Co dělat s mokrou zdí? Pomůže krémová injektáž zdiva

Objevuje-li se vlhká zeď v zimě, je potřeba topit a správně větrat. Mokrá zeď představuje velmi závažný problém. Podporuje totiž tvorbu plísní, které jsou zdraví škodlivé. Vlhká zeď se objevuje velmi často ve starých zástavbách, ale nemusí se vyhýbat ani novostavbám. Jednou z možností, jak mokré zdi předcházet je krémová injektáž zdiva.

Co je krémová injektáž zdiva?

Využívá se pro ni Systémem AquaStop Cream® a zvládnete ji i svépomocí. Používá se pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti. Ta se objevuj v případě, že je dožilá nebo chybí vodorovná hydroizolace zdiva. Tento krém je vhodný pro jakýkoli stupeň vlhkosti i zasolení zdiva. Krémová injektáž zdiva se dá provádět do zdiva o jakékoli síle. Ta nemá vliv na její účinnost. Injektážní krém Aqua Stop Cream nabízí nejvyšší kvalitu a je k dostání za velmi přijatelnou cenu. Je vyráběn pod státním dohledem výroby a disponuje certifikací státní zkušebny TZÚS v ČR a SR. Injektážní krém obsahuje více než 80 % aktivních látek hydrofobního charakteru a díky tomu poskytuje účinnost celé škále materiálů. Díky injektáži svépomocí ušetříte finanční náklady za sanaci od firmy.

Jak postupovat při krémové injektáži zdiva?

Než zahájíte samotnou injektáž, je dobré osekat omítky na obou stranách zdiva a to zhruba 50 cm nad horní zavlhlý okraj. Předpokladem je, že omítky jsou zasolené. Otvory se vrtají o průměru 14 mm v osových vzdálenostech po 100 mm. Hloubka jednotlivých vrtů by měla být pokrácená o maximálně 40 mm oproti skutečné tloušťce zdiva. Linie vrtů by neměla být výše, jak 100 mm od podlahy. Lze-li linii vrtů ještě přiblížit k podlaze, je to lepší možnost. Tvory se vrtají kolmo ke svislé rovině zdiva. Není dobré provádět vrty šikmo dolů. Tak by nemusela být krémová injektáž zdiva úspěšná.