Proč krémová injektáž zdiva? 

Tato otázka je položená proto, abych objektivně vysvětlil, proč doporučuji dvoufázovou krémovou injektáž zdiva svépomocí a ne jiný druh injektáže s použitím jiné injektážní hmoty a aplikační technologie. Nejprve však musím zdůraznit, že tento rozbor, pojednání, se týká problematiky sanace vlhkého zdiva z důvodu příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou samozřejmě i jiné problémy s vodou, jako je např. natékání tlakové vody do konstrukcí podzemních podlaží staveb, kde by měli tyto závady řešit specialisté z oboru sanace vlhkého zdiva.

Odůvodnění: Proč krémová injektáž zdiva.

Silanový emulzní krém Systému AquaStop Cream® s maximální možnou, tj. 80%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu ve svém obsahu, nemá tendenci vzhledem ke své primární hustotě (krémové, gelové konzistenci) při beztlakovém i tlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i nesoudržností samotného zdiva, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně a relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a i těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a do značné míry nepodléhá ani gravitaci. Póry a i ty nejjemnější kapiláry injektovaného zdiva  se postupně avšak nezadržitelně nasycují aktivní silně hydrofobní látkou v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. U krémové injektáže Systému AquaStop Cream® hydroizolační clona nevzniká v momentě  injektáže (vyplňování vrtů),  na rozdíl od většiny jiných druhů injektáží, ale až následně po provedené injektáži. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provádí tlakově nebo beztlakově,  je nekontrolovatelný únik a nerovnoměrné nasycování zdiva v podstatě fyzikální zákonitá vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší,  pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout kompaktní hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže.  V neposlední řadě další nevýhodou je, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují až 45 stupňů)  k svislé rovině zdiva z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec kompaktní clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtů- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná a tím plně funkční hydroizolační clona. U zdiva zejména cihelného je škoda ,,nevyužít“ průběžné spáry pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu, což z fyzikálních důvodů není možné u kapalné injektáže, avšak u krémové injektáže toto vůbec není problém, ba právě naopak, je to velká výhoda pro využití spáry pro krémovou injektáž. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století zhotovuje injektáž těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže zdiva také svépomocí a to proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla např. konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu . Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa v minulosti nebyla. Ale pokud bychom se měli držet stavebních dogmat a předsudků, tak budeme dodnes zdít z nepálených cihel, izolovat budeme jílem, zateplovat slámou atd. Samozřejmě se v žádném případě nechci vysmívat těmto technologiím, ba právě naopak, na svoji dobu byly vysoce efektivní, ale pokrok se nevyhnul ani  stavebnictví a proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji za dinosaury injektáží. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak  jsem přesvědčený, že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a tím se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti.

Publikováno 11.10.2012

Autor článku  Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich objektů?

Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání v zimním období, které proces degradace a destrukce stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace zdiva je to, že tato nadzemní zavlhlá část stavby vykazuje větší tepelné ztráty. Dále, pokud byste chtěli zateplit tento objekt, tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se stane to, že se vlhkost ještě intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně se začnou objevovat na površích zdiva různé druhy plísní, které vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví nebezpečné.

Co se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva staveb?

  • Nevratná destrukce zdicích a omítkových materiálů
  • Zvýšené tepelné ztráty
  • Zdravotní riziko v obytných prostorách
  • Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)
 forarch

Když je naše profese koníčkem.

 

Pro zobrazení vybraného zboží klikněte na tlačítko "Zobrazit košík"

injektážní čerpadlo

Spočítejte si sami spotřebu injektážního krému při zachování postupu pro systém AquaStop Cream

kalkulacka spotreby kremu

Hodnocení technické podpory na lince 731 565 565

Vložit hodnocení

Nakupujte v našem E-shopu

AquaStop Cream®

AquaStop

AquaSalt Stop

Aqua SaltStop

AquaStop Bitumen 2K

AquaStopBitumen

Krémová Injektáž zdiva

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Užitný vzor – krémová injektáž

užitný vzor

Profesionální sanační firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch
Spolehlivá firma

Trumf Sanace

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Blatnická 14/3, Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268
Tel.: +420 602 282 982
info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz