V případě injektáže zdiva svépomocí ušetříte až 75% finančních prostředků při porovnání běžných cen účtovaných od injektážních firem z oboru sanace vlhkého zdiva. S naším kompletním servisem, t.j. s podrobným návodem, prodejem všech potřebných materiálů a apllikačních zařízení, instruktážním videem, poradnou a telefonickou poradenskou službou to zvládne úplně každý !

 

  V případě injektáže zdiva svépomocí ušetříte až 75% finančních prostředků při porovnání běžných cen účtovaných od injektážních firem z oboru sanace vlhkého zdiva! Celý systémový program pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí je koncipován tak, aby to zvládl úplně každý a výsledek byl naprosto spolehlivý. Injektáž zdiva svépomocí je určená zejména pro koncové spotřebitele, ale i pro profesionální firmy v odboru sanace vlhkého zdiva. Injektážní krém Systému AquaStop Cream® je vyráběn v nejvyšší kvalitě a výrobní proces podléhá státnímu dozoru výroby. Připravili jsme pro Vás kompletní servis pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, t.j. aplikační návod viz. Návod k aplikaci, prodej ucelené řady materiálů a aplikačního zařízení viz. tlačítko: Zde nakoupíte vše pro injektáž E-shop a v neposlední řadě i profesionálního aplikačního zařízení k možnému bezplatnému zapůjčení viz. Ceník. Krémová injektáž zdiva svépomocí, i když ji provádějí zejména koncoví spotřebitelé, ale i injektážní firmy, je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva. Paradoxně není potřeba drahých zařízení a přesto výsledky této metody ve spojení s vynikajícími vlastnostmi silanového krému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva. S naším kompletním servisem, t.j., s podrobným návodem pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, prodejem všech potřebných materiálů a aplikačních zařízení, instruktážním videem, kalkulačkou pro výpočet spotřeby, internetovou bezplatnou poradnou a telefonickou poradenskou službou na mob.čísle: 731 565 565 to s troškou šikovnosti zvládne úplně každý!

Pro shlédnutí tohoto spuštěného videa na celou plochu obrazovky klikněte 2 x levým tlačítkem myši.

sanace zdiva
Tento článek zahrnuje všechny informace poskytnuté na dalších stránkách tohoto webu (viz tlačítka na liště a pod.), ale pro případ, že chcete získat ještě více informací o krémové injektáži zdiva svépomocí v uceleném a zejména širším pojetí, je určen pro Vás.

Díky jedinečně specifickým vlastnostem krémové injektážní hmoty Systému AquaStop Cream® viz. popis výrobku a její jednoduché a přesto vysoce účinné aplikaci se stala tato injektáž prokazatelně nejúčinnější a neuniverzálnější injektáží mezi beztlakovými, ale i tlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti. Plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje podřezávku domu! Injektážní silanový krém AquaStop Cream® s plnicí pistolí a příslušenstvím si můžete zakoupit na našem E-shopu nebo přímo na naší provozovně viz Kontakt. K docílení vynikajících výsledků pro zhotovení hydroizolační clony ve většině druzích zdiva postačí injektážní krém, plnicí pistole či pumpa, vrták, vrtačka a dodržení našeho technologického postupu. V neposlední řadě je krémová injektáž hygienicky nezávadná, jelikož injektážní krém Systému AquaStop Cream® neobsahuje organická rozpouštědla ani jiné člověku škodlivé látky. V případě dotazů ohledně postupu práce při injektáži zdiva svépomocí anebo dotazů na náš injektážní přípravek  AquaStop Cream® neváhejte nám napsat dotaz do poradny a my Vám v co nejkratší době odpovíme. (viz. Poradna) Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pro zhotovení dodatečně vytvořené hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti z podzákladí budov již nenahraditelné místo. Krémová injektáž zdiva je ideální pro zdivo s průběžnou spárou, kde garantujeme 100%ní výsledek, ale i u zdiva smíšeného a zdiva kamenného je procento úspěšného zhotovení hydroizolační clony taktéž velmi vysoké. Díky vynikajícím a specificky výjimečným vlastnostem silanového krému AquaStop Cream® po patnáctiletém srovnávání výsledků s jinými druhy chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží v podstatě ve všech používaných druzích zdiva jsme dospěli jednoznačně k závěru, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream®je naprosto výjimečně účinná, jelikož výsledky této krémové injektáže jsou vždy vysoce spolehlivé a u zdiva s průběžnou spárou (většinou zdivo cihelné) stoprocentní. 100%ní účinnost lze také garantovat kromě již zmíněného cihelného zdiva i u průmyslově vyráběných materiálů jako je Ytong, různých druhů škvárobetonových tvárnic, ale také u nepáleného zdiva používaného u starých budov (staré venkovské domy), známého pod názvem kotovice, vepřovice a  u jiných savých, porézních zdících stavebních materiálů. Pro plnění vrtů – injektáž, dodáváme ruční aplikační pistoli pro kbelíkové či salámové balení a při nákupu od 5 litrů krému zapůjčujeme na 4 dny zdarma tlakovou injektážní pumpu, viz obrázek,  na který když kliknete, dozvíte se více,injektážní čerpadloSilanový krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě nemá tendenci nekontrolovatelně unikat netěsnostmi spár ve zdivu, na rozdíl od všech tekutých injektážních přípravků, ale po úplném vyplnění obsahu vrtu se postupně mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který postupně, velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů, jelikož je chemicky slučitelný se zavlhlým okolím vrtů, na rozdíl od některých konkurenčních injektážních krémů, které tuto snadnou slučitelnost nedosahují a tím se jejich účinnost snižuje. Také některé krémy nemají ve svém obsahu 80% aktivní látky silan/sioxanu, ale pouze 60% a tím jsou méně kvalitní. Jemný gel našeho krému nepodléhá při nasycování stavebního materiálu ani gravitaci, a tak na rozdíl od jiných druhů injektážních hmot se šíří v kruhovém, respektive válcovém nasycování okolí vrtů. Toto je jedinečná vlastnost šíření hydroizolační clony ve zdivu, která neprobíhá u žádné jiné injektážní hmoty a nedocílí se ani jinou technologickou aplikací. Na základě savosti injektovaného materiálu a procentu zavlhnutí (tyto dva parametry jsou nejzásadnější) je jen otázkou času, kdy se jednotlivé válcovitě se šířící clony propojí. U cihelného zdiva je to otázka několika hodin až dnů. U smíšeného zdiva až několika týdnů. Ale princip relativně pomalého, rovnoměrného, ale jistého nasycování okolí vrtů  je zárukou pro vznik celistvé hydroizolační clony ve zdivu mezi jednotlivými vrty. Jednotlivé osové vzdálenosti vrtů ve vodorovném, ale někdy i svislém provedení (tzv. svislice, např. pro oddělení dvou kolmo provázaných, navazujících se zdí), se zhotovují 100 mm od sebe. Vzdálenost ,,doběhu,, jednotlivých hydroizolačních clon každého vyplněného vrtu je až 150 mm a tím je zaručena kompaktní, celistvá hydroizolační clona v celé délce a hloubce injektovaného zdiva (dojde k spojení ,,překrytí” šířících se clon mezi jednotlivými vrty) na rozdíl od jiných metod injektáže zdiva. Další nespornou výhodou je, že silanový krém Systému AquaStop Cream® nemá omezení pro vhodnost aplikace v závislosti na procentu vlhkosti postiženého zdiva, respektive má a to do 95 % vlhkosti ve zdivu, ale v praxi se zdivo s takovýmto procentem vlhkosti ve zdivu zavlhajícím z důvodu kapilárně vzlínající vlhkosti nevyskytuje, pakliže se nejedná o zdivo zatěžované tlakovou vodou anebo zdivo zatěžované havarijním stavem např. rozvodů vody, kanalizace, úniku rozvodů topení atd. Tím odpadá nutnost měření vlhkosti zdiva před aplikací, na rozdíl od jiných silanových krémů, které neobsahují 80 % aktivní látky silan/siloxanu anebo tekutých injektážních hmot. Toto jsou poctivé údaje a argumenty, které se dají jen těžko zpochybnit a jsou z dlouholeté praxe ověřené!

Krémová injektáž je vhodná kromě cihelného zdiva i do zdiva smíšeného a dokonce do zdiva s určitým procentem nesavého kamenného materiálu. Široká škála pro použití u různých druhů savých i méně savých materiálů je pochopitelná vzhledem k výjimečné penetrační (dispergační) vlastnosti a vysoké koncentraci aktivní látky. U zdiva smíšeného, kde nepřevládá nesavý zdící materiál jako je žula, rula, křemen, čedič, břidlice, atd., avšak je ve zdivu přesto obsažen, a za předpokladu, že je kamenný stavební materiál vyzděn maltou a u některých starých domů hliněnou maltou, je šíření hydrofobizace velmi spolehlivé. Tento nesavý kamenný stavební materiál, na rozdíl od savého zdícího a spojovacího materiálu (malty), se sice nenasytí jemným křemičitým gelem, ale savý okolní materiál postupně ano. Jednoduše, tam kam pronikne vzlínající vlhkost, pronikne i jemný injektážní gel na základě fyzikálních a chemických zákonů a procesů. Toto však platí v případě, že injektované zdivo neobsahuje nesavého zdícího materiálu více jak 30% objemu nebo spíš obsahu ve zdivu. Pakliže injektované zdivo obsahuje více než 30% nesavého zdícího materiálu, není už výsledek ani u krémové injektáže spolehlivý, avšak i u tohoto ,,komplikovaného” zdiva může krémová injektáž značně snížit procento zavlhání a dalšími sanačními opatřeními, jako je aplikace sanační omítky s podporou hydrofobního protisolného nátěru např. AquaSalt Stop® a případně dalších sanačních opatření, může být výsledek velmi spolehlivý a dlouhodobý. U jiných druhů injektáží je výsledek u tohoto druhu smíšeného zdiva s nesavým zdícím kamenným materiálem naprosto nespolehlivý. Další příklady vhodného použití  AquaStop Cream®  je u přírodního zdiva, které je méně či více savé, jako je zdivo z opuky, vápence, pískovce a jiných přírodních materiálů a u průmyslově vyráběných materiálů, jako je Ytong, škvárobeton, pórobeton atd. V neposlední řadě se tato krémová injektáž dá použít pro plnohodnotné zhotovení vodorovné hydroizolace ve zdivu u všech druhů dutých cihel, např. Porothermu. Ani u tohoto druhu zdiva nemá krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® plnohodnotného zástupce. Dále je nenahraditelná pro zhotovení hydroizolační clony v tenkých příčkách (např. 50- 100-150 mm), neboť u těchto tlouštěk zdiva se jen těžko dá v praxi zhotovit naplnění zdiva tekutými injektážními hmotami dle norem na průřez zdiva. Krémová injektáž je v tomto případě taktéž naprosto jedinečně účinná, neboť vyvrtané otvory v těchto tenkých příčkách se dostatečně vyplní silanovým krémem,  to je výplň vrtů vysoce koncentrovaným injektážním krémem  AquaStop Cream® a tím, že je opět zaručena spotřeba krému dle normy na danou tloušťku zdiva, je účinnost neohrožena. Pokud se tato krémová injektáž Systému AquaStop Cream® provede bezchybně, a to v jakékoli tloušťce zdiva, je výsledek zaručen, jelikož hydrofobizaci okolí vyplněných vrtů již nic nezastaví, protože probíhá na základě fyzikálních a chemických zákonů. obr.č 1. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva v cloně a samozřejmě nad vzniklou hydroizolační clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. Před samotnou injektáží se doporučuje vyčištění vrtů například vzduchovou pumpou s vložením hadičky do zadní části otvorů, viz. obr.č.5. Pro aplikaci krémové injektáže se používá plnicí pistole viz obr.č.2. s aplikačním trubičkovým nástavcem,viz obr.č.3. pro plnění od zadní části dna k ústí vrtu.Tato aplikace má ale svá úskalí, a proto jsme jako první vyvinuli dvoufázovou výplň vrtů. Doporučujeme provádět injektáž taktéž aplikační pistolí, avšak se dvěma trubičkovými nástavci – plnidly pro jednofázové nebo dvoufázové plnění vrtů ve zdivu. K tomuto postupu nové aplikace nás vedl tento důvod: Ať je pracovník provádějící tuto injektáž sebešikovnější, nemá plně pod kontrolou dané množství krému vtlačovaného do vyvrtaných otvorů. U slabších zdí (do 300 mm tloušťky) se otvory dají jakžtakž kontrolovatelně vyplňovat, avšak u silnějších zdí (od 300 mm tloušťky) je to už nejisté. Norma udává ve výpočtové tabulce spotřebu, kterou si velmi rychle a snadno můžete spočítat sami na naší kalkulačce, viz obrázek na který stačí kliknout.

kalkulacka spotreby kremuTato kalkulačka je určená pro výpočet výpočet spotřeby krému pro parametry Vašeho zdiva, ale samozřejmě za předpokladu dodržení našeho technologického postupu pro Systém AquaStop Cream® , to je dodržení daných průměrů vrtů (14 mm), osových vzdáleností vrtů (100 mm) a hloubky vrtů (zkráceny maximálně o 40 mm než je tloušťka zdiva). Tím se ale zdá, že je vše v nejlepším pořádku. Avšak v praktické aplikaci je to trochu jinak. Určitým problémem je to, že při plném zastrčení trubičky do vyvrtaného otvoru ve zdivu jejím objemem zmenšíte obsah vyvrtaného otvoru na minimum. Postup aplikace, výplně vrtů, spočívá v tom, že se trubička má zasunout do zadní části vyvrtaného otvoru, nejlépe dna vrtu a pak postupným stlačováním ruční pistole vyplňovat obsah vrtů. Tím, že je aplikační trubička zasunutá, dochází při plnění- injektáži k vyplňování otvorů krémem až za aplikační trubičkou. Až potud je vše v pořádku. V momentě, kdy dojde k vyplnění obsahu otvoru od zadní části dna vrtu k aplikační trubičce, okamžitě dochází vlivem zpětného tlaku k obtékání silanového krému pronikajícího mezi trubičkou a vyvrtaným otvorem. V tomto momentě nastává více či méně určité možné pochybení lidského odhadu rychlosti pro postupné zpětné vytahování plnicí trubičky tahem ruky a zároveň dostatečného vyplňování otvoru stlačováním ruční injektážní pistole. Tyto dva úkony musí probíhat v přímé úměře. Tuto fázi bychom nazvali částečně problémovou pro plnohodnotnou výplň, jelikož spotřeba je v zásadě spočítána na 100 % výplň obsahu vyvrtaného otvoru. Právě v této chvíli může nastat, že se vrty zcela nevyplní. To má za následek nedostatečné vyplnění vrtů a tudíž se zákonitě snižuje účinek (místo 100% výplně obsahu vrtů vznikají tzv. “housenkové” výplně). Proto jsme jako první vyvinuli jednofázovou a dvoufázovou aplikaci injektáže vrtů. Námi vyvinutá aplikace je průmyslově ochráněna Užitným vzorem registrovaným na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR. První změna v aplikaci krémové injektáže je zatěsnění vpusti aplikační trubičky s obvodem vyvrtaného otvoru a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakem aplikační pistole a kratšího trubičkového nástavce s gumovou kónickou koncovkou viz obr.č.4 , zasunutou do ústí otvoru vrtu, dojde ke kvalitnímu zatěsnění mezi koncovkou a zdivem, což zamezí zpětnému výronu silanového krému při injektáži. Při vyplňování otvorů vrtů ve zdivu tlakem aplikační pistole dochází k postupnému vyplňování vrtů na rozdíl od doposud používaného způsobu plnění pouze aplikační trubičkou a to naopak od přední části vrtu do zadní části vrtu (dna vrtu) vyvrtaného otvoru. Tento postup se týká jednorázového vyplňování silanovým krémem. Jednorázové plnění doporučujeme do maximální tloušťky zdiva 300 mm. Princip dvoufázového vyplňování je popsán níže. Vyplňovaný otvor by měl být ve vodorovném provedení nejlépe v průběžné spáře nebo v mírném sklonu u smíšeného zdiva, max. však v 15° úhlu k svislé rovině injektovaného zdiva. Posledním krokem k dokončení úspěšné krémové beztlakové, ale i tlakové injektáže je po vytažení plnidla s kónickou gumovou koncovkou zamezit možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochází pouze u vodorovně provedené injektáže do průběžné spáry. K zatěsnění vrtů po provedené injektáži vyrábíme a dodáváme polystyrenové zátky ( zátky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu), které mají ideální rozměrové a mechanické parametry. Zjistili jsme, že námi jednostranně prováděná krémová injektáž svépomocí silanovým krémem Systému AquaStop Cream® je ideální pro všechny tloušťky zdiva, avšak u tl. zdiva nad 300 mm, nejčastěji 450 mm až 600 mm, u starých a historických objektů 800 až 1000 mm je efektivnější metoda injektáže ve dvoufázovém plnění. Pracovník, který provádí injektáž aplikační pistolí či pumpou nejprve použije v první fázi plnění trubičkový nástavec a vyplní vyvrtané otvory. Tento trubičkový nástavec je bez kónické koncovky, viz obr.č.3, kterou dodávají i někteří výrobci silanového krému. Avšak na rozdíl od ostatních výrobců dodáváme a doporučujeme provést výplň ještě krátkým trubičkovým nástavcem (plnidlem) s kónickou gumovou koncovkou, viz obr č.4, pro druhou fázi výplně. Tím se zamezí výskytu již zmiňovaných a námi pojmenovaných neplnohodnotných výplní vrtů, tzv. housenkových výplní, jelikož touto druhou fází plnění– (injektáž zdiva) dojde k 100 %nímu vyplnění otvorů od jejich dna až po ústí vrtů i u těchto značně silných zdí. Doporučujeme toto v podstatě dotlakování vrtů provést ještě tentýž den, tj. v den provedení první fáze injektáže trubičkovým plnidlem ,a to z důvodu, že další dny se již injektážní krém postupně disperguje do zdiva a tím vznikne úbytek krému ve vrtu a při dotlakování již nedoplňujete ,, housenkové” výplně, ale přirozený úbytek krému. Další výhodou tohoto postupu dvoufázově provedené beztlakové injektáže Systému AquaStop Cream® v těchto silnějších zdech je snížení rizika, kdy se uvnitř zdiva nachází kaverna, kapsa či značná netěsnost spáry a tím může dojít k nekontrolovatelnému úniku většiny injektované hmoty. Tento problém není tak častý u cihelného zdiva, ale u smíšeného zdiva se toto riziko zvyšuje. Nedostatečné vyplnění vrtů z výše uvedených důvodů je potenciální pro všechny druhy tlakové a beztlakové chemické injektáže zdiva. Avšak tím, že se dvoufázovým injektováním rozloží výplň vyvrtaných otvorů na dvě části, tj. zadní a přední injektážní výplň, výrazně se snižuje riziko zásadního úniku do případných defektů ve zdivu. Samozřejmě se tento dvoufázový postup krémové injektáže dá použít i pro zdiva slabší. Dovolujeme si tvrdit, že krémová injektáž zdiva svépomocí, i když ji vždy neprovádějí profesionálové, je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva. Paradoxně není potřeba profesionálních a drahých zařízení pro aplikaci – injektáž, a přesto výsledky této aplikace ve spojení s vynikajícími vlastnostmi silanového krému Systému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva.

Když je naše profese koníčkem.

  Zde najdete 20 nejnovějších dotazů z naší poradny. Kompletní seznam dotazů a odpovědi na ně najdete v naší poradně, viz Poradna.

Dobrý den, je nutné před aplikací AquaStop osekat omítku až na cihly, jak je uvedeno v instruktážním videu? V jiném vašem videu na YouTube vrtáte díry a aplikujeme krém do zdi s omítkou. Potřebuji ošetřit zeď v interiéru rodinného domu a osekání omítky do metrové výšky by bylo dosti problematické. Děkuji, V. Sochor.
Dobrý den pane Sochor. Před provedením injektáže injektážním krémem  AquaStop Cream by se systémově měly omítky odstranit, ve Vašem případě na cihelné zdivo s dostatečnou výškou nad horní okraj viditelného případného poškození, zavlhnutí, s proškrábnutím spár cca 20 mm. Pak se všeobecně doporučuje zhotovit novou sanační omítku s případnou protisolnou bariérou, např. penetračním podnátěrem AquaSalt Stop. Myslím ale, že je toto již všeobecně známo. Odstraněním omítek se Vám ukáží průběžné spáry. Zvolíte si  spáru nejblíže pravděpodobně k podlaze a v ní provedete injektáž systémem AquaStop Cream. Ale Vy jste se ptal, zda je nutné omítky odstraňovat. A tady Vám odpovím nikoliv jako teoretik v oblasti sanace vlhkého zdiva, ale snad jako praktik. Pokud omítky sice vykazují vlhkost, zejména viditelné vlhké mapy, není nutné tyto omítky za každou cenu odstranit, ale pozor, za předpokladu, že nevykazují nenávratnou degradaci, jako jsou solné výkvěty, nepevnost k podkladu, puchýře apod.,cihelné zdivo se dá injektovat do průběžné spáry i přes jádrovou omítku aniž by to mělo negativní vliv na výsledek zhotovené dodatečné clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Jen je potřeba lokalizovat spáru pod omítkou (případně návod na postup sanace vlhkého zdiva injektáží do průběžné spáry přes omítky najdete v naší Poradně, je tam těchto dotazů povícero, jen to chce trochu trpělivosti než tuto otázku a odpověď najdete), ale není to nikterak složité. Takže bych to shrnul. V případě, že omítky nejsou nenávratně degradované a injektáž systémem AquaStop Cream zhotovíte dle technologického postupu pro tento náš systém, cihelné zdivo postupně začne vysychat ve cloně, ale samozřejmě i nad clonou a jestliže víme, že u cihelného zdiva je výsledek opravdu naprosto spolehlivý, začnou vysychat i omítky. Ale musím zdůraznit, že nesmějí být zejména silně zasolené. Po vyschnutí můžete třeba z estetického důvodu např. pilkovým škrabákem odstranit malbu a štukovou vrstvu a již suchou, ale pevnou stávající jádrovou omítku nově oštukovat. Po krátké pauze budete moci provést malbu.
 
S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na sanace a izolace vlhkého zdiva
 
Dobrý den, do jaké nejnižší teploty lze aplikovat Váš systém AquaStop Cream. Děkuji za odpověď. Junek
Dobrý den pane Junku.
Teplota pro aplikaci injektáže systému AquaStop Cream, ale i 14 dní po aplikaci, by neměla zásadně klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí spodní limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí i např. pro omítání omítek, betonáže, nátěry fasád, lepení dlažeb, atd. Je to ve většině případech u stavebních materiálů, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. Z praxe ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“, nemá to vliv na kvalitu výsledku. Je to spíš teplotní spodní limit aplikace uváděný výrobci, včetně nás, pro poskytnutí informace pro zákazníky. Po udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení v Technickém listu tato informace podmínkou. Vždy se musí nějaký teplotní limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem v to,  že tyto limity nebudou brát vážně, bez jakékoliv odpovědnosti. U některých materiálů jsou tyto teplotní limity pro aplikaci naprosto nutné dodržovat, tj. jsou zásadní. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není to tak absolutní.  Když se vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovaná a dotovaná určitá teplota ve zdivu, je spíše limit v praxi pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout ani v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. Přes den může být plus 10 stupňů a v noci 5 pod nulou. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany domu a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Pokud se stavba nenachází v horských oblastech, kde jsou teploty podstatně nižší, měsíc říjen a většinou minimálně první polovina listopadu jsou období ještě pro injektáž vhodná. Ale musí se už teplota sledovat. Ale to je Vám určitě jasné. Říjen a většinou i listopad v oblastech s nižší nadmořskou výškou jsou měsíce v současných klimatických podmínkách ještě ,,bezpečné“. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek celoročně. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a v případě nutnosti se dá také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm, kde již nedochází k promrzání terénu, natož zdiva. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší, myšleno v hodinách, by nemělo způsobit promrznutí zdiva, a to je to, o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže v předzimním a zejména zimním období.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Urgentní linka: 731 565 565 od po – so.
www.injektaz-zdiva-praha.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
 
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se dá použít AquaStop Cream pro nátěr betonové podlahy pod lino, kde nepatrně vzlíná zemní vlhkost a pod linem se tvoří plíseň, která je cítit. Jedná se o rozměr cca 1,5 x 4 m. Myslel jsem si.: Savem očistit, nechat vyschnout a natřít vaším AquaStop Cream. Pokud by takováto možnost byla účiná, určitě bych rád požádal o případnou radu s přenějším postupem aplikace. Pokud ne, zde je nějaké jiné účinně řešení o kterém víte. Před dvěma roky jsem provedl klasickou injektáž zdiva. Sice jen v jedné místnosti, ale jsem velice spokojen s vaším výrobkem, proto se chci zeptat a poradit, zda tuto šíleně mazlavou a kluzkou hmotu lze použít i jinak, než injektáží. Velice děkuji za radu a s pozdravem Zdeněk Kruml.

Dobrý den pane Kruml. Prosím o zaslání Vašeho tel. čísla, abychom vše operativněji probrali. Je to na širší odpověď. Děkuji
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130
Váš specialista na sanace a izolace


Dobrý den, tel.číslo: 777 29 29 90. Přes den jsem v práci, ale telefonovat můžu, jen někdy neslyším zvonění, ale telefon si pohlídám. Děkuji Zdeněk Kruml.


Dobrý den pane Kruml, zítra Vám zavolám a vše probereme. V podstatě se tato metoda dá i pro tyto účely aplikovat, ale má to své podmínky a postupy, ale dá se postupovat i jinak. Například použít krystalický nátěr, ale opět musí být dodrženy, respektive splněny, určité podmínky a následně postupy. Např. v Německu už je zcela běžné, že se injektážní krémy, jako je náš AquaStop Cream, nejen používají pro injektáž zdiva, ale například i pro nátěry fasád, ale zejména betonových konstrukcí mostů. Německo je velmi dobrý hospodář a umí si velmi dobře spočítat, že sice se např. u nátěrů mostních betonových konstrukcí či již zmiňovaných fasád  náklady lehce zvyšují, ale v rozsazích investic je to v podstatě zanedbatelná položka, zatímco životnost  se u těchto nových či zrekonstruovaných staveb (samozřejmě se bavíme o nátěrech na bázi aktivní látky silan/siloxan – jako je vyroben náš injektážní krém) značně prodlužuje. Takže ačkoliv uvádím tuto informaci, metoda ochranných nátěrů je u nás v podstatě neznámá. Je škoda, že neexistuje osvěta pro různorodost použití silan/siloxanových krémů a že se nepoučíme z již mnohaletých zkušeností např. Německa či Anglie apod., kde se tento vysoce účinný materiál používá nejen pro zmiňované injektáže zdiva ale i pro širší spektrum aplikací. Ale snad si naši projektanti nebo spíše investoři časem vezmou příklad z vyspělejších a ekonomičtějších zemí. Před cca 5ti lety jsem zahájil osvětu v oblasti sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží, kdy se potvrdila všechna má tvrzení, publikovaná v různých časopisech, naposled např. v měsíčníku  Moje bydlení IX/2016, kde jsem se jako spoluautor článku “Vlhko a plísně – nepřátelé našich obydlí” věnoval tematice injektáže vlhkého zdiva. Poznatky v této oblasti, které jsem nabyl dlouholetou praxí, jsem také přednášel na akademické půdě ČVUT (Kloknerův ústav) v Praze Dejvicích. Tyto poznatky byly uznány za pravdivé nejvyššími odbornými autoritami této katedry ČVUT.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Váš specialista na sanace a izolace

Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz

 

Dobry den, chtěl bych si zakoupit 4 litry AQUASTOP CREAM ® BALENÍ KBELÍK 1 LITR,INJEKTÁŽNÍ PISTOLE SE 2 PLNIDLY, PRO PROFI VRTÁK PRŮMĚR 14 MM DÉLKA 450 MM (PRACOVNÍ DÉLKA 400 MM) a 100KS ZÁTEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU PRO ZATĚSNĚNÍ VRTŮ PO INJEKTÁŽI. Chtěl bych vědět, zda se zboží musí objednat, nebo ho mate na prodejně a mužu si kdykoli přijet. Děkuji Šimandl.

Dobrý den pane Šimandl. Vše máme skladem a tak se můžete pro zboží  zastavit v otevírací době viz rubrika Kontakt. Jen bych Vás poprosil, až budete na cestě k nám tak jednu hodinu dopředu volat na číslo paní Schwarzové 602 282 982, vedoucí prodeje, anebo dle objednávky Vám zašleme zboží zásilkovou službou na dobírku. Dopravné a balné je vždy 180 Kč nezávisle na výši objednávky a vzdálenosti od nás k Vám. Dodání do dvou pracovních dnů.
S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Poradna po telefonu +420 731 565 565
Váš specialista na sanace vlhkého zdiva

 

Dobrý den, chci provést izolaci Vaším krémem a měl bych zájem o zapůjčení aplikační pumpy. Bylo by možné sdělit za jak dlouho od objednání je možné počítat se zápujčkou, abych si mohl naplánovat další činnosti. Děkuji Král

Dobrý den pane Král. Až a budete mít přes náš zásilkový prodej a nebo osobním odběrem zakoupený injektážní krém a vše vyvrtáno, injektážní pumpa je kdykoliv na skladě k zapůjčení. Jediné co je nutné, že si pro pumpu musíte zajet k nám na provozovnu. Ideálně v den plnění-injektáže z důvodu nepřečerpání čtyřdenní bezplatné lhůty , viz AKCE bezplatné zapůjčení injektážní pumpy.   

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Když je naše profese koníčkem

 

Dobrý deň. Potrebujem urobiť kremovú injektáž steny na ktorej je z vonka izolácia 8cm polystyrén plus samozrejme natiahnutá farba. Otázka znie aké bude mať za následky ak z vonka ponecháme stenu ako je iba znútra ju očistíme do tehly? Lebo píšete že obidve strany steny treba očistiť do tehly.Ďakujem

Dobrý den. Po provedené krémové injektáži systémem AquaStop Cream postačí, že jedna strana stěny nebude uzavřená, to je ve Vašem případě vnitřní. Venkovní fasádu si neničte, pakliže není předmětem oprav.
S přátelským pozdravem 
Jiří Schwarz -jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.


Ďakujem za rýchlu odpoveď.

S pozdravom. Skoupý

 

 

Dobrý den, je možné napojit vodorovnou hydroizolaci zdiva provedenou AquaStop Cream® na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou tekutou lepenkou nebo AquaStop Bitumen 2K® podobným způsobem jak uvádíte napojení na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou z asfaltových pásů natavených nad úroveň vodorovné izolace na svislou stěnu, předpokládám že nebude docházet k nahřátí AquaStop Cream® aplikovaného ve stěně a tim možnost jeho znehodnocení a také dojde k dokonalejšímu přilnutí tekuté lepenky ke stěně.Do jaké výšky doporučujete přetáhnout vanu nad vodorovnou hydroizolaci . Děkuji J Marek
Dobrý den pane Marku. Je to přesně tak, jak jste to v podstatě popsal. Napojení hydroizolační vany a vodorovné izolace ve zdivu se provádí stejně jako u modifikovaných pásů. U bezešvých hydroizolací podlah na bázi bitumenu je bezesporu výhodou lepší spojení k podkladům, včetně zavlhlých, netepelné zpracování a zejména snadné nanášení na svislé konstrukce do výšky zhotovené injektáže. Injektážním krémem AquaStop Cream nevzniká clona pro zamezení vlhkosti pouze ve zdivu, ale i na povrchu zdiva. Tím se tyto dvě hydroizolace spolehlivě spojí a samozřejmě se doplňují. Přesah vany nad linii hydroizolace zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti zhotovenou systémem AquaStop Cream doporučuji cca. 50 až 100 mm.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem.
 
dobry den, prosím vás o radu s mužem plánujeme vaší injektáž na náš koupený dům ,ale dům má dvě patra spodní patro je vlhké fotky mohu zaslat na email a nevím jak by se měla injektáž dělat jak dole tak i nahoře, prosím o email kam můžu zaslat fota domečku jak z venku tak zevnitř zdivo je cihla děkuji moc anna.
Dobrý den. Tím, že zdivo Vašeho domu je z vyzděné z cihel,  bude výsledek naprosto spolehlivý. Jen je potřeba dodržet technologický postup pro systém AquaStop Cream, ale dodržení postupu není těžké. Takže mi třeba na tento email pošlete pár fotek a Vaše tel. číslo a po shlédnutí Vám zavolám a vše operativněji probereme.
 
