KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

VZOREK AquaStop Cream ® balení tuba 100 ml.

AquaStop Cream® je krém (pasta) na silanové bázi s maximálně možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž zdiva pro zamezení...

Cena:121  vč. DPH

Skladem

Tohoto zboží jsme prodali již: 21 kusů

Katalogové číslo: 14-1 Kategorie:
ZPĚT DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Cream® je injektážní krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž vlhkého zdiva k zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. Zbývající 20% obsah injektážní emulze se odlišuje od podobných výrobků tím, že obsahuje speciální aktivační přísady, které umožňují snazší pronikání aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár v okolí vrtů. Vzhledem k těmto vlastnostem  snadno proniká hluboko do veškerých minerálních zdicích materiálů a tak vzniká trvalá bariéra pro zamezení vlhkosti.

Důvod zařazení tohoto nejmenšího balení do našeho sortimentu:

VZOREK AquaStop Cream® balení tuba 100 ml. s trubičkovým plnidlem 600 mm není primárně určený pro praktické využití. Naše nabídka nejmenšího balení na trhu je určená zejména pro zkušební použití. Důvodem nabídky tohoto balení nejsou pochybnost účinnosti našeho výrobku pro účely, ke kterým byl Systém AquaStop Cream® vyvinutý, ale pro nabytí jistoty u váhajícího zákazníka, který sice uvažuje o zakoupení našeho výrobku, ale chce mít jistotu, že účinnost našeho výrobku bude spolehlivá. Občas se v přijatých objednávkách vyskytne nákup jednoho tubového balení 580 ml. Toto je pro nás indície, že objednávající zákazník chce zainjektovat velmi pravděpodobně pouze lokální místo zavlhajícího zdiva, ale tato zkouška je neobjektivní a pokus tento lokální problém takto vyřešit je nereálný, jelikož  balením o obsahu 580 ml se u běžného zdiva vodorovná hydroizolační clona v dostatečném úseku nedá vytvořit. Pokud se injektáž zhotoví pouze v lokálním úseku viditelně zavlhajícího zdiva, nikoli v zásadnější délce postiženého zdiva (např. od rohu k druhému rohu jednoho zdiva), vlhkost bude nadále dotována z bočních směrů (z levé či pravé strany anebo z obou stran) nad funkčně odizolovaný krátký úsek zdiva, takže nad touto příliš krátkou clonou samozřejmě zdivo nemůže vyschnout. Pokud se jedná o případ objednávky pro výše popsaný účel a provedení, nabízíme nyní pro “váhající” zákazníky právě toto nejmenší balení.  Nabídka vzorkového balení je deklarací našeho vstřícného přístupu k našim potencionálním zákazníkům. V primárním dopadu prodeje toto vzorkové balení není obchodně opravdu přínosné. Jsme jediní, kteří tento VZOREK v naší oblasti výroby nabízejí a to pro účely vlastních zkoušek váhajících potenciálních zákazníků. V neposlední řadě se může stát, že zákazníkovi již provádějícímu injektáž, třeba i velkého rozsahu, nevystačí zakoupený injektážní krém na pár vrtů a tak si musí zakoupit chybějící množství injektážního krému. Tímto balením (pokud objemově odpovídá) může doinjektovat chybějící úsek injektáže v podstatě beze zbytku, jelikož vydatnost spotřeby daného zdiva má již odsledovanou.

Jak vzorek objektivně vyzkoušet?

Nelze samozřejmě očekávat, že tímto vzorkem odvlhčíte zdivo, respektive ve zdivu vytvoříte vodorovnou clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti a to i u zdiva v malé tloušťce. Tímto malým objemem dodatečnou horizontální izolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti v dostatečné délce zdiva samozřejmě nezhotovíte, ale sílu dispergace, tj. šíření aktivní látky v místech předpokládané injektáže, představy jeho viskozity a jiných vlastností lze vlastní zkouškou zjistit. Vrt se zhotoví v místech, kde máte injektáž naplánovanou, tj. dle našeho doporučení a návodu. Po provedené výplni vrtu(ů) se začne injektážní krém šířit do struktury zdiva.Tím si můžete zejména vizuálně monitorovat postupný úbytek injektážního krému AquaStop Cream® z vrtu do zdiva. Injektážní krém se neodpařuje, není éterický, ani při delším časovém horizontu ve vrtu nezatvrdne, běžnými netěsnostmi zdivem nekontrolovatelně neproteče, při dlouhodobějším vystavení vyšší teplotě při skladování a tím při jeho vyšším zahřátí než je doporučená skladovací teplota viz TL,  se sice hustota začne snižovat, ale stále bude mít dostatečnou hustotu, aby se ve vrtu udržel a šířil se postupně v přímé úměře úbytku z vrtu a nasycování zdiva do okolí vrtu. Po vsáknutí injektážní emulze VZORKU do zdiva je jasné, že v případě následného zhotovení liniového navrtání zdiva v dostatečném rozsahu dle technologického postupu pro  Systém AquaStop Cream®  bude výsledek spolehlivý. VZOREK AquaStop Cream® byl uveden do prodeje i  pro případné atypické použití, kde by bylo vhodné zkoušku provést, jako je zejména injektáž betonových konstrukcí, ztraceného bednění a pod. Stále ale platí fyzikální a chemická jistota pro vlastnost našeho výrobku,tj. kam kapilárně proniká vzlínající vlhkost, tam postupně pronikne i aktivní látka našeho injektážního krému a tím vznikne pevná křemičitá vazba aktivní látky s minerálním prostředím, která je již dále nerozpustná a stabilní. 

Instruktážní video