Jak odstranit plíseň ?

Jak odstranit plíseň ?
Návod, jak se jednoduše zbavit plísní a řas v bytě nebo domě. Plísně se tvoří v mnoha českých domácnostech, nejčastěji se vrací v době topné sezóny a trápí nejen rodinné domy ale i bytové jednotky. Říká se, že zhruba každý pátý člověk v naší zemi, žije ve vlhkém a plísní napadeném prostředí, to znamená, že zhruba 2 140 000 lidí nežije ve zdravém prostředí. V lepším případě se plíseň usadí jen na vnitřní straně zdiva, v těch horších případech mohou napadnou i nábytek, koberce a podlahy. Nejhorší variantou je špatný dopad na lidské zdraví, kdy plísně způsobují alergické reakce, astma, ale třeba i závažnější onemocnění. Proto je velice důležité začít plísně řešit včas, riziko, že se plísně objeví i ve Vašem bytě je totiž vysoké. V každé domácnosti jsou vlhká místa, vlhká místa znamenají ideální podmínky pro růst a rozmnožování plísní, vznikají spory, které jsou velice malé a lehké a jsou snadno zanášeny vzduchem do velkých vzdáleností.

Místa s největším rizikem vzniku plísní.

Nejvíce ohrožená místa plísní jsou ty, kde je vysoká vzdušná vlhkost, vlhké zdivo bez dodatečné izolace, např. AquaStop Cream proti zemní vlhkosti, místa, kde se málo větrá, suší se prádlo nebo vaří bez použití digestoře. Už z předchozí věty je tedy jasné, že k největší koncentraci a tvorbě plísní dochází v koupelnách a kuchyních nebo sušárnách. V těchto místnostech teplota přesahuje 25 stupňů Celsia a vlhkost pak hravě překročí i 70 %.

Plísně se nejčastěji tvoří v těchto místnostech:

 • Koupelny – spáry okolo vany nebo sprchového koutu
 • Kuchyně – za kuchyňskou linkou
 • Toalety
 • Okolo oken a parapetů – Kondenzace vzdušné vlhkosti, vzniká na základě teplotních rozdílů
 • Studené zdi a stropy – nejčastěji rohy místností za nábytkem
 • Místa zatékání vody
 • Podlahy v místech pod krytinou
Plísně v domácnostech mohou velice negativně ovlivňovat lidské zdraví, a to nejen z hlediska alergických reakcí, astmatických problémů ale i mykotických a jiných onemocnění. Plíseň obsahuje spory, které patří k závažným alergenům. Chemické látky, které jsou vylučovány plísněmi mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždit oči, sliznici v nosu a v krku, způsobují bolesti hlavy a také dráždí naši pokožku.

Prevence proti plísním.

Účinnou a ověřenou prevencí proti tvorbě plísní je dostatečné proudění vzduchu v místnostech a tím obměna naakumulované vzdušné vlhkosti, pomůže Vám třeba i větrák, ale hlavním faktorem je vždy pořádně otevřít všechna okna. Další prevencí může být odstranění zdroje vlhkosti, hodně rostlin, akvárium, vaření se zapnutou digestoří, nesušit prádlo v místnosti, odsunout nábytek dále od zdiva ale třeba i odstraněním příčiny vlhkosti zdiva z důvodů již nefunkční nebo poškozené izolace. Odstranění plísní je také velice důležitou součástí prevence, protože samotný biocid je jen dočasným řešením, omítky by tedy měli být v místech výskytu plísně odstraněny a následně nově zhotoveny.

Proti plísni Vám pomůže zkušený izolatér ale i malíř.

Pokud plísně vzniká hlavně z důvodů nedostatečně větraného bytu, asi můžete využít zkušeného malíře, v případech, kdy je ale plíseň zapříčiněna vlhkým zdivem z důvodu absence nebo dožilosti izolace, budete se muset obrátit již na izolatéra nebo zkušenou sanační firmu, která odstraní příčinu vlhnutí zdiva. Rozhodně si ale ve své domácnosti plísně nepěstujte problémy, které mohou způsobovat jsem již výše uvedl.
 

Co je to injektáž zdiva ?

Co je to injektáž zdiva ?
Injektáž zdiva je nedílnou součástí sanace zdiva proti vlhkosti (odvlhčování staveb), jedná se o přímou metodu sanačních prací na vlhkém objektu, kdy injektáž zdiva zabraňuje kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu nebo přilehlého terénu do zdiva domu. Existují i injektáže, které zase zamezují průsakům tlakové vody skrze stavební dílec, převážně se jedná o výtahové šachty, podzemní podlaží, garážová stání, kde k těmto defektům a průsakům dochází nejčastěji. Jednotlivé injektážní technologie se liší cenou, náročností, ale i možností použití. Jelikož jsou injektáže pro statiku budov nenáročné a nejsou ani náročné pro chod domácnosti, jsou dnes hojně využívány oproti jiným mechanickým metodám jako je podřezání zdiva diamantovým lanem nebo pilou, vrážení nerezových plechů do zdiva anebo jeho probourávání a vkládání izolace. Každá správná sanační firma by měla mít na paměti vhodnost využití injektáží, měla by se v nich velice dobře orientovat a znát vlastnosti injektážních materiálů, aby byl konečný výsledek co možná nejúčinnější a dlouhodobý. Pojďme se podívat na druhy injektáží a vysvětlit si jejich význam.

Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Injektážní krémy obsahují silan siloxany, to jsou silně hydrofobní látky. Injektážní krém je svou primární konzistencí hustý, nemá tendenci unikat netěsnostmi spár ve zdivu a ani nesourodým zdivem. Krém má oproti silikonovým mikroemulzím tu výhodu, že ve zdivu disperguje po dobu 2-6 týdnů, to znamená že po tuto dobu neustále nasycuje okolí vrtu, kde vytváří silnou hydrofobní bariéru, která již nepropustí molekulu vody. Dělení aktivních látek v obsahu injektážního krému můžeme rozdělit na dvě velice účinné fáze: fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde vytváří polysiloxany tzv. hydrofobní deštníky v pórech zdiva, které brání kapilárnímu vzlínání vody. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami ve zdivu a jsou schopny dostat se i nejužšími póry do ještě většího radiálu okolo vrtů. Jednoduše řečeno po celou dobu disperze injektážního krému dochází k nasycování zdiva aktivními látkami, díky tomu je v podstatě 100% jistota, že vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé délce ale i šířce injektovaného zdiva. Další výhodou této technologie je, že si ji každý zvládne udělat sám bez nutnosti drahých injektážních zařízení a tím svépomocí ušetří značné finanční prostředky. AquaStop Cream
Cenová hladina:
Krémová injektáž zdiva se cenově pohybuje od 1 600 – 2 700 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Krémová injektáž se využívá pro injektování zdiva cihelného, smíšeného, kamenného, komůrkového, ale i k propojování vodorovných hydroizolací v různých výškových úrovních. Krémovou injektáž lze kombinovat se všemi druhy sanačních metod, ale lze s ním injektovat i plošně. Na oklepané zdivo po provedené krémové injektáži je vhodné aplikovat sanační omítku s protisolným podnátěrem AquaSalt Stop, v případě, že se jedná o zdivo nad úrovní terénu.

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti silikonovou mikroemulzí

Cenová hladina:
Injektáž zdiva silikonovou mikroemulzí se cenově pohybuje od 2 200 – 4800 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Jsou stejné jako u krémové injektáže zdiva ale s tím rozdílem, že tato sanační, resp. injektážní technologie neposkytuje jistotu kompaktnosti propojení mezi vrty. Musí být kombinována s jinými sanačními opatřeními jako například svislé izolace zdiva pod úrovní terénu, sanační omítky s protisolným podnátěrem atd.

Polyuretanová injektáž zdiva proti průsakům tlakové vody

Polyuretanové polymerní pryskyřice (polyuretanová injektážní hmota) se používají všude tam, kde dochází k lokálním průsakům tlakové vody skrz stavební dílec do vnitřních prostor objektu. Z pravidla to bývají garážová stání pod úrovní terénu, výtahové šachty, tunely a revizní šachty. Polyuretanová injektáž nemá oproti jiným injektážním metodám pevně stanovenou hloubku vyvrtaných otvorů, spotřebu a ani délku osových vzdáleností mezi vrty. Navrtávání probíhá v horizontálním, ale i vertikálním provedení, v různých náklonech vrtů k svislé rovině stavebního dílce, v tzv. stehovém navrtání (zejména u trhlin ve zdivu). Samotné injektování místa průsaku talkové vody je za pomoci elektrického čerpadla přes injektory (pakry se zpětnými ventily) z důvodu udržení nabývajícího tlaku vznikajícího ve zdivu. V momentě, kdy dojde ke styku polyuretanu s vodou, dojde k chemickému procesu a polyuretan začne reagovat, nabývat až do 30násobku svého objemu, a tím dokonale zatěsní prosakující netěsnosti a trhliny v betonových konstrukcích, ale i jiných stavebních materiálech. Polyuretanovou injektáž lze provádět s rychlým anebo pomalým napěněním v závislosti na intenzitě průsaku.
Druhy použití:
Všude v místech tlakového průsaku vody skrze stavební dílec. Nepoužívá se pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti, nedokáže svou viskozitou vyplnit všechny vodivé kapiláry zdiva.

Rubová injektáž zdiva (nahrazení svislé izolace v místech, kde nelze odkopat terén)

Rubová gelová injektáž je velice účinná injektážní technologie pro zhotovení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu v místech, kde zdivo nelze odkopat. Pro rubovou injektáž se používá akrylátový rychle tuhnoucí gel, který se tlakově napouští z volné a přístupné vnitřní strany stavebního dílce za použití injektorů s trubičkami a tlakového dvoupístového čerpadla skrz stavební dílec, a to do prostoru v celé ploše zdiva a přilehlé zeminy. Nedochází tedy k přímému injektování zdiva, ale vnější plochy přilehlé zeminy a vnější strany zdiva, kde akrylátový gel v závislosti na chemické reakci vytvoří elastickou a stabilní hydroizolaci, která je odolná vůči chemickému zatížení z okolní zeminy. Rubová injektáž zdiva se provádí v šachovnici v osových vzdálenost po 300 mm a s následným tlakovým plněním od spodních řad vrtů až do úrovně výšky terénu v případě svislé podúrovňové konstrukce. Spotřeba akrylátového gelu je zhruba 30 l na 1 m2 plochy injektovaného zdiva. Nutné ještě podotknout, že akrylátový gel neuvolňuje škodlivé látky do okolního terénu.
Cenová hladina:
Rubová injektáž zdiva se pohybuje od 6 000 – 8000 Kč/m2 opět v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva a celkové náročnosti.
Druhy použití:
Využívá se pro zhotovení svislé izolace zdiva pod úrovní terénu proti účinkům tlakové a spodní vody i kapilárně vzlínající vlhkosti, nebo při opravách poškození již vytvořených hydroizolacích. Používá se v případech, kdy okolní zemina nejde odkopat, aby zdivo mohlo být izolováno například hydroizolační stěrkou AquaStop Bitumen 2K z vnější strany, nebo např. pokud je zdivo v místech ulice, kde nelze odkopat – rušná místa, suterén se nachází uprostřed domu, zdivo domu zasahuje do úrovně pozemku souseda, který nedovolí žádné terénní úprav. Rubová injektáž zdiva má své využití i tam, kde jsou prostory velice hluboko pod zemí a z pracovní i finanční náročnosti neproveditelné.

Jakou zvolit technologii sanace vlhkého zdiva

Jakou zvolit technologii sanace vlhkého zdiva
V dnešní době jsou izolace při výstavbě nových domů a budou nedílnou součástí všech projektů a výstaveb, při kvalitním provedení tím odpadá riziko vlhnutí těchto nových budov.
V dobách minulých tomu ale tak nebylo a většina starších domů izolaci vůbec nemá a pokud už byla nějaká v minulosti provedena, tak je dnes již dožilá a neplní svou podstatu. V případě nákupu starší nemovitosti by si měl kupující ve svém vlastním zájmu zjistit, jak na tom dům s izolací je. Mnohdy se totiž stává, že jsou domy tak zvaně „narychlo“ rekonstruovány, aby nemovitost na realitním trhu mohla být prodána za co možná nejvyšší sumu. Nový majitel je spokojen s výhodnou koupí do doby, než se vlhkost začne projevovat solnými výkvěty, korozí omítek ale i kondenzací vody na povrchu omítek a do doby, než vlhkost nemovitosti bude muset začít řešit. Náklady na sanaci objektu proti vlhkosti se můžou vyšplhat až na stovky tisíc korun a opojení z dobré koupě je v tu ránu pryč.

Chemická injektáž silan siloxanovým krémem

I když v oboru sanace vlhké zdiva neexistuje univerzální metoda k plnohodnotnému odvlhčení zdiva, v rámci dodatečných izolací a podřezání budov ano. Chemická injektáž je v podstatě „univerzální voják“, pro řešení kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu do nadúrovňové části zdiva. Jedná se o metodu velice rychlou, která neomezuje chod domácnosti a mimo prachu z vrtání nenadělá mnoho nepořádku, jako podřezání zdiva. Injektážní chemie funguje na principu hydrofobizace, která proniká do porézních materiálů a vytváří bariéru odpuzující vodu, hydrofobitu. Odborně řečeno, hydrofobizace je změna fyzikálně-chemických vlastností materiálů, která zvyšuje úhel smáčení pro vodu. V praxi to znamená, že hydrofobizovaný materiál je nepropustný pro molekulu vody, ale je pořád difuzní pro vodní páry. U kvalitních materiálů může životnost takto vzniklé hydrofobity vydržet až několik desítek let.

Chemická injektáž silan siloxanovým krémem

Krémy jsou dozajista nejspolehlivější variantou chemické injektáže, svědčí o tom už ten fakt, že za posledních 10 let patří mezi nejvyužívanější a nejprodávanější v Čechách a na Slovensku, ale i v jiných členských státech EU. Firmy se zaměření na sanace zdiva proti vlhkosti již přecházejí anebo úplně přešli z kapalných silikonových mikroemulzí na silan siloxanové krémy. Výhodou této metody je její vysoká hydrofobní účinnost, snadná a rychlá aplikace, vysoká stabilita a v neposlední řadě, každý si jí zvládne udělat svépomocí.
aquastop cream

Vlhké zdivo vyřešíte i svépomocí

Vlhké zdivo vyřešíte i svépomocí
Majitelé nemovitostí se často potýkají s vlhkým zdivem, které dokáže nepříjemně potrápit, každého, kdo se s vlhkou nemovitostí setkal. Vlhkost zdiva nemá jen negativní vliv na konstrukci celého objektu, ale má také negativní účinky na lidské zdraví, těch osob, které ve vlhké nemovitosti žijí. Nedávejte, proto šanci plísním, korozi omítek a zasolování zdiva. Systém AquaStop Cream® je řešením, které Vám s problémem vlhkého zdiva pomůže.

Způsobů řešení k odstranění vlhkého zdiva je široká škála

Dodatečná izolace je řešena hned několika variantami, více či méně náročnými. Od podřezání zdiva až po narážení chrom-niklových desek do zdiva, toto jsou metody sice účinné, ale náročné jak pro statiku budovy, tak po finanční stránce. To ale neplatí o injektážním krému AquaStop Cream®, který obsahuje více než 80 % aktivních hydrofobních částic, které po úplné disperzi krému ve zdivu, vytváří dokonale nepropustnou hydrofobní bariéru. Odvlhčení zdiva díky našemu krému, internetové poradně a technickému pracovníkovi na telefonu, zvládne opravdu každý bez problému a jediné co Vám k tomu bude stačit je naše příslušenství, které máme vždy skladem.

Výhody krému AquaStop Cream®

 • Určený pro jakýkoliv druh zdiva
 • Jednoduchá aplikace
 • Snadno zamezí kapilárně vzlínající vlhkosti
 • Rovnoměrná disperze ve zdivu, která nevytváří mosty pro vlhkost
 • Ušetří Vám velké finanční náklady, odhadem min. 75 % které byste museli vynaložit k zaplacení sanační firmy

Postup je jednoduchý a zabere Vám pár kroků

 1. Příprava staveniště a následně zdiva – Udělejte si dostatečný pracovní prostor okolo zdiva, které budete injektovat. Odstraňte omítku nad hranici viditelných škod do výšky rovnající se tloušťce zdiva, příklad: Zdivo má sílu 500 mm a vlhkostní mapa sahá do výšky 800 mm, omítku tedy osekáte do výšky 1,3 m. Nezapomeňte proškrábnout spáry do 20 mm a zdivo očistit suchou cestou, k tomu Vám poslouží třeba drátěný kartáč.
 2. Navrtejte zdivo v celého jeho délce a šířce – Pokud chcete, aby injektáž byla dlouhodobě účinná, nepodceňujte osové vzdálenosti mezi vrty ani průměr vrtáku. Nám se v praxi nejlépe osvědčily rozestupy mezi vrty maximálně do 100 mm a průměr vrtáku 14 mm i když se AquaStop Cream® velice dobře šíří ve zdivu, od osy vrtu v poloměru do 150 mm, držte se námi doporučených délek, vše jsme nastavili k maximální účinnosti. Následně po dokončeném vrtání, otvory profoukněte stlačeným vzduchem. Pro AquaStop Cream® a jeho šíření ve zdivu to ale není nutností.
 3. Můžete začít aplikovat krém – Připravte si injektážní krém AquaStop Cream® do aplikační pistole nebo pumpy a vsuňte aplikační trubičko na konec vrtu. Začněte plnit vyvrtaný otvor pomalu až k jeho ústí , nezapomeňte, že otvor musí být důkladně vyplněn v celém objemu. Aplikační trubičku vždy čistěte od nečistot a zbytků zdiva.
 4. Po dokončení aplikace – všechny otvory u obvodového zdiva zatěsněte naší zátkou z extrudovaného polystyrenu. Zátka zamezuje vzniku tepelných mostů v zimním období, díky ní nebude kondenzovat vlhkost v místě vrtů v nevětrané místnosti. Až dokončíte injektáž vlhkého zdiva a vrty budete mít zazátkované, použijte protisolný podnátěr AquaSalt Stop® a následně sanační omítku nebo omítku na vlhká zdiva AquaSan Porosity®.

Odvlhčení zdiva je s námi hračka, přesvědčíme Vás.