KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

VZOREK AquaStop Cream ® balení tuba 100 ml.

AquaStop Cream® je krém (pasta) na silanové bázi s maximálně možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž zdiva pro zamezení...

Cena:121  vč. DPH

Skladem

Tohoto zboží jsme prodali již: 25 kusů

Katalogové číslo: 14-1 Kategorie:
ZPĚT DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Cream® je injektážní krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž vlhkého zdiva k zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. Zbývající 20% obsah injektážní emulze se odlišuje od podobných výrobků tím, že obsahuje speciální aktivační přísady, které umožňují snazší pronikání aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár v okolí vrtů. Vzhledem k těmto vlastnostem  snadno proniká hluboko do veškerých minerálních zdicích materiálů a tak vzniká trvalá bariéra pro zamezení vlhkosti.

Důvod zařazení tohoto nejmenšího balení do našeho sortimentu:

VZOREK AquaStop Cream® balení tuba 100 ml. s trubičkovým plnidlem 600 mm není primárně určený pro praktické využití. Naše nabídka nejmenšího balení na trhu je určená zejména pro zkušební použití. Důvodem nabídky tohoto balení nejsou pochybnost účinnosti našeho výrobku pro účely, ke kterým byl Systém AquaStop Cream® vyvinutý, ale pro nabytí jistoty zákazníka, který sice uvažuje o zakoupení našeho výrobku, ale chce mít jistotu, že účinnost výrobku bude spolehlivá. Občas se v přijatých objednávkách vyskytne nákup jednoho tubového balení 550 ml. Toto je pro nás indície, že objednávající zákazník chce zainjektovat velmi pravděpodobně pouze lokální místo zavlhajícího zdiva, ale tato zkouška bývá neobjektivní, jelikož  balením o obsahu 550 ml se u i malé tloušťky zdiva vodorovná hydroizolační clona v dostatečném úseku nedá vytvořit. Pokud se injektáž zhotoví pouze v lokálním úseku viditelně zavlhajícího zdiva, nikoli v zásadnější délce postiženého zdiva (např. od rohu k druhému rohu jedné místnosti), vlhkost bude nadále dotována z bočních směrů (z levé či pravé strany anebo z obou stran) nad funkčně odizolovaný krátký úsek zdiva, takže nad touto příliš krátkou clonou samozřejmě zdivo nemůže vyschnout. Pokud se jedná o případ objednávky pro zkušební účely, nabízíme nyní pro zákazníky toto nejmenší balení.  Nabídka vzorkového balení je deklarací našeho seriozního přístupu k našim potencionálním zákazníkům. Vzorkové balení není obchodně opravdu přínosné. Jsme jediní, kteří tento VZOREK v naší oblasti výroby nabízejí a to pro účely vlastních zkoušek. 

Jak vzorek objektivně vyzkoušet?

Nelze samozřejmě očekávat, že tímto vzorkem odvlhčíte zdivo, respektive ve zdivu vytvoříte dostatečně dlouhý úsek vodorovné clony pro zamezení vzlínající vlhkosti a to i u zdiva v malé tloušťce, ale sílu dispergace, tj. šíření aktivních látek v místech předpokládané injektáže, představy jeho viskozity a jiných vlastností lze vlastní zkouškou zjistit. Vrt se zhotoví v místech, kde máte injektáž naplánovanou, tj. dle našeho doporučení a návodu. Po provedené výplni vrtu(ů) se začne injektážní krém šířit do struktury zdiva. Tím si můžete zejména vizuálně monitorovat postupný úbytek injektážního krému AquaStop Cream® z vrtu do zdiva. Injektážní krém se neodpařuje, není éterický, ani při delším časovém horizontu ve vrtu nezatvrdne, běžnými netěsnostmi zdivem nekontrolovatelně neproteče. Po vsáknutí injektážní emulze VZORKU do okolí vrtu zdiva je jasné, že v případě následného zhotovení liniového navrtání zdiva v dostatečném rozsahu dle technologického postupu pro  Systém AquaStop Cream®  bude výsledek spolehlivý. VZOREK AquaStop Cream® byl uveden do prodeje i  pro případné nestandardní použití, kde by bylo vhodné zkoušku provést, jako je zejména injektáž betonových konstrukcí, ne zcela jasného složení kamenných zdí či nově vyvinutých stavebních materiálu a pod. Stále ale platí fyzikální a chemická jistota pro vlastnosti našeho výrobku AquaStop Cream®, tj. kam kapilárně proniká vzlínající vlhkost, tam postupně proniknou i aktivní látky našeho injektážního krému a tím vznikne pevná křemičitá vazba s minerálním prostředím, která je již dále nerozpustná a dlouhodobě stabilní. 

Instruktážní video