KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

AquaStop Cream ® balení kbelík 1 litr

 

AquaStop Cream® je silan /siloxanový emulzní krém na vodní bázi pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti a obsahuje min. 80% aktivní látky.

 ...

Cena:835  vč. DPH

Skladem

Tohoto zboží jsme prodali již: 14006 kusů

Katalogové číslo: 1 Kategorie:
ZPĚT DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Cream® je injektážní krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž vlhkého zdiva k zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. Zbývající 20% obsah injektážní emulze se odlišuje od podobných výrobků tím, že obsahuje speciální aktivační přísady, které umožňují snazší pronikání aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár v okolí vrtů. Vzhledem k těmto vlastnostem  snadno proniká hluboko do veškerých minerálních zdicích materiálů a tak vzniká trvalá bariéra pro zamezení vlhkosti.
Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® svým relativně pomalým, avšak jistým a rovnoměrným (v případě nenakloněných vrtů, tj. vrtů kolmo zhotovených na svislou rovinu zdiva) kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdící materiály. Silanový krém se ve vlhkém zdícím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho snadné penetrační prostupnosti (disperguje) a tím, že je slučitelný s obsahem vlhkosti ve zdivu,  snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdících materiálů. Tuto vlastnost nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota na jiné bázi, ani ji nelze nahradit jakoukoliv aplikací a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony ( bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, nemá účinnějšího zástupce. Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR, ale je i odebírán do dalších členských států EU. AquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která každoročně podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů ČR a EU, každé tři roky prochází důkladnou prověrkou (státní zkušebnou) námi deklarovaných vlastností pro udělení Certifikace. Dlouhodobým a dennodenním aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší společností a naší aplikační dceřinou společností jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupů aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti např. našeho návodu pro aplikaci, technických údajů a různých tvrzení. V kombinaci vysoce kvalitního silanového krému AquaStop Cream® pro injektáž zdiva a technologického postupu pro náš systém, můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva vzhledem k specifickým vlastnostem injektážního krému AquaStop Cream® se stala vysoce účinnou v širokém spektru používaných zdících materiálů s nízkým ale i s maximálním procentuálním zavlhnutím, porézností zdiva  a v neposlední řadě i stupněm zasolení. Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje mechanickou podřezávku zdiva budov.

Popis: Systém AquaStop Cream® je určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po zhotovení krémové injektáže ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě i nad hydroizolační clonou. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. Neobsahuje žádné pomocné organické látky. AquaStop Cream® je vyroben s maximální možnou koncentrací hydrofobní látky silan/siloxanu v obsahu. Vzhledem k této maximální koncentraci aktivní látky je vysoce účinný s životností min. 30 let. Pro krémovou injektáž (vyplňování vrtů)  se používá aplikační pistole pro kbelíkové balení se dvěma plnidly (doporučení: zakoupit při menším rozsahu prací, tj. při nákupu 1 litrových balení)  či injektážní pumpa (doporučení: zakoupit při nákupu 5 litrového a většího balení) a pro salámové balení injektážní pistole pro salámové balení. U balení tuba není potřeba pro injektáž vlhkého zdiva injektážní pistole (toto balení doporučujeme pro malé rozsahy prací). Odšroubujete modrý uzávěr tuby. Do otvoru tuby zasunete čirou hadičku z polyethylenu do dané hloubky otvoru (hrdla tuby), tj. k vyznačené rysce na trubičce, aby hloubka zasunutí byla správná. Těsnost je dostatečná, ale pro jistotu, aby při vytahování trubičky z vrtu nedošlo k rozpojení, dodáváme v ceně tohoto balení lepící pásku. Touto páskou stáhnete spoj mezi aplikační trubičkou a hrdlem tuby. Tím Vám nemůže při plnění a zejména zpětném vytahování trubičky z vrtu dojít k rozpojení. Plníte tak, že tlakem ruky vytlačujete z tuby přes zasunutou trubičku injektážní krém do vrtů. Aplikace je velmi  jednoduchá a snadná.  

Výhody:   – účinnější alternativa kapalných injektážních pryskyřic – lze aplikovat beztlakovým i tlakovým způsobem – chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím – vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydroizolační clony – rychlá, čistá a jednoduchá aplikace – bez obsahu organických rozpouštědel (VOC) – hygienicky nezávadný.

Balení:

  • 580 ml. balení tuba 
  • 600 ml. v salámovém balení
  • 1 litr      v kbelíkovém balení
  • 5 litrů    v kbelíkovém balení
  • 10 litrů  v kbelíkovém balení
  • 30 litrů  v kbelíkovém balení

 

AquaStop Cream®

 

Dokumentace AquaStop Cream®


AquaStop Cream®

Výpočet spotřeby

Loading...

V této on-line kalkulačce si po zadání potřebných parametrů můžete sami spočítat  spotřebu injektážního krému AquaStop Cream při zachování našeho technologického postupu.

Níže najdete i vypočítané balení nejbližší k vypočítané litráži pro případnou objednávku.

Litrů krému:

ks

ks

ks

ks

Zapamutejte si velikost a počet balení pro případný nákup.

Instruktážní video

Be the first to review “AquaStop Cream ® balení kbelík 1 litr”