KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

Injektážní krém AquaStop Cream® přímo od výrobce.

Ceník-naše kompletní nabídka výrobků pro injektáž a sanace zdiva ke stažení zde.

Celý systémový program pro zhotovení krémové injektáže zdiva svépomocí je koncipován tak, aby to zvládl úplně každý a výsledek byl naprosto spolehlivý. Krémová injektáž zdiva svépomocí je určená zejména pro koncové spotřebitele, řemeslníky, kutily, ale i pro profesionální firmy v oboru sanace vlhkého zdiva. Injektážní krém AquaStop Cream® je vyráběn ze surovin, které dovážíme z Německa a výrobní proces podléhá každoročně státnímu dozoru výroby. Každé 3 roky prochází náš injektážní krém AquaStop Cream® certifikací, kdy je státní zkušebnou prověřovaná jeho účinnost a další uvedené hodnoty. Tím je dostatečně garantována maximální kvalita výrobku. Připravili jsme pro Vás kompletní servis pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, t.j. aplikační návod viz. Návod k aplikaci, prodej ucelené řady materiálů a aplikačních zařízení viz. tlačítko v horní liště: Zde nakoupíte vše pro injektáž E-shop a v neposlední řadě profesionální tlakovou injektážní pumpu k možnému bezplatnému zapůjčení viz. Ceník. Injektáž vlhkého zdiva svépomocí, i když ji provádějí zejména koncoví spotřebitelé je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti. Paradoxně není potřeba drahých zařízení a přesto výsledky našeho Systému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva. S naším kompletním servisem, t.j., s podrobným návodem pro zhotovení injektáže zdiva svépomocí, prodejem všech potřebných materiálů a aplikačních zařízení, instruktážním videem, kalkulačkou pro výpočet spotřeby, internetovou poradnou a telefonickou urgentní poradenskou službou provozovanou od Po – Pá od 9.00 hod. – do 16.00 hod. a v sobotu od 9.30 hod – 11.30 hod. na mob.čísle: 731 565 565 to s troškou šikovnosti zvládne úplně každý!

Animační video

V tomto videu můžete načerpat kompletní informace o injektáži vlhkého zdiva svépomocí. Zjistíte jak snadno a efektivně aplikovat AquaStop Cream©

Časosběrné video

V tomto časosběrném videu je zaznamenán proces zavlhčení a následného vysychání zdiva po aplikaci systému AquaStop Cream©

**Pro shlédnutí tohoto spuštěného videa na celou plochu obrazovky klikněte 2 x levým tlačítkem myši.

Chemická injektáž vlhkého zdiva svépomocí ano či ne?

Chemická injektáž vlhkého zdiva svépomocí pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti s naším Systémem AquaStop Cream® je koncipována tak, aby to zvládl úplně každý a výsledek byl naprosto spolehlivý a jak se zmiňuji na jiné stránce tohoto webu, ve většině případů předčí výsledky leckterých ,, profesionálních,, firem (nedokonalost aplikace – neplnohodnotné vyplňování vrtů, použité nízkokoncentrované (nekvalitní) silanové krémy, nejčastěji se vyskytující lidský faktor pospíchám domů, vyšetřím si materiál pro sebe, zaměstnavatel mě špatně platí a tak mu to vrátím (ale většinou to odnese zákazník) a v neposlední řadě injektážník, jako řemeslný obor nebo jeho školní rekvalifikace neexistuje, atd.). Samozřejmě nechci všechny firmy dávat do této roviny, ale z mé dlouholeté praxe musím konstatovat to, že se v mnoha případech tyto faktory velmi často vyskytují. U prací, které si zhotovují koncoví zákazníci, většinou vlastníci svých nemovitostí tzv. svépomocí si práce v žádném případě neošidí a odvedené práce a tím i výsledky jsou bezchybné. Chemická injektáž vlhkého zdiva svépomocí Systémem AquaStop Cream® pro zamezení vzlínající vlhkosti není technicky náročná, je vysoce účinná v celé škále zdících materiálů a jejich procentuálního zavlhnutí a tím není důvod se obávat jakéhokoliv neúspěchu. Jsou stavební řemesla, kde to tzv. svépomocí asi nelze, jako jsou klempířské, pokrývačské, tesařské, truhlářské, zednické, obkladačské, instalatérské, topenářské, elektrikářské a další stavební práce, ale to jsou kvalifikovaná řemesla ve stavebnictví. Když o tom ale hlouběji přemýšlím, ani v těchto oborech bych značnou část české populace nepodceňoval. V neposlední řadě jsem na trhu zaregistroval výrobce a knihy s návody např. Jak postavit dům svépomocí a tím značně levněji a to již od základů až po střechu. Z toho vyplývá, že při dodržení návodů od výrobců a jimi poskytovaných odborných rad lze svépomocí kvalitně zhotovit téměř cokoliv. Na závěr bych podotkl, že v případě dalších navazujících prací v oblasti sanace vlhkého zdiva se dají tyto sanační práce plnohodnotně taktéž zhotovit svépomocí. Pro tyto možné další sanační práce poskytujeme také zmiňované bezplatné poradenství včetně provozované urgentní poradenské linky pro ČR a SR na čísle 731 565 565.

Napsal Jiří Schwarz

V případě složitějších a rozsáhlejších rekonstrukcí odvlhčení spodní stavby, jsme připraveni k Vám poslat kvalifikovaného technika s dlouholetou praxí, který u Vás provede místní šetření stavu Vaší nemovitosti. Na základě této prohlídky a diagnostiky příčiny vypracujeme návrh řešení a cenovou kalkulaci a v případě zájmu provedeme i realizaci odvlhčení stavby. Tuto službu a sanační práce provádí naše dceřiná společnost TRUMF sanace – realizace staveb s.r.o. www.sanace-injektaz-zdiva.cz .

 

Nabízíme tyto sanační práce:

 

 

Tento článek zahrnuje informace poskytnuté na dalších stránkách tohoto webu (viz tlačítka na liště a pod.), ale pro případ, že chcete získat více informací je určen pro Vás. Krémová injektáž zdiva svépomocí v uceleném a širším pojetí.

Díky jedinečně specifickým vlastnostem krémové injektážní hmoty viz. popis výrobku a její jednoduché a přesto vysoce účinné aplikaci se stala tato injektáž prokazatelně nejúčinnější a neuniverzálnější injektáží mezi tzv. beztlakovými (např. naléváním zdiva injektážní tekutinou přes trychtýře, hadičky s nádobkami), ale i tlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti. Plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje mechanickou podřezávku domu! Injektážní krém AquaStop Cream® s plnicí pistolí anebo injektážní tlakovou pumpu s kompletním příslušenstvím si můžete zakoupit na našem E-shopu nebo přímo na naší provozovně viz Kontakt. K docílení vynikajících výsledků pro zhotovení dodatečně zhotovené hydroizolace ve většině druzích zdiva postačí injektážní krém AquaStop Cream®, injektážní pistole či injektážní pumpa, vrták, vrtačka, případně vzduchová pumpa pro vyčištění vrtů (dá se nahradit kompresorem, případně vysavačem), zátky a samozřejmě dodržení našeho technologického postupu. V neposlední řadě je krémová injektáž hygienicky nezávadná, jelikož injektážní krém AquaStop Cream® neobsahuje organická rozpouštědla. V případě dotazů ohledně postupu práce pro injektáž vlhkého zdiva svépomocí anebo dotazů na náš injektážní krém AquaStop Cream® nám neváhejte napsat dotaz do poradny a my Vám v co nejkratší době odpovíme (viz. Poradna) anebo v urgentních případech volejte na linku 731 565 565.

Krémová injektáž má v oblasti chemických injektáží pro zhotovení dodatečně vytvořené hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti zdiva již nenahraditelné místo a po naší 5ti leté osvětě se stala nejpoužívanější injektážní metodou ve stavebnictví v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží. Nebylo to způsobeno samozřejmě pouze jen naší osvětou, publikacemi v různých časopisech např. Kutil, Moje bydlení, atd., přednáškách jednatele p. Jiřího Schwarze na akademické půdě ČVUT v Praze 6 s písemným uznáním o posunu v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží od nejvyšších autorit tohoto institutu, dále vylepšením technologického postupu pro tuto metodu, ale zejména dosahovanými výsledky na různých typech staveb a jejich zdicích materiálech pohybujících se již v řádech tisíců. Krémová injektáž zdiva je ideální pro zdivo s průběžnou spárou, kde garantujeme 100%ní výsledek, ale i u zdiva smíšeného a zdiva kamenného, kde je procento úspěšného zhotovení hydroizolační clony taktéž velmi vysoké. Díky vynikajícím a specificky výjimečným vlastnostem silanového krému AquaStop Cream® po patnáctiletém srovnávání výsledků s jinými druhy chemických beztlakových, ale i tlakových injektáží v podstatě ve všech používaných druzích zdiva jsme dospěli jednoznačně k závěru, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® je výjimečně účinná, jelikož výsledky této krémové injektáže jsou vždy spolehlivé a u zdiva s průběžnou spárou (většinou zdivo cihelné) stoprocentní. 100%ní účinnost lze také garantovat kromě již zmíněného cihelného zdiva i u průmyslově vyráběných materiálů jako je Ytong, různých druhů škvárobetonových tvárnic, také u nepáleného zdiva používaného u starých budov (staré venkovské domy), známého pod názvem kotovice, vepřovice, ale i u jiných savých, porézních zdících stavebních materiálů. Pro plnění vrtů – injektáž, dodáváme ruční aplikační pistoli pro kbelíkové balení, injektážní tlakovou pumpu taktéž pro kbelíkové balení a injektážní pistoli pro salámové balení. Při nákupu od 5 litrů krému si můžete zdarma zapůjčit tlakovou injektážní pumpu, viz (níže) obrázek, na který když kliknete, dozvíte se podmínky o zapůjčení a nebo využít do odvolání akci: Injektážník k čerpadlu zdarma.

Pro získání více informací klikněte na obrázek.

Injektážní pumpa k zapůjčení zdarma:injektážní čerpadlo

Injektážník k čerpadlu zdarma:

akce


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI KRÉMU:

Injektážní krém s vysokou koncentrací aktivní látky silan/siloxanu 80% ve svém obsahu díky své ideální primární hustotě nemá tendenci nekontrolovatelně unikat netěsnostmi spár ve zdivu, na rozdíl od všech tekutých injektážních přípravků, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který postupně, ale snadno proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů, jelikož je slučitelný se zavlhlým okolím vrtů. Jemný gel nepodléhá při nasycování stavebního materiálu ani gravitaci, a tak na rozdíl od jiných druhů injektážních hmot se šíří v kruhovém, respektive válcovitém nasycování okolí vrtů. Toto je jedinečná vlastnost šíření hydrofobní clony ve zdivu, která neprobíhá u žádné jiné injektážní hmoty a nedocílí se ani jinou technologickou aplikací. Na základě savosti injektovaného materiálu a procentu zavlhnutí (tyto dva parametry jsou nejzásadnější) je jen otázkou času, kdy se jednotlivé válcovitě se šířící clony od jednotlivých vrtů propojí v celé hloubce a délce injektovaného zdiva. U cihelného zdiva je to otázka několika dnů po aplikaci (u zdiva s dostatečnou vlhkostí). U smíšeného zdiva a všeobecně u méně savých zdicích materiálů až několika týdnů. Ale princip relativně pomalého, rovnoměrného, ale neustálého nasycování okolí vrtů je zárukou pro vznik celistvé hydroizolační clony ve zdivu mezi jednotlivými vrty. Injektážní krém nemá ve vrtu tendenci vysychat a tak i delší časový horizont jeho dispergace (šíření aktivní látky do zdícího materiálu) není problémem. Jednotlivé osové vzdálenosti vrtů ve vodorovném, ale někdy i svislém provedení (tzv. svislice, např. pro oddělení dvou kolmo provázaných, navazujících se zdí), se zhotovují 100 mm od sebe. Vzdálenost ,,doběhu,, jednotlivých hydroizolačních clon každého vyplněného vrtu je až 150 mm a tím se jednotlivé clony spolehlivě propojují a tak dojde ke spojení, ,,překrytí” šířících se clon mezi jednotlivými vrty. Další nespornou výhodou je, že injektážní krém AquaStop Cream® nemá omezení pro aplikaci na horním limitu procentuální vlhkosti ve zdivu. O tomto tvrzení se můžete přesvědčit ukázkou časosběrného videa uvedeného na našem webu. V technickém listu uvádíme limit účinnosti do 95 % vlhkosti ve zdivu, ale v praxi se takový limit vlhkosti zavlhajícího zdiva z příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti nevyskytuje, pakliže se nejedná o zdivo zatěžované tlakovou vodou anebo zdivo zatěžované havarijním stavem např. rozvodů vody, kanalizace, úniku rozvodů topení atd. Tím se opravdu nemusíme obávat případných vysokých vlhkostních hodnot ve zdivu, na rozdíl od jiných druhů injektáží, jako je to u všech druhů tekutých injektážních hmot, které se při vyšším procentu zavlhnutí zdiva nedokáží dispergovat, tj.proniknout do pórů a kapilár tohoto zdiva. Toto jsou údaje a argumenty, které jsou z dlouholeté praxe prověřené!

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ A JEJÍ ÚČINNOST V RŮZNÝCH ZDÍCÍCH MATERIÁLECH:

Krémová injektáž je vhodná kromě cihelného zdiva i do zdiva smíšeného a dokonce do zdiva s určitým procentem nesavého kamenného materiálu. Široká škála pro použití u různých druhů savých i méně savých materiálů je pochopitelná vzhledem k výjimečné penetrační (dispergační) vlastnosti a vysoké koncentraci aktivní látky. U zdiva smíšeného, kde nepřevládá nesavý zdící materiál jako je žula, rula, křemen, čedič, břidlice, atd., avšak je ve zdivu přesto obsažen, a za předpokladu, že je kamenný stavební materiál vyzděn maltou, u některých starých domů hliněnou maltou, je šíření hydrofobizace taktéž spolehlivé. Tento nesavý kamenný stavební materiál, na rozdíl od savého zdícího a spojovacího materiálu (malty), se sice nenasytí jemným křemičitým gelem, ale savý okolní materiál postupně ano. Jednoduše lze říci, že tam kam pronikne kapilárně vlhkost, pronikne i jemný injektážní gel na základě fyzikálních a chemických procesů u Systému AquaStop Cream®. Toto však platí v případě, že injektované zdivo neobsahuje nesavého zdícího materiálu více jak 30% objemu nebo spíš obsahu ve zdivu. Pakliže injektované zdivo obsahuje více než 30% nesavého zdicího materiálu, není už výsledek ani u krémové injektáže spolehlivý, avšak i u tohoto ,,komplikovaného” zdiva může krémová injektáž značně snížit procento zavlhání a s dalšími sanačními opatřeními, jako je aplikace sanační omítky s podporou hydrofobního protisolného podnátěru (penetrační protisolná bariéra) např. AquaSalt Stop® a s případnými dalšími sanačními opatřeními, může být výsledek velmi spolehlivý a dlouhodobý. Další příklady vhodného použití krémové mikroemulze AquaStop Cream® je u přírodního zdiva, které je méně či více savé, jako je zdivo z opuky, vápence, pískovce a jiných přírodních materiálů a u průmyslově vyráběných materiálů, jako je Ytong, škvárobeton, pórobeton, beton atd. V neposlední řadě se tato krémová injektáž dá použít pro plnohodnotné zhotovení dodatečné vodorovné izolace ve zdivu u všech druhů dutých cihel, např. Porothermu. Dále je nenahraditelná pro zhotovení hydroizolační clony v tenkých příčkách (např. 50- 100-150 mm), neboť u těchto tlouštěk zdiva se jen těžko dá v praxi zhotovit naplnění zdiva tekutými injektážními prostředky dle norem na průřez zdiva. Krémová injektáž je v tomto případě taktéž jedinečně účinná, jelikož se vyvrtané otvory v těchto tenkých příčkách vyplní silanovým krémem, to je obsah vrtů vysoce koncentrovaným injektážním krémem AquaStop Cream® a tím je dodržena spotřeba krému dle normy na danou tloušťku zdiva, je účinnost neohrožena. Jak jsme již podotkli, vodorovná izolace zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti nevzniká v momentě provedené výplně vrtů, ale na rozdíl od všech tekutých injektážních prostředků až následně po injektáži v určitém časovém horizontu (postupné, ale nezadržitelné šíření vysoké koncentrace hydrofobní aktivní látky ve svém obsahu). Pokud se tato krémová injektáž Systému AquaStop Cream® provede bezchybně, a to v jakékoli tloušťce zdiva, je výsledek spolehlivý, jelikož hydrofobizaci okolí vyplněných vrtů nic nezastaví, protože probíhá na základě fyzikálních a chemických zákonů. obr.č 1. Ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva v cloně a samozřejmě nad clonou vytvořenou krémovou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry.

TLAKOVÁ, BEZTLAKOVÁ ČI NÍZKOTLAKOVÁ KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ V PRAXI:

Plnění vrtů je o citu, šikovnosti a trpělivosti a nikoliv o rychlosti, tlaku, druhu použitého injektážního nástroje a pod. V praxi se nám potvrdila správnost naší dlouholeté osvěty, jelikož se krémová injektáž stala nejvíce používanou metodou v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží. V současné době se krémová injektáž masově zhotovuje tzv. svépomocí a jelikož je tato injektáž vysoce spolehlivá, účinná, její technologický způsob je snadný, není potřeba drahých a složitých zařízení a nehrozí statické narušení stavby, jelikož je nejméně invazivní metodou. Většina injektážních firem ji nabízí a zhotovuje, projektanti ji čím dál tím více vkládají do svých projektů, ve kterých je většinou nařízen technologický postup, jako jsou osové vzdálenosti, průměry vrtů, místa vrtů, vzdálenosti pokrácení vrtů atd., což je samozřejmě správné, ale pojmenování tlaková, beztlaková anebo nízkotlaková injektáž pro pojmenování krémové injektáže (plnění vrtů) není vůbec na místě. Terminologie tlaková, beztlaková, nízkotlaková krémová injektáž zdiva je zavádějící už tím, že běžně používaným zařízením vtlačuje krém to otvorů vrtů a vždy je to vyvinutým tlakem. Toho lze plnohodnotně dosáhnout všemi používanými injektážními zařízeními. V praxi jsou to nejčastěji používané injektážní pistole, injektážní pumpy anebo elektricky hnaná injektážní čerpadla. U injektážní pistole se používá pojmenování beztlaková či beztlaká krémová injektáž. Toto pojmenování plnění je dle našeho názoru nesprávné, jelikož pákový posun pístu posouvaný v tubusu injektážní pistole vyvine značný tlak a tím je injektážní krém vytlačován pístem vysoce vyvinutým tlakem. Je pravda, že je toto plnění pomalejší a to vzhledem k malému obsahu pistole, ale pomalejší rychlost plnění může být někdy spíše výhodou. U injektážní vzduchové pumpy se dá vyvinout taktéž značný tlak pro injektáž a samozřejmě u elektricky hnaného pístového či šnekového čerpadla také. Vždy je ale krémová injektáž prováděna tlakově, nikoliv beztlakově (pojmenování beztlaková krémová injektáž je pozůstatek pojmenování tekutých injektáží, kdy se injektáž prováděla beztlakově, naléváním  -z pochopitelných důvodů- do naklopených vrtů ve zdivu). Je pravda, že i my používáme tuto terminologii, ale je to z důvodu, že tato terminologie plnění je v našem odvětví tak rozšířená, že dokud se tato terminologie nesjednotí u krémové injektáže, jsme nuceni tuto terminologii používat také. Snad náš názor na pojmenování způsobu plnění bude podnětem pro sjednocené pojmenování a to jednoduše, krémová injektáž zdiva. Výsledek injektáže musí být vždy ten, že obsah vrtů musí být vyplněn injektážní krémem a naléváním (čili beztlakově) to nejde!

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A JEHO ÚSKALÍ:

Spotřebu injektážního krému dle Vašich parametrů a druhu zdiva si velmi rychle a snadno můžete spočítat sami na naší kalkulačce, viz obrázek. Pro výpočet spotřeby stačí kliknout na kalkulačku.

kalkulacka spotreby kremuTato kalkulačka je určená pro výpočet výpočet spotřeby krému pro parametry Vašeho zdiva, ale samozřejmě za předpokladu dodržení našeho technologického postupu pro Systém AquaStop Cream®. Pro výsledek Systému AquaStop Cream® je důležité dodržení třech základních parametrů, tj. dodržení daných průměrů vrtů (14 mm), osových vzdáleností vrtů (100 mm) a hloubky vrtů (jsou zkráceny maximálně o 40 mm než je tloušťka zdiva). Určitým problémem je to, že při plném zastrčení trubičky do vyvrtaného otvoru ve zdivu jejím objemem zmenšíte obsah vyvrtaného otvoru na minimum. Postup aplikace, výplně vrtů, spočívá v tom, že se trubička má zasunout do zadní části vyvrtaného otvoru co nejblíže u dna vrtu a pak postupným vytahováním aplikační trubičky ať injektážní pistole, injektážní pumpy anebo zmíněného elektrického čerpadla dostatečně vyplňovat obsah vrtů. Tím, že je aplikační trubička zasunutá, dochází při plnění- injektáži k vyplňování otvorů krémem až za aplikační trubičkou. Až potud je vše v pořádku. V momentě, kdy dojde k vyplnění obsahu otvoru od zadní části dna vrtu k aplikační trubičce, okamžitě dochází vlivem zpětného tlaku k obtékání silanového krému pronikajícího mezi trubičkou a vyvrtaným otvorem. V tomto momentě nastává více či méně určité možné pochybení lidského odhadu rychlosti pro postupné zpětné vytahování plnicí trubičky tahem ruky a zároveň dostatečného vyplňování otvoru. Tyto dva úkony musí probíhat v přímé úměře. Tuto fázi bychom nazvali částečně problémovou pro plnohodnotnou výplň, jelikož spotřeba je v zásadě daná a je spočítána na 100 %ní výplně obsahů vyvrtaných otvorů. Právě v této chvíli může nastat, že se vrty zcela nevyplní. To má za následek nedostatečné vyplnění vrtů a tudíž se zákonitě snižuje účinek (místo 100%ní výplně obsahu vrtů vznikají tzv. “housenkové” výplně).

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI APLIKACI:

Před samotnou injektáží doporučujeme injektážní vrty vyčistit například vzduchovou pumpou k vyčištění vrtů s vložením hadičky do zadní části otvorů, viz. obr.č.5. Pro aplikaci krémové injektáže se používá plnicí pistole anebo injektážní pumpa viz obr.č.2. s aplikačním trubičkovým nástavcem,viz obr.č.3. pro plnění od zadní části dna k ústí vrtu.Tato aplikace má ale svá úskalí, a proto jsme jako první přišli s dvoufázovou výplní vrtů. Doporučujeme provádět injektáž taktéž aplikační pistolí či injektážní pumpou, avšak se dvěma trubičkovými nástavci. K tomuto postupu nové aplikace nás vedl tento důvod: Ať je pracovník provádějící tuto injektáž sebešikovnější, nemusí mít plně pod kontrolou dostatečné množství krému vtlačovaného do vyvrtaných otvorů. Tlaková elektrická čerpadla používaná pro krémovou injektáž jsou o to ,,zrádnější´´ svojí rychlostí plnění a tak jen zkušený pracovník může toto plnění provádět, ale i tam je vhodné použít dotlakování přes druhý nástavec s gumovou koncovkou. Lze tvrdit, že spíše pomalejším plněním lze lépe kontrolovat dostatečné dávkování injektážního krému do vrtu. V mnoha případech to svépomocí dopadne daleko lépe něž od ,,profesionála´´a to z důvodu, že je potřeba postupovat precizně, zejména výplně vrtů neošidit, což si vlastníci nemovitosti při stavebních pracích tzv. svépomocí určitě ohlídají. Tím nechceme v žádném případě injektážní firmy poškodit a nepřiznat, že je určitě dost solidních firem na trhu. Kalibrace u těchto elektricky hnaných čerpadel je stejná jako u námi dodávaných injektážních pump, ale tím že kalibrace není po mililitrech, je tato kalibrace spíše důležitá pro celkovou kontrolu spotřeby na daný rozsah díla.

ÚSKALÍ A JEHO NÁPRAVA – NÁMI VYVINUTÁ JEDNOFÁZOVÁ A DVOUFÁZOVÁ KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ:

Jako první jsme vyvinuli a tím pojmenovali jednofázovou a dvoufázovou krémovou injektáž zdiva. Námi vyvinutá aplikace je průmyslově ochráněna Užitným vzorem registrovaným na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR. První změna v aplikaci krémové injektáže je zatěsnění vpusti aplikační trubičky s obvodem vyvrtaného otvoru a to pružnou gumovou kónickou koncovkou. Postupným tlakem aplikačního zařízení a kratšího trubičkového nástavce s gumovou kónickou koncovkou viz obr.č.4 , zasunutou do ústí otvoru vrtu, dojde ke kvalitnímu zatěsnění mezi koncovkou a zdivem, což zamezí zpětnému výronu silanového krému při injektáži. Při vyplňování otvorů vrtů ve zdivu aplikačním zažízením dochází k postupnému vyplňování vrtů na rozdíl od doposud používaného způsobu plnění pouze aplikační trubičkou a to naopak od přední části vrtu do zadní části vrtu (dna vrtu) vyvrtaného otvoru. Tento postup se týká jednorázového vyplňování silanovým krémem. Jednorázové plnění doporučujeme do maximální tloušťky zdiva 150 mm. Princip dvoufázového vyplňování je popsán níže. Vyplňovaný otvor by měl být ve vodorovném provedení nejlépe v průběžné spáře nebo v mírném sklonu u smíšeného zdiva, max. však v 15° úhlu k svislé rovině injektovaného zdiva, ale i u smíšeného zdiva není důvod vrty klopit. Naklopené vrty jsou u krémové injektáže kontraproduktivní, jelikož hydrofobní clona při značných náklonech vzniká nerovnoměrně a to silněji na rubové straně stavebního dílce, to je u dna vrtů. Posledním krokem k dokončení úspěšné krémové beztlakové, ale i tlakové injektáže je po vytažení plnidla s kónickou gumovou koncovkou zamezit možnému výronu krému z otvoru vrtu. K tomuto výronu dochází u vodorovně provedené injektáže zdiva. K zatěsnění vrtů po provedené injektáži vyrábíme a dodáváme polystyrenové zátky ( zátky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu), které mají ideální rozměrové a mechanické parametry. Zjistili jsme, že jednofázově prováděná krémová injektáž nejen svépomocí injektážním krémem AquaStop Cream® je vhodnější pro zdivo do max. tl. zdiva 150 mm avšak u tl. zdiva nad 150 mm , nejčastěji 300 mm, 450 mm a 600 mm, u starých a historických objektů 800 až 1000 mm je ale efektivnější metoda injektáže ve dvoufázovém plnění. Pracovník, který provádí injektáž aplikační pistolí či pumpou nejprve použije v první fázi plnění trubičkový nástavec a vyplní vyvrtané otvory. Tento trubičkový nástavec je bez kónické koncovky, viz obr.č.3, Avšak na rozdíl od ostatních výrobců dodáváme a doporučujeme provést výplň ještě krátkým trubičkovým nástavcem (plnidlem) s kónickou gumovou koncovkou, viz obr.č.4, pro případné doplnění obsahu výplně. Tím se zamezí případnému výskytu již zmiňovaných a námi pojmenovaných neplnohodnotných výplní vrtů, tzv. housenkových výplní, jelikož touto druhou fází plnění– (injektáž zdiva) dojde k 100 %nímu vyplnění otvorů od jejich dna až po ústí vrtů i u těchto značně silných zdí. Doporučujeme toto případné dotlakování vrtů trubičkovým plnidlem s gumovou koncovkou provést ještě tentýž den, tj. v den provedení první fáze injektáže trubičkovým plnidlem bez koncovky, a to z důvodu, že další dny se již injektážní krém postupně disperguje do zdiva a tím vznikne úbytek krému ve vrtu a při dotlakování již nedoplňujete ,, housenkové” výplně, ale přirozený úbytek krému. Další výhodou tohoto postupu dvoufázově provedené injektáže Systému AquaStop Cream® v těchto silnějších zdech je snížení rizika, kdy se uvnitř zdiva nachází kaverna, kapsa či značná netěsnost spáry a tím by mohlo dojít k nekontrolovatelnému úniku většiny injektované hmoty. Tento problém není tak častý u cihelného zdiva, ale u smíšeného zdiva se toto riziko zvyšuje. Nedostatečné vyplnění vrtů z výše uvedených důvodů je potenciální pro všechny druhy tlakové a beztlakové chemické injektáže zdiva. Avšak tím, že se dvoufázovým injektováním rozloží výplň vyvrtaných otvorů na dvě části, tj. zadní a přední injektážní výplň, výrazně se snižuje riziko nedostatečného nevyplnění obsahů vrtů. Dovolujeme si tvrdit, že chemická injektáž zdiva zhotovená krémovou injektáží zdiva svépomocí Systémem AquaStop Cream®, i když ji vždy neprovádějí profesionálové, je efektivnější a svou účinností předčí ostatní metody injektáže zdiva. Paradoxně není potřeba profesionálních a drahých zařízení pro injektáž, a přesto výsledky této aplikace ve spojení s vynikajícími vlastnostmi silanového krému AquaStop Cream® předčí výsledky leckterých profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva.

Když je naše profese koníčkem.

Zde najdete 20 nejnovějších dotazů z naší poradny. Kompletní seznam dotazů a odpovědi na ně najdete v naší poradně, viz Poradna.

[display-posts post_type=”faq” include_content=”true” orderby=”date” wrapper=”div” posts_per_page=”20″]

Nákupní košík

K dnešnímu dni evidujeme tento počet objednávek AquaStop Cream svépomocí z ČR SR a jiných států EU


Z každé objednávky ukládáme 10 Kč na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
277.400 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
65.351 Kč

VEŠKERÝ SORTIMENT VŽDY SKLADEM – DOVEZEME NA VAŠI ADRESU DO 24 HOD.

pro-rychly-nakup

Namíchejte si omítku na vlhké zdivo. Ušetříte min. 80% nákladů oproti pytlované sanační omítce

video trumf sanace

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

kalkulacka spotreby aquastopcream

VODOROVNÉ ŘEZY PRO BEZCHYBNÉ NAVRTÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ

schema pouziti produktu

Podívejte se, jak se obsluhují námi dodávaná aplikační zařízení

videoukazky injektaze

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

ëxperiment injektáž

Prohlédněte si sídlo a provozovnu naší společnosti

Navštivte sídlo a provozovnu naší společnosti

galerie

Náš firemní Facebook

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Spolehlivá firma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268

+420 731 565 565
+420 602 282 982