S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz
____________________________________________________________________
Děkuji za odpověď. Budu čekat na zavolání. Anna
Dobrý den, řeším problém jak odstranit vlhkost stěny, která je 1,5m pod úrovní terénu. Vlhkost zdi končí ve výšce terénu. Pročetl jsem si tuto poradnu a vím, že plošnou injektáž zdi nedoporučujete, ale ani ostatní technologie nejsou jednoduše realizovatelné. Obvodová zeď je tvořena 50cm tvrdým nenasákavým kamenem a uvnitř objektu jednou řadou cihel. Celková tloušťka zdi je tedy 65cm. Odkopání z vnější strany a vytvoření svislé hydroizolace až k základům je sice možné, ale za cenu zbourání venkovního mohutného kamenného schodiště a výstavbu nového. Stejně by se ale musela udělat vodorovná injektáž těsně nad podlahou, která by ale v nenasákavém kameni nebyla zcela funkční, protože by neutěsnila spáry mezi kameny. (Náklady přes 100tis) Tlaková gelová injektáž je také možná,ale vrtat do kamenné zdi více než sto děr je nadlidský výkon. Firma mi dělala 2 prostupy profi nářadím půl dne a zničila 2 vrtáky. (Náklady cca 90tis). Napadlo mě tedy jestli by nešlo udělat plošnou injektáž do šachovnice, ale pouze do hloubky zdi z cihel (cca15cm), čímž by se izolace vytvořila v maltě mezi kamenem a cihlou. Cihlová zeď by se vysušila a kámen by zůstat vlhký. Pak by se zeď napenetrovala AquaSalt Stopem a udělala sanační omítka. Asi by to nebylo na 100%, ale nejedná se o obytnou místnost, ale o sklep, který pro vysokou vlhkost nyní nemohu využívat. Děkuji za Vaše vyjádření, S pozdravem Jiří Vejškrab
Dobrý den pane Vejškrab. Vše co popisujete je jasné. Zásadně bych s Vaším
postupem neměl problém. Pokud byste zvolil plošnou krémovou injektáž do
cihelné přizdívky, je ale nutné dodržet osové rozteče vrtů ve vodorovném ale
i svislém šachovnicovém zhotovení po 100 mm – 120 mm.  Tím by mělo dojít k
propojení šířících se clon od jednotlivých vrtů v tomto cihelném zdivu v
celé jeho tloušťce a šířce a v případě, že zedník, když vyzdíval tuto
přizdívku k nosnému kamennému zdivu a vyplňoval maltou i nerovnosti mezi
cihelnou přizdívkou a kamennou zdí, a za předpokladu, že vrty by byly
zhotoveny dostatečně hluboko, to je do těchto přechodových míst, injektážní
krém systému AquaStop Cream se bude spolehlivě šířit nejen v cihelném zdivu ale
 i v maltě mezi zdmi. V případě, že by se vrty provedly po 250 mm a více,  jak se plošná injektáž do
zdiva zhotovuje (můj negativní názor na tuto technologii plošné injektáže znáte), bych
na spolehlivost propojení clonování moc nevěřil. V současné době neexistuje žádná injektážní hmota, která by dosahovala dispergace, tj. šíření a tím k celistvému spojení mezi těmito značnými  osovými vzdálenostmi.
To, že ale nosné zdivo vrtat nebudete, ale pouze přizdívku, je možné osové vzdálenosti přiblížit. V kombinaci
s dalšími sanačními postupy, které popisujete, by výsledek mohl být spolehlivý. Zkuste vylepšit ještě větrání těchto sklepních prostor, pokud to lze. Pokud byste takto postupoval, nabídl bych Vám na výplň zdiva
našeho pracovníka. Akce injektážník k čerpadlu zdarma. Sice akce už bude končit 31.8.16, ale v případě objednání do 31.8. Vám tuto službu zhotovíme i po termínu. Nabízím Vám toto z důvodu, že výplň bude v značném rozsahu. Ale
samozřejmě to i zvládnete sám. Je to o čase a také, je to tak trochu nestandartní postup.
 
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
info@sanace-injektaz-zdiva.cz
—————————————————————————
Dobrý den,
 
děkuji Vám za odpověď i nabídku, kterou bych rád využil. Toto řešení budu
muset ještě projednat se statikem, protože nevím jak to s tou obvodovou zdí
je, jestli je cihlová část opravdu pouze přizdívkou nebo součástí nosného
systému domu, což by už mohl být při tak velkém počtu děr problém. Až budu
znát názor statika, tak bych Vás kontaktoval a dohodli bychom se na postupu
realizace. Ještě Vás prosím o sdělení, jestli i provádíte kompletní
injektáže na klíč nebo pouze dodáváte materiál a půjčujete čerpadla s
injektážníkem. Nevím jestli bych zvládnul takové množství děr svépomocí
vyvrtat. 
 
S pozdravem
Jiří Vejškrab
——————————————————————————–
Dobrý den,
naprosto se vším souhlasím.
 
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
 
Dobrý den, rekonstruuji starý dům ze smíšeného zdiva. Hydroizolace nejsou. Měl jsem záměr nechat zdivo napustit, již jsem byl domluven na aplikaci přípravku Aquafin F od jedné firmy z Plzně. Špatně jsem však pochopil technika při předchozí telefonické domluvě, dle jeho sdělení nelze injektovat obnažené kamenné zdivo, musí se napřed “prohodit”, což já pochopil jako “omítnout”. Zaskočilo mě tedy, když se při další návštěvě podivil, že již máme hotové omítky, navíc my jsme omítali jílovými omítkami, což by prý přineslo další problémy – těžko předvídatelné šíření clony hlínou, že nemají zkušenosti…zkrátka mi injektáž nedoporučil. Této rady uposlechnu v kamenné části domu, ale cihelnou přístavbu, kde již dožil asfaltový pás (byl z konce šedesátých let), bych rád doizoloval. V kamenné části domu mám pod podlahou odvětrávací kanál z Iglú tvarovek. Dům dříve nikde nevlhl, přestože byl uzavřen betonovými podlahami. Máte Vy nějaké zkušenosti s hliněnými omítkami? Nebo by bylo lépe pás omítky při podlaze před injektáží sundat a doomítnout později? Děkuji za každou radu či názor, Ziegler.

Dobrý den pane Ziegler. Vůbec nerozumím tomu obratu názoru technika o 180st. v momentě podání informace o Vámi zhotovených jílových omítkách. Jílové omítky jsou bezesporu zajímavé svoji ekologičností, vzhledem a zejména svými vlastnostmi, ale že by měly mít vliv na zhotovenou injektáž, respektive na její dodatečnou izolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, tak tomu nerozumím. Injektážní clona, ať je to tekutá injektáž nebo např. krémová injektáž (zde si můžete případně přečíst můj názor na tyto technologie , stačí kliknout na odkaz viz: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-injektaz/ ) se zhotovuje vždy do zdiva a nikoliv do omítek. To, že by se omítka velmi pravděpodobně také zhydrofobizovala do určité míry uvedeným přípravkem je velmi pravděpodobné, u krémové injektáže systému AquaStop Cream je to v podstatě jisté, to ale není tak podstatné, ale kde má hlavně vzniknout clona proti vlhkosti je vždy ve zdivu. Omítkami se vlhkost v podstatě nešíří, je to právě zdivem a pouze sekundárním dopadem vlhkého zdiva se omítky zavlhčují u příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. A to je asi vše, jak to můžu okomentovat. Jen u cihelného zdiva bych v případě krémové injektáže doporučil zhotovit vrty a následnou injektáž do ložné průběžné spáry co nejblíže k podlaze, avšak bez jakéhokoliv náklonu, aby se vrty nevyklonily z průběžné spáry. To, že již máte zhotovené omítky neznamená, že se provedení do průběžné spáry nedá zhotovit. Stačí na jednom, lépe na dvou koncích jedné délky zdiva zhotovit svislou drážku a tím budou vodorovné spáry viditelné. Zvolíte si tu nejvhodnější spáru a tu propojíte se stejnou spárou na druhém konci zdi provázkem , lépe stavební tzv. brkačkou a pak i přes neodsekané omítky se vždy dostanete vrtem do vodorovné spáry. Závěrem tedy doporučuji nové omítky v místě injektáže neodstraňovat a postupovat dle návodu. Ale za předpokladu, že injektáž zhotovíte dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz


Dobrý den, děkuji za rychlou reakci. Mohu Vám zítra zavolat?
Hezký zbytek víkendu,
Ziegler.


Dobrý večer. Samozřejmě můžete.

JS

Dobry den, ja bych se chtel zeptat jakym zpusobem u delsiho vrtaku docilit spravne polohovani vrtu, jejich co nejlepsi soubeznost. M. Zelinsky
Dobrý den. Ano rozumím Vašemu dotazu. Souběžnosti vrtů lze docílit 90 stupňovým zámečnickým pravítkem. Touto jednoduchou pomůckou docílíte naprosté souběžnosti mezi jednotlivými vrty, ale i kolmost na svislou rovinu zdiva. V případě většího rozsahu práce a jistoty precizního vyvrtání doporučuji na hranu zámečnického pravítka navařit trubku např. s vnitřním průměrem cca. 16 mm. Prostrčený vrták bude naváděn na kolmost a souběžnost jednotlivých vrtů. Po vyvrtání cca. 150 mm už se vrt nevykloní a navádějící pravítko můžete odendat. V praxi se ale vrtá bez těchto pomůcek, jelikož se dá při troše zručnosti a dobrém pohledu docílit kolmosti a i souběžnosti s minimálními odchylkami, ale je to samozřejmě individuální. S výše popsanou pomůckou je vyvrtání samozřejmě bez zmiňovaných odchylek. Další faktor pro případné použití nebo nepoužití tohoto ,,navaděče,, je tloušťka zdiva. U zdiva tl. např. 150 mm to asi není tak důležité. I bez navaděče se v podstatě nedá zásadně pochybit, ale u zdiva tloušťky např. 800 mm je to už na zvážení. Také u zdiva s průběžnou spárou není potřeba hlídat kolmost na svislou rovinu zdiva, ale to je myslím jasné. Jak jsem se již zmínil, vše záleží na zručnosti, oku a zejména na řemeslné dovednosti. V případě systému AquaStop Cream se doporučují osové vzdálenosti jednotlivých vrtů 100 mm a to je právě z důvodu možných odchylek při vrtání a také plnění atd. Konkurence doporučuje osové vzdálenosti 120 mm, což je normová maximální vzdálenost a v případě způsobených odchylek, které se nikdy nedají vyloučit, už to může mít určitý vliv na účinnost. Pak to někdy může vypadat, že konkurenční krémy jsou účinnější a tím si mohou dovolit doporučovat větší osovou vzdálenost vrtů a dokonce i o něco menší průměry vrtů, ale to je právě doklad toho, že se vůbec nezamýšlí tito výrobci, že krémovou injektáž již v drtivém objemu zhotovují koncoví zákazníci. Je ale pravda, že tito zákazníci odvedou leckdy lepší práci než někteří profesionálové.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz
Jednatel spol. TRUM sanace s.r.o.
Dobrý den, pane Schwarzi, rozhodli jsme se pro injektáž zdiva vaším prostředkem Aqua stop cream.Chtěli bychom zakoupit kbelíky s tímto materiálem a aplikovat krém čerpadlem na aplikaci, které pronajímáte. Chtěla jsem se pouze zeptat, kde najdu volné termíny na pronájem čerpadla a zda stále platí akce, kdy s čerpadlem na místo přijede i váš zaměstnanec. Dále mám pouze techický dotaz, máme starý dům ze smíšeného zdiva o síle 80cm, budeme vrtat 14mm vrtátkem a to 10cm nad podlahou, je potřeba vrtat díry pod úhlem, nebo je můžeme vyvrtat vodorovně? Děkuji Vám za informace, Marie Špatenková

Dobrý den paní Špaténková. Pokud by bylo Vaše zdivo cihelné, je vždy výhodné vrtat do první vodorovné průběžné spáry nad podlahou, kde se ale ještě dostanete s vrtákem, ale zejména vrtačkou, aniž by Vám to začalo lámat vrták a tím naklápět vrty. Ta výška 100 mm pro linii vrtů nad podlahou je maximální, ale je vždy výhodnější vrtat co nejblíže k povrchu podlahy. Samozřejmě toto platí bez výhrad v případě, že půdorys domu prováděné injektáže není podsklepen. Jinak k otázce na akci,, Injektážník k čerpadlu zdarma,, je odpověď tato. Pro velký zájem této služby si v současné době nedovedu představit ji ukončit. Takže platí a je jen potřeba si tuto službu zarezervovat cca 2 až 3 týdny dopředu. Stačí telefonicky na tel. číslo  731 565 565. K té poslední otázce. U cihelného zdiva je vždy daleko výhodnější z mnoha důvodů vrtat ve vodorovném provedení , to je kolmo na svislou rovinu zdiva do již zmiňované průběžné spáry. U zdiva smíšeného či kamenného průběžná spára není a tak je možné vrty zhotovit pod mírným náklonem. Ale vrty ke svislé rovině zdiva je nutno zhotovit maximálně v 15 stupňovém náklonu. Větší náklony jsou kontraproduktivní. Hydrofobizace zdiva po provedené výplně při větších náklonech vrtů vzniká intenzivněji na rubové straně zdiva, to je u dna vrtů. Jeden z mýtů je ten, že se u smíšeného zdiva, ale nejen u smíšeného zdiva, při větším náklonu vrtů, protne více spár a tím je injektáž spolehlivější. U krémové injektáže je toto nevýhoda a náklonem vrtů se naopak požadovaný výsledek snižuje, jak jsem se již výše zmínil. Více nakloněné vrty jsou kontraproduktivní a u cihelného zdiva je to dokonce obrovské pochybení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na stavební chemii

 

Dobrý den, můj soused se již podruhé na mě obrátil s problémem, že se mu opět (v horizontu cca 3let) v prostoru obývacího pokoje na stěně za televizí (výška 100-130cm, ve vzdálenosti od okna 140-210cm objevila vlhkost-větší shluk vlhkých map.Projevil podezdření, zda příčinou nemůže být případně prasklá vodovodní trubka na mojí nemovitosti (sousedíme spolu v řadové zástavbě ) a jeho zeď je 450-500cm (nevím z jakého stavebního materiálu), moje 150cm (plná cihla). Já mám v této části skutečně vzhledem k tomu, že je tam kuchyň ve zdi pod omítkou rozvody vody, ale na mé straně žádné projevy vlhkosti nejsou viditelné.Vzhledem k tomu, že se jedná o starší domy, nebude provedena na těchto zdech provedena izolace proti vlhkosti, místnosti jsou podsklepené.Nemůže se jednat o “rosný bod”, případně vzlínání vlhkosti? Na defekt v rozvodu vodu se mi to nezdá. Na poklep je omítka v těchto místech “odfouklá” Chtěl bych znát Váš názor na případnou příčinu a přikládám foto v Příloze. děkuji za odpověď Miloš Parkan

Dobrý den pane Parkane. Dle Vašeho popisu stavu předpokládám, že zdi obvodové a vnitřní Vašich nemovitostí vlhkost nevykazují. Soudím dle toho, že se o tomto problému nezmiňujete, ale jedna v podstatě společná zeď, na které jsou z Vaší strany rozvody vody a pravděpodobně i odpad pro Vaší kuchyňskou linku, a dle fotografie, na které jsou vidět lokální a ostře ohraničené vlhké mapy, mi vše nasvědčuje opravdu o příčině havarijního stavu. Moje domněnka vychází ze skutečnosti, že zejména u řadových domů, pokud trpí zdivo vzlínající vlhkostí, je tato vlhkost většinou intenzivnější u obvodových zdí, případně vnitřních zdí, ale nejméně právě u společných zdí. Pokud se tento problém u tohoto vnitřního společného zdiva vyskytuje a u ostatního zdiva problém s zavlháním není , je to buď z důvodu havarijního stavu vody, odpadů a pod, a nebo, že jeden ze sousedů má podlahu podstatně níže než soused nad ním, bývá to v  případech výstavby kaskádovitých řadovek. Samozřejmě většinou má výhodu u společného zdiva ten majitel nemovitosti, který je výše. O rosný bod se rozhodně nejedná, ale příčinu zavlhání zdiva z důvodu dožilosti vodorovné izolace a tím působení vzlínající vlhkostí vyloučit nemohu. Ale ke všem výše uvedeným skutečnostem a zejména zaslaným fotografiím bych se přikláněl k havarijnímu stavu vody či odpadu. Ale je to pouze moje domněnka vycházející z předaných informací, přičemž ale také jsem mnohokrát tento problém sledoval anebo se na jeho odstranění podílel. Ještě by mne zajímala důležitá informace, která by mohla být indicií pro mé podpoření názoru či jeho vyvrácení. Tím, že v popisu dispozice místností popisujete, že místnosti jsou podsklepené, potřeboval bych od Vás informaci a to tuto: V Jakém stavu jsou Vaše společné zdi pod úrovní podlahy prvního nadzemního podlaží?

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem


Dobrý den pane Schwarzi,

velice moc děkuji za Váš profesionální přístup a rychlost reagování na problém, s jakou jsem se opravdu dosud nesetkal. Svědčí to o tom, že jste opravdu odborník na svém místě. Mám na věc podobný názor. A vzhledem k tomu, že jsem před 4 lety kuchyni kompletně rekonstruoval, bych opravdu nerad prováděl výměnu rozvodů vody. Samotřejmě, že součástí rekonstrukce byl i nový přívod vody v plastu ke kuchyňské lince, nicméně zůstal zachován i stávájící 25-ti letý rozvod vody v pozinku, neboť pokračuje a navazuje i do dalších místností (koupelna, sprcha, záchody a pokračuje do II. NP. Nový přívod je ukončen v chodbě, aby se v budoucnu dal následně použít, nicméně je to věc, do které bych se nyní docela nerad pouštěl.

Se sousedem se domluvím, u něho bude snažší zeď odsekat (je stejně v těcto částech vydutá a bude snad možná lépe vidět, co je toho příčinou, ve zdi mohou být i kameny…

 ještě jednou díky moc

 S pozdravem

 Miloš Parkan


Dobrý den pane Parkane. Děkuji za pochvalná slova, která mi leckdy dávají sílu pokračovat v poradenské činnosti. Pokud byste mi po zjištění příčiny zavlhání zdiva dal zpětnou vazbu, i mne to obohatí. Děkuji

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den, mohl bych se dotázat na rozdíl Vašeho výrobku AquaStop Cream od výrobku společnosti RealSan – Aquabarier 3 ? Děkuji.

Dobrý den. Neznám jejich výrobu, původ surovin a certifikaci a tak nemůžu porovnávat kvalitu, účinnost apod., ale z jejich Technického listu se jedná pravděpodobně o podobný výrobek. Jsem přesvědčen, že Vámi dotazovaný výrobek nemůže dosahovat vyšší kvality a tím ani vyšší účinnosti než náš AquaStop Cream, úspěšně prověřený již přibližně u 5000 staveb . Vycházím z toho, že u našeho výrobku jsme dosáhli maximální účinnosti díky našemu know how výroby a v neposlední řadě i aplikace. Co ale můžu s jistotou tvrdit o našem injektážním krému AquaStop Cream je to, že je náš výrobek vyráběn ze surovin dovážených z Německa, je vyráběn nejmodernější technologií a podléhá přísnému státnímu dohledu kontroly výroby. V neposlední řadě každé 3 roky musíme obnovovat u Státní zkušebny novou certifikaci, kde prochází injektážní krém širokou škálou prověrek a zkoušek své účinnosti a kvality pro udělení certifikace, což je pro spotřebitele samozřejmě zárukou následně uvedených údajů v Technickém listě, Bezpečnostním listě a Prohlášení o shodě. Náš AquaStop Cream je vyráběn v té nejvyšší kvalitě a nejvyšší možné účinnosti a tím si nedovedu představit, že by u konkurenčních injektážních krémů mohly být jejich vlastnosti lepší a tím jejich výrobky mohly být více spolehlivé. Nechci v žádném smyslu snižovat konkurenční krémy pro injektáž zdiva k trvalému zamezení vzlínající vlhkosti, ale pouze v případě pokud jsou konkurenční krémy  vyráběny s 80% aktivní látkou silan/siloxanu ve svém obsahu a jejich suroviny a technologie výroby splňují všechny nejmodernější požadavky, tak jako je tomu u naší výroby, mohou docílit max. stejné,  nikoliv však vyšší kvality než náš výrobek AquaStop Cream. Tím, že jsme se za poslední 4 roky stali největšími prodejci injektážního krému v ČR a pravděpodobně i v SR, už  něco vypovídá. Myslím, že i v naší oblasti výroby stavební chemie všeobecně platí, ne vždy dražší = lepší. Ale rozhodnutí je samozřejmě vždy na investorovi.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, rád bych věděl, jaký způsobem (jaké materiály mohou být aplikovány) a v jaké časové ose mohu dokončit vnější fasádu domu po injektáži samotné. Jedná se o zdivo smíšené cihla-kámen u 120let starého domu, zateplovat nehodlám. Děkuji.

Dobrý den. Přesně nerozumím větě,, jaké materiály mohou být aplikovány,, ale pokud myslíte injektážní hmotu AquaStop Cream , tak tu my dodáváme na silanové bázi s max. možnou koncentrací (80%) aktivní látky silan/siloxanu ve svém obsahu. V současné době je to nejúčinnější injektážní metoda pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti a to ve všech druzích zdících materiálů. Dostatek informací najdete na našem webu www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz a nebo www.kremova-injektaz-zdiva.cz . Jinak k té druhé otázce. Pokud budete zhotovovat nové omítky, technologická pauza od zhotovené injektáže po zahájení omítání, nejlépe sanačních omítek či termoizolační omítky, které jsou paropropustné a hydrofoní ,  je cca 14 dní.

S přátelským pozdravem
 
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na sanační technologie
—————————————————————————

Dobrý den,
děkuji za odpoveď, v podstatě jste mi odpověděl odpovědí na druhou otázku i na otázku první. Co se týče injektáže samotné, v tom mám jasno, proto píši Vám. Ještě jeden dotaz a to zda mají být zátky po dvoufázové injektáži ponechány, dejme tomu po dobu zmíněných14dní, či musejí zůstat aplikovány napořád ? Ještě jednou díky.
S pozdravem
Filip Pivny


Dobrý den.
Zátky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního extrudovaného polystyrénu a tak po dispergaci krému se zátky mohou případně o trochu více do prázdného vrtu zasunout a ponechat je ve zdivu. V budoucnu rozhodně žádná jakási nežádoucí reakce, proces či jak to nazvat ve zdivu, u tohoto polystyrénu nehrozí. U obvodového zdiva, kde se injektáž zhotovila nad úrovní terénu, plní ale hned dvě funkce. Zaprvé zatěsňují možný výron injektážního krému z ústí vrtů, ale co se moc nikde neuvádí, ačkoliv je to další nesporná výhoda tohoto druhu zatěsnění a to, že se zdivo, které se určitě staticky nenaruší, ale tepelně částečně ano, tak tyto zátky toto tepelné oslabení naprosto eliminují. Kdysi dávno jsem provedl kontrolní měření termokamerou v zimním období, kdy přes den bylo okolo 0 stupňů Celsia  a v noci mínus 3 stupně, takže žádné velké mrazy. V místech line vrtů, kde se po injektáži tyto zátky nepoužily, ačkoliv bylo zdivo po injektáži oboustranně nově omítnuto sanační omítkou, přesně jsem našel místa vrtů. Teplota na povrchu omítek v temperované místnosti byla při tomto období na místech vrtů pouze 14 stupňů a v okolí vrtů 21 stupňů. Toto mám zdokumentováno. Takže u obvodového zdiva dokonce si myslím, respektive je jasné, že zátky po ukončení dispergace injektážního krému by bylo škoda odstranit. Toto samozřejmě ale platí pouze u obvodového zdiva nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního či zdiva pod úrovní terénu je to v podstatě jen ten důvod zatěsnění po provedeném plnění a tím, zda zátky po ukončené dispergaci odstraníte či zasunete a tím je ponecháte, je na Vás. Ale já si myslím, že je jednoduší tento námi vyráběný a dodávaný druh zátek spíše ve zdivu ponechat. Nic se tím nezkazí a u obvodového zdiva, jak jsem výše vysvětlil, je to dokonce velmi výhodné.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

 

Dobrý den, pročetl jsem si Váš web a shlédl videa. Řeším vlhkost ve zdivu jak cihlovém, tak kamenném, šíře 600 – 1000mm u staré chalupy. Odkryl jsem vnitřní staré prkenné podlahy, a vybral cca 500mm hlíny, kamenů a zásypu. Před shlédnutím Vašich videí jsem zamýšlel zhotovit kalsickou skaldbu, tzn. štěr, vyztuženou betonovou mazaninu a po vyzrání zhotovit hydroizolačnímy pásy vanu a podřezat zdiva tak, abych se ubránil pronikání vlhkosti do interiéru a do stěn. Co se týče skaldby podlah a vodorovné izolace, myslím, že lepší řešení není, ale namísto podřezání bych raději volil Vaši technologii. Otázkou je, zda bude fungovat nová skladba s vodorovnou hydroizolací (lepenka) a injektáž obvodoých a vnitřních nosných stěn….popř. jak zabezpečit, aby tyto 2 systémy spolupracovali. Pokud budu řeč´šit jen podlahu, vlhkost půjde do stěn, naopak pokud budu řešit jen injektáž, voda se mi dostane podlahou do interiéru. mám obavy, že když provedu výše popopisovanou skladbu podlahy a injektáž, že si vlhkost najde nejslabší místo ve styku mezi vnitřní stranou stěny a na ní navazující podlahou… Předem vám děkuji za radu a pokud bychom přišli na řešení, které mně jako stavaře přesvědčí, určitě zvolím Váš systém a nebudu řešit dosti náročné podřezávání metrových stěn. S pozdravem Roman Slabý

Dobrý den pane Slabý. Myslím, že se dá se vším souhlasit a co se týče obavy napojení hydroizolace podlahy (hydroizolační vany) s dodatečně zhotovenou vodorovnou izolací ve zdivu systémem AquaStop Cream není to tak složité. Injektážní hmota Aquastop Cream se po zhotovení výplní vrtů nešíří pouze do bočních směrů od vrtů, ale i do předních a zadních částí zdiva. Takže včetně povrchů! zdícího nainjektovaného materiálu. To znamená, že když budete zhotovovat hydroizolační vanu např. modifikovanými živičnými pásy, tak v místech linie injektáže, to je ve svislých konstrukcích, vytáhněte tyto pásy cca. 100 mm nad vodorovnou linii injektáže. Tyto dvě izolace se spojí a navzájem se budou doplňovat a tím se zamezí k pronikání vlhkosti nad tyto izolace. Zvažte i případné zateplení podlahy.  

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Když je naše profese koníčkem

___________________________________________________________________________

Děkuji Vám za rychlou odpověď. Ještě mne napadá, zda by se dala hydroizolační vana udělat z Vašeho AquaStop Bitumen 2K? že by bylo vše od jednoho výrobce. Jinak tepelnou izolaci mám samozřejmě vyřešenou:-)

S pozdravem

Roman Slabý

realizace

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Slabý. Hydroizolační vana zhotovená bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen 2K má mnoho výhod oproti klasických asfaltových pásů. Ty dvě hlavní výhody jsou neoddiskutovatelné. To jsou:

Hydroizolace je bezešvá, beze spojů. Ta druhá obrovská výhoda této stěrky je, že má velmi dobrou přilnavost k většině druhů povrchů (podkladů) i zavlhlých, snadno se hladítkem nanáší i na svislé konstrukce, záhyby, nerovné podklady, což u asfaltových pásů toto neplatí a na svislých konstrukcích či záhybech se asfaltové pásy odchlipují apod. Jistě z praxe znáte. Dalšími, řekl bych neméně zajímavými výhodami jsou, že vzniká protiradonová bariéra, je do jisté míry pružná a nemá tendenci při drobných otřesech či pnutí praskat, velmi snadná aplikace, a nanáší se do cca. 6 mm, takže se nejedná o jakýsi nátěr, ale vznikne dostatečně silná hydroizolační vrstva. Nechci, aby to znělo jako demonstrace výhod, ale opravdu, kdo začal zhotovovat tyto izolace, již na jinou izolaci pro tyto účely neměl potřebu přejít. V neposlední řadě se dá použít na svislé izolace podúrovňového zdiva při odkopání, tam bych řekl, že je nenahraditelná. Dobře se dá kopírovat nerovnost zdiva, nestéká, vynikající přilnavost k zavlhlému podkladu, což je u odkopaného podúrovňového zdiva vždy, atd. Nanáší se ve dvou vrstvách hladítkem a každá vrstva je již dostatečně pevná po 24 hodinách. U podlahy je vhodnější po první zhotovené vrstvě zhotovovat druhou vrstvu za 48 hodin a použít nejlépe tenisky s nízkým vzorkem. Je to sice určitá technologická pauza, časové omezení, ale klady jistě převládají. Ještě asi zajímavými vlastnostmi bitumenové stěrky AquaStop Bitumen 2K jsou, že se velmi kvalitně spojí s širokou škálou jiných druhů stávajících izolací a materiálů, od injektážní již probíraných clon, asfaltových lepenek, nerezových plechů až po dřevěné konstrukce. No zvažte, případně zkuste.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

 

 

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo,

to, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (a napětí 24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou a tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, fungicidních nátěrů dřevěných konstrukcí, až po lepidla, umělé hmoty ve všech možných podobách,  atd atd,. Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, anebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě lidskému organismu neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Cream® je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus, pokud  by tyto vysílané elektromagnetické vlny měly skutečně tu výrobci deklarovanou intenzitu, a to takovou, že celý objekt trpící vlhkostí, se silnými obvodovými a s vnitřními zdmi a stropy včetně podzemních podlaží by bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení pronikání vlhkosti vyschl. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co by to tedy muselo dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou svou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých úvah.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

Dobrý den, mám dotaz ohledně injektážního krému AquaStop. Kolik krému bude cca potřeba při 30 m zdiva a tloušťce od 30-60 cm? Děkuji za informaci, s pozdravem a přáním hezkého dne — Jehlička

Dobrý den pane Jehličko. Pro reálný výpočet spotřeby potřebuji znát běžné metry při daných tloušťkách zdiva. Od –  do může být pro výpočet nepřesné. Ale pokud bych to zprůměroval a za předpokladu, že zprůměrovaná tloušťka zdiva bude odpovídat skutečnosti, to znamená, že zprůměrovaná tloušťka vychází 45 cm, tak spotřeba při délce 30 bm v cihelném zdivu a zachování technologického postupu pro systém AquaStop Cream by byla cca. 17 litrů. U zdiva kamenného, smíšeného by byla spotřeba cca. 18 litrů injektážního krému.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když ne naše profese koníčkem

Dobrý večer, jak dlouho vydrží nespotřebovaný krém v kbelíku po otevření ? Co děláte s otvory po zaschnutí krému, necháte je prázdné ? Vladimír Wimmer

Dobrý den. Injektážní krém po otevření vydrží minimálně 1 rok aniž by to změnilo jakékoliv jeho vlastnosti. Jen je potřeba dodržovat vhodné skladování. Zejména nevystavit v zimním období injektážní krém AquaStop Cream přemrznutí a v letních obdobích nevystavovat injektážní hmotu vysokým teplotám. Přirovnal bych to ke skladování barev. K té druhé otázce. Vrty, které jsou po dispergaci prázdné se nemusí vyplňovat. Narušení statiky objektu nehrozí. Pokud byste si ale dal tu práci a např. tzv. maltovou zálivkou byste prázdné vrty vyplnil, nic tím samozřejmě nezkazíte. Pro toto vyplnění by se dala použít i naše injektážní pistole pro kbelíkové balení, která je určená pro výplně vrtů injektážním krémem AquaStop Cream, ale určitě by vytlačila i řidčí maltovou směs. 
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Schwarzi , děkuji za rychlou a vyčerpávající odpověď. 

Zdravim z Mělníku

Vladimír Wimmer 

Dobry den, aka zaruka neprepustenia vody je pri vasom kreme? Dakujem, Petras Peter
Dobrý den. Doba životnosti dodatečně zhotovené izolace pro  zamezení
kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu systémem AquaStop Cream záleží na
mnoha faktorech. V jakém zdivu byla injektáž zhotovena, jak kvalitně, do
jaké míry je neustále namáhána, atd. Ale minimální doba životnosti je 25
let. 
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz
 

Pro zobrazení vybraného zboží klikněte na tlačítko "Zobrazit košík"

Spočítejte si sami spotřebu injektážního krému při zachování postupu pro systém AquaStop Cream

kalkulacka spotreby kremu

akce

injektážní čerpadlo

Profesionální injektážní divize

Trumf Sanace

Jsme nejen výrobci sanačních materiálů, ale naše realizační divize provádí aplikace těchto našich výrobků. Pokud byste si ,,netroufli“ na injektáž zdiva svépomocí přejděte na náš web www.kremova-injektaz-zdiva.cz nebo www.injektaz-zdiva-praha.cz . Tím, že jsme výrobci a používané sanační materiály nepřekupujeme, poskytujeme v případě námi zrealizovaných staveb zajímavé ceny.

Hodnocení technické podpory na lince 731 565 565

Vložit hodnocení

Nakupujte v našem E-shopu

AquaStop Cream®

AquaStop

AquaSalt Stop

Aqua SaltStop

AquaStop Bitumen 2K

AquaStopBitumen

AquaStop Urychlovač

AquaStop

Krémová Injektáž zdiva

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Užitný vzor – krémová injektáž

užitný vzor

Profesionální sanační firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Stavební výstava ForArch 2016

forarch2016
Spolehlivá firma
spolehlivá firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268
Tel.: +420 602 282 982
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz