KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

AquaStop Bitumen 2K (3 kg) bezešvá hydroizolace pro vnitřní i venkovní použití

AquaStop Bitumen 2K, složka A se skládá z modifikované, vlákny vyztužené bitumenové emulze a urychlovače, složky B k urychlení tuhnutí v práškové formě. AquaStop Bitumen...

Cena:340  vč. DPH

Tohoto zboží jsme prodali již: 385 kusů

Katalogové číslo: 16 Kategorie:
ZPĚT DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Bitumen 2K, složka A se skládá z modifikované, vlákny vyztužené bitumenové emulze a urychlovače, složky B k urychlení tuhnutí v práškové formě. AquaStop Bitumen 2K je plněný speciálními vlákny, které přispívají k bariérové ochraně vytvrzené vrstvy. Po smíchání složky A a urychlovače, složky B, vznikne hustý tmel, který dokonale přilne v horizontální i vertikální poloze ke všem stavebním podkladům (beton, cihly, dřevo apod.). Je vodou ředitelný, v případě potřeby lze upravit konzistenci. Nelze ho mísit s jinými emulzemi. Příprava povrchu: Podklad musí být čistý, soudržný, pevný, bez nečistot a mastnoty. Otvory a prohlubně ve spárách zdiva, zdícího materiálu, nebo výlomky větší než 5 mm je nutno nejdříve vyspravit maltou. Na plné a dobře vyspárované zdivo není třeba nanášet omítku. Vlivem pórů v podkladu může docházet k tvorbě puchýřů. Tato místa je třeba nejdříve zaplnit.Po přípravě musí být podklad pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad musí být savý. Může být vlhký, ale ne mokrý. Pórovité, silně nasákavé plochy je třeba ošetřit penetračním nátěrem, který může být připraven z vlastní stěrky jejím naředěním vodou v poměru 1 : 12 (AquaStop Bitumen 2K : voda).  Spotřeba takto připravené penetrace je cca 0,2 kg/m2. Ředění směsi vodou provádějte vždy až po dokonalém vmíchání práškové složky B! Na slabě nasákavé podklady s malými póry není třeba aplikovat penetraci.Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad připraven pro nanesení potřebně silné vrstvy bitumenové stěrky.Na velmi nerovné zdivo musí být nejprve provedena aplikace vyrovnávající vrstvy vhodnou maltou (nejlépe univerzální maltou).Před nanesením druhé vrstvy musí být první vrstva proschlá. Návod k aplikaci: AquaStop Bitumen 2K se nanáší na připravený podklad pomocí zubové stěrky nebo hladítka. Obvykle je celkové tloušťky a rovnoměrné izolační vrstvy dosaženo při aplikaci ve dvou vrstvách o stejné tloušťceAquaStop Bitumen 2K je dovoleno aplikovat pouze při teplotách min. 5 °C a vyšších. Nesmí se nanášet za deště a mlhy. Čerstvou naaplikovanou vrstvu je potřeba chránit před deštěm a přímým slunečním zářením. Pro další úpravy (např. omítání maltou,lepení obkladů, dlažby atd.) je vhodné vrchní vrstvu zasypat pískem o zrnitosti 1-2 mm, dokud je vrstva ještě lepivá. Typické aplikace:
 •    stěrková hydroizolace všech stavebních podkladů (základů, stěn sklepů, zdí, mostů)
 •      hydroizolace proti vlhkosti
 •     hydroizolace proti netlakové i tlakové vodě
 •       protiradonová ochrana
 •      izolace balkónů a teras
Výhody:  
 •        skvělá přilnavost k podkladu
 •     díky složce B rychlé reakční časy a rychlé dosažení odolnosti proti vodě
 •      použití i na vlhké podklady (ne mokré)
 •      plněný speciálními vlákny
 •      jednoduchá aplikace stěrkou
 •      tixotropní (nestéká ze svislých ploch)
 •       vodotěsný
 •       ochrana proti radonu
 •      velmi dobrá celková chemická odolnost
 •       bezešvá hydroizolace (celistvá plocha bez spojů)
 •       flexibilní –  překlene trhliny v podkladu do 2 mm
 •      bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)