Jak odvést vlhkost z domu? Může pomoci krémová injektáž zdiva

Jak odvést vlhkost z domu? Může pomoci krémová injektáž zdiva
Objeví-li se vlhkost v domě, je to vždy velmi nepříjemná komplikace. Vždy je potřeba zjistit její důvody. Podle toho je potřeba volit vhodné řešení. Jednou z možností je krémová injektáž zdiva.

Co je krémová injektáž zdiva a kdy pomáhá?

Tato metoda zbavení se vlhkosti v domě patří mezi snadno dostupné a realizovat ji můžete i svépomocí. Jedná se o velmi často používanou metodu dodatečné izolace vlhké zdi. Sloučeniny obsažené v injektážním krému vytvářejí dodatečnou bariéru bránící průniku kapilární vzlínající vlhkosti. Principem je navrtání zdi v takové úrovni, ve které potřebujete vytvořit dodatečnou bariéru. Vrty však musejí být proveden nad úrovní terénu. Vyvrtávají se otvory o průměru 14 mm, jejich hloubka je maximálně 40 mm oproti skutečné tloušťce zdiva. Provede se jedna linie vrtů. Je-li zdivo kamenné nebo smíšené, pak jsou potřeba linie dvě.  Krémová injektáž zdiva se dá provádět do různých typů zdi. Může to být zeď z cihel, kamene nebo smíšená. Než dojde k aplikace krému, je dobré odstranit veškeré povrchové úpravy v oblasti, kde bude probíhat krémová injektáž zdiva. Využijte i mírný přesah.

Co je injektážní krém a jak funguje?

Ke krémové injektáži zdiva lze využít injektážní krém AquaStop Cream®. Lze jej pořídit v různém balení – plastový kbelík, salámové balení nebo v tubě. U tuby nepotřebujete žádné injektážní zařízení. Je však určená pouze pro injektáž menšího rozsahu.   AquaStop Cream® je silanový emulzní krém, který má vysokou primární hustotu a viskozitu. Díky tomu, během plnění, neuniká běžnými netěsnostmi. Jakmile dojde k vyplnění obsahu vrtů, injektážní krém se začne pomalu měnit na jemný hydrofobní gel a kapalinu s velmi nízkou viskozitou. Přeměna probíhá delší dobu a aktivní látka tak může vniknout do všech pórů a nejmenších kapilár ve zdivu. Vytváří se celistvý hydroizolační pás.

Co dělat s mokrou zdí? Pomůže krémová injektáž zdiva

Co dělat s mokrou zdí? Pomůže krémová injektáž zdiva
Objevuje-li se vlhká zeď v zimě, je potřeba topit a správně větrat. Mokrá zeď představuje velmi závažný problém. Podporuje totiž tvorbu plísní, které jsou zdraví škodlivé. Vlhká zeď se objevuje velmi často ve starých zástavbách, ale nemusí se vyhýbat ani novostavbám. Jednou z možností, jak mokré zdi předcházet je krémová injektáž zdiva.

Co je krémová injektáž zdiva?

Využívá se pro ni Systémem AquaStop Cream® a zvládnete ji i svépomocí. Používá se pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti. Ta se objevuj v případě, že je dožilá nebo chybí vodorovná hydroizolace zdiva. Tento krém je vhodný pro jakýkoli stupeň vlhkosti i zasolení zdiva. Krémová injektáž zdiva se dá provádět do zdiva o jakékoli síle. Ta nemá vliv na její účinnost. Injektážní krém Aqua Stop Cream nabízí nejvyšší kvalitu a je k dostání za velmi přijatelnou cenu. Je vyráběn pod státním dohledem výroby a disponuje certifikací státní zkušebny TZÚS v ČR a SR. Injektážní krém obsahuje více než 80 % aktivních látek hydrofobního charakteru a díky tomu poskytuje účinnost celé škále materiálů. Díky injektáži svépomocí ušetříte finanční náklady za sanaci od firmy.

Jak postupovat při krémové injektáži zdiva?

Než zahájíte samotnou injektáž, je dobré osekat omítky na obou stranách zdiva a to zhruba 50 cm nad horní zavlhlý okraj. Předpokladem je, že omítky jsou zasolené. Otvory se vrtají o průměru 14 mm v osových vzdálenostech po 100 mm. Hloubka jednotlivých vrtů by měla být pokrácená o maximálně 40 mm oproti skutečné tloušťce zdiva. Linie vrtů by neměla být výše, jak 100 mm od podlahy. Lze-li linii vrtů ještě přiblížit k podlaze, je to lepší možnost. Tvory se vrtají kolmo ke svislé rovině zdiva. Není dobré provádět vrty šikmo dolů. Tak by nemusela být krémová injektáž zdiva úspěšná.

Co proti plísni ve sklepě?

Co proti plísni ve sklepě?
Důvodů pro výskyt plísně a vlhkosti ve sklepě je hned několik. Mezi ty nejčastější patří špatná hydroizolace budovy, vysoká vlhkost vzduchu, nedostatečné větrání a nízká teplota.

Jak se zbavit plísně?

Plíseň není nic příjemného, i když se vyskytuje pouze ve sklepě. Pro naše zdraví je velice škodlivá. Kromě toho ničí i věci, které máme ve sklepě uskladněné.
Jestliže je sklep určený pro skladování ovoce a zeleniny, je velmi důležité jej, během celého roku, dokonale a pravidelně větrat. Také může pomoci jeho vybělení vápnem. Velmi častým důvodem pro vznik plísně je špatná nebo chybějící hydroizolace. Ta bývá příčinou vlhka a plísní především ve starších domech a zástavbách. Velký problém to může být v případě, že je sklep umístěný více pod úrovní okolního terénu nebo ve svahu. V tomto případě můžete využít injektáž zdiva. V pravidelných vzdálenostech se ve zdivu vyvrtají otvory a do nich se vpraví suspenze. Ta snadno proniká do pórů a vytvoří tak ochrannou clonu, která zabrání vzlínání vlhkosti.

Krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream® 

Tato injektáž je koncipována tak, že ji každý zvládne svépomocí a výsledek je spolehlivý. Je určená pro koncové spotřebitele a to jak pro řemeslníky, tak i pro profesionální firmy.
Proč právě krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream ®? Šíří se rovnoměrným kruhovým směrem a pomalu a tím dokáže nasytit všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné i přírodní zdící materiály. Musí se však dodržet doporučené vodorovné vrtání. Krém na bázi silanu se ve vlhkém prostředí postupně rozpouští, dispergenuje a snadno proniká do pórů. Tuto vlastnost nemá žádná jiná injektážní hmota. Díky tomu je injektáž Systémem AquaStop Cream®, ve své kategorii, jedinečná. Zhotoví dokonalou hydroizolační clonu ve zdivu, tím zamezí vzlínání vlhkosti a vzniku plísně.

Co dělat, když vlhne zeď?

Co dělat, když vlhne zeď?
Jakmile se v domě objeví vlhká zeď, není to nic dobrého a tuto nastalou situaci je potřeba začít řešit co nejdříve. Vlhkost jednak snižuje životnost stavby a také má velmi negativní vliv na naše zdraví, může způsobovat celou řadu zdravotních komplikací. V neposlední řadě, vlhká konstrukce stavby, rovná se vyšší tepelné ztráty a tím vyšší náklady na vytápění.

Důvody vlhnutí zdi

Důvody mohou být různé. Vlhké zdi se velmi často objevují ve starších zástavbách, které mají porušenou nebo úplně postrádají hydroizolaci. Bez ní  voda ze země velmi snadno vzlíná zdivem i do obytných místností. S vlhkostí souvisí i zasolení. Soli se do zdiva dostávají právě prostřednictvím vzlínající vody. Krystaly soli tak zaplní póry na povrchu cihel nebo omítky. Tím znesnadňují snazší vysychání a právě podporují již výše zmiňované vzlínání vody. To je příčinou vlhkých map obsahujících solné květy, které se vytvářejí na zdech. Kromě toho, že nejsou estetické, podporují vznik a rozšiřování plísní a pokud je nezačneme řešit, začne se rozpadat omítka a později i zdivo.

Stanovení příčin vlhnutí zdi

To představuje základ před samotným zásahem proti vlhkosti. Může se totiž jedna nejen o vlhnutí z podloží, ale jednou z možných příčin může být také porucha rozvodů vody, kanalizace nebo i topení. Tento důvod je především v případě, že se vlhkost objevuje většinou lokálně, pouze na jednotlivých místech havarijního stavu, nikoli po celém domě.

Hydroizolace

Ve většině případů je potřeba provést hydroizolaci. Ta zajistí nepropustnou bariéru proti vlhkosti. Hydroizolace se dá provést několika různými způsoby – chemickou či mechanickou cestou. Každá metoda nabízí uplatnění pro konkrétní situace. Jednou z možností je injektáž zdiva svépomocí pomocí Systémemu AquaStop Cream®. Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® poskytuje relativně pomalé, ale dokonalé šíření, díky kterému dochází k nasycení všech savých i méně savých průmyslově vyráběných i přírodních materiálů určených pro zdění. Krém na silanové bázi se ve vlhkém zdivu postupně rozpouští, snadno proniká do pórů i do nejemnějších kapilár a je velmi účinný. Injektážní krém AquaStop Cream®, respektive vzniklá hydrogobní bariera  pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti má ve zdivu životnost minimálně 30 let.