Jak odvést vlhkost z domu? Může pomoci krémová injektáž zdiva

Objeví-li se vlhkost v domě, je to vždy velmi nepříjemná komplikace. Vždy je potřeba zjistit její důvody. Podle toho je potřeba volit vhodné řešení. Jednou z možností je krémová injektáž zdiva.

Co je krémová injektáž zdiva a kdy pomáhá?

Tato metoda zbavení se vlhkosti v domě patří mezi snadno dostupné a realizovat ji můžete i svépomocí. Jedná se o velmi často používanou metodu dodatečné izolace vlhké zdi. Sloučeniny obsažené v injektážním krému vytvářejí dodatečnou bariéru bránící průniku kapilární vzlínající vlhkosti. Principem je navrtání zdi v takové úrovni, ve které potřebujete vytvořit dodatečnou bariéru. Vrty však musejí být proveden nad úrovní terénu. Vyvrtávají se otvory o průměru 14 mm, jejich hloubka je maximálně 40 mm oproti skutečné tloušťce zdiva. Provede se jedna linie vrtů. Je-li zdivo kamenné nebo smíšené, pak jsou potřeba linie dvě.  Krémová injektáž zdiva se dá provádět do různých typů zdi. Může to být zeď z cihel, kamene nebo smíšená. Než dojde k aplikace krému, je dobré odstranit veškeré povrchové úpravy v oblasti, kde bude probíhat krémová injektáž zdiva. Využijte i mírný přesah.

Co je injektážní krém a jak funguje?

Ke krémové injektáži zdiva lze využít injektážní krém AquaStop Cream®. Lze jej pořídit v různém balení – plastový kbelík, salámové balení nebo v tubě. U tuby nepotřebujete žádné injektážní zařízení. Je však určená pouze pro injektáž menšího rozsahu.   AquaStop Cream® je silanový emulzní krém, který má vysokou primární hustotu a viskozitu. Díky tomu, během plnění, neuniká běžnými netěsnostmi. Jakmile dojde k vyplnění obsahu vrtů, injektážní krém se začne pomalu měnit na jemný hydrofobní gel a kapalinu s velmi nízkou viskozitou. Přeměna probíhá delší dobu a aktivní látka tak může vniknout do všech pórů a nejmenších kapilár ve zdivu. Vytváří se celistvý hydroizolační pás.