtů po této době budou již dostatečně vyprázdněné a tím vznikne dostatek obsahového prostoru pro spotřebování přebytečného krému.

S přátelským pozdravem Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na sanace a izolace.

 

 

 

Můj starý dům je postaven na pískovcových štukách cca 50 cm vysokých. Je možno využit krém i v pískovci, bude to fungovat? Díky za zprávu.

Dobrý den pane Svobodo. V pískovci se injektážní krém velmi dobře rozpouští, respektive se snadno vpenetrovává do jeho struktury, tj. pórů a i těch nejjemnějších kapilár tohoto přírodního stavebního materiálu. Posílám Vám odkaz na fotografii z našeho webu, kde uvidíte vznikající vodorovnou izolaci po provedené injektáži systémem AquaStop Cream. Stačí na odkaz kliknout: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/reference-trumf/sanace-vlhkeho-zdiva-injektazi-aquastop-cream-v-piskovcovem-obvodovem-zdivu/

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou. A tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, až po lepidla, nátěry atd atd,.Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Pouze složka vody z obsahu krému. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

_______________________________________________________________

Já také děkuji za Vaše přání pane Tarabo.

S přátelským pozdravem J. Schwarz

Pro zobrazení vybraného zboží klikněte na tlačítko "Zobrazit košík"

Spočítejte si sami spotřebu injektážního krému při zachování postupu pro systém AquaStop Cream

kalkulacka spotreby kremu
injektážní čerpadlo

Profesionální injektážní divize

Trumf Sanace

Jsme nejen výrobci sanačních materiálů, ale naše realizační divize provádí aplikace těchto našich výrobků. Pokud byste si ,,netroufli“ na injektáž zdiva svépomocí přejděte na náš web www.kremova-injektaz-zdiva.cz nebo www.injektaz-zdiva-praha.cz . Tím, že jsme výrobci a používané sanační materiály nepřekupujeme, poskytujeme v případě námi zrealizovaných staveb zajímavé ceny.

Hodnocení technické podpory na lince 731 565 565

Vložit hodnocení

Nakupujte v našem E-shopu

AquaStop Cream®

AquaStop

AquaSalt Stop

Aqua SaltStop

AquaStop Bitumen 2K

AquaStopBitumen

Krémová Injektáž zdiva

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Užitný vzor – krémová injektáž

užitný vzor

Profesionální sanační firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch
Spolehlivá firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268
Tel.: +420 602 282 982
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz