Co dělat, když vlhne zeď?

Jakmile se v domě objeví vlhká zeď, není to nic dobrého a tuto nastalou situaci je potřeba začít řešit co nejdříve. Vlhkost jednak snižuje životnost stavby a také má velmi negativní vliv na naše zdraví, může způsobovat celou řadu zdravotních komplikací. V neposlední řadě, vlhká konstrukce stavby, rovná se vyšší tepelné ztráty a tím vyšší náklady na vytápění.

Důvody vlhnutí zdi

Důvody mohou být různé. Vlhké zdi se velmi často objevují ve starších zástavbách, které mají porušenou nebo úplně postrádají hydroizolaci. Bez ní  voda ze země velmi snadno vzlíná zdivem i do obytných místností. S vlhkostí souvisí i zasolení. Soli se do zdiva dostávají právě prostřednictvím vzlínající vody. Krystaly soli tak zaplní póry na povrchu cihel nebo omítky. Tím znesnadňují snazší vysychání a právě podporují již výše zmiňované vzlínání vody. To je příčinou vlhkých map obsahujících solné květy, které se vytvářejí na zdech. Kromě toho, že nejsou estetické, podporují vznik a rozšiřování plísní a pokud je nezačneme řešit, začne se rozpadat omítka a později i zdivo.

Stanovení příčin vlhnutí zdi

To představuje základ před samotným zásahem proti vlhkosti. Může se totiž jedna nejen o vlhnutí z podloží, ale jednou z možných příčin může být také porucha rozvodů vody, kanalizace nebo i topení. Tento důvod je především v případě, že se vlhkost objevuje většinou lokálně, pouze na jednotlivých místech havarijního stavu, nikoli po celém domě.

Hydroizolace

Ve většině případů je potřeba provést hydroizolaci. Ta zajistí nepropustnou bariéru proti vlhkosti. Hydroizolace se dá provést několika různými způsoby – chemickou či mechanickou cestou. Každá metoda nabízí uplatnění pro konkrétní situace. Jednou z možností je injektáž zdiva svépomocí pomocí Systémemu AquaStop Cream®. Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® poskytuje relativně pomalé, ale dokonalé šíření, díky kterému dochází k nasycení všech savých i méně savých průmyslově vyráběných i přírodních materiálů určených pro zdění. Krém na silanové bázi se ve vlhkém zdivu postupně rozpouští, snadno proniká do pórů i do nejemnějších kapilár a je velmi účinný. Injektážní krém AquaStop Cream®, respektive vzniklá hydrogobní bariera  pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti má ve zdivu životnost minimálně 30 let.