Proč krémová injektáž zdiva? 

Tato otázka je položená proto, abych objektivně vysvětlil, proč doporučuji dvoufázovou krémovou injektáž zdiva svépomocí a ne jiný druh injektáže s použitím jiné injektážní hmoty a aplikační technologie. Nejprve však musím zdůraznit, že tento rozbor, pojednání, se týká problematiky sanace vlhkého zdiva z důvodu příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou samozřejmě i jiné problémy s vodou, jako je např. natékání tlakové vody do konstrukcí podzemních podlaží staveb, kde by měli tyto závady řešit specialisté z oboru sanace vlhkého zdiva.

Odůvodnění: Proč krémová injektáž zdiva.

Silanový emulzní krém Systému AquaStop Cream® s maximální možnou, tj. 80%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu ve svém obsahu, nemá tendenci vzhledem ke své primární hustotě (krémové, gelové konzistenci) při beztlakovém i tlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i nesoudržností samotného zdiva, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně a relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a do značné míry nepodléhá ani gravitaci. Póry a i ty nejjemnější kapiláry injektovaného zdiva  se postupně avšak nezadržitelně nasycují aktivní silně hydrofobní látkou v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. U krémové injektáže Systému AquaStop Cream® hydroizolační clona nevzniká v momentě  injektáže (vyplňování vrtů),  na rozdíl od většiny jiných druhů injektáží, ale až následně po provedené injektáži. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provádí tlakově nebo beztlakově,  je nekontrolovatelný únik a nerovnoměrné nasycování zdiva v podstatě fyzikální zákonitá vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší,  pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout kompaktní hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže.  V neposlední řadě další nevýhodou je, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují až 45 stupňů)  k svislé rovině zdiva z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec kompaktní clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtů- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná a tím plně funkční hydroizolační clona. U zdiva zejména cihelného je škoda ,,nevyužít“ průběžné spáry pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu, což z fyzikálních důvodů není možné u kapalné injektáže, avšak u krémové injektáže toto vůbec není problém, ba právě naopak, je to velká výhoda pro využití spáry pro krémovou injektáž. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století zhotovuje injektáž těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže zdiva také svépomocí a to proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla např. konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu . Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa v minulosti nebyla. Ale pokud bychom se měli držet stavebních dogmat a předsudků, tak budeme dodnes zdít z nepálených cihel, izolovat budeme jílem, zateplovat slámou atd. Samozřejmě se v žádném případě nechci vysmívat těmto technologiím, ba právě naopak, na svoji dobu byly vysoce efektivní, ale pokrok se nevyhnul ani  stavebnictví a proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji za dinosaury injektáží. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak  jsem přesvědčený, že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a tím se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti.

Publikováno 11.10.2012

Autor článku  Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

Výše uvedené pojednání se pohybuje v oblasti injektáží.

Z důvodu polemiky, častých dotazů a různorodosti názorů třeba i diskutovaných na internetu bych mé pojednání rozšířil ještě do oblasti sanace vlhkého zdiva mechanickými metodami.

Z mechanických metod bych uvedl asi ty nejznámější a nejvíce prováděné. Jsou to metody: Narážení chromniklových plechů do zdiva, podřezání zdiva diamantovým lanem, případně pilou. Tyto metody jsou bezesporu účinné. Mají však svá neoddiskutovatelná úskalí, jako jsou určitá prostorová a výšková omezení či značná statická rizika. Co je u všech mechanických metod pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace největší nevýhoda, je jejich vysoká destruktivnost (invazivnost) na stavbu a tím možný vliv na statiku. Je to zejména dáno (v drtivé většině) stářím budovy, jejího zatížení a hlavně i samotným použitým stavením materiálem. Takže na závěr musím konstatovat, že tyto metody jsou účinné (samozřejmě za předpokladu správného technologického postupu zhotovení, ale to platí ve stavebnictví všeobecně), ale jako vše má své pro a proti. Je na zákazníkovi, ale i na firmě aby tyto ,,misky vah,, rozumně zhodnotili a zvážili.

V neposlední řadě je zejména v současné době velká internetová, ale i tištěná ve všech možných formách spuštěná inzerce, propagace na tzv. vysoušecí krabičky na principu bezdrátové elektroosmózy. Touto metodu bych asi neměl zapotřebí se vůbec zabývat, jelikož ve mne vzbuzuje cosi zvláštního, co raději nebudu pojmenovávat, ale vzhledem k agresivnosti jejich reklamních hesel na injektáž zdiva, zejména uváděných na placených inzercích na internetových stránkách Seznamu  a Googelu musím se ohradit a zveřejnit svůj názor na danou, pro mne tak trochu záhadnou krabičku. Můj názor okomentuji z mé poskytované bezplatné poradny, kde tazatel na tento přistroj chtěl znát můj názor. Proto Vám zkopíruji tento dotaz a moji odpověď na tyto vysoušecí krabičky.

Dotaz z Poradny:

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie ( a napětí 24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou a tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, fungicidních nátěrů dřevěných konstrukcí, až po lepidla, umělé hmoty ve všech možných podobách,  atd atd,. Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi a dokonce podzemními podlažími bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení pronikání vlhkosti, trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

 

Publikováno 13.7.2016

Autor článku  Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

 

Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich objektů?

Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání v zimním období, které proces degradace a destrukce stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace zdiva je to, že tato nadzemní zavlhlá část stavby vykazuje větší tepelné ztráty. Dále, pokud byste chtěli zateplit tento objekt, tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se stane to, že se vlhkost ještě intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně se začnou objevovat na površích zdiva různé druhy plísní, které vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví nebezpečné.

Co se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva staveb?

  • Nevratná destrukce zdicích a omítkových materiálů
  • Zvýšené tepelné ztráty
  • Zdravotní riziko v obytných prostorách
  • Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)
 forarch

Když je naše profese koníčkem.

 

Pro zobrazení vybraného zboží klikněte na tlačítko "Zobrazit košík"

injektážní čerpadlo

Spočítejte si sami spotřebu injektážního krému při zachování postupu pro systém AquaStop Cream

kalkulacka spotreby kremu

Hodnocení technické podpory na lince 731 565 565

Vložit hodnocení

Nakupujte v našem E-shopu

AquaStop Cream®

AquaStop

AquaSalt Stop

Aqua SaltStop

AquaStop Bitumen 2K

AquaStopBitumen

Krémová Injektáž zdiva

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Užitný vzor – krémová injektáž

užitný vzor

Profesionální sanační firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch
Spolehlivá firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268
Tel.: +420 602 282 982
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